Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2010/Cilt:19/Sayi:3


Bu Sayı Hakkında .
1Yönetimde iç Kontrol, İç Denetim Ve Dış Denetim Fonksiyonlarının Birbirleri ile İlişkileri Ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanmalarının Değerlendirilmesi Dr. Recai AKYEL
2Türkiye’de Kamu Yönetimi Reform Sürecinin Değerlendirilmesi: Aksayan Ve işleyen Yönler Dr. Sefa ÇETİN
3Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesi Üzerine Hatay İlinde Bir Araştırma Aybegüm BİLİR; Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
4İMKB’de Sektörel Açıdan Döviz Kuru Duyarlılığının incelenmesi Prof.Dr.Hatice DOĞUKANLI; Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZMEN; Emel YÜCEL
5Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının 12.sınıf Öğrencilerinin Başarıları Üzerine Etkisi Battal ODABAŞI; Prof.Dr.Hikmet Y. CELKAN
6Haber Ve Toplum Arasındaki ilişkinin Toplumsal Yaşama Yansımaları Prof. Dr. Sedat CERECİ
7ilköğretim 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Akılcı Olmayan inançları ile Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki ilişkinin incelenmesi Uzm. Psi. Dan. Suat KILIÇARSLAN; Doç. Dr. Meral ATICI
8The Impact Of Perceived Price Fairness And Consumer Ethnocentrism On Conumers’ Purchase Intentions: An Exploratory Assessment Doç.Dr.Mehmet İsmail YAĞCI
9Hitit Dönemim iskelet Topluluklarının Antropolojik Analizi Yrd. Doç. Dr. Okşan BAŞOĞLU
10Kat Hizmetleri Yöneticilerinin Hizmet Kalitesi Algıları: Konaklama işletmelerinde Görgül Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Barış ERDEM
11Ülkü Tamer’in Alleben Anıları Ile Alleben Öyküleri’ndeki Antep Yrd. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN
12Xviii. Yüzyıldan Xix. Yüzyıla Geçerken (geçiş Döneminde) Siyasî Ve Edebî Etkileşim Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULUCAN
13Tüketicileri E-alışverişe Yönlendiren Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Pilot Araştırma Yrd. Doç. Dr. Murat İsmet HASEKİ; Öğr. Gör. Eda YAŞA
14Ergenlerin Arkadaş Bağlılığı Ve internet Bağımlılığının Cinsiyet, Ebeveyn Tutumu Ve Anne-baba Eğitim Düzeylerine Göre incelenmesi Uzm. Psi.Dan.Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK; Yrd. Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ
15Timss Verileri Kullanılarak Tayvan Ve Türkiye’deki 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması Duygu ÖZTÜRK; Yrd. Doç. Dr. Sedat UÇAR
169. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme, Öfke Ve Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından incelenmesi Dr. Rezzan GÜNDOĞDU
17Öfke Ve Empati ilişkisine Yönelik Otel Zincirinde Bir Araştırma Hulusi DOĞAN; Engin ÜNGÜREN; Seden ALGÜR
18Konut Kalitesinin Mekansal Dağılımının istatistiksel Analizi Neslihan SAM; Hasan ERTÜRK
19Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ile Döviz Kuru ilişkisi: Türkiye Örneği Okyay UÇAN; Özlem ÖZTÜRK
20Küreselleşmenin Ulus-devletlerin Düzenleme Gücü Üzerindeki Etkileri Orhan Veli ALICI
21Tourism Industry And Standardisation: An Impossible Task? Alper BOZKURT
22Bakü-tiflis-ceyhan Petrol Boru Hattı Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri Doç. Dr. Harun BAL; Arş.Gör. Ali Eren ALPER
23İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerindeki Başarıları ile Ailelerinin Eğitim-öğretim Çalışmalarına Katılım Düzeyleri Arasındaki ilişkinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN; Meltem ŞEKER
24Paket Turlardaki Müşteri Şikayetleri Ve Seyahat Acentalarının Bu Şikayetlerle Karşılaşma Sıklıkları Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Kamil UNUR; Prof. Dr. Celil Çakıcı; Araş. Gör. Hülya TAŞTAN
259. Sınıf Fizik Dersi Optik Ünitesinin Bilgisayar Destekli Öğretiminde Kullanılan Animasyonların Ve Simülasyonların Akademik Başarıya Ve Akılda Kalıcılığa Etkisinin incelenmesi Yard.Doç.Dr. Nuri Emrahoğlu; Oktay Bülbül
26Genetik Algoritmalar Yardımı ile Gezgin Satıcı Probleminin Çözümü Üzerine Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇOLAK
27Küreselleşen Dünyada Yeni Yönetim Paradigmaları: Değişim Ve iletişim Doç. Dr. Ferlal ÖRS; Yrd.Doç.Dr. Semra TETİK
28Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma İlgi Ve Alışkanlıklarının Karşılaştırılması (Adnan Menderes Ve Uludağ Üniversiteleri Örneği) Prof. Dr. A. Seda SARACALOĞLU; Yrd. Doç. Dr. Nuri KARASAKALOĞLU; Uzm. Elif ASLANTÜRK
29Konaklama Işletmelerinde Bilgi Yönetimi: Antalya’daki Beş Yildizli Otellerde Bir Uygulama Prof. Dr. Bahar TANER; Yrd. Doç. Dr. Dilek TETİK; Öğr. Gör. İ. Alpay YILMAZ
30Thornton Wilder’s Play Our Town: The Dramatic Techniques As A Reflection Of The Embodiment Of Emotions Prof. B. Ayça Ülker Erkan
31Hekimlerin Empatik Özelliklerinin Ölçümü Ve Bu Ölçümlerin Demografik Değişkenlere Göre Değişimi A. Kadir TEKE; Ekrem CENGİZ; Cesim DEMİR
32The Effects Of Economical, Cultural, And Social Capitals On Turkish Unıversity Students’ Well-being And Academic Achievement Yrd. Doç. Dr. Gözde Özdikmenli-Demir

 11 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics