Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2004/Cilt:13/Sayi:1


Bu Sayı Hakkında
1Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanmasında Bilgiye Bakış Açısının Rolü: Kapalı Bilginin Yeni Ürünlere Dönüşümü Arş.Gör.Dr.Kemal Can KILIÇ; Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN; Arş.Gör. Bahattin KARADEMİR
2Benefits Of Computerized Accounting Information Systems On The JIT Production Systems İlhan DALCI; Veyis Naci TANIŞ
3Anonim Ortaklıklarda Pay Sahiplerinin Yönetime Katılması Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEKER
4Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Stratejisi Dr. Hakkı ÇİFTÇİ
51. Düzeydeki 12 İstatistiki Bölgenin Gelişmişlik Durumlarının Faktör Analizi ile İncelenmesi Arş.Gör.Dr.Ebru ÖZGÜR; Arş.Gör.Hüseyin GÜLER
6Türkiye İmalat Sanayiinde Schumpeterci Yaklaşımın Test Edilmesi Arş. Gör. Nuriye Zeynep ÖKTEN; Arş. Gör. Ali ACARAVCI
7Enflasyon Hedeflemesi ve Alternatif Para Politikası Hedeflemelerine Göre Değerlendirilmesi Arş. Gör. Harun UÇAK
8Türk Sigorta Sektörünün Sorunları; DEA Analizi ile Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi Dr. Hakkı ÇİFTÇİ
9Bir Osmanlı Memurunun Hâl-i Pür-melâli: Sergüzeşt-i istolçevî Arş. Gör. Haluk GÖKALP
10Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in "Onikiye Bir Var" Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri Bülent ÖZKAN
11Dokuztekne Köyü’nden Derlenen Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme Arş.Gör.Yeter TORUN
12Eski Türkçedeki İnsan Yapımı Nesne Adlarında Ödünçlemeler Üzerine Engin ÇETİN
13Nevâyî’nin Üç Eserindeki Deyimlerin Farsça ile Karşılaştırılması Doç.Dr.A.Deniz ABİK
14Okul Öncesi Resim Eğitiminde Çocukların Çizgisel Gelişim Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme Öğr. Gör. Kazım ARTUT
15The Nature Of Reflective Thinking And Its Implications For In-service Teacher Education Arş. Gör. Bilal GENÇ
16F.G. Lorca’nın Töre Konulu Üçlemesinde Trajik Olanın İrdelenmesi Öğr. Gör. Turgut BAĞIR

 76 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics