Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2010/Cilt:19/Sayi:1


Bu Sayı Hakkında .
1Psikolojik Sözleşme Ve Boyutlarının iş Tatmini, Örgütsel Bağlılık Ve işten Ayrılma Niyetine Etkileri: Tibbi Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma Dr. Hande Mimaroğlu ÖZGEN ; Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN
2Bireysel Ve Örgütsel Değerler Arasındaki Uyumun Çalışanların iş Davranışlarına Etkileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma Yrd.Doç.Dr. Kemal Can KILIÇ
3An Etnocoreological Analysis Of Regional Folk Dance Of Şirvani Yrd. Doç. Dr. Muzaffer SÜMBÜL
4Yeni Eğitim Paradigması Olarak E-öğrenme 2.0 Ve Satış Elemanlarının Eğitiminde Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Erkan AKAR
5Psikolojik Danışman Adaylarının Grup Rehberliği Etkinliğini Yürütürken Kullandıkları Psikolojik Danışma Becerilerinin, Bu Becerileri Kullanmaya ilişkin Yeterlik Algılarının Ve Grup Yönetimini Sağlama Yöntemlerinin incelenmesi Doç. Dr. Meral Atıcı ; Psk. Dan.Yağmur Ulusoy
6Türkiye Ekonomisinde iç Borçlanmanın Yeri Ve Sürdürülebilirliliği Doç.Dr. Harun BAL ; Arş. Gör. Pınar Özdemir
7Marjinal Verimlilik Teorisi Ve Türkiye imalat Sanayii Üzerine Bir Uygulama Yrd.Doç. Dr. Kenan LOPCU ; Arş. Gör. Uğur Bülent KAYTANCI ; Yrd. Doç. Dr. Sanlı ATEŞ
8Sanat Hayata Nasıl Bakar? Antony Gormley’in Eserleri Üzerinden Bir Açıklama Doç. Dr. Birnur ERALDEMİR
9Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Ölçeği’ne (ODKÖ) İlişkin Bir Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Yrd. Doç. Dr. Sabahattin ÇAM ; Öğr. Gör. Dr. Dilek SEVİMLİ ; Arş. Gör. E. Ercüment YERLİKAYA
10Alışveriş Değeri Ve Mağaza Seçim Kriterlerinin Belirlenmesinin Hazcı Ve Faydacı Alışveriş Değerleri ile ilişkisi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç.Dr. Ebru ENGİNKAYA ; Arş.Gör.Dr. Tuğçe OZANSOY
11Eğitimde Tiyatro Ve Gençler Yrd.Doç.Dr. Nihal Kuyumcu
12Marka Değerinin Marka Genişlemesine Etkisi Yrd.Doç.Dr.Şakir Erdem ; H.Neylan Uslu
13Türkiye’deki Profesyonel Yöneticiler Üzerine Bir inceleme: Nasıl Seçiliyorlar? Hangi Özellikleri Ön Plana Çıkıyor? Hangi Yetkilerle Donatılıyorlar? Yrd. Doç. Dr. Ali Taş ; Yrd. Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ
14Türk Öğrencilerin Kitap Okumama Sorununa Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Yakup Çetin ; Yrd. Doç. Dr. Cemal Karaata
15Enformasyon Elde Etme Ve Yaymanın Jenerik Stratejiler itibariyle Faklılaşması: Konaklama işletmeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Oğuz Türkay ; Prof. Dr. İge Pırnar
16Ttk Yasa Tasarısında Sermaye Şirketlerinde Denetime ilişkin Düzenlemeler Konusunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Değerlendirmeleri: Kahramanmaraş Örneği Yrd.Doç.Dr.Zeynep HATUNOĞLU
17Children’s Classification Of Geometric Shapes Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS ; Arş. Gör. Durmuş ASLAN
18Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminin Alternatif Ölçme-değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi Kâmuran ADANALI ; Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
19Bir Popüler Kültür ikonu Olarak James Bond Filmlerinin ideolojik Okuması Uzm. Eylem Arslan ; Yrd. Doç.Dr. Aynur Köse
20Türkçede Yönelme Durumu Kaydırımı Ve Çift-geçişli Yapılarda Dolaysız Nesne Öğr.Gör. Özge CAN BAKIRLI ; Öğr.Gör. Dr. G. Songül ERCAN
21Analitik Hiyerarşi Süreci ile Kredi Derecelendirme Analizi Üzerine Bir Model Önerisi Doç. Dr. Göktuğ Cenk AKKAYA ; Dr. Erhan DEMİRELİ
22ilköğretim ikinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin incelenmesi Nuray NARİN ; Dr. Birsel AYBEK
23Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Çevre Bilgisi Ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Düzeyleri Öğrt. Gör. Dr. Fatma SADIK ; Doç. Dr. Halil ÇAKAN
24Satıcıların Kişilikleri ile Performanslarının ilişkisi; Beş Faktör Modeline Göre Bir Analiz Doç.Dr.Canan Madran ; Tahsin Akdoğan
25Gayrimenkul Değerlemesinde Gelir indirgeme Yaklaşımı Ve Yaklaşımın Türkiye Koşullarında Uygulanabilirliği (kocaeli Uygulaması) Yrd.Doç.Dr. Ebubekir AYAN
26As A New Cost And Performance Management Tool: Economıc Value Added (eva) Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAM
27Elektronik Pazarlamada Müşteri Sadakatinin Geliştirilmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Öğr. Gör. Salih YILDIZ ; Arş. Gör. Zuhal ÇİLİNGİR
28Müşteri Beklentileri ile Müşteri Sadakati Arasındaki ilişki: Beş Yıldızlı Bir Otel Örneği Doç.Dr. Kahraman ÇATI ; Öğr.Gör.Cenk Murat KOÇOĞLU ; Arş.Gör.Levent GELİBOLU

 84 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics