Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  




YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Felsefe & Din Bilimleri

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 

 

SOCRATES II – ERASMUS

BİLGİ FORMU

 

 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kerim YAVUZ

 Telefon: (+ 90‑322) 338 69 72 

E-mail: kyavuz@.cu.edu.tr.

 

SOCRATES / ERASMUS-ECTS Koordinatörü

                                                                                         Prof. Dr. Kerim YAVUZ

                                                                                  E-mail: kyavuz@.cu.edu.tr. 

 

Adres

Cukurova Universitesi

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

01330 Balcalı - Adana-Türkiye

 

                                          Telefon :  (+ 90‑322) 338 69 72

                                        Fax      : (+ 90‑322) 338 72 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

               

 

 

                                                                              Sayfa

1.    Öğretim Elemanları                                              3

2.    Dersler                                                               3

3.    Ders İçerikleri                                                      5                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

      

 

        AKADEMİK KADRO                                              E-MAİL ADRESLERİ

 

Prof. Dr. Kerim YAVUZ                                               kyavuz@cu.edu.tr     

Doç. Dr. Zeki Salih ZENGİN                                        zsalih@cu.edu.tr       

Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK                                         hkayiklik@cu.edu.tr      

Yrd. Doç. Dr. Kadir ALBAYRAK                                kalbayrak@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nebahat GÖÇERİ                                  ngöçeri@cu.edu.tr    

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN                               aalperen@cu.edu.tr  

Yrd. Doç. Dr. Asım YAPICI                                         asimyapici@cu.edu.tr

 

Ders Kodu

Ders

ECTS

FDB 721

 

Psikolojik Akımlar Açısından Din

 

7.5

FDB 723

 

İnsan ve Dinin Güven İle İlişkisi

7.5

FDB 763

 

İlk Dönemlerde İslam Eğitim Tarihi

7.5

FDB 727

Din Psikolojisinin Tarihsel Gelişimi

7.5

FDB 729

Din Psikolojisinin Temel Sorunları

7.5

FDB 741

Dinler Tarihine Genel Bakış

7.5

FDB 743

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

7.5

FDB 765

 

Modern Türkiye’de Dini Akımlar ve Din Eğitimi Anlayışları

7.5

FDB 767

Din Eğitiminde Yeni Yöntemler

7.5

FDB- 781

Din Sosyolojisinin Problemleri

7.5

FDB-783

Din Sosyolojisinde Tarihi Aşamalar

7.5

FDB 735

Dinsel Hayatın Boyutları ve Psiko-Sosyal Uyum

 

7.5

FDB 737

 

Din ve Kimlik

7.5

Toplam

 

97.5

 

 

 

 

Ders Kodu

Ders

ECTS

FDB 722

Dini Yaşayışın Psikolojik Temelleri

7.5

FDB 724

Din Psikolojisinde Metod Meselesi

7.5

FDB 740

Dinler Tarihi Metinleri

7.5

FDB 742

Doğu ve Batı Kiliseleri

7.5

FDB 766

Din Eğitiminin Felsefi Temelleri

7.5

FDB 768

İlahiyat Bilimi Olarak Din Eğitiminin Temel Sorunları

7.5

FDB 764

Türk Eğitim Tarihi Belgeleri

 

7.5

FDB 762

İslami Türk Eğitim Tarihi

7.5

FDB 732

Yetişkinlik ve Yaşlılık Dönemi Dindarlığı

7.5

FDB 730

 

Kişilik ve Dinsel Yaşayış

7.5

FDB 780

Din ve Sosyal Değişme

7.5

FDB-782

Dini Hareketler Sosyolojisi

7.5

FDB 734

Sosyal Psikolojik Açıdan Din ve Dindarlık

7.5

FDB 736

Dinsel Gruplar Arası İlişkiler

 

 

7.5

Toplam

 

105

 

Her dönemde 3 ders zorunludur.

Diğer dersler seçmelidir.

Her ders haftada 3 saattir.

Dersler 2 dönemde alınır

 

 

 

 

 

 

 

Ders Adı: Psikolojik Akımlar Açısından Din

Ders No : FDB 721

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Kerim Yavuz

Ders İçeriği: Din psikolojisinin psikoloji ve din bilimleri arsında yerin belirlenmesi, genel psikoloji, şahsiyet psikolojisi, gelişim psikolojisi, (çocukluk, gençlik, yaşlılık), deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, bireysel psikoloji, eğitim psikolojisi, psikanaliz, kültür psikolojisi, uluslar psikolojisi,  sanat psikolojisi, zihniyet psikolojisi gibi akımlara dayanarak sıra ile din psikolojisi, dini bakımdan ferdi farklar yada şahsiyet psikolojisi, dini gelişim psikolojisi, deneysel din psikolojisi, din pratikler psikolojisi, bireysel din psikolojisi, pedegojik din psikolojisi, psikanalitik din psikolojisi, psikoterapik ve psikopatolojik din psikolojisi incelenecektir.

 

 

Ders Adı: İnsan ve Dinin Güven İle İlişkisi

Ders No : FDB 723

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Kerim Yavuz

Ders İçeriği: Günümüzde güven problemi ve güvensizlik, hayatın güvenle ilgisi, güvensizliğin sebepleri, insanın günlük hayatta güvene ihtiyacı ve güvenle ilişkisi, insan hayatında güvenin vazgeçilmezliği, dinin güvenle ilişkisi, terminolojik yaklaşımlar, Dinde güvenin değeri, islamın insan ve güvene yaklaşımı, güvenme ve inanma arasındaki yakın ilişki, inanma ve güvenmenin özdeş olmasının tartışılması, dini inançta güvenin yeri, Allah inancında insanın güven anlayışı, mümin için Allah’ın emniyet kaynağı olması, Hz. Peygamber’in ve öteki Peygamberlerin güvenilir olması, dinin ferdi ve sosyal hayatta güvene verdiği değerin tartışılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DersAdı: İlk Dönemlerde İslam Eğitim Tarihi

Ders No : FDB 763

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Doç Dr. Z. Salih Zengin

Ders İçeriği: İslam’ın eğitim hadisesine bakışı, İslami anlamda bilginin türü ve değeri, İslam’ın ilk yıllarında eğitim kurumları ve uygulamaları, Suffa, küttab ve mescid, H.V. asra kadar İslam dünyasında ilmi faaliyetler Beytü’l Hikme, dini, tabi ve sosyal ilimlerdeki gelişmeler, yetişen ilim adamları, eserleri ve çalışmaları, ilmi çalışmaların Batı ile karşılaştırılması ve etkileşimin boyutları, İslam eğitim esaslar, İslam dünyasında yetişen ünlü terbiyeciler ve eğitim hakkındaki düşünceleri, ilk medreselerin kurulması ve gelişmesi, medreselerin kurulmasını gerektiren sebepler, öğretim programları, ilmi ve idari yapıları, öğretimde ihtisaslaşma ve kurulan ihtisas medreseleri.

 

Ders Adı: Günümüz Ateizmine Psikolojik Yaklaşımlar

Ders No : FDB 727

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Hasan Kayıklık

Ders İçeriği: Tarih boyunca inanmanın dışında kalan inançsızlığın görüntüleri, ateizmin genel çizgileri, günümüzde inanç ve inançsızlık problemleri, dindarların ateistlere, ateistlerin dindarlara yaklaşımları, geçmişte ve günümüzde ateist anlayışlar, ateizm yalancı din olabilir mi?, ateizmi hazırlayan sebepler, ateizmin sınıflamaları. ateistlerin görüşlerine psikolojik yaklaşımlar. ünlü ateistler; E. Haeckel, F. Nietzsche, Feuerbach, K. Marx, S. Freud, J. P. Sartre v.b. modern dinsizliğin  psikanalizine I. Lepp’in psikanalitik yorumları, ateistlerin psikanalitik yorumları, felsefi ceryanların ateizmle ilişkisi.

 

 

Ders Adı: Psikolojik Açıdan İnanç ve İnançsızlığın Tartışılması

Ders No : FDB 729

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Hasan Kayıklık

Ders İçeriği: Psikoloji  ve din, insan ve dini inanç, inanç olayı ve onun psikolojik kavranışı, insanın ruhsal yapısı, onu inanca karşı eğilim oluşu, inançla ilişki kurması, inancın oluşması ve dışa yansıması, dindar ve dindarlık, dindar ve dindarlıkla ilgili tiplemeler, dindarlığın etkinliği.

Günümüzde ateist eğilimler ve bunların arkasında yatan psikolojik sebepler, inanç ve inançsızlık arasındaki dalgalanmalar, inanmada güçlük çekmeler, dini inanca karşı tepkilerin sebepleri, insanlar arasında dine karşı çıkanların tartışılması, ünlü ateistlerin dine inanmayışlarının irdelenişi.

 

 

Ders Adı: Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

Ders No : FDB 741

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Kadir Albayrak

Ders İçeriği: Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin Adı ve Anlamı, Tarihçesi, Gelişimi, Dinler Tarihinde Metot, Dinler Tarihi ve Karşılaştırmalı Metot, Karşılaştırmalı Metodun Özellikleri, Karşılaştırmada Objektiflik İlkesi, Bu Metodun Zorlukları, İlahi Dinler Arasında Karşılaştırma, Karşılaştırmayı Yapan Dinler Tarihçisinde Bulunması Gereken Özellikler, Hangi Alanlarda Karşılaştırma Yapılabilir?, Karşılaştırmalı Metodun Yararları, Batıda ve Doğuda Karşılaştırmalı Çalışmalar.

 

Ders Adı: Dinler Arası İlişkiler ve Diyalog İmkanları

Ders No : FDB 743

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Kadir Albayrak

Ders İçeriği: Kültürün Temel Bir Öğesi Olarak Tarih Boyunca Din, Geçmişte ve Günümüzde Dinlerin İşlevi, Dinlerin Medeniyete Katkıları, Dinler Arası İlişkinin Gerekliliği, Zorlukları, Öneriler, İlahi Dinler Arasındaki İlişkiler, Benzer ve Farklı Yönler, Dinler Arası İlişkiler ve Dinleri Birleştirme Çabaları, Yeni Bir Yaklaşım Olarak Diyalog, Diyaloga Yaklaşımlar, Dinler Arasında Bir Diyalog Felsefesi Geliştirilebilir mi?, Diyalog Çalışmaları ve Dünya Barışı.

 

Ders Adı: Modern Türkiye’de Dini Akımlar ve Din Eğitimi Anlayışları

Ders No : FDB 765

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç Dr.Nebahat Göçeri

Ders İçeriği: Türk toplumunun sahip olduğu kültürel miras, Türkiye’nin mevcut sosyo —kültürel şartları, son 40-50 yıl içinde Türk toplumunda ortaya.çıkan dini hareketliliğin ortaya çıkardığı kendine özgü ve bazen dinin özünden uzaklaşan farklı dini algılayışlar ve akımlar. bu akımların dini yorumlaması ile ortaya çıkan toplumsal problemler ve sıkıntılar, bu sıkıntıların eğitimimiz üzerindeki olumsuz etkileri, bu anlayışların beslendiği dini ve eğitimsel muhtevanın bizzat kendi kaynaklarına başvurarak tespit edilmesi ve eleştirilmesi, Din Eğitim bilim açısından tahlile tabi tutulması, bilimsel dayanaklarının tenkidi, bu anlayış ve akımların modern eğitim anlayışı karşısındaki tavrı, yeri, durumu v.b. konular işlenecektir.

 

Ders Adı : Din Eğitiminde Yeni Yöntemler

Ders No : FDB 767

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç Dr.Nebahat Göçeri

Ders İçeriği: Modern çağda eğitim alanında ortaya çıkan b ilimsel yöntemlerin bir sonucu olarak Din Eğitiminde yeni yöntem arayışları olmuştur. Bu arayışların en önemlisi din eğitiminin bir bilim alanı olarak gelişmesinin önünü açan bilimsel zihniyettir. Bu zihniyet yanında Din Eğitiminin bir bilim olup olmadığı yolundaki tartışmalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Ders Adı: Din Sosyolojisinin Problemleri

Ders No : FDB 781

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Alperen

Ders İçeriği: Bu bilim dalının konusu, metodu, amacı ve teorik temellerinin araştırılmasının yanı sıra, çeşitli sosyoloji ekollerinin  tetkiki ile toplumların genel ve sistematik din sosyolojilerinin gerçekleştirilmesi gibi konular ele alınıp incelenecektir.  Yine çeşitli özel din sosyolojisi alanlarının tanıtılması ve aralarında kurulabilecek bağlar üzerinde durulacaktır. Ayrıca din sosyolojisinin diğer bilim dallarıyla olan karşılıklı ilişkileri üzerinde durulacaktır. Din sosyolojisinin ilgi alanları ve özellikle toplumsal olaylar olarak din olaylarına yaklaşım tarzı, dini inançlar, pratikler, teşkilatlar, gruplar, otoriteler ve bunların toplumla olan etkileşimlerini makro düzeyde ve sistematik bir biçimde incelenecektir. Din ve dini uygulamalar ile diğer toplumsal etken ve kurumlar arasındaki karşılıklı ilişkiler; dinin toplumdaki yeri, diğer toplumsal kurum ve oluşumlar üzerindeki etkileri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişmenin dini hayat üzerindeki etkileri, sanayileşme, kentleşme, göç, iletişim vs. din ilişkileri din sosyolojisi perspektifinden ele alınacak, değerlendirilecektir. Kültür ve uygarlıkların dini temelleri, kısacası din ile diğer sosyal yaşam alanları arasındaki ilişkiler içerdiği konular arasında yer almaktadır. Toplum karşılıklı bir etki ve tepkiler bütünü olduğuna göre, din ve toplum münasebetleri meyanında, dinin iktisat, ahlak, siyaset, sanat, teknik, hukuk ve devletle olan münasebetleri konular arasında yer almaktadır.

 

 

Ders Adı: Din Sosyolojisinde Tarihi Aşamalar

Ders No : FDB 783

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Alperen

Ders İçeriği: Din sosyolojisinin bağımsız ve sistematik bir ilmi disiplin olarak kuruluşundan önceki süreçte ortaya çıkan din-toplum düşüncesi (toplumsal tarih, toplum felsefesi ve toplumsal ahlak anlayışlarının tahlili), bağımsız ve bilimsel bir ilmi disiplin olarak kuruluşu, ilk kurucuları, bu çerçevede din ve toplum meseleleri üzerine eser ve düşünceleriyle ön plana çıkan düşünce adamlarının görüşlerinden hareketle İlkçağlardan itibaren Orta ve Yeniçağ Hıristiyan ve İslam dünyasındaki temsilcileri ve günümüze kadar bu disipline katkıda bulunanlar ele alınacaktır. Toplumsal öğretileri (doktrinleri) ve teorileri (kuramları), günümüzde ortaya çıkan belli başlı temayülleri işlenecek konulardandır. Ayrıca türlü toplum tiplerinde din olgusu, modernizm ve postmoderrnizm gibi tarihi toplumsal tiplerin yanı sıra, dinlerin menşei ve tekamülü ile ilgili konular üzerinde durulacaktır.

 

Ders Adı: Dinsel Hayatın Boyutları ve Psiko-Sosyal Uyum

Ders No : FDB 735

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Asım Yapıcı

Ders İçeriği: Din, dindarlık, psiko-sosyal uyum ve ruh sağlığı kavramlarının tartışılması, dindarlığın tanımlanması ve belirli tiplerde kavramlaştırılması, dinsel hayatın tek boyutlu ya da çok boyutlu olarak kavramsallaştırılması, Glock ve Stark’a dayanarak dinin duygu, inanç, ibadet, bilgi ve etki boyutlarının incelenmesi, İslami gelenekte dinsel yaşayışın iman, ibadet ve ahlak şeklinde üç boyutlu değerlendirilmesi, kişilik ve ahlak gelişimi ile ilgili temel teoriler (Freud, Erikson, Piaget ve Kohlberg) ve bunların dinsel kişilik ve psiko-sosyal uyum açısından değerlendirilmesi, dindarlığın özsaygı, kaygı, yalnızlık, sosyallik, insanın anlam arayışı, suçluluk duygusu ve şiddete eğilimli olma ile ilişkisi, bu hususta ön plana çıkan teorik yaklaşımlar, Freud, Jung, Adler, Fromm, James, Allport, A. Maslow, Frankl, Vergote ve Godin’in temel görüşleri, dinsel inanç, tutum ve davranışların ruh sağlığı üzerindeki etkileri, normal ve patolojik dindarlık tipleri.

 

Ders Adı: Din ve Kimlik

Ders No : FDB 737

Dönem : Güz

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Asım Yapıcı

Ders İçeriği: Din, dindarlık, kimlik, alt kimlik üst kimlik, bireysel kimlik ve sosyal kimlik kavramlarının incelenmesi, kimliğin oluşumu ile ilgili kuramsal yaklaşımlar, dinsel kimliğin oluşum süreci, dinsel kimliğin kültür ve kişilikle ilişkisi, dinsel kimliğin bireysel ve sosyal davranışlar üzerindeki etkisi, dinin sosyal kimliği koruyucu rolü, dinsel kimliğin dinsel hayat üzerindeki etkileri ve söz konusu etkilerin normatif ve enformatik bir biçimde ortaya çıkması, bireyin değer sistemi ile kimlik algısı arasındaki ilişki, bu bağlamda dinsel değerlerin bireyin kimlik ve rol sistemiyle, dinsel kimliğin de din dışı değerlerle etkisi, Spranger, Allport, Rokeach, Schwartz, Durien-Fontaine ve Lutyen’in kimlik, dinsellik ve değerler arasındaki ilişki ile ilgili teorik ve empirik yaklaşımlarının değerlendirilmesi.

 

Ders Adı: Dini Yaşayışın Psikolojik Temelleri

Ders No : FDB 722

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Kerim Yavuz

Ders İçeriği: Dini yaşayışın belirlenmesi, kendini hissettirişi  ve insan ruhunda  cereyan edişi, onu besleyen kaynaklar, dini yaşayışın özünü oluşturan etkenler, dini yaşayışta duygu, düşünce ve diğer ruhsal fonksiyonların rolü, dini yaşayışta bunların yoğunluk derecesi, onun değişme ve gelişmelere uğraması, dini yaşayışın temel şekilleri, karekteristik  özellikleri, dindarlığın ruhsal fonksiyonlarla ilişkisi dindarlığın çeşitleri (Tipleri), dini yaşayışın kendi derinlik ve genişliği yada da düzeyselliği içinde dışa yansıması,

 

Ders Adı: Din Psikolojisinde Metod Meselesi

Ders No : FDB 724

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Kerim Yavuz

Ders İçeriği: Bilimsel araştırmada metodun vazgeçilmezliği Din Psikolojisinde metodun önemi sübjektif dinî yaşayışın objektif bilgi haline gelmesi problemi, din psikolojisinde metodik temel problemler ve bunların tartışılması, burada metotların sınıflandırılması bunların başlıcalarını ayrıntılarla birlikte değerlendirilmesi, metotların ve uygulanması onlarla ilgili problemlerini ayrıntılı bir şekilde tartışılması. Yeni araştırma durumlarında yeni metotların üretilmesi.

 

Ders Adı: Dinler Tarihi Metinleri

Ders No : FDB 740

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Kadir Albayrak

Ders İçeriği: Kutsal Metinler Kavramı, Kutsal Metinlere Bakış, Dinlerde Vahiy Anlayışı, Vahye Dayanan Metinler ve Geleneksel Metinler, Evrensel Dinlerle İlgili Kutsal Metinlerinden Örnekler, İlahi Dinlerin Kutsal Metinleri, Kutsal Metinlerin Derlenmesi, Güncel Konularla İlgili Okumalar, Dinlere Temel Teşkil Eden Metinlerin Çağdaş Yorumları, Arapça ve İngilizce Orijinal Metin Örnekleri,

 

 

 

 

Ders Adı: Doğu ve Batı Kiliseleri

Ders No : FDB 742

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Kadir Albayrak

Ders İçeriği: Hıristiyanlığın Doğu ve Batıda Yayılması, Doğu Kiliseleri, Özellikleri, Yahudilik ve İslam’la Etkileşimleri, Hıristiyanlığın Batıya Yayılırken Geçirdiği Değişiklikler, Batı Kiliseleri, Kiliseler Arasındaki İhtilaflar, Doğu ve Batı Kiliselerinin Birbirlerine Bakışları, İnanç, Ayin ve Litürjilerindeki Benzerlik ve Farklılıklar, Katolik, Ortodoks ve Protestan Kiliseleri, Kiliseler ve Din-Devlet İlişkileri, Doğu ve Batı Kiliselerini Birleştirme Çabaları.

 

Ders Adı: Din Eğitiminin Felsefi Temelleri

Ders No : FDB 766

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Nebahat Göçeri

Ders İçeriği: Felsefe ve eğitim felsefesinin tanımını, felsefe ve eğitim arasındaki ilişkiler, felsefe disiplini içinde dinin yeri, felsefenin eğitime katkıları, din eğitiminin felsefi temelleri, İslam felsefe geleneği içinde yer alan dini eğitim anlayışları ve İslam düşünce geleneğine Din Eğitimi Bilimi açısından yaklaşım, İslam eğitiminin dayandığı felsefi temeller, klasik dönem İslam düşünürlerinin din eğitimine yaklaşımları, modern felsefe içinde din eğitiminin yeri v.b. konular ele alınacaktır.

 

 

Ders Adı: İlahiyat Bilimi Olarak Din Eğitiminin Temel Sorunları

Ders No : FDB 768

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Nebahat Göçeri

Ders İçeriği: Din Eğitimi, İlahiyat Bilimlerinin her bir alandan etkilenen bir ağabeylim dalı olarak kendini sorunlu bir alanda bulmaktadır. Kelam, Fıkıh, Hadis v.b. klasik alanlar din eğitiminin önüne ne tür sorunlar çıkarmaktadır, bu sorunlar nasıl giderilebilir, sorusu bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Ders Adı: Türk Eğitim Tarihi Belgeleri II

Ders No : FDB 764

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı:  Doç. Dr. Z. Salih Zengin

Ders İçeriği: Osmanlıların özellikle son dönemlerinde medrese programları, teşkilat ve idare, müderrislerin atanmaları, disiplin, medreselerin ıs!ah çalışmaları, sıbyan mektepleri teşkilat ve idare esasları gibi konularda hazırlanan kanun; layiha, nizamnameleri ile bu hususlara dair orijinal belgelerin tanıtılması, okutulması, tahlil ve değerlendirilmeleri.

 

Ders Adı: Yetişkinlik ve Yaşlılık Dönemi Dindarlığı

Ders No : FDB 732

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Ders İçeriği: Gelişim Psikolojisine panoramik bir bakış, yetişkinlik dönemi dindarlığının ayrıca özellikleri, yetişkinlik dönemi dindarlığında temel etkenler, farklı, dindarlık görüntüleri, yaşlılık dönemi ve bu döneme ait dindarlığının, ayırıcı özellikleri, yaşlılık dönemi dindarlığında temel etkenler, yaşlılık döneminde farkI: dindarlık görüntüleri, dinsel yaşayışın yoğunluk kazanmasında fiziksel yaşlılığın etkileri yaşlılık ve ölüm düşüncesi

 

Ders Adı: İslami Türk Eğitim Tarihi

Ders No : FDB 762

Dönem :  Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı:  Doç. Dr. Z. Salih Zengin

Ders İçeriği: İslam öncesi dönemde Türklerde eğitim, Karahanlı, Selçuklu ve Beylikler dönemi medreseleri, Osmanlı medreselerinin tarihi gelişimi ve idari yapısı, öğretim programları ve metotları, müderris ve öğrencilerinin ilmi çalışma usulleri, XVİ. Asırdan sonra İslam dünyasında ilmi çalışmaları, klasik dönem medreseleri ve din eğitimi, Osmanlılarda eğitimde yemleşme dönemi, Avrupa’da sanayi devrimi döneminde Batı ve İslam dünyasında ilin! faaliyetlerin karşılaştırılması ve etkileşimin boyutları, eğitimde modernleşmenin gerekçeleri, Tanzimat c ve eğitimde yemleşme ça:şınabnnin hızlanması, Tanzimatta eğitim zihniyeti ve teşkilatı,çeşitli seviyelerde açılan mektepler, İİ. Abdulhamit ve İİ. Meşrutiyet dönemlerinde eğitim çalışmaları, Modernleşme çalışmaları karşısında medreselilerin tavırları, Tanzimat ve sonrasında medreselerin ıslahı çalışmaları, Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim çalışmaları, Tevhid—i tedrisat Kanunu ve eğitim tarihimizdeki yeri.

 

Ders Adı: Kişilik ve dinsel inanış

Ders No : FDB 730

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı:  Doç. Dr. Hasan Kayıklık

Ders İçeriği: Kişiliğin tanımı, kişilik kuramları, Allport, Maslow, Jung, Freud’un kişilik ve dinsel kişilikle ilgili görüşleri, kişilikle dinsel yaşayış arasındaki ilişkiler, dinsel yaşayışların sınıflandırılması, dinsel tipoloji çalışmaları ve sonuçlarının değerlendirilmesi, bireysel dindarlık modelleri : Deskriptif modeller, gelişimsel modeller.

 

Ders Adı: Din ve Sosyal Değişme

Ders No : FDB 780

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı:  Yrd. Doç. Dr. Abdullah Alperen

Ders İçeriği: İlkel ve arkaik toplumların dinlerinin incelenmesinden başlayarak tarihi büyük dinlerin ve nihayet günümüz toplumlarında yaşanan hızlı sosyal değişmeler ve bunların dini yaşayış alanında uyandırdıkları yankılar, dinin sosyal değişme ile ilişkilerinin bilimsel ölçüler içerisinde ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede tarihi süreç içerisinde din ve sosyal değişme ilişkileri ile özellikle günümüz toplumlarında din ve diğer toplumsal alanlar ve kurumlar arasındaki ilişkiler ortaya konacaktır. Sosyal değişmeyi açıklayan kuramlar ve modeller incelenecektir.

             Ayrıca, çok hızlı sosyal ve kültürel değişme süreçleri ile karşı karşıya bulunan Türkiye’de din ile sosyal değişme olayının karşılıklı ve karmaşık ilişkilerinin Din Sosyolojisinin bakış açıları ve yaklaşım yollarından hareketle ele alınacaktır.

 

Ders Adı: Dini Hareketler Sosyolojisi

Ders No : FDB 782

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

 

Öğretim Elemanı:  Yrd. Doç. Dr. Abdullah Alperen

Ders İçeriği: Hızlı değişen çoğulcu toplumlar günümüzde çok köklü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bunları en önemlilerinden biri de dini-sosyal hareketlerdir. Sosyal hareketler, toplumda yeni bir hayat tarzını yeni bir modeli oluşturmak için eylemde bulunulan kollektif bir davranış biçimidir. Şu halde, toplumsal hareketlerin özel bir türü olarak bir bakıma dini hareketler, genellikle yapısal ve fonksiyonel olarak onların özelliklerini paylaşmaktadırlar. Modern toplum, geleneksel toplum yapısı ve düzeninde, çok önemli değişimleri de beraberinde getirdiği gibi, bu değişimler toplumların alışılagelmiş dini yaşantılarında da çok köklü değişiklik ve gelişmeleri beraberinde sürüklediler. Bu bağlamda kendini gösteren önemli bir dini-toplumsal olgu da ,”Yeni Dini hareketler” olarak adlandırılan bir takım yeni dini grup, cemaat, akım, hareket ve oluşumların kendilerini göstermeye başlaması ve bunların arka planları oldu. Bu itibarla dini hareketlerin doğuşu, gelişmesi, etkileri ve süreklilik dereceleri incelenmeye değer

 

Ders Adı: Sosyal Psikolojik Açıdan Din Ve Dindarlık

Ders No : FDB 734

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Öğretim Elemanı:  Yrd. Doç. Dr. Asım Yapıcı

Ders İçeriği: Saatler/Hafta : Ders İçeriği: Sosyal psikolojik bakış açısının sırf psikolojik ve sırf sosyolojik yaklaşımlardan farklılaşması meselesi, din psikolojisinin bir alt dalı olarak sosyal psikolojik din psikolojisinin araştırdığı konular ve araştırma yöntemleri, bireysel dindarlığın sosyo-psikolojik kaynakları, dinsel yaşayışın duygusal, zihinsel ve davranışsal boyutu, dindarlığın sosyo-kültürel kaynakları ve tezahürleri, geleneksel halk dindarlığı, grup yapısı içinde gelişen dindarlık formları, liberal, muhafazakar, dogmatik ve fanatik dindarlık tipleri, dinsel tutumların oluşum süreci ve bunların davranışa dönüşmesi, dini otorite tiplerinin bireysel ve kültürel dindarlık biçimlerine etkisi, dinsel inançların, uygulamaların ve farklı dinsel anlayışların önyargı, ayrımcılık, otoriteye itaat, sözlü ya da fiili şiddet kullanma ve madde kullanımı başta olmak üzere zararlı alışkanlıklarla ilişkisi ve dinselliğin sosyalleşme ve yardım etme davranışlarına etkisi başta olmak üzere din ve dindarlığın doğrudan dinsel olmayan tutum ve davranışlar üzerinde nasıl bir etkide bulunduğu meselesi.

 

 

Ders Adı: Dinsel Gruplar Arası İlişkiler

Ders No : FDB 736

Dönem : Bahar

Ders Tipi: Konferans

Saatler/Hafta : 3

Öğretim Elemanı:  Yrd. Doç. Dr. Asım Yapıcı

 

Ders İçeriği: Grup, din ve dinsel grup kavramlarının tanımlanması, grupların oluşumu ilgili kuramlar, grubun oluşumunu bireysel ve grup düzeyinde açıklayıcı yaklaşımlar, (F. Allport, McDougall, M. Scherif, Turner ve Tajfel’in teorileri), farklı grup tipleri, ana dini bünyenin, mezheplerin, cemaatlerin ve marjinal dinsel grupların oluşum süreci ve bu süreci etkileyen temel faktörler, iç ve dış dinsel gruplar arası ilişkilerin doğası ve dinsel gruplar arası ilişkileri belirleyen faktörler, dinsel etnosantrizm, dinsel partikülarizm ve grubun üstünlüğüne inanma, dinsel dogmatizm ve zihinsel katılık, öteki dinsel grupları rakip ve engel olarak görme, dinsel gruplar arası çatışmaların ortaya çıkması, dinden beslenen sosyal kimlik ve dinsel temele dayalı olarak ortaya çıkan sosyal algı ve değerlendirmeler, dinsel gruplar arası sosyal mesafelerin, kalıp yargıların ve önyargıların oluşması ve gelişmesi, sosyo-kültürel yapının bireylerin ve grubun din anlayışlarına, kimlik algılarına, inanç ve ibadet biçimlerine etkisi ve bunların dinsel gruplar arası ilişkilere yansıması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 87 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics