Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2008/Cilt:17/Sayi:3


Bu Sayı Hakkında
1Louise Bourgeois’nin Sanatının Kronolojik Dönüşümü Yrd. Doç. Dr. Ilgım Veryeri ALACA
2Aktif Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi Arş. Gör. Meryem Nur AYDEDE; Yrd. Doç. Dr. Fatih MATYAR
3Öğrenciler Arasındaki Sosyal ve Ekonomik Farklılıkların Öğrenci ilişkileri ve Öğretim Süreci Üzerindeki Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri Betül BALKAR
4E-hizmet Müşterileri Arasında E-hizmet Kalite Boyutlarını Algılamada Oluşan Farklılıkların incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Bülent BAŞARAN; Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇELİK
5Bir Sosyal Temsil Araştırması: Medyada ve Üniversite Öğrencilerinde “Töre”nin Algılanışı Yrd. Doç. Dr. Mesut BULUT
6Testing The Three Factor Model Of Fama And French: Evidence From Turkey Prof. Dr. Serpil CANBAŞ; Arş. Gör. Emrah ARIOĞLU
7Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Arş. Gör. Öner ÇELİKKALELİ; Yrd. Doç. Dr. Burhan ÇAPRİ
8The Moderating Effects of Perceived Accountability On The Relationship Between Sales Personnel’s Empowerment And Organizational Commitment: A Field Research In Turkish Travel Agencies Asst. Prof. Dr. Halil DEMIRER; Asst. Prof. Dr. Nuriye GURES; Res. Asst. Volkan AKGUL
9Procedural Fairness And Communication Satisfaction As Factors In Mission Attachment Of Employees: An Applied Research In A Motorcycle Firm Asst.Prof.Dr. Hulusi DOĞAN
10İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışanların Kendilerine Doğru Yolculuk Yöntemi: Yetenek Yönetimi Doç. Dr. Selen DOĞAN; Arş. Gör. Özge DEMİRAL
11Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum Ve inanç Kazanma Düzeyine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Gülay EKİCİ
12İlköğretim 6. Sınıflarda Fen Bilgisi Dersinde Uzayı Keşfediyoruz Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU; Özgür Öner ÖZ
13İlköğretim I. Kademedeki Yeni Fen ve Teknoloji Ders Kitapları Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Yrd.Doç.Dr.M.Handan GÜNEŞ; Yrd.Doç.Dr.Dilek ÇELİKLER; Yrd.Doç.Dr. Murat GÖKALP
14Kayıtdışı Ekonomi Ve iktisadi Dalgalanmalar ilişkisi: Türkiye (1968 – 2005) Doç. Dr. Adem KALÇA; Aykut EKİNCİ
15Yönetişim: Devlet-toplum ilişkilerinde Yeni Bir Aşama Dr. Ceren KALFA; Yrd. Doç. Dr. Faruk ATAAY
16Yüksek Faiz, Sabit Ve Esnek Kur Sisteminde Savunma Mekanizması Olarak Kullanılabilir Mi? Yrd.Doç.Dr. Aydan KANSU; Doç.Dr. Cem Mehmet BAYDUR
17Self-gift Giving: A New Widespread Consumption Culture Yrd.Doç.Dr. Altan KAR
18Lise Öğrencilerinde Öfke ve Saldırganlık Dr. Zeynep KARATAŞ
19Ahmet Yurdakul’un Kahramanlar Ölmeli Romanında içerik Ve Kurgu Arş. Gör. Nesrin Canbek MENGİ
20E-iş Destekli Performans Karnesi Modeli Yardımıyla işletmelerde Tedarik Zinciri Performansının Analizi Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZDEMİR; Arş. Gör. N. Özgür DOĞAN
21V. - VI. Yüzyıllarda Bizans Devleti-Sasani Devleti–Ermeni Derebeylerinin Mücadeleleri ve Türkler Dr. Mehmet ÖZMENLİ
2216. Yüzyılda Osmanlı Külliyeleri Yrd.Doç. Dr. M. Gözde RAMAZANOĞLU
23Türkiye’de Bireysel Mutluluk Kaynağı Olan Değerler Üzerine Bir Analiz: Multinomial Logit Model Öğr. Gör. Dr. Sibel SELİM
24Stratejik İş Birlikleri: Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama Prof. Dr. Bahar TANER; Arş.Gör.Gürkan AKDAĞ
25İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği Arş. Gör. Mustafa TERZİOĞLU; Yrd. Doç. Dr. Mehmet AVCI; Doç.Dr. Ummuhan GÖKOVALI
26‘Hand In Hand With Emotions’: A Social And Emotional Learning Program For EFL Students Dr. Seden TUYAN; Semra SADIK
27Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Öyküleştirme Yönteminin İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Düzeylerine Etkisi Arş. Gör. E. Özlem YİĞİT; Arş. Gör. Tolga ERDOĞAN
28Kazaklarda Batıl İnanışlar M. Ali YILMAZ

 15 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics