Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Müzik

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK LİSANS VE YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

 

 

 

 

 

SOCRATES II – ERASMUS

BİLGİ FORMU

 

 

 

                                                                                            Konservatuvar Müdürü

                                                                                    Prof.Dr.Ahmet Hilmi YÜCEL

                                                                                  Telefon : + ( 90 ) ( 322) 338 62 64

                                                                                     Fax   : + ( 90 ) ( 322) 338 62 65

                                                                                                 e-mail : ayucela@cu.edu.tr

 

 

 

 

                                      SOCRATES/ERASMUS-ECTS Koordinatorü

                                                                                                         M.Tuğrul GÖĞÜŞ                                                                                Telefon& Fax : + ( 90 ) ( 322 ) 459 90 59

                                                                                           e-mail :   mtgogusa@cu.edu.tr     

 

 

                                                                                 

                                                                                                               Adres

                                                                                                          Çukurova Üniversitesi

                                                                                                           Devlet Konservatuvarı

                                                                                                           Müzik Bölümü

                                                                                              01330 Balcalı/Adana. TÜRKİYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

                                                                                              Sayfa

 

 

 

 

1. İçindekiler.......................................................................... 2

           

            2. Genel Bilgiler................................................................... 3

 

            3.  Academik Personel...................................................... ..4

 

            4. Ders İçerikleri....................................................................5

 

            5. Yüksek Lisans Programı  Dersleri................................... 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Academik  Personel

 

 

 

Prof. Ferhang Hüseyinov

 

Prof.Dr. Banu İnanç

 

Doç.Dr. Adnan Gümüş

 

Yrd. Doç. Hakan Çuhadar

 

Öğretim Görevlisi   Can Coker

 

Öğretim Görevlisi  Leyla Hüseyinova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

 

            Öğrenciler  bu programda en az  30 kredilik ders alırlar. Bütün öğrenciler  kendi ana sanat dallarına ait ana çalgı, oda müziği ve bu alandaki diğer dersleri alarak programı tamamlarlar. Bu programın amacı ileri düzeyde sanatçı ve öğretim görevlisi yetiştirmektir.Mezun olanlar  Senfoni Orkestralarında , Operalarda  ve müzik okullarında öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

 

 

 

 

 

Yaylı Çalgılar Ana Branşları

Keman, Viyola, Viyolonsel  ve Kontrabas 

 

Ders

Kodu

 

 

Dersin Adı

 

ECTS

Ders

Kodu

 

Dersin Adı

 

ECTS

MÜZ  701

Ana Çalgı I

       7

MÜZ  702

Ana Çalgı II

7

MÜZ  703

Oda Müziği I

       6

MÜZ  704

Oda Müziği  II

6

MÜZ  705

Eşlik  I

(Korrepetisyon)

     

       6

 

MÜZ 706

Eşlik I

(Korrepetisyon)

 

6

 

MÜZ  707

 

Felsefi Estetik

      

       3

 

MÜZ  710

 

Araştırma Yöntemleri  II

 

7

 

MÜZ  709

 

Araştırma Yöntemleri  I

    

       7

 

MÜZ  712

Çalgı Öğretim Yöntemleri  II

 

6

 

MÜZ  711

Çalgı Öğretim Yöntemleri  I

 

       6

 

MÜZ  714

 

Uzmanlık Alan Dersi

 

0

MÜZ  713

Uzmanlık Alan Dersi

       0

MÜZ  716

Uzmanlık Alan Dersi

0

MÜZ  715

Uzmanlık Alan Dersi

       0

TOPLAM

 

32

TOPLAM

 

     35

 

 

 

 

 

  • Bütün dersler zorunludur..
  • Derslsr iki  dönemde tamamlanır. (32 ECTS-  38  hours)

 

 

 

 

 

Ders Kodu               : MÜZ 701-702

Dersin Adı                : Ana Çalgı I – II

Dönem                      : 1., 2., 3. & 4. Dönem

Ders Tipi                  : Zorunlu

Saat/Hafta                : 3

ECTS Kredisi          : 7

Ders İçeriği              : Konservatuvar Lisans programının ileri düzey devamıdır. Anaçalgı* edebiyatının ileri düzeydeki yapıtlarının tanınması, çalışılması ve yorumlanması dersin önemli işlevidir. 2. yarıyıl sonunda 3.yarıyıla geçmeden önce bir resital vermek zorunludur.

*Tüm sanat dallarında ayrı ayrı okutulan çalgıları ifade eder.(Örneğin öğrencinin anaçalgısı keman  ise yalnızca keman’ı ifade eder.)

Öğretim Elemanı           : Prof. Ferhang  HUSEINOV (Keman &Viyola),

                                   Yard.Doç. Hakan CUHADAR (Keman),

                       Öğr. Gör. Can COKER (Piyano),

                       Öğr.Gör. Leila HUSEINOVA (Piyano)

Sınav                               : İkinci dönem sonunda Resital

Kaynaklar                       : Öğretim elemanınca verilen materyaller.

 

 

Ders Kodu               : MÜZ 703-704

Dersin Adı                : Oda Müziği I – II

Dönem                      : 1., 2., 3. & 4. Dönem

Ders Tipi                  : Zorunlu

Saat/Hafta                : 2

ECTS Kredisi          : 6

Ders İçeriği              : Oda müziği yapıtlarının incelenmesi,oda müziği edebiyatının çağlar boyu gelişimi ve 20.yüzyıl oda müziği yapıtlarının tanıtılması ve yorumu.2.yarıyıl sonunda 3.yarıyıla geçmeden önce bir  konser vermek zorunludur.

 

Öğretim Elemanı           : Prof. Ferhang  HUSEINOV (Keman &Viyola),

                       Öğr. Gör. Can COKER (Piyano),

                      

Sınav                               : İkinci dönem sonunda Resital

Kaynaklar                       : Öğretim elemanınca verilen materyaller.

 

 

Ders Kodu               : MÜZ 705-706

Dersin Adı                : Eşlik (Korrepetisyon)  I – II

Dönem                      : 1., 2., 3. & 4. Dönem

Ders Tipi                  : Zorunlu

Saat/Hafta                : 2

ECTS Kredisi          : 6

Ders İçeriği              : Uygun düzeyde yapıtların deşifre suretiyle okunması. Değişik çalgılara eşlik edebilme. 2.yarıyıl sonunda 3.yarıyıla geçmeden önce bir konserde eşlikçi olarak konser vermek zorunludur.

 

 

Öğretim Elemanı           : Öğr.Gör. Leila HUSEINOVA (Piyano)

                                            Öğr. Gör. Can COKER (Piyano),

Sınav                               : İkinci dönem sonunda Resital

Kaynaklar                       : Öğretim elemanınca verilen materyaller.

 

Ders Kodu               : MÜZ 707

Dersin Adı                : Felsefi Estetik

Dönem                      : 1., Dönem

Ders Tipi                  : Zorunlu

Saat/Hafta                : 2

ECTS Kredisi          : 3

Ders İçeriği              : Estetiğin konusu ve yönteminden hareketle, bir bütün olarak “estetik gerçeklik” denilen alanın sorunlarının felsefi temellendirilmesi yapılacaktır.

Bu çerçevede ele alınacak olan “estetik özne”,”estetik tavır ve beğeni” ve “estetik nesne” sorunları öznelci ve nesnelci anlayışlardan hareketle çözümlenerek, tartışmalar “estetik değer” ve “estetik yargı” incelemelerine kadar genişletilecek, idealist, tarihsel ve ontolojik görüşler karşılaştırılırken Aristoteles,Kant,Hegel,Croce,Hartmann,Adorno ve Wittgenstein’ın görüşlerine  yer verilecektir.

 

Öğretim Elemanı           : Doç.Dr. Adnan Gümüş

Sınav                               :  Ara ve Final

Kaynaklar                       : Öğretim elemanınca verilen materyaller.

 

 

Ders Kodu               : MÜZ 709-710

Dersin Adı                : Araştırma Yöntemletri  I – II

Dönem                      : 1., 2., Dönem

Ders Tipi                  : Zorunlu

Saat/Hafta                : 3

ECTS Kredisi          : 7

Ders İçeriği                  : Genel araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma.

 

Öğretim Elemanı           : Prof.Dr. Banu İnanç

                      

Sınav                               : Ara ve final

Kaynaklar                       : Öğretim elemanınca verilen materyaller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu               : MÜZ 711-712

Dersin Adı                : Çalgı Öğretim Yöntemleri  I – II

Dönem                      : 1., 2., Dönem

Ders Tipi                  : Zorunlu

Saat/Hafta                : 2

ECTS Kredisi          : 6

Ders İçeriği              : İlk kez çalgı çalmaya başlayacak olan  bireyi çalgıya başlatmak için genel ve özel öğretim yöntem ve tekniklerini bilme,pedagojik yaklaşımlarla bireye çalgısını sevdirme,araştırma,inceleme ve gözlem yoluyla sorun çözme yeteneğini geliştirme.Gerekirse başlangıç düzeyi için etüt ya da küçük parçalar yazabilme.Çalgı öğretimindeki metot ve öğrenme basamakları ile aşamalarını bilme.Başkalarının derslerini gözlemleme ve inceleme yoluyla çalgı öğretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.Edinilen bilgiler doğrultusunda bir kişiyi çalgı çalmaya başlatma.Orta ve ileri sınıf öğrenci düzeylerinde teknik sorunları inceleme ve çözme yöntemleri geliştirme.Çalgı çalmada karşılaşılan sorunlar için küçük etütler verme gerekirse problemi çözmeye yönelik çok küçük etütler yazma.

*Buradaki“Çalgı”sözcüğü,öğrencinin kullandığı Anaçalgısını  tanımlamaktadır

 

Öğretim Elemanı           : Prof. Ferhang  HUSEINOV (Keman &Viyola),

                                   Yard.Doç. Hakan CUHADAR (Keman),

                       Öğr. Gör. Can COKER (Piyano),

                      

Sınav                               :

Kaynaklar    : Öğretim elemanınca verilen materyaller.

 

 

Ders Kodu               : MÜZ 713-714, 715-716

Dersin Adı                : Uzmanlık Alan Dersi  I – II

Dönem                      : 1., 2., Dönem

Ders Tipi                  : Zorunlu

Saat/Hafta                : 4

ECTS Kredisi          : 0

Ders İçeriği              : Enstitü tarafından kabul edilen konularda danışman yönetiminde araştırma, inceleme ve tartışma yapmak. Tez konusunun seçimi ve kabul edilen yöntemler içinde tezin yazım hazırlığını yapmak.

 

Öğretim Elemanı           : Prof. Ferhang  HUSEINOV (Keman &Viyola),

                                   Yard.Doç. Hakan CUHADAR (Keman),

                                   

Sınav                               :

Kaynaklar    : Öğretim elemanınca verilen materyaller.

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL BİLGİLER

 

 

 

 

Adana devlet Konservatuvarı Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

           

            Konservatuvarın esas amacı müzik alanında seviyeyi yükseltmek ve sahne performansı gerçekleştirebilecek sanatçılar yetiştirmektir. Okulun düşüncesi öğrencileri güçlü teknik donanıma sahip ve estetik bir şekilde enstrüman çalma konusunda eğitmektir.

 

            İyi yetişmiş öğretim kadrosuyla ,Ç.Ü.Adana Devlet Konservatuvarı öğrencilerini geleceğin sanatçıları olarak eğitmektedir. Mezun olan öğrenciler Senfonilerde,oda orkestralarında enstrüman sanatçısı olarak ,Opera şan sanatçısı olarak kolaylıkla iş bulabilmektedir. Onların en iyileri ise öğretim görevlisi olarak okulumuzda,başka konservatuvarlarda yada diğer müzik okullarında görev almaktadır. Öğrencilerimizden bazıları yurtdışında eğitim sistemimizi ve yüksek kalitedeki standartlarımızı temsil etmektedirler yada dünyanın her yerinde bazı olağanüstü burslar kazanmaları da mümkündür

           

            Adana Devlet Konservatuvarı Türkiye’deki müzik ve enstrüman öğretimi alanındaki en iyi okullardan biri olma isteğine sahiptir ve geleceğe büyük umutlarla bakmaktadır.

 

            Son yıllarda müzik kurumları iyi eğitimli ve yüksek kaliteli müzisyenler istemektedir. Biz okulumuzdan mezun olan öğrencilerinin bu durumda olmasının mümkün olabileceğine inanıyoruz ve bununla birlikte okulumuzun fiziksel imkanları stüdyoların eğitim ve çalışmalarından daha iyi sonuç almak için yeterlidir.

 

            Okuldaki bütün personel sıkı çalışmalı ve birbiriyle iletişim içerisinde olmalıdır.  

 

 88 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics