Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2012/Cilt:21/Sayi:3


Bu Sayı Hakkında .
1Achieving Success In Assimilation And Implementation Of The Issais Doç. Dr. Recai AKYEL ; Berna ERKAN
2Türkiye’nin İç Güvenlik Yapılanmasında Değişim İhtiyacı Dr. Sefer YILMAZ
3Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkisi: İmkb’de Endeks Bazında Uygulamalar Dr. Mustafa İBİCİOĞLU
4Türk Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması- I Doç.Dr.İbrahim ORGAN ; Yrd.Doç.Dr.Neslihan COŞKUN KARADAĞ
5Türk Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması- II Doç.Dr.İbrahim ORGAN ; Yrd.Doç.Dr.Neslihan COŞKUN KARADAĞ
6Arthur Miller’in Death Of A Salesman Oyununda Modern Bir Trajik Kahraman Assist. Prof. Dr. B. Ayça Ülker ERKAN
7Görsel Okuryazarlık Ve Eleştirel Pedagoji: Sanatın Toplumsal Ve Pedagojik Temellerine Gelecekçi Bir Bakış Doç.Dr. Ata Yakup KAPTAN ; Dr. Hasbi ASLAN
8Lee Ufan’nın “diyalog” Resimleri Ayşe Bilir
9Türk Heykel Sanatında Feminist Eğilimler Yrd.Doç.Berna KAYA OKAN
10Ekonomik Kalkınma Ve Çevre Kirliliği ilişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Analiz Yrd.Doç. Coşkun Karaca
110-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Arş. Gör. Canan YILDIZ ÇİÇEKLER ; Arş. Gör. Rukiye KONUK ER ; Arş. Gör.Devlet ALAKOÇ PİRPİR ; Arş. Gör.Çağla BÜYÜKBAYRAKTAR ;
12Matematik İnanç Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması Yrd.doç. Dr.Güney Haciömeroğlu
13Örgütsel İletişimin Değerlendirilmesi: Belediyelere Dair Uygulamalı Bir Çalışma Yrd.Doç.Dr. İ.Efe EFEOĞLU ; Dr. Sefa ÇETİN
14Kurumsal Yönetimin Kazanç Yönetimi Uygulamaları Üzerine Etkisi: imkb’de işlem Gören Şirketler Üzerine Uygulama Arş.Gör.Dr.Mehmet Ünsal MEMİŞ ; Arş.Gör.Dr.Emin Hüseyin ÇETENAK
15The Effect Of Foreign Direct Investment On Poverty: Panel Regression Analysis For 40 Selected Underdeveloped And Developing Countries Asst. Prof. Idris Sarisoy ; Asst. Prof. Selcuk Koc
16Eğitim ve Gelir Dağılımı ilişkisi: Türkiye Değerlendirmesi Yrd.Doç. Dr. Haşim AKÇA ; Arş.Gör.Mehmet ELA
17Ailelerin Çocuk Bahçelerine ve Çocuk Bahçelerindeki Materyallere Bakış Açılarının incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ebru DERETARLA GÜL
18Causality Test Between Human Capital And Physical Capital For Japan, India And Indonesia Between The Period Of 1890 And 2000 Yrd. Doç. Dr. Kahraman KALYONCU
19Adana Şehrinin Tarihi Gelişimi (xvi-xviii. Yüzyıllar) Yrd.Doç. Dr. Saim YÖRÜK
20Geçiş Ekonomilerinde Liberalleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkisi Yrd. Doç. Dr. Seymur AĞAYEV
21İlk Menstrüasyon ve Ejakülasyon Deneyimi: Hazirlik, Ön Yaşantilar ve Ön Bilgilerin Cinsel Tutum ve Davranışlarla İlişkisinin İncelenmesi Prof.Dr. Turan AKBAŞ; Dr. İsmail SANBERK
22Serbest Bölgeler ve Türkiye Ekonomisine Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme Atiye TÜMENBATUR
23A Research Levels Of Perceived Social Support On The Responsible Persons Of The Hospital Units Prof.Dr. Adnan ÇELİK ; Prof.Dr.Tahir AKGEMCİ ; Dr.Didem KAYA
24Uluslararası Siyasette Kosova’nın Bağımsızlığına Dair Temel Meseleler Ve Türkiye’nin Genel Balkanlar Politikası Yrd.Doç.Dr. İsmail ERMAĞAN ; Gökhan SATICI
25Türkiye’deki A Ve B Tipi Yatırım Fonlarının Performans Analizi Öğr. Gör.Mustafa Can SAMIRKAŞ ; Doç. Dr. Hatice DÜZAKIN
26Hilmi Yavuz’un “doğunun Geçitleri” Şiirini Geleneğin Yeniden Üretilmesi Bağlamında Okuma Denemesi Arş.Gör.Belde AKA
27Adana Enerji Drenaj Havzasının Çevresel Güvenliği Dr. Murat KOÇ
28Yatılı ilköğretim Bölge Okullarındaki Öğrenci Devamsızlıklarının Sebeplerinin Araştırılması Murat YILDIZ ; Doç.Dr.Kamile ŞANLI KULA

 109 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics