Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  




YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Fransız Dili Eğitimi

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

 

 

 

SOCRATES II – ERASMUS

KILAVUZU

 

 

 

 

 

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Mediha ÖZATEŞ

Tel: (+ 90-322) 338 60 84 / 2082-2083

E-mail : medihaozates@yahoo.fr

 

 

 

SOCRATES / ERASMUS-ECTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Marie F. ABAK

E-mail : mfabak@cu.edu.tr

 

 

 

Adres

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fak.Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı

01330 Adana

 

 Tel: (+ 90-322) 338 60 84 / 2082-2083

Fax : (+ 90-322) 338 64 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

1. Genel Bilgi

2. Müfredat

3. Akademik Kadro

4. Ders Programları

 A) Yüksek Lisans Ders Programı

 B) Doktora Ders Programı

5. Ders İçerikleri

 A) Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 B) Doktora Ders İçerikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GENEL BİLGİ

 

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün üç anabilim dalından biridir. Anabilim Dalımız öğrenci kontenjanı 30 dur.

 

Anabilim Dalımızda bir yıl hazırlık sınıfı ve dört yıllık lisans programı yürütülmektedir. Ayrıca her dönem belirlenen kontenjanlar dahilinde yüksek lisans ve doktora programları açılmaktadır. Anabilim Dalımız lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında bazı dersler hariç eğitim dili Fransızca dır.

 

Anabilim Dalımızda öğrenim görmekte olan öğrenciler istedikleri takdirde Anabilim Dalımızın bölgesel Delf sınav merkezi olması dolayısıyla her yıl yapılan DELF sınavlarına düzenli olarak katılmaktadırlar.

 

Bölümümüz, İzmir Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile düzenli olarak Anabilim Dalı öğrencileri ve araştırma görevlilerini staj yapmak üzere Fransa’ya göndermekte ve zaman zaman Fransa’dan gelen stajer öğrencileri kabul etmektedir.

 

2003-2004 Akademik yılında 82 lisans, 4 yüksek lisans ve 5 doktora olmak üzere toplam 91 öğrenciye öğretim verilmektedir.

 

Anabilim Dalımızda halen 1 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi, biri Fransız 3 Öğretim Görevlisi ve 1 yabancı uyruklu Okutman olmak üzere 11 akademik personel ve 1 bölüm sekreteri çalışmaktadır.

 

2- MÜFREDAT

 

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı programının temel amacı İlk ve orta öğretimde görev almak üzere Fransızca öğretmeni yetiştirmektir.

 

Anabilim Dalımıza kayıt hakkı kazanan öğrenciler yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yeterlilik sınavına girmekte, bu sınavda başarılı olan öğrenciler 1. sınıfa kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler ise 1 yıl süreyle amacı öğrencilere temel Fransızca bilgileri öğretmek olan hazırlık sınıfında okuyup sonunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yeterlilik sınavına tabi tutulmaktadırlar. Başarılı olan öğrenciler 1. sınıfa kayıt yaptırarak 4 yıllık lisans öğrenimlerine başlamaktadırlar. Lisans programımızın birinci yılında hazırlık sınıfının devamı olarak, 4 temel dil becerisini geliştirmeye yönelik Fransız dili grameri, konuşma, okuma ve yazma dersleri mevcuttur. İkinci yıl programı, ileri düzeyde okuma ve yazma becerileri derslerinin yanı sıra Dilbilim, Edebiyat gibi bilim dersleri ve öğretmenlik meslek derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıl programları alan bilgisi, yabancı dil öğretmenliği formasyonu ve öğretmenlik uygulamasına yöneliktir.

 

Öğrenci değerlendirme yöntemleri her dersin içeriğine uygun olarak belirlenmekte, yazılı sınav, sözlü sınav, seminer sunumları şeklinde olmaktadır. Öğrenciler yedi ve sekizinci yarıyıllarda Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Fakültesi tarafından belirlenen, ikinci yabancı dil olarak Fransızca öğretimi yapılan okullarda on dört haftalık staj yapmaktadırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- AKADEMİK KADRO                                 E-POSTA ADRESLERİ

 

Prof.Dr.A.Necmi YAŞAR                                 anecyasar@yahoo.com                        

Yrd.Doç.Dr.Mediha ÖZATEŞ                           medihaozates@yahoo.fr

Yrd.Doç.Dr.Nuran ASLAN                               naslan@cu.edu.tr

Öğr.Gör.Volkan KOÇKAR                               volkankockar@yahoo.fr                       

Öğr.Gör.Hasan BİRKÖLGE                              hbirgolge@turk.net

Öğr.Gör.Marie ABAK                                       mfabak@cu.edu.tr

Öğr.Gör.Hélène ÇAN                                        bayard@lycos.com

Okt.Hasan FAKIOĞLU

Arş.Gör.Umut Hür YAŞAR                               umuthuryasar@yahoo.com

Arş.Gör.Nazik GÜLBEYAZ

Arş.Gör.Fikret KASIMOĞLU                           finaka@veezy.com  

Arş.Gör.Mustafa MAVAŞOĞLU                      mumava2004@yahoo.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- DERS PROGRAMLARI

 

A) YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

            

 

1.Dönem

                                                                                                  

Kodu

Adı

ECTS

FR-701

F/T Karşl.Dilbl                                                                 

         6

FR-711

Edebi Eleştiri                          

6

FR-715

Yab.Dil.Öğrt.Çağd.Eğil.         

6

FR-727

Metin Çözümlemesi   

6

FR-700

Uzmanlık Alan Dersi              

6

 

Toplam

30

 

 

 

 

 2. Dönem

 

 

Kodu

Adı

ECTS

FR-702

F/T Karşl.Dilbl.      

6

FR-712

Edebi Eleştiri                             

6

FR-716

Yab.Dil.Öğrt.Çağd.Eğil.           

6

FR-728

Metin Çözümlemesi     

6

FR-700

Uzmanlık Alan Dersi                                                       

6

 

Toplam

30

 

 

 

B) DOKTORA DERS PROGRAMI

 

1. Dönem

 

Adı

Kodu

ECTS

 FR-811

Fr.Ayd.Dön.Yazrl.

         6

FR-821

Uygl.Çev.Bil.

6

 FR-819

Çev.Kurm.Sorunl.

6

FR-825

Rom.Anlt.Tek.İncl

6

FR-800

Uzmanlık Alan Dersi

6

 

Toplam

30

 

 

 

2.Dönem

 

Kodu

Adı

ECTS

FR-812

Fr.Ayd.Dön.Yazrl.

6

FR-822

Uygl.Çev.Bil.

6

FR-820

Çev.Kurm.Sorunl.

6

FR-824

Rom.Anlt.Tek.İncl

6

FR-800

Uzmanlık Alan Dersi

6

 

Toplam

30

 

 

 

5- DERS İÇERİKLERİ

 

A) YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

Dersin Adı    : Karşılaştırmalı Fransızca-Türkçe Dilbilgisi I, II:

Dersin Kodu : FR-701 + 702

Dönem          : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca-Türkçe

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Fransız ve Türk Dili Gramerlerinin yapısal ve anlamsal açıdan incelenmesi, her iki dildeki farklılıkların ve benzerliklerin gösterilmesi. Çeviri tekniği açısından her iki dilin sözdizimsel yönleriyle de incelenmesi. Amaç: Türk Dilinin gramatikal yapısıyla Fransız Dilinin gramatikal yapısının örtüşen ve örtüşmeyen yönlerini saptayıp dil öğretiminde kullanmak.

Dersi Veren: Prof.Dr.A.Necmi YAŞAR

anecyasar@yahoo.com            

Sınav             : Vize sınavı: %50                Final sınavı: %50

Ders Kitabı     : Yaşar A. Necmi (1993), Grammaire Vivante du Français Actuel, Ç.Ü. Eğitim Fakultesi Yayını no:7, Adana.

Yaşar A.Necmi-Sönmez Sevim (1995), Fransızca Testlerle Öğrenme ve Geliştirme Klavuzu, Ç.Ü. Basımevi, Adana.

 

 

 

Dersin Adı    : Edebi Eleştiri I, II

Dersin Kodu : FR-711 + FR-712

Dönem         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca

ECTS Kredisi: 6

Ders İçeriği: Edebiyat eleştirisi konusunun çeşitli yönleriyle ele alınması, eleştiri teknik ve yöntemleri ve bu konudaki çeşitli düşüncelerin özellikle Fransız Edebiyatından seçilecek örneklerle uygulamalı olarak incelenmesi, tartışılması ve yorumlanması. Amaç: Edebi metin eleştirisinin nasıl yapılacağının gösterilmesi ve ele alınan Fransız edebi metinlerin eleştirel yaklaşımla incelenmesi hedeflenmektedir.

Dersi Veren: Prof.Dr.A.Necmi YAŞAR

anecyasar@yahoo.com            

Sınav             : Vize sınavı: %50                Final sınavı: %50

Ders Kitabı     : -

Dersin Adı    : Uzmanlık Alan Dersi

Dersin Kodu : FR-700

Dönemi         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca-Türkçe

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında, Edebiyatbilimin Kuramsal ve Uygulamalı Sorunları çok ayrıntılı olarak irdelenecek; gerek Türkçe gerek Fransızca zengin bir kaynakça taranacak, bölümümüzün yapısı gereği özellikle çeviribilimin dilbilimsel sorunları üzerinde yoğunlaşılacak, düşünceler üretilecektir. Sözkonusu kuramsal alt yapı oluşturulduktan sonra, üretilen düşünceler ışığında bu üst düzey kuramsal bilgilerden Lisans düzeyinde çeşitli derslerde özellikle Edebiyat derslerinde nasıl yararlanılacağı konusunda çalışmalar yapılacaktır.

Dersi Veren: Prof.Dr.A.Necmi YAŞAR

anecyasar@yahoo.com            

Sınav             : Çalışmanın gidişine göre not veriliyor.

Ders Kitabı : Alana uygun kaynak taraması yapılır.

 

 

 

Dersin Adı    : Metin Çözümlemesi I, II

Dersin Kodu : FR-727+728

Dönemi         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca ve Türkçe

ECTS Kredisi: 6

Ders İçeriği: Metni tanımlama sürecinde önem taşıyan dilsel iletişimin temel öğeleri ele alınacak, roman, öykü, şiir, reklam gibi değişik metinler hem yapısal hem de anlatımsal açıdan irdelenecek ve metin çözümlemesinde öne çıkan unsurlar ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Amaç: Metni tanımlayan temel yapıları çözümleyebilme bilgi ve becerisi kazandırmak.Yöntem: Metin çözümleme yöntemlerinin kuramsal olarak irdelenmesinin ardından seçilen metinler üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılır ve tartışılır.

Dersi Veren : Yrd.Doç.Dr.Mediha Özateş

mozates@cu.edu.tr

Sınav             : Vize sınavı: %50    Final sınavı: %50

Ders Kitabı : KIRAN, A. , Méthodes d’Analyse de Textes, Anadolu Ü. Yay. Eskişehir, 1993

 BARTHES,R.- GREIMAS,A.J.-GENETTE,G., L’Analyse Structurale du Récit, Communication 8, Ed. Du Seuil, Paris,1981

SCHMITT,M.P.- VIALA,A. ,Savoir lire, Didier, Paris, 1982

 KIRAN,Z.-KIRAN,A. ,Dilbilime Giriş, Seçkin Yay.,Ankara,2001

 GÖKTÜRK,A., Okuma Uğraşı,YKY,İstanbul,1979

 

 

Dersin Adı    : Uzmanlık Alan Dersi

Dersin Kodu : FR-700

Dönemi         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Saat/Hafta : 4 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Söz konusu dersin içeriğine uygun olarak, öğrencilere temel araştırma teknik ve yöntemlerinin öğretilmesi ve kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. Çeşitli alanlardan seçilen metin örnekleri yapısal ve anlatımsal açıdan irdelenerek metin çözümleme yöntemleri titizlikle irdelenir. Amaç: Yazılı metne eleştirel yaklaşım bilgi ve becerisini kazandırmak. Yöntem: Ders içeriğine uygun olarak gerekli kuramsal alt yapı oluşturulduktan sonra öğrencilere araştırma konuları verilerek belirli aralıklarla araştırma sonuçlarını sunmaları ve tartışmaları sağlanır

Dersi Veren : Yrd.Doç.Dr.Mediha Özateş

mozates@cu.edu.tr

Sınav             : Yarıyıl boyunca yapılan araştırmaların sonucuna göre değerlendirme yapılır.

Ders Kitabı     : Öğrencinin araştırma alanına uygun kaynak taraması yapılır.

Dersin Adı:   Yab.Dil Öğretiminde Çağdaş Eğilimler I,II

Dersin Kodu : FR-715+FR-716

Dönemi         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca ve Türkçe

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği: Yabancı Dil öğretiminde başlıca çağdaş eğilimler çeşitli yönleriyle ele alınacaktır. Yeti (edinç) ile edim (dilin kullanımı) arasındaki ilişki, pedagojik bütünlüğün önemi, kültürel unsurların etkileri, psiko-sosyal etkenler, dilbilgisel ve anlatımsal farklılıklar, yabancı dil öğretimin de psikolojik süreç, prosodik (bürünsel) öğelerin önemi, davranış psikolojisi ve yabancı dil öğretiminde temel oluşturan fikirler incelenecektir. Yöntem:  Bu derste öncelikle yabancı dil öğretimi konusunda bir temel oluşturuluyor. Çok sayıda kaynak izlenerek oluşturulan bu temelden sonra küçük exposé şeklinde çağdaş eğilimler konusu irdeleniyor. Öğrenciler ile sık sık bir araya geliniyor ve her dönemin sonunda kapsamlı bir exposé hazırlanıyor.

Dersi Veren : Yrd.Doç.Dr.Nuran ASLAN

naslan@cu.edu.tr

Sınav             : Vize sınavı: %50                Final sınavı: %50

Ders Kitabı : 1.DEMİRCAN, Ömer. Yabancı-Dil Öğretim Yöntemleri, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1990.

2.DEMİREL, Özcan. Yabancı Dil Öğretimi, İlkeler-Yöntemler-Teknikler. Ankara 1990.

3.GAONAC’H, Daniel. Théories d’Apprentissage et Acquisition d’une Langue Etrangère, Didier, 1991.

4.KLEIN, Wolfgang. L’acquisition de Langue Etrangère, trad: Colette Noyeau, Armand Colin, 1987.

5.Çok sayıda internetten alınmış makale.

 

 

Dersin Adı    : Uzmanlık Alan Dersi

Dersin Kodu : FR-700

Dönemi         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 4 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca-Türkçe

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Söz konusu dersin içeriğine uygun olarak öğrencilere kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırılması için çalışmalar öngörülmektedir.

Öncelikli olarak Yabancı Dil öğretimine ve özellikle Fransız Dili’nin öğretime yönelik, bugüne kadar izlenen yöntem, strateji ve politikalar kuramsal ve uygulamalı bir biçimde verilecek; en önemlisi Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Eğilimler konusu irdelenecek; ülkemizin gereksinimine yönelik olarak “Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi” konusu üzerinde titizlikle durulacaktır. Bütün bu kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ve üretilen düşünceler bu derste yoğun bir biçimde konuşulacaktır. Yöntem: Bu derste öğrenciyle belirli aralıklarla bir araya gelip tez konusu hakkında yaptığı çalışmalar inceleniyor, yön veriliyor, düşünce alış-verişinde bulunuluyor.

Dersi Veren : Yrd.Doç.Dr.Nuran ASLAN

naslan@cu.edu.tr

Sınav             : Çalışmanın gidişine göre not veriliyor.

Ders Kitabı : 1.DEMİRCAN, Ömer. Yabancı-Dil Öğretim Yöntemleri, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1990.

2.DEMİREL, Özcan. Yabancı Dil Öğretimi, İlkeler-Yöntemler-Teknikler. Ankara 1990.

3.GAONAC’H, Daniel. Théories d’Apprentissage et Acquisition d’une Langue Etrangère, Didier, 1991.

4.KLEIN, Wolfgang. L’acquisition de Langue Etrangère, trad: Colette Noyeau, Armand Colin, 1987.

5.Çok sayıda internetten alınmış makale.

6.Seçilen tez konusuna göre özel alan kaynakları.

 

 

 

B) DOKTORA DERS İÇERİKLERİ

 

Dersin Adı    : Fransız Aydınlanma Dönemi Yazarları I, II

Dersin Kodu : FR-811 + FR-812

Dönemi         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : 1789 Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesinde düşünce ve yazılarıyla 18. yüzyıl yazarları çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu derste “Akılcı Çağ” veya “Aydınlanma Çağı” diye adlandırılan 18, yüzyılın ünlü yazar ve filozofları ele alınacak, edebi ve felsefi yönleri incelenecektir. Ağırlıklı olarak şu yazarlara yer verilecektir:

-Diderot

-Montesquieu

-Rousseau

Voltaire  Amaç: Fransız aydınlanma çağına yazın adamlarının nasıl etki ettiklerini göstermek.

Dersi Veren : Prof.Dr.A.Necmi YAŞAR

anecyasar@yahoo.com            

Sınav             : Vize sınavı: %50                Final sınavı: %50

Ders Kitabı     : Ansiklopedistler

 

 

 

Dersin Adı    : Uygulamalı Çeviribilim I, II

Dersin Kodu : FR-821 + FR-822

Dönemi         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca-Türkçe

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Çeviri örnekleri uygulamalı olarak bilimsel ele alınacaktır. Metin türlerine göre başlıca şu çeviri örneklerine göre uygulamalar yapılacaktır:

1.Bilgilendirici (informatif) metinler

2.Anlatımcı türden metinler (edebiyat)

3.İşlevsel türden metinler (reklam, tanıtma gibi)

4.İşitsel araçlı metinler (televizyon yayınları gibi) Amaç: Çeviribilim konusunda edinilen teorik bilgilerin çeşitli türden metinlerin ele alınmasıyla nasıl uygulama yapılacağını göstermek.

Dersi Veren : Prof.Dr.A.Necmi YAŞAR

anecyasar@yahoo.com            

Sınav             : Vize sınavı: %50                Final sınavı: %50

Ders Kitabı     :

 

 

 

Dersin Adı    : Uzmanlık Alan Dersi

Dersin Kodu : FR-800

Dönemi         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 4 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Sözkonusu dersin içeriğine uygun olarak öğrencilere kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırılması için çalışmalar öngörülmektedir. Sözkonusu kuramsal alt yapı oluşturulduktan sonra, üretilen düşünceler ışığında bu üst düzey kuramsal bilgilerden Lisans düzeyinde çeşitli derslerde özellikle Edebiyat derslerinde nasıl yararlanılacağı konusunda çalışmalar yapılacaktır. Bütün bu kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ve üretilen düşünceler bu derste yoğun bir biçimde konuşulacaktır.

Dersi Veren: Prof.Dr.A.Necmi YAŞAR

anecyasar@yahoo.com            

Sınav             : Çalışmanın gidişine göre not veriliyor.

Ders Kitabı : Alana uygun kaynak taraması yapılır.

 

 

 

Dersin Adı    : Romanda Anlatı Tekniklerinin İncelenmesi I, II

Dersin Kodu : FR-825+826

Dönemi         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 3 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Orta çağdan günümüze dek Fransız yazınında bir yazın türü olarak romanın gelişiminin betimlenmesi, anlatının temel yerlemlerinin, yani onun yapısı içinde kavramamızı sağlayacak temel öğelerinin, bakış açısı, zaman ve roman kahramanları gibi yapısal unsurların Fransız yazınında özellikle 19. yüzyıldan itibaren üretilmiş en belirgin romanlarda karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesi. Amaç: Yazınsal tür olarak romana özgü anlatı tekniklerini çözümleme yöntemlerini öğretmek. Yöntem: Roman anlatı tekniklerinin kuramsal olarak irdelenmesinin ardından, Fransız edebiyatından seçilen romanlarda uygulamalı çalışmalar yapılır ve tartışılır.

Dersi Veren : Yrd.Doç.Dr.Mediha Özateş

mozates@cu.edu.tr

Sınav : Vize Sınavı: % 50   Final Sınavı: % 50

Ders Kitabı : ASTIER, P., Présences Contemporaines. La Crise du Roman Français au XXe siècle-Le Nouveau Visage de la Littérature, Gont-hier, Paris, 1967.

BOURNEUF, R.-OUELLET, R., L’Univers du Roman, Puf, Paris, 1972.

KIRAN, A., Méthodes d’Analyse de Textes, Anadolu Ü. Yay., Eskişehir, 1993.

ROBBE-GRILLET, A. Pour Un Nouveau Roman, Ed. De Minuit, Paris, 1961.

DUCROT, O.-TODOROW, T., Dictionnaire Encyclopédique des sciences du langage, Ed. Du Seuil, Paris, 1971.

VALETTE, B., Le Roman, Ed. Nathan, Paris, 1992.

 

 

 

Dersin Adı    : Uzmanlık Alan Dersi

Dersin Kodu : FR-800

Dönemi         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 4 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca

ECTS Kredisi: 6

Ders İçeriği: Söz konusu dersin içeriğine uygun olarak, romanın tarihsel gelişiminin saptanmasının ardından, romandaki temel anlatı teknikleri kuramsal olarak ayrıntılı bir şekilde irdelenip, geleneksel ve modem romana özgü anlatı tekniklerinin karşılaştırmalı bir şekilde ortaya konması amacıyla Fransız edebiyatından seçilen örnek romanlarda uygulamalı çalışmalar yapılır. Amaç: Romana eleştirel yaklaşım bilgi ve becerisini kazandırmak. Yöntem: Ders içeriğine uygun olarak gerekli kuramsal alt yapı oluşturulduktan sonra, öğrencilere araştırma konuları verilerek belirli aralıklarla araştırma sonuçlarını sunmaları ve tartışmaları sağlanır.

Dersi Veren : Yrd.Doç.Dr.Mediha Özateş

mozates@cu.edu.tr

Sınav             : Yarıyıl boyunca yazılı ve sözlü olarak sunulan araştırmaların sonuçları değerlendirilir.

Ders Kitabı : Öğrencinin araştırma alanına uygun kaynak taraması yapılır ve kaynakça belirlenir.

 

 

 

Dersin Adı    : Çevirinin Kuramsal Sorunları I, II

Dersin Kodu : FR-819+FR-820

Dönemi         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Çeviri sanatı tüm yönleriyle ele alınacaktır. Genel olarak şu konulara yer verilecektir:

1)Dilsel işlev ve çeviri

2)Çeviribilim açısından metin türleri

3)Çeviri eleştirisi ve çeviride karşılaşılan başlıca sorunlar

4)Çeviride yöntem ve genel ilkeler. Yöntem:Bu derste öncelikle Fransızca ve Türkçe Çeviribilim alanındaki kaynaklar taranmakta, kuramsal bilgiler incelenmekte, dönemlik exposé’ler verilmektedir. Düzenli olarak öğrencilerle görüşülmektedir.

Dersi Veren : Yrd.Doç.Dr.Nuran ASLAN

naslan@cu.edu.tr

Sınav             : Vize sınavı: %50                Final sınavı: %50

Ders Kitabı 1.Ladmiral. J-R. (1994) Traduire: Théorèmes pour Traduction, Gallimard.

2.Lederer, M. (1994) La Traduction Aujourd’hui, Hachette.

3.Mounin, G. (1963) Les Problèmes Théoriques de la traduction, Gallimard.

4.Pergnier, M. (1978) Les Fondements Sociolinguistiques de la Traduction, Honoré champion.

 

 

 

Dersin Adı    : Uzmanlık Alan Dersi

Dersin Kodu : FR-800

Dönemi         : Birinci Yıl, Güz-Bahar Dönemi

Ders Türü : Zorunlu

Saat/Hafta : 4 (Teorik) + 0 (Uygulama)

Eğitim Dili    : Fransızca

ECTS Kredisi : 6

Ders İçeriği : Bu ders kapsamında, Çeviribilimin kuramsal ve uygulamalı sorunları çok ayrıntılı olarak irdelenecek,; gerek Türkçe gerek Fransızca zengin bir kaynakça taranacak, bölümümüzün yapısı  gereği özellikle çeviribilimin dilbilimsel sorunları üzerinde yoğunlaşılacak, düşünceler üretilecektir. Söz konusu kuramsal alt yapı oluşturulduktan sonra, üretilen düşünceler ışığında bu üst düzey kuramsal bilgilerden Lisans düzeyinde çeşitli derslerde özellikle çeviri derslerinde nasıl yararlanılacağı konusunda çalışmalar yapılacaktır. Yöntem: Bu derste öğrenciyle belirli aralıklarla bir araya gelip tez konusu hakkında yaptığı çalışmalar inceleniyor, yön veriliyor, düşünce alış-verişinde bulunuluyor.

Dersi Veren : Yrd.Doç.Dr.Nuran ASLAN

naslan@cu.edu.tr

Sınav             : Çalışmanın gidişine göre not veriliyor.

Ders Kitabı : 1.Ladmiral. J-R. (1994) Traduire: Théorèmes pour Traduction, Gallimard.

2.Lederer, M. (1994) La Traduction Aujourd’hui, Hachette.

3.Mounin, G. (1963) Les Problèmes Théoriques de la traduction, Gallimard.

4.Pergnier, M. (1978) Les Fondements Sociolinguistiques de la Traduction, Honoré champion.

 

 83 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics