Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2016/Cilt:25/Sayi:4


Bu Sayı Hakkında .
1Dönemin Kaynakları ve Arşiv Belgilerine Göre Koca Râgıb Mehmed Paşa’ya Dâir Bir Portre Denemesi Prof. Dr. Mesut AYDINER
2Namık Kemal’in Koca Râgıb Paşa Hakkındaki Düşünceleri ve Ona Yazdığı Bir Naziresi Yrd. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN
3Râgıb Paşa Kütüphanesi Hakkında Yazılan Tarih Manzumeleri Prof.Dr.Hatice AYNUR
4Koca Râgıb Paşa Divanı’nda Siyasete ve Devlet Yönetimine Dair Bazı Önemli Tespitler Doç.Dr. İsrafil BABACAN
5Sünbülzâde Vehbî’nin Koca Ragıp Paşa’ya Yazdığı Iydiye Kaside Prof.Dr. H. Dilek BATİSLAM
6Koca Râgıb Paşa’nın “kitâb” Redifli Gazeli Yrd.Doç.Dr.Mehmet Korkut ÇEÇEN
7Koca Râgıb Paşa Divan’ında Düşünce ve Düşünceyle İlgili Benzetmeler Prof.Dr. İ. Çetin DERDİYOK
8Koca Râgıp Paşa Üzerine Bir Kaynakça Denemesi Arş.Gör. Bilge KARGA GÖLLÜ
9XVIII. Yüzyılda Bir Edebî Muhit Olarak Koca Râgıp Paşa Konağı Yrd.Doç.Dr. Sevda ÖNAL KILIÇ
10Koca Râgıb Paşa’nın Münşeât’i ve Tarihî Ehemmiyeti Arş.Gör. Hüsnü Abdulkadir ÖZEL
11Râgıp Paşa’nın Bir Muhammesinin Tahlîli Prof.Dr. Ahmet SEVGİ
12Koca Râgıp Paşa’nın Şiirlerinde Kültürel Bellek Yansımaları Doç.Dr.Süleyman SOLMAZ
13Divanından Hareketle Koca Râgıp Paşa’nın Şiir Anlayışı Doç.Dr. Semra TUNÇ

 73 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics