Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2012/Cilt:21/Sayi:2


Bu Sayı Hakkında .
1Türkiye’de İşsizlik Ve iktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi Arş. Gör. Osman Cenk KANCA
2Enhancing Critical Thinking At The Tertiary Level Through A Literature-based Critical Thinking Program Recep Şahin ARSLAN ; Nazan YILDIZ
3Ahmet Ümit’in Beyoğlu Rapsodisi’nde Mekân Olarak “Beyoğlu” Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YAŞAR
4İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
5Integration Oder Ausgrenzung Yrd. Doç. Dr. Sayime ERBEN KEÇİCİ
61980’lerden Sonra Türk Heykel Sanatının Diğer Sanat Hareketleri içindeki Yeri Doç. Mustafa YÜKSEL
7Problem Çözme Terapisine Dayalı Beceri Geliştirme Grubunun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerileri, Öfkeyle ilişkili Davranış Ve Düşünceler ile Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Ferah ÇEKİCİ; Prof. Dr. S.Sonay GÜÇRAY
8Burdur/Kızılin Mağarası iskeletlerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi Zehtiye Füsun YAŞAR; F.Arzu DEMİREL ; Alime ÇANKAYA
9Çeviride Cinsiyetin İzdüşümü: Bachmann’ın ‘Undine Geht’ Çevirileri Yrd.Doç.Dr. Sevdiye KÖKSAL ; Doç.Dr. Faruk YÜCEL
10Göstergebilim Açısından Yılan İmgesi’nin Almancada Ve Türkçede Değerliliği Sedat ŞAHİN
11Kitabın Bir Sanat Formu Olarak Yeniden Keşfedilişi: Yirminci Yüzyıl Sanatçı Kitapları Yrd. Doç. Melda Öncü YILDIZ
12Mersin Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi Yrd. Doç. Dr. Cansel OSKAY
13Michel Houellebecq’in Kuşatılmış Yaşamlar Adlı Romanındaki Toplumsal Eleştirinin Postmodern Bir Yaklaşımla incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Mediha ÖZATEŞ ; Dr. Sultan Birgül ARSLAN
14Divânü Lügati’t-türk’te Gerçek Anlamlılık Düzleminde Betimleyici Duygu Göstergesi Olarak Mutluluk Nigâr OTURAKÇI
15Konfeksiyon Sanayiinde Faaliyet Gösteren Bir işletmede istatistiksel Proses Kontrol Teknikleri ile Ürün Hatalarının Analiz Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Cengiz DURAN ; Öğr. Gör. Aysel ÇETİNDERE
16‘Yabancı Dili Geliştirme Yöntemi’ ile Yabancı Dil Derslerinde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin DARANCIK
17Öncü Bir Kadın Yazar Emine Semiye’nin Kaleminden "İslamiyet’te Feminizm" Yrd. Doç. Dr. Şahika KARACA
18Öğretmen Adaylarının Matematik Dersinde Proje Görevi Hazırlama Sürecine İlişkin Görüşleri Öğr. Gör. Dr. Ayten Pınar BAL
19Tanzimat’tan Günümüze "Halk" Sözcüğünün Anlamsal içeriğindeki Değişikliklerin Dil-kültür ilişkisi Açısından incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Orhan ÖZDEMİR
20Asaf Hâlet Çelebinin "ayna" Şiirinde Geleneğin izleri Arş. Gör. Özkan UZ
21Üniversite Öğrencilerinde Genel Yaşam Doyumu Ve Psikolojik ihtiyaçlar Arasındaki ilişkiler Doç. Dr. Asım Çivitçi
22Ergenlerde Görülen Kural Dışı Davranışların Aile işlevselliği Ve Yaşam Kalitesi Açısından İncelenmesi Arş. Gör. Fatoş BULUT ATEŞ ; Prof. Dr. Turan AKBAŞ

 82 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics