Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2011/Cilt:20/Sayi:2


Bu Sayı Hakkında .
1Yabancılaşma Ve iş Tatmini ilişkisi: Bir Devlet Üniversitesi idari Personeli Üzerinde Araştırma Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURAN ; Gülşah PARSAK
2Çoklu Zeka Kuramı Temelli Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği Arş. Gör. Ayşegül KARABAY ; Arş. Gör. Dilek IŞIK ; Arş. Gör. Raziye GÜNAY BİLALOĞLU ; Arş. Gör. Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN
3Örgütsel iletişim ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki ilişki Üzerine Bir Araştırma Yavuz DEMİREL ; Zeliha SEÇKİN ; M. Faruk ÖZÇINAR
4Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin iletişim Becerileri ile Öğretmenlik Tutumlarının incelenmesi Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
5Etrafını Kuşatan Heykeller: Richard Serra Doç. Suat Karaaslan
6Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar, Otomatik Düşünceler, Umutsuzluk Ve Yaşam Doyumunun incelenmesi Doç. Dr. Songül TÜMKAYA ; Dr. Metehan ÇELİK ; Dr. Birsel AYBEK
7Yükseköğretim Fransızca Hazırlık Programı Öğrencilerinin Kullandıkları Fransızca Okuduğunu Anlama Stratejilerine ilişkin Görüşleri Okt. Meral ÖZKAN GÜRSES ; Doç. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL
8Avrupa Birliği’nde Maliye Politikalarının Uyumlaştırılması Doç. Dr. Habib YILDIZ
9L’autre Dans Le Theatre De Bernard-marie Koltes Arş.Gör. Dr. Tülinay Dalak
10Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Sürecinde Muhasebe Ve Denetim Alanında Yapılan Düzenlemeler Dr.Mehmet Ünsal Memiş ; Dr.Mehmet Fatih Güner
11Meslek Yüksekokullarının Sorunları Ve Yöneticilerinin Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma Öğr.Gör. Nermin BAHŞİ
12Explicating The Situated Nature Of Teachers’ Attitudes Toward Technology-assisted Language Teaching Assoc. Prof. Zuhal OKAN ; Dr. Meral ŞEKER
13Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem KAF HASIRCI ; Dr. Fatma SADIK
14The Chronotopes In Jane Austen’s Persuasion Yrd. Doç Dr. Cumhur Yılmaz Madran
15Türkiye imalat Sanayinde Toplam Faktör Verimliliği Ve Beşeri Sermaye ilişkisi Yrd. Doç.Dr. Abdulvahap ÖZCAN
16Adana ili Sınırları içerisindeki Yatılı ilköğretim Bölge Okullarında Bulunan Öğrenci Ve Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalitesi Algılarının incelenmesi Uygar İNAL ; Dr. Fatma SADIK
17Vergi Ahlakının Teorik Çerçevesi Handan KAYNAR BİLGİN
18Çizgi Filmlerdeki Saldırgan içerikli Görüntülerin, Çocukların Serbest Oyunları Sırasındaki Saldırganlık Düzeylerine Etkisi Öğr. Gör. Dr. Mustafa YAŞAR ; İpek Paksoy
19Test Of The Absolute Income Hypothesis In Usa And Europe Research Assistant Emrah ARIOĞLU ; Research Assistant Koray TUAN
20Ergenlerde Kontrol Odağını Yordamada Karar Verme Ve Problem Çözmenin Rolü Dr. Oğuzhan Çolakkadıoğlu ; Yard. Doç. Dr. Fulya Cenkseven Önder ; Uzm. Psk. Dan. Raşit Avcı
21Ankara Ekonomisinde Gerileme Eğilimleri Ve Yeni Yol Arayışları Dr. Metin ÖZASLAN
22The Relationship Between Corruption And Public Investment: The Case Of Turkey Arş. Gör. Dr. Ünal ARSLAN ; Yrd. Doç. Dr. Yıldız SAĞLAM
23Albert Camus’nün Veba Adlı Romanında işlenen Esaret Duygusunun Algısal Açıdan Analizi Muzaffer KAYA ; Serkan DEMİRAL
24Okul Yönetimi Ve Dengeye ilişkin Kuramsal Bir inceleme Yrd. Doç. Dr. Nail YILDIRIM
25Siber Zorbalık Dr.Psikolojik Danışman Semra AKSARAY
26Bir Kamu Hastanesinde Tıbbi Sekreterlerin işgücü Verimliliğine ilişkin Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma Uzm. Arş. Gör. Serap DURUKAN ; Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ ; Arş. Gör. Erdal COŞGUN
27A Study On The Liaison Between Learned Helplessness And Academic Language Achievement Asst. Prof. Dr. Şaziye Yaman ; Inst. Gökçe Esen ; Sinem Derkuş

 77 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics