Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2014/Cilt:23/Sayi:2


Bu Sayı Hakkında .
1Mıchel Houellebecq’in Kuşatılmış Yaşamlar Adlı Romanındaki Ana Kişinin Melankoli, Bunalım Ve Yabancılaşma Bağlamında incelenmesi Yrd. Doç. Mediha ÖZATEŞ , Dr. Sultan Birgül ARSLAN
2Azerbaycanlı Tüketicilerin Kültürel Boyutlarının Tespiti ve Bu Boyutlar ile Tüketici Davranışları Arasındaki ilişkinin incelenmesi Uzman Hasan BARDAKÇI
3Impact Of Exchange Rate Volatılıty On Trade: A Lıterature Survey Arş. Gör. Fındık Özlem ALPER
4Üniversitelerde Örgüt Kültürünü Belirleyen ve Etkileyen Boyutlar: Ampirik Bir Çalışma Doç. Dr. Fatma Nur İPLİKÇİ ; Arş. Gör. Yunus TOPSAKAL
5Ücret Belirlenimine Alternatif Bir Bakış: Türkiye imalat Sanayi Örneği Arş. Gör. Dr. Başak Gül AKTAKAS ; Arş. Gör. İpek TEKİN
6Motıvatıon, Strategy Use And Academıc Achıevement Of Unıversıty Students Wıth A Vıew To Domaın, Gender And Year Of Study Yrd. Doç. Dr. Berrin UÇKUN ; Arş. Gör. Gamze KÜLEKÇİ ALMACIOĞLU
7Edip Cansever’in Bezik Oynayan Kadınlar’ına Psikanalitik Bir Yaklaşım Arş. Gör. Emine AYAN
8Algılanan Mağduriyet Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Güvenirlik Ve Geçerlik Analizi Arş. Gör. İlksun Didem ÜLBEĞİ ; Yrd. Doç. Dr . Hande Mimaroğlu ÖZGEN ; Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
9Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Adana ilindeki A Grubu Seyahat Acenteleri Örneği Öğr. Gör. Sine ERDOĞAN MORÇİN ; Doç. Dr. Necdet BİLGİN
10Borsa istanbul’da işlem Gören Spor Şirketlerinin Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi Doç. Dr. Erdinç KARADENİZ ; Yrd. Doç. Dr. Levent KOŞAN ; Arş. Gör. Selda KAHİLOĞULLARI
11Domınant Currency Hypothesıs And Credıbılıty Issues: The Case Of European Monetary System Öğr. Gör. Dr. Murat PÜTÜN
122547 Sayılı Yasaya Tabi Akademik Personelin Gelir Ve Giderlerinin Vergi Hukuku Açısından incelenmesi: Vergi Matrahının Tespitinde:“mesleki Yayın Giderleri”nin indirim Konusu Yapılmasına Dair Bir Öneri Yrd. Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ
13Hükümet Harcamalarında Konjonktürel Mandal Etkisi: Türkiye Örneği Dr. Taner TURAN
14Gsyih, Kömür Tüketimi Ve Doğal Gaz Tüketimi Bağlamında Petrol Tüketimi - Petrol Fiyatları ilişkisi Yrd. Doç. Dr. Levent ŞAHİN ; Yrd. Doç. Dr. Zekayi KAYA
15Girişimcilik Eğilimi Ölçeğinin (get 2) Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Bilge AKSAY ; Yrd. Doç. Dr. Esengül İPLİK
16Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetlme Sistemi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi Öğr. Gör. Dr. Murat KÜÇÜKTÜFEKÇİ ; Doç. Dr. M. Fatih GÜNER
17Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Karşılaştırılması: Bir Üretim işletmesinde Uygulama Öğr. Gör. Dr. Murat KÜÇÜKTÜFEKÇİ ; Doç. Dr. M. Fatih GÜNER
18Satışçılarda Cinsiyet Kimliği: Kavramsal Bir inceleme Yrd. Doç. Dr. Levent GELİBOLU ; Yrd. Doç. Dr. Ceyda TANRIKULU
19Psikolojik Danışma Sürecinin Gözleminde Yöntemsel Farklılıklar Dr. İsmail SANBERK
20Duygusal Bağ: Türkiye Olgun Tüketici Pazarı Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Deniz ZEREN
21Doğu Asya Ülkelerinde ihracat ve Döviz Kuru ilişkisi Emine AKTUNÇ DEMİRBAŞ
22Lüks Markalar ve Taklitleri Arasındaki İlişkinin Teoriler Açısından Değerlendirilmesi Arş.Gör.Dr. Nil ENGİZEK ; Prof.Dr. Ahmet ŞEKERKAYA

 102 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics