Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 İlköğretim

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İLKÖĞRETİM  ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCRATES II – ERASMUS

BİLGİ KILAVUZU

 

 

 

 

 

 

Bölüm Başkanı

 Doç. Dr. İlyas DEHRİ

Telefon: ( + 90- 322) 338 60 84’ 2789

E- Mail : idehri@cu.edu.tr

 

 

 

SOCRATES/ ERASMUS- ECTS Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Fatih MATYAR

Telefon : ( + 90- 322) 338 60 84’ 2789

E- Mail: fmatyar@cu.edu.tr

 

 
Adres

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

01330 Balcalı- Adana- Türkiye

Telefon: ( + 90- 322) 338 60 76

Faks:     ( + 90- 322) 338 60 76

 

 

       

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

 

Sayfa

 

1. Genel Bilgi                                                                                          3                                                                                     2. Eğitim Programı                                                                       4                                                                                                 3. Akademik Kadro                                                                                5                                                                                               4. Yüksek Lisans Ders Programı                                                          6                                                                                        

5. Yüksek Lisans Ders Tanımları                                                          7                                                                                    

                    

 

 


 

 

1. GENEL BİLGİ

 

İlköğretim bölümü yüksek lisans programının temel amacı, ilköğretim alanı mezunlarının ilköğretim alanında yüksek lisans yapmalarını sağlamaktır. Henüz doktora programı açılmamıştır. Farklı alanlarda çalışmaların yapıldığı anabilim dalında, ilköğretimle bağlantılı olarak çalışılan konular şunlardır: Öğrenme Kuramları ve Öğretme Kuramları, Düşünme Eğitimi, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi,  Türk Eğitim Sistemi, Sınıf Yönetimi, İlköğretimde  Karşılaşılan Sorunlar, İlköğretimde Rehberlik, Sosyal Bilgiler Programlarında Yeni Eğilimler, Kubaşık Öğrenme, Alternatif  Eğitim Görüşleri, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık, Eğitimde Drama, Çoklu Zeka Kuramı, Fen Bilgisi Öğretimi, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Matematik Öğretimi, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Öğretmenlerde Tükenmişlik, Düzey Kümeleri (Seviye Grupları), Anne-Baba Çocuk İlişkileri.

 

Ana bilim dalında 4 doçent, 10 yardımcı doçent olmak üzere, 14 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, anabilim dalında 16 öğretim görevlisi, 5 araştırma görevlisi de çalışmaktadır.

 

 

 

 

http://egitim.cu.edu.tr/default.asp

 

Çukurova Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği Bölümü

01330. Balcalı-Adana-Türkiye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EĞİTİM PROGRAMI

 

ilköğretim bölümü yüksek lisans programı, dört yarıyılı içeren bir programdır. Öğrenciler, üç ders zorunlu olmak üzere, ilk iki yarıyılda en az 24 kredilik (48 ECTS) sekiz ders almak zorundadırlar. Son iki yarıyıl da tez çalışmasına ayrılmıştır.

Sınıf öğretmenliği yüksek lisans programında 4’lü notlandırma sistemi kullanılmaktadır. Notların karşılık değerleri şu şekildedir: FF= 0.00, FD= 0.50, DD= 1.00, DC= 1.50, CC=2.00, CB= 2.50, BB= 3.00, BA= 3.50, AA= 4.00

Yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olabilmeleri için en az CC notunu almış olmaları gerekmektedir. Ders aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamış kabul edilebilmeleri için not ortalamalarının BB olması gerekmektedir.

Ders aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin derecelerini alabilmeleri için, belirtilen süre içerisinde tez önerilerini ve tezlerini tamamlayıp sunmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 


 

  1. AKADEMİK KADRO*                            E-POSTA ADRESLERİ   

Doç. Dr. İlyas DEHRİ                                  idehri@cu.edu.tr

Doç. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS                      yasare@cu.edu.tr

Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ                             gomleksiz@cu.edu.tr 

Doç.Dr. Bülent ÇUKUROVA                           cukurovab@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU                            nemrahoglu@cu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA              stumkaya@cu.edu.tr                                

Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT                  partut@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM                         faryil@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Filiz YURTAL                              fyurtal@cu.edu.tr

Yrd. Doç Dr.  Fatih MATYAR                         fmatyar@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY                    adoganay@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.  Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ       ayperis@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR                      czekiye@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İskender ÖZGÜR                       iozgur@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Şengül DOĞANAY                           sdoganay@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Mehmet DUMAN                                     

Öğr. Gör. Tayfun HASIRCI         thasirci@cu.edu.tr                                 

Öğr. Gör. Kazım ARTUT                                 kartut@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Aydın CAN                                     aydincan@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Çağatay AKYOL                              cakyol99@cu.edu.tr             

Öğr. Gör. Ayten İFLAZOĞLU                           iayten@cu.edu.tr            

Öğr. Gör. Kamuran GÖZÜBATIK                     gkamuran@cu.edu.tr              

Öğr. Gör. Özlem KAF HASIRCI                       ozlemkaf@cu.edu.tr            

Öğr. Gör. Ana Maria GÜNSEL                         amaria@cu.edu.tr         

Öğr. Gör. Yeşim TUYAN                                 ytuyan@cu.edu.tr              

Öğr. Gör. Pınar GÖKÇEK BAL                         apinar@cu.edu.tr            

Öğr. Gör. Hakan DEMİR                                demirh@cu.edu.tr                

Öğr. Gör. Ömer ARSLANTAŞ                          oarslantas@cu.edu.tr             

Öğr. Gör. Münire AKGÜL                               mzeren@cu.edu.tr               

Öğr. Gör. Akın EFENDİOĞLU                         eakin@cu.edu.tr            

Arş. Gör. Alper YONTAR                             ayontar@cu.edu.tr

Arş. Gör. Ayşegül KARABAY                        akarabay@cu.edu.tr

Arş. Gör. Bilge KUŞDEMİR                          kbilge@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dilek KARAGÖZ                           dkaragoz@cu.edu.tr

Arş. Gör. M. Sencer BULUT                           sbulut@cu.edu.tr                      


 

 

 

4. YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI*

 

 

1.Dönem

 

2. Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

ECTS

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

ECTS

İÖ-700

Uzmanlık Alan Dersi

6

 

İÖ-700

Uzmanlık Alan Dersi       

6

İÖ701

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I

6

 

İÖ702

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II

6

İÖ703

Uygulamalı Eğitim İstatistiği

6

 

FBÖ-710

Gelişim Kuramları

6

FBÖ-701

Fen Bilgisi Derslerinde Fizik Öğretimi

6

 

FBÖ-712

Fen Bilgisi Eğitiminde Uluslar arası Yaklaşımlar

6

FBÖ-703

Fen Bilgisi Derslerinde Kimya Öğretimi

6

 

FBÖ-714

Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgi Tek. ve Kullanımı

6

FBÖ-705

Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi

6

 

FBÖ-716

Fen Bilgisi Derslerinde Biyoloji Öğretimi

6

FBÖ-707

Fen Bilimlerinde Kavram Öğretimi

6

 

FBÖ-718

İleri Fizik II

6

FBÖ-709

İleri Fizik I

6

 

FBÖ-720

İleri Kimya  II

6

FBÖ-711

İleri Kimya  I

6

 

FBÖ-713

İleri Biyoloji II

6

FBÖ-713

İleri Biyoloji I

6

 

SBÖ-702

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

6

SBÖ-701

Sosyal Bilgiler Eğitim Proğramlarında Yeni Eğilimler

6

 

SBÖ-704

Sosyal Bilgiler Öğretiminin Bireyselleştirilmesi

6

SBÖ-703

Sosyal Bilgilerde Düşünme Eğitimi

 

 

SBÖ-706

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Proğram Geliştirme

6

SBÖ-705

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

6

 

SBÖ-708

Niteliksel Araştırma Yöntemler

6

SBÖ-707

Çağdaş Dünya Tarihi

6

 

SBÖ-710

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Drama

6

 

 

 

 

SBÖ-712

Tarih Metodolojisi

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. YÜKSEK LİSANS DERS TANIMLARI

 

 

BİRİNCİ YARIYIL

 

 

Dersin Kodu: İÖ 700

Dersin Adı: Uzmanlık Alan Dersi

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 4

ECTS: 6

Dersi Veren: Bölüm Öğretim Üyeleri

Ders İçeriği: Konu alanında literatür tarama teknikleri, araştırma deseni, araştırmada ölçek ve başarı testi geliştirme, verilerin çözümlenmesi teknikleri, verilerin organizasyonu ve sunumu,  tez raporunun yazımında dikkat edilecek noktalar.

Sınav: Notla değerlendirme yok.

Ders Kitabı: Örnek araştırma önerileri ve tezler

 

 

Dersin Kodu: İÖ 701

Dersin Adı: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Prof Dr. Adil TÜRKOĞLU                   aturkoglu@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Bilimsel araştırma ve eğitime toplu bakış, bilim, bilimsel yöntem, araştırma, araştırma eğitimi, model önerisi, araştırma süreç ve teknikleri, problem, amaç, yöntem, araştırma modeli, evren ve örneklem, veriler ve toplanması verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması, bulgular, özet, yargı ve öneriler.

Sınav: Dönem projesi ve final sınavı

Ders Kitabı: Karasar, Niyazi (1999). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. 9. Basım. Ankara: Nobel Yayınevi.

Karasar, Niyazi (2000). Araştırmalarda rapor hazırlama. 10. Basım. Ankara: Nobel Yayınevi.

Yıldırım, Ali.; Şimşek, Hasan (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

 

 

Dersin Kodu:  İÖ 703 

Dersin Adı: Uygulamalı Eğitim İstatistiği 

Yarıyıl: Güz

Dersin türü: Seçmeli

Haftalık Ders Saati: 4

ECTS:  6

Dersin Tanımı: Bu dersin genel amacı, araştırma sürecinde problemlere uygun istatistiksel tekniklerin belirlenmesi, bu tekniklerin açıklanması, verilerin SPSS paket programında işlenmesi ve çözümlenmesi ve alınan sonuçların grafik ya da tablolarda sunulması ve yorumlanması becerilerini kazandırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki konular ele alınacaktır.

İstatistiğin araştırma sürecindeki yeri

Temel kavramlar

Betimsel istatistik

Yordamsal istatistik

Hipotez testi

Farklılıkların analizi (t testi, ANOVA, ki kare)

İlişkilerin analizi (korelasyon, regrasyon)

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY                  adoganay@cu.edu.tr

Değerlendirme: Haftalık ödevler ve yazılı final sınavı

Ders Kitabı: Büyüköztürk, Şenol (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayınları

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 701

Dersin Adı: Fen Bilgisi Derslerinde Fizik Öğretimi

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS              : 6

Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Nuri Emrahoglu                     nuremrah@cu.edu.tr

Ders İçeriği:Fizik ve Fen Eğitiminin temel ilkeleri; Fiziğin konusu ve metotları, Fizik öğretim programları ve yöntemleri, deneysel çalışma ilkeleri ve deney raporları, Fiziksel niceliklerin ölçülmesi ve hata hesapları, grafik analizleri.

Değerlendirme: Vize ve Final

Ders Kitabı: Tüm kaynaklar

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 703

Dersin Adı: Fen Bilgisi Derslerinde Kimya Öğretimi

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS              : 6

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. İlyas DEHRİ                        idehri@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Kimyanın içeriği ve niteliği, Program geliştirme ve kimya öğretimi, Kimya öğretiminin öğeleri ve amaçları, Kimya öğretiminde öğrenciler ve insan gücü, Kimya öğretiminde yöntem ve teknikler, Kimya öğretiminde yer donatım ve eğitim araçları, Kimya öğretiminde bilimsel dayanaklar.

Değerlendirme: Vize ve Final

Ders Kitabı: Tüm kaynaklar

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 705

Dersin Adı: Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Eğitimi  

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS          : 6

Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Nuri Emrahoglu                     nuremrah@cu.edu.tr

                         Öğr. Gör. Z. Gökalp ALTUN

Ders İçeriği: Bilgisayar ağları, internet, eğitim ve öğretimde bilgisayarın rolü, öğrenme-öğretme sürecinde bilgisayar, araştırma, yönetim, ölçme-değerlendirme ve rehberlikte bilgisayar kullanımı, Fen bilgisi eğitiminde bilgisayarın rolü, bilgisayar destekli problem çözümünde metotlar.

Değerlendirme: Vize ve Final

Ders Kitabı: Tüm kaynaklar

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 707

Dersin Adı: Fen Bilimlerinde Kavram Öğretimi      

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS          : 6

Öğretim Elemanı:    Doç Dr. İlyas DEHRİ                       idehri@cu.edu.tr

  Yard.Doç.Dr. Nuri Emrahoglu              nuremrah@cu.edu.tr

Ders İçeriği Doğal olaylar ve gözlem, gözlem tekniklerinde gelişmeler, deneysel metotlarda tarihsel gelişmeler, Kalitatif ve kantitatif özellikler, soyut kavramlardan somut kavramlara geçiş evreleri, Fen bilimlerinde ve bilimsel araştırma yöntemlerinde son gelişmeler, ileri bilimsel araştırma teknikleri.

Değerlendirme: Vize ve Final

Ders Kitabı: Tüm kaynaklar

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 709

Dersin Adı: İleri Fizik  I       

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS          : 6

Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Nuri Emrahoglu                     nuremrah@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Genel fizik tekrarı, Katı hal fiziği, elektrik, Yüksek enerji fiziğinde eksik görülen kısımlar tamamlanacak

Değerlendirme: Vize ve Final

Ders Kitabı: Tüm kaynaklar

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 711

Dersin Adı: İleri Kimya I

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS          : 6

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. İlyas DEHRİ                        idehri@cu.edu.tr

Ders İçeriği Genel kimya tekrarı, Organik kimya ve Fizikokimyada eksik görülen kısımlar tamamlanacak.

Değerlendirme: Vize ve Final

Ders Kitabı: Tüm kaynaklar

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 713

Dersin Adı: İleri Biyoloji   I

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS                  : 6  

Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Fatih MATYAR                      fmatyar@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Genel Biyoloji tekrarı, Genetik, Botanik ve Biyokimya da eksik görülen konular tamamlanacak.

Sınav: Dönem projesi ve final sınavı

Ders Kitabı:  Keeton W.T., Gould J. L., (1993) Genel Biyoloji I ( Çev. Ali Demirsoy ve İsmail  Türkan) Palme Yayıncılık, Ankara

Keeton W.T., Gould J. L., (1993) Genel Biyoloji II ( Çev. Ali Demirsoy ve İsmail  Türkan) Palme Yayıncılık, Ankara

Gözükara, E. M., (1994) Biyokimya I  2. Baskı Evin Matbaası, Malatya

Gözükara, E. M., (1994) Biyokimya II 2. Baskı Evin Matbaası, Malatya

Demirsoy A., 1991.  Kalıtım ve  Evrim 5. Baskı.  Meteksan Yayınları, Ankara

Akman, Y. ve ark., (2001) Bitki Fizyolojisi Ankara

 

 

Dersin Kodu: SBÖ 701 

Dersin Adı: Sosyal Bilgiler Eğitim Programlarında Yeni Eğilimler 

Yarıyıl: Güz

Dersin türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersin Tanımı: Bu dersin genel amacı, ilköğretim sosyal bilgiler ders programını eleştirel bir gözle değerlendirerek günümüzde sosyal bilgiler eğitim programının geliştirilmesi ile ilgili yeni eğilimleri incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Sosyal bilgiler ve bilimler kavramları

Sosyal bilgilerin genel amacı

Sosyal bilgiler programının geliştirilmesinde ortaya çıkan yeni eğilimler

Sosyal Bilgiler eğitim programının kapsam ve düzenine ilişkin yaklaşımlar

Alternatif kapsam ve düzenler

Mevcut Sosyal Bilgiler programının eleştirel bir gözle değerlendirilmesi

Yeni bir Sosyal Bilgiler programı için öneriler

Öğretim Elemanı: Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY                 adoganay@cu.edu.tr

Değerlendirme: Dönem ödevi ve yazılı final sınavı

Ders Kitabı: Parker, Walter (2001). Social studies in elementary education. Upper Saddle River: Merrill Prentice Hall.

 

 

Dersin Kodu: SBÖ 703

Dersin Adı: Sosyal Bilgilerde Düşünme Eğitimi  

Yarıyıl: Güz

Dersin türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersin Tanımı: Bu dersin genel amacı daha çok ezbere dayalı öğretilmeye çalışılan Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde düşünmeye dayalı bir yaklaşımın nasıl uygulanabileceğini göstermektir. Bu amaçla aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Düşünme nedir?

Düşünmeye duyulan gereksinim

Düşünmenin boyutları

Sosyal Bilgiler dersinde düşünmeyi öğrenme

Sosyal Bilgiler öğretimini düşünmeye dayalı planlama

Yaratıcı düşünme etkinlikleri

Eleştirel düşünme etkinlikleri

Sosyal Bilgileri öğrenmede bilişsel farkındalık sürecini işletme

Kavram ve genellemelerin öğretimi

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY                  adoganay@cu.edu.tr

Değerlendirme: Dönem ödevi ve yazılı final sınavı

Ders kitabı: Fisher, Robert (1990). Teaching children to think. United Kingdom: Stanley Thornes

 

 

 

Dersin Kodu: SBÖ 705

Dersin Adı: İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi  

Yarıyıl: Güz

Dersin türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS           : 6

Dersin Tanımı: Temel Kavramlar, Başlıca Demokrasi Anlayışları, Çağcıl Demokrasi İlkeleri, Din-Bilim-Laiklik-Demokrasi, İnsan Hakları İlgili Başlıca Yasal Metinler, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitim Açısından Aile, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Açısından Temeleğitim Programı, Temeleğitimde İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi İle İlgili Etkinlikler.

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ                        gomleksiz@cu.edu.tr

Değerlendirme: Dönem ödevi ve yazılı final sınavı

Ders kitabı: Öğrenciler konularla ilgili kaynak taramalarını kendileri yapacaktır. Ayrıca öğretim elemanı tarafından da gereksinim duyulduğunda  gerekli temel kaynaklar belirtilecektir.

 

 

Dersin Kodu: SBÖ 77   

Dersin Adı: Çağdaş Dünya Tarihi  

Yarıyıl: Güz

Dersin türü: Seçmeli

Haftalık Ders Saati:  3

ECTS: 6

Dersin Tanımı: Dersin genel amacı, sosyal bilgiler öğretimi alanında ulusal-güncel bilgilerin aktarılmasıdır.Bu alanda ele alınacak konular, Aydınlanma dönemi, modern dünyanın oluşumu, soğuk savaş sonrası değişmeler, çağdaş Türk devletlerinin oluşumu, günümüzde ortaya çıkan sosyal, siyasi, ekonomik gelişmeler, bu oluşumların Türk dünyasına etkileri.

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Bülent ÇUKUROVA                       cukurovab@cu.edu.tr

Değerlendirme: Dönem ödevi ve yazılı final sınavı

Ders Kitabı: Konuyla ilgili makaleler

 

 

İKİNCİ YARIYIL

 

Dersin Kodu: İÖ 700

Dersin Adı: Uzmanlık Alan Dersi

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 4

ECTS: 6

Dersi Veren: Bölüm Öğretim Üyeleri

Ders İçeriği: Konu alanında literatür tarama teknikleri, araştırma deseni, araştırmada ölçek ve başarı testi geliştirme, verilerin çözümlenmesi teknikleri, verilerin organizasyonu ve sunumu,  tez raporunun yazımında dikkat edilecek noktalar.

Sınav: Notla değerlendirme yok.

Ders Kitabı: Örnek araştırma önerileri ve tezler

 

 

Dersin Kodu: İÖ 702

Dersin Adı: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Prof Dr. Adil TÜRKOĞLU                           aturkoglu@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Problem-Amaç-Önem-Sayıltılar-Sınırlılıklar-Tanımlar-Aktarmalar Kaynak gösterme Dipnot ve Kaynakça Bağlaçları-Çizelge ve Şekiller-Raporun Yazılması ve Çoğaltılması

Sınav: Dönem projesi ve final sınavı

Ders Kitabı: Karasar, Niyazi (1999). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. 9. Basım. Ankara: Nobel Yayınevi.

Karasar, Niyazi (2000). Araştırmalarda rapor hazırlama. 10. Basım. Ankara: Nobel Yayınevi.

Yıldırım, Ali.; Şimşek, Hasan (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Mayring, Philipp. (1996). Nitel sosyal araştırmaya giriş. Çev.Gümüş, Adnan., Durgun, M.Sezai (2000). Adana: Baki Kitabevi.

Seyidoğlu, Halil.(2000) Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı. 8. basım. İstanbul: Güzem Yayınları.

Balcı, Ali. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. 3.basım. Ankara: Pegem A. Yayınevi Tic. Ltd. Şti.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. 11. basım. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Altınışık, Remzi; Coşkun, Recai; Yıldırım Engin; Bayraktaroğlu Serkan, (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Adapazarı: Sakarya Kitabevi

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 710 

Dersin Adı: Gelişim Kuramları 

Yarıyıl: Bahar

Dersin türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersin Tanımı: Ergenlik döneminin psikolojik yönlerinin anlaşılmasında kuramların rolü vurgulanarak Freud, Erikson, Piaget gibi Makro kuramların yanısıra Sullivan, Lewin, Piaget, Kohlberg, Gilligan, Selman, Elkind gibi kuramcıların mikto kuramlarıda öğrencilere tanıtılmaktadır.

Öğretim Elemanı: Prof Dr. Turan AKBAŞ                              ozan@cu.edu.tr

Değerlendirme: Vize ve final sınavı

Ders Kitabı: Öğretim üyesi tarafından seçilmiş kaynaklar

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 712 

Dersin Adı: Fen Bilgisi Derslerinde Ulaslararası Yaklaşımlar 

Yarıyıl: Bahar

Dersin türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersin Tanımı: Fen Bilgisi eğitiminin özellikleri, toplumsal gelişmelere fen öğretiminin etkileri, Fen bilgisi eğitiminde çeşitli ülkelerin izledikleri öğretim ve uygulama yöntemleri, Fen bilgisi eğitimini geliştirmek için yapılan çalışmalar, Fen öğretiminde öğrenci ve öğretmenin rolleri, yeni geliştirilen materyal, araç ve gereçler hakkında bilgi verilmesi.

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. İlyas DEHRİ                                idehri@cu.edu.tr

                            Yrd. Doç. Dr. Nuri Emrahoğlu          nuremrah@cu.edu.tr

Değerlendirme: Vize ve final sınavı

Ders Kitabı: Öğretim üyesi tarafından seçilmiş kaynaklar

 

 

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 714 

Dersin Adı: Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgi Tek. ve Kullanımı

Yarıyıl: Bahar

Dersin türü: Seçmeli

Haftalık Ders Saati: 3

ECTS: 6

Dersin Tanımı : Bilgi sistemleri, veri sunumu, merkezi işlem birimi (CPU), bellek ve etkin bellek kullanımı, küçük bilgisayarlar ve işletim sistemleri, DOS, windows işletim sistemlerine kısa bir bakış, çeşitli uygulama programları, bilgisayarın toplum üzerindeki etkileri, bilgisayar güvenliği ve ahlak.

Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Z. Gökalp ALTUN

Değerlendirme: Vize ve final sınavı

Ders Kitabı: Öğretim üyesi tarafından seçilmiş kaynaklar

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 716

Dersin Adı: Fen Bilgisi Derslerinde Biyoloji Öğretimi

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6  

Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Fatih MATYAR                      fmatyar@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Fen bilgisinde canlıların yapısı ve çeşitliliğinin öğretilmesi, biyolojide uygulanan öğretim yöntemlerinin değerlendirilmesi, Bilişim teknolojilerinin kullanılması, Biyoloji öğretiminde bilgisayar programlarının yapılması, öğrencilerden gelen dönütlerin değerlendirilmesi

Sınav: Dönem projesi ve final sınavı

Ders Kitabı:  Ohlsonn, B., Ergezen, S. S., (1997) Biyoloji Öğretimi YÖK Dünya Bankası MEB Geliştirme Projesi Ankara

Öğretim üyesinin hazırladığı ders notları

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 718

Dersin Adı: İleri Fizik  II     

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS          : 6

Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Nuri Emrahoglu                     nuremrah@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Astrofizik, Kuantum fiziği, Teorik mekanik ve Atom fiziğinde eksik görülen konular tamamlanacaktır.

Değerlendirme: Vize ve Final

Ders Kitabı: Tüm kaynaklar

 

 

Dersin Kodu: FBÖ 720

Dersin Adı: İleri Kimya II

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS          : 6

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. İlyas DEHRİ                        idehri@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Analitik kimya, anorganik kimya ve Biyokimyada eksik görülen konular tamamlanacaktır.

Değerlendirme: Vize ve Final

Ders Kitabı: Tüm kaynaklar

 

Dersin Kodu: FBÖ 722

Dersin Adı: İleri Biyoloji   II

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS                  : 6  

Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Fatih MATYAR                      fmatyar@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Zooloji, Hidrobiyoloji ve çevre biyolojisi konularında eksik görülen konular tamamlanacaktır.

Sınav: Dönem projesi ve final sınavı

Ders Kitabı:  Keeton W.T., Gould J. L., (1993) Genel Biyoloji I ( Çev. Ali Demirsoy ve İsmail  Türkan) Palme Yayıncılık, Ankara

Keeton W.T., Gould J. L., (1993) Genel Biyoloji II ( Çev. Ali Demirsoy ve İsmail  Türkan) Palme Yayıncılık, Ankara

Demirsoy A., 1991.  Genel Zooloji CiltI. Kısım I   Meteksan Yayınları, Ankara

Demirsoy A., 1991.  Genel Zooloji Cilt I Kısım II   Meteksan Yayınları, Ankara

 

 

Dersin Kodu: SBÖ 702 

Dersin Adı: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 

Yarıyıl: Bahar

Dersin türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersin Tanımı: Bu dersin genel amacı, sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımları uygulama düzeyinde kavramaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Sosyal bilgilerde öğrenme ve öğretme

Sosyal bilgiler öğretiminde kubaşık öğrenme

Sosyal bilgiler öğretiminde yapıcı öğrenme

Sosyal bilgiler öğretiminde araştırma-incelemeye dayalı öğrenme

Sosyal bilgilerde demokratik değerlerin öğretimi

Teknoloji ve sosyal bilgilerin öğretimi

Sosyal bilgiler öğretiminde tartışma ve beyin fırtınası

Öğretim Elemanı: Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY                 adoganay@cu.edu.tr

Değerlendirme: Dönem ödevi ve yazılı final sınavı

Ders Kitabı: Martorella, Peter. H. (1996). Teaching social studiesEnglewood Cliffs, NJ: Merrill ve konuyla ilgili makaleler.

 

 

Dersin Kodu: SBÖ 704   

Dersin Adı: Sosyal Bilgiler Öğretiminin Bireyselleştirilmesi  

Yarıyıl: Bahar

Dersin türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersin Tanımı: Bu dersin genel amacı, Sosyal Bilgiler öğretiminin öğrenci özellikleri doğrultusunda bireyselleştirilmesinin teknik ve yöntemlerini kavramaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar ve kaynağı

Öğrenme-öğretme stilleri ve Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılması

Çoklu zeka kuramı ve Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılması

Özel eğitime muhtaç çocuklar için yöntemler

Öğretimin bireyselleştirilmesinde diğer yöntem ve teknikler

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY                  adoganay@cu.edu.tr

Değerlendirme: Dönem ödevi ve yazılı final sınavı

Ders Kitabı: Konuyla ilgili makaleler

 

 

Dersin Kodu: SBÖ 706

Dersin Adı: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Program Geliştirme  

Yarıyıl: Güz/Bahar

Dersin türü: Seçmeli

Haftalık Ders Saati: 3

ECTS: 7.5

Dersin Tanımı: Bu dersin genel amacı, Sosyal Bilgiler dersinin programının geliştirilmesiyle ilgili teknik ve süreçleri kavramaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Program geliştirme kavramı

Program geliştirmeye duyulan gereksinim

Program geliştirme modelleri

Sosyal Bilgiler programını etkileyen gelişmeler

Sosyal Bilgiler programının gereksinim analizi

Hedef ve davranışların belirtilmesi

Eğitim durumlarının hazırlanması

Araç-gereç ve materyallerin seçimi

Değerlendirme durumunun belirtilmesi

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY                  adoganay@cu.edu.tr

Değerlendirme: Dönem ödevi ve yazılı final sınavı

Ders Kitabı: SSCE (1991). Planning a social studies program. Boulder, Colorado: Social Science Education Consortium.

 

 

Dersin Kodu: SBÖ 708   

Dersin Adı: Niteliksel Araştırma Yöntemleri  

Yarıyıl: Bahar

Dersin türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS           : 6

Dersin Tanımı: Nicel-nitel araştırma farklılığı ve nitel araştırma yönteminin özellikleri, nitel araştırmalarda örneklem, geçerlik ve güvenirlik, nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bazı araştırma örnekleri, görüşme ve türleri; gözlem ve türleri; vaka çalışması ve nitel verilerin analizi

Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI                         matici@cu.edu.tr     

Değerlendirme: Ödevler ve yazılı sınav

Ders Kitabı: Asetatlarla desteklenen ders anlatımı ve sınıf tartışmaları. Öğrencilerden ödevlendirildikleri materyallere hazırlanarak derse katılmaları beklenmektedir

 

 

Dersin Kodu: SBÖ 710   

Dersin Adı: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Drama  

Yarıyıl: Bahar

Dersin türü: Seçmeli

Haftalık Ders Saati:  3

ECTS: 6

Dersin Tanımı: Dramanın tanımı, önemi, dramanın  öğretimde  motivasyonu artırmak ve etkili öğrenmeler sağlamak amacıyla kullanımı,   motivasyon kuramları, bilişsel kuramlar, sosyal öğrenme, merak, benlik, kültür ve motivasyon.

 

Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN                    ukoymen@cu.edu.tr

Değerlendirme: Haftalık ödevler ve dönem sonunda uygulamalı bir sınav.

Ders Kitabı: John O’Toole ,1992 The Process of Drama  . Routledge,London

 

N,Morgan, J,Saxton 1995.Teaching Drama A mind of many wonders. Heinemann, Portsmouth, New Hampshire

 

B.J. Wagner  1999, Dorothy Heathcote. Calendar Islands Publishers, Portland ,Meine

 

James P. Raffini, 1996, 150 Ways to Increase Intrinsic Motivation in the Classroom

Allyn and Bacon

 

Dersin Kodu: SBÖ 712   

Dersin Adı: Tarih Metodolojisi  

Yarıyıl: Bahar

Dersin türü: Seçmeli

Haftalık Ders Saati:  3

ECTS: 6

Dersin Tanımı: Dersin amacı sosyal bilgiler öğretimi içinde tarih formasyonu da kazandırabilmektir. Bu çerçevede tarih nedir? Tarih öğretiminin amacı, tarihin kaynakları, araştırma yöntemleri, tarih felsefesi, sosyal bilimler içinde tarihin önemi ele alınacaktır

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Bülent ÇUKUROVA                       cukurovab@cu.edu.tr   

Değerlendirme: Dönem ödevi ve yazılı final sınavı

Ders Kitabı: Konuyla ilgili makaleler

 * Diğer bölümlerden Yüksek lisans programımızda ders açan öğretim elemanları bu listede gösterilmemiştir. (This lists did not consist lecturers who are coming from other departments in order to open modules)

* Öğrenciler Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programından "İÖ 701 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I, İÖ 702 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II ve İÖ 703 Uygulamalı Eğitim İstatistiği I" derslerini zorunlu olarak alacaklardır.

 78 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics