Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2009/Cilt:18/Sayi:1


Bu Sayı Hakkında
1İslam Dünyasında Diyalog Grupları ve Kurumları Doç. Dr. Kadir ALBAYRAK
2Yeni Ekonomik Düzenin Kavramsal Çerçevesi Ve Ekonomilere Sunduğu Fırsatlar: Adana Ekonomisi Üzerine Bir inceleme Arş. Gör. Dr. A. Yılmaz ATA
3Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği Kemal BAŞ
4Reiß ve Vermeer’in ‘Genel Bir Çeviri Kuramının Temeli’- Çeviribilimde ‘Yapısalcı’ Eğilime Karşı ‘Bütünleyici’ Bir Çözüm Mü? Emra BÜYÜKNİSAN
5Factors Affecting The Cross-section Of Common Stock Returns: An Applied Analysis At Ise Prof. Dr. Serpil CANBAŞ; Res. Ass. Emrah ARIOĞLU
6Hastane Yöneticilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Alan Araştırması Yrd.Doç.Dr.Cemile ÇELİK; Yrd.Doç.Dr.Mine YURDAKUL
7Language of Others: EFL Students’ Perception of and Attitude Towards English Dr.Yeşim Bektaş ÇETİNKAYA
8Kemanda Çalma Teknikleri Yrd. Doç. C. Hakan ÇUHADAR
9Örgütlerde Mesleki Özerklik Sorunu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Ampirik Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. Hulusi DOĞAN; Dr. Ali CAN
10İşletme Mezunlarının iş Hayatındaki Yeri ve işletme Eğitimi: 1000 Büyük Sanayi Kuruluşunun İşletme Mezunlarından Beklentileri Üzerine Araştırma Doç.Dr.Erkut DÜZAKIN; Özgün YILMAZ
11Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Kavramlarını Anlama Seviyelerinin Ve Kavram Yanılgılarının incelenmesi Üzerine Boylamsal Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU; Ayşe ÖZTÜRK
12Merkezi Asya Ve Kafkas Ekonomilerinde Entegrasyonun Olabilirliği: Ab’deki Kömür-çelik Topluluğu Benzeri Su Ve Enerjide işbirliği Arayışı Doç. Dr. Ö. Selçuk EMSEN; Öğr. Gör. Dr. Çağatay KARAKÖY
13Kurumsal Girişimcilik ile Örgüt Yapısı Arasındaki ilişki Ertan ERKOCAOĞLAN; Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
14Geçmişin izlerinde Devinen iki Oyun: Martı Ve Sandalyaler Üzerine Bir inceleme Doç. Dr. Hanife Nâlân GENÇ
15Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeni Türkçe Öğretim Programındaki Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemlerini Kullanma Düzeyleri Arş. Gör. Bilge GÖK; Arş. Gör. Tolga ERDOĞAN
16Birbirimizi Kandırmanın Dayanılmaz Hafifliği: Saatleri Ayarlama Enstitüsü Dr. Atalay GÜNDÜZ
17Avrupa Birliği’nde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Birliğe Üyeliğin Etkileri: Ampirik Bir Çalışma Arş.Gör. Aylin KOÇ; Altuğ KAZAR; Arş.Gör.Dr. Görkemli DEMİREL KAZAR
18Türk Çinilerinde Pişme Sonrası Oluşan Fazlar Yrd. Doç. Dr. Nergis KILINÇ MİRDALI; Yrd. Doç. Dr. Necdet SAKARYA
19Beliefs And Practices Of Elt Teachers On The Use Of Group Work Asst. Prof. Dr. Turan PAKER; Inst. Perihan KOCAMAN
20Adana’da Roma Dönemi Köprüsü: Taşköprü Yrd.Doç.Dr. Gözde RAMAZANOĞLU
21ilköğretim ikinci Kademe Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Davranışlarının incelenmesi Uzm.Psi.Dan. Elife REHBER; Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI
22işletmelerde iç Denetim Fonksiyonunun Bağımsız Dış Denetim Maliyeti Üzerindeki Etkileri Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR; Arş.Gör. Koray TUAN
23Yatılı ilköğretim Bölge Okullarında Öğrenci-öğretmen Ve Aile Etkileşimi -diyarbakır Ve Erzurum Örneği- Doç. Dr. Dolunay ŞENOL; Öğr. Gör. Dr. Sıtkı YILDIZ
24Derleme Sözlüğü Ve Türkçe Sözlük’te Madde Başı Olarak Kişi Adıllarının Kullanımları Üzerine Yrd. Doç. Dr. Yeter TORUN
25Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu’nun Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Doç. Dr. Songül TÜMKAYA; Yrd. Doç. Dr. Sabahattin ÇAM; İlknur ÇAVUŞOĞLU
26Denetim Firmalarının Sunduğu Hizmet Kalitesi, Müşteri Tatmini Ve Sadakati: Servperf Ölçeği Doç.Dr. Zeynep TÜRK
27Lise Öğrencilerinin Tarih Dersinin işlenişi ile ilgili Düşünceleri (ankara Örneği) Yrd. Doç. Dr. Kadir ULUSOY

 13 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics