Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Sınıf Öğretmenliği

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İLKÖĞRETİM  ANABİLİM DALI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

 

SOCRATES II - ERASMUS

 

KILAVUZU

 

 

 

 

 

 

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. İlyas DEHRİ

Tel:(+ 90-322) 338 60 76

E-Mail: idehri@cu.edu.tr

 

 

SOCRATES / ERASMUS-ECTS Koordinatörü:

Yrd.Doç.Dr.Filiz YURTAL

E-Mail: fyurtal@cu.edu.tr

 

 

Adres:

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

01330 Adana

 

Tel   : (+ 90-322) 338 60 76)

Fax  : (+ 90-322) 338 60 76)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

 

Sayfa

 

1.   Genel Bilgi                                                                                                                      3

2.   Eğitim Programı                                                                                                             3

3.   Akademik Kadro                                                                                                            4

4.   Yüksek Lisans Ders Programı                                                                                        5

5.   Yüksek Lisans Ders Tanımları                                                                                       7

                    

 

 


 

 

1. GENEL BİLGİ

 

Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans programının temel amacı, sınıf öğretmenlerinin ilköğretim alanında yüksek lisans yapmalarını sağlamaktır. Henüz doktora programı açılmamıştır. Farklı alanlarda çalışmaların yapıldığı anabilim dalında, ilköğretimle bağlantılı olarak çalışılan konular şunlardır: Öğrenme Kuramları ve Öğretme Kuramları, Düşünme Eğitimi, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi,  Türk Eğitim Sistemi, Sınıf Yönetimi, İlköğretimde  Karşılaşılan Sorunlar, İlköğretimde Rehberlik, Sosyal Bilgiler Programlarında Yeni Eğilimler, Kubaşık Öğrenme, Alternatif  Eğitim Görüşleri, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık, Eğitimde Drama, Çoklu Zeka Kuramı, Fen Bilgisi Öğretimi, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Matematik Öğretimi, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Öğretmenlerde Tükenmişlik, Düzey Kümeleri (Seviye Grupları), Anne-Baba Çocuk İlişkileri.

 

Ana bilim dalında 1 doçent, 7 yardımcı doçent olmak üzere, 8 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, anabilim dalında 16 öğretim görevlisi, 5 araştırma görevlisi de çalışmaktadır.

 

 

 

 

http://egitim.cu.edu.tr/default.asp

 

Çukurova Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği Bölümü

01330. Balcalı-Adana-Türkiye

 

 

 

2. EĞİTİM PROGRAMI

 

Sınıf öğretmenliği yüksek lisans programı, dört yarıyılı içeren bir programdır. Öğrenciler, üç ders zorunlu olmak üzere, ilk iki yarıyılda en az 24 kredilik (48 ECTS) sekiz ders almak zorundadırlar. Son iki yarıyıl da tez çalışmasına ayrılmıştır.

Sınıf öğretmenliği yüksek lisans programında 4’lü notlandırma sistemi kullanılmaktadır. Notların karşılık değerleri şu şekildedir: FF= 0.00, FD= 0.50, DD= 1.00, DC= 1.50, CC=2.00, CB= 2.50, BB= 3.00, BA= 3.50, AA= 4.00

Yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olabilmeleri için en az CC notunu almış olmaları gerekmektedir. Ders aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamış kabul edilebilmeleri için not ortalamalarının BB olması gerekmektedir.

Ders aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin derecelerini alabilmeleri için, belirtilen süre içerisinde tez önerilerini ve tezlerini tamamlayıp sunmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 


 

3.   AKADEMİK KADRO*                                               E-POSTA ADRESLERİ   

   

Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ                                                gomleksiz@cu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU                                       nuremrah@cu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA                                         stumkaya@cu.edu.tr                               

Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT                                    partut@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM                                            faryil@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Filiz YURTAL                                                 fyurtal@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR                                        czekiye@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İskender ÖZGÜR                                            iozgur@cu.edu.tr

Öğr.Gör.Dr.Kamuran TARIM                                                gkamuran@cu.edu.tr

Öğr.Gör.Dr.Ayten İFLAZOĞLU                                            iayten@cu.edu.tr

Arş. Gör. Dr.M. Sencer BULUT                                            sbulut@cu.edu.tr


 

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI*

 

 

1.Dönem

 

2. Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

ECTS

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

ECTS

SÖ-700

Uzmanlık Alan Dersi

6

 

SÖ-700

Uzmanlık Alan Dersi          

6

SÖ701

İlköğretimde Program Geliştirmede Araştırma

Sorunları

6

 

SÖ702

Öğretimsel Tasarım Kuramları

6

SÖ703

Öğrenme Kuramları

6

 

SÖ704

Eğitimde Drama

6

SÖ707

İletişim ve Teknoloji

6

 

SÖ706

Kubaşık Öğrenme

6

SÖ711

Kubaşık Öğrenme Uygulamaları

6

 

SÖ708

Çok-Kültürlü Eğitim

6

SÖ713

Nitel Sosyal Araştırma

6

 

SÖ710

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yeni Eğilimler

6

SÖ717

Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme

6

 

SÖ712

Matematik Öğretiminde Çağdaş Uygulamalar

6

SÖ719

Matematik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

6

 

SÖ714

Öğrenciyi Tanıma Teknikleri

6

SÖ721

İlköğretimde Rehberlik

6

 

SÖ716

Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi

6

SÖ723

Meslekte Tüken. ve Başa Çıkma Stratejileri

6

 

SÖ718

Türkçe Öğretiminde Metin Tahlilleri

6

SÖ727

Çocuk Edebiyatı

6

 

SÖ720

Okulöncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

6

SÖ731

Yaratıcı Drama

 

 

SÖ724

Çocuklarda Uyumsal Davranış Sorunları

6

SÖ739

Özel Eğitimde Aile Danışmanlığı

6

 

SÖ728

Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları

6

SÖ741

Zihinsel Özürlü Çocukların Gelişim ve Eğitim Sorunları

6

 

SÖ730

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama

6

SÖ747

Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri

6

 

SÖ732

Öğretim Kuramları

6

SÖ751

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretimi

6

 

SÖ734

Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

6

SÖ753

Türkçe Öğretiminin Sorunları

6

 

SÖ736

Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

6

SÖ-755

Fen ve Fen Bilimleri Öğretiminin Temelleri I

6

 

SÖ738

İlköğretimde Sorumluluk Eğitimi

6

SÖ-757

Sınıftaki Davranış Bozuklukları İle Başetme

6

 

SÖ740

Konuşma Engelli Çocukların Gelişim Eğitim Sorunları ve Sağaltımı

6

SÖ-759

Okulda İnsan İlişkileri

6

 

SÖ742

Fen ve Fen Bilimleri Öğretiminin Temelleri II

6

SÖ-761

Halk Kültüründe Tören ve İnançlar I

6

 

SÖ744

Halk Kültüründe Tören ve İnançlar II

6

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

 

BİRİNCİ YARIYIL

 

Dersin Kodu: SÖ 700

Dersin Adı: Uzmanlık Alan Dersi

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 4

ECTS: 6

Dersi Veren: Bölüm Öğretim Üyeleri

Ders İçeriği: Konu alanında literatür tarama teknikleri, araştırma deseni, araştırmada ölçek ve başarı testi geliştirme, verilerin çözümlenmesi teknikleri, verilerin organizasyonu ve sunumu,  tez raporunun yazımında dikkat edilecek noktalar.

Sınav: Notla değerlendirme yok.

Ders Kitabı: Örnek araştırma önerileri ve tezler

 

 

Dersin Kodu: SÖ 701

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6  

Dersi Veren: Prof.Dr.Adil Türkoğlu                              aturkoglu@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Program Nedir  Program Geliştirme  Araştırma  İlişkisi ,  İlköğretimde Program Geliştirmenin Teorik Esasları,  İlköğretimde Program Geliştirme İlkeleri ve Süreçleri.

Sınav: Dönem projesi ve final sınavı

Ders Kitabı:  Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme. 4. Baskı. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.

Program geliştirme alanında yapılan örnek tezler.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 703

Dersin Adı: Öğrenme Kuramları

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6  

Dersi Veren: Prof.Dr.Ülkü KÖYMEN

Ders İçeriği: Bu derste öğrenmenin nasıl oluştuğunu açıklayan davranışçı, bilişsel ve sosyal öğrenme kuramlarının sayıltıları, kavramları, ilkeleri, sınırlılıkları ve bu kuramların davranış geliştirme sürecinde kullanılması ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Sınav: Haftalık ödevler ve dönem sonunda uygulamalı bir sınav.

Ders Kitabı: 1. Stephen B. Klein,  Robert R. Mowrer,  1989.  Contemporary Learning Theories: Instrumental Conditioning Thery and the Impact of Biological Constraints on Learning .  Lawrance Erlbaum associates, publishers Hillsdale, New Jersey London .

2. Gordon Dryden and Jeannette Vos, 1994 .   The Learning Revolution : A life-long learning program for the world’s finest computer: your amazing brain  Jalmar Press, Rolling Hills Estates, California

3. Dale H.Schunk; 1991, Learning Theories : An Educational Perspective. Merrill an imprint of Macmillan Publishing Company, New York

4. Jeanne Ellis Ormrod, 1990. Human Learning Theories, Principles, and Educational Applications. Merrill Publishing Company

5. Gordon H.bower, Ernest R. Hilgard, 1981. Theories of Learning : Fifth Edition .  Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 07632

 

 

Dersin Kodu: SÖ 707

Dersin Adı: İletişim ve Teknoloji

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6  

Dersi Veren: Prof.Dr.Ülkü KÖYMEN

Ders İçeriği: Bu derste öğrenmenin nasıl oluştuğunu açıklayan davranışçı, bilişsel ve sosyal öğrenme kuramlarının sayıltıları, kavramları, ilkeleri, sınırlılıkları ve bu kuramların davranış geliştirme sürecinde kullanılması ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Sınav: Haftalık ödevler ve dönem sonunda uygulamalı bir sınav.

Ders Kitabı: 1. Armand Michele Mattelart, 2002. İletişim Kuramları Tarihi ,İletişim Yayınları

2. Erdoğan, İ. Alemdar, K. (1990)  İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi, Ankara.

3. Ergin, A. (1995) Öğretim Teknolojisi İletişim,  Yenidoğuş Matbaası, Ankara

4. Dökmen, Ü (1994). İletişim Çatışmaları ve Empati  .Sistem Yayıncılık

5. Jeanne Ellis Ormrod, 1990. Human Learning Theories, Principles, and Educational Applications.  Merrill Publishing Company

 

 

Dersin Kodu:  SÖ 711

Dersin Adı:  Kubaşık Öğrenme Uygulamaları

Ders türü:  Seçmeli

Saat/hafta:  3    

ECTS: 6

Ders İçeriği: Kubaşık öğrenme teknikleri, kubaşık öğrenmede araştırma ve uygulama, kubaşık öğrenme ders planları, ilköğretim okullarında uygulama, uygulama sonuçlarını tartışma ve öneriler geliştirme.

Dersi Veren : Assoc. Prof. Müfit Gömleksiz                 gomleksiz@cu.edu.tr

Sınav: Dönem ödevi, final sınavı. 

Ders Kitabı  : 1. Johnson, D.W.; Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1987). Structuring cooperative learning: Lesson plans for teachers. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.  2. Johnson, D.W.; Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1988). Circles of learning: Cooperation in the classroom. USA: Edwards Brothers, Inc 3. Johnson, D.W.; Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1991). Cooperation in the classroom. Edina, Minnesota: Interaction Book Company 4. Johnson, D.W.; Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1992). Advanced cooperative learning. Edina, Minnesota: Interaction Book Company. 5. Kagan, S. (1992). Cooperative learning. Paseo Espada: Resources for Teachers, İnc. 6. Slavin, R.E. (1990a). Cooperative Learning: Theory, research and practice. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. 7. Gömleksiz, M. (1997). Kubaşık öğrenme: Temel Eğitim Dördüncü Sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ve arkadaşlık ilişkileri üzerine deneysel bir çalışma”. Adana:Baki Kitap ve Yayınevi, No.14. 8.

Bu kaynaklar dışında uygun diğer  kitap ve makaleler.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 713

Dersin Adı: Nitel Sosyal Araştırma

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saa/Hafta: 3

ECTS: 6

Ders İçeriği: Nitel Yöntemlere Giriş, Nitel Araştırma Desenleri (Alan Çalışması, İçerik Analizi, Biyografi, Örnek Olay, Değerlendirme...), Gözlem, Görüşme; Yorumlama Teknikleri, Nitel Araştırmalarda Güvenirlik ve Geçerlik.

Dersi Veren: Doç.Dr. Adnan Gümüş                             agumus@cu.edu.tr

Sınav: Dönem boyunca yapılan çalışmalar ve ödevler.

Ders Kitabı: : 1) Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. Adana: Baki.

2) Hekman, S. (1999). Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik. İstanbul: Paradigma.

3) Feyerabend, P. K. (1989). Yönteme Hayır. İstanbil:Ara.
4) Kuhn, T. S. (1982). Bilimsel Devrimlerin Yapısı. İstanbul:Alan.

5) Popper, K. (1989) Açık Toplum ve Düşmanları. İstanbul: Remzi.

Artikels: 10-12 readings on grounded theori, phenomenology, hermeneutik, verstehen-interpretative paradigms, (con)textsanalyse.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 717

Dersin Adı: Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY                    adoganay@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Ders, düşünme kavramı, düşünmeye duyulan gereksinim, düşünmenin boyutları Bilişsel farkındalık, yaratıcı ve eleştirel düşünme, mikro ve makro düşünme beceri ve süreçleri, düşünme eğitiminde yeni yaklaşımları içermektedir.

Sınav: Haftalık projeler ve dönem sonunda bir sınav.

Ders Kitabı: 1. Fisher, R. (1995). Teaching Children to Think. Cheltenham: Stanley Thornes  Publishers Ltd. 2. Marzano, R.J. & Brandt, R.S. (1989). Dimensions of Thinking   A Framework for Curriculum and Instruction

 

 

Dersin Kodu: SÖ- 719

Dersin Adı: Matematik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Perihan Dinç Artut                    partut@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Matematiğin tanımı, matematik öğretimini etkileyen öğrenme kuramları, matematik öğretiminde kullanılan yöntemler, grupla çalışma teknikleri ve aktif etkileşimli öğrenme, ilköğretim matematik programının değerlendirilmesi, bilgisayar destekli matematik öğretimi.

Sınav: Vize ve dönem sonunda yapılan final sınavı ile dönem içerisinde yapılan ödev ve çalışmalar

Ders Kitabı:1) Bell, A.W. (unknown). The learning of general Mathematical strategies. A Shell Centre  Publication. 2) Billington, J. at all. (1993). Using and applying mathematics. The Association of Teachers of Mathematics. 3) Billstein, R; Liebskind, S., Lott, J.W. (1993). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers. (5.th edition). Addison-Wesley Pub. 4) Durkin, K. ; Shire, B. (1995). Language Mathematical education. Open University Press. Philadelphia. 5) Hart, K.M. at all. (1998). Children’s understanding of mathematics:11-16. John Murray Ltd. London. 6) Murphy, P. ; Selinger, M. ; Bourne, J. ; Briggs, M. (1995). Subject learning in the primary curriculum. Routledge Pub. London. 7) Nair, A. ; Pool, P. (1991). Mathematics methods. Macmillan Education Ltd. London. 8) Orton, A. ; Wain, G. (1996). Issues in teaching mathematics. Cassell. London. 9) Reys, R.E. at all. (1998). Helping children learn Mathematics .(5th edition).  Allyn & Bacon. 10) Selinger, M. (1997). Teaching Mathematics. Routledge.London an Newyork in association with The Open University. 11) Sovchik, R. (1989). Teaching Matehematics to Childeren. Harper & Row, Publishers,  Inc.New York. 12) Van De Walle J. A. (2001). Elementary and middle school mathematics (4th edition). Longman.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 721

Dersin Adı: İlköğretimde Rehberlik

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard.Doç.Dr. Songül TÜMKAYA

Ders İçeriği: Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.

Sınav: Vize ve final sınavı

Ders Kitabı:1) Bakırcıoğlu. R. (2000). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık. 2) Can, G.  (2002). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Pegem  Yayıncılık. 3) Kuzgun. Y. (2000). İlköğretimde Rehberlik. Ankara: Nobel Yayınevi. 4) Tan , H.  (2000). Psikolojik Danışma Rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınevi. 5) Yeşilyaprak, B. (2000). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayınları.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 727

Dersin Adı: Çocuk Edebiyatı

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR

Ders İçeriği: Çocuk edebiyatı dersinin içeriği masal, hikaye, roman, tiyatro, bilmece, tekerleme, ninni, şiir gibi türlerde konu, tema, amaç, değerlendirmesi yapmak, bu ürünlerdeki dil, anlatım ve içeriğin çocuğun eğitimi üzerindeki etkisini değerlendirmek, çocuğun dil, kavram, hayalgücü, estetik değerler, anlama, anlatma yönündeki gelişimine etkisini belirleme, sosyal, geleneksel kuralların öğretimi, çocuğu hayata hazırlamadaki etkisinin belirlenmesinden oluşmaktadır. Bu amaçla çocuk edebiyatının teorik tanıtımı yapılıp yukarıda sayılan türlerden seçilen örnekler amaç doğrultusunda değerlendirilecektir.

Sınav: Bir vize bir final

Ders Kitabı:1) Uygulamalı Çocuk Edebiyatı (İbrahim Kıbrıs, Eylül Yay. Ank. 2000)

 

 

Dersin Adı: Yaratıcı Drama

Dersin Kodu: SÖ 731

Dönem: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Ders İçeriği: Yaratıcı dramada temel kavramlar ve dramanın tarihi, bireysel özellikler ve bu özelliklerin tanınması, bireyler arası ve gruplar arası iletişim, dramanın oyunla ilişkisi, öykü, masal, fotoğraf ve şiirden doğaçlamalar, etkinlik örnekleri.

Dersi Veren: Doç.Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS    yasare@cu.edu.tr

Sınav: Dönem ödevi, ara sınav ve final sınavı

Ders Kitabı: Üstündağ, T. (2001). Yaratıcı drama öğretmenimin günlüğü. Ankara: pegemA Yayınları.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 739

Dersin Adı: Özel Eğitimde Aile Danışmanlığı

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç Dr. İskender ÖZGÜR

Ders İçeriği: Bu ders, aile danışmanlığının temel ilkelerini, özürlü çocuğa sahip ailelerin karşılaştığı sorunları, özürlü çocuk ailelerine yönelik aile hizmetlerini içermektedir.

Sınav: Haftalık projeler ve dönem sonunda bir final sınavı.

Ders Kitabı:1) Kırcaali-İftar, G. (Dizi Uyarlam Editörü) (1996). Küçük Adımlar. Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı. İstanbul. 2) Stewart, J. C. (1986). Counselling Parents of Exceptional Children. Columbia: Merrill.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 741

Dersin Adı: Zihinsel Özürlü Çocukların Gelişim ve Eğitim Sorunları

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç Dr. İskender ÖZGÜR

Ders İçeriği: Bu ders, zihinsel özür ve zihinsel özürlü çocuklarla ilgili kavramları, zihinsel özür ve öğrenme ile ilgili kuramları, zihinsel özrün türlerini ve nedenlerini, zihinsel özürlü çocukların özelliklerini ve teşhislerini ve kaynaştırma (entegrasyon) yöntemini içermektedir.

Sınav: Haftalık projeler ve dönem sonunda bir final sınavı.

Ders Kitabı:1) Çağlar, D. (1979). Geri Zekalı Çocuklar ve Eğitimleri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No:82. Ankara. 2) Eripek, S. (1993). Zihinsel Engelli Çocuklar. A.Ü. Yayınları. No:668. Eskişehir.

 

 

Ders Kodu : İÖ 747

Ders Adı : Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri

Sömestr : Bahar

Ders  Tipi : Seçmeli

Saat / Hafta : 3

ECTS :

Kurs Tanımı : Bilgisayar Destekli Öğretimin tarihsel oluşum ve gelişim aşamaları, faydaları, sınırlılıkları ve uygulama biçimleri ; özel ders, alıştırma ve uygulama, benzetim, öğretimsel oyunlar, testler ve bunların değerlendirilme ilkeleri

Öğretim Üyesi : Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kutlu

Sınavlar : Yazılı ara ve final sınavları

Ders Kitabı : Stephan M. Alessi; Stanley R. Trollip, Computers-Based Instruction, Methods and Development,  New Jersey, Prentice-Hall, Inc.1985

 

 

Dersin Kodu         : SÖ 751

Dersin Adı            : Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretimi

Yarıyıl                   : Birinci Yıl, Güz

Ders Türü             :  Seçmeli

Saat/Hafta             : 3 (Teorik) + 0 (Uygulama) + 0 (Laboratuar)

ECTS: 6 

Ders İçeriği          : Bilgisayar destekli eğitim ve öğretimin amacı, bilgisayar ağları, web 

                                 yazılım programları, hazır programların tanıtımı, uygulamalar.

Dersi Veren          : Yard. Doç. Dr. Nuri Emrahoğlu                     nuremrah@cu.edu.tr

Sınav                     : Yazılı vize ve final sınavları                            

Ders Kitabı           : Var olan bütün bilgisayar programlama  kitapları

 

 

 

Dersin Kodu: SÖ 753

Dersin Adı: Türkçe Öğretiminin Sorunları

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM

Ders İçeriği: Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlama becerilerinin geliştirilmesinde karşılaşılan sorunlar; dilbilgisi öğretiminde karşılaşılan sorunlar; okuma güçlüklerinin teşhisi ve giderilmesi; okuma metinlerinin yapısı ve bu metinlerde karşılaşılan sorunlar; Türkçe ders kitaplarında metin altı soruları ve bu sorularla ilgili sorunlar; okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesinde karşılaşılan sorunlar; ölçme ve değerlendirmede karşılaşılan sorunlar; “İlköğretim Türkçe Dersi Programı”nın sorunları; Türkçe eğitiminin diğer sorunları

Sınav: Bu derste, Türkçe öğretimiyle ilgili Türkçe ve İngilizce 30 bilimsel makale okunup sınıfta tartışılır. Öğrenciler bu makaleleri ve geliştirdikleri öğretim materyallerini içeren bir dosya hazırlar; ders yılı boyunca, öğrenciler kütüphane ve internetten, işlenecek konulara ilişkin başka bilimsel çalışmalar tarar ve sonuçlarını sınıfta tartışırlar. Sınıf içi çalışmalar ve hazırlanan dosya vize sınavı olarak değerlendirilir. Yıl sonunda final sınavı yapılır.

Ders Kitabı:1) Baş, H. Z. (2002), Drama Yöntemiyle Türkçe Öğretimi, Basım yeri yok: Uzerler Matbaacılık. 2) Demirel, Ö. (2002), Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegema Yayınevi. 3) Kavcar, C. Oğuzkan, F.; Sever, S. (1998), Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi, Ankara: Engin Yayınevi 4) Nas, R. (2002), Türkçe Öğretimi, Ankara: Ezgi Yayınevi. 5) Öz, F. (1997), Uygulamalı Türkçe Öğretimi, Ankara: Anı Yayınları 6) Sağır, M. (2002), Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi, Ankara: Nobel Kitabevi. 7) Sever, S. (2002), Türkçe Öğretim ve Tam Öğrenme, Ankara: Anı Yayınları. 7) Ünalan, Ş.   (2002), Türkçe Öğretimi, Ankara: Nobel Kitabevi.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 755

Dersin Adı: Fen ve fen bilimleri öğretiminin temelleri I

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Doç.Dr.İlyas DEHRİ

Ders İçeriği: Fen bilimi nedir ve nasıl gelişir. Fen bilimlerinde öğrenme ve başlıca öğrenme teorileri, Fen bilimleri eğitiminde laboratuarın etkinliği ve kullanımı, Fen öğretiminde problem çözmenin önemi ve problem çözme teknikleri.

Sınav: Yazılı vize ve final sınavları.

Ders Kitabı:1) İlköğretim fen öğretimi, YÖK yayınları.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 757

Dersin Adı: Sınıfta Davranış Bozuklukları İle Başetme

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard.Doç. Dr. Filiz YURTAL                       fyurtal@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Davranış problemlerinin tanımlanması, davranış problemlerinin analiz edilmesi, davranışı değiştirme, öğrencilerle konuşma, akran etkisini kullanma, diğer eğitimcilerle ve ebeveynlerle çalışma.

Sınav: Dönem ödevi, ara sınav ve final sınavı

Ders Kitabı:1) Kauffman, J., Mostert, M., Trent, S., & Hallahan, D. (1998) Managing classroom behavior: A reflective case-based approach. Boston: Allyn & Bacon

 

 

Dersin Kodu: SÖ 759

Dersin Adı: Okulda İnsan İlişkileri

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard.Doç.Dr. Songül TÜMKAYA

Ders İçeriği: İletişim, iletişim engelleri, insancıl eğitim anlayışı, öğretmen –öğrenci ilişkileri, öğretmen-öğretmen ilişkileri, yönetici-öğretmen ilişkileri, yönetici-öğrenci ilişkileri, yönetici-öğretmen-öğrenci ve aile ilişkileri, sağlıklı iletişim kurma yolları, saygı, içtenlik ve empati anlayışının geliştirilmesi.

Sınav: Vize ve final sınavı

Ders Kitabı:1) Armand Michele Mattelart, 2002. İletişim Kuramları Tarihi ,İletişim Yayınları 2) Bacanlı, H. Duyuşsal Davranış Eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık. 3) Dökmen, Ü (1994). İletişim Çatışmaları ve Empati  .Sistem Yayıncılık 4) Erdoğan, İ. Alemdar, K. (1990)  İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi, Ankara. 5) Ergin, A. (1995) Öğretim Teknolojisi İletişim,  Yenidoğuş Matbaası, Ankara 6) Jeanne Ellis Ormrod, 1990. Human Learning Theories, Principles, and Educational Applications.  Merrill Publishing Company 7) Kılıççı, Y. (1989). Okulda Ruh Sağlığı. Ankara: Şafak Ofset.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 761

Dersin Adı: HALK KÜLTÜRÜNDE TÖREN VE İNANÇLAR I

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR

Ders İçeriği: Halk kültürü içerisinde yer alan sosyal ve günlük olaylar için yapılan törenler ve buna bağlı oluşturulan inançlar ile , geçiş dönemleri için uygulanan tören ve bunların etrafında oluşan inanç biçimleri değerlendirilerek, bu ders içerisinde tören ve inançların yöresel olarak karşılaştırılması da incelenecektir.

Sınav: Bir vize bir final

Ders Kitabı:1) Halk Edebiyatına Giriş (Prof. Dr. Şükrü Elçin, Akçağ Yay. Ank. 1993), Folklor Yazıları (İlhan Başgöz, Adam Yay. İst. 1986), Folklor Edebiyat I-II (Pertev Naili Boratav, Adam Yay. İst. 1982)

 

 

 

 

İKİNCİ YARIYIL

 

Dersin Kodu: SÖ 700

Dersin Adı: Uzmanlık Alan Dersi

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 4

ECTS: 6

Dersi Veren: Bölüm Öğretim Üyeleri

Ders İçeriği: Konu alanında literatür tarama teknikleri, araştırma deseni, araştırmada ölçek ve başarı testi geliştirme, verilerin çözümlenmesi teknikleri, verilerin organizasyonu ve sunumu,  tez raporunun yazımında dikkat edilecek noktalar.

Sınav: Notla değerlendirme yok.

Ders Kitabı: Örnek araştırma önerileri ve tezler

 

 

Dersin Kodu: SÖ 702

Dersin Adı: Öğretimsel Tasarım Kuramları

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6  

Dersi Veren: Prof.Dr.Ülkü KÖYMEN

Ders İçeriği: Öğretim tasarımı prensipleri ve modelleri, Öğretim ve tasarımın ayrı ayrı ve bir arada farklı tanımları, öğretim tasarımının kuralları, içerik, öğrenen ve kaynakların analizi, uygulama örnekleri, öğretimsel hedeflerin seçimi, öğretimin düzenlenmesi ve öğretim araçlarının seçimi.

Sınav: Haftalık ödevler ve dönem sonunda uygulamalı bir sınav.

Ders Kitabı: 1. Charles M. Reigeluth  ,  1983. Instructional Design Theroies and Models: An overview of their current status .   Lawrance Erlbaum associates, publishers Hillsdale, New Jersey London

2. Robert M. Gagne,  Leslie J. Briggs 1973. Principles of Instructional Design . Holt ,Rinehart and Winston Inc. 

3. Charles M. Reigeluth, 1987. Instructional Theories In Action :  Lessons Illustrating Selected Theories and Models.  Lawrance Erlbaum associates, publishers Hillsdale,  New Jersey London

 

 

Dersin Kodu: SÖ 704

Dersin Adı: Eğitimde Drama

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6  

Dersi Veren: Prof.Dr.Ülkü KÖYMEN

Ders İçeriği: Dramanın tanımı, önemi, dramanın  öğretimde  motivasyonu artırmak ve etkili öğrenmeler sağlamak amacıyla kullanımı,   motivasyon kuramları, bilişsel kuramlar, sosyal öğrenme, merak, benlik, kültür ve motivasyon.

Sınav: Haftalık ödevler ve dönem sonunda uygulamalı bir sınav.

Ders Kitabı: 1. Charles M. Reigeluth  ,  1983. Instructional Design Theroies and Models: An overview of their current status .   Lawrance Erlbaum associates, publishers Hillsdale, New Jersey London

2. Robert M. Gagne,  Leslie J. Briggs 1973. Principles of Instructional Design . Holt ,Rinehart and Winston Inc. 

3. Charles M. Reigeluth, 1987. Instructional Theories In Action :  Lessons Illustrating Selected Theories and Models.  Lawrance Erlbaum associates, publishers Hillsdale,  New Jersey London

 

 

Dersin Kodu:  SÖ 706

Dersin Adı:  Kubaşık Öğrenme

Ders türü:  Seçmeli

Saat/hafta:  3    

ECTS: 6

Dersin İçeriği: Kubaşık öğrenme ile ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişim, Öğrenme ve öğretme kuramları ve kubaşık öğrenme; kubaşık öğrenmede küme ve sınıf kimliği geliştirme, iletişim becerileri, düşünme becerileri, sosyal beceriler ile ilgili etkinlikler; kubaşık öğrenme teknikleri, kubaşık öğrenmede değerlendirme.

Dersi Veren: Asst. Prof. Müfit Gömleksiz     gomleksiz@cu.edu.tr

Sınav: Dönem ödevi, final sınavı. 

Ders Kitabı: 1. Johnson, D.W.; Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1987). Structuring cooperative learning: Lesson plans for teachers. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.  2. Johnson, D.W.; Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1988). Circles of learning: Cooperation in the classroom. USA: Edwards Brothers, Inc 3. Johnson, D.W.; Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1991). Cooperation in the classroom. Edina, Minnesota: Interaction Book Company 4. Johnson, D.W.; Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1992). Advanced cooperative learning. Edina, Minnesota: Interaction Book Company. 5. Kagan, S. (1992). Cooperative learning. Paseo Espada: Resources for Teachers, İnc. 6. Slavin, R.E. (1990a). Cooperative Learning: Theory, research and practice. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. 7. Gömleksiz, M. (1997). Kubaşık öğrenme: Temel Eğitim Dördüncü Sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ve arkadaşlık ilişkileri üzerine deneysel bir çalışma”. Adana:Baki Kitap ve Yayınevi, No.14. 8.

Bu kaynaklar dışında uygun diğer  kitap ve makaleler.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 708

Dersin Adı: Çok-Kültürlü Eğitim

Yarıyıl: Güz

Ers Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersin İçeriği: Çok Kültürlü eğitime giriş; etnisite, ulus, devlet, halk, dil, bölge, kitle ile ilgili temel kavramlar; kültür ve alt kültürler; göçmenlik; savaş; cinsiyet; sınıf, azınlık, ırk ilişkileri; Acculturation kuramları; asimilasyon; demokrasi ve alt gruplar; ayrımlaştırılmış grupların olanakları ve şansları; Çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitimle ilgili paradigma ve modeller.

Dersi Veren: Doç.Dr. Adnan Gümüş                             agumus@cu.edu.tr

Sınav: Dönem boyunca yapılan çalışmalar ve ödevler.

Ders Kitabı: : 1) Balibar, E. & Wallerstein, İ. (1995). Irk, Ulus, Sınıf. İstanbul: İmge.

2) Esser, H. (l980). Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und Integration von Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderheiten. Eine handlungstheoretische Analyse. Darmstadt: Neuwiel.

3) Williams, R. (1993). Kültür. İstanbul: İmge.

4) Larrain, J. (1995). İdeoloji ve Kültürel Kimlik. İstanbul: Sarmal.

5 ) Harvey, D. (1997). Postmodernliğin Durumu. Metis: İstanbul.

6) Yılmaz, M. (Ed.) (2001). Medeniyetler Çatışması. Huntington... Ankara: Vadi.

7) Bauman, Z. (1997). Modernite ve Holocaust. İstanbul: Sarmal.

8) Rattansi, A. & Westwood, S. (1999). Irkçılık, Modernite ve Kimlik. İstanbul: Sarmal.

Articles: 10-12 readings on multicultural education.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 710

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersin Adı: İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yeni  Eğilimler

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY

Ders İçeriği: Sosyal bilim ve sosyal bilgiler kavramları, sosyal bilgiler  programında amaçlar ve yeni eğilimler , sosyal bilgiler programında içerik ve yeni eğilimler, sosyal bilgiler öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar

Sınav: Dönem projesi ve final sınavı

Ders Kitabı: Konu ile ilgili makaleler, çeşitli ülkelerin sosyal bilgiler programları.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 712

Dersin Adı: Matematik Öğretiminde Çağdaş Uygulamalar

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Perihan Dinç Artut

Ders İçeriği: Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlem öğretimi, rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemlerin öğretimi, geometri öğretimi, cebirsel eşitlikler ve denklem çözmenin öğretimi, grafikler ve istatistik öğretimi.

Sınav: Vize ve dönem sonunda yapılan final sınavı ile dönem içerisinde yapılan ödev ve çalışmalar.

Ders Kitabı:1) Bell, A.W. (unknown). The learning of general Mathematical strategies. A Shell Centre  Publication. 2) Billington, J. at all. (1993). Using and applying mathematics. The Association of Teachers of Mathematics. 3) Billstein, R; Liebskind, S., Lott, J.W. (1993). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers. (5.th edition). Addison-Wesley Pub. 4) Durkin, K. ; Shire, B. (1995). Language Mathematical education. Open University Press. Philadelphia. 5) Hart, K.M. at all. (1998). Children’s understanding of mathematics:11-16. John Murray Ltd. London. 6) Murphy, P. ; Selinger, M. ; Bourne, J. ; Briggs, M. (1995). Subject learning in the primary curriculum. Routledge Pub. London. 7) Nair, A. ; Pool, P. (1991). Mathematics methods. Macmillan Education Ltd. London. 8) Orton, A. ; Wain, G. (1996). Issues in teaching mathematics. Cassell. London. 9) Reys, R.E. at all. (1998). Helping children learn Mathematics .(5th edition).  Allyn & Bacon. 10) Selinger, M. (1997). Teaching Mathematics. Routledge.London an Newyork in association with The Open University. 11) Sovchik, R. (1989). Teaching Matehematics to Childeren. Harper & Row, Publishers,  Inc.New York. 12) Van De Walle J. A. (2001). Elementary and middle school mathematics (4th edition). Longman.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 714

Dersin Adı: Öğrenciyi Tanıma Teknikleri

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA

Ders İçeriği: Bu derste öğretmen adaylarına, öğrencileri tanımada kullanabilecekleri test dışı teknikler olan otobiyografi, gözlem dereceleme ölçekleri, sosyometri, zaman cetveli, kimdir bu, drama, veli görüşmeleri ve ev ziyaretleri gibi teknikler öğretilmektedir.

Sınav: Dönem projesi ve uygulama, vize ve final sınavı

Ders Kitabı:1) Kappelman, A. (1984). Çocuğunuzun Sorunları.Çev. T.Targu. İstanbul: Cep Kitapları. 2) Özgüven, İ.. ( 1998). Bireyi Tanıma Teknikleri. Ankara: PDREM Yayınları. 3) Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM Yayınları. 4) Savaşır, I., Şahin, H.N. ( 1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 5) Yeşilyaprak, B. (2000). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayınları.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 716

Dersin Adı: Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6  ()

Dersi Veren: Yard.Doç.Dr Filiz YURTAL                       fyurtal@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Aile fonksiyonlarının çocuk üzerindeki etkisi, temel alışkanlıkları kazanmada ailenin rolü, temel çocuk problemleri,  çocuklarla nasıl iletişim kurulur; okul çağı çocuğunun genel özellikleri, okul çağı çocuğunun problemleri, çocuk eğitiminde öğretmenin rolü, çocuk eğitiminde ödül ve cezanın önemi.

Sınav: Dönem ödevi, ara sınav ve final sınavı

Ders Kitabı:1) Binbaşıoğlu C. (2000) Ailede ve Okulda Eğitim Sorunları. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 2) Yavuzer H. (1999) Anne-Baba ve Çocuk. 12.Baskı. İstanbul:Remzi Kitabevi

 

 

Dersin Kodu: SÖ 718

Dersin Adı: Türkçe Öğretiminde Metin Tahlilleri

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR

Ders İçeriği: Edebiyatın önemi üzerinde durulurken, edebiyatın kişinin dil, anlatım, kavram geliştirme, yorum yapma, doğru düşünme ve düşünce üretme üzerindeki etkisi anlatılacaktır. Roman, hikaye, tiyatro, masal, şiir gibi türlerden seçilen örnekler bu yönde ele alınıp , bu metinler konu, amaç, dil ve anlatım yönünden değerlendirilecektir. İlköğretimdeki Türkçe derslerinin işleniş teknikleri, yukarıda belirlenen konular doğrultusunda metin seçimleri ve değerlendirilmenin yapılması da dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu içerik doğrultusunda seçilen edebi türden örnekler şekil ve içerik yönünden ele alınıp, ilköğretim Türkçe derslerinde nasıl bir anlatım tekniği kullanılacağı anlatılacaktır.

Sınav: Bir vize bir final

Ders Kitabı:1) Türkçe Öğretimi (Şükrü Ünalan, Nobel Yay. Ank. 2001)

 

Dersin Kodu: SÖ 720

Dersin Adı: Okul Öncesi EğitimdeYeniYaklaşımlar

Dönem: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Ders İçeriği: Çeşitli ülkelerdeki okul öncesi eğitim uygulamaları incelenecektir. Okul öncesi eğitimin temel amaçlarından yola çıkarak, high scope, montesori, reggio emilia gibi okul öncesi eğitimle ilgili çeşitli eğitim yaklaşımları üzerinde durulacak ve Türkiye’deki okul öncesi eğitim uygulamaları ile karşılaştırılacaktır.

Dersi Veren: Doç.Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS    yasare@cu.edu.tr

Sınav: Dönem ödevi ve dönem sonunda yazılı bir sınav.

Ders Kitabı: Bu konu ile ilgili yayınlanmış kitap ve makaleler

 

 

Dersin Kodu: SÖ 724

Dersin Adı: Çocuklarda Uyumsal Davranış Sorunları

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç Dr. İskender ÖZGÜR

Ders İçeriği: Bu ders, uyum ve uyumsuzlukla ilgili kavramları ve özelliklerini, uyumsal davranış sorunlarının nedenlerini, uyumsal davranışların sınıflandırılmasını, uyum sorunlu çocukların eğitimi ve tedavisini içermektedir.

Sınav: Haftalık projeler ve dönem sonunda bir final sınavı.

Ders Kitabı:1) Çağlar, D. (1974). Uyumsuz Çocuklar ve Eğitimleri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No:103. Ankara.

 

 

Dersin Kodu:  SÖ 728

Dersin Adı:    Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları

Yarıyıl: Bahar

Ders türü:  Seçmeli

Saat/hafta:  3

ECTS: 6

Dersin İçeriği Yazarlık dillerinin kullanılması. Eğitimsel yazılımlardaki temel kavramlar. Yazarlık sistemlerinin işlevleri ve özellikleri. Eğitimsel yazılımların tasarım prensiplerinin anlaşılması.Öğrenme ve öğretme kuramlarının yazarlık dillerine uygulanması.

Dersi Veren:  Yrd.Doç.Dr. Mehmet TEKDAL                  mtekdal@mail.cu.edu.tr       

Sınav: Vize ve Final

Ders Kitabı:   Kellogg, Orson., Macromedia Authorware 6 : training from the source, Macromedia Press    Berkeley, CA    2002.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 730

Dersin Adı:  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama

Yarıyıl: Bahar

Ders türü:  Seçmeli

Saat/hafta:  3

ECTS: 6

Dersin İçeriği Bu derste öğretim materyallerini geliştirmede etkili olan öğrenme ve öğretme kuramlarının temel yaklaşımları incelenmektedir.

Dersi veren:   Asst. Prof. Dr. Oğuz KUTLU                       okutlu@mail.cu.edu.tr

Sınav: Ödevler ve dönem boyunca yapılan çalışmalar.

Ders Kitabı: 1. Halis, İ. (2002). Instructional Technology and Material Development, Ankara: Nobel Publication, 

2. Yalın H.İ.(2002). Instructional Technology and Material Development, Ankara: Nobel Publication, 

3. Rıza,E.T.( 1997). Educational Technology Application-1. İzmir,

4. Newby,t.j.; Stepich,D.A.; Lehman, J.D.; Russell, J.D. Instructional Technology for Teaching and Learning, Ohio : Merrill an Impprint of Prentice Hall.

 

Dersin Adı: Öğretim Kuramları

Dersin Kodu: SÖ 732

Dönem: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Ders İçeriği: Öğretim kuramları dersinde “Öğretenin yapması gerekenleri” vurgulayan öğretim kuramları tanıtılarak; tanımlayıcı ve belirleyici öğretim kuramları arasındaki benzerlik ve farklılıklar hakkında bilgi verilmektedir.

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Mahinur Coşkun

Sınav: Projelerin değerlendirilmesi. Dönem sonu yazılı sınav

Ders Kitabı: 1-Merill, M.D.,Tennyson, R.D., Posey, L.O. (1992) Instrutional Design Theory. Educational Technology Publications. Englewood Cliffs, New Jersey

2- Reigeluth, C.M. (1983) Instrutional Design: What Is It and Why Is It? Instrutional Design Theories and Models. Ed: C.M.Reigeluth. Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum Associates

 

Course Title: Instruction Theories

Course Code: SÖ 732

Semester: Second Semester

Course Type: Selective

Hour / Week: 3

ECTS: 6

Course Description: Principles, theories, hypothesis and limits of behavioral, cognitive and social learning theories. How does learning occur; and the knowledge about the use of these theories in the process of changing behaviour.

Instructor: Asist. Prof. Dr. Mahinur Karataş Çoşkun

Examination: Written Examinations, Project evaluations

Text Book: 1-Merill, M.D.,Tennyson, R.D., Posey, L.O. (1992) Instrutional Design Theory. Educational Technology Publications. Englewood Cliffs, New Jersey

2- Reigeluth, C.M. (1983) Instrutional Design: What Is It and Why Is It? Instrutional Design Theories and Models. Ed: C.M.Reigeluth. Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum Associates

 

Dersin Kodu:  İÖ 734

Dersin Adı:  Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar.

Yarıyıl:  Bahar

Ders türü:  Seçmeli

Saat/hafta:  3 (Teorik) + 0 (Uygulama) + 0 (Laboratuar)

ECTS: 6 

Ders İçeriği.  Fen Bilgisi dersinin amaçları, öğretim yöntemleri, teknolojinin fen  derslerindeki yeri,  fen bilgisi derslerinde bilgisayarın doğru kullnımı

Dersi Veren:  Yard. Doç. Dr. Nuri Emrahoğlu                   nuremrah@cu.edu.tr

Sınav:  Yazılı vize ve final sınavları                 

Ders Kitabı:  Var olan bütün bilgisayar programlama  kitapları

 

 

Dersin Kodu: SÖ 736

Dersin Adı: Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM                  faryil@cu.edu.tr

Ders İçeriği: Okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve dilbilgisi öğretimiyle ilgili çağdaş yaklaşımlar; beyin teknolojisi; tıp, iletişim ve bilgisayar alanlarındaki gelişmelerin dil öğretiminde ortaya çıkardığı yeni açılımlar; modern öğretim araçları ve bunların Türkçe öğretiminde kullanılması.

Sınav: Bu derste, Türkçe öğretimiyle ilgili Türkçe ve İngilizce 30 bilimsel makale okunup sınıfta tartışılır. Öğrenciler bu makaleleri ve geliştirdikleri öğretim materyallerini içeren bir dosya hazırlar; ders yılı boyunca, öğrenciler, kütüphane ve internetten, işlenecek konulara ilişkin başka bilimsel çalışmaları tarar ve sonuçlarını sınıfta tartışırlar. Sınıf içi çalışmalar ve hazırlanan dosya vize sınavı olarak değerlendirilir. Yıl sonunda final sınavı yapılır.

Ders Kitabı:1) Baş, H. Z. (2002), Drama Yöntemiyle Türkçe Öğretimi, Basım yeri yok: Uzerler Matbaacılık. 2) Demirel, Ö. (2002), Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegema Yayınevi. 3) Kavcar, C. Oğuzkan, F.; Sever, S. (1998), Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi, Ankara: Engin Yayınevi 4) Nas, R. (2002), Türkçe Öğretimi, Ankara: Ezgi Yayınevi. 5) Öz, F. (1997), Uygulamalı Türkçe Öğretimi, Ankara: Anı Yayınları 6) Sağır, M. (2002), Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi, Ankara: Nobel Kitabevi. 7) Sever, S. (2002), Türkçe Öğretim ve Tam Öğrenme, Ankara: Anı Yayınları. 8) Ünalan, Ş.   (2002), Türkçe Öğretimi, Ankara: Nobel Kitabevi. 9) Yalçın A. (2002), Türkçe Öğretim Yöntemleri Yeni Yaklaşımlar, Ankara: Akçağ. 10) Yıldız, C. (2003), Ana Dili Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegema Yayıncılık.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 738

Dersin Adı: İlköğretimde Sorumluluk Eğitimi

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard.Doç.Dr. Songül TÜMKAYA                                        

Ders İçeriği: Sorumluluğun ilkeleri, sorumluluğun kaynağı, disiplin, öğrencinin görevleri, kişisel sorumluluk, çocuğun sorumluluk kazanmasında arkadaş ilişkileri ve çocuğa sorumluluk duygusunun kazandırılması.

Sınav: Vize ve final sınavı

Ders Kitabı:1) Altınköprü. T. (1999). Çocuğun Başarısı Nasıl Sağlanır. Ankara: Hayat Yayıncılık. 2) Bacanlı, H.( 1999). Duyuşsal Davranış Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 3) Douglass H.N. (2001). Saygı ve Sorumluluk Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Çev. Ö.Yurttutan, Y.Özen. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 4) Dökmen, Ü. ( 2000). Varolmak Gelişmek Uzlaşmak. İstanbul: Remzi Kitabevi. 5) Gordon, T. (1999). Etkili Ana-Baba Eğitimi Uygulamalar. Çev. E. Aksoy. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 6) Özen, Y. ( 2001). Sorumluluk Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 740

Dersin Adı: Konuşma Engelli Çocukların Gelişim, Eğitim Sorunları ve Sağaltımı

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Yard. Doç Dr. İskender ÖZGÜR

Ders İçeriği: Bu ders, konuşma ve konuşma özrü ile ilgili kavramları, konuşma özrünün nedenlerini, konuşma özürlerinin sınıflandırılmasını, tanılanmasını ve eğitimini içermektedir.

Sınav: Haftalık projeler ve dönem sonunda bir final sınavı.

Ders Kitabı:1) Özsoy, Y. (1982). Konuşma Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri. Eskişehir: İTİA Basımevi.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 742

Dersin Adı: Fen ve fen bilimleri öğretiminin temelleri II

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Doç.Dr.İlyas DEHRİ

Ders İçeriği: Simulasyonlarla fen öğretimi, fen öğretiminde model kullanma, basit malzemelerle fen öğretimi, öğretimde deneysel yöntemler, tartışma yönteminin fen öğretimindeki rolü.

Sınav: Vize ve final sınavları.

Ders Kitabı: 1) İlköğretim fen öğretimi, YÖK yayınları.

 

 

Dersin Kodu: SÖ 744

Dersin Adı: Halk Kültüründe Tören ve İnançlar II

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6  

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR

Ders İçeriği: Halk kültürü içerisinde yer alan sosyal ve günlük olaylar için yapılan törenler ve buna bağlı oluşturulan inançlar ile, geçiş dönemleri için uygulanan tören ve bunların etrafında oluşan inanç biçimleri değerlendirilerek, bu ders içerisinde tören ve inançların yöresel olarak karşılaştırılması da incelenecektir.

Sınav: Bir vize bir final

Ders Kitabı:1) Halk Edebiyatına Giriş (Prof. Dr. Şükrü Elçin, Akçağ Yay. Ank. 1993), Folklor Yazıları (İlhan Başgöz, Adam Yay. İst. 1986), Folklor Edebiyat I-II (Pertev Naili Boratav, Adam Yay. İst. 1982)

 

 

 

Dersin Kodu: SÖ 763

Dersin Adı: Çoklu Zeka Kuramı

Yarıyıl: Güz

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Öğr.Gör.Dr.Ayten İFLAZOĞLU

Ders İçeriği   Çoklu zeka kuramı ve zeka kavramı

- Çoklu zeka alanları

- Zekanın özellikleri

- Çoklu zeka alanlarının gelişimini etkileyen faktörler

- Çoklu zeka alanlarını belirleme yolları

- Eğitimde çoklu zeka kuramı

- Çoklu zeka kuramının öğrencilere öğretimi

-Çokluzekakuramınadayalısınıfortamınınhazırla                                                                                                                                                                        Sınav: Bir vize ve bir final sınavı.

Ders Kitabı

 

Armstrong, T. (1994). Multiple intelligence in the classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Armstrong, T. (1999). 7 kinds of smart: İdentifying and developing your multiple intelligences –Rev and updated ed. USA:Penguin Putnam Inc.

Campbell, L. M.; Campbell, B.; Dickinson, D. (1992). Teaching and learning through the multiple intelligences. Seattle: New Horizons for Learning.

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligence. Second Edition. London: Fontana Press.

Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books.

Gardner, H (1995). “Reflections on multiple intelligences: Myths and messages”. Phi Delta Kapan, 77(3), 200-203.

Gardner , H. (1999). Intelligence Reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York, NY: Basic Books.

Gardner, H (1999a). Çoklu zeka: görüşmeler ve makaleler. (Ed.) Vickers C.J., (Çev.) Tüzel, M. İstanbul: Enka Okulları BDZ Yayıncılık.

Leazar, D. (1999a). Eight way of teaching: The artistry of teaching with multiple intelligences. Palatine: Skylight Publishing.

Leazar, D. (1999b). Multiple intelligence approaches to assessment: Solving the assessment conundrum. Tucson: Zephyr Press.

Saban, A.(2001). Çoklu zeka teorisi ve eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Selçuk; Z.;Kayılı, H.; Okur, L. (2002). Çoklu zeka uygulamaları. Ankara: Nobel Yayınevi

 Teele, S. (2000). Rainbows of intelligence: Exploring how students learn. California: Corwin Pres, Inc.

                            

 

Dersin Kodu: SÖ 748

Dersin Adı: Çoklu Zeka Kuramına İlişkin Uygulamalar

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6

Dersi Veren: Öğr.Gör.Dr.Ayten İFLAZOĞLU

Ders İçeriği:

- Çoklu zeka kuramının eğitim sürecine uyarlanması

- Çoklu zeka kuramına dayalı öğretim anlayışı

-  Çoklu zeka kuramına dayalı öğretim stratejileri

- Çoklu zeka kuramına dayalı ders planlarının hazırlanması

- Çoklu zeka kuramının matematik, fen bilgisi, Türkçe, sosyal bilgiler gibi konu alanlarındaki uygulamaları

- Çoklu zeka kuramına dayalı ölçme ve değerlendirme anlayışı

Sınav:Bir vize ve bir final sınavı

Ders Kitabı:

Armstrong, T. (1994). Multiple intelligence in the classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Armstrong, T. (1999). 7 kinds of smart: İdentifying and developing your multiple intelligences –Rev and updated ed. USA:Penguin Putnam Inc.

Campbell, L. M.; Campbell, B.; Dickinson, D. (1992). Teaching and learning through the multiple intelligences. Seattle: New Horizons for Learning.

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligence. Second Edition. London: Fontana Press.

Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books.

Gardner, H (1995). “Reflections on multiple intelligences: Myths and messages”. Phi Delta Kapan, 77(3), 200-203.

Gardner , H. (1999). Intelligence Reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York, NY: Basic Books.

Gardner, H (1999a). Çoklu zeka: görüşmeler ve makaleler. (Ed.) Vickers C.J., (Çev.) Tüzel, M. İstanbul: Enka Okulları BDZ Yayıncılık.

Leazar, D. (1999a). Eight way of teaching: The artistry of teaching with multiple intelligences. Palatine: Skylight Publishing.

Leazar, D. (1999b). Multiple intelligence approaches to assessment: Solving the assessment conundrum. Tucson: Zephyr Press.

Saban, A.(2001). Çoklu zeka teorisi ve eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Selçuk; Z.;Kayılı, H.; Okur, L. (2002). Çoklu zeka uygulamaları. Ankara: Nobel Yayınevi

 Teele, S. (2000). Rainbows of intelligence: Exploring how students learn. California: Corwin Pres, Inc.

                            

 

 

 

Dersin Kodu: SÖ 746

Dersin Adı: Matematik Dersindne Kubaşık Öğrenme Uygulamaları

Yarıyıl: Bahar

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3

ECTS: 6  

Dersi Veren: Öğr.Gör.Dr.Kamuran Gözübatık Tarım

Ders İçeriği:.

- Kubaşık öğrenme ve matematik öğretimi

- Kümeler ve öğretiminde kubaşık öğrenme uygulamaları

- Sayılar ve işlem öğretiminde Kubaşık öğrenme uygulamaları

- Geometri öğretiminde kubaşık öğrenme uygulamaları

- Grafikler ve öğretiminde kubaşık öğrenme uygulamaları

- Kesirler ve kesirlerde dört işlem öğretiminde kubaşık öğrenme yönteminin uygulamaları

Sınav: Bir vize bir final

Ders Kitabı:

1. Johnson, D.W.; Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1987). Structuring cooperative learning: Lesson plans for teachers. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.  2. Johnson, D.W.; Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1988). Circles of learning: Cooperation in the classroom. USA: Edwards Brothers, Inc 3. Johnson, D.W.; Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1991). Cooperation in the classroom. Edina, Minnesota: Interaction Book Company 4. Johnson, D.W.; Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1992). Advanced cooperative learning. Edina, Minnesota: Interaction Book Company. 5. Kagan, S. (1992). Cooperative learning. Paseo Espada: Resources for Teachers, İnc. 6. Slavin, R.E. (1990a). Cooperative Learning: Theory, research and practice. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. 7. Gömleksiz, M. (1997). Kubaşık öğrenme: Temel Eğitim Dördüncü Sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ve arkadaşlık ilişkileri üzerine deneysel bir çalışma”. Adana:Baki Kitap ve Yayınevi, No.14. 8.

Bu kaynaklar dışında uygun diğer  kitap ve makaleler.

 * Diğer bölümlerden Yüksek lisans programımızda ders açan öğretim elemanları bu listede gösterilmemiştir. (This lists did not consist lecturers who are coming from other departments in order to open modules)

* Öğrenciler Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programından "EGT 701 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I, EGT 702 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II ve EGT 70 Uygulamalı Eğitim İstatistiği I" derslerini zorunlu olarak alacaklardır.

 81 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics