Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2006/Cilt:15/Sayi:2


Bu Sayı Hakkında
1Nef’î’nin Gazellerinin Mahlas Beyitlerinde Şiir Ve Şair Döndü AKARCA
2Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar Üçlemesinde Zaman Kurgusu Üzerinde Bazı Değerlendirmeler Doç. Dr. Mustafa APAYDIN
3ilköğretim Öğrencilerinin Rutin Olmayan Sözel Problemleri Çözme Düzeylerinin, Çözüm Stratejilerinin Ve Hata Türlerinin incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Perihan Dinç ARTUT; Yrd. Doç. Dr. Kamuran TARIM
4Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Ve Mesleki Benlik Saygılarının incelenmesi Arş. Gör. Durmuş ASLAN; Doç. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL
5Türkiye’nin Üyeliğinin Avrupa Birliği Bütçesine Muhtemel Etkisi Doç. Dr. Emine BİLGİLİ
6Süpermarket Müşterilerinin Mağaza Kartı Tercih Nedenlerine En Fazla Etki Eden Değişkenlerin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Bir Araştırma Prof. Dr. Serap ÇABUK; Doç. Dr. Fatma OREL; Yrd. Doç. Dr. Ebru GÜLER
7Stratejik Bir Yönetim Aracı Olarak Ekonomik Katma Değer (eva) Ve Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönteminin (ftmy) Birlikte Kullanımı Dr. Mustafa ÇAM
8Üniversite Öğrencilerinde Kişilerarası Problem Çözme Yrd. Doç. Dr. Sabahattin ÇAM; Yrd. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
9Encümen-i Şuara’nın Tanzimat Birinci Dönem Sanatçılarına Etkisi Mehmet Korkut ÇEÇEN
10Koyck - Almon Yaklaşımı ile Tütün Üretimi Ve Fiyat ilişkisi Yrd. Doç. Dr. Nedim DİKMEN
11Hastane Personelinin Çalışma / iş Yaşam Kalitesine Yönelik Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ
12Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ergenlerin Benlik Tasarım Düzeyleri ile Kaygı Düzeylerinin incelenmesi Doç. Dr. Figen GÜRSOY
13Müşteri Odaklı Web Sitelerinin işletme Pazarlama Kararlarına Ve Markasına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN; Arş. Gör. Hatice DOĞAN
14An Action Research On Fostering Reflective Thinking For Writing Improvement Dr. Jülide İNÖZÜ; Dr. Hülya YUMRU
15Tüketici Güveni Ve Hisse Senedi Getirileri ilişkisi: imkb Mali Sektör Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
16Halkla ilişkilerde Kurumsal Amaçların Hedef Kitle Tarafından Nasıl Algılandığının Tespiti Ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Arş. Gör. Solmaz Filiz KARABAĞ; Öğr. Gör. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ
17Köy Ve Şehir Monografilerinin Halk Kültürünün Korunup Aktarılmasına Katkıları Arş. Gör. Ayhan KARAKAŞ
18Orta Asya’da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Politikaları, Stratejileri Ve Teşvikler Üzerine Değerlendirme Çağatay KARAKÖY
19Current Situation Of R&d And Tax Incentives In Turkey Yrd. Doç. Dr. Keramettin TEZCAN; Dr. Bülent YANIKTEPE
20A Reading Of Arthur Miller’s The Crucible In The Light Of Jean Baudrillard’s Discourse On Simulation Assoc. Prof. Dr. Wisam Mansour
21Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli Ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL; Nuri Cemhan SEVİMESER
22Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA; Lili Bal
23Optimal Ürün Karması Belirlemede Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi Ve Kısıtlar Teorisi Arş. Gör. Dr. Elif N. ÜNAL; Arş. Gör. Mert DEMİRCİOĞLU; Prof.Dr.Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
24Etkili Performans Değerlendirme için Gereken Becerilerin Tanımlanması, Ölçülmesi Ve Geliştirilmesi Üzerine Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren Sanayi işletmelerinde Bir Araştırma Doç. Dr. Azmi YALÇIN; Sibel DOĞRULUK
25Türkiye’de Enflasyon-nisbi Fiyat Değişkenliği ilişkisi Prof. Dr. Nebiye YAMAK; Arş. Gör. Banu TANRIÖVER
26Dünden Bugüne Heybeli Ada Ruhban Okulu Sorunu Ve Etrafındaki Tartışmalar Yrd. Doç. Dr. Münir YILDIRIM
27Le Probleme Du Meurtre Dans Les Justes D’albert Camus Yrd.Doç.Dr.Uğur YÖNTEN
28Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerinden Bekledikleri Sorumluluklar Ve Sorumluluk Kazandırmada Kullandıkları Yöntemler Yrd. Doç. Dr. Filiz YURTAL; Arş. Gör. Alper YONTAR
29Hacı Hâfız Mehmed Bulak Âgâh Ve Dîvânı Arş. Gör. Dr. Şerife AKPINAR
30içel Ağızları içinde Tahtacı Türkmen Ağzının Yeri Yrd.Doç.Dr. Gülseren Tor
31Applying Focus On Form In Efl Writing Classes Okt. Şener EŞ; Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇEKİÇ

 83 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics