Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: aramaYıl:2017/Cilt:26/Sayi:1


Bu Sayı Hakkında .
1İş Akış Deneyiminin Kişilik Özellikleri Ve iş Stresi ile ilişkisi: Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma Arş.Gör.Meryem Derya YEŞİLTAŞ; Ece Ekici
2Stratejik Performans Yönetiminin Finansal Olmayan Boyutları Ve Çağdaş Maliyet-yönetim Muhasebesi Yaklaşımları Arş.Gör.İlker KEFE; Arş.Gör.Dr. Miraç Savaş TURHAN
3İçi Boşaltılmış Bir Kavram: İşbölümü Arş,Gör.Dr. Miraç Savaş TURHAN
4İnternet Bağımlılık Düzeyleri Farklı Ergenlerin Cinsiyetlerine Göre Psikolojik İhtiyaçları, Sosyal Kaygıları ve Anne Baba Tutum Algılarının İncelenmesi Uzman Özge CANOĞULLARI; Prof.Dr. Sonay GÜÇRAY
5Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversiteden Beklentilerinin Faktör Analizi ile Değerlendirilmesi Yrd.Doç. Dr.Seval SÜZÜLMÜŞ
6Türkiye için Alternatif Bir Kalkınma Politikası Olarak İnsani Gelişme Yaklaşımı Arş. Gör. Mehmet Sedat UĞUR
7Liman Tepe Klazomenai Antik Limanı Doğu Mendireği Çalışmalari Yrd.Doç.Dr. İrfan TUĞCU
8Measuring Proactive Work Behaviour Construct And Its Components: Validating Turkish Version Of The Scales Dr. Cumali URİ
9Türkische Und Deutsche Werbungfür Parfüm Und Kosmetik Prof.Dr.Tahir BALCI;Öğr.Gör. Halime BALCI; Hale ARISOY
10Âşik Şiirinde Başkaldırı Bağlamında Nesimi Çimen Bahar OSANMAZ
11Yeni Yüzey Araştırmaları Işığında İlk Tunç Çağı’nda Bozüyük Yrd. Doç. Dr. Deniz SARI
12Kadın istihdamının Ekonomik Büyümeye Etkisi: OECD Ülkeleri için Panel Veri Analizi Yrd.Doç.Dr. Engin DÜCAN; Yrd.Doç.Dr. Melike ATAY POLAT
13Doğum Sonrası Bazı Kültürel Uygulamalar Ve Arkeoloji Uzman Osman Emre KÖSE
14Questionnaire on Teacher-Student Interaction (QTI) as an Instrument to Measure Teachers’ and Students’ Perceptions in EFL Classes in Higher Education Yrd.Doç.Dr. Seden TUYAN
15Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi: Planlanmış Davranışlar Teorisi ve Girişimcilik Eğitiminin Rolü Ece EKİCİ; Doç.Dr. Mehmet TURAN
16Bir Etkin Piyasa Hipotezi Kavramı Olarak Anomaliler: Borsa İstanbul (bist) Üzerinden Aylara İlişkin Anomalilere Yönelik Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr.Tuncay Turan TURABOĞLU;Tuğba Nur TOPALOĞLU
17Bist-50 Endeksi Değişim Değerlerinin Sınıflandırılmasında Makine Öğrenmesi Yöntemleri ve Yapay Sinir Ağlari Kullanımı Arş. Gör.Enes FİLİZ; Arş.Gör. Hasan Aykut KARABOĞA;Arş.Gör. Serkan AKOĞUL
18İlkokul Yöneticilerinin Yeterliliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Prof.Dr. Songül TÜMKAYA; Uzman Çiğdem ASAR
19Sosyal Güvenlik ve Yeniden Gelir Dağilimina Etkisinin Teorik Çerçevede Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Volkan YURDADOĞ
20Kahramanmaraş’ta Bulunan Yiyecek İçecek işletmelerine Yönelik Tripadvisor.com’da Paylaşılan Şikayetlerin Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Hülya TAŞTAN; Onur KIZILCIK
21GSYH’nin Ötesi:Ekonomik Gelişmenin Ölçümünde Alternatif Metrikler Doç.Dr.Ceyda ERDEN ÖZSOY;Yrd.Doç.Dr. B.Tuğberk TOSUNOĞLU
22Gabriel García Márquez’in Kırmızı Pazartesi Romanıyla Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm Romanında Büyülü Gerçekçilik Doç.Dr.Bülent Cercis TANRITANIR; A.Melike ÇALIŞKAN
23Küresel Tedarik Ağları ve Yönetim-Organizasyon Sorunları: Çok Boyutlu Bir Literatür İncelemesi Yrd.Doç.Dr. Özge DEMİRAL
24Fotoğrafçılık Uygulamalarının İletişim Eğitimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Prof.Dr.Hatice ÇUBUKÇU;Doç.Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ;Öğr.Gör. Dr. Ferhan GÜNDÜZ

 105 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics