Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2015/Cilt:24/Sayi:1


Bu Sayı Hakkında .
1Devlet Demiryollarında Sportif Faaliyetler ve Adana Demirspor Kulübü Yrd. Doç. Dr. Erdem Çanak
2Gelişmekte Olan Ülkeler Küresel Sermayeyi Çekme Konusunda Niçin Başarısız Olmaktadırlar? Balkan Ülkeleri İçin Lucas Paradoksunun Yeniden İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRAL ; Prof. Dr. Harun BAL ; Doç. Dr. Neşe ALGAN
3Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testinden Bulgular Doç. Dr. Neşe ALGAN ; Arş. Gör. Salih GENCER
4Beşeri Sermaye, Fiziksel Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Brıcs Ülkeleri ve Türkiye Örneği Arş. Gör. Müge MANGA ; Prof. Dr. Harun BAL ; Doç. Dr. Neşe ALGAN ; Ediz Deniz KANDIR
5Crude Oil and Stock Market Prices: Evidence from an Emerging Market Arş. Gör. Dr. Serkan ŞAHİN
6Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sisteminin Kurulması Ve Yürütülmesi: İki Farklı Devlet Üniversitesinde Karşılaştırma Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR ; Arş. Gör. Erdem KÜRKLÜ
7Van İlinde Faaliyet Gösteren Kobi Statüsündeki Konaklama ve Seyahat İşletmelerinin Finansal Sorunlarının Analizi Doç.Dr. Erdinç KARADENİZ ; Doç.Dr. Kamil UNUR ; Okutman, Hasan KÖŞKER ; Banu ZENCİR
8Çalışanların Etik Iklim Algılarının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: Ilaç Sektöründe Bir Uygulama Prof. Dr. Bahar TANER ; Rıza Feridun ELGÜN
9Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürünü Etkileyen Ulusal Kültür Boyutlarının Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Aziz Gökhan ÖZKOÇ ; Arş. Gör. Eda ÖZGÜL KATLAV
10Hizmet Başarısızlığı Sonrası Hizmet İyileştirme Süreci ve Tüketicilerin Hizmet Adaleti Algısı Arş. Gör. Ümit DOĞRUL ; Prof. Dr. Mehmet İsmail YAĞCI
11Zamanın Geçişine İlişkin Metaforlar: Shukur Xolmırzayev’in Öykülerinde Uzam Açısından Zaman Arş. Gör. Sıla GEN
12Birey-Örgüt ve Birey-İş Uyumunun Çalışanların İş Tutumlarına Etkisi: Adana İlinde Bankacılık Sektöründe Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Kemal Can KILIÇ ; Didem YENER
13Vergi Kültürü ve Göstergeleri: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Arş. Gör. Pınar Özdemir
14Sistematik Riskin Belirleyicileri: Borsa Istanbul Turizm Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma Doç.Dr. Erdinç KARADENİZ ; Doç.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR ; Doç.Dr. Ömer İSKENDEROĞLU
15Türkiye’de Turizm Gelirinin Makroekonomik Belirleyicileri: Panel Veri Analizi Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN
16Yıldırma ve Sonuçlarının Meta Analiz Yöntemiyle İncelenmesi Arş. Gör. İlksun Didem ÜLBEĞİ ; Prof.Dr. Azmi YALÇIN
17Emeklilik Dönemi Doyumunun Yordayıcısı Olarak Yaşam Doyumu, Evlilik Doyumu ve Sosyal Destek Yrd. Doç. Dr. Bahadır BOZOĞLAN
18Bir Yatırım Aracı Olarak Altın İle Hisse Senedi Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Uygulama Doç. Dr. Bülent DOĞRU ; Arş. Gör. Mustafa UYSAL
19Türkiye’de Faaliyet Gösteren İnovatif Şirketlerde Çevreye Duyarlı Uygulamaların Belirlenmesi: Kurımsal Web Siteleri Temelli Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Güney ÇETİN GÜRKAN
20Öğretim Elemanlarının Öğrencilere İlişkin Değer Tercihlerinin Rokeach Değerler Envanterine Göre İncelenmesi Arş. Gör. Özge GÜDÜ DEMİRBULAT ; Doç. Dr. Düriye BOZOK
21Erken Tunç Çağı’nda Doğudan Batıya Köprü: Çukurova Arş. Gör. Dr. Fatma ŞAHİN
22Özel Bir Koleksiyondan Bir Grup Anazarbos Sikkesi Arş. Gör. Dr. Fatih ERHAN
23Tms 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardı ve Bağımsız Denetçilerin Sorumlulukları Yrd. Doç. Dr. Kayahan TÜM ; Doç. Dr. Mehmet Ü. MEMİŞ
24Finansal Piyasa Riski Ve Altın Yatırımı: Türkiye Örneği Doç. Dr. Veli AKEL ; Yrd. Doç. Dr. Sümeyra GAZEL
25Lınkıng Rent-Seekıng Actıvıtıes To Natural Resource Curse Phenomenon: The Case Of Afrıca Öğr. Gör. Dr. Murat Pütün
26Çocuk Tüketicilerde Marka Tanınırlığının İncelenmesi: Okul Öncesi Çocuklar Üzerinde Bir Araştırma Öğr. Gör. Dr. Hatice DOĞAN SÜDAŞ

 103 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics