Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Alman Dili Eğitimi

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

 

 

 

SOKRATES II – ERASMUS

BİLGİ PAKETİ

 

 

Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Tahir Balcı

Tel: (+90-322) 3386060

E-mail: tbalci@cu.edu.tr

 

 

SOKRATES – ERASMUS-ECTS Koordinatörü:

Yrd. Doç. Dr. Cavidan Çöltü İmren

E-mail: imrence@cu.edu.tr

Tel: (+90-322) 3386060 (Int.2775-17)

 

 

 

Adres

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

                                                                                                             Tel: (+90-322) 3386060

                                       Fax: (+90-322) 3386440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

         

 

 

Sayfa

                                              

1. Genel Bilgi  ve Müfredat                                                            3                                        

2. Akademik Kadro                                                                      4

3. Yüksek Lisans Ders Programı                                                   5

4. Yüksek Lisans Ders İçerikleri                                                    6-12            

5. Doktora Ders Programı                                                             13

6. Doktora Ders İçerikleri                                                                          14-21                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Genel Bilgi ve Müfredat

 

 

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü bünyesinde eğitim öğretimini sürdürmekte olup amacı öğrencilerin Alman dili eğitimi alanında yetişmelerini sağlamak, ilk ve ortaöğretim kurumlarına Almanca öğretmeni yetiştirmektir. Bu programın mezunları ayrıca değişik kamu kurum ve kuruluşlarında, bankacılık ve turizm sektörlerinde çalışma olanağı bulabilmektedirler. Alman Dili Eğitimi Programı öğrencilerine  ikinci yabancı dil (İngilizce) ve bilgisayar eğitimi de vermektedir. Bu programda öğrencilere yüksek lisans  ve doktora yapma olanağı verilmektedir. Lisans dönemi ortalama 8 yarıyıl (Hazırlık sınıfı hariç),  yüksek lisans ortalama 4 yarıyıl ve bir tez, doktora ortalama 6 yarıyıl bir tez ve sözlü savunmadan ibaret olup dersler Almanca ve Türkçe yürütülmektedir. 2002-2003 akademik yılında toplam 247 lisans, 3 yüksek lisans, 5 doktora öğrencisine 2 Profesör, 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi ve bir DAAD Okutmanı tarafından öğretim verilmektedir.

 

Alman Dili Eğitimi Programında öğrencilerin değerlendirilmesi zorunlu ve seçmeli derslerden (beş tane) dersin özelliğine uygun sözlü ve yazılı sınavlarla yapılmakta olup bunlar bir yarıyılda en az bir vize ve bir final sınavından oluşmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin  altıncı, yedinci ve sekizinci yarı yıllarda okullarda staj yapmaları zorunludur.

 

 

http://egitim.cu.edu.tr/abd.asp?bolum=ydb

 

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Tahir BALCI :                                                              tbalci@cu.edu.tr

Prof. Dr. Nazire AKBULUT:                                                       nazireak@cu.edu.tr

Doç. Dr. Yaşar AKAR:                                                              yakar@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Osman ASLAN:                                                   hosman@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Silvia ZİNZADE AKINCI:                                        silvia@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Munise YILDIRIM:                                                aksoz_m@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Cavidan ÇÖLTÜ İMREN:                                       imrence@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ergün SERİNDAĞ:                                               eserin@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ali Sami AKSÖZ:                                                 asatrans@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Mehmet ÖZCAN:                                                       mehozcan@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Aynur UĞUZ:                                                 anihanu@hotmail.com

Öğr. Gör. Halime BALCI

Öğr. Gör. Mehmet IŞIK:                                                            misik@cu.edu.tr

Arş. Gör. Nihat YAVUZ:                                                            nyavuz@yahoo.com

Arş. Gör. Ahmet DÖNGER

DAAD Okutmanı Lilly SEIDLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

 

 

Yüksek lisansın hedefi öncellikle öğrencileri Almancanın öğretimi, Alman edebiyatı ve dilbilim alanlarında uzmanlaştırmaktır.  Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Programında yüksek lisans öğrencileri dilbilim, edebiyat ve almanca öğretimi alanlarında her dönem 30 kredilik ders almak zorundalar. Bu program yüksek lisans öğrencilerine hem kuramsal hem de uygulama alanını kombine ederek araştırma olanakları sağlamaktadır. Tüm dersler seçmelidir. Öğrenciler ilk iki dönem öğretim üyelerinden ders almaktalar ve bu dönemleri takiben öğrenci bir yüksek lisans tezi yazıp savunacaktır. 

           

 

1. DÖNEM

 

Ders Kodu

Ders

ECTS

ADE-703

Uygulamalı Dilbilim I

7,5

ADE-705

Edebiyat Didaktiği I

7,5

ADE-707

Çeviribilim I

7,5

ADE-709

Edebiyat Dönemleri ve Türleri I

7,5

ADE-715

Diledinimi I

7,5

ADE-719

Yabancı Dil Öğretimi “Drama” I

7,5

ADE-721

Edebiyat ve İnternet I

7,5

ADE-723

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

7,5

ADE-725

Çağdaş Dilbilim Kuramaları I

7,5

ADE-727

Lyrik Metin Çözümlemeleri I

7,5

ADE-729

İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi I

7,5

TOPLAM

82,5

 

 

2. DÖNEM

 

Ders Kodu

Ders

ECTS

ADE-704

Uygulamalı Dilbilim II

7,5

ADE-706

Edebiyat Didaktiği II

7,5

ADE-708

Çeviribilim II

7,5

ADE-710

Edebiyat Dönemleri ve Türleri II

7,5

ADE-716

Diledinimi II

7,5

ADE-720

Yabancı Dil Öğretimi “Drama” II

7,5

ADE-722

Edebiyat ve İnternet II

7,5

ADE-724

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

7,5

ADE-726

Çağdaş Dilbilim Kuramaları II

7,5

ADE-728

Lyrik Metin Çözümlemeleri II

7,5

ADE-730

İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi II

7,5

TOPLAM

82,5

 

 

* Tüm dersler seçmeli

* Her ders haftada 3 saat

* Dersler iki dönemde alınmaktadır (her dönem 30 ECTS)

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 703       

Dersin Adı       : Uygulamalı Dilbilim I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Uygulamalı Dilbilimin alanları sosyodilbilim, psikosdilim, sınırdilbilim, etnodilbilim, karşılaştırmalı dilbilim, matematiksel dilbilim, karşılaştırmalı dilbilim ve yabancı dil öğretimindeki rolü, genel ve yabancı dil öğretim kuramları, öğrenme stratejileri, öğrenmeyi etkileyen etmenleri, aktarım, yanlış çözümlemeleri.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Balcı, T.: Abriss der türkisch-deutschen kontrastiven Grammatik, Nickel, G.: Angewandte Sprachwissenschaft und Deutschunterricht, Burgschmidt/Götz: Kontrastive Linguistik

 

 

Dersin Kodu    : ADE - 705

Dersin Adı       : Edebiyat Didaktiği I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Lisans boyunca edebi bir metni incelemek için gerekli edebi yöntemler öğrenen, veya öğrenmiş olan öğrencinin, EGİTİM fakültesinde yüksek lisans yapması nedeniyle edebi bir metni derste nasıl işler sorusuna da edebiyat didaktiği dersinde yanıt bulacaktı. Bu amaçla güz yarıyılında öncelikle edebiyat öğretimi ile ilgili teorik metinler okutulacak yaz yarıyılında ise, novel ve deneme edebi türlerinin özellikleri seçilen bu türün örnekleriyle ele alınacaktır.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Nazire Akbulut

Sınav               : Vize ve Final sınavı

Ders Kitabı      : Belgrad, J./Melnk, H. (Hrsg.,1996), Literarisches Verstehen – literarisches Schreiben. Positionen und Modelle zur Literaturdidaktik, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, Paefgen, E.K. (1999), Einführung in die Literaturdidaktik, Stuttgart; Weimar: Metzler Verlag, Kantemir, E. (1974), Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Diss., Ankara, nicht veröffentlicht

 

 

Dersin Kodu    : ADE - 707

Dersin Adı       : Çeviribilim I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Çeviribilimin çeviri süreci ve sonucuna ilişkin ortaya koyduğu, yöntemler, örneğin çeviri prosedürleri, çeviri karşılaştırması, çeviri eleştirisi, hata çözümlemesi, çevir güçlükleri ve sorunları konularında kuramsal yaklaşımlar yaklaşımlar ele alınacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Osman Aslan

Sınav               : Vize ve Final sınavı

Ders Kitabı      : Akşit, G. (1986), Çeviri: Dillerin Dili, İstanbul, Stoze, R. (1997), Übersetzungstheorien, Tübingen, Reiss, K. (1976), Texttyp und Übersetzungsmethode, Krone, Wills, W. (1996), Übersetzungsunterricht, Tübingen

 

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 709       

Dersin Adı       : Edebiyat Dönemleri ve Türleri I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Edebiyat dönemleri ile birlikte o dönemde ön plana çıkmış olan türler irdelenecektir. Özellikle belli dönemlerde neden belli türlere ağırlık verildiğinin üzerinde durulacak ve didaktik açıdan bu türler incelenecektir. Böylelikle lisans döneminden bildikleri Edebiyat dönemleri ile birlikte türleri de öğrenerek bunları kendilerinin nasıl öğretebilecekleri, ne gibi fayda sağlayabilecekleri, ne gibi fayda sağlayabilecekleri tartışılacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç Dr. Munise Yıldırım

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 715

Dersin Adı       : Diledinimi I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Bu seminerde anadil edinimi ile yabancı dil edinimi arasındaki farklılıklar ve benzerlikler, yabancı dil öğrenmeyi etkileyen koşullar, zarflar ve benzeri etkenler, çocuğun ve yetişkinin yabancı dil öğrenmeyi etkileyen koşullar, zarflar ve benzeri etkenler, çocuk ve yetişkinin yabancı dil öğrenme süreçleri, yetişkinin yabancı dil öğrenmesinde anadil ve çevrenin rolü incelenecek ve bu bağlamda geçmişten günümüze kadar yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem, teknik, ders, araç ve gereçler konulaştırılacak ve yabancı dil öğretmenleri bu bağlamda sorgulanacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç Dr. Osman Aslan

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Klein, W. (1987), Zweitspracherwerb, Frankfurt, Metzig, W.; Schuster,  M. (2000), Lernen Zu Lernen, Heidelberg

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 719

Dersin Adı       : Yabancı Dil Öğretimi “Drama” I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Bu derste bir yazın türü olarak “drama” nın özellikleri yabancı dilin öğrenilmesinde ve öğretilmesindeki katkıları ve kendine özgü yöntemlerin bir ders, anlatma yöntemine dönüştürülmesi incelenecektir.

Dersi Veren     : Yrd. Doç Dr. Silvia Zinzade Akıncı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 721

Dersin Adı       : Edebiyat ve Internet I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Anabilim Dalımızda her yarıyıl bir edebiyat dersi bulunmaktadır. Gerek metin, drama ve şiir incelemelerinde, gerekse edebiyat tarihinin verilişinde öğretim elemanı olarak Internet olanaklarından yararlanmaktayız. Üniversitemizin sunduğu olanaklar çerçevesinde-şayet evlerinde yoksa-öğrenciler de bu teknik donanma kolayca ulaşabilmektedir. Alman Edebiyatı ile Türkiye’de uğraştığımızdan birincil ve ikincil ederlere ulaşmamız zorlaşırken arama makineleri ile bu ortadan kaldırmış oluyor. Edebiyat öğretimi sürecinde edebiyat yöntemlerinin aktarımının yanı sıra varolan teknik olanaklardan neyin Kullanacağını da teorik ve pratikte öğretmiş oluruz.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Nazire Akbulut

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Bilgiç, T. (2000), Internetin İki Yüzü, Özgürlük Dünyası, Sayı 101,
Dreyer, M. (1999), Literatur im Internet, Heidelberg
Dötterl, S. (1999), Das Internet im Dienst der Literatur und der literarischen Kommunikation
Akbulut, N./Aksöz, A. (2001), Literatur und Internet, in: Bildiriler, hrsg. v. Ömer Demircan u. Aybars Erözden, Istanbul:YTÜVAK >>>>Jedes Jahr mit neuen Artikeln erweitert/ergänzt

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 723

Dersin Adı       : Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Daha çok öğrenci merkezli ve bağımsız öğrenme davranışları kazandırmaya yönelik konular, uygulamalar irdelenecektir. Çocukların özellikle biyolojik sosyal, bilişsel ve dilsel gelişimleri dikkate alınarak davranışçılık, yapısalcılık, özdeşlik ve oluşturmacılık kuramlar çocuklara yönelik yabancı dil öğretimi açısından irdelenecek ve bu bağlamada gerekli sonuçlar çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu konudaki yöntembilimsel yaklaşımlar, yöntemler, teknikler ve stratejiler kuramsal bağlamda ele alınacaktır. Söz konusu çocuklara, yabancı dil öğretimi sürecinde öğretmen, okul idaresi ve veli tutumlarının ve öğretim ortamı ve koşullarının, kullanılacak ders araç ve gereçlerin nasıl olması ve bunların nasıl hazırlanması gerektiği konularda kuramsal incelemeler yapılacaktır. Öğretmenin görevinin öğrenci merkezli yaklaşım doğrultusunda nasıl ‘ değişme uğrayacağı, ve öğretmenin yeni rolü ve görevlerinin neler olması gerektiği gibi konular; bu konularda yapılmış araştırma sonuçlarından yararlanarak irdelenecektir.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Osman Aslan

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Früher Fremdsprachenunterricht. Begründung und Praxis, Leipzig

Jaffke, C. (1996), Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe, Weinheim.

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 725

Dersin Adı       : Çağdaş Dilbilim Kuramları I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Çağdaş dilbilimine götüren süreç (artsüremsel dilbilim, geleneksel dilbilgisi) özetlendikten sonra şu kuramlar incelenecektir. Yapısal dilbilim (Ferdinand de Saussure, Avrupa yapısalcılığı, Haris, Terubetzkoy, Jakobson,) üretici-dönüşümsel dilbilgisi (Chomsky), bağımsa] dilbilgisi Lucien Tesniere), içeriksel dilbilgisi (L. Weisgerber), bağlamsalcılık, söylem çözümlemesi, durum dilbilgisi, doğalık kuramına dayanan sözdizim kuramı.

Bu kuramlar birbirleriyle karşılaştırılacak, benzerlikler ve ayrıldıkları noktalar ortaya konacak, bunların uygulamadaki yerine de göndermelerde bulunulacaktır.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Fischer/Uerpmann: Einführung in die deutsche Sprachwissenschft, Imhasly u.a.: Konzepte der Linguistik, Stepanova/Helbig: Wortarten und Valenz

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 727

Dersin Adı       : Lirik Metin Çözümlemeleri I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Lisans döneminde değişik link türlerini tanıyan öğrencilerin bu türleri daha derinlemesine irdeleyerek aralarında fark oluşturan özellikleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu metin türlerini kendilerinin nasıl aktarabilecekleri ve öğretebilecekleri üzerinde durulacaktır, yani öğretim yöntemleri de hedeflenecektir.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Cavidan Çöltü İmran

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 729

Dersin Adı       : İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Son yıllarda çeşitli alanlarda kaydedilen gelişmeler ikinci yabancı dil öğreniminin gerekliliğini ortaya koyarken uluslar arası tartışmalar da dikkatlerin ikinci yabancı dil eğitiminin öğretim bilgisi (didaktik) ve yöntembilimsel (metodolojik) açıdan ele alınması yönünde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu itibarla, önceleri sadece anadilin (L1) yabacı dil öğrenmeye etkisi olduğu görüşü egemenken bugün ikinci yabancı dil (L3) öğrenilmesinde önceden öğrenilen birinci yabancı dilin (L2) etkisinin — olumlu veya olumsuz - daha ağırlıklı olduğu görüşü gittikçe kabul görmektedir.

Bu derste, ikinci yabancı dil özellikle İngilizce’nin ardından Almanca, öğrenirken / öğretirken izlenecek yöntem, strateji ve tekniklerin yanında bu alanda ortaya konan kuramsal ve görgül yaklaşımlar tartışılacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Ergün Serindağ

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Neuner, G./Hufeisen B. (2001): Mehrsprachigkeit und Tertiärsprachenlernen. Erprobungsfassung, Goethe Institut: München, Hufeisen, B./ Lindemann, B. (Ed.) (1998): Tertiärsprachen. Theorien, Modelle, Methoden, Tübingen: Staffenburg.

 

 

Dersin Kodu    :  ADE- 704      

Dersin Adı       :  Uygulamalı Dilbilim II

Dönem            :  Bahar Dönemi

Ders Türü        :  Seçmeli

Saat/Hafta       :  3

ECTS               :  7,5

Ders İçeriği      : Uygulamalı Dilbilimin alanları sosyodilbilim, psikosdilim, sınırdilbilim, etnodilbilim, karşılaştırmalı dilbilim, matematiksel dilbilim, karşılaştırmalı dilbilim ve yabancı dil öğretimindeki rolü, genel ve yabancı dil öğretim kuramları, öğrenme stratejileri, öğrenmeyi etkileyen etmenleri, aktarım, yanlış çözümlemeleri.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Balcı, T.: Abriss der türkisch-deutschen kontrastiven Grammatik, Nickel, G.: Angewandte Sprachwissenschaft und Deutschunterricht, Burgschmidt/Götz: Kontrastive Linguistik

 

 

Dersin Kodu    : ADE - 706

Dersin Adı       : Edebiyat Didaktiği II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Lisans boyunca edebi bir metni incelemek için gerekli edebi yöntemler öğrenen, veya öğrenmiş olan öğrencinin, EGİTİM fakültesinde yüksek lisans yapması nedeniyle edebi bir metni derste nasıl işler sorusuna da edebiyat didaktiği dersinde yanıt bulacaktı. Bu amaçla güz yarıyılında öncelikle edebiyat öğretimi ile ilgili teorik metinler okutulacak yaz yarıyılında ise, novel ve deneme edebi türlerinin özellikleri seçilen bu türün örnekleriyle ele alınacaktır.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Nazire Akbulut

Sınav               : Vize ve Final sınavı

Ders Kitabı      : Belgrad, J./Melnk, H. (Hrsg.,1996), Literarisches Verstehen – literarisches Schreiben. Positionen und Modelle zur Literaturdidaktik, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, Paefgen, E.K. (1999), Einführung in die Literaturdidaktik, Stuttgart; Weimar: Metzler Verlag, Kantemir, E. (1974), Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Diss., Ankara, nicht veröffentlicht

 

 

Dersin Kodu    : ADE - 708

Dersin Adı       : Çeviribilim II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Çeviribilimin çeviri süreci ve sonucuna ilişkin ortaya koyduğu, yöntemler, örneğin çeviri prosedürleri, çeviri karşılaştırması, çeviri eleştirisi, hata çözümlemesi, çevir güçlükleri ve sorunları konularında kuramsal yaklaşımlar yaklaşımlar ele alınacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Osman Aslan

Sınav               : Vize ve Final sınavı

Ders Kitabı      : Akşit, G. (1986), Çeviri: Dillerin Dili, İstanbul, Stoze, R. (1997), Übersetzungstheorien, Tübingen, Reiss, K. (1976), Texttyp und Übersetzungsmethode, Krone, Wills, W. (1996), Übersetzungsunterricht, Tübingen

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 710       

Dersin Adı       : Edebiyat Dönemleri ve Türleri II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Edebiyat dönemleri ile birlikte o dönemde ön plana çıkmış olan türler irdelenecektir. Özellikle belli dönemlerde neden belli türlere ağırlık verildiğinin üzerinde durulacak ve didaktik açıdan bu türler incelenecektir. Böylelikle lisans döneminden bildikleri Edebiyat dönemleri ile birlikte türleri de öğrenerek bunları kendilerinin nasıl öğretebilecekleri, ne gibi fayda sağlayabilecekleri, ne gibi fayda sağlayabilecekleri tartışılacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç Dr. Munise Yıldırım

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 716

Dersin Adı       : Diledinimi II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Bu seminerde anadil edinimi ile yabancı dil edinimi arasındaki farklılıklar ve benzerlikler, yabancı dil öğrenmeyi etkileyen koşul, zarflar ve benzeri etkenler, çocuğun ve yetişkinin yabancı dil öğrenmeyi etkileyen koşul, zarflar ve benzeri etkenler, çocuk ve yetişkinin yabancı dil öğrenme süreçleri, yetişkinin yabancı dil öğrenmesinde anadil ve çevirinin rolü de alınacak ve bu bağlamda geçmişten günümüze kadar yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem, teknik, ders, araç ve gereçleri konulaştırılacak ve yabancı dil öğretmenleri bu bağlamda sorgulanacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç Dr. Osman Aslan

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Klein, W. (1987), Zweitspracherwerb, Frankfurt, Metzig, W.; Schuster,  M. (2000), Lernen Zu Lernen, Heidelberg

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 720

Dersin Adı       : Yabancı Dil Öğretimi “Drama” II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Bu derste bir yazın türü olarak “drama” nın özellikleri yabancı dilin öğrenilmesinde ve öğretilmesindeki katkıları ve kendine özgü yöntemlerin bir ders, anlatma yöntemine dönüştürülmesi incelenecektir.

Dersi Veren     : Yrd. Doç Dr. Silvia Zinzade Akıncı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 722

Dersin Adı       : Edebiyat ve Internet II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Anabilim Dalımızda her yarıyıl bir edebiyat dersi bulunmaktadır. Gerek metin, drama ve şiir incelemelerinde, gerekse edebiyat tarihinin verilişinde öğretim elemanı olarak Internet olanaklarından yararlanmaktayız. Üniversitemizin sunduğu olanaklar çerçevesinde-şayet evlerinde yoksa-öğrenciler de bu teknik donanma kolayca ulaşabilmektedir. Alman Edebiyatı ile Türkiye’de uğraştığımızdan birincil ve ikincil ederlere ulaşmamız zorlaşırken arama makineleri ile bu ortadan kaldırmış oluyor. Edebiyat öğretimi sürecinde edebiyat yöntemlerinin aktarımının yanı sıra varolan teknik olanaklardan neyin Kullanacağını da teorik ve pratikte öğretmiş oluruz.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Nazire Akbulut

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Bilgiç, T. (2000), Internetin İki Yüzü, Özgürlük Dünyası, Sayı 101,
Dreyer, M. (1999), Literatur im Internet, Heidelberg
Dötterl, S. (1999), Das Internet im Dienst der Literatur und der literarischen Kommunikation
Akbulut, N./Aksöz, A. (2001), Literatur und Internet, in: Bildiriler, hrsg. v. Ömer Demircan u. Aybars Erözden, Istanbul:YTÜVAK >>>>Jedes Jahr mit neuen Artikeln erweitert/ergänzt

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 724

Dersin Adı       : Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Daha çok öğrenci merkezli ve bağımsız öğrenme davranışları kazandırmaya yönelik konular, uygulamalar irdelenecektir. Çocukların özellikle biyolojik sosyal, bilişsel ve dilsel gelişimleri dikkate alınarak davranışçılık, yapısalcılık, özdeşlik ve oluşturmacılık kuramlar çocuklara yönelik yabancı dil öğretimi açısından irdelenecek ve bu bağlamada gerekli sonuçlar çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu konudaki yöntembilimsel yaklaşımlar, yöntemler, teknikler ve stratejiler kuramsal bağlamda ele alınacaktır. Söz konusu çocuklara, yabancı dil öğretimi sürecinde öğretmen, okul idaresi ve veli tutumlarının ve öğretim ortamı ve koşullarının, kullanılacak ders araç ve gereçlerin nasıl olması ve bunların nasıl hazırlanması gerektiği konularda kuramsal incelemeler yapılacaktır. Öğretmenin görevinin öğrenci merkezli yaklaşım doğrultusunda nasıl ‘ değişme uğrayacağı, ve öğretmenin yeni rolü ve görevlerinin neler olması gerektiği gibi konular; bu konularda yapılmış araştırma sonuçlarından yararlanarak irdelenecektir.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Osman Aslan

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Früher Fremdsprachenunterricht. Begründung und Praxis, Leipzig

Jaffke, C. (1996), Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe, Weinheim.

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 726

Dersin Adı       : Çağdaş Dilbilim Kuramları II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Çağdaş dilbilimine götüren süreç (artsüremsel dilbilim, geleneksel dilbilgisi) özetlendikten sonra şu kuramlar incelenecektir. Yapısal dilbilim (Ferdinand de Saussure, Avrupa yapısalcılığı, Haris, Terubetzkoy, Jakobson,) üretici-dönüşümsel dilbilgisi (Chomsky), bağımsa] dilbilgisi Lucien Tesniere), içeriksel dilbilgisi (L. Weisgerber), bağlamsalcılık, söylem çözümlemesi, durum dilbilgisi, doğalık kuramına dayanan sözdizim kuramı.

Bu kuramlar birbirleriyle karşılaştırılacak, benzerlikler ve ayrıldıkları noktalar ortaya konacak, bunların uygulamadaki yerine de göndermelerde bulunulacaktır.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Fischer/Uerpmann: Einführung in die deutsche Sprachwissenschft, Imhasly u.a.: Konzepte der Linguistik, Stepanova/Helbig: Wortarten und Valenz

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 728

Dersin Adı       : Lirik Metin Çözümlemeleri II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Lisans döneminde değişik link türlerini tanıyan öğrencilerin bu türleri daha derinlemesine irdeleyerek aralarında fark oluşturan özellikleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu metin türlerini kendilerinin nasıl aktarabilecekleri ve öğretebilecekleri üzerinde durulacaktır, yani öğretim yöntemleri de hedeflenecektir.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Cavidan Çöltü İmran

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    :  ADE- 730

Dersin Adı       :  İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi II

Dönem            :  Bahar Dönemi

Ders Türü        :  Seçmeli

Saat/Hafta       :  3

ECTS               :  7,5

Ders İçeriği      : Son yıllarda çeşitli alanlarda kaydedilen gelişmeler ikinci yabancı dil öğreniminin gerekliliğini ortaya koyarken uluslar arası tartışmalarda dikkatlerin ikinci yabancı dil eğitiminin öğretim bilgisi (didaktik) ve yöntembilimsel (metodolojik) açıdan ele alınması yönünde yoğunlaştığı gönü1mek Bu itibarla, önceleri sadece anadilin (L1) yabacı dil öğrenmeye etkisi olduğu görüşü egemenken bugün ikinci yabancı dil (L3) öğrenilmesinde önceden öğrenilen birinci yabancı dilin (L2) etkisinin — olumlu veya olumsuz - daha ağırlıklı olduğu görüşü gittikçe kabul görmektedir.

Bu derste, ikinci yabancı dil özellikle İngilizce’nin ardından Almanca, öğrenirken / öğretirken izlenecek yöntem, strateji ve tekniklerin yanında bu alanda ortaya konan kuramsal ve görgül yaklaşımlar tartışılacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Ergün Serindağ

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Neuner, G./Hufeisen B. (2001): Mehrsprachigkeit und Tertiärsprachenlernen. Erprobungsfassung, Goethe Institut: München, Hufeisen, B./ Lindemann, B. (Ed.) (1998): Tertiärsprachen. Theorien, Modelle, Methoden, Tübingen: Staffenburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

DOKTORA DERSLERİ

 

 

Doktora programının amacı, öğrencileri kuramsal ve kılgısal olarak Alman dili öğretimi, Alman edebiyatı alanlarında ileri düzeyde araştırma yapmaya ve onları özgün sonuçlara ulaştırmaya çalışmaktır. Öğrenciler bölümün öngördüğü, her dönem 30 ECTS olmak koşulluyla, dersleri almak zorundalar. Ders dönemini takiben öğrenciler tez önerisi ve yeterlilik sınavını vermeleri, ardından bir doktora tezi yazıp ve bunu savunmaları gerekmektedir.

 

 

1. DÖNEM

 

Ders Kodu

Ders

ECTS

ADE- 801

Dil Evrenselleri

7,5

ADE- 803

Karşılaştırmalı Dilbilim ve Almancanın Öğretimi I

7,5

ADE- 805

Dilbilgisi Felsefesi I

7,5

ADE- 807

Edebiyat Didaktiği I

7,5

ADE- 809

Çeviribilim I

7,5

ADE- 815

Diledinimi I

7,5

ADE- 819

Yabancı Dil Öğretimi “Drama” I

7,5

ADE- 821

Edebiyat ve İnternet I

7,5

ADE- 823

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

7,5

ADE- 825

Türkçe ve Almanca Yazın Kavramlarının Karşılaştırılması I

7,5

ADE- 827

Karşılaştırmalı Yazın Bilimi I

7,5

ADE- 829

İkinci Yab. Dil Öğretimi/Öğrenimi I

7,5

TOPLAM

90

 

 

2. DÖNEM

 

Ders Kodu

Ders

ECTS

ADE- 802

Dil Evrenseleri

7,5

ADE- 804

Karşılaştırmalı Dilbilim ve Almancanın Öğretimi II

7,5

ADE- 806

Dilbilgisi Felsefesi II

7,5

ADE- 808

Edebiyat Didaktiği II

7,5

ADE- 810

Çeviribilim II

7,5

ADE- 816

Diledinimi II

7,5

ADE- 820

Yabancı Dil Öğretimi “Drama” II

7,5

ADE- 822

Edebiyat ve İnternet II

7,5

ADE- 824

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

7,5

ADE- 826

Türkçe ve Almanca Yazın Kavramlarının Karşılaştırılması II

7,5

ADE- 828

Karşılaştırmalı Yazın Bilimi II

7,5

ADE- 830

İkinci Yab. Dil Öğretimi/Öğrenimi II

7,5

TOPLAM

90

 

 

 

 

* Tüm dersler seçmeli

* Her ders haftada 3 saat

* Dersler iki dönemde alınmaktadır (her dönem 30 ECTS)

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

DOKTORA DERS İÇERİKLERİ

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 801       

Dersin Adı       : Dil Evrenselleri I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Bu seminerde aşağıdaki konulara değinelecektir: Evrenseller; biyolojik yaklaşımlar; ethnoloji ve kaşılaştımalı mitoloji araştımaları dilbilimsel tipoloji ve evrenseller araştırması (tarih, kurumsal biçimlendirmeler, alanlar, problemler ve perspektifler); antropolojik evrenseller; evrensel diller; yapay diller ve sözel olmayan iletişim, felsefi prensip olarak evrensellik.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 803       

Dersin Adı       : Karşılaştırmalı Dilbilim ve Almancanın Öğretimi I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Karşılaştırmalı Dilbilimin ortaya çıkışı Almanca’nın öğretiminde sağladığı yararlar aktarım yanlışlıkları ve nedenleri Karşılaştırmalı Dilbilgisinin öğretim yöntemlerine etkileri ve bütün bunlarla bağlantılı olarak öğrenme kuramları.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Balcı, T.: Abriss der türkisch-deutschen kontrastiven Grammatik, Nickel, G.: Angewandte Sprachwissenschaft und Deutschunterricht, Burgschmidt/Götz: Kontrastive Linguistik

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 805

Dersin Adı       : Dilbilgisi Felsefesi I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Dilbilgisi terimlerinin tarihçesi, göstergebilim ve dilbilgisi anabilim, evrim ve dilbilgisi yazı ve dilbilgisi, mantık -ve dilbilgisi biliş ve dilbilgisi yorum ve dilbilgisi, dilbilgisinin anlam ve önemi incelenecektir.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 807       

Dersin Adı       : Edebiyat Didaktiği I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Lisans boyunca edibi bir metni incelemek için gerekli edebi yöntemleri öğrenen veya öğrenmiş olan öğrencinin, Eğitim Fakültesinde yüksek lisans yapması nedeniyle edebi bir metni derste nasıl işler sorusuna da “edebiyat didaktiği” nde yanıt bulacaktır. Bu amaçla güz yarıyılında öncelikle edebiyat öğretimi ile ilgisi teorik metinler okutulacak. Yaz yarıyılında ise üslup çeşitleri (mecazi a ve türleri kişileştirme) seçilen edebi eserlerde saptanarak öğretimi öğretilecektir.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Nazire Akbulut

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Belgrad, J./Melnk, H. (Hrsg.,1996), Literarisches Verstehen – literarisches Schreiben. Positionen und Modelle zur Literaturdidaktik, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, Paefgen, E.K. (1999), Einführung in die Literaturdidaktik, Stuttgart; Weimar: Metzler Verlag, Kantemir, E. (1974), Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Diss., Ankara, nicht veröffentlicht, >>>>Jedes Jahr mit neuen Artikeln erweitert/ergänzt

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 809

Dersin Adı       : Çeviribilim I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Çeviri Bilimin çeviri süreci ve sonucuna ilişkin ortaya koyduğu yöntemleri, öğreniğin çeviri prosedürleri çeviri karşılaştırması, çevirir eleştirisi, hata çözümlenmesi çeviri güçlükleri ve sorunları konularında kuramsal yaklaşımları ele alınacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Osman Aslan

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Akşit, G. (1986), Çeviri: Dillerin Dili, İstanbul, Stoze, R. (1997), Übersetzungstheorien, Tübingen, Reiss, K. (1976), Texttyp und Übersetzungsmethode, Krone, Wills, W. (1996), bersetzungsunterricht, Tübingen

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 815       

Dersin Adı       : Diledinimi I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Bu seminerde Türkiye’nin yabancı dil öğretimindeki geçmişten günümüze kadar geçirdiği süreçte, yabancı dil öğretimi konusunda alınan siyasi ve idari kararlar, şura sempozyum ve kongrelerin yabancı dil öğretimi konusunda ortaya koyduğu gerekçeler, Türkiye’de yabancı dil öğrenimindeki başarı ve başarısızlıkların nedenleri tartışma konusu yapılacak ve aynı bağlamda yabancı dilde eğitim, anadilde eğitim ve yabancı dil öğretimi konuları farklı bakış açılarıyla yeni bir değerlendirmeye tabii tutulacak ve çıkarımlarda bulunulacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Osman Aslan

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Klein, W. (1987), Zweitspracherwerb, Frankfurt. Metzig, W.; Schuster M. (2000), Lernen Zu Lernen, Heidelberg

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 819

Dersin Adı       : Yabancı Dil Öğretimi „Drama“ I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Bu derste bir yazın türü olarak “Drama” nın özellikleri yabancı dilin öğrenilmesinde ve öğretilmesinde katkıları ve kendine özgü yöntemlerin bir ders anlatma yönteminde dönüştürülmesi incelenecektir.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Silvia Zinzade Akıncı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 821

Dersin Adı       : Edebiyat ve İnternet I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Anabilim Dalımızda her yarıyı! bir edebiyat edebiyat tarihinin verilişinde öğretim elemanı olarak internet olanaklarından yararlanmaktayız. Üniversitemizin Sunduğu olanaklar çerçevesinde — şayet evlerinde yoksa öğrenciler de bu teknik donanma kolayca ulaşabilmektedir. Alman Edebiyatı ile Türkiye’de uğraştığımızdan birincil ve ikincil ederlere ulaşmamız zorlaşırken arama makineleri ile bu ortadan kaldırılmış oluyor. Edebiyat öğretimi sürecinde edebiyat yöntemlerinin aktarımının yanı sıra varolan teknik olanaklardan neyin kullanacağını da teorik ve pratikte öğretmiş oluruz.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Nazire Akbulut

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Bilgiç, T. (2000), Internetin İki Yüzü, Özgürlük Dünyası, Sayı 101
Dreyer, M. (1999), Literatur im Internet, Heidelberg
Dötterl, S. (1999), Das Internet im Dienst der Literatur und der literarischen Kommunikation
Akbulut, N./Aksöz, A. (2001), Literatur und Internet, in: Bildiriler, hrsg. v. Ömer Demircan u. Aybars Erözden, Istanbul:YTÜVAK, >>>>Jedes Jahr mit neuen Artikeln erweitert/ergänzt

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 823

Dersin Adı       : Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Çocukların gelişim özelliklerini dikkate alan direkte “methode” gibi yabancı dil öğretim yöntemleri keşfetme, doğru yapı veya nesneleri bulmak oyun gibi teknikleri ve teşvik edici güdüleyici öğrenme stratejisi ve bunların sınıf içi uygulamaları konulaştırılacak, hangi yaş grubun hangi konuların nasıl anlatacağı, becerilerin hangisinin ne zaman nasıl kazandırılacağı, oyun şarkı drama tekniği ve görsel araçlar gibi ders araç ve gereçlerin nasıl kullanacağı ve özellikle de öğrenci merkezi bir yaklaşım doğrultusunda bağımsız öğrenci alışkanlığı kazandıracak teknik ve stratejik daha çok uygulamalı olarak konulaştırılacaktır. Bu bağlamada değişime uğrayan öğretmenin rolü ve görevleri uygulamalı olarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Osman Aslan

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Früher Fremdsprachenunterricht. Begründung und Praxis, Leipzig, Jaffke, C. (1996), Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe, Weinheim.

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 825

Dersin Adı       : Türkçe ve Almanca Yazın Kavramlarının Karşılaştırılması I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Türkçe ve Almanca edebiyat kavramları karşılaştırılarak incelenecektir. Her iki kültür de türlerin/kavramların benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyulacaktır. Böylelikle var olan kavram kargaşası ortadan kaldırılmaya çalışarak bunların didaktik amaçları ele alınacak, aynı zamanda irdelene kavramın nasıl öğretilebileceği üzerinde durulacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Munise Yıldırım

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

 

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 827

Dersin Adı       : Karşılaştırmalı Yazın Bilimi I

Dönem            : Güz Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : “Karşılaştırmalı Yazınbilim” yani Komparatistik yazın eserlerini irdeleyen yazınbilimin bir dalıdır. Başlıca ereği ulusal yazında yer alan eserlerin birbirleriyle karşılaştırılması olduğu gibi farklı ulusların yazınları arasında da (aynı dillerde yazılmış eserler) konu biçim benzerlikleri ve farklılıkları sağlam ve nedenleri üzerinde durarak bunları karşılaştırma yöntemi ile yorumlamaktır.

Bu bağlamda kültürel etkileşim üzerinde yoğunlaşarak kültürlerarasılığın belli başlı kavramlardan biri olan imgebilim üzerinde didaktik yönden aktarım olanağının zenginleştirilmesi üzerinde durulacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Cavidan Çöltü-İmren

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    :  ADE- 829

Dersin Adı       :  İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi I

Dönem            :  Güz Dönemi

Ders Türü        :  Seçmeli

Saat/Hafta       :  3

ECTS               :  7,5

Ders İçeriği      : Son yıllarda çeşitli alanlarda kaydedilen gelişmeler ikinci yabancı dil öğreniminin gerekliliğini ortaya koyarken uluslar arası tartışmalarda dikkatlerin ikinci yabancı dil eğitiminin öğretim bilgisi (didaktik) ve yöntembilimsel (metodolojik) açıdan ele alınması yönünde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu itibarla, önceleri sadece anadilin (LI) yabacı dil öğrenmeye etkisi olduğu görüşü egemenken bugün ikinci yabancı dil (L3) öğrenilmesinde önceden öğrenilen birinci yabancı dilin (L2) etkisinin — olumlu veya olumsuz - daha ağırlıklı olduğu görüşü gittikçe kabul görmektedir.

Bu derste, ikinci yabancı dil özellikle İngilizcenin ardından Almanca, öğrenirken / öğretirken izlenecek yöntem, strateji ve tekniklerin yanında bu alanda ortaya konan kuramsal ve görgü! yaklaşımlar tartışılacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Ergün Serindağ

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Neuner, G./Hufeisen B. (2001): Mehrsprachigkeit und Tertiärsprachenlernen. Erprobungsfassung, Goethe Institut: München, Hufeisen, B./ Lindemann, B. (Ed.) (1998): Tertiärsprachen. Theorien, Modelle, Methoden, Tübingen: Staffenburg.

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 802       

Dersin Adı       : Dil Evrenselleri II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Bu seminerde aşağıdaki konulara değinelecektir: Evrenseller; biyolojik yaklaşımlar; ethnoloji ve kaşılaştımalı mitoloji araştımaları dilbilimsel tipoloji ve evrenseller araştırması (tarih, kurumsal biçimlendirmeler, alanlar, problemler ve perspektifler); antropolojik evrenseller; evrensel diller; yapay diller ve sözel olmayan iletişim, felsefi prensip olarak evrensellik.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

Dersin Kodu    : ADE- 804       

Dersin Adı       : Karşılaştırmalı Dilbilim ve Almancanın Öğretimi II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Karşılaştırmalı Dilbilimin ortaya çıkışı Almanca’nın öğretiminde sağladığı yararlar aktarım yanlışlıkları ve nedenleri Karşılaştırmalı Dilbilgisinin öğretim yöntemlerine etkileri ve bütün bunlarla bağlantılı olarak öğrenme kuramları.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Balcı, T.: Abriss der türkisch-deutschen kontrastiven Grammatik, Nickel, G.: Angewandte Sprachwissenschaft und Deutschunterricht, Burgschmidt/Götz: Kontrastive Linguistik

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 806

Dersin Adı       : Dilbilgisi Felsefesi II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Dilbilgisi terimlerinin tarihçesi, göstergebilim ve dilbilgisi anabilim, evrim ve dilbilgisi yazı ve dilbilgisi, mantık -ve dilbilgisi biliş ve dilbilgisi yorum ve dilbilgisi, dilbilgisinin anlam ve önemi incelenecektir.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 808       

Dersin Adı       : Edebiyat Didaktiği II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Lisans boyunca edibi bir metni incelemek için gerekli edebi yöntemleri öğrenen veya öğrenmiş olan öğrencinin, Eğitim Fakültesinde yüksek lisans yapması nedeniyle edebi bir metni derste nasıl işler sorusuna da “edebiyat didaktiği” nde yanıt bulacaktır. Bu amaçla güz yarıyılında öncelikle edebiyat öğretimi ile ilgisi teorik metinler okutulacak. Yaz yarıyılında ise üslup çeşitleri (mecazi a ve türleri kişileştirme) seçilen edebi eserlerde saptanarak öğretimi öğretilecektir.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Nazire Akbulut

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Belgrad, J./Melnk, H. (Hrsg.,1996), Literarisches Verstehen – literarisches Schreiben. Positionen und Modelle zur Literaturdidaktik, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, Paefgen, E.K. (1999), Einführung in die Literaturdidaktik, Stuttgart; Weimar: Metzler Verlag, Kantemir, E. (1974), Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Diss., Ankara, nicht veröffentlicht, >>>>Jedes Jahr mit neuen Artikeln erweitert/ergänzt

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 810

Dersin Adı       : Çeviribilim II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Çeviri Bilimin çeviri süreci ve sonucuna ilişkin ortaya koyduğu yöntemleri, öğreniğin çeviri prosedürleri çeviri karşılaştırması, çevirir eleştirisi, hata çözümlenmesi çeviri güçlükleri ve sorunları konularında kuramsal yaklaşımları ele alınacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Osman Aslan

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Akşit, G. (1986), Çeviri: Dillerin Dili, İstanbul, Stoze, R. (1997), Übersetzungstheorien, Tübingen, Reiss, K. (1976), Texttyp und Übersetzungsmethode, Krone, Wills, W. (1996), bersetzungsunterricht, Tübingen

 

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 816       

Dersin Adı       : Diledinimi II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Bu seminerde Türkiye’nin yabancı dil öğretimindeki geçmişten günümüze kadar geçirdiği süreçte, yabancı dil öğretimi konusunda alınan siyasi ve idari kararlar, şura sempozyum ve kongrelerin yabancı dil öğretimi konusunda ortaya koyduğu gerekçeler, Türkiye’de yabancı dil öğrenimindeki başarı ve başarısızlıkların nedenleri tartışma konusu yapılacak ve aynı bağlamda yabancı dilde eğitim, anadilde eğitim ve yabancı dil öğretimi konuları farklı bakış açılarıyla yeni bir değerlendirmeye tabii tutulacak ve çıkarımlarda bulunacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Osman Aslan

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Klein, W. (1987), Zweitspracherwerb, Frankfurt. Metzig, W.; Schuster M. (2000), Lernen Zu Lernen, Heidelberg

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 820

Dersin Adı       : Yabancı Dil Öğretimi „Drama“ II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Bu derste bir yazın türü olarak “drama” nın özellikleri yabancı dilin öğrenilmesinde ve öğretilmesinde katkıları ve kendine özgü yöntemlerin bir ders anlatma yönteminde dönüştürülmesi incelenecektir.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Silvia Zinzade Akıncı

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 822

Dersin Adı       : Edebiyat ve İnternet II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Anabilim Dalımızda her yarıyı! bir edebiyat edebiyat tarihinin verilişinde öğretim elemanı olarak internet olanaklarından yararlanmaktayız. Üniversitemizin Sunduğu olanaklar çerçevesinde — şayet evlerinde yoksa öğrenciler de bu teknik donanma kolayca ulaşabilmektedir. Alman Edebiyatı ile Türkiye’de uğraştığımızdan birincil ve ikincil ederlere ulaşmamız zorlaşırken arama makineleri ile bu ortadan kaldırılmış oluyor. Edebiyat öğretimi sürecinde edebiyat yöntemlerinin aktarımının yanı sıra varolan teknik olanaklardan neyin kullanacağını da teorik ve pratikte öğretmiş oluruz.

Dersi Veren     : Prof. Dr. Nazire Akbulut

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Bilgiç, T. (2000), Internetin İki Yüzü, Özgürlük Dünyası, Sayı 101
Dreyer, M. (1999), Literatur im Internet, Heidelberg
Dötterl, S. (1999), Das Internet im Dienst der Literatur und der literarischen Kommunikation
Akbulut, N./Aksöz, A. (2001), Literatur und Internet, in: Bildiriler, hrsg. v. Ömer Demircan u. Aybars Erözden, Istanbul:YTÜVAK, >>>>Jedes Jahr mit neuen Artikeln erweitert/ergänzt

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 824

Dersin Adı       : Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Çocukların gelişim özelliklerini dikkate alan direkte “methode” gibi yabancı dil öğretim yöntemleri keşfetme, doğru yapı veya nesneleri bulmak oyun gibi teknikleri ve teşvik edici güdüleyici öğrenme stratejisi ve bunların sınıf içi uygulamaları konulaştırılacak, hangi yaş grubun hangi konuların nasıl anlatacağı, becerilerin hangisinin ne zaman nasıl kazandırılacağı, oyun şarkı drama tekniği ve görsel araçlar gibi ders araç ve gereçlerin nasıl kullanacağı ve özellikle de öğrenci merkezi bir yaklaşım doğrultusunda bağımsız öğrenci alışkanlığı kazandıracak teknik ve stratejik daha çok uygulamalı olarak konulaştırılacaktır. Bu bağlamada değişime uğrayan öğretmenin rolü ve görevleri uygulamalı olarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Osman Aslan

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Früher Fremdsprachenunterricht. Begründung und Praxis, Leipzig, Jaffke, C. (1996), Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe, Weinheim.

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 826

Dersin Adı       : Türkçe ve Almanca Yazın Kavramlarının Karşılaştırılması II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : Türkçe ve Almanca edebiyat kavramları karşılaştırılarak incelenecektir. Her iki kültür de türlerin/kavramların benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyulacaktır. Böylelikle var olan kavram kargaşası ortadan kaldırılmaya çalışarak bunların didaktik amaçları ele alınacak, aynı zamanda irdelene kavramın nasıl öğretilebileceği üzerinde durulacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Munise Yıldırım

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    : ADE- 828

Dersin Adı       : Karşılaştırmalı Yazın Bilimi II

Dönem            : Bahar Dönemi

Ders Türü        : Seçmeli

Saat/Hafta       : 3

ECTS               : 7,5

Ders İçeriği      : “Karşılaştırmalı Yazınbilim” yani Komparatistik yazın eserlerini irdeleyen yazınbilimin bir dalıdır. Başlıca ereği ulusal yazında yer alan eserlerin birbirleriyle karşılaştırılması olduğu gibi farklı ulusların yazınları arasında da (aynı dillerde yazılmış eserler) konu biçim benzerlikleri ve farklılıkları sağlam ve nedenleri üzerinde durarak bunları karşılaştırma yöntemi ile yorumlamaktır.

Bu bağlamda kültürel etkileşim üzerinde yoğunlaşarak kültürlerarasılığın belli başlı kavramlardan biri olan imgebilim üzerinde didaktik yönden aktarım olanağının zenginleştirilmesi üzerinde durulacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Cavidan Çöltü-İmren

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      :

 

 

Dersin Kodu    :  ADE- 830

Dersin Adı       :  İkinci Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi II

Dönem            :  Bahar Dönemi

Ders Türü        :  Seçmeli

Saat/Hafta       :  3

ECTS               :  7,5

Ders İçeriği      : Son yıllarda çeşitli alanlarda kaydedilen gelişmeler ikinci yabancı dil öğreniminin gerekliliğini ortaya koyarken uluslar arası tartışmalarda dikkatlerin ikinci yabancı dil eğitiminin öğretim bilgisi (didaktik) ve yöntembilimsel (metodolojik) açıdan ele alınması yönünde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu itibarla, önceleri sadece anadilin (LI) yabacı dil öğrenmeye etkisi olduğu görüşü egemenken bugün ikinci yabancı dil (L3) öğrenilmesinde önceden öğrenilen birinci yabancı dilin (L2) etkisinin — olumlu veya olumsuz - daha ağırlıklı olduğu görüşü gittikçe kabul görmektedir.

Bu derste, ikinci yabancı dil özellikle İngilizcenin ardından Almanca, öğrenirken / öğretirken izlenecek yöntem, strateji ve tekniklerin yanında bu alanda ortaya konan kuramsal ve görgü! yaklaşımlar tartışılacaktır.

Dersi Veren     : Yrd. Doç. Dr. Ergün Serindağ

Sınav               : Vize ve Final Sınavı

Ders Kitabı      : Neuner, G./Hufeisen B. (2001): Mehrsprachigkeit und Tertiärsprachenlernen. Erprobungsfassung, Goethe Institut: München, Hufeisen, B./ Lindemann, B. (Ed.) (1998): Tertiärsprachen. Theorien, Modelle, Methoden, Tübingen: Staffenburg.

 

 

 

 77 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics