Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2008/Cilt:17/Sayi:2


Bu Sayı Hakkında
1The Time Use Of Turkish Academics Assoc.Prof.Dr.Türker Baş
2Koniçeli Kâzım Paşa Mehmet Korkut ÇEÇEN
3Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Arkadaşlık ilişkilerinin Bazı Değişkenlere Göre incelenmesi Uzm.Psi.Dan.Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK; Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI
4Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerinin Gelişimine Etkisi Arş. Gör. Ayşe SERT ÇIBIK; Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
5Müzik Ve Beyin Yrd. Doç. C. Hakan ÇUHADAR
6Çağdaş Sosyal Bilgiler Anlayışı Işığında Yeni Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
7Tüketicilerin Tercih Ettiği Süpermarkete Yönelik Algıları, Tatmin Duyguları Ve Bağlılıkları Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Prof. Dr. Aysel ERCİŞ; Okt. M. Kemal YILMAZ; Yrd. Doç Dr. Sevtap ÜNAL
8Kamu Kesimi Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Fayda-maliyet Analizi Tekniği Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Öğr. Gör. Dr. Zuhal ERGEN
9Mersin Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Antik Dönem Etüdlük Sikkesinin Temizlik Ve Koruma Çalişmalari Ile Tarihlendirilmesi Arş. Gör. Fatih ERHAN; Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER; Prof. Dr. Oğuz TEKİN
10Çatışma Yönetim Tarzlarının Müzakere Sürecine Ve Sonuçlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Dr. Ahmet ERKUŞ
11Eğri Kalesi’nin Fethi Ve Haçova Meydan Savaşı’nı Anlatan Fetih-name Türünde Bir Mektup Doç. Dr. Hasan Ali ESİR
12Akılcı Duygusal Davranış Terapisi’ne Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Yetkinlik inançlarını Yükseltmedeki Etkisi Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN
13ilköğretim ikinci Kademe Türkçe Dersi Yazılı Sınav Sorularının Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme Doç. Dr. Hüseyin GÜFTÂ; Arş. Gör. Kemal Zeki ZORBAZ
14The Impact Of Shelf Levels On Product Sale Asst. Prof. Dr. Rıfat Kamaşak
15Yaşayan Âşık Sanatında Son Karacaoğlan Anlatıcılarından Osmaniyeli ispir Onbaşı Arş. Gör. Ayhan KARAKAŞ
16Adana ili’ndeki Özel Sağlık Merkezlerinde Çalışan Personelin iş-aile Yaşam Çatışmasının Örgütsel Bağlılık, iş Doyumu Ve iş Stresine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Kemal Can KILIÇ; Dr. İ. Efe EFEOĞLU; Arş. Gör. Hande MİMAROĞLU; Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
17Educational System In Sweden: Trends And Reforms Dr. Songül Kilimci; Prof. Dr. Ulla Riis
18Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri Ve Mezunlarının 3,5+1,5 Yıllık Uygulama Dahilinde Sunulan 1,5 Yıllık Formasyon Derslerinin Biyolojinin Uygulama, Alan Bilgisi Boyutları Ve Öğretmenlik Mesleğinin Nitelikleri Üzerine Etkileriyle ilgili Görüşleri Arş. Gör. Mustafa Serdar KÖKSAL
19ilköğretim 5. Sınıf Düzeyinde Arkadaşlığın Sosyometrik Statü Ve Akademik Başarı Açısından incelenmesi Vesile ORAL; Yrd. Doç. Dr. Filiz YURTAL
20Ceyhan-yukarı Ova Yüzey Araştırmalarında Bulunan Hellenistik Dönem Kalıp Yapımı Kaseler Hakkı Fahri ÖZDEMİR
21Türkiye Türkçesinde +a Ve –a Ekli Zarflar Üzerine Yrd. Doç. Dr. Muna Yüceol ÖZEZEN
22Genetik Algoritma ile Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Öğr. Gör. Dr. Semin PAKSOY; Yrd. Doç. Dr. Arzu UZUN
23işletmelerde Yaratıcılığın Önemi Selda SAMEN
24Değişen Ve Popülerleşen Bir Kavram Olarak Avrupalılaşma Yrd. Doç. Dr. Hakan SAMUR
25Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Sosyo-demografik Özellikler Açısından incelenmesi Doç. Dr. Songül TÜMKAYA; Dr. Birsel AYBEK
26Denetim Firmalarının Karşılaşabilecekleri Ahlaki Sorunlar Ve Bir Saha Araştırması Doç. Dr. Zeynep TÜRK; Yard. Doç. Dr. Jale SAĞLAR
27Pazarlamada Yeni Yaklaşım: Nöropazarlama Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Tülin URAL
28Ekonomik Krizlerin Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler Üzerindeki Yönetsel ve işlevsel Etkilerini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Araştırma Doç. Dr. Azmi YALÇIN; Şahin GAFUROĞLU
29Sermaye Bütçelemesi Kararları: Mersin ve Adana illerinde Bir Uygulama Doç. Dr. Ayşe Gül YILGÖR; Emel YÜCEL
30Stratejik Bir Karar Verme Aracı Olarak Yaşam Seyri Maliyet Analizlerinin Tedarik Sürecindeki Yeri Ve Önemi Yrd. Doç. Dr. Ali DERAN

 74 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics