Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2007/Cilt:16/Sayi:1


Bu Sayı Hakkında
1Telekomünikasyon Sektörü: Türkiye AB Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi Arş.Gör.Dr. Haşim AKÇA
2Der Fremdsprachenverlust : Eine Empirische Studie Beim Universitären Lernen Des Deutschen Bahar ALBAYRAK; Ass. Prof. Dr. Ergün SERİNDAĞ
3Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Özdüzenleme Ve Bilişüstü Becerileri, Cinsiyete, Sınıfa Ve Alanlara Göre Farklılaşmakta Mıdır? Bülent ALCI; Sertel ALTUN
4Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Adlı Romanında Mizah Ve Hiciv Öğeleri Doç. Dr. Mustafa APAYDIN
5Okul Öncesi Eğitim Materyallerinde Geometrik Şekillerin Sunuluşuna ilişkin içerik Analizi Arş. Gör. Durmuş ASLAN; Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
6Türk Memlükler Döneminin Büyük Emîrlerinden Yelboğa El-ömerî (ö. 768/1366) Ve idaredeki Nüfuzu Dr. Fatih Yahya AYAZ
7Watson- Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği’nin (w-geaygö) Üniversite ikinci, Üçüncü Ve Dördüncü Sınıf ingilizce Bölümü Öğretmen Adayları Üzerindeki Güvenirlik Çalışması Öğr. Gör. Dr. Birsel AYBEK; Öğr.Gör. Dr. Metehan ÇELİK
8Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz-yeterlik inanç Düzeyleri ile Zeka Türleri Arasındaki ilişkinin Değerlendirilmesi Araş. Gör. Hasan Güner BERKANT; Yrd. Doç. Dr. Gülay EKİCİ
9Vergilendirme Yetkisinin Sınırlandırılması Arş. Gör. Dr. Tamer BUDAK; Arş. Gör. Soner YAKAR
10Örgütlerde Sessizlik: Sessizliğin Teorik Temelleri Ve Dinamikleri Yrd.Doç.Dr.Ayşehan ÇAKICI
11The Role Of The Political Parties In The United States: Are They Becoming Obsolete? Cenap ÇAKMAK
12Tarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsanelerinin Önemi Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÇIBLAK
13Öğrenme Yaklaşımları Envanterinin Dilsel Eşdeğerlik, Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması Dr. Esma ÇOLAK; Doç. Dr. Seval FER
14Girişimci Özellikleri Ve Firma Niteliklerinin ihracat Performansına Etkisi: Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Ali DANIŞMAN; Arş. Gör. Ahmet Gökhan SÖKMEN
15Duygusal Zekâ: Tarihsel Gelişimi Ve Örgütler için Önemine Kavramsal Bir Bakış Doç.Dr. Selen DOĞAN; Faruk ŞAHİN
16Döviz Krizi Modelleri Prof. Dr. Murat DOĞANLAR; Doç. Dr. Harun BAL; Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN
17Âşık Remzî’nin Adanalı Eşine Yazdığı Otobiyografik Destanı Ve 19 Şiiri (bir Âşığın Adana Sergüzeşti Ve Duygu Dünyasındaki Yankıları) Doç. Dr. Kenan ERDOĞAN
18Orta Vadeli Harcama Sistemi Üzerine Kavramsal Bir Yaklaşım Öğr. Gör. Dr. Zuhal ERGEN
19Türkiye Ve Kore’de Uzun Dönemli Büyüme Karşılaştırmalı Bir Çözümleme (1960-1980) Dr. Cemil Günay
20Adana Beş Ocak Polis Karakolu Sorumluluk Bölgesinde Çocuk Suçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalandırılması Ve Analizi Mehmet GÜRBÜZ; Murat KARABULUT
21Türkiye’de Hayvan Hakları ihlallerine Coğrafi Açıdan Bakış Yrd. Doç. Dr. Rüştü ILGAR
22Sosyal Güvenlik Sisteminin Özel Tasarruflar Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Yrd.Doç.Dr.Berna BALCI İZGİ
23Yoksulluğun Çok Boyutlu Olarak Ölçülmesi Ve Ülkeler Arasında Yoksulluk Sıralamalarının Yapılması Araş. Gör. Tolga KABAŞ
24Hatay ili ihracatçılarının Taşımacılıktan Kaynaklanan Sorunları Ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA; Dr. Mehmet DURUEL; Dr. Lütfü TAYFUR; Yrd. Doç. Dr. Halil DEMİRER
25Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları Ve "tezâd" Ve "telmîh" Sanatlarına Eleştirel Bir Bakış Doç. Dr. Ahmet KARTAL
26Beklenen Ve Uğurlanan Godot’lar Üzerine Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması: Samuel Beckett/godot’yu Beklerken, Ferhan Şensoy/güle Güle Godot Yrd.Doç.Dr. Şengül KOCAMAN
27Perakendeci Firmalarda Karlılığı Etkileyen Değişkenler Hisse Senetleri imkb’de işlem Gören Perakendeci Firmalar Üzerinde Ampirik Bir Çalışma Arş. Gör. Banu KÜLTER; Arş. Gör. Kartal DEMİRGÜNEŞ
28Türkiye’deki iç Denetim Profilinin Belirlenmesine ilişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ
29işletmelerde Entelektüel Sermaye Yönetimi Yrd.Doç.Dr. Ferit ÖLÇER; Musa ŞANAL
30Demir Çağı: Başlangıcı Ve Başlatanları, Anadolu’ya Etkileri Üzerine Hakkı Fahri ÖZDEMİR
31Farklı Döviz Kuru Rejimleri Altında Hisse Senetleri Fiyatları ile Döviz Kurları Arasındaki ilişkinin Ekonometrik Analizi Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN
32Sınıf içi istenmeyen Davranışlarla ilgili Öğretmen, Öğrenci Ve Veli Görüşlerinin Karşılaştırılması Öğr. Gör. Dr. Fatma SADIK; Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
33Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Bu Yatırımların Değerlendirilmesinde Model Seçimi Arş.Gör.Gamze VURAL
34Türkiye Ve Bazı Ülkelerdeki Özel Yükseköğretime Genel Bir Bakış Dr. Belma YAŞAR
35Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Finansmanı Ve Analizi Dr. Volkan YURDADOĞ

 86 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics