Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2016/Cilt:25/Sayi:1


Bu Sayı Hakkında ,
1Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve iktisadi Gelişme: Türkiye Örneği Prof.Dr. Harun BAL; Doç.Dr. Neşe ALGAN; Arş.Gör. Emrah Eray Akça; Dr.Öğr. Duygu FİDANGÜL
2Kar Payı Oranları ile Mevduat Faiz Oranları Arasındaki Nedensellik ilişkisi Doç.Dr. H.Ali ATA; Arş.Gör. Mehmet Fatih BUĞAN; Arş.Gör. Şemsettin ÇİĞDEM
3Kümeleme Ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizleri ile Endüstriyel Pazar Bölümlendirmesi Ve Etkili Ürünlerin Belirlenmesi Arş.Gör. Serkan AKOĞUL; Yrd.Doç.Dr. Elif TUNA
4Medya Şiddet; Televizyon Çizgi Diziler Üzerine Bir inceleme Doç.Dr.Nüket Elpeze ERGEÇ; Yrd.Doç.Dr. Murat Ertan DOĞAN
5Analysis Of Gender Discrimination With Respect Tothe Socio-economic Perspective Yrd.Doç.Dr. Semin PAKSOY; Prof.Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
6Avrupa Birliği’nde Çevre Vergisi Uygulamaları Ve Çevre Vergilerinin Gelişimi Yrd.Doç.Dr. Mehmet CURAL; Uzman Halil Emre SAYGI
7Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik ilkelerin incelenmesi Nilgün SAKAR; Yrd.Doç.Dr. Birsel AYBEK
8Kurucu Ab Üyeleri Arasındaki Faiz Farklarının Mekansal Analiz ile incelenmesi Doç.Dr. Mehmet ÖZMEN; Arş.Gör. Fatma İdil BAKTEMUR
9Gümrük Birliği Sonrası Almanya Ve Türkiye Arasındaki ihracat Fonksiyonun Ekometrik Tahmini Doç.Dr. Mehmet ÖZMEN; Elifcan FİRİKCİ
10Anadolu Ve Makedonya Türklerinde Doğumla ilgili Uygulamaların Benzer Yönleri Doç.Dr. Bülent ARI
11Carly Churchill’in Oyunlarında Yabancılaşma Yrd.Doç.Dr. Aydın GÖRMEZ
12Davranım Bozukluğu Tanısı Alan ilköğretim Öğrencilerine Okullarda Sunulan Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerin incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Sabahattin ÇAM; Uzman Hıdır ÜNAL
13Güneşten Korunma ile ilgili Sosyal Pazarlama Kampanyaları için Davranışsal Bulgular Yrd.Doç.Dr. Burak NAKIBOĞLU
14Cemal Süreya Şiirinde Fetişizm Ve Fetiş Unsurları Uzman Bülent Aytok ÖZALTIOK
15Müzik Ve Müzik Eğitimi Doç.Dr. C.Hakan ÇUHADAR
16Kamu Personel Sisteminde işe Girme Ve Yükselmede Çağdaş Liyakat Kavramları Doç.Dr. Bahadır ŞAHİN
17ilkokul Yöneticilerinin iletişim Becerilerine ilişkin Yönetici Ve Öğretmenlerin Görüşlerinin incelenmesi Prof.Dr. Songül TÜMKAYA; Yük.Lis.Öğr. Çiğdem ASAR
18Psikolojik Danışmanların Psikolojik Danışmada Şiir Kullanımına Yönelik Görüşleri Dr.Psk.Dan. Ersun ÇIPLAK; Prof.Dr. Meral ATICI
19Ergenlerde Psikolojik Danışma: Bir Gözden Geçirme Arş.Gör. İdil Eren KURT; Prof.Dr. Songül Sonay GÜÇRAY
20İlköğretim Türkçe Öğretmenlerinin Performans Değerlendirmeye Yönelik Görüşlerinin incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Memet KARAKUŞ; Yrd.Doç.Dr. Başak Karakoç ÖZTÜRK

 98 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics