Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2009/Cilt:18/Sayi:2


Bu Sayı Hakkında .
1Child Play And Toy In Two Generations: “Upon A Childhood History” Yrd. Doç. Dr.Ruken Akar-Vural;Doç. Dr. Hasan Akbulut;Arş. Gör. Erinç Erdal;Yrd. Doç. Dr. Müslime Güneş
2Asya Kültürlerinde Ebeveynlik Stilleri Ve Uygulamalari Doç. Dr. Ayşe B. Aksoy ; Uzm.Psikolog Şükran Kılıç
3Pazar Yerlerinin Şehir Planlamasi Standart Ve ilkeleri Yönünden incelenmesi: istanbul ili Bakirköy ilçesi Örneği Yrd.Doç.Dr. Yıldız AKSOY
4Didactique Des Langues, Evolution De La Technologie Et Yrd.Doç.Dr. Veda ASLIM-YETİŞ
5İlaç Ve Sigorta Sektörlerinde Çalışan Satış Elemanlarının İş Davranışlarının Örgütsel Etik İklim ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma Prof.Dr.Ünal AY; Yrd.Doç.Dr.Kemal Can KILIÇ; Mehmet BİÇER
6Veri Zarflama Analizi ile Türkiye Havalimanlarında Bir Etkinlik Ölçümü Uygulaması İskender PEKER; Doç. Dr. Baki BİRDOĞAN
72008 Global Financial Crisis And The Turkish Financial System Assist.Prof.Dr. Eyup BASTI
8Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri Ve Aile içi ilişkileri Yrd. Doç. Dr. Yemliha COŞKUN
9işletmelerde Takim Dinamiğinin Önemi Etkileri Dr. Yeter DEMİR; Yrd. Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ
10Tüketici Algilamalarinin Market Markali Ürün Tercihlerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Niğde ilinde Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Murat AKIN; Yrd. Doç. Dr. Recep ÇİÇEK;Arş. Gör. Ömür DEMİRER
11Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Romaninda Baba-oğul ilişkisi Öğr. Gör. Fethi DEMİR
12ilköğretim Beşinci Sinif Öğrencilerinin Matematik Dersinde Yapilandirmaci Öğrenme Ortamina Bakiş Açilari Öğr. Gör. Dr. Ayten Pınar BAL; Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
13Reklama Şüpheci Yaklaşimin incelenmesi Yrd.Doç.Dr.Nüket Elpeze Ergeç
14Grup Uygulamalarinda Aktiviteler / Egzersizler: Amaçlari, Çeşitleri Ve Uygulama Örnekleri Prof.Dr. S.Sonay GÜÇRAY ; Arş.Gör. Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU ; Arş.Gör. Ferah ÇEKİCİ
15Kamu Yönetiminde iç Denetime Geçiş Süreci Ve Karşılaşılan Sorunlar: Kamu iç Denetiminin Değişimi Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. M. Fatih GÜNER
16Kobilerin ihracatta Karşilaştiklari Engellerin Belirlenmesine Yönelik Mobilya Sektöründe Gerçekleştirilen Bir Araştirma Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN; Öğr. Gör. Dr. Burak NAKIBOĞLU
17Evlilik Doyum Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalişmalari Dr. Metehan ÇELİK; Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
18Hisse Senedi Beta Katsayilarinin Tahmini Ve Düzeltilmesi: istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Üzerine Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Songül KAKİLLİ ACARAVCI; Öğr.Gör.Dr.Serkan Yılmaz KANDIR; Ahmet ERİŞMİŞ
19Türkiye-suriye Turizm ilişkilerinin Gelişmesi Önündeki Engeller (doğu Akdeniz Bölgesine Yönelik Bir Alan Araştirmasi) Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA; Dr. Lütfü TAYFUR
20Kamu Harcamalarinda Aralik Ayi Sendromu Ve Çözüm Önerileri Kadir Kartalcı
21Özel ilköğretim Okullarinda ingilizce Öğretmenlerinin Kullandiklari Öğretim Yöntemlerinin Niteliksel Olarak Belirlenmesi Okt. Hüseyin KAYGIN ; Doç. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN
22Tüketici Satin Alma Karar Sürecinde Aile Bireylerinin Etkileri: Kadinin Değişen Rolü Sivas ilinde Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Olgun KİTAPCI; Arş. Gör. İ. Taylan DÖRTYOL
23Aziz Nesin’in Tut Elimden Rovni Adli Oyununda Çift (kari-koca) ilişkisinde Yalnizlik Temasi Yrd. Doç.Dr. Şengül KOCAMAN
24Sinif Öğretmeni Adaylarinin Yeni ilköğretim Programindaki Ölçme-değerlendirme Konusundaki Yeterlilik Düzeylerine ilişkin Algilari Yrd. Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN; Ersin ERSOY
25Örgütlerde Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Algilamalarinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Akif TABAK; Yrd. Doç. Dr. Ünsal SIĞRI; Adnan EROĞLU ;Yrd. Doc. Dr. Köksal HAZIR
26Personel istihdam Sürecinin işletme Performansina Etkisi Ve Gaziantep ili Tekstil Sektöründe Bir Uygulama Yrd. Doç Dr. Hasan TAĞRAF
27The Developmental Paths In Turkish Children’s Early Lexical Composition Instructor Dr. N. Feyza TÜRKAY
28“TFRS 8 Faaliyet Bölümleri” Standardının Uygulanmasına ilişkin imkb’de işlem Gören Sanayi Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr. Ali UYAR
29Representation Of Turks In George Farquhar’s Play The Beaux Stratagem George Farquhar’ın The Beaux Stratagem Adlı Oyununda Türk’lerin Temsili Assistant Prof. Ayca Ülker Erkan
30The Errors Of Turkish Efl Learners In Pronouncing Word-final Voiced Obstruents Yrd. Doç. Dr. Namık ÜLKERSOY
31Sürdürülebilir Ürün Tasarımında Tanım Ve Yöntemler Arş.Gör. Deniz ZEREN; Arş.Gör.Dr. Gülsün NAKIBOĞLU
32Sosyal Bilgiler Öğretiminde Oluşturmaci Öğrenme Sürecine ilişkin Öğrenci Algilari Dr.Fazilet Karakuş

 75 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics