Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Eğitim Bilimleri

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

 

 

 

 

SOCRATES II – ERASMUS

BİLGİ PAKETİ

 

 

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU

Tel: (+ 90-322) 338 60 76

E-mail :aturkoglu@cu.edu.tr

 

 

SOCRATES / ERASMUS – ECTS Koordinatörü

Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY

Tel:  (+ 90-322) 338 67 33

E-mail : adoganay@cu.edu.tr

 

Adres

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

01330 Balcalı – Adana – Turkey

Tel: (+ 90-322) 338 67 33

Fax : (+ 90-322) 338 67 33

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

Sayfa 

 

1.      Genel Bilgiler                                                                                                        3

2.      Program                                                                                                                 4

3.      Öğretim Elemanları                                                                                               5

4.      Yüksek Lisans Dersleri ve Ders İçerikleri                                                            6

5.      Doktora Dersleri ve Ders İçerikleri                                                                      17

6.      Bilimsel Hazırlıklı Yüksek Lisans Dersleri ve Ders İçerikleri                         25


 

 1. GENEL BİLGİLER

Anabilim Dalının temel amacı “Öğretmenlik mesleğine giriş”, “Öğretim de planlama ve değerlendirme”, “sınıf yönetimi” gibi öğretmen yetiştiren diğer lisans programlarının ve program geliştirme, öğrenme ve öğretim alnında araştırma yapacakların gereksinim duymuş olduğu pedagojik formasyon derslerini vermektir. Anabilim dalının bir diğer amacı ise, program geliştirme ve öğretim alnında lisansüstü  eğitim (Yüksek Lisans - Doktora) vermektir.

 

Farklı alanlarda çalışmaların yapıldığı anabilim dalında çalışılan konular şunlardır: Öğrenme Kuramları ve Öğretme Kuramları,  Eğitim Teknolojisi, Kadın Eğitimi, Düşünme Eğitimi, Demokrasi ve Eğitim,  Eğitimde Toplam Kalite, Türk Eğitim Sistemi, Sınıf Yönetimi, Yüksek  Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar, Sosyal Bilgiler Programlarında Yeni Eğilimler, Kubaşık Öğrenme, Eğitim Yönetimi, Alternatif  Eğitim Görüşleri, Karşılaştırmalı Eğitim, Yaygın Eğitim, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık, İçerik Düzenleme Yaklaşımları, Eğitimde Drama.

 

Anabilim dalında; 1 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 13 akademik personel görev almaktadır. Anabilim dalında, 2003 – 2004 öğretim yılında 38 yüksek lisans düzeyinde, 18 doktora düzeyinde öğrenci vardır.

 

 

 

http://egitim.cu.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

01330 Balcalı – ADANA

e-mail: ebilbol@cu.edu.tr


 1. PROGRAM

 

Anabilim dalında 2 farklı yüksek lisans programı ve bir doktora programı vardır. Yüksek lisans programlarından birincisi eğitim bilimleri ve sınıf öğretmenliği lisans programlarından mezun olan öğrenciler içindir. Programa başlayabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil gereklidir. Program bir yıl ders ve bir yıl tez dönemi olmak üzere 2 yıldan oluşmaktadır.

 

İkinci yüksek lisans programı, eğitim bilimleri ve sınıf öğretmenliği lisans programlarından farklı bir lisans programından mezun olan öğrenciler faydalanabilmektedir. Öğrenciler yüksek lisans programına başlamadan önce 18 krediden (30 ECTS Kredisi) oluşan bilimsel hazırlık programını tamamlamak zorundadır. Programa başlamadan önce yabancı dil yeterliği gerekmektedir.

 

Her iki yüksek lisans programında da, mezun olabilmek için en az 21 ders kredisi (60 ECTS kredisi) tamamlamak ve bir yüksek lisans tezi vermek gerekmektedir.

 

Doktora programı en az 21 ders kredisi (60 ECTS kredisi) ve bir doktora tezi gerektirmektedir. Bu programın en az süresi 3 yıldır.    

 

Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde 4’lü notlandırma sistemi kullanılmaktadır. Notların karşılık değerleri şu şekildedir: FF= 0.00, FD= 0.50, DD= 1.00, DC= 1.50, CC=2.00, CB= 2.50, BB= 3.00, BA= 3.50, AA= 4.00

 

Yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olabilmeleri için en az CC notunu almış olmaları gerekmektedir. Ders aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamış kabul edilebilmeleri için not ortalamalarının BB olması gerekmektedir. Doktora düzeyindeki öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı sayılabilmeleri için en az CB notunu almış olmaları gerekmektedir. Ders aşamasını başarılı bir şekilde kabul edilebilmeleri için not ortalamalarını BA olması  gerekmektedir.

 

Ders aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin derecelerini alabilmeleri için, belirtilen süre içerisinde tez önerilerini ve tezlerini tamamlayıp sunmaları gerekmektedir.

 

 

 

 


3. ÖĞRETİM ELEMANLARI                                                  E-MAİL ADRESLERİ

Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU                                                        aturkoglu@cu.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY                                            adoganay@cu.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN                         mahika@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Tugay AKBULUT                                                      takbulut@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Fatma SADIK                                                             fsadik@cu.edu.tr

Öğr. Gör.  Birsel AYBEK                                                           baybek@cu.edu.tr

Araş. Gör. Mehmet KARAKUŞ                                                   memkar@cu.edu.tr

Araş. Gör. Mediha SARI                                                              msari@cu.edu.tr

Araş. Gör. Mükerrem TAŞ AKBULUT                                        mukerrem@cu.edu.tr

Araş. Gör. Ruken AKAR                                                              rakar@cu.edu.tr

Araş. Gör. Banu YAMAN                                                            byaman@cu.edu.tr

Araş. Gör. Figen KILIÇ                                                                fkilic@cu.edu.tr

Araş. Gör. Hasan Berkant GÜNER                                               hberkant@cu.edu.tr

Araş. Gör. Özden DEMİR                                                 özdemir@cu.edu.tr

 

 


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

ECTS

Kredisi

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

ECTS

Kredisi

EGT 700

Uzmanlık Alan Dersi

7.5

 

EGT708

Yüksek Eğitimde Yenileşme Sorunları

7.5

EGT 701

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I

7.5

 

EGT 714

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yeni Eğilimler

7.5

EGT 703

Yaygın Eğitim I 

7.5

 

EGT 720

Eğitim Yönetimi I

7.5

EGT 705

Uygulamalı Eğitim İstatistiği I

7.5

 

EGT 722

Çocuk Hakları

7.5

EGT 707

Program Geliştirmede Araştırma Sorunları

7.5

 

EGT 726

Alternatif Eğitim Görüşleri

7.5

EGT 715

Kadın Eğitimi I

7.5

 

EGT 728

Avrupa Eğitim Sistemi

7.5

EGT 717

Düşünme Eğitiminde  Temel Kavram ve İlkeler

7.5

 

EGT 702

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II

7.5

EGT 721

Halkla İlişkiler

7.5

 

EGT 704

Yaygın Eğitim II

7.5

EGT 723

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi         

7.5

 

EGT 706

Uygulamalı Eğitim İstatistiği II                       

7.5

EGT 729

Sınıf Yönetimi I

7.5

 

EGT 730

Sınıf Yönetimi II

7.5

EGT 731

Hizmetiçi Eğitim

7.5

 

EGT 732

Eğitim Yönetimi II

7.5

EGT 733

Aile-Eğitim İlişkisi

7.5

 

EGT 734

Kadın Eğitimi II           

7.5

EGT 739

Öğrenme Kuramları

7.5

 

EGT 740

Öğretim Kuramları

7.5

EGT 741

Türk Eğitim Sisteminin Yapı  ve Sorunları

7.5

 

EGT 742

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

7.5

 

 

 

 

EGT 744

Sınıf Yönetiminde Araştırma ve Uygulama

7.5

 

Ø      EGT 700, EGT 701, EGT 705, EGT 702 ve EGT 706 zorunlu derslerdir.

Ø      Diğer tüm dersler seçimlik derslerdir.

Ø      Her ders haftada üç saattir.

Ø      Dersler her iki yarıyılda alınabilir (Her dönemde 30 ECTS)


Dersin Kodu: EGT 700

Dersin Adı : Uzmanlık Alan Dersi

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 4

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Konu alanında literatür tarama teknikleri, araştırma deseni, araştırmada ölçek ve başarı testi geliştirme, verilerin çözümlenmesi teknikleri, verilerin organizasyonu ve sunumu,  tez raporunun yazımında dikkat edilecek noktalar.

Öğretim Elemanı : Bölüm Öğretim Üyeleri

Değerlendirme Yöntemi : Bu derste notla değerlendirme yapılmamaktadır.

Öğretim Materyalleri : Örnek araştırma önerileri ve tezler

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 701

Dersin Adı : Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Bilim, bilimsel yöntem ve araştırma vb. temel kavramlar, araştırmada problem bulma ve ifade etme, hipotez yazma, literatür tarama teknikleri, araştırma modelleri ve veri toplama teknikleri.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU

Değerlendirme Yöntemi : Yazılı vize ve final sınavı, araştırma önerisi hazırlama

Öğretim Materyalleri : Örnek tez, araştırma önerileri ve makaleler, tepegöz ve bilgisayar. Kaynak kitap:     Karasar, N. ( 2002). Bilimsel araştırma yöntemi. 11. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.

 

 

Dersin Kodu: EGT 703

Dersin Adı : Yaygın Eğitim I

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Yetişkin eğitiminin felsefi temelleri, yetişkin eğitiminde programlar ve öncelikler, yetişkin öğrenenler ve yetişkin öğrenme kuramları, bir yetişkin öğrenme yöntemi olarak androgoji, rekreasyon’un yetişkin  eğitimi ile benzerlikleri ve farlılıkları,Türkiye’de yetişkin eğitiminin sorunları, gelecek ve öneriler.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Dönem ödevi ve yazılı final sınavı.

Öğretim Materyalleri : Geray, C. (1973). Halk eğitimi. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.; Bülbül, S. (1991). Halk eğitimine giriş.

 

 

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 705

Dersin Adı : Uygulamalı Eğitim İstatistiği I

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Zorunlu  

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Ders, temel  istatistiksel kavramlar ve daha çok sosyal  bilimlerde yararlanılan parametik  ve nonparametrik istatistik tekniklerin kullanılmasını içermektedir.  Bu teknikler uygulamalı olarak bilgisayar ortamında nasıl kullanılacağı öğretilmektedir

Öğretim Elemanı : Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık ödevler ve dönem sonunda uygulamalı bir sınav.

Öğretim Materyalleri : Bilgisayar, SPSS istatistik programı ve aşağıdaki kaynaklar

Büyüköztürk, Ş, (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayınları.

Williams, F. (1992). Reasoning with Statistics.Fort Worth: harcourt Brace Javanovich College Publishers.

 

 

Dersin Kodu: EGT 707

Dersin Adı : Program Geliştirmede Araştırma Sorunları

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Program nedir?  Program geliştirme  araştırma  ilişkisi ,  program geliştirmenin teorik esasları, program geliştirme ilkeleri ve süreçleri.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU

Değerlendirme Yöntemi : Dönem projesi ve final sınavı

Öğretim Materyalleri : Program geliştirme alanında yapılan örnek tezler. Kaynak kitap:

Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme. 4. Baskı. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 715

Dersin Adı : Kadın Eğitimi I

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Kadın ve doğası, kadın psikolojisi, kadın ve okuryazarlık, Türkiye’de kadın eğitimin durumu, dünyada kadın eğitiminin durumu, kızlar için evrensel temel eğitim.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Dönem projesi ve final sınavı

Öğretim Materyalleri : Tan, M. (1979). Kadın ekonomik yaşamı ve eğitimi. Ankara: Türkiye iş Bankası Yayınları; Sanford, L. T. (1999). Kadınlar ve benlik saygısı. Ankara: HYB Yayıncılık.

 

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 717

Dersin Adı : Düşünme Eğitiminde Temel Kavram ve İlkeler

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Ders, düşünme kavramı, düşünmeye duyulan gereksinim, düşünmenin boyutları Bilişsel farkındalık, yaratıcı ve eleştirel düşünme, mikro ve makro düşünme beceri ve süreçleri, düşünme eğitiminde yeni yaklaşımları içermektedir.           

Öğretim Elemanı : Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir sınav.

Öğretim Materyalleri : Fisher, R. (1995). Teaching Children to Think. Cheltenham: Stanley Thornes Publishers Ltd.; Marzano, R.J. & Brandt, R.S. (1989). Dimensions of Thinking   A Framework for Curriculum and Instruction

 

Dersin Kodu: EGT 721

Dersin Adı : Halkla İlişkiler

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Halkla ilişkilerin tanımı ve tarihçesi, İletişimin ve halkla ilişkilerdeki  yeri ve önemi, İletişim araçları, Halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve uygulamalar, Kişilerarası ilişkilerin önemi, Kişilerarası ilişkiler ve sorunu çözme, Pragmatik bir model olarak  insan ilişkileri, Türkiye’de  halkla ilişkiler ve iletişim

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir sınav.

Öğretim Materyalleri : Canfield, Bertrand R. Puplic relations: principles, cases and problems Irwin Homewood, III. 1973; Cutlip, Scott M. Effective public relations. Prentice-Hall Upper Sadddle R 1994

 

Dersin Kodu: EGT 723

Dersin Adı : Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar; iç müşteri, dış müşteri, sürekli iyileştirme, toplam kalite yönetiminin tarihsel ve örgütsel gelişimi, kalite değerlendirme standartları: toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri, özellikleri, toplam kalite yönetiminin okul örgütlerine uyarlanması, toplam kalite yönetimine geçiş, uygulamalar, sorunlara yönelik çözüm önerileri ve tartışmalar.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir sınav.

Öğretim Materyalleri : George, S. Total quality management :strategies and techniques proven at  today’s Wiley New York 1994; Gevirtz, Charles D. Developing new products with TQM McGraw-Hill New York 1994; James, Paul T. J. Total quality management :an introductory text Prentice Hall London 1996; Köktaş, Ş. T. (2003) Sınıf Yönetimi. Adana: Nobel Kitabevi

Dersin Kodu: EGT 729

Dersin Adı : Sınıf Yönetimi  I

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Etkili sınıf yönetimi becerilerinin geliştirilmesi. Öğrenci davranışına, öğrenci güdülenmesine ve iletişimine, grup etkileşimine etki eden etmenleri anlamak ve bunlarla başa çıkmak, sınıf işlerinin, materyallerin, zaman ve çevrenin, öğrenmeyi kolaylaştırmak için tasarlanması ve değiştirilmesi.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir sınav.

Öğretim Materyalleri : Charles, C. M. Building classroom discipline Longman New York 1999; Emmer, E. T. Classroom management for secondary teachers   Allyn and Bacon  Boston 2000; Evertson, C. M. Classroom management for elementary teachers  Allyn and Bacon Boston 2000; Köktaş, Ş. T. (2003) Sınıf Yönetimi. Adana: Nobel Kitabevi

 

Dersin Kodu: EGT 731

Dersin Adı : Hizmetiçi Eğitim

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Yetişkin eğitiminin doğası, yayılımı ve önemi. Türkiye’deki uygulama örnekleri paralelinde, başlıca alanlar ve program türleri. Yetişkin eğitimi programlarının örgütlenmesi, yönetimi ve değerlendirilmesinde göze çarpan yönelimler ve konular

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir sınav.

Öğretim Materyalleri : Kılbaş, Ş. (2001). Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme. Adana: Anaca Yayınları; Taymaz, A. H. (1997) Hizmetiçi eğitim :kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: TAKAV; Williams, G. L.(1977) Towards lifelong education :A new role for higher education institutio. Paris: Unesco

 

 

Dersin Kodu: EGT 733

Dersin Adı : Aile-Eğitim İlişkisi

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişiminde aileyi odak olarak alma; ailedeki bireylerin rol ve sorumlulukları; okul çağındaki çocukların gelişim aşamaları; en iyi gelişmenin sağlanmasında anne ve babanın rolleri; gerektiğinde çocukların gelişiminin evde ve okulda gözlemlerle saptanması.

Öğretim Elemanı : Dr. Rezzan ÇEÇEN

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir sınav.

Öğretim Materyalleri : Peseschkian, N. (1999). Pozitif Aile Terapisi.  (Çev.: Merih Naim). İstanbul: Beyaz yayınları; Satir, V. (2001). İnsan yaratmak  Aile Terapisinin Başyapıtı.(Çev.: Selim Yeniçeri). İstanbul: Beyaz yayınları   

Dersin Kodu: EGT 739

Dersin Adı : Öğrenme Kuramları

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Bu derste öğrenmenin nasıl oluştuğunu açıklayan davranışçı, bilişsel ve sosyal öğrenme kuramlarının sayıltıları, kavramları, ilkeleri, sınırlılıkları ve bu kuramların davranış geliştirme sürecinde kullanılması ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Öğretim Elemanı : Yard. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir sınav.

Öğretim Materyalleri : Merrill, M. D. (1983). Component Display Theory. Instructional Design Theories and Models. Ed: C.M. Reigeluth. Hillsdale. N. J. Lawrance Erlbaum Associates. 

Dersin Kodu: EGT 741  

Dersin Adı : Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve Sorunları

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Türk Eğitim Sisteminde; Okulöncesi Eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim, Meslek Eğitimi, Yükseköğretim. Türk Eğitim Sistemini ve Uygulamalarını Biçimlendiren Güç ve Eğilimler, Doğal faktörler (coğrafi özellikler, iklim koşulları, ulaşım ve haberleşme olanakları), Toplumsal faktörler (nüfus, dil, din, ekonomik yapı, politik yapı, ırk, eğitim       felsefesi)

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU

Değerlendirme Yöntemi : Öğrencilerin hazırladıkları projeler değerlendirilir

Öğretim Materyalleri : Adem, M., 1981, Eğitim Planlaması, Ankara; Akyüz, Y., 1982, Türk Eğitim Tarihi; Alkan, C., 1983, Eğitim Felsefesi; Avcıoğlu, D., 1968, Türkiye’ nin Düzeni; Kaya, Y., K., 1979, İnsan Yetiştirme Düzenimiz; Tezcan, M., 1984, Eğitim Sosyolojisi; Türk eğitim sistemi ile ilgili bilimsel araştırmalar, makaleler, konu ile ilgili gazete ve dergiler, internet

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 708

Dersin Adı : Yüksek Eğitimde Yenileşme Sorunları

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Yüksek eğitim nedir? Yüksek eğitimle ilgili dünyadaki gelişmeler, yenileşme nedenleri ve örnekleri.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir final sınavı.

Öğretim Materyalleri : Dersin kapsamı ile ilgili çeşitli makaleler.

 

Dersin Kodu: EGT 714

Dersin Adı : İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yeni  Eğilimler

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Sosyal bilim ve sosyal bilgiler kavramları, sosyal bilgiler  programında amaçlar ve yeni eğilimler , sosyal bilgiler programında içerik ve yeni eğilimler, sosyal bilgiler öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar

Öğretim Elemanı : Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY

Değerlendirme Yöntemi : Dönem projesi ve final sınavı

Öğretim Materyalleri : Konu ile ilgili makaleler, çeşitli ülkelerin sosyal bilgiler programları

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 720

Dersin Adı : Eğitim Yönetimi I

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Yönetim kuramlarının, diğer bilimlerden etkilenerek geçirdiği evreler açıklanıp, karşılaştırılır. Yönetim kuramlarının eğitim örgütlerinde uygulanmasında gözlenen durumlar tartışılır.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir sınav.

Öğretim Materyalleri : Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni yapı ve Davranış(12. Basım). Ankara: PegemA yayıncılık; George, S. Total quality management :strategies and techniques proven at today’s Wiley New York 1994; Köktaş, Ş. T. (2003) Sınıf Yönetimi. Adana: Nobel Kitabevi

 

 

Dersin Kodu: EGT 722

Dersin Adı : Çocuk  Hakları

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Çocuk Kimdir? Çocuğun gelişimsel özellikleri a)Duygusal b)Fizyolojik, biyolojik c)Toplumsal. Çocuk hakları ve insan hakları, demokrasi ilişkisi, Çocuk Haklarının tarihsel gelişimi, Dünyada çocuk haklarına bakış, Türkiye’de çocuk haklarına bakış, Geleceğin çocuğu ve demokratik haklar

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Proje ve ödevlerin değerlendirilmesi, derse katılım

Öğretim Materyalleri : Franklin, Bob, (1993),  Çocuk Hakları, İstanbul; Hodgkin, Rachel, (1998), Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı Ankara, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu; Polat, Oğuz, (1997), Çocuk ve Hakları, İstanbul. Analiz Yayınları

           

 

Dersin Kodu: EGT 726  

Dersin Adı : Alternatif Eğitim Görüşleri

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Açık öğretim, Kent Enstitüleri, Uzaktan öğretim, Bilgisayar Destekli Eğitim, Teknik Eğitim, Sürekli Eğitim

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU

Değerlendirme Yöntemi : Alternatif eğitim modelleri üzerine proje hazırlama ve dönem sonunda final sınavı

Öğretim Materyalleri : İnternet, dünyadaki çeşitli uygulamalar ve olması muhtemel uygulamalar için aşağıdaki kaynaklar, Neill, A. S., Summerhıll Okulu ( Bir eğitim Mucizesi); İllich, İ., Okulsuz Toplum; Baker, C., Zorunlu Eğitime Hayır; Spring, J., Özgür Eğitim

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 728  

Dersin Adı : Avrupa Eğitim Sistemleri

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Reform, Rönesans, Demokrasi Öncesi Eğitim, 17.  Yüzyılda Sanayi Devrimi, Yüzyılda eğitim, 2. Dünya Savaşı Öncesi Eğitim, 2. Dünya Savaşı Sonrası Eğitim, Bilgi Çağında Eğitim, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya’ nın eğitim sistemleri

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU

Değerlendirme Yöntemi : Öğrencilerin Avrupa eğitim sistemleri üzerine hazırladıkları projeler değerlendirilir

Öğretim Materyalleri : Türkoğlu, A., Karşılaştırmalı Eğitim;  Erdoğan, İ., Çağdaş Eğitim Sistemleri; Aytaç, K., Avrupa Okul Sistemlerinin Demokratlaştırılması; L ‘Education en France. I.N.R.A.P. Paris, 1997; The Constition of the States of America National Commission on Excellence in Education (Ed) A Nation at  Risk: The Imperative for Education  Reform Washington D.C. Superintendent of Documents Goverment Printing Office, 1983; Lectercq, 3. M. I’ Enseignement Secondaire Obligetoire en Europe, La Docementation Française, Paris, 1993

 

 

Dersin Kodu: EGT 702  

Dersin Adı : Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Zorunlu  

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Araştırma metodları, Veri toplama, Araştırma raporu hazırlama

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU

Değerlendirme Yöntemi : Öğrencilerin hazırladıklar projeler değerlendirilir.

Öğretim Materyalleri : Karasar, N. 1991, Bilimsel Araştırma Yöntemi

 

 

Dersin Kodu: EGT 704  

Dersin Adı : Yaygın Eğitim II

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Yetişkin eğitiminin felsefi temelleri, Yetişkin eğitimimde programlar ve öncelikler, Yetişkin öğrenenler ve yetişkin öğrenme kuramları, Androgoji,  bir yetişkin öğrenme yöntemi, Rekreaasyon’un yetişkin  eğitimi ile benzerlikleri ve farlılıkları, Türkiye’de yetişkin eğitiminin sorunları gelecek ve öneriler

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Öğrencilerin hazırladıkları projeler değerlendirilir.

Öğretim Materyalleri : Berger, P. L., 1967,  İnsan ve İnsan Dünyasının İnşası; Bülbül, A. S., 1991, Halk Eğitimine Giriş; Celep, C., 2002, Halk Eğitimi; Bergsten, U., 1980, Interest in Education Among Adults with Short Provious Formal Schooling. Adult Education

           

 

Dersin Kodu: EGT 706  

Dersin Adı : Uygulamalı Eğitim İstatistiği II

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Ölçek geliştirme ile ilgili istatistiksel analiz teknikleri, Faktör analizi, Güvenirlik analizi, Regrasyon

Öğretim Elemanı : Yard. Doç. Dr. Ragıp ÖZYÜREK

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık ödevler ve dönem sonunda uygulamalı bir sınav.

Öğretim Materyalleri : Bilgisayar, SPSS istatistik programı ve aşağıdaki kaynaklar, Büyüköztürk, Ş, (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayınları.

Williams, F. (1992). Reasoning with Statistics.Fort Worth: harcourt Brace Javanovich College Publishers.

 

 

Dersin Kodu: EGT 730

Dersin Adı : Sınıf Yönetimi II

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Duygusal destek modeli, İnsanlarası analiz modeli, Rodolf Dreikus’un sosyal disiplin modeli, Davranış analiz modeli, Glasser’in gerçeklik terapisi, Pozitif disiplin modeli, Yargılayıcı disiplin Modeli, Güvengen disiplin, Dabson’un ödül ve ceza modeli

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Projelerin değerlendirilmesi. Dönem sonlarında yazılı sınavlar

Öğretim Materyalleri : Kılbaş, K.Ş.(2003) Sınıf Yönetimi. Adana: Nobel Kitapevi.; Aydın, A. (1998) Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.           

 

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 732

Dersin Adı : Eğitim  Yönetimi 2

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Okul yönetiminin tanımı, Bir örgüt olarak okul, Okul yönetiminde rol oynayan öğeler, Okulda yönetim süreçleri, Okul yönetiminde insan ilişkileri, Okul yöneticisinin davranışı

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Projelerin değerlendirilmesi. Dönem sonlarında yazılı sınavlar

Öğretim Materyalleri : Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 734

Dersin Adı : Kadın Eğitimi II

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Kadın ve doğası, Kadın psikolojisi, Kadın ve okuryazarlık, Türkiye’de kadın eğitiminin durumu, Dünyada kadın eğitiminin durumu

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Projelerin değerlendirilmesi. Dönem sonlarında yazılı sınavlar

Öğretim Materyalleri : Tan, M.( 1979).Kadın Ekonomik Yaşamı ve Eğitimi. Ankara: İş Bankası Yayınları; Sanford, L.T, Donovan, M.E. (1999). Kadınlar ve Benlik Saygısı. (Çev. S. Kunt) Ankara: HYB Yayıncılık.

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 740

Dersin Adı : Öğretim Kuramları

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Öğretim kuramları dersinde “Öğretenin yapması gerekenleri” vurgulayan öğretim kuramları tanıtılarak; tanımlayıcı ve belirleyici öğretim kuramları arasındaki benzerlik ve farklılıklar hakkında bilgi verilmektedir.                                                       

Öğretim Elemanı : Yard. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN

Değerlendirme Yöntemi : Projelerin değerlendirilmesi. Dönem sonlarında yazılı sınav

Öğretim Materyalleri : Merill, M.D.,Tennyson, R.D., Posey, L.O. (1992) Instrutional Design Theory. Educational Technology Publications. Englewood Cliffs, New Jersey; Reigeluth, C.M. (1983) Instrutional Design: What Is It and Why Is It? Instrutional Design Theories and Models. Ed: C.M.Reigeluth.  Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum Associates

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 742

Dersin Adı : İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : İnsan Hakları Mücadelesinin gelişimi, Uluslararası  Hükümetler Dışı İnsan Hakları Örgütleri, Türkiye’de İnsan Hakları, Ulusal Hükümet Dışı İnsan Hakları, Yaşam Hakkı, Halkların Hakları, Düşünce Özgürlüğü, Eğitim Hakkı, Boş Zaman değerlendirme Kültürel Etkinliklere Katılma Hakkı, Genel İnsan Hakları Sorunları

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Projelerin değerlendirilmesi. Dönem sonlarında yazılı sınavlar

Öğretim Materyalleri : Tanili, S.( 1996) Devlet ve Demokrasi. İstanbul. Çağdaş Yayınları; Çeçen, A.(1984) Kültür ve Politika. İstanbul. Hil Yayıncılık.

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 744

Dersin Adı : Sınıf Yönetiminde Araştırma ve Uygulama

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Sınıf  Yönetimi yaklaşımları, Sınıf Yönetimini etkileyen Değişkenler, Sınıf Yönetiminin Boyutları, Disiplin Modelleri

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Projelerin değerlendirilmesi. Dönem sonlarında yazılı sınavlar

Öğretim Materyalleri : Kılbaş, K.Ş.(2003) Sınıf Yönetimi. Nobel Kitapevi. Adana; Aydın, A. (1998) Sınıf Yönetimi. Anı Yayıncılık. Ankara


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

DOKTORA PROGRAMI

 

 

 

 

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

ECTS

Kredisi

 

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

ECTS

Kredisi

EGT 800

Uzmanlık Alan Dersi

7.5

 

EGT 909

Program Geliştirmede Araştırma Sorunları

7.5

EGT 807

Düşünme Eğitiminde Araştırma ve Uygulama 

7.5

 

EGT 802

Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Sorunları

7.5

EGT 811

Türk Eğitim Sisteminde Yenileşme Sorunları

7.5

 

EGT 808

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Program Geliştirme

7.5

EGT 815

Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar I   

7.5

 

EGT 810

Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar II 

7.5

EGT 817

Halkla İlişkiler I

7.5

 

EGT 812

Halkla İlişkiler II         

7.5

EGT 819

Hizmetiçi Eğitim I

7.5

 

EGT 814

Hizmetiçi Eğitim II       

7.5

EGT 903

Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar I   

7.5

 

EGT 816

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi                     

7.5

EGT 905

Kadın Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar     

7.5

 

EGT 820

Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar II

 

EGT 907

Kavram Öğretimi Yaklaşımları

7.5

 

 

 

 

Ø      EGT 800 zorunlu derstir.

Ø      Diğer tüm dersler seçmelidir.

Ø      Her ders haftada üç saattir

Ø      Dersler her iki yarıyılda alınabilir (Her dönemde 30 ECTS)

 

 

 


Dersin Kodu: EGT 800

Dersin Adı : Uzmanlık Alan Dersi

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 4

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Araştırmada yenilikler, Konu alanında literatür tarama teknikleri, Araştırma deseni, Araştırmada ölçek ve başarı testi geliştirme, Araştırmada verilerin çözümlemesi ve teknikler, Verilerin organizasyonu ve sunumu, Tez raporunun yazımında dikkat edilecek hususlar

Öğretim Elemanı : Tüm Danışman Öğretim Üyeleri

Değerlendirme Yöntemi : Değerlendirme, araştırmanın tüm aşamasında araştırıcının izleme ve faaliyet raporları ile yapılmaktadır.

Öğretim Materyalleri : Bilgisayar ile internet veri tabanlarından, tarama yapılan kaynaklar (google, umi proquest, eric, ulakbim vb.), Tüm bilimsel araştırma yöntemleri kitapları, Tüm istatistik kaynakları (kitap ve SPSS paket programı), Konu alanıyla ilgili tüm kaynaklar

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 807

Dersin Adı : Düşünme Eğitiminde Araştırma ve Uygulama

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Düşünmenin eğitim programına entegre edilmesi ve bu konuda temel yaklaşımlar, Çeşitli derslerde düşünme etkinliklerinin planlanması ve uygulanması, Düşünme merkezli olarak, beynin incelenmesi, Düşünme eğitimi konusunda yapılan araştırmaların değerlendirilmesi

Öğretim Elemanı : Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY

Değerlendirme Yöntemi : Değerlendirme, öğrencinin  araştırma raporları, sunumu, derse katılımı ve dönem sonu final sınavlarıyla yapılmaktadır.

Öğretim Materyalleri : Marzano, R.J.; Arredondo, D.E.,(1986). Tactics for thinking, ASCD Publ., Alexandria, VA, USA; Jones, B.F.; Idol, L.,(1990). Dimension of thinking and cognitive instruction, LEA Publishers, Hillsdale, New Jersey, USA; Perkins, D.,(1995). Smart schools. The Free Press Simon&Schuster Inc., USA; Resnick, L.B.; Klopfer, L.E.,(1989). Toward the thinking curriculum: current cognitive research, ASCD Publications, USA; Bümen, N.T.,(2002) Okulda çoklu zeka kuramı, Pegema Yay., Ankara; Jensen, E.,(1998). Teaching with the brain in mind, ASCD Publ., Alexandria, VA, USA

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 811

Dersin Adı : Türk Eğitim Sisteminde Yenileşme Sorunları

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Türk eğitim sisteminin analizi, Türk eğitim sisteminde reformlar ve  nedenleri, Türk eğitim sisteminde reform örnekleri

Öğretim Elemanı : Prof. Drç Adil TÜRKOĞLU

Değerlendirme Yöntemi : Değerlendirme, öğrencinin  araştırma raporları, sunumu, derse katılımı ve dönem sonu final sınavlarıyla yapılmaktadır

Öğretim Materyalleri : Akyüz, Y. (1994), Türk eğitim tarihi, Kültür Koleji Yayınları, No: 4, İstanbul; Kaya, Y.K. (1984). İnsan yetiştirme düzenimiz, Nüve Yayınları, Ankara; Erdoğan, İ. (1997) . Çağdaş eğitim sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul; Hükümet Programlarında Eğitim (1998). 16. milli eğitim şurası, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara; Türk, E. (1999), Türk eğitim sistemi, Nobel Yayınları, Ankara; Tezcan, M (2002), Küreselleşme ve eğitim, Anı Yayınları, Ankara

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 815

Dersin Adı : Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar I

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Örgütsel Değişim, Değişimi gerektiren küresel, ekonomik, sosyal ve politik nedenler, Örgütsel değişimin gerekliliği, Okul zorunluluğu, Öğrenmeyi öğrenme, Örgütsel öğrenme ve yenilenmenin örgüte katkılarının irdelenmesi, Öğrenme ve öğreten okulların yönetimi ve kurulması, Öğrenen ve öğreten okulların yönetimi ve uygulamaların irdelenmesi

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Değerlendirme, öğrencinin  araştırma raporları, sunumu, derse katılımı ve dönem sonu final sınavlarıyla yapılmaktadır.

Öğretim Materyalleri : Aydın, M.,(1994).Eğitim yönetimi :kavramlar, kuramlar, süreçler, ilişkiler, Hatiboğlu Yay., Ankara; Aytaç, T.,(2000).Eğitim yönetiminde yeni paradigmalar :okul merkezli yönetim, Nobel Yay., Ankara; Bursalıoğlu, Z.,(1997). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama, Pegem Yay., Ankara; Güçlüol, K.(199 ).Eğitim yönetiminde karar ve örnek olaylar, Kadıoğlu Matb., Ankara; Kaya, Y.K.,(1996).Eğitim yönetimi: kuram ve Türkiye’deki uygulama, Bilim Yay., Ankara; Çetin, M.Ö.,(1998),Eğitim yönetimi açısından ilköğretim okullarında takım çalışması, Alfa Yay., İstanbul; Candoli,I.C.,School business administration a planning approach, Allyn, Boston, USA; Megginson,L.C.,(1967).Personnel :a behavioral approach to administration, Irwin Homewood, Ill., USA; Paul,S,(1989), Educating managers for business and government :a review of Internation, World Bank    Washington, DC,USA; Sergiovanni,T.J. Educational governance and administration,Englewood Cliff, USA

 

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 817

Dersin Adı : Halkla İlişkiler I

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Halkla ilişkilerin tanımı ve tarihçesi, Diğer bilimlere göre yeri, Halkla ilişkilerde tanıma ve tanıtma, İletişim ve halkla ilişkilerdeki yeri ve önemi, İletişim araçları, Örgüt, yöntem, halkla ilişkiler, Halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve uygulamalar, Halkla ilişkilerde insan ilişkileri, İnsan ilişkilerinde genel bakış, Kişilerarası ilişkilerin önemi, Kişilerarası ilişkiler ve sorun çözme, Parametrik bir model olarak insan ilişkileri, Türkiye’de halkla ilişkiler ve iletişim

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Değerlendirme, öğrencinin  araştırma raporları, sunumu, derse katılımı ve dönem sonu final sınavlarıyla yapılmaktadır.

Öğretim Materyalleri : Özdönmez,M.,(1999),Halkla ilişkiler, İstanbul Üniversitesi, İstanbul; Kılbaş,Ş.(1998),.Halkla ilişkiler, Hatiboğlu Yayınları, Adana; Maviş,F.(1986),Halkla ilişkiler :seçme yazılar, Anadolu Üniv.,Eskişehir; Ertekin,Y.(1995),Halkla ilişkiler, TODAİE, Ankara; Kadıbeşegil, S.(1998), Halkla ilişkilere nereden başlamalı? MediaCat, Ankara; Budak,G.(1998) ,Halkla ilişkiler: davranışsal bir yaklaşım, [y.y.], İzmir; Canfield, B.R(1973).Puplic relations :principles, cases and problems, Irwin   Homewood, Ill., USA; Cutlip, S M.,(1994), Effective public relations, Prentice-Hall,Upper Sadddle R, USA; Nolte, Lawrence W.(1979). Fundamentals of public relations :professional guidelines, concepts, Pergamon Pr, New York, USA; Celep,C.(1995),Halk eğitimi :kavramlar, ilkeler, yöntemler, teknikler, Pegem Yay., Ankara

 

 

Dersin Kodu: EGT 819

Dersin Adı : Hizmetiçi Eğitim I

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Hizmetiçi eğitimde temel kavramlar, Yetişkin eğitiminin felsefi boyutları, Hizmetiçi eğitimi zorunlu kılan nedenler, Hizmetiçi eğitim türleri, Hizmetiçi eğitim yöntemleri, Hizmetiçi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi, Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetiçi eğitim

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Değerlendirme, öğrencinin  araştırma raporları, sunumu, derse katılımı ve dönem sonu final sınavlarıyla yapılmaktadır.

Öğretim Materyalleri : Lowy,L Adult education and group work, White Publ.,  New York, USA; Taymaz,A.H.(1997), Hizmetiçi eğitim :kavramlar, ilkeler, yöntemler, TAKAV,Ankara; MEB ,Hizmetiçi eğitim ; kuruluş, gelişme, faaliyetler, Milli Eğitim Bak. Yay.,Ankara; Duman, A.(2000),Yetişkinler eğitimi, Ütopya Yay., Ankara; Güneş,F.,(1996)Yetişkin eğitimi :halk eğitimi, Ocak Yayınları, Ankara; Kurt, İ. (2000),Yetişkin eğitimi, Nobel Yay., Ankara; Okçabol, R.(1994) Halk eğitimi (yetişkin eğitimi) Der Yayınevi, İstanbul; Kılıç,E.(1981),  Halk eğitiminde kuram ve uygulama, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdar Yay., Ankara

 

Dersin Kodu: EGT  903

Dersin Adı : Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Sınıf  yönetimi  yaklaşımları, öğrenci davranışını  etkileyen etmenler, sınıfta iletişim, güdüleme, sınıf organizasyonu ve öğretim araçları, sınıfta disiplin

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Hazırlanan  ödevlerin değerlendirilmesi, derse katılım

Öğretim Materyalleri : Sınıf  yönetimi ile ilgili Türkçe ve yabancı kaynak kitaplar

Dersin Kodu: EGT  905 

Dersin Adı : Kadın  Eğitiminde  Yeni  Yaklaşımlar

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Kadın ve Doğası, Kadın psikolojisi, Kadın ve okuryazarlık, Türkiye’de kadın eğitimin durumu: a)Öğretim b)Yetişkin Dünya’da kadın eğitiminin durumu, Kızlar için Evrensel Temel Eğitim, Hindistan, Pakistan, Bengladesh, Nepol, Papıua New Guinea , Afganistan, Sovyetler Birliği

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Hazırlanan  ödevlerin değerlendirilmesi, derse katılım

Öğretim Materyalleri : Stanford, T. Linda, Donovan, E. Mary, (1999) Kadınlar ve benlik saygısı (çev: Semra Kunt ) Ankara. HYB  yayıncılık , 1. basım; Tan, E. Mine, (1979), Kadın Ekonomik Yaşamı ve Eğitimi

               

 

 

Dersin Kodu: EGT  907 

Dersin Adı : Kavram  Öğretimi Yaklaşımları

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Mikro düzeyde içerik düzenleme, Kavram öğretimi modelleri ve kavram öğretiminde  kullanılan içerik öğeleriyle ilgili  kavramlar, ilkeler ve yöntemler

Öğretim Elemanı : Yard. Doç.Dr.  Mahinur  KARATAŞ ÇOŞKUN

Değerlendirme Yöntemi : Proje ve seminer ödevlerinin  değerlendirilmesi

Öğretim Materyalleri : Martorella, P.H. (1972). Concept Learning:Design for Instruction.  New York: İnternational  Textbook.; Marzona. R.J. ( ve diğerleri ) ( 1988). Dimensions of  Thinking: A Framework for Curriculum and  Instruction. ASCD. Virgina; Merrill, M.D. (1983). Component  Display  Theory. Instructional  Design  Theories and Models.  Ed: C.M. Reigeluth. Hillsdale. NJ: Lawrance  Erlbaum Associates

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 909

Dersin Adı : Program Geliştirmede Araştırma  Sorunları

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Program nedir. Program geliştirme araştırma ilişkisi, program geliştirme teorik esaslar, program geliştirme ilkeleri süreçleri.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Adil  TÜRKOĞLU

Değerlendirme Yöntemi : Proje ve seminer ödevlerinin  değerlendirilmesi

Öğretim Materyalleri : Varış, Fatma, (1996) Eğitimde Program Geliştirme, Ankara, 6. Basım, dersle ilgili diğer Türkçe ve Yabancı  Kaynaklar

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 802

Dersin Adı : Karşılaştırmalı Eğitimde  Araştırma Sorunları

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Eğitimin ulusal ve uluslar arası  yönleri, karşılaştırmalı  eğitimin tarihsel gelişimi, karşılaştırmalı eğitimde  yöntem  sorunu. Çeşitli  ülkelerde eğitim

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Adil  TÜRKOĞLU

Değerlendirme Yöntemi : Projenin  değerlendirilmesi, öğrencilerin derse katılımı

Öğretim Materyalleri : Karşılaştırmalı eğitimle ilgili  Türkçe ve yabancı kaynak kitaplar

 

 

Dersin Kodu: EGT 808

Dersin Adı : Sosyal Bilgiler Eğitiminde Program Geliştirme

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Sosyal bilgiler programlarındaki yeni gelişimlerin ve eğilimlerin incelenmesi, Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki sosyal bilgiler programlarının incelenmes, Sosyal bilgiler programlarının hazırlanmasında yeni modeller, Örnek bir sosyal bilgiler program taslağı hazırlama, Sosyal bilgiler programını geliştirme yöntemleri ve örnek uygulamalar

Öğretim Elemanı : Yard. Doç Dr. Ahmet DOĞANAY

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir final sınavı.

Öğretim Materyalleri : Davis, J. E. and Haley, F. (Ed.) (1991). Planning A Social Studies Program. Boulder, Colorado: Social Science Education Consortium; Grover, H. J. (1992). A Guide to Curriculum Planning in Social Studies. USA: Wisconsin Department of Public Instruction.

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 820

Dersin Adı : Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar II

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Örgütsel değişim, değişimi gerektiren küresel, ekonomik, sosyal ve politik nedenler, örgütsel değişimin gerekliliği, okul zorunluluğu, öğrenmeyi öğrenme, örgütsel öğrenme ve yenilenmenin örgüte katkılarının irdelenmesi, öğrenen ve öğreten okulların kurulması, öğrenen ve öğreten okulların yönetimi, öğrenen ve öğreten okulların uygulamalarının irdelenmesi.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir final sınavı.

Öğretim Materyalleri : Aydın, İ. P. (2002). Alternatif Okullar. Ankara: Pegem; Şişman, M. (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı. Ankara: Pegem.

 

 

Dersin Kodu: EGT 812

Dersin Adı : Halkla İlişkiler II

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Halkla ilişkilerin tanımı, tarihçesi ve diğer bilimlere göre yeri, Halkla ilişkilerde tanıma ve tanıtma, İletişimin halkla ilişkilerdeki yeri ve önemi, İletişim araçları, Halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve uygulamalar, Halkla ilişkilerde insan ilişkileri, İnsan ilişkilerine genel bakış, Kişilerarası ilişkilerin önemi, Sorun çözme ve kişilerarası ilişkiler, Pragmatik bir model olarak insan ilişkileri, Türkiye’de halkla ilişkiler ve iletişim

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir final sınavı.

Öğretim Materyalleri : Kazancı, M. (1982). Halkla İlişkiler-Kurumsal ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar. Ankara: Savaş;  Kılbaş, Ş. (1998). Halkla İlişkiler. Ankara: Hatiboğlu.

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 814

Dersin Adı : Hizmetiçi Eğitim II

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Hizmetiçi eğitimin temel kavramları, Yetişkin eğitiminin felsefi boyutları, Hizmetiçi eğitimi gerektiren nedenler, Hizmetiçi eğitim türleri, Hizmetiçi eğitim yöntemleri, Hizmetiçi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi, Kamu kurumlarında hizmetiçi eğitim

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir final sınavı.

Öğretim Materyalleri : Knowles, M. (1996). Yetişkin Öğrenenler: Göz Ardı Edilen Bir Kesim (Çev. Serap Ayhan) Ankara: Ankara Üniversitesi; Kurt, İ. (2000). Yetişkin Eğitimi. İstanbul: Nobel; Okçabol, R. (1994). Halk Eğitimi (Yetişkin Eğitimi). İstanbul: DER.

 

 

Dersin Kodu: EGT 816

Dersin Adı : Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar; sürekli iyileştirme; toplam kalite yönetiminin tarihi; toplam kalite yönetiminin örgütsel gelişimi; kalite değerlendirme standartları; toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri ve özellikleri; toplam kalite yönetiminin okul örgütlerine uyarlanması; sorunlara yönelik çözüm önerileri ve tartışmalar.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir final sınavı.

Öğretim Materyalleri : Ensari, H. (1999). 21. Yüzyıl Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Sistem; Şişman, M. ve Turan, S. (2001). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Pegem.

 

Dersin Kodu: EGT 820

Dersin Adı : Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar II

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Seçmeli

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 7.5

Dersin İçeriği : Örgütsel davranışı anlama; örgütsel davranışın temelleri; bireysel farklılıklar; kişilik ve gelişimi; davranış şekillendirme ve pekiştirme; etkili iletişim; stres yönetimi; zaman yönetimi; güdülenme kuramları; iş doyumu; çalışanların örgütsel ve toplumsal çevresi; güçlü okul kültürünün oluşturulması.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık projeler ve dönem sonunda bir final sınavı.

Öğretim Materyalleri : Güney, S. (2001). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel; Tortop, N., İsbir, E. G. Ve Aykaç, B. (1999). Yönetim Bilimi. Ankara: Yargı

 


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

TEZLİ BİLİMSEL HAZIRLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

ECTS Kredisi

EPÖBHP701

Eğitimde Program Geliştirme

5

EPÖBHP702

Eğitimde Program Değerlendirme                    

5

EPÖBHP703

Gelişim ve Öğrenme                           

5

EPÖBHP704

Eğitim Teknolojisi        

5

EPÖBHP705

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

5

EPÖBHP706

Öğretim İlke ve Yöntemleri                 

5

TOTAL

30

 

 

Ø      Bütün dersler zorunludur. 

Ø      Her ders haftada üç saattir.

Ø      Dersler bir yarıyılda alınmaktadır.

 

 


Dersin Kodu: EPÖBHP 701

Dersin Adı : Eğitimde Program Geliştirme

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 5

Dersin İçeriği : Bu ders, eğitimde program geliştirme sürecinde yer alan hedef, içerik, öğrenme-öğretme durumu ve değerlendirme, program geliştirmenin kuramsal temelleri ve PG modelleri  hakkındaki temel bilgileri kapsamaktadır.  

Öğretim Elemanı : Yard.Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY

Değerlendirme Yöntemi : Dönem sonu projesi  ve dönem sonu bir sınav

Öğretim Materyalleri : Varış, F.(1996). Eğitimde Program Geliştirme “Teoriler- Teknikler”.  Ankara:Alkım Kitapçılık Yayıncılık; Demirel. Ö. (1997). Eğitimde Program Geliştirme “Kuramdan Uygulamaya”. Ankara:Pegem A Yayıncılık; Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara:Meteksan Yayınları; Sönmez, V. (1985). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. Ankara:Olgaç Matbaası.

 

 

 

Dersin Kodu: EPÖBHP 702

Dersin Adı : Eğitimde Program Değerlendirme

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 5

Dersin İçeriği : Bu derste, eğitim programının bir ögesini (veya ögelerini) değerlendirirken veri toplama, veri yorumlama ve buna bağlı olarak alınacak kararlarla ilgili bilgiler verilmektedir.

Öğretim Elemanı : Yard.Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık ödevler ve dönem sonunda bir sınav ve proje çalışması.

Öğretim Materyalleri : Erden, M. (1988). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara:Anı Yayıncılık.

 

 

 

Dersin Kodu: EPÖBHP 703

Dersin Adı : Gelişim ve Öğrenme

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 5

Dersin İçeriği : Bu ders, insan gelişimini çeşitli açılardan ele alan kuramlar ile öğrenmeyi çeşitli açılardan açıklayan öğrenme kuramları ve bunlar arasındaki ilişkilerle ilgili bilgiler içermektedir.

Öğretim Elemanı : Yard.Doç.Dr. Mehmet BİLGİN

Değerlendirme Yöntemi : Haftalık ödevler ve sınav.

Öğretim Materyalleri : Senemoğlu, N. (1998).Gelişim Öğrenme ve Öğretim “Kuramdan Uygulamaya”. Ankara:Özsen Matbaası; Yeşilyaprak, B.(Ed.) (2002).Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara:Pegem A Yayıncılık; Bacanlı, H. (2002).Gelişim ve Öğrenme. Ankara:Nobel Yayın

Dersin Kodu: EPÖBHP 704

Dersin Adı : Eğitim Teknolojisi

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 5

Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğini, öğretim araç-gereç ve materyallerinin özellikleri, araç-gereç ve materyalleri seçerken, hazırlarken,  kullanırken dikkat edilecek kurallar ve bu kurallarla ilgili kuramsal temeller hakkında bilgiler oluşturmaktadır.

Öğretim Elemanı : Yard.Doç.Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN

Değerlendirme Yöntemi : Proje çalışması ve sınav.

Öğretim Materyalleri : Alkan, C. (1984). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Yargıçoğlu Matbaası; Ergin, A. (1995).Öğretim Teknolojisi:İletişim. Ankara:Pegem; Yalın, H.İ.(2002).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara:Nobel Yayın; Çilenti, K. (1984).Öğretim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara:Kadıoğlu Matbaası

 

 

Dersin Kodu: EPÖBHP 705

Dersin Adı : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 5

Dersin İçeriği : Bu ders, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasıyla ilgili bilgileri içermektedir.

Öğretim Elemanı : Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ

Değerlendirme Yöntemi : Proje çalışması ve sınav.

Öğretim Materyalleri : Tekin, H. (1994). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara:Yargı Kitap ve Yayınevi; Yılmaz, H. (1998). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Konya: Mikro Basım-Yayım-Dağıtım.

 

 

Dersin Kodu: EPÖBHP 706

Dersin Adı : Öğretim İlke ve Yöntemleri

Yarıyılı: Güz/Bahar

Dersin Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3

ECTS Kredisi : 5

Dersin İçeriği : Öğretim ilkeleri ve öğretim yöntemleri, öğrenme kuramları  ve öğretim kuramları temel alınarak sunulmaktadır. Derste ayrıca öğretim yöntemlerinin kullanılmasına ilişkin uygulamalara yer verilmektedir.

Öğretim Elemanı : Yard.Doç.Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN

Değerlendirme Yöntemi : Proje çalışması ve sınav.

Öğretim Materyalleri : Demirel, Ö.(2002).Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara:Pegem A Yayıncılık; Saban, A. (2000).Öğrenme Öğretme Süreci “Yeni Teori ve Yaklaşımlar” Ankara:Nobel Yayın. 

 

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK ANABİLİMDALI

 

 

SOKRATES II – ERASMUS

KILAVUZ

 

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Turan Akbaş

Tel: ( +90 – 322) 338 67 33

E-mail: ozan@cu.edu.tr

 

 

SOKRATES / ERASMUS – ECTS Koordinatörü

Yard. Doç. Dr. Meral ATICI

E.mail: matici@mail.cu.edu.tr

 

 

Adres

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

01330 Balcalı- Adana-TÜRKİYE

 

 

Tel. : (+90 –322) 338 6733

  Fax : (+90-322) 338 6733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER                                                                                                                 Sayfa

 

 

 

 1. Genel Bilgi                                                                                                                 3
 2. Program                                                                                                                      4
 3. Akademik Kadro                                                                                                       5
 4. Yüksek Lisans Programı ve İçerikleri                                                                     6
 5. Doktora Ders Programı ve İçerikleri                                                                     15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GENEL BİLGİ

PDR  Anabilim dalı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bünyesindeki 6 bölüm içinde bulunan toplam 13 anabilim dalından birisidir.

Psikolojik danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nın genel amacı bireylerin kişisel, sosyal, duygusal ve mesleki yönden gelişmelerine yardımcı olabilecek bilgi ve becerilerle donanmış elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere, psikolojik yardım, eğitsel ve mesleki rehberlik konularında eğitim verilmektedir.

Anabilim Dalı’ndan mezun olanlar öncelikle eğitim kurumlarının her kademesinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütürler. Mezunlar ayrıca sağlık, adalet ve endüstri kurumlarında ve meslekle ilgili tüm kurumlarda görev alabilirler.

Anabilim dalında lisans, yüksek lisans programı ve doktora programı vardır. Tüm programlar Türkçe olup, anabilim dalında, eğitim öğretim faaliyetleri yanında birçok araştırma projeleri de yürütülmektedir. 

Anabilim dalında; 3 Profesör, 5 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 17 akademik personel görev almaktadır.

 

               

http://egitim.cu.edu.tr

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

E.P.Ö. Anabilim Dalı

01330 Balcalı / ADANA

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Turan AKBAŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROGRAM

Anabilim dalında lisans, bir tezli yüksek lisans programı ve doktora programı vardır. Yüksek lisans programı Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programlarından mezun olan öğrenciler içindir. Programa başlayabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil gereklidir. Program bir yıl ders ve bir yıl tez dönemi olmak üzere 2 yıldan oluşmaktadır.

Yüksek lisans programında, mezun olabilmek için en az 21 ders kredisi (30 ECTS kredisi) tamamlamak ve bir yüksek lisans tezi vermek gerekmektedir.

Doktora programı en az 21 ders kredisi (30 ECTS kredisi) ve bir doktora tezi gerektirmektedir. Bu programın en az süresi 3 yıldır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında 4’lü notlandırma sistemi kullanılmaktadır. Notların karşılık değerleri şu şekildedir: FF= 0.00, FD= 0.50, DD= 1.00, DC= 1.50, CC=2.00, CB= 2.50, BB= 3.00, BA= 3.50, AA= 4.00

Lisans ve Yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olabilmeleri için en az CC notunu almış olmaları gerekmektedir. Ders aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamış kabul edilebilmeleri için not ortalamalarının BB olması gerekmektedir. Doktora düzeyindeki öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı sayılabilmeleri için en az CB notunu almış olmaları gerekmektedir. Ders aşamasını başarılı bir şekilde kabul edilebilmeleri için not ortalamalarını BA olması  gerekmektedir.

Ders aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin derecelerini alabilmeleri için, belirtilen süre içerisinde tez önerilerini ve tezlerini tamamlayıp sunmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AKADEMİK KADRO                                        E-POSTA ADRESLERİ

1.      Prof.Dr.Banu İNANÇ                                    binanc@cu.edu.tr

2.      Prof.Dr. Turan AKBAŞ                                  ozan@cu.edu.tr

3.      Prof.Dr.S.Sonay GÜÇRAY                            songuc@cu.edu.tr

4.      Yrd.Doç. Mehmet BİLGİN                            mbilgin@cu.edu.tr

5.      Yrd.Doç.Ragıp ÖZYÜREK                            canlura@cu.edu.tr

6.      Yrd.Doç.Sabahattin ÇAM                              sabahcam@cu.edu.tr

7.      Yrd.Doç.Meral ATICI                                    matici@cu.edu.tr

8.      Yrd.Doç.Rezzan ÇEÇEN                               arcecen@cu.edu.tr

9.      Öğr.Gör. Metehan ÇELİK                              celmete@cu.edu.tr

10.    Arş.Gör.İsmail SANBERK                            sanberk@cu.edu.tr

11.    Arş.Gör. Ferah ÇEKİCİ                                fcekici@cu.edu.tr

12.    Arş.Gör. Fulya CENKSEVEN                      fulyac@cu.edu.tr

13.    Arş.Gör. Ercüment YERLİKAYA                 yerlikaya@cu.edu.tr

14.    Arş.Gör.Oğuzhan KIRDÖK                          okirdok@cu.edu.tr

15.    Arş.Gör. Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU      colakkadioglu@cu.edu.tr

16.    Uzm. Fatma UZAMAZ                                  fuzamaz@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ANABİLİMDALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ders Kodu

Ders Adı

ECTS

EGT 701

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

6

EGT 705

Uygulamalı Eğitim İstatistiği I

6

EGT 721

Ergen Gelişim Kuramları

6

EGT 723

Okullarda Rehberlik Uygulamaları I

6

EGT 725

Öğrenme Güçlükleri I

6

EGT 727

Cinsel Eğitim

6

EGT 729

Psikolojik Danışma Teknikleri

6

EGT 733

Mesleki Gelişim ve Danışma

6

EGT 735

İletişim Becerileri Eğitimi

6

EGT 739

Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme

6

EGT 741

Bilişsel-Davranışçı Danışma

6

EGT 743

Sınıf Yönetimi ve Danışma Yaklaşımları

6

EGT 745

Niteliksel Araştırma Yöntemeri I

6

EGT 747

Danışma Psikolojisi Kuramları I

6

TOPLAM

84

 

Ders Kodu

Ders Adı

ECTS

EGT 702

Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

6

EGT 704

Uygulamalı Eğitim İstatistiği II

6

EGT 724

Okullarda Rehberlik Uygulamaları II

6

EGT 726

Öğrenme Güçlükleri II

6

EGT 732

Psikolojik Danışma Uygulamaları

6

EGT 736

Mesleki Danışma Uygulamaları

6

EGT 738

İletişim Becerileri Eğitimi Uygulamaları

6

EGT 742

Bilişsel-Davranışçı Danışma Uygulamaları

6

EGT 744

Niteliksel Araştırma Yöntemeri II

6

EGT 746

Danışma Psikolojisi Kuramları II

6

EGT 750

Aile Danışmasında Kuramsal Yaklaşımlar

6

TOPLAM

66

 

 • EGT 701, EGT 702, EGT 704 ve EGT 705 dersleri zorunludur.
 • Kalan diğer dersler seçmelidir.
 • Her ders haftada üç saattir.
 • Dersler iki dönemde tamamlanır (30 ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 701

Dersin Adı: Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Dönem:  Güz

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Öğrencilere araştırma sürecini fikir üretmeden verilerin analizi ve yoruma kadar açıklamak, bu bilgileri öğrencilerin araştırma deseni oluşturmada kullanabilmelerini sağlamak dersin amacını oluşturmaktadır.  Niceliksel desenler, uygulamalarıyla öğrencilere tanıtılmaktadır.

Dersi Veren: Banu İnanç

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 705

Dersin Adı: Uygulamalı Eğitim İstatistiği -I

Dönem:  Güz

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Ders temel  istatistiksel kavramlar ve daha çok sosyal  bilimlerde yararlanılan parametik  ve parametrik olmayan istatistik teknikleri içermektedir.

Dersi Veren: Sabahattin Çam

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 721

Dersin Adı: Ergen Gelişim Kuramları

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Ergenlik döneminin psikolojik yönlerinin anlaşılmasında kuramların rolü vurgulanarak Freud, Erikson, Piaget gibi Makro kuramların yanısıra Sullivan, Lewin, Piaget, Kohlberg, Gilligan, Selman, Elkind gibi kuramcıların mikro kuramları da öğrencilere tanıtılmaktadır.

Dersi Veren: Banu İnanç

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 723

Dersin Adı: Okullarda Rehberlik Uygulamaları I

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bu yüksek lisans dersinin amacı öğrencilere kişisel-sosyal rehberlik vermeye yöneliktir. Bu amaçla yüksek lisans 8 yıllık temel öğrenim ve lise öğrencilerine göre grup rehberliği  programları hazırlamayı öğrenecekler.

Dersi Veren: Turan Akbaş

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 725

Dersin Adı: Öğrenme Güçlükleri I

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Öğrencilerin ilk, orta ve lise öğrencilerinde görülen konuşma, yazma, anlama, matematik, sosyal duygu ve motor davranışlarından  ortaya çıkan sorunlarını anlamaya ve bu sorunları gidermeye yöneliktir.

Dersi Veren: Turan Akbaş

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 727

Dersin Adı: Cinsel Eğitim

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bu ders aşağıdaki temel konu başlıkları hakkında teorik bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

 • 0-5 yaş arası cinsel eğitim
 • 6-9 yaş arası cinsel eğitim
 • önergenlikte cinsel eğitim

9-12 yaş arasında cinsel eğitim

Dersi Veren: Turan Akbaş

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 729

Dersin Adı: Psikolojik Danışma Teknikleri

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir kurs olup, haftada üç saat olmak üzere toplam 42 saatlik öğrenme öğretme etkinliğinden oluşmaktadır. Derste şu konular üzerinde durulmaktadır: Psikolojik danışmaya genel bir bakış. Bireysel ve grupla  psikolojik danışmada temel yardım becerileri. Danışanın problemlerini belirleme, amaç oluşturma ve kendine yardım becerilerini geliştirme. Çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmanın özellikleri. Psikolojik danışma yaklaşımları (Bilişsel-Davranışsal Terapiler, Gerçeklik Terapisi, Transactional Terapi). Bilişsel davranışsal teknikler (model alma, rol oynama, düşünceyi durdurma, bilişsel yeniden yapılandırma, kendini yönetme stratejileri) ve kullanıldığı yerler.  Danışmanın karşılaşabileceği sorunlar: Transferansla uğraşma. Dirençle başa çıkma becerileri.

Dersi Veren: Songül Sonay Güçray

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

Dersin Kodu: EGT 733

Dersin Adı: Mesleki Gelişim ve Danışma

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bu derste kariyer  gelişimi  ve mesleki  rehberlik  alanındaki  kuramlar işlenmektedir. Seçilen  kuramlar  şunlardır: Holland’ın  kişilik  tipleri ve mesleki çevreler kuramı, Super’in yaşam boyu ve yaşam alanları kuramı ve Lent, Brown ve Hackett’in sosyal bilişsel kariyer gelişimi kuramlarıdır.

Dersi Veren: Ragıp Özyürek

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 735

Dersin Adı: İletişim Becerileri Eğitimi

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Ders, kişilerarası temel iletişim becerilerini içermektedir. Kişilerarası iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişim türleri, sözel ve sözsüz iletişim becerileri, iletişim engelleri ve çatışmaları, iletişimde sosyal maskeler, Transaksiyonel Analiz kuramına göre ego durumları ve kişilerarası iletişimin açıklanması, etkili iletişim aracılığıyla kişilerarası problemlerin çözümü konularına yer verilmektedir.

Dersi Veren: Sabahattin Çam

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

Dersin Kodu: EGT 739

Dersin Adı: Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bu yüksek lisans dersinin amacı öğrencilere kişisel-sosyal rehberlik vermeye yöneliktir. Bu amaçla yüksek lisans 8 yıllık temel öğrenim ve lise öğrencilerine göre grup rehberliği  programları hazırlamayı öğrenecekler.

Dersi Veren: Mehmet Bilgin

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 741

Dersin Adı: Bilişsel-Davranışcı Danışma: Teknik ve Beceriler

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bilişsel-davranışcı yaklaşım ve bu yaklaşımdaki  tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersi Veren: Mehmet Bilgin

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

Dersin Kodu: EGT 743

Dersin Adı: Sınıf Yönetimi  ve Danışma Yaklaşımları

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Sınıf yönetimi ve boyutları, problem davranışlar ve bunları etkileyen faktörler, problem davranışlarla baş etme yöntemleri, disiplin modelleri, Glasser’in problem çözme yaklaşımı, sosyal disiplin modeli, atılgan disiplin modeli, öğretmen-öğrenci ilişkisi ve iletişimi.

Dersi Veren: Meral Atıcı

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 745

Dersin Adı: Niteliksel Araştırma Yöntemleri I

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Nicel-nitel araştırma farklılığı ve nitel araştırma yönteminin özellikleri, nitel araştırmalarda örneklem, geçerlik ve güvenirlik, nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bazı araştırma örnekleri, görüşme ve türleri; gözlem ve türleri; vaka çalışması ve nitel verilerin analizi.

Dersi Veren: Meral Atıcı

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 747

Dersin Adı: Danışma Psikolojisi Kuramları I

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bu ders iki yarıyıllık bir ders olup, öğrencilerin çağdaş danışma psikolojisi kuramlarını tanımalarını ve farklı kuramların psikolojik yardım konusunda geliştirdikleri yöntem ve tekniklerin kullanımı hakkında bilgi edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Derste şu konular ele alınmaktır: Psikolojik danışma kuramlarına ilişkin genel bir değerlendirme. Psikodinamik yaklaşımlara genel bir bakış. Psikoanalitik kuramın uyarlamaları (Jung ve Analitik Psikoloji, Adler ve Bireysel Psikoloji). Varoluşçu terapi, Danışan Merkezli Terapi, Gestalt terapi, Transactional Terapi, Gerçeklik Terapisi, Bilişsel- Davranışsal Terapiler.

Dersi Veren: Songül Sonay Güçray

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 702

Dersin Adı: Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Dönem:  Bahar

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Öğrencilere araştırma sürecini fikir üretmeden verilerin analizi ve yoruma kadar açıklamak, bu bilgileri öğrencilerin araştırma deseni oluşturmada kullanabilmelerini sağlamak dersin amacını oluşturmaktadır.  Niceliksel desenler, uygulamalarıyla öğrencilere tanıtılmaktadır.

Dersi Veren: Banu İnanç

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 704

Dersin Adı: Uygulamalı Eğitim İstatistiği -II

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bir ölçme aracının geliştirilmesindeki süreçler ve kullanılan istatistik teknikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersi Veren: Ragıp Özyürek

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 724

Dersin Adı: Okullarda Rehberlik Uygulamaları II

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bu yüksek lisans dersinin amacı öğrencilere kişisel-sosyal rehberlik vermeye yöneliktir. Bu amaçla yüksek lisans 8 yıllık temel öğrenim ve lise öğrencilerine göre grup rehberliği  programları hazırlamayı öğrenecekler.

Dersi Veren: Turan Akbaş

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 726

Dersin Adı: Öğrenme Güçlükleri II

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Öğrencilerin ilk, orta ve lise öğrencilerinde görülen konuşma, yazma, anlama, matematik, sosyal duygu ve motor davranışlarından  ortaya çıkan sorunlarını anlamaya ve bu sorunları gidermeye yöneliktir.

Dersi Veren: Turan Akbaş

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 732

Dersin Adı: Psikolojik Danışma Uygulamaları

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bu derste, öğrencilerin bireysel ve grupla psikolojik danışmaya ilişkin bilgi ve becerilerini gerçek danışan-danışman ilişkisine uygulamada beceri kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrenciler, gerçek danışanlarla bireysel ve grupla psikolojik danışma oturumları planlama ve gerçekleştirme açısından denemelik uygulamalar yapma fırsatı bulurlar. Yaptıkları çalışmalarla ilgili ders sorumlusu ve arkadaşlarından geribildirim alırlar ve birbirlerinin öğrenmesine ve gelişmesine yardım ederler. Yapılan uygulamalarda farklı kuramların yöntem ve tekniklerinin kullanımına ilişkin örnekler üzerinde çalışma olanağı elde ederler. Özellikle ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında belli problem alanlarına yönelik grup çalışmaları planlama, hazırlama ve uygulama konusunda deneyim kazanırlar.

Dersi Veren: Songül Sonay Güçray

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 736

Dersin Adı: Mesleki Danışma Uygulamaları

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bu derste, öğrenciler ortaokul ve lisede bulunan danışanların mesleki olgunluk  düzeylerini ve matematik yetkinlik beklentilerini yükseltmeye yönelik müdahale çalışmalarının uygulamasını yaparlar. Bu çalışmalarla ilgili gözetim toplantıları yapılmakta, öğrencilere geri bildirim verilmekte ve aynı zamanda, öğrencilerin birbirlerine geri bildirim vermeleri teşvik edilmektedir.

Dersi Veren: Ragıp Özyürek

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 738

Dersin Adı: İletişim Becerileri Eğitimi Uygulamaları

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği EĞT 735 İletişim Becerileri Eğitimi dersinin içeriğinde yer alan konulardan oluşturulacak bir programın hazırlanması ve bir gruba uygulanması.

Dersi Veren: Sabahattin Çam

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

Dersin Kodu: EGT 742

Dersin Adı: Bilişsel-Davranışcı Danışma Uygulamaları 

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bilişsel-davranışcı yaklaşım ve bu yaklaşımdaki  tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersi Veren: Mehmet Bilgin

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 744

Dersin Adı: Niteliksel Araştırma Yöntemleri II

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Nicel-nitel araştırma farklılığı ve nitel araştırma yönteminin özellikleri, nitel araştırmalarda örneklem, geçerlik ve güvenirlik, nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bazı araştırma örnekleri, görüşme ve türleri; gözlem ve türleri; vaka çalışması ve nitel verilerin analizi.

Dersi Veren: Meral Atıcı

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 746

Dersin Adı: Danışma Psikolojisi Kuramları II

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Bu ders iki yarıyıllık bir ders olup, öğrencilerin çağdaş danışma psikolojisi kuramlarını tanımalarını ve farklı kuramların psikolojik yardım konusunda geliştirdikleri yöntem ve tekniklerin kullanımı hakkında bilgi edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Derste şu konular ele alınmaktır: Psikolojik danışma kuramlarına ilişkin genel bir değerlendirme. Psikodinamik yaklaşımlara genel bir bakış. Psikoanalitik kuramın uyarlamaları (Jung ve Analitik Psikoloji, Adler ve Bireysel Psikoloji). Varoluşçu terapi, Danışan Merkezli Terapi, Gestalt terapi, Transactional Terapi, Gerçeklik Terapisi, Bilişsel- Davranışsal Terapiler.

Dersi Veren: Songül Sonay Güçray

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

Dersin Kodu: EGT 750

Dersin Adı: Aile Danışmasında Kuramsal Yaklaşımlar

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 6

Ders İçeriği: Aile Terapi bir terapötik yaklaşımdan çok aile yaşamını anlamaya yönelik bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Özellikle sistem yaklaşım ışığında ailelere yapılan müdahale tarzlar öğrenciye tanıtılmaktadır

Dersi Veren: Banu İnanç

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ANABİLİMDALI

DOKTORA PROGRAMI

 

Ders Kodu

Dersin Adı

ECTS

EGT 803

Sağlık Psikolojisi I

10

EGT 807

Okul Ortamında Sistematik Davranış Değiştirme I

10

EGT 809

Farklı Özellikleri olan Gruplara Psikolojik Yardım

10

EGT 811

Cinsel Danışma I

10

EGT 817

İlköğretimde Psikolojik Danışma Uygulamaları

10

EGT 819

İleri İstatistik I

10

TOPLAM

60

 

Ders Kodu

Dersin Adı

ECTS

EGT 802

Sağlık Psikolojisi I

10

EGT 806

Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri

10

EGT 808

Okul Ortamında Sistematik Davranış Değiştirme II

10

EGT 810

Cinsel Danışma II

10

EGT 818

İleri İstatistik II

10

TOPLAM

50

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 803

Dersin Adı: Sağlık Psikolojisi I

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği: Bu derste Tıpta sosyal ve psikolojik faktörlerin önemini vurgulayan biyopsikososyal modelin tanıtılarak, sağlık psikolojisinin  temeli, sağlık psikolojisinde kullanılan terapilere genel bir bakış, hasta ve tıp personeline bilişsel-sosyal perspektif bakış, stres, yaşam tarzları ve sağlıkla ilişkileri, acı ve ağır, çağdaş epidemioloji gibi konular incelenmektedir.

Dersi Veren: Banu İnanç

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 807

Dersin Adı: Okul Ortamında Sistematik Davranış Değiştirme 

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği: Bilişsel-davranışcı tekniklerle okul ortamında görülen sorunların giderilmesine yönelik kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler edinmeleridir.

Dersi Veren: Turan Akbaş

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 809

Dersin Adı: Farklı Özellikleri Olan Gruplara Psikolojik Danışma

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir kurs olup, haftada üç saat olmak üzere toplam 42 saatlik öğrenme öğretme etkinliğinden oluşmaktadır. Ders, psikolojik yardım açısından farklı özellikleri olan bireylere yardımın genel özellikleri hakkında öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu derste şu konular üzerinde durulmaktadır: Farklı ihtiyaçları olan bireylere yardım. Ergenlerle, çocuklarla, yaşlılarla, kadınlarla psikolojik danışma. İstismar edilen ergenlerle psikolojik danışma. Boşanmış aileden gelen çocuk ve ergenlere yardım. Ergenlerin yas ve kayıplarıyla başa çıkabilmelerine yardım. Kriz ve krize müdahale.

Dersi Veren: Songül Sonay Güçray

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 811

Dersin Adı: Cinsel Danışma I

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği: Bu dersi alan doktora öğrencileri hem çocuk ve ergenlerin cinsel gelişimleri hem de yetişkinlerin cinsel gelişmeleri konusunda detaylı bilgi sahibi olacaklardır.  Bunun için hem yabancı dilde, hem de türkçeye çevrilmiş makale, dergi ve kitapları-bilişsel yayınları inceleyerek raporlar hazırlayacaklar ve sunacaklardır

Dersi Veren: Turan Akbaş

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

Dersin Kodu: EGT 817

Dersin Adı: İlköğretimde Psikolojik Danışma Uygulamaları

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir kurs olup, haftada üç saat olmak üzere toplam 42 saatlik öğrenme öğretme etkinliğinden oluşmaktadır. Ders, ilköğretim düzeyindeki okullardaki öğrencilerle çalışacak psikolojik danışman adaylarına bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarında deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında, çocuk ve ergenler için önleme amaçlı grup yaşantıları gerçekleştirilecektir. Atılganlık eğitimi, benlik saygısı geliştirme, arkadaş edinme ve arkadaşlığı sürdürme, stresle başa çıkma, öfkeyi kontrol edebilme, yas ve matemle başa çıkma gibi konularda grup oturumları düzenleme ve yönetme çalışmaları yapılmaktadır.

Dersi Veren: Songül Sonay Güçray

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 819

Dersin Adı: İleri İstatistik Teknikleri

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği: Bu dersin içeriğinde ileri istatistikler kapsamında bulunan “MANOVA”, ayırma analizi ve kümeleme analizi öğretilmektedir. Konular önce kuramsal olarak öğretilmekte, daha sonra SPSS uygulamaları yapılmaktadır

Dersi Veren: Ragıp Özyürek

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 802

Dersin Adı: Sağlık Psikolojisi II

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği: Sağlık psikolojisinde incelenen konulardan biri öğrenci tarafından ele alınarak ayrıntılı bir şekilde planlanmış bir proje çerçevesinde uygulanarak yazılı ve sözlü olarak sunulur..

Dersi Veren: Banu İnanç

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

 

 

Dersin Kodu: EGT 804

Dersin Adı: Gelişim Psikolojisinde Seminer

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği:

Dersi Veren: Banu İnanç

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 806

Dersin Adı: Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği: Bu ders  14 hafta devam eden bir yarıyıllık derstir. Haftada üç saat olmak üzere toplam 42 saatlik öğrenme-öğretme etkileşiminden oluşmaktadır. Bu derste doktora düzeyindeki öğrencilere belirli psikolojik problemlerle başa çıkmada kullanılabilecek farklı kuramların önerdiği yöntem ve tekniklere ilişkin bilgi ve beceri kazandırma amaçlanmaktadır. Varoluşcu-hümanistik, bilişsel ve öğrenme kuramlarına dayalı teknikler ya da teknikler bileşiminin hangi problem alanlarında, nasıl kullanıldığı üzerinde durulmaktadır. Ele alınan problem alanları şunlardır: Stresle başa çıkma, atılganlık eğitimi, öfke kontrolü, kendini yönetme teknikleri, benlik saygısını yükseltme, sosyal beceri eğitimi, kriz ve krize müdahale..

Dersi Veren: Songül Sonay Güçray

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 808

Dersin Adı: Okul Ortamında Sistematik Davranış Değiştirme 

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği: Bilişsel-davranışcı tekniklerle okul ortamında görülen sorunların giderilmesine yönelik kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler edinmeleridir.

Dersi Veren: Turan Akbaş

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 810

Dersin Adı: Cinsel Danışma II

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği: Bu ders cinsel danışmanlık I dersinin uygulamasına yönelik olacaktır.  Bu derste hem sorunlu çocuk ve ergenlere yönelik hem de ana-baba ve öğretmenlere yönelik  cinsel danışmanlık oturumlar hazırlanacaktır.  Bu programlar grup rehberliği uygulamaları ile pratiğe aktarılacaktır.”

Dersi Veren: Turan Akbaş

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları

 

Dersin Kodu: EGT 818

Dersin Adı: İleri İstatistik Teknikleri

Dönem:  Güz/Bahar Dönemi

Ders Türü:

Saat/Hafta: 3

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği: Bu dersin içeriği yapısal eşitlik modelini öğrenme ve uygulama ile ilgilidir. Yapısal eşitlik modeli kapsamında doğrulayıcı faktör analizi, “path” analizi ve gizil değişkenli yapısal eşitlik modeli kuramsal olarak öğretilmektedir. Kuramsal açıklamalardan sonra, LISREL kullanılarak, bu üç konuda uygulama yapılmaktadır.

Dersi Veren: Ragıp Özyürek

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları  

 79 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics