Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2012/Cilt:21/Sayi:1


Bu Sayı Hakkında .
1İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Giriş Biçiminin Seçiminde Yerel Pazar Faktörlerinin Etkisi Üzerine Adana İlinde Bir Araştırma Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN ; Arş.Gör.Mustafa ÖZSEVEN
2Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Özelliklerinin Düşünme Dostu Sınıf Özelliklerini Yordama Düzeyi Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY ; Dr. Mediha SARI
3An Investigation Of Urban Image And Identity Findings From Adana Assist. Prof. Dr. Duygu SABAN ÖKESLİ ; Prof. Dr. Yusuf GÜRÇINAR
4Banka Kredi Kanalı Ve Türkiye Uygulaması Doç. Dr. Seyhan TAŞ ; Doç. Dr İbrahim ÖRNEK ; Selen UTLU
5Çeviride Eşdeğerlik: Eğretilemeler Yrd. Doç. Dr. Türkay BULUT
6İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Elif Esra KARAR ; Nilgün YENİCE
7Oluşturmacı Öğrenme Ve Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi Fazilet Karakuş
8Tatil Kararlarında Aile Üyelerinin Rolü : Antalya ilinde Tatil Yapan Aileler Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Celil ÇAKICI ; Öğr. Gör. Vedat İYİTOĞLU
9İlköğretim Öğrencilerinin Dikkat Toplama Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN ; Yrd. Doç. Dr. Özden DEMİR
10Dede Korkut Hikâyelerindeki Bey Oğullarının Nitelikleri ve İşlevleri Yrd. Doç. Dr. Rezan KARAKAŞ
11Bulanık Ahs Ve Topsıs Yaklaşımının Makine-teçhizat Seçimine Uygulanması Doç.Dr. Selçuk PERÇİN
12İlköğretim Müzik Dersinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların, Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Trabzon İli Örneği) Tarkan YAZICI
13Ottoman Vakifs: Their Impact On Ottoman Society And Ottoman Land Regime Doç. Dr. M. Vedat GÜRBÜZ
14İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Konularını Günlük Hayat Problemlerinin Çözümüne Transfer Düzeylerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Nuri Emrahoğlu ; Fadime Mengi
15The Representation Of Anomic Characters In The Post-world War I: T. S. Eliot’s “prufrock” And Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway Assist. Prof. Dr. Zennure Köseman
16Yükselen Piyasalarda Elektrik Tüketimi-büyüme ilişkisi: Nedensellik Analizi Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN ; Öğr. Gör. Dr. Sefer UÇAK ; İ. Murat BİCİL
17Çukurova Bölgesi Girit Göçmenlerinin Girit’e Dair Anlatılarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmesi Yrd. Doç. Dr. Refiye Okuşluk ŞENESEN
18Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-yeterlik inançları Ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumları Yrd. Doç. Dr. Nil YILDIZ DUBAN ; Yrd. Doç. Dr. Nurcan GÖKÇAKAN
19Türkiye’de Enerji Sektörü Analizi: Marmara Bölgesi Termik Santraller Örneği Yrd. Doç. Dr. Erkan AKTAŞ ; Osman ALİOĞLU
20Avrupa Birliği Ortak Savunma Politikası Ve Yük Paylaşımı Doç. Dr. İbrahim ÖRNEK ; Öğr.Gör. Nalan IŞIK
21Tekstil Sektörümavi Yaka Çalışanlarının Yaşam Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin iş Doyumu Tarafından Yordanması Doç.Dr. A. Rezan ÇEÇEN EROĞUL ; Uzm.Psk.Dan. Ümran ÖRKÜN
22Oecd Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Odaklı Enerji Tüketiminin Ekonometrik Modeli Dr. Ahmet Yağmur Ersoy
23Yabancı Dil Öğrenme Ortamında Disiplinin Önemi Yrd. Doç. Dr. Yonca ÖZKAN ; Yrd. Doç. Dr. Aynur KESEN

 18 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics