Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2006/Cilt:15/Sayi:1


Bu Sayı Hakkında
1Enflasyon Hedeflemesinde Beklentilerin Önemi: Türkiye Ekonomisi için Ampirik Bir Çalışma Arş. Gör. Ali ACARAVCI; Arş. Gör. Cuma BOZKURT
2Toulmin Tartışma Modeli Öğr. Gör. Dr. Habibe ALDAĞ
3Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış Prof. Dr. Gülsün ATANUR BASKAN; Prof. Dr. Ayhan AYDIN; Öğrt. Tuğba MADDEN
4Edebiyatçıların Arkası Şiirli Armağan Fotoğrafları Yrd.Doç.Dr.Bedri AYDOĞAN
5Tokatlı Ebûbekir Kânî’nin Bir Mektubu Doç. Dr. H. Dilek BATİSLAM
6Fotoğraf Ve Renk: Fotoğraftaki Renklerin iletilerin Algılanmasındaki Rolleri Yard.Doç.Dr. Feyyaz BODUR
7Müze Pazarlaması: Pazarlama Karması Elemanlarının Müzelere Uyarlanması Arş. Gör. Ekrem Cengiz
8The Effect And Implementation Of Just-in-time System From A Cost And Management Accounting Perspective Dr. İlhan DALCI; Associate Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
9Définition Et Utilisation De La Notion De « Faute » Et D’« Erreur » Dans L’enseignement De La Langue Française Yrd. Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ
10Yükseköğretimin Finansmanında Öğrenci Borçlanma Yöntemi Öğr. Gör. Dr. Zuhal ERGEN
11Büyük Ebeveynleriyle Yaşayan Çocukların Aile Ortamlarını Değerlendirmeleri Doç. Dr. Figen GÜRSOY; Tuğba COŞKUN
12Heavy Metals Leaching From, Low Temperature Glazed Turkish Traditional Ceramic Wares Yusuf Ziya HALEFOĞLU; Hunay EVLİYA; Nergis KILINÇ
13Muhasebe Öğretim Elemanlarının Bilgi Teknolojisinden Yararlanma Oranlarının Tespitine ilişkin Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU
14Refreshment In The Literature Classroom Dr. Aynur Kesen
15Yerel Yönetimlerin Konut Politikaları Üzerine Bir inceleme - Çeşitli Ülke Deneyimleri Ve Türkiye Yrd. Doç. Dr. Selim KILIÇ; Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZEL
16Almanpınarı Kırmızı Kilinin Seramikte Boya Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Nergis KILINÇ MİRDALI; Yusuf Ziya HALEFOĞLU; Necdet SAKARYA
17A Psychological Tragedy: Under Western Eyes Yrd. Doç Dr. Cumhur Yılmaz Madran
18Çocuk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı Bil. Uzm. Vuslat OĞUZ; Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL
19Türkiye’de 1980 Sonrası Para Aktarım Mekanizmasında Kredi Kanalının Yeri Yrd. Doç. Dr. Ömer Özçiçek
20Türkçede Dilbilgisel Terim Olarak “olumlama” Ve “olumsuzlama” Bülent ÖZKAN
21E-retailing: A Preliminary Look At Turkish Customers Expectations And Satisfaction Vichuda Nui Polatoglu; Ayse Hepkul
22Eu Citizenship As A Common Identity: Theoretical Underpinnings And Main Dimensions Yrd.Doç.Dr. Hakan SAMUR
23Kktc’nin Olası Ab Üyeliği Karşısında Kamu Bankalarının Stratejik Analizi Okan Veli ŞAFAKLI
24Individual Histories Of Personal And Political Conflicts: David Hare’s The Great Exhibition Doç. Dr. Mehmet Takkaç; Arş. Gör. Makbule Genç
25Defense De L’humanite Contre Le Dieu Intrus Et Fatalite Dans Amphitryon 38 De Giraudoux Araş. Gör. Dr. Gülcan Tatar
26Türkçede Unvan Grupları Ve Diziliş Özellikleri Üzerine Dr. Yeter TORUN
27Tarsus Şer’iye Sicilleri Ve Arşiv Belgeleri Işığında Menemencioğlu Aşireti’nin Mısırlılara Ve Osmanlı Devleti’ne ikili Yardım Faaliyetleri (1832–1841) Arş. Gör. Songül ULUTAŞ
28Is Ethical Judgement Influenced By Social Desirability In Responding? An Analyse On Turkish Accountants Assist. Prof. Dr.Tülin URAL; Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ
29Muhasebecilerin Mesleki Ve Demografik Özelliklerine Göre Reklama Yönelik Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Doç. Dr. İnci VARİNLİ
30Harcama Tabanlı Pazar Bölümlendirme: Festival Ziyaretçileri Üzerine Bir Logit Analizi Uygulaması Öğr. Gör. Mehmet Cihan YAVUZ; Arş. Gör. Solmaz Filiz KARABAĞ
31A Study Of Cohesion On “holy Thursday” Poems Of William Blake Yrd.Doç.Dr. Demet Yaylı
32The Effects Of Task-based Learning On Male And Female Learners’ Proficiency And Noticing Yrd.Doç.Dr. Demet Yaylı
33Fener Patrikhanesi Ve Ekümenizm: Dinler Tarihi Açısından Bir Analiz Yrd. Doç. Dr. Münir YILDIRIM
34Alımlama Estetiği Açısından Çeviri Yard. Doç. Dr. Faruk YÜCEL
35Bölgesel Kalkınma Stratejileri Açısından Fuarcılık: Birinci Ve ikinci Çukurova Sanayi Ve Ticaret Fuarlarının Değerlendirilmesi Dr. Fatih YÜCEL; Arş. Gör. Ahmet Yılmaz ATA

 69 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics