Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2005/Cilt:14/Sayi:2


Bu Sayı Hakkında
1Kutadgu Bilig’deki Çergüçi Ve Çergüle- Üzerine Doç.Dr. A. Deniz ABİK
2Türkçede “vefât” Kelimesi Ve Yardımcı Fiilleri Doç.Dr. A. Deniz ABİK
3Öğrenme Ve Öğretmede A. Paivio’nun ikili Kodlama Kuramı Habibe ALDAĞ
4Arthur Schopenhauer: Din Felsefesi Mi? Arş. Gör. Dr. Abdurrahman ALİY
5Wagner Ve Keynes Hipotezleri Çerçevesinde Türkiye’de Kamu Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme ilişkisi Arş. Gör. İbrahim ARISOY
6ilköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programının Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Perihan Dinç ARTUT; Öğr. Gör. Pınar BAL
7On Beşinci Yüzyılda Memlük Sivil Bürokrasisinin Gerilemesi: Ebü’l-hayr En-nehhâs’ın Kariyeri Dr. Fatih Yahya AYAZ
8Cahit Sıtkı Tarancı’nın Ölümü Ardından Yazılanlar Ve Ölüm Ardı (nekrolojik) Yazıları Üzerine Genel Bir Değerlendirme Arş. Gör. Sema ÇETİN BAYCANLAR
9Öğretmen Adayları Tarafından Kullanılan Dil Öğrenme Stratejileri Dr. Nilüfer BEKLEYEN
10Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Lisans Programı Öğrencilerinin insan Davranışlarının Biyolojik Nedenlerine Yönelik Kavram Yeterlilikleri Arş. Gör. Hasan Güner BERKANT
11The Do’s Of Doing: Looking Experiential Learning Within A Wide Perspective Yrd. Doç. Dr. M. Sencer BULUT
12Aile işletmelerinde Stratejik Yönetim Öğr. Gör Mustafa Fedai ÇAVUŞ
13iç Göçler: Teorik Bir Analiz Fatih ÇELİK
14Divanü Lugati’t-türk’teki Yiyecek içecek Adları Ve Bu Adların Türkiye Türkçesindeki Görünümleri Engin ÇETİN
15Türk Halk Kültürü içerisinde Mersin Ağıtlarının Yeri Yard. Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAK
16Activity-based Cost-volume-profit Analysis: Another Approach To Break-even Analysis Dr. İlhan DALCI; Associate Prof. Veyis Naci TANIŞ
17Mesihi’nin Bir Fetih-namesi İ. Çetin DERDİYOK
18En Uygun Performansa Sahip Kişisel Bilgisayarların Oluşturulmasında Veri Zarflama Analizinin Kullanımı Yar.Doç.Dr.Erkut DÜZAKIN; Serhat DEMİRTAŞ
19Divan Şairlerinin Gözüyle Mevlevî Mekânları Arş. Gör. Haluk GÖKALP
20Görsel Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenen Öğretimin Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi Dr. Özlem KAF HASIRCI
21Aile işletmelerinde Aile Değerlerinin Özyetenek Oluşturma Potansiyeli: Örtülü Bilgi Eksenli Bir Analiz Doç. Dr. Hasan İBİCİOĞLU; Arş. Gör. Belma AK
22Uzaktan Eğitimin Başarısında imkan, Algı, Motivasyon Ve Etkileşim Faktörlerinin Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Uygulama Doç. Dr. Hasan İBİCİOĞLU; Uzman Ömer Lütfi ANTALYALI
23Avrupa Birliğine Üye Ve Aday Ülkelerin Bazı Temel Makro Ekonomik Kriterlere Göre Sınıflandırılması: Çok Kriterli Karar Alma Analizine Dayalı Bir Modelin Tahmini Öğr. Gör. Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
24Bir Edebi Tür Olarak Deneme Ve Türk Edebiyatındaki Yeri Arş. Gör. Nesrin MENGİ
25Devam Eden Değerin Hesaplanması: imkb’ye Kote Bir Turizm işletmesi Üzerinde Uygulama Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL; Arş. Gör. Erdinç KARADENİZ; Arş. Gör. Serkan Yılmaz KANDIR
26Tasarımda Renk Seçimini Etkileyen Kriterler Arş.Gör.Tülay ÖZDEMİR
27Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki Değişkenlerin Eşdeğerliliği Yrd. Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
28Segmenting Youth Market Based On Beliefs Related To High Technology: A Study From Turkey Yrd.Doç.Dr.Tülin URAL
29Kısıtlar Teorisi Ve Bir Üretim işletmesinde Uygulama Araş.Gör. Elif N. ÜNAL; Doç.Dr. Veyis Naci TANIŞ; Prof.Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
30Polonya Emeklilik Sisteminde Dönüşüm Arş. Gör. Soner YAKAR
31Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına (stöy) Dayalı Eğitimde Drama Yönteminin, ilköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi Araş.Gör. Dr. Banu YAMAN
32Türkiye’de Cari işlem Açıkları Sürdürülebilir Mi? Zaman Serileri Perspektifinden Bir Bakış Arş. Gör. Fatih YÜCEL; Arş. Gör. Rüstem YANAR
33Küreselleşme, Yoksulluk Ve Emek Piyasası Politikaları Hüseyin Mualla YÜCEOL

 104 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics