Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2015/Cilt:24/Sayi:2


Bu Sayı Hakkında
1Kurumların Çalışmalarında Kalitenin Sağlanması için Temel Gereklilikler Doç. Dr. Recai AKYEL
2Atatürk’ün Müzik Devrimi Doç. C. Hakan ÇUHADAR
3Coğrafi işaretlemenin Katma Değer Oluşturmada Bir Araç Olarak Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Tufan ÖZSOY
4Örgüt Kültürü Ve işyerinde Dışlanma Arasındaki ilişki: Mersin Üniversitesi Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama Doç. Dr. Cemile ÇELİK; Arş. Gör. Alaiddin KOŞAR
5Türkiye’de Arapça Diyalektleri Karşılaştırmalı Tipolojiye Doğru Doç. Dr. Muna ÖZEZEN
6Fikri Mülkiyet Hakları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki ilişki: G8 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama Arş. Gör. Fatma Merve PARLAKYILDIZ, Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL
7Seçilmiş Oecd Ülkeleri için Beşeri Sermaye Ve Ekonomik Büyüme ilişkisinin Analizi Arş. Gör. Fatma Merve PARLAKYILDIZ
8J-eğrisi Etkisine Dair Literatür Taraması Doktora Öğrencisi Emine AKTUNÇ DEMİRBAŞ
9Intellectual Property Rights And Economic Growth In Europe Yrd. Doç. Dr. Ebru ARICIOGLU; Doç. Dr. Okyay UCAN
10Çatışma Çözme Eğitim Programının ilköğretim 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Davranışları Üzerindeki Etkisi Uzm. Psk. Dan.Suat KILIÇARSLAN; Prof. Dr. Meral ATICI
11Hegy Seasonal Unit Root Test: An Application On Balance Of Payments In Turkish Economy Doç.Dr. Mehmet ÖZMEN; Arş.Gör. Sera ŞANLI
12Nabi’nin ‘’olur’ Redifli Gazeline Ontolojik Bir Bakış Arş .Gör. Bilge KARGA
13Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Ve Flört Davranışlarına Göre Karşı Cinsle ilişkide Sosyal Yetkinlik inancının incelenmesi Prof. Dr. Turan AKBAŞ; Yrd. Doç.Dr. Öner ÇELİKKALELİ; Arş. Gör. İdil Eren TÜRKOĞLU
14Eğlence Bağlamında Suçun Ve Öteki Kimliğinin Meşrulaştırılması: ‘’ulan istanbul’ Dizisinin Analizi Yrd. Doç. Dr. Ece ÜNÜR
15Ums Kapsamında Canlı Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesinde Kullanılan Hesaplara Yönelik Bir Alan Araştırması Yrd. Doç. Dr. Metin UYAR; Doç. Dr. Mehmet Fatih GÜNER
16Mevlânâ’da Kötülük Problemi Ve ilahî Adalet Savunusu Yrd.Doç.Dr. Tuna TUNAGÖZ
17Neoklasik Paradigma Olarak Washington/post Washington Uzlaşısının Yükselişi Ve Düşüşü: Post-keynezyen Alternatif Yaklaşımı Yrd. Doç. Dr. Yelda TEKGÜL; Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN
18Emek Üretkenliği Ve Ücret Teorisi Yrd. Doç. Dr. Adnan DOĞRUYOL; Arş. Gör. Kıvanç AYDINLAR
19Türkiye için ikiz Açıkların Ekonometrik Analizi Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN; Arş. Gör. Burhan BİÇER
20Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Sürecine Etki Eden Sosyalleşme Aracılarının Öğrencilerin Materyalist Eğilimi Ve Marka Bilinci Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Pilot Çalışma Öğr. Gör. Sezen BOZYİĞİT
21Geleneksel Ve Online Mağazalardan Ürün Satın Alım Süreçlerinde Tüketici Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Yrd.Doç.Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY; Merve GENÇ
22Yerel Yönetimlerin Mali Özerkliği Ve Avrupa Birliği Ülke Uygulamalarindan Örnekler Doç.Dr. İrfan TÜRKOĞLU; Yrd.Doç.Dr. Adil BUCAKTEPE
23Poverty Rate And Its Determinants For 12 Statistical Regions Of Turkey: Generalized Maximum Entropy Approach Yrd.Doç.Dr. Hüseyin GÜLER; Prof.Dr. Fikri AKDENİZ; Prof.Dr. Hasan Altan ÇABUK; Arş.Gör. Sibel ÖRK ÖZEL
24Türkiye için iş-aile Dengesi Ölçeğinin Alt Boyutları Ve Belirleyicileri Yrd.Doç.Dr. Hüseyin GÜLER; Doç.Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
25Metal (çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması Prof.Dr. Fikret DÜLGER; Dr. Salih GENCER; Arş.Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL
26Turizm Fakülteleri Bünyesindeki Rekreasyon Programları için Müfredat Kapsamı Önerisi: Bilimetrik Bir Çalışma Doç.Dr. Göknil Nur SEVER; Arş.Gör. Mehtap Özkan BUZLU
27Türkçede işte Sözcüğü Ve Orhan Kemal’in Önce Ekmek Adlı Öyküsündeki Görünümleri Öğr.Gör. Yasemin ÇELİK
28The Concept Of Al-fisq / Al-faasiq In The Quran And Its Historical Adventure Of Transformation Doç.Dr. Bekir TATLI

 85 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics