Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2011/Cilt:20/Sayi:1


Bu Sayı Hakkında .
1Banka Çalışanlarının Mesleki Eğitiminin Performanslarına Olan Etkisi Üzerine Bir Araştırma Dr. Paşa ÖZEN;Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
2iş Tatmini Ve Öz Yeterliliğin Örgüt içi Girişimciliğe Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma Dr. Cem Harun MEYDAN
3ilköğretim 6, 7 Ve 8. Sınıf Fen Öğretim Programlarının Biyoloji Alanı Açısından Tarihsel Değerlendirmesi Dr. Mehtap YURDATAPAN
4inovasyon Aktivitelerinin inovasyon Performansı Üzerine Etkileri: imalat Sanayii Uygulaması Ebru ÖZGÜR GÜLER ;Seda KANBER
5Treatment Of Death And Mourning In To The Lighthouse Esra İffet Aytaç ; Betüre Memmedova
6iktisadi Gelişme Ve Doğal Kaynaklar: Geçiş Ekonomileri Çerçevesinde Bir inceleme Doç. Dr. Harun BAL
7Örgütte Kuralcılık Ve Hiyerarşi Eğiliminin Liderden Duyulan Tatmine Etkisinde Adalet Algısının Aracılık Rolü Dr. Harun ŞEŞEN
8ilköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tutumlarının Sosyo-demografik Özellikler Açısından incelenmesi Gülbahar Korkmaz; Fatma SADIK
9Avrupa’da Kara Ölüm Ve Dönem Kronikleri Yrd. Doç. Dr. T. Tolga GÜMÜŞ
10Konu Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. M. Oğuz KUTLU ;Arş.Gör.Sinan SCHREGLMANN
11Nepotizmin iş Stresi, iş Tatmini, Olumsuz Söz Söyleme Ve işten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Aile işletmeleri Üzerinde Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜTE
12Türkiye’de Para Talebi Fonksiyonunun Modellenmesi Yrd. Doç. Dr. Neşe ALGAN ; Arş. Gör. Salih GENCER
13Vukû-gûyî Veya Klâsik Türk Şiiri’nde Gerçekçi Anlatım Yrd. Doç. Dr. İsrafil BABACAN
14Kubaşık Öğrenmenin ilköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersine ilişkin Akademik Başarılarına Etkisi Serap YILMAZ ; Müfit KÖMLEKSİZ
15Les Constructions Du Turc Traduites Par Une Subordonnée Relative En Français Serkan DEMİRAL ; Muzaffer KAYA
16Adana Kentsel Alanda Hanehalkı Tüketimi Prof. Dr. H. Mahir Fisunoğlu ; Doç. Dr. Seda Şengül
17Osmaniye/düziçi’nde Dünden Bugüne Yaylacılık Ve Varsak Türkmenlerinin Yayla Göçü Yrd.Doç.Dr.Refiye Şenesen
18Vergi Rekabetine ilişkin Göstergeler: Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler için Bir Değerlendirme Yrd.Doç.Dr.Neşe ALGAN; Arş.Gör.Dr.Melek AKDOĞAN GEDİK
19Güvenirlik Analizlerine Dayalı Önleyici Bakım Planlanması Yrd.Doç.Dr.ARZU UZUN ; Dr.Ahmet ÖZDOĞAN
20Davranışsal Finans Etkin Piyasalara Karşı: Aşırı Tepki Hipotezinin imkb’de Araştırılması Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI ; Arş. Gör. Bahadır ERGÜN
21Can The State Act As A Strategic Manager In Public Sector Reform? And, How? Dr. Sefa ÇETİN
22Seviye Belirleme Sınavına Girecek Olan ilköğretim ikinci Kademe Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Mükemmeliyetçilik Ve Anne-baba Tutumu Arasındaki ilişkinin incelenmesi Arş. Gör. Egemen HANIMOĞLU ; Prof. Dr. Banu Yazgan İNANÇ
23Çalışanların Müzakerelerdeki Etik Algılama Düzeyleri Ve izlenim Yönetimi Taktikleri Üzerine Etkileri Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERKUŞ ; Doç. Dr. Ünsal SIĞRI ; Adnan EROĞLU
24Türk Vergi Sisteminin Artan Oranlılığının Ölçülmesi: 1924-2008 Dönemine Yönelik Uygulamalı Bir Analiz Öğr.Gör.Dr.İlter ÜNLÜKAPLAN
25indirimli Kurumlar Vergisi Oranının Küçük Ve Orta Ölçekli işletme Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş Oecd Ülkeleri için Panel Regresyon Analizi Yrd. Doç. Dr.İdris Sarısoy ; Yrd. Doç. Dr.Mustafa Kemal Beşer

 88 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics