Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2014/Cilt:23/Sayi:1


Bu Sayı Hakkında .
1Türkiye’de İstismarcı Yönetim Ölçeğinin Uyarlaması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi Arş.Gör. İlksun Didem ÜLBEĞİ ; Yrd.Doç.Dr. Hande Mimaroğlu ÖZGEN ; Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN
2İnovasyon Çağında Stratejik Teknoloji Yönetimi ve İşletmelerde Teknoloji ve İnovasyon Stratejileri İle Rekabet Stratejileri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
3Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
4AR-GE Harcamaları ve İleri Teknoloji Mal İhracatı İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi Yrd.Doç.Dr. Ahmet ŞAHBAZ ; Yrd.Doç.Dr. Rüstem YANAR ; Yrd.Doç.Dr. Uğur ADIGÜZEL
5Kısıtlar Teorisi Araçlarından Düşünme Süreçlerinin Teorik Olarak İncelenmesi Arş. Gör. Hülya TAŞTAN ; Yrd. Doç. Dr. Elif N. DEMİRCİOĞLU
6The Impacts Of Earnings Management As An Aggressive Accounting Technique On The Accounting Data Quality Yrd. Doç. Dr. Metin UYAR
7İlköğretim Matematik ve Sınıf Öğretmenlerinin İşbirliğine Dayalı Grup Çalışmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Doç.Dr. Kamuran TARIM ; Uzman Didem KIR TÜNÇ
8Çevreci Açıdan Girişim; Eko-Girişimcilik Yrd.Doç.Dr. Efe EFEOĞLU
9Girişimcilerin İş Kurma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Sosyal Ağ Perspektifinde İncelenmesi: Yapı Müteahhitleri Üzerine Bir Araştırma Arş.Gör. Meryem Derya YEŞİLTAŞ ; Doç.Dr. Kemal Can KILIÇ
10Kutsal Mekân Algısı Bağlamında Şehir Kimliği ve Din Doç.Dr. Münir YILDIRIM
11Organize Perakende Sektöründe Çalışanların Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle İşe Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Doç.Dr. Köksal HAZIR ; Öğr.Gör. Oktay OREL
12Yusuf Atılgan’ın Öykülerinde Kapsayıcı Metaforlar Arş.Gör. Sıla GEN
13The Theories Of Optimum Currency Area: A Critical Review Öğr.Gör.Dr. Murat PÜTÜN
14Festivallerin Pazarlanması: Türkiye’deki Uluslararası Festivaller Üzerinde Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr. Dilek PENPECE
15Balanced Scorecard Sisteminde Swot Analizi İle AHP Kullanımı: Yem Sektöründe Bir Uygulama Doç.Dr. Himmet KARADAL ; Alperen Ekrem ÇELİKDİN
16Beliefs About Language Learning: Gender Related Or Not? Dr. İlkay ÇELİK YAZICI
17İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Tahmin Becerisinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Doç.Dr. Perihan Dinç ARTUT ; Uzman Elif ASLAN
18Mali Yerelleşme Teorilerinin Temel Yerel Gelir Türlerine Bakışı Yrd.Doç.Dr. Birsen NACAR KARABACAK ; Yrd.Doç.Dr. Yakup KARABACAK
19Farklı Bir Bakış Açısından İş ve Yaşam Doyumu Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılığın Etkileri Yrd.Doç.Dr. Sema Polatçı ; Prof.Dr. Kadir Ardıç ; Dr. Murat Koç
20Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde ve Raporlamasında Beklenen Değişiklikler: Bir Havayolu İşletmesinde Vak’a Çalışması Yrd.Doç.Dr. Yiğit Bora ŞENYİĞİT
21Kars İli İmalat Sanayinin Yenilikçilik ve Markalaşma Kapasitesi: Bir Durum Analizi Evren DEMİR ; Yrd.Doç.Dr. Levent GELİBOLU
22“Öğretmenlerin Yeterlik Algısı” Ölçeğinin Türkçe Diline ve İlköğretim Öğretmenleri Üzerinde Uyarlama ve Çapraz Geçerlilik Çalışması Yrd.Doç.Dr. Esin ACAR
23Ortaöğretim 10. Sınıf Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersinde Web Tabanlı Portfolyo Kullanımı -Adana İlinde Bir Çalışma- Yrd. Doç. Dr. Mahmut Oğuz KUTLU ; Uzman Dr. Yadigar POLAT ; Bilim Uzmanı Ali DÖŞLÜ
24Evli Çiftlerin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Evlilik Uyumlarının Karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr. Emine Durmuş ; Uzman Eser BABA
25Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Öfke Düzeyleri ve Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Osman GÖNÜLTAŞ, ; Doç. Dr. Meral ATICI
26Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı Sınıflarda, Öğretmenlerin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumları-I Füsun ÜNAL ; Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
27Kaynaştırma Uygulamasına Devam Eden Engelli Öğrencilerin Velilerinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumları-II Füsun ÜNAL ; Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN

 14 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics