Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2013/Cilt:22/Sayi:1


Bu Sayı Hakkında .
1Aile Hekimlerinin Bilişim Sistemleri Öz-yeterlik Algıları: Kahramanmaraş İlinde Bir Alan Araştırması Yrd. Doç. Dr. Serkan ADA ; Yrd. Doç. Dr. Canan Gamze BAL
2İktisat Sosyolojisinin Doğuşu ve Yükselişi Yrd. Doç. Dr. Tolga KABAŞ
3Kültürler Arası Elektronik Posta Yolu ile Yazışmanın İngilizce Yazma Becerisinde Özyekinliğe Etkisi Dr. Dilek Yavuz ERKAN
4Türkiye Türkçesinin Ölçünlü Dilinde Kullanılan Batı Kökenli Ünlemler Dr. Oğuz ERGENE
5Tarihi Türk Yazı Dillerinde Hece Yinelenmesi ile Kurulan Pekiştirilmiş Sözcükler Dr. Oğuz ERGENE
6Defining Homeland Security And Its Underlying Concepts Dr. Sefer YILMAZ
7Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi Arş. Gör. Ahmet İNNECİ
8Mintzberg’in Yönetim Yaklaşımı Açısından ilköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Koçluk ve Mentorluk Yetkinlikleri ile Öğrencilerin Sınav Başarı Puanları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr. Ali Haluk PINAR
9Çukurova: Adana Halkevi Dergisi Dr. Erdem ÇANAK
10Bulanık Dematel Yöntemiyle Makine Seçimini Etkileyen Kriterlerin Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Arzu ORGAN
11Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler ile Türkiye’ nin Ekonomik Özelliklerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Gülsen KIRAL ; Uzm. Bihter ESEN
12Robust Kümeleme Yöntemi ile Grup Sapan Değerlerin Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Gülsen KIRAL ; Prof.Dr. Nedret BİLLOR ; Doç.Dr.Asuman TÜRKMEN
13Kalite Yönetim Sistemi ve Yaşanan Değişime İlişkin Tutumlar: Mersin Üniversitesi Örneği Prof.Dr. Bahar TANER ; Arş.Gör.Ceren ÖZKAN
14Divan Edebiyatında Latife ve Hezl Prof.Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
15Öğretim Elemanlarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Prof.Dr. Songül TÜMKAYA ; Arş.Gör. Lili HURİOĞLU
16Marmara Bölgesi’ndeki İşletmelerin İk Yöneticilerinin Kariyer Anlayışındaki Değişime Yönelik Değerlendirmeleri Yrd.Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR
17Internal Audit Function In I.S.E. Companies – An Assessment Gökhan SUNGUN ; Prof.Dr.Aslı Yüksel MERMOD
18Çerkez Memlükler Döneminde Üstâdârlık (Saray Ağalığı) Doç.Dr. Fatih Yahya AYAZ
19Merkez’in Çocukları: İstanbul Sokaklarında Çalışan Çocukların Bakış Açısı ile Sokaklar Yrd.Doç.Dr. H.Özden BADEMCİ
20The Effects Of Neighborhood On Tax Compliance Rates: Evidence From An Agent-Based Model Yrd.Doç.Dr. M. Oğuz ARSLAN ; Arş.Gör. Özgür İCAN
21Hiper-Rekabet Ortamlarına Organizasyonel Uyum İçin Geleneksel Organizasyon Yapılarından Takım Bazlı Organizasyon Yapılarına Dönüşüm: Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler Üzerinde Gerçekleştirilen Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr. Ali Haluk PINAR
22Çukurova Üniversitesi’nde Okutulan Zorunlu Yabancı Dil İngilizce Dersi Dr. Muhittin ERSUNGUR
23Kamu Tüketim Harcamaları ve Özel Tüketim Harcamaları Arasındaki ilişki: AB Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme Yrd.Doç.Dr. Sinan SARISOY ; Yrd.Doç.Dr. Fazlı YILDIZ
24Bakanlar Kurulunun Vergi Oranını Belirleme Yetkisinin Alt Sınırı: “Sıfır Oran” ın Anlamı Yrd.Doç.Dr. Soner YAKAR ; Doç.Dr. Tamer BUDAK
25Organisational Culture Dimensions Of The Kyrgyz Industrial Companies PhD.Seyil NAJIMUDINOVA
26Uluslararası Siyasette Kosova’nın Bağımsızlığına Dair Temel Meseleler ve Türkiye’nin Genel Balkanlar Politikası Yrd.Doç.Dr. İsmail ERMAĞAN ; Gökhan SATICI
27Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarına Yönelik Gözetim ve Denetim Etkinliğinin Bağımsız Dış Denetim Kalitesi ile İlişkisi: Türkiye Değerlendirmesi Yrd.Doç.Dr. Alpaslan YAŞAR
28Çağrı Merkezlerinin Satış Amaçlı Kullanılması: Doğrudan Pazarlamanın Bir Unsuru Olarak Telepazarlama Yrd.Doç.Dr. Levent GELİBOLU ; Yrd.Doç.Dr. Tufan ÖZSOY
29Estimating Probability Of Session Returns For Istanbul Stock Exchange 100 Index As Markov Chain Process Doç.Dr.Süleyman Bilgin KILIÇ
30Investigating Students’ Perceptions On Feedback In Distance Education Program: A Case Study In Turkey Dr.Meral ŞEKER ; Yrd.Doç.Dr.M. Emre SEZGİN
31Örgütsel Vatandaşlık Davranışının işletmeler Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Musa ŞANAL

 87 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics