Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM

TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

   SOCRATES II-ERASMUS KILAVUZU

 

 

 

SOCRATES / ERASMUS-ECTS Koordinatörü

 

Ve

 

Bölüm Başkanı : Prof. Dr.  Ülkü KÖYMEN

Tel         : 90 -322-338 60 84

Pbx        : 90 -322-338 64 40

e-mail:   ukoymen@cu.edu.tr

 

Adres

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

01330        Balcalı /ADANA

Tel         : 90 -322-338 60 84

Fax        :  90 -322-338 64 40

                                                                                       

 

 

 


İÇİNDEKİLER                                                  Sayfa

 

 

1.Genel Bilgi                                                         2

2.Müfredat                                                            3

3.Akademik Kadro                                               4

4.Yüksek Lisans Dersleri                                    5                   

5.Yüksek Lisans Ders İçerikleri                         6

     


      1.GENEL BİLGİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanı ülkemizde ihtiyaç duyulan ve yeni gelişmekte olan bir alandır. Bu alan iletişim, psikoloji, öğretim tasarımı, gelişim ve öğrenme, bilgisayar bilimleri gibi farklı alanlar ve disiplinler arasında birleştirici bir alan niteliğindedir. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümüne,

1999-2000 eğitim-öğretim yılında lisans,

2000-2001 eğitim-öğretim yılında da yüksek lisans programlarına öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Lisans eğitim programı, temel matematik ve fen dersleri yanında yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamlarında etkili kullanımı ağırlıklıdır. Bölüm öğrencileri bilgisayar ve Internet tabanlı eğitim yazılımının tasarımından her türlü öğretim materyali üretimine kadar farklı konularda projeler üretmektedir.

Lisans programı eğitim süresi her biri 2 dönem içeren 4 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir.

 

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Balcalı /ADANA

http://egitim.cu.edu.tr/default.asp?bolum=bot

 

      Bölümdeki  öğretim üyesi sayısı: 10 (1 profesör, 2 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 5 araştırma görevlisi). Öğretim üyelerinin başlıca çalışma alanları; öğretimsel tasarım,  Internet destekli uzaktan eğitim, yapay zeka, bilgisayar okuryazarlığı ,bilgisayar destekli öğretim, yapıcı öğrenme, eğitimde drama, etkili öğrenme yöntemleridir.

       Bölümde yürütülen programlar ve süreleri

      a)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Lisans Programı          1999 yılında açılmıştır.

Bu sürede toplam 185 öğrenci alınmıştır. Lisans programı bitirme süresi 4 yıldır. 2003 yılı haziran ayında bölüm ilk mezunlarını verecektir.

      b) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Yüksek lisans Programı 2000-2001 öğretim yılında açılmıştır. Bu dönemde kadar yapılan 199 başvurudan 40’ ı programa kabul edilmiştir.

     

 

 

 

 

2.MÜFREDAT

     

      Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanı,  disiplinler arası bir  çalışma alanı olduğundan, müfredattaki dersler temel  olarak 2 grup başlık altında toplanabilir.

 

·        Bilgisayar Bilimleri dersleri. ( Internet,Programlama, Grafik Tasarım vs..)

·        Eğitim Bilimleri Dersleri  (Öğrenme ve Öğretme Kuramları, Özel Öğretim Yöntemleri vs..)

 

Bilgisayar bilimleri ile ilgili dersler genellikle proje tabanlı yürütülmekte  olup, uygulamalı işlenen dersler  ödev ve projelerle destelenmektedir.

 

Eğitim bilimleri ile ilgili dersler, ağırlıklı olarak teorik olup, uygulama için öğrencilere 2. 7. ve 8. dönemlerde ilköğretim okullarında staj olanağı sağlanarak,  gerçek öğretim ortamı deneyimi verilmektedir.

 

Eğitim öğrenci merkezli olup, hemen her derste öğrenciden,  özgün çalışmalar yapması, tasarımlarını etkili bir şekilde sunması beklenmektedir.

 

Dördüncü yılda verilen Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi ile öğrenciler, bilime ve araştırmaya teşvik edilmektedir. 

 


3.    AKADEMİK KADRO                                              E-POSTA ADRESLERİ

Prof.Dr. Köymen, Ülkü                                                    ukoymen@cu.edu.tr    

Yard.Doç.Dr. Tekdal, Mehmet                                         mtekdal@cu.edu.tr

Yard.Doç.Dr. Kutlu, M. Oğuz                                          okutlu@cu.edu.tr        

Öğr.Gör. Sezgin, M. Emre                                                esezgin@cu.edu.tr

Öğr.Gör. Aldağ, Habibe                                                   haldag@cu.edu.tr

Arş.Gör. Demir, Melkaç Değer                                         melkac@cu.edu.tr

Arş.Gör. Şahin, Mehmet Can                                            mcsahin@cu.edu.tr

Arş.Gör. Koçoğlu, Çiğdem                                               cigdemk@cu.edu.tr

Arş.Gör. Evlice, Ethem                                                     eevlıce@cu.edu.tr


4. YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI     

BHP 701

Eğitim Teknolojileri

5

BHP 703

Eğitimde Program Geliştirme

5

BHP 705

Eğitimde Bilgi Teknolojileri 

5

BTE 701

Öğrenme  Kuramları    I

5

BTE 703

Eğitim  Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar

5

BTE 705

 

Eğitimde Drama  

5

BTE 707

Programlama Dilleri I

5

BTE 709

Eğitimde Internet Uygulamaları

5

BTE 711

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama

5

BTE 713

Yazarlık  Dilleri ve Uygulamaları I

5

EGT 701

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

 

6

EGT 705

 

Uygulamalı Eğitim İstatistiği -I

6

TOPLAM

62

BHP 702

Internete Giriş 

5

BHP 704

Yazarlık Dillerine Giriş

5

BHP 706

İletişim  ve Teknoloji

5

BTE  712

Öğrenme  Kuramları -II

5

BTE  714

Programlama Dilleri -II

5

BTE  706

Yazarlık  Dilleri ve Uygulamaları –II

5

BTE 702

Öğretimsel Tasarım Kuramları

5

BTE 704

İletişim ve Teknoloji

5

BTE 708

Uzaktan  Eğitimin Temelleri

5

BTE 710

Bilgisayar  Destekli  Öğretimin  Temelleri    

5

EGT 702

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

 

6

EGT 704

 

Uygulamalı Eğitim İstatistiği -II

6

TOPLAM

62

 

 

·        Hazırlık dersleri olan BHP 701, BHP 702, BHP 703, BHP 704, BHP 705, BHP 706 dersleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans mezunu olmayan öğrencilerin alması zorunlu olan derslerdir. Lisans derecesinde bu dersleri aldığını bildiren öğrenciler transkriptle belgelemek zorundadırlar.

·        BTE 701, BTE 702, BTE 712 , EGT 701, EGT  705, EGT 702, EGT 704 zorunlu derslerdir.

·        Yukarıda belirtilenlerin dışındaki dersler seçmeli derslerdir.

·        Dersler  toplam iki dönemde alınabilir. (Her dönem 30 ECTS)

·        Hazırlık  dersleri almak zorunda olan öğrenciler için ders süresi toplam 4 dönemdir.

·        Yüksek lisansı tamamlamak için her öğrenci bir yüksek lisans tezi hazırlamak zorundadır.

 

 

                 

 

 

 

 

 

5. YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

Dersin Kodu : BHP-705

Dersin Adı:  Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Dönem:Birinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü:Zorunlu

Saat / Hafta: 2(Teorik)+ 2(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Bilgi sistemleri ve bilgisayara giriş, data sunumu, bilgisayar sistemini oluşturan parçalar:  CPU, girdi-çıktı araçları, bellek. Microcomputerler ve işletim sistemleri: DOS, Windows.  Bilgisayar programları: Word, spreadsheets.  Bilgisayarın toplum üzerindeki etkileri,  bilgisayar güvenliği ve ahlak.

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr.Mehmet TEKDAL,   mtekdal@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

      Ders Kitabı: Hasan Çebi Bal, 2001, Bilgisayar ve Internet .Akademi yayınevi ,Rize

 

 

Dersin Kodu: BHP-701

Dersin Adı:  Eğitim Teknolojileri

Dönem:Birinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü:Zorunlu

Saat / Hafta: 3 (Teorik)+ 2(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr.Oğuz KUTLU,  okutlu@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

      Ders Kitabı:  Yalın, H. İ. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım,

      Ankara.

 

 

Dersin Kodu: BHP-703

Dersin Adı:  Eğitimde Program Geliştirme

Dönem:Birinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü:Zorunlu

Saat / Hafta: 3(Teorik)+ 2(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri,

Dersi Veren :Yrd. Doç. Dr. Mahinur Coşkun,  mahika@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

      Ders Kitabı: Leyla KÜÇÜKAHMET , 2002. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Nobel Yayınevi

 

 

Dersin Kodu: BHP-706

Dersin Adı:  İletişim ve Teknoloji

Dönem:Birinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü:Zorunlu

Saat / Hafta: 3 (Teorik)+ 0(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: İletişim sürecinin başlıca öğeleri,  kaynak, mesaj, kanal, alıcı, geribildirim , gürültü

faktörü, kitle iletişimi, davranış ve tutumlar.

Dersi Veren: Prof.Dr.Ülkü KÖYMEN , ukoymen@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

      Ders Kitabı: James P. Raffini, 1996, 150 Ways to Increase Intrinsic Motivation in the Classroom

Allyn and Bacon

 

 

Dersin Kodu: BHP-702

Dersin Adı:  Internete Giriş

Dönem:Birinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü:Zorunlu

Saat / Hafta: 2(Teorik)+ 2(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Internet’in temel yapısı ve fonksiyonları,  Internet ortamındaki yaygın uygulamalar:  e-mail, ftp, WWW, Gopher uygulamaları ve bunların eğitimde kullanılma ilke ve yöntemleri.

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr.Mehmet TEKDAL , mtekdal@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

      Ders Kitabı: Steve Johnson/Douglas W. Allen,2000. İnternet Öğrenim Kılavuzu ALFA YAYINLARI

 

 

Dersin Kodu: BHP-704

Dersin Adı:  Yazarlık Dillerine Giriş

Dönem:Birinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü:Zorunlu

Saat / Hafta: 3(Teorik)+ 2(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Yazarlık dilleri kullanımı, eğitim yazılımındaki temel kavramlar, yazarlık sisteminin fonksiyonu ve özellikleri, eğitim yazılımı tasarım kuralları, öğrenme ve öğretme yöntemlerinin yazarlık dilleriyle ilişkilendirilmesi.

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr.Mehmet TEKDAL , mtekdal@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

Ders Kitabı: Orson Kellogg ve Veera Bhatnagar ,2002. Macromedia Authorware 6 Kaynağından Eğitim, Sistem Yayıncılık/Medyasoft

 

 

Dersin Kodu: BTE-703

Dersin Adı:  Eğitim Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar

Dönem:İkinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü:Seçmeli

Saat / Hafta: 5(Teorik)+ 0(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr.Oğuz KUTLU, okutlu@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

Ders Kitabı: Yalın, H. İ. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

 

 

Dersin Kodu: BTE-705

Dersin Adı:  Eğitimde Drama

Dönem: İkinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat / Hafta: 3(Teorik)+ 0(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Dramanın tanımı, önemi, dramanın  öğretimde  motivasyonu artırmak ve etkili öğrenmeler sağlamak amacıyla kullanımı,  motivasyon tanımları, motivasyon kuramları, bilişsel kuramlar, sosyal öğrenme, merak, benlik, kültür ve motivasyon.

Dersi Veren: Prof.Dr.Ülkü KÖYMEN, ukoymen@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

      Ders Kitabı: James P. Raffini, 1996, 150 Ways to Increase Intrinsic Motivation in the Classroom

      Allyn and Bacon

 

Dersin Kodu: BTE-709  

Dersin Adı:  Eğitimde Internet Uygulamaları

Dönem: İkinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat / Hafta: 2(Teorik)+ 2(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Internet’in temel yapısı ve fonksiyonları,  Internet ortamındaki yaygın uygulamalar:  e-mail, ftp, WWW, Gopher uygulamaları ve bunların eğitimde kullanılma ilke ve yöntemleri.

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr.Mehmet TEKDAL, mtekdal@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

      Ders Kitabı: Steve Johnson/Douglas W. Allen,2000. İnternet Öğrenim Kılavuzu ALFA YAYINLARI

 

Dersin Kodu: BTE-701

Dersin Adı:  Öğrenme Kuramları-I

Dönem: İkinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü:Zorunlu

Saat / Hafta: 3(Teorik)+ 0(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Bu derste öğrenmenin nasıl oluştuğunu açıklayan davranışçı, bilişsel ve sosyal öğrenme kuramlarının sayıltıları, kavramları, ilkeleri, sınırlılıkları ve bu kuramların davranış geliştirme sürecinde kullanılması ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Dersi Veren: Prof.Dr.Ülkü KÖYMEN, ukoymen@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

Ders Kitabı: Jeanne Ellis Ormrod, 1990. Human Learning Theories, Principles, and Educational Applications. Merrill Publishing Company

 

 

Dersin Kodu: BTE-711

Dersin Adı: Öğretim Teknolojileri  ve Materyal Hazırlama 

Dönem: İkinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat / Hafta: 5(Teorik)+ 0(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Bu dersin amacı, öğretim teknolojilerinin özelliklerini, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımını öğretmektir

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr.Oğuz KUTLU, okutlu@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

Ders Kitabı: Charles M. Reigeluth, 1987. Instructional Theories In Action :  Lessons Illustrating Selected Theories and Models.  Lawrance Erlbaum associates, publishers Hillsdale,  New Jersey London

 

 

Dersin Kodu: BTE-707

Dersin Adı:  Programlama Dilleri I

Dönem: İkinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat / Hafta: 3(Teorik)+ 2(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Delphi  programlama dili ile programlamanın genel yapısı, veri türleri, değişkenler, standart işlevler, alt programlar, dinamik veri yapıları, dosya işlemleri, kullanıcı-tanımlı veri türleri.

Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL, mtekdal@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

      Ders Kitabı: Mehmet Çömlekçi,2002.  Delphi 6 Uygulama Geliştirme Kılavuzu Alfa Yayınları

 

 

Dersin Kodu: BTE-713

Dersin Adı:  Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları

Dönem: İkinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat / Hafta: 3(Teorik)+ 2(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Yazarlık dilleri kullanımı, eğitim yazılımındaki temel kavramlar, yazarlık sisteminin fonksiyonu ve özellikleri, eğitim yazılımı tasarım kuralları, öğrenme ve öğretme yöntemlerinin yazarlık dilleriyle ilişkilendirilmesi.

Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL, mtekdal@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

Ders Kitabı: Orson Kellogg ve Veera Bhatnagar ,2002. Macromedia Authorware 6 Kaynağından Eğitim, Sistem Yayıncılık/Medyasoft

 

 

Dersin Kodu: BTE-710

Dersin Adı:  Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat / Hafta: 3(Teorik)+ 0(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Bilgisayar destekli eğitim tarihsel oluşum ve gelişim aşamaları, bilgisayar destekli eğitimde kullanılan yaygın formatlar: tekrar ve alıştırma programları, bire bir eğitim programları, simülasyonlar, eğitimsel oyun programları ve bunların değerlendirilme ilkeleri.

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr.Oğuz KUTLU, okutlu@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

      Ders Kitabı: İpek, İ. (2001). Bilgisayarla öğretim: Tasarım, geliştirme ve yöntemler. Ankara:

      Tıp ve Teknik Kitabevi Ltd. Şti. Yayınları.

 

 

 

Dersin Kodu: BTE-704

Dersin Adı:  İletişim ve Teknoloji

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat / Hafta: 3(Teorik)+ 0(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati:5

Ders İçeriği: İletişim sürecinin başlıca öğeleri,  kaynak, mesaj, kanal, alıcı, geribildirim , gürültü faktörü, kitle iletişimi, davranış ve tutumlar.

Dersi Veren: Prof.Dr.Ülkü KÖYMEN,  ukoymen@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

Ders Kitabı: Jeanne Ellis Ormrod, 1990. Human Learning Theories, Principles, and Educational Applications.  Merrill Publishing Company

 

 

Dersin Kodu: BTE-712

Dersin Adı:  Öğrenme Kuramları-II

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü:Zorunlu

Saat / Hafta: 3(Teorik)+ 3(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati:5

Ders İçeriği: Bu derste öğrenmenin nasıl oluştuğunu açıklayan davranışçı, bilişsel ve sosyal öğrenme kuramlarının sayıltıları, kavramları, ilkeleri, sınırlılıkları ve bu kuramların davranış geliştirme sürecinde kullanılması ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Dersi Veren: Prof.Dr.Ülkü KÖYMEN,  ukoymen@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

Ders Kitabı: Jeanne Ellis Ormrod, 1990. Human Learning Theories, Principles, and Educational Applications. Merrill Publishing Company

 

 

Dersin Kodu: BTE-702

Dersin Adı:  Öğretimsel Tasarım Kuramları

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü:Zorunlu

Saat / Hafta: 4(Teorik)+ 0(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Öğretim tasarımı prensipleri ve modelleri, Öğretim ve tasarımın ayrı ayrı ve bir arada farklı tanımları, öğretim tasarımının kuralları, içerik, öğrenen ve kaynakların analizi, uygulama örnekleri, öğretimsel hedeflerin seçimi, öğretimin düzenlenmesi ve öğretim araçlarının seçimi.

Dersi Veren: Prof.Dr.Ülkü KÖYMEN,  ukoymen@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

Ders Kitabı: Charles M. Reigeluth  ,  1983. Instructional Design Theroies and Models: An overview of their current status .   Lawrance Erlbaum associates, publishers Hillsdale, New Jersey London

 

 

Dersin Kodu: BTE-714

Dersin Adı:  Programlama Dilleri II

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat / Hafta: 3(Teorik)+ 2(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Delphi  görsel  programlama dilini kullanarak görsel ortamlarda programlamanın kavram ve ilkeleri, tasarım ve uygulama yöntemleri. Görsel ortamlarda geliştirilmiş yazılımların öğretimde  kullanılma ilke ve yöntemleri.

Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL , mtekdal@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

      Ders Kitabı: Mehmet Çömlekçi, 2002. Delphi 6 Uygulama Geliştirme Kılavuzu .  Alfa yayınları

 

 

Dersin Kodu: BTE-708

Dersin Adı:  Uzaktan Eğitimin Temelleri

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat / Hafta: 4(Teorik)+ 0(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi, tanım ve işlevi, kullanılan teknolojiler(TV, VCR, radyo, basılı materyal, bilgisayar, internet), uzaktan eğitim öğretim sistemlerinin topolojisi, uzaktan eğitim öğretim sistemlerinin planlama, geliştirme ve uygulanmasında kullanılan teknikler ve yöntemler.

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr.Mehmet TEKDAL, mtekdal@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

Ders Kitabı: W.Anderson (Editor), J.JHafernik, 2003 .Handbook of Distance Education Lawrence Erlbaum Assoc;

 

 

Dersin Kodu: BTE-706

Dersin Adı:  Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları-II

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat / Hafta: 3(Teorik)+ 2(Uygulama)+0(Laboratuvar)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Yazarlık dilleri kullanımı, eğitim yazılımındaki temel kavramlar, yazarlık sisteminin fonksiyonu ve özellikleri, eğitim yazılımı tasarım kuralları, öğrenme ve öğretme yöntemlerinin yazarlık dilleriyle ilişkilendirilmesi.

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr.Mehmet TEKDAL, mtekdal@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

Ders Kitabı: Orson Kellogg ve Veera Bhatnagar ,2002. Macromedia Authorware 6 Kaynağından Eğitim, Sistem Yayıncılık/Medyasoft

 

 

Dersin Kodu: EGT 701

Dersin Adı: Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Dönem:  Güz

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Öğrencilere araştırma sürecini fikir üretmeden verilerin analizi ve yoruma kadar açıklamak, bu bilgileri öğrencilerin araştırma deseni oluşturmada kullanabilmelerini sağlamak dersin amacını oluşturmaktadır.  Niceliksel desenler, uygulamalarıyla öğrencilere tanıtılmaktadır.

Dersi Veren: Banu İnanç

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

Dersin Kodu: EGT 705

Dersin Adı: Uygulamalı Eğitim İstatistiği -I

Dönem:  Güz

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Ders temel  istatistiksel kavramlar ve daha çok sosyal  bilimlerde yararlanılan parametik  ve parametrik olmayan istatistik teknikleri içermektedir.

Dersi Veren: Sabahattin Çam

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

Dersin Kodu: EGT 702

Dersin Adı: Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Dönem:  Bahar

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Öğrencilere araştırma sürecini fikir üretmeden verilerin analizi ve yoruma kadar açıklamak, bu bilgileri öğrencilerin araştırma deseni oluşturmada kullanabilmelerini sağlamak dersin amacını oluşturmaktadır.  Niceliksel desenler, uygulamalarıyla öğrencilere tanıtılmaktadır.

Dersi Veren: Banu İnanç

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

Dersin Kodu: EGT 704

Dersin Adı: Uygulamalı Eğitim İstatistiği -II

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bir ölçme aracının geliştirilmesindeki süreçler ve kullanılan istatistik teknikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersi Veren: Ragıp Özyürek

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

 

 

 86 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics