Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2007/Cilt:16/Sayi:2


Bu Sayı Hakkında
1Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerine Göre Mizah Tarzlarının incelenmesi Uzman Hatice ASLAN; Yrd. Doç. Dr. A. Rezan ÇEÇEN
2Kobi’lerde Bilgi Teknolojisi Kullanımının, Rekabet Gücü, Yenilikçilik, Girişimcilik Ve Pazarlama Kapasitesiyle ilişkileri: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Şebnem ASLAN; Yrd. Doç. Dr. Musa ÖZATA
3Altı, Yedi Ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Çatışmalarını Çözmede Arkadaşlarının Yardımına ilişkin Görüşleri Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI
4Konu Ve Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimi Ve Düzeyine Etkisi Öğrt. Gör. Dr. Birsel AYBEK
5Örgütlerde Yaşanan Psikolojik Şiddet Sorunlarının Konaklama işletmeleri Açısından Değerlendirilmesi Yard.Doç.Dr.Şule AYDIN; Arş.Gör.Dr.Nilüfer ŞAHİN; Arş.Gör.Dr. Dilek UZUN
6Şeyh Gâlib’in Mevlâna’ya Yazdığı Dört Medhiye Doç.Dr.H.Dilek BATİSLAM
7Gıda Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi (adana Kentsel Alanda Kebapçı Örneği) Prof. Dr. Serap ÇABUK; Yar. Doç. Dr. Hilal İNAN; Arş. Gör. Seval MUTLU
8Tükenmişlik: Meslek Yüksekokulu Akademik Personeli Üzerine Bir Araştırma Öğr.Gör.Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ; Öğr.Gör. Tolga GÖK; Yrd.Doç.Dr. Fahri KURTAY
9Psychological Well-being In Predicting Loneliness Among University Students Yrd. Doç. Dr. A. Rezan ÇEÇEN; Yrd. Doç. Dr. Fulya CENKSEVEN
10Kobi’lerin Sorunları Ve Çözüm Stratejilerinin Algılanan Performans Üzerine Etkileri: (aksaray Ve Mersin Örneği) Yrd.Doç.Dr.Cemile ÇELİK; Yrd.Doç.Dr.Himmet KARADAL
11The Trends In The Management Of Public Services Dr. Sefa ÇETİN
12AB-Türkiye Mali ilişkilerinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Jale Yalınpala ÇOKGEZEN; Ekrem YILDIRIM
13Mersin Müzesi’nde Bulunan Megara Kaseleri Yard.Doç.Dr.Hatice Yılmazer ÇORBACI
14An Analysis Of Turkish Accounting Regulation’s Conformity With The Disclosure Provisions Of The Eu Directive Assoc. Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK
15Devlet Ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Öğretim Elemanlarının Mesleki Sorunları Öğr. Gör. Dr. Meliha TUZGÖL DOST; Yard. Doç. Dr. Fulya CENKSEVEN
16E-devlet Uygulamalarında Bilgi Ve Paylaşım Güvenliği Öğr. Gör. Akın EFENDİOĞLU; Öğr. Gör. Emre SEZGİN
17iş-aile Yaşam Çatışmasının iş Stresi, iş Doyumu Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: ilaç Sektöründe Bir Araştırma Dr. İ. Efe EFEOĞLU; Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
18Desen için ilk Ders Doç. Refa EMRALİ
19Modern Ve Geleneksel Romanın Temel Farkları Ve Politik Güdümlü Romanın Modern Roman içindeki Yeni Konumu Doç. Dr. Sabri EYİGÜN
20Etude Comparative Sur “graziella” De Lamartine Et “l’education Sentimentale” De Flaubert Yrd. Doç. Dr. Hanife Nâlân GENÇ
21Polislerde Tükenmişlik Ve Görülen Psikolojik Belirtiler Yrd.Doç.Dr Bülent GÜNDÜZ; Yrd.Doç.Dr Zülal ERKAN; Yrd.Doç.Dr. Nurcan GÖKÇAKAN
22Kurumsal Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Gelişim Süreci:1850’lerden 2000’lere Bir inceleme Dr. Mehmet Fatih GÜNER; Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ
23Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki ilişkinin Araştırılması Dr. Serkan Yılmaz KANDIR; Arş. Gör. Ömer İSKENDEROĞLU; Prof Dr. Yıldırım B. ÖNAL
24A Quantitative Study On Teacher Decision Making Behavior In Efl Classes Asst. Prof. Dr. Ebru Şire KAYA
25Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesi Ve Muhasebeleştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Uğur KAYA; Yrd. Doç. Dr. Engin DİNÇ
26Change In Professional Beliefs: A Case Study On Handling Disruptive Behaviours Res. Assist. Dr. Ayşe KIZILDAĞ
27Türk Şiirinde Bir Gizem: Asaf Hâlet Çelebi Ve “he” Şiirine Bir Bakış Z. Doğan KORELİ; Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY
28Ağızdan Ağıza iletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ
29Abdulla Qodiriy’nin Tarihsel Romanları Dr. Aziz MERHAN
30Tüketimin Çevreci Boyutu: Çevreci Tutum Ve Davranışlara Göre Pazar Bölümlemesi Arş.Gör. Burak NAKIBOĞLU
31Girişimci Ve Yöneticilerin Öğrenilmiş Gereksinimleri ile Kontrol Odaklarının Kıyaslanmasına Yönelik Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Pınar Süral ÖZER; Tayfun TOPALOĞLU
32The Access Type Of Universal Grammar In Child Second Language Acquisition Dr. Yonca ÖZKAN
33Kahramanmaraş’ın Üç Mahallesinde Karşılaştırmalı Kültür Coğrafyası Açısından Bir inceleme Yard. Doç. Dr. Ersin Kaya SANDAL
34Fuzûlî’de Melâmet Kavramı Dr. Bahir SELÇUK
35Türkiye Türkçesinde Tekrarlı Bağlaçların Oluşturduğu Bağlama Gruplarının Söz Dizimindeki Kullanımları Üzerine Yard. Doç. Dr. Yeter TORUN
36Degres D’implantation Du Neologisme Dans Le Vocabulaire Turc Yrd.Doç.Dr. Aşkın ÇOKÖVÜN TURUNÇ
37Finansal Raporlama Açısından Değerleme Yrd. Doç. Dr. Hikmet ULUSAN
38Performans Ölçümü Ve Ölçüm Sistemleri: Genel Bir Bakış Yrd.Doç.Dr. Oya H. YÜREĞİR; Arş.Gör. Gülsün NAKIBOĞLU

 93 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics