Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Seramik

 

Ç.Ü.GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SERAMİK BÖLÜMÜ

YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

2004-2006 Eğitim-Öğretim Yılı

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜZ

 

 

 

BAHAR

 

Ders Kodu

Ders Adı

ECTS

 

Ders Kodu

Ders Adı

ECTS

SB-701

Seramik Sanat,Kültür ve Teknoloji Tarihi

2

SB-700

Seramik Sanatlarında Özel Konular

6

SB-703

Endüstriyel Seramik Kimyası

4

SB-702

Seramik Arkeometrisi

4

SB-705

Seramik Restorasyonu ve Konservasyonu I

4

SB-704

Seramik Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları

4

SB-707

Sanat Seramiği (S) I

2

SB-706

Seramik Restorasyonu ve Konservasyonu II

4

SB-709

Endüstriyel Seramik Tasarımı I

2

SB-708

Sanat Seramiği II (S)

2

SB-711

Seramik Teknolojisi Tasarımı I

4

SB-710

Endüstriyel Seramik Tasarımı II (S)

4

SB-713

Uzaktan Algılama Teknikleri ile Hammadde Alanlarının Saptanması I

2

SB-712

Seramik Teknolojisi Tasarımı II (S)

4

SB-715

Seramik Mineralojisi ve Mikroyapısı

2

SB-714

Uzmanlık Alanı

2

SB-717

Hammadde Jeokimyası (S)

2

 

 

 

SB-719

Hammadde Jeolojisi (S)

2

 

 

 

SB-721

Seramik Sanatlarında Özel Konular

 

 

 

 

SB-723

Uzmanlık Alanı

 

 

 

 

TOPLAM

30

TOPLAM

30

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu     : SB-701

Ders Adı         : Seramik Sanat, Kültür ve Teknoloji Tarihi (2+0)2

Yarıyıl : Güz

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2

ECTS                  : 2

Ders İçeriği    : Seramik sanatlarını, geçmişten günümüze kadar tarih içerisinde sanatsal ve teknolojik gelişiminin, dünya kültür içeriklerinin sosyolojik, antropolojik ve sanatsal yönden incelenmesi. Teknoloji oluşumu ve gelişmesinin insan‑araç ilişkisi yönünden irdelenmesi.

Öğretim Elemanı       : Dr.Necdet SAKARYA

Sınav          : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

Ders Kodu     : SB-703

Ders Adı         : Endüstriyel Seramik Kimyası (2+0)2

Yarıyıl : Güz

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 4

ECTS                  : 4

Ders İçeriği    : Seramik Hammaddeleri ve hesaplamalar, kil-su sistemleri, kil gövdelerin şekillendirilmesi, kurutma ve pişirme mekanizması,  Sırların Kimyasal Özellikleri ; Sır Bileşimi ve Hesaplaması; Özel Sırlar; Opak; Mat; Krakle; Tuz; Lüster; Kristal ve Aventurin. Seramik Renkler; Seramik Boya ve Sırların Hazırlanması ve Uygulanması. Sır Hataları ve Kontrolleri.Camların vitrifikasyonu, yapısı ve özellikleri, teknolojisi, fizikokimyası, renk oluşumu, ve devitrifikasyon. Cam ve Cam Seramikler. Füzyon cam ve Füzyon cam tekniğine giriş.

Öğretim Elemanı       : Dr.Y.Ziya HALEFOĞLU

Sınav               : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

Ders Kodu     : SB-705

Ders Adı         : Seramik Restorasyonu ve Konservasyonu I  (2+0) 2

Yarıyıl : Güz

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 4

ECTS                  : 4

Ders İçeriği    : Arkeolojik seramiklerin mikroyapılarının ince kesitler ve bozulmamış ömekler kullanılarak optik ve elektron mikroskopilerinin ve sayısallaştırılmış görüntülerinin (Quantimet‑520) incelenerek güncel hammaddeler ve benzerlerinin yapım tekniklerinin araştırılması. Eski seramik eserlerin korunma yöntemlerinin irdelenmesi.

Öğretim Elemanı       : Dr.Necdet SAKARYA

Sınav          : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

Ders Kodu     : SB-707

Ders Adı         : Sanat Seramiği (S) I  (2+0) 2

Yarıyıl : Güz

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2

ECTS                  : 2

Ders İçeriği    : Sanatsal kişiliklerin oluşmasına yönelik olarak malzeme saptama ve hazırlama tekniklerinin, sanatsal sırların ve boyar maddelerin yapım tekniklerinin araştırılması. Bir tasarımın yeni malzeme ve teknik kullanılarak uygulanması

Öğretim Elemanı       : Dr.Necdet SAKARYA

Sınav          : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

Ders Kodu     : SB-709

Ders Adı         : Endüstriyel Seramik Tasarımı I  (2+0) 2

Yarıyıl : Güz

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2

ECTS                  : 2

Ders İçeriği    :Endüstri ve yapı seramiklerin teknik ve estetik yönlerinin irdelenip seri üretime yönelik teknolojilerin kullanılarak tasarımların araştırılması ve endüstriye uygunluğunun incelenmesi.

Öğretim Elemanı       : Dr.Necdet SAKARYA

Sınav          : Seçmeli

 

 

 

Ders Kodu     : SB-711

Ders Adı         : Seramik Teknolojisi Tasarımı  I  (2+0) 2

Yarıyıl : Güz

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 4

ECTS                  : 4

Ders İçeriği    : Seramik endüstrisinin gereksinimi olan seramik, porselen, sağlık gereçleri çamurlarının sırlarının ve boyar maddelerinin araştırılması ve uygulanması. Döküm, pres ve otomatik sıvama makinalarına uyum sorunlarının incelenmesi.

Öğretim Elemanı       : Dr.Necdet SAKARYA, Dr.Yusuf Ziya HALEFOĞLU

Sınav          : Seçmeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu     : SB-713

Ders Adı         : Uzaktan Algılama Teknikleri ile Hammadde Alanlarının Saptanması I (2+0)2

Yarıyıl : Güz

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2

ECTS                  : 2

Ders İçeriği    : Uzaktan Algılamanın Temel Prensipleri. Yeryüzünün farklı görünümlerinin yansıma karakteristikleri siyah ve diazo görüntülerinde gözle yorum yöntemiyle bilgi üretimi, arazi kullanımı ve özellikle toprak hammadde alanlarının saptanması ile Landsat verilerinin kullanılma olanakları.

Öğretim Elemanı       : Prof.Dr.Ural DİNÇ

Sınav              : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

Ders Kodu     : SB-715

Ders Adı         : Seramik Mineralojisi ve Mikroyapısı  (2+2)3

Yarıyıl : Güz

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2+1

ECTS                  : 2

Ders İçeriği    : Seramiklerin yapımında kullanımdan kaynak‑hammadde materyallerinin mineralojik ve mikromorfolojik özelliklerinin yöntemlerle saptanması. Ayrıca seramik ürünlerin gözeneklilik anadoku solidifikasyon gibi mikroyapısal özelliklerinin irdelenmesi.

Öğretim Elemanı       : Prof.Dr.Selim KAPUR

Sınav              : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

Ders Kodu     : SB-717

Ders Adı         : Hammadde Jeokimyası (S)  (2+0) 2

Yarıyıl : Güz

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2

ECTS                  : 2

Ders İçeriği    : Atomik absorpsiyon spektrometresi, spektrofotometri, alevfotometrisi, kızılötesi spektrometrisi yöntemleriyle seramik hammaddelerinin ve seramik ürünlerin jeokimyasal özelliklerinin saptanması.

Öğretim Elemanı       : Prof.Dr.Servet YAMAN

Sınav              : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu     : SB-719

Ders Adı         : Hammadde Jeolojisi (S)  (2+0) 2

Yarıyıl : Güz

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2

ECTS                  : 2

Ders İçeriği    : Seramik endiistrisinde kullanılan hammadde yataklarının jeolojik özelliklere ve rezerv olarak boyutlandırılmaları. Söz konusu kaynakların optimal, çevresel kullanımlarının irdelenmesi.

Öğretim Elemanı       : Prof.Dr.Servet YAMAN

Sınav              : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

Ders Kodu     : SB-721

Ders Adı         : Seramik Sanatlarında Özel Konular  (4+0) 4

Yarıyıl : Güz

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      :

ECTS                  :

Ders İçeriği    : Seramik anasanat dalında enstitümüz tarafından Yüksek Lisans Tez programına kabul edilen Yüksek Lisans öğrencileri için, danışmanı yönetiminde son teknolojik ve sanatsal gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması.

Öğretim Elemanı       : Bölüm Öğretim Elemanları

Sınav              : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

Ders Kodu     : SB-723

Ders Adı         : Uzmanlık Alanı   (4+0) 4

Yarıyıl : Güz

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 4

ECTS                  : 2

Ders İçeriği    :

Öğretim Elemanı       : Bölüm Öğretim Elemanları

Sınav              : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu     : SB-700

Ders Adı         : Seramik Sanatlarında Özel Konular   (4+0) 4

Yarıyıl : Bahar

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 4

ECTS                  : 6

Ders İçeriği    : Seramik anasanat dalında enstitümüz tarafından Yüksek Lisans Tez programına kabul edilen Yüksek Lisans öğrencileri için, danışmanı yönetiminde son teknolojik ve sanatsal gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması.

Öğretim Elemanı       : Bölüm Öğretim Elemanları

Sınav              : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

Ders Kodu     : SB-702

Ders Adı         : Seramik Arkeometrisi   (2+0) 2

Yarıyıl : Bahar

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2

ECTS                  : 4

Ders İçeriği    : Seramik hammadde ve ürünlerde yaş kimyasal analiz yöntemleri ve uygulamaları (Silikat Analizi, Al2O3, CaO, MgO ...). Atomik Absorbsiyon, Taramalı Elektron Mikroskobu, X-ray Analizi ve yorumları.

Öğretim Elemanı       : Dr.Yusuf Ziya HALEFOĞLU

Sınav              : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

Ders Kodu     : SB-704

Ders Adı         : Seramik Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları   (2+0) 2

Yarıyıl : Bahar

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2

ECTS                  : 4

Ders İçeriği    : Bilimsel araştırma, yaklaşım ve yöntemlerinin seramik bilimine uygulanması ve seramik araştırmalarının sonuçlarının sunumlarında kullanılacak temel prensipleri.

Öğretim Elemanı       : Dr.Yusuf Ziya HALEFOĞLU

Sınav              : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu     : SB-706

Ders Adı         : Seramik Restorasyonu ve Konservasyonu II   (2+0) 2

Yarıyıl : Bahar

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2

ECTS                  : 4

Ders İçeriği    : Bilimsel yönden mikroyapısı, hammadde içeriği ve yapım yöntemi irdelenen eski seramiklerin simulasyonlarının yapılması. Dini ve anıtsal mimaride kullanılan gözenekli, eski seramiklerin korunma yöntemlerinin irdelenmesi.

Öğretim Elemanı       : Dr.Necdet SAKARYA

Sınav              : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

Ders Kodu     : SB-708

Ders Adı         : Sanat Seramiği II (S)  (2+0) 2

Yarıyıl : Bahar

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2

ECTS                  : 2

Ders İçeriği    : Sanat seramikleri için malzeme geliştirme yöntemlerinin irdelenmesi ve nesnel eserlere göre geliştirilen malzemelerin uygulanabilir bir projede kullanılması.

Öğretim Elemanı       : Dr.Necdet SAKARYA

Sınav              : Yazılı ara sınav ve final sınavı

 

 

 

Ders Kodu     : SB-710

Ders Adı         : Endüstriyel Seramik Tasarımı II (S)  (2+0) 2

Yarıyıl : Bahar

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2

ECTS                  : 2

Ders İçeriği    : Endüstriye uygulanabilecek formların tasarlanarak prototip üretim yapılması ve seri üretim sorunlarının araştırılması, geliştirilen ürünün üretilmesi.

Öğretim Elemanı       : Dr.Necdet SAKARYA

Sınav              : Seçmeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu     : SB-712

Ders Adı         : Seramik Teknolojisi Tasarımı II (S)  (2+0) 2

Yarıyıl : Bahar

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 2

ECTS                  : 2

Ders İçeriği    : Üretilebilir çamur ve sırların fırınlama teknolojilerinin saptanması ve dekorasyon tekniklerinin geliştirilmesi, yer ve duvar seramiklerinde kullanılabilir bir proje geliştirilerek uygulanabilirliğini incelemek.

Öğretim Elemanı       : Dr.Necdet SAKARYA, Dr.Yusuf Ziya HALEFOĞLU

Sınav              : Seçmeli

 

 

 

Ders Kodu     : SB-714

Ders Adı         : Uzmanlık Alanı  (4+0) 4

Yarıyıl : Bahar

Ders Tipi        : Zorunlu

Saat/Hafta      : 4

ECTS                  : 6

Ders İçeriği    :

Öğretim Elemanı       : Bölüm Öğretim Elemanları

Sınav              : Yazılı ara sınav ve Final sınavı

 

 

 

 

 

 

 91 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics