Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2016/Cilt:25/Sayi:3


Bu Sayı Hakkında .
1Geçiş Ekonomilerinde Yönetişim Kalitesinin Kümeleme Analizi İle Belirlenmesi Arş.Gör.Ebru CANIKALP; Doç.Dr.İlter ÜNLÜKAPLAN
2Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Stoklarda Muhasebeleştirme Esasları Doç.Dr.Mehmet Ünsal MEMİŞ; Anıl TANRISINATAPAN
3Tüketicilerin Konut Satın Alım Sürecine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Adana ilinde Pilot Bir Uygulama Öğr.Gör.Dr.Hatice DOĞAN SÜDAŞ; Yrd.Doç.Dr.Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
4Üniversite Öğrenci Ve Mezunları ile Yetişkinlerin Çoklu Zeka Alanları Açısından Değerlendirilmesi: Adana/Türkiye Örnekleminde Bir Çalışma Doç.Dr.Ayten İFLAZOĞLU SABAN; Arş. Gör. Dilek IŞIK; Arş. Gör. Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN
5Bilgisayar Destekli Geometri Öğretimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi H.Binnur ORÇANLI; Kenan ORÇANLI
6Ortaokul Öğrencilerin Okula Aidiyet Duygusu Ve Arkadaş Bağlılık Düzeyi Aslı ÖZKÖK; Doç.Dr.Mediha SARI
7Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Dijital Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi Abdullah Cemil ELÇİ; Doç.Dr.Mediha SARI
8Öğretmen Adaylari için Çok Kültürlü Eğitime Duyarlilik Ölçeği: Bir Geçerlik Ve Güvenirlik Çalişmasi Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK; Sibel GÜZEL YÜCE; Güler YAVUZ
9Cengiz Aytmatov’un Elveda Gülsarı Romanının Kronotopik Yapısı Prof.Dr.Mustafa APAYDIN
10Keman Çalmadaki Teknik Zorluklara Yönelik Görüşler Doç.C.Hakan ÇUHADAR
11Sağlık Antropolojisi Araştırmalarında Yaşlılık Yrd.Doç.Dr.Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL: Ahmet Melik BAŞ
12Tatarli Höyük Zooarkeoloji Çalışmaları Doç.Dr.Okşan BAŞOĞLU; Özge KAHYA
13Karanlık Liderliğin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr.Erdinç BALLI; Doç.Dr.Ayşehan ÇAKICI
14Yolsuzluk ile Mücadele Konusunda Kimi Kavramlar Ve Uygulamaları Doç.Dr.İhsan Erdem SOFRACI
15Çukurova Arapçasına Türkçeden Geçmiş Fiil Kökleri Prof.Dr.Muna YÜCEOL ÖZEZEN
16Belirsizlikle Başa Çıkmada Etkili Olan Kriterlerin Araştılılması: Bir Üniversite Uygulaması Doç.Dr.Filiz ERSÖZ; Taner ERSÖZ; Özlem KONUŞKAN
17Sezai Karakoç’un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine Adlı Şiirinde Geleneğin izleri Emine SEYMEN
18Havayolu İşletmelerinde Yolcu Sadakatinin Temel Unsurları Doç.Dr.Nuriye GÜREŞ; Doç.Dr.Hilal İNAN; Arş,Gör.Seda ARSLAN
19Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektörünün Ölçek Temelinde Fon Akım Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma Doç.Dr.Erdinç KARADENİZ; Doç.Dr.Levent KOŞAN; Mehmet BEYAZGÜL; Selda DALAK
20Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması Yrd.Doç.Dr.Ayşe İpek KOCA BALLI; Doç.Dr.Kemal Can KILIÇ
21Verimlilik, Döviz Kuru Ve Açıklık İlişkisi: Oecd Ülkeleri Örneği Prof.Dr.Zeynep ÖZTÜRK KARAÇOR; Arş.Gör.Mustafa KARTAL; Yrd.Doç.Dr.Nazan ŞAHBAZ KILINÇ
22Sosyal Medyada Ve Reklam İçeriğinde Kadın Bedeninin Alternatif Temsili: Fatkini Kampanyası Yrd.Doç.Dr.Zaliha İnci KARABACAK; Yrd.Doç.Dr.Ayşe Aslı SEZGİN
234-7 Yaş Başlangıç Keman Eğitiminde Kullanılan Metotlara Yönelik Keman Eğitimcilerinin Görüşleri Doç.Dr.Ferda GÜRGAN ÖZTÜRK; Pelin ÖZKAN
24Montessori Yönteminde Müzik Ve Türkiye’de Montessori Anaokullarında Müzik Eğitimi Uygulamaları Doç.Dr.Ferda GÜRGAN ÖZTÜRK; Uzman Pelin ÖZKAN
25Orta Gelir Tuzağının Belirleyenleri Üzerine Bir Deneme : Tayland , Türkiye Ve Çin Prof.Dr. Harun BAL Doç.Dr. Neşe ALGAN Arş.Gör. Müge MANGA Arş.Gör. Esra BALLI
26Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Flört Şiddeti Prevelansının Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Yadigar POLAT Öğr.Gör. N. Nesrin İPEKÇİ Öğr.Gör. Gülistan YURDAGÜL Öğr.Gör. Melek ÖZTÜRK Öğr.Gör. Sümeyya TATLI Öğr.Gör. Mustafa YAVUZEKİNCİ
27Bağlanma Stillerinin iletişim Becerilerine Etkisini Araştırma Dr.Tamer KILIÇ; Arş.Gör. Melis KÜMBETLİOĞLU
28Türk Halk Kültüründe Düğme ile ilgili inanışlar Üzerine Mitolojik Bir inceleme Dr. İsmail ŞENESEN
29Which Hypothesis Is Valid In Oecd Countries, Kuznets U Curve Or Great U-turn? : System Gmm Estimation For Dynamic Panel Data Doç.Dr. Nükhet DOĞAN Yrd.Doç.Dr. Reyhan CAFRI
30Bir Çevre Vergisi Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi: Ab Ve Türkiye Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi Doç.Dr. M. Erkan ÜYÜMEZ
31Yıkıcı Yönetimin izlenim Yönetimi Taktikleri Üzerindeki Etkisi: Beyaz Yakalı Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr. Bilge AKSAY Arş.Gör.Dr. Utku GÜĞERÇİN
32Örgüt Yapısı ile Örgüt Kültürü Arasındaki ilişkinin incelenmesi Dr.Fuat OKTAY

 106 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics