Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2016/Cilt:25/Sayi:2


Bu Sayı Hakkında ,
1Kitab-ı Tercüme-i Tezkire-i Dâvüd Fi ilmi’t-tıbb Yrd.Doç.Dr Meryem ARSLAN
2Tüketicilerin indirim Mağazası Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemleri ile Tespiti: Osmaniye ilinde Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr. Mutlu Yüksel AVCILAR; Yrd.Doç.Dr. Emre YAKUT
3Prediction Of Central Governtment Budget Tax Revenues Using Markov Model Öğr.Gör. Can MAVRUK; Yrd.Doç.Dr. Ersin KIRAL
4Türkiye’de Fizik Eğitimi-öğretimi ile ilgili Yapılan Çalışmaların Eğilimi Doç.Dr. Ozan ŞENKAL Arş.Gör.Dr. Serkan DİNÇER
5Doğu Ve Güneydoğu Anadoludan Seçilen Illerin Sosyo-ekonomik Değerlendirilmesine ilişkin Bir Hibrit Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı Dr. Tolga GENÇ
6Makyavelizm Ölçeğinin Güverlik Ve Geçerlik Çalışması Arş.Gör. İlksun Didem ÜLBEĞİ
7Örgütsel Adaletin Meta Analiz Yöntemiyle incelemesi Arş.Gör. İlksun Didem ÜLBEĞİ
8Türkiye’de Medikal Turizm Kapsamında Sağlık Kuruluşlarının Örrgütsel Pazarlama Etkinliği ile Promosyon Stratejilerinin incelenmesi Doç.Dr. Hilal İNAN; Öğr.Gör.Dr. Meltem CANOĞLU
9“Bir ihtimal Daha Var” : ihtimal Sözcüğünün Belirteç Olarak Kullanımı Yrd.Doç.Dr. Bedri AYDOĞAN
10History Of Exchange Rate Regimes Yrd.Doç.Dr. Ali Eren ALPER
11Post-keynezyen iktisatta Açık Sistem Ontolojisi: Sheila C. Dow’un “babylonian Düşünce Yaklaşımı” Üzerine Bir inceleme Prof.Dr. Mehmet Fatih CİN
12Nâbi Divânı’ındaki Manzum Hikayeler Doç.Dr. Osman ÜNLÜ
13Kamu Üniversitelerinde Bütçe Tahsisine Alternatif Bir Öneri Dr. Ali Serdar AKSOY
14Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Bağlılık Bileşenlerine Etkisi: Gaziantep ilindeki Seyehat Acentaları Örneği Doç.Dr. Kemal Can KILIÇ; Öğr.Gör. Süleyman PORTAKAL
15Mesleki iş Etiği Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması Doç.Dr. Kemal Can KILIÇ; Arş.Gör. Ayşe ÖZER; Dr. Yavuz AYDIN
16Duygusal Emek Ve Prososyal Motivasyonun Işe Gömülmüşlüğe Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr. Mustafa KESEN; Yrd.Doç.Dr Bülent AKYÜZ
17Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Tükenmişlik Ve Yabancılaşma Düzeylerinin incelenmesi Prof.Dr. Songül TÜMKAYA
18Orhan Kemal’in ‘’oyuncu Kadın’ Adlı Öyküsünün Okuyucunun Eleştirel Düşünme Becerilerine Katkısı Açısından Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr Orhan ÖZDEMİR
19Türkiye’deki Define Ve Definecilikle ilgili inanışlar Ve Bu inanışların Motif index’e Göre Değerlendirilmesi Dr. İsmail ŞENESEN

 90 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics