Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Türk Dili Ve Edebiyatı

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

 

 

 

SOCRATES – ERASMUS

BİLGİ PAKETİ

 

 

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN

Tel: (+90-322) 338 60 84- 24 43

e-mail: ozmen@cu.edu.tr

 

 

SOCRATES/ERASMUS-ECTS Bölüm Koordinatörü

Yard. Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN

Tel: (+90-322) 338 60 84- 24 43

e-mail:mozezen@cu.edu.tr

 

 

 

Adres

Çukurova Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

01330 Balcalı-Adana/Turkiye

Tel: (+90-322) 338 60 84- 24 43/24 54

Fax: (+90-322) 338 60 70

 

İÇİNDEKİLER

 

                                                                                                                         SAYFA

1.      Genel Bilgi                                                                                                  3

2.      Akademik Kadro                                                                                        4

3.      Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri                                                 5

4.      Ders İçerikleri                                                                                             8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.GENEL BİLGİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1982 yılının sonlarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mine Mengi’nin 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 40-b maddesine göre Çukurova Üniversitesine gelmesiyle kuruldu.

Kuruluşu sırasında bölümün Türk Dili ve Türk Edebiyatı olmak üzere iki ana bilim dalı vardı. Eleman sayısının artması ile bölümün akademik yapılanması gelişmiş bölümler göz önüne alınarak yeniden düzenlendi ve ana bilim dalı sayısı altıya ulaştı. Kuruluşundan dört yıl sonra 1986 yılında öğrenci almağa başlayan bölüm, ilk mezunlarını 1990 yılında verdi.

          Dört yıllık (sekiz yarıyıllık) lisans eğitimi sonunda öğrencinin mezun olabilmesi için programda yer alan zorunlu ve seçimlik derslerden en az 120 kredilik dersten başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Bölümümüz 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren ikili öğretime geçmiştir.

http://tde.cu.edu.tr/

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. kat 01330 Balcalı-Adana/Türkiye

e-mail:mozezen@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2. AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN                                          ozmen@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mine MENGİ                                                mmengi@cu.edu.tr

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN                                   shakalin@turk.net

Prof. Dr. Erman ARTUN                                              erartun@cu.edu.tr

Doç. Dr. İ. Çetin DERDİYOK                          cderdiyok@cu.edu.tr

Doç. Dr. A. Deniz ABİK                                               denabik@cu.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa APAYDIN                                       mapaydin@cu.edu.tr

Doç. Dr. H. Dilek BATİSLAM                         batislam@cu.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN                               baydoğan@cu.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN                   mozezen@cu.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Refiye ŞENESEN                                rokusluk@cu.edu.tr

Arş. Gör. Ali TAN                                                        alitan@cu.edu.tr

Arş. Gör. Sema ÇETİN                                     scetin@cu.edu.tr

Arş. Gör. Halûk GÖKALP                                           hgokalp@cu.edu.tr

Arş. Gör.  Yeter TORUN                                             ytorun@cu.edu.tr

Arş. Gör. Engin ÇETİN                                     ecetin@cu.edu.tr

Arş. Gör. Nesrin C. MENGİ                                        ncanbek@mersin.edu.tr

Arş. Gör. Ayhan KARAKAŞ                                        akarakas@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERSLERİ

  1. Yüksek Lisans

DERS KODU

DERS ADI

DERS KATEGORİSİ

KREDİSİ

ETSC

Semester 1

 

 

 

 

TD 701

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I

seçmeli ders

2

5

TD 703

Divan Şiirinde Kaside

seçmeli ders

2

5

TD 705

Divan Edeb. Etkisinde Aşık Şiiri

seçmeli ders

2

5

TD 707

Türk Halk Edebiyatının Kaynakları I

seçmeli ders

2

5

TD 709

Yeni Türk Edebiyatı I 

seçmeli ders

2

5

TD 711

Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları I

seçmeli ders

2

5

TD 713

Türk Dilinin Kaynakları I

seçmeli ders

2

5

TD 715

Eski Anadolu Türkçesi I

seçmeli ders

2

5

TD 717

Eski Türkçe I

seçmeli ders

2

5

TD 719

Çağdaş Türk Lehçeleri I

seçmeli ders

2

5

TD 721

Türk Dili Tarihi I

seçmeli ders

2

5

TD 723

16. yy. Mesnevileri

seçmeli ders

2

5

TD 725

Edebiyatımızda Eleştiri I 

seçmeli ders

2

5

TD 729

Tanzimat Döneminde Roman I

seçmeli ders

2

5

TD 731

Türk Halk Edebiyatında Anlatı Türleri I

seçmeli ders

2

5

TD 733

Dilbilimi I

seçmeli ders

2

5

TD 749-769

Uzmanlık Alan Dersi

zorunlu ders

-

-

Semester 2

 

 

 

 

TD 702

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II

 

 

 

TD 704

Eski Türk Edebiyatında Nesir

seçmeli ders

2

5

TD 706

Divan Edeb. Etkisinde Aşık Şiiri

seçmeli ders

2

5

TD 708

Türk Halk Edebiyatının Kaynakları II

seçmeli ders

2

5

TD 710

Yeni Türk Edebiyatı II

seçmeli ders

2

5

TD 712

Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları II

seçmeli ders

2

5

TD 714

Türk Dilinin Kaynakları II

seçmeli ders

2

5

TD 716

Eski Anadolu Türkçesi II

seçmeli ders

2

5

TD 718

Eski Türkçe II

seçmeli ders

2

5

TD 720

Çağdaş Türk Lehçeleri II

seçmeli ders

2

5

TD 722

Türk Dili Tarihi II

seçmeli ders

2

5

TD 724

17. yy. Mesnevileri

seçmeli ders

2

5

TD 726

Edebiyatımızda Eleştiri II 

seçmeli ders

2

5

TD 730

Tanzimat Döneminde Roman II

seçmeli ders

2

5

TD 732

Türk Halk Edebiyatında Anlatı Türleri II

seçmeli ders

2

5

TD 734

Dilbilimi II

seçmeli ders

2

5

TD 750-770

Uzmanlık Alan Dersi

zorunlu ders

-

-

 

 2. Doktora

DERS KODU

DERS ADI

KURS KATEGORİSİ

KREDİSİ

ETSC

Semester 1

 

 

 

 

TD 801

Divan Şiirinde Edebi Cereyanlar I

Seçmeli Ders

2

5

TD 803

Tekke Literature I

Seçmeli Ders

2

5

TD 805

Türk Seyirlik Oyunları

Seçmeli Ders

2

5

TD 807

Eski Anadolu Türkçesi I

Seçmeli Ders

2

5

TD 809

Orta Türkçe I

Seçmeli Ders

2

5

TD 811

Çağdaş Türk Lehçeleri I

Seçmeli Ders

2

5

TD 813

Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı I

Seçmeli Ders

2

5

TD 815

Çağatayca I

Seçmeli Ders

2

5

TD 817

Dini-Tasavvufi Mensur Metinler

Seçmeli Ders

2

5

TD 819

Türkiye Türkçesinin Sorunları I

Seçmeli Ders

2

5

TD 821

Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatına Halk Edebiyatının Etkileri I

Seçmeli Ders

2

5

TD 823

Kök Türkçe

Seçmeli Ders

2

5

TD 825

Dilbilimi I

Seçmeli Ders

2

5

TD 827

Divan Edeb. Mensur Türler I

Seçmeli Ders

2

5

TD 829

Yeni Türk Edebiyatı I

Seçmeli Ders

2

5

TD 831

Tanzimattan Milli Edeb. Metinlerle Şiir Kuramı I

Seçmeli Ders

2

5

TD 833

Tanzimattan Milli Edeb. Metinlerle Şiir Kuramı I I

Seçmeli Ders

2

5

TD 835

Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler

Seçmeli Ders

 

5

TD 837

Edebiyat Kuramları I

Seçmeli Ders

2

5

TD 839

Eski Türk Edeb. Şerh Metinleri

Seçmeli Ders

2

5

TD 841

Ritüeller ve Drama I

Seçmeli Ders

2

5

TD 843

Özbek Türkçesi 

Seçmeli Ders

2

5

TD 845

Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

Seçmeli Ders

2

5

TD 847

Halk Bilimi Kuramları I

Seçmeli Ders

2

5

TD 849-869

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu Ders

 

-

Semester 2

 

 

 

 

TD 802

Divan Şiirinde Edebi Cereyanlar II

Seçmeli Ders

2

5

TD 804

Tekke Literature II

Seçmeli Ders

2

5

TD 806

Türk Seyirlik Oyunları II

Seçmeli Ders

2

5

TD 808

Eski Anadolu Türkçesi II

Seçmeli Ders

2

5

TD 810

Orta Türkçe II

Seçmeli Ders

2

5

TD 812

Çağdaş Türk Lehçeleri II

Seçmeli Ders

2

5

TD 814

Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı II

Seçmeli Ders

2

5

TD 816

Çağatayca II

Seçmeli Ders

2

5

TD 818

Divan Şiirinde Mahallileşme

Seçmeli Ders

2

5

TD 820

Türkiye Türkçesinin Sorunları II

Seçmeli Ders

2

5

TD 822

Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatına Halk Edebiyatının Etkileri II

Seçmeli Ders

2

5

TD 824

Uygurca

Seçmeli Ders

2

5

TD 826

Dilbilimi II

Seçmeli Ders

2

5

TD 828

Divan Edeb. Mensur Türler II

Seçmeli Ders

2

5

TD 830

Yeni Türk Edebiyatı II

Seçmeli Ders

2

5

TD 832

Tanzimattan Milli Edeb. Metinlerle Şiir Kuramı II

Seçmeli Ders

2

5

TD 834

Tanzimattan Milli Edeb. Metinlerle Şiir Kuramı II

Seçmeli Ders

2

5

TD 836

Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler II

Seçmeli Ders

2

5

TD 838

Edebiyat Kuramları II

Seçmeli Ders

2

5

TD 840

Eski Türk Edeb. Şerh Metinleri II

Seçmeli Ders

2

5

TD 842

Ritüeller ve Drama II

Seçmeli Ders

2

5

TD 844

Yeni Uygur Türkçesi 

Seçmeli Ders

2

5

TD 846

Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Söz  Varlığı

Seçmeli Ders

2

5

TD 848

Halk Bilimi Kuramları II

Seçmeli Ders

2

-

TD 850-860

Uzmanlık Alan Dersi

Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DERS İÇERİKLERİ

           

1.      Yüksek Lisans

           

Dersin Adı: Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I

Dersin Kodu: TD 701

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Tezkire, edebiyat tarihi, sözlük, ansiklopedi, katalog, süreli yayın, bibliyografya vb. Eski Türk Edebiyatı çalışmalarında yararlanılabilecek temel kaynak eserlerin tanıtımı, değerlendirilmesi ve eleştirisi.

Dersin Yürütücüsü: Doç.Dr. H. Dilek Batislam

Sınavlar: 1 vize, 1final

Kaynak Kitaplar:

Agah Sırrı Levent, Türk Edebiyatı Tarihi Giriş, C.I

Mehmet Kalpaklı, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler

Mine Mengi, Divan Şiiri Yazıları

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Divan Şiirinde Kaside

Dersin Kodu: TD 703

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Divan şiirinde kaside, tarihçesi ve kasidenin eski şiir geleneğimizin içindeki yeri; 15-18.yüzyıl Azeri ve Osmanlı sahası kasidelerinden seçilmiş örnek metinler üzerinde okuma ve inceleme çalışmaları.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mine Mengi

Sınavlar: 1 vize, 1final

Kaynak Kitaplar:

Mehmed Çavuşoğlu, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II, (Divan Şiiri)

Tunca Kortantamer, Eski Türk Edebiyatı Makaleler 

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım

Nabi Divanı, Haz: Ali Fuat Bilkan

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

 

Dersin Adı: Türk Halk Edebiyatının Kaynakları I

Dersin Kodu: TD 707

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Halk edebiyatı araştırmalarında yararlanmak üzere sözlükler, cönkler, edebiyat tarihleri, süreli yayınlar, ansiklopediler gibi kaynak eserlerin tanıtılması, değerlendirilmesi ve eleştirisi, alanla ilgili bibliyografya incelemesi.

Dersin Yürütücüsü: Yard.Doç.Dr. Refiye Okuşluk

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Pertev Naili Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri

M. Fuad Köprülü, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi

M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatının Menşei, Edebiyat Araştırmaları

Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı

P. Naili Boratav, Folklor, Halk Edebiyatı ve Âşık Edebiyatı

M. Fuad Köprülü, Türk Saz Şairleri

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

TDV İslam Ansiklopedisi 1-25

 

Dersin Adı: Yeni Türk Edebiyatı I

Dersin Kodu: TD 709

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: 1950 sonrası çağdaş Türk edebiyatındaki gelişmeler, bu gelişmelerin edebi türlere göre değerlendirilmesi, edebiyatımızdaki yeni anlayışların örneklerle   incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa Apaydın

Sınavlar: 1 vize, 1final

Kaynak Kitaplar:

Hakan Sazyek, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi

Asım Bezirci, II. Yeni Olayı

Cemal Süreya, Toplu Yazılar I

II. Yeni şairlerinin şiir kitapları.

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları I

Dersin Kodu: TD 711

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Tanzimat dönemi ve sonrası Türk Edebiyatı hakkında bilgi bulabileceğimiz kaynakların tanıtımı ve eleştirisi; Tanzimat sonrası şiirimizle ilgili yayınların değerlendirilmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa Apaydın

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Kenan Akyüz, Tevfik Fikret

Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Araştırmaları

İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

Ömer Faruk Akün, Namık Kemal’in Mektupları

Olcay Önertoy, Edebiyatımızda Eleştiri-Tanzimat-Servet-i Fünun Dönemleri

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Türk Dilinin Kaynakları I

Dersin Kodu: TD 713

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Türk dili araştırmalarında yararlanılacak kaynakların (dilbilgisi / dilbilim kitapları, sözlükler, ansiklopediler, edebiyat tarihleri / şuara tezkireleri, süreli yayınlar, kaynakçalar / dizinler, bilişim teknolojileriyle ilgili olanaklar / arama motorları vb) genel olarak tanıtılması ve genel kaynakça alt yapısının oluşturulması.

Dersin Yürütücüsü: Yard. Doç.Dr. Muna Yüceol Özezen

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

(Türk dili araştırmaları için genel olarak) sözlükler, gramer kitapları, dilbilim çalışmaları, bibliyografyalar, kataloglar, ansiklopediler, internet olanakları (arama motorları), toplantı bildirileri, armağan kitaplar.

Türk Dili

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili, Dil Derneği

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies)

Türk Dilleri Araştırmaları

Dilbilim Araştırmaları

 

Dersin Adı: Eski Anadolu Türkçesi I

Dersin Kodu: TD 715

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Eski Anadolu Türkçesinin  Türk dili tarihi içindeki yeri üzerinde durulduktan ve Eski Anadolu Türkçesine ait kaynakça verildikten sonra, Eski Anadolu Türkçesine ait mensur ve manzum eserlerden seçilen örnek metinler, Türkçenin tarihsel gelişimi de göz önünde bulundurularak, ses bilgisi, biçimbilgisi, söz varlığı ve sözdizimi açısından bütün yönleriyle incelenmektedir.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Özmen

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

A. Azmi Bilgin (Hazr.),   Nazmü’l-Hilâfiyyat Tercümesi

Mustafa Canpolat, -Kayahan Erimer, Tıpkıbasımlarıyla Türk Dili ve Edebiyatı Örnekleri

Gülşehrî, Mantıku’t-Tayr

Şeyyad Hamza, Yusuf ve Zeliha

Tarama Sözlüğü 1-8

Faruk K. Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl Gramer-Metin-Sözlük

Kemal Yavuz, Âşık Paşa Garib-nâme

Türk Dili

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili, Dil Derneği

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies)

Türk Dilleri Araştırmaları

Dilbilim Araştırmaları

 

Dersin Adı: Eski Türkçe I

Dersin Kodu: TD 717

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Orhon Abideleri üzerinde gramer çalışmaları.

Dersin Yürütücüsü: Doç.Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish

Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon I-II,

A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri (çev.: Mehmet Akalın),

Vasil’ev, Korpus Tyurskih Runiçeskih Pamjatnikov Bassejna, Eniseja

Talat Tekin, Orhon Yazıtları

Talat Tekin, TunyukukYazıtı

Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri

V.M.Nadelyaev, -D.M. Nasilov, E.R.Tenişev, A.M. Şçerbak, Drevnetyurskiy Slovar’,

W. Radloff Versuch Eines Wörterbuch der Türk-Dialecte, 4 cilt

Talat Tekin, Irk Bitig, The Book of Omens

Türk Dili

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies)

Türk Dilleri Araştırmaları

Dilbilim Araştırmaları

 

Dersin Adı: Çağdaş Türk Lehçeleri I

Dersin Kodu: TD 719

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Azeri Türkçesinden başlayarak Türkmen, Kırgız, Kazak, Tatar, Özbek, Uygur lehçelerinden seçilmiş metinler üzerinde gramer incelemeleri.

Dersin Yürütücüsü: Doç.Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

F.A Abdurahmanov, -Ş.Ş. Şaabdürahmanov, A.P.Hojnev, Özbek Tilining Grammatikası I(Morfologiya), II (Sintaksin)

Seyfettin Altaylı, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü I-IV

A. Bagi, Hazirgi Zaman Uygur Tili

M.A. Dadaşzade -I.I. Oruçov, M.M. Rzaguluzade, R.I. Rüstemov, M.Ş. Şiraliyev, Azerbaycan Dilinin İzahlı LugetiI-IV

Kazak Türkçesi Sözlüğü (1984), (çev: H.Oarltay, N.Yüce, S.Pınar), Türk Dünyası Araştırmaları Yayınları, İstanbul.

Talat Tekin -Mehmet Ölmez, Emine Ceylan, Zuhal Ölmez, Süer Eker (1995), Türkmence-Türkçe Sözlük

E. R.Tenişeva, H.İ. Suyonçeva K’araçay-Malkar-Orus Sözlyük

Z.M Ma’rufov, Özbek Tilining İzahli Lugati I-II

Uygur Tilining İzahlik Lugiti I-III

K. K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü I-II, (çev.:Abdullah Taymas)

Türk Dili

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies)

Türk Dilleri Araştırmaları

Dilbilim Araştırmaları

  

Dersin Adı: Türk Dili Tarihi I

Dersin Kodu: TD 721

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Altay dil birliği, Türkçenin Altay dilleri içindeki yeri ve Altay dilleri ile ilişkileri, Ana Altayca tasavvurları, Ana Türkçe ve Ana Türkçede yeniden kurma (rekonstrüksiyon) meseleleri, ilk Türkçe, Eski Türkçe dönemlerine genel bir bakış.

Dersin Yürütücüsü: Doç.Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Peter B Golden, Türk Halkları

Philologiae Turcicae Fundamenta I (ed. Jean Deny)

Tarihi Türk Şiveleri (Yay. Mehmet Akalın)

Talat Tekin -Mehmet Ölmez Türk Dilleri

Talat Tekin, Hunların Dili

Talat Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri

Talat Tekin, Japonca ve Altay Dilleri

Osman Nedim Tuna “Altay dilleri teorisi”, Türk Dünyası El Kitabı

Türk Dili

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies)

Türk Dilleri Araştırmaları

Dilbilim Araştırmaları

 

Dersin Adı: 16.Yüzyıl Mesnevileri

Dersin Kodu: TD 723

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: 16.yüzyılda yaşamış, dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan Divan şairlerinin mesnevilerinin genel olarak tanıtılması, Fuzuli’nin Leyla vü Mecnûn’u, Lami’i’nin Şem ü Pervane’si, Taşlıcalı Yahya’nın Şah u Geda’sı vb. gibi bazı önemli mesnevilerden seçilmiş örnek metinlerin incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç.Dr. İ. Çetin Derdiyok

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım

Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi

Numan Külekçi, Mesnevi Edebiyatı Antolojisi I-II

Âmil Çelebioğlu, Türk Edebiyatında Mesnevi

Emine Yeniterzi, Behiştî’nin Heşt Behişt Mesnevîsi

Rıdvan Canım, Türk Edebiyatında Sâkînâmeler ve İşret-nâme

Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi I

İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü

Mehmet Hengirmen, Pend-nâme

İsmail Ünver, “Mesnevi”, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri),

Mehmet Kaplan, “Leyla ve Mecnun”, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3, Tip Tahlilleri

Sedit Yüksel, “Sohbetü’l-Esmâr: Fuzûlî’nin Degildir”, Türkoloji Dergisi

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Edebiyatımızda Eleştiri I

Dersin Kodu: TD 725

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Eleştiri türünün edebiyatımıza girmesi, eleştirinin tanımlanması ile eleştiri terimi üzerinde yapılan tartışmaların değerlendirilmesi. Tanzimat döneminde eleştiri türünde yazılmış makale, kitap ve başka nitelikte eserlerin incelenmesi   ve Tanzimat eleştirisinin özelliklerinin belirlenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Yard. Doç.Dr. Bedri Aydoğan

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

J.C. Carlavi,-J.C. Filloks, Edebi Eleştiri, (Çev: Hümeyra Çakmaklı)

Mahir Ünlü, Türkçede Yazınsal Eleştiri

Bilge Ercilasun, Servet-i Fünun’da Edebi Tenkit

Olcay Önertoy, Edebiyatımızda Eleştiri

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Tanzimat Döneminde Roman I

Dersin Kodu: TD 729

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Roman türünün özellikleri, dünyada romanın gelişimi, romanın Türk edebiyatına girişi ve çeviriler, ilk romanlar ve romancılarımız, roman değerlendirmeleri.

Dersin Yürütücüsü: Yard. Doç.Dr. Bedri Aydoğan

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman

Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu

Robert Finn, Türk Romanı

Berna Moran Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış I

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten, TDK Yayınları

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Türk Halk Edebiyatında Anlatı Türleri I

Dersin Kodu: TD 731

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Türk Halk Edebiyatı anlatı türlerinden mitoloji, destan ve masal türlerinin tanıtılması, Kitab-ı Dede Korkut, Köroğlu, Hamzaname, Battalname, Saltukname’den eski yazı metin örneklerinin okunması ve metinler üzerinde inceleme çalışmaları.

Dersin Yürütücüsü: Yard. Doç.Dr. Refiye Şenesen

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Walter Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi

Semih Tezcan, Hendrik Boeschoten, Dede Korkut  Oğuznameleri

Doğan Kaya- Sabri Koz, Halk Hikayeleri

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Dilbilimi I

Dersin Kodu: TD 733

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Dilbilim, tanımı, doğuşu, dilbilimde temel kavramların incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Zeynel Kıran – Ayşe Eziler Kıran Dilbilime Giriş

Multilingual Yayınları Dilbilim Dizisi.

Türk Dili

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili,

Dil Dergisi, Ankara.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies)

Türk Dilleri Araştırmaları

Dilbilim Araştırmaları

 

Dersin Adı: Âşık Edebiyatında Kalem Şairleri

Dersin Kodu: TD 735

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Âşıkların yetiştikleri sosyal çevrelere göre sınıflandırılmaları, kasaba ve şehir çevresinde eser veren âşıklar, âşık edebiyatında divan edebiyatı öğeleri, âşık edebiyatında aruzlu şekiller; Âşık Ömer, Âşık Gevheri, Ercişli Emrah, Dertli gibi kalem şuarasının şiirlerinin taş baskı, cönk ve yazmalardaki örnek metinlerin okunup incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Erman Artun

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı

Erman Artun, Dini-Tasavvufî Halk Edebiyatı

Erman Artun, Adana Halk Kültürü Araştırmaları I

Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı

Pertev Naili Boratav, Folklor, Halk Edebiyatı ve Âşık Edebiyatı

Umay Günay Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi

 

Dersin Adı: Türk Seyirlik Oyunları -I

Dersin Kodu: TD 737

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Tiyatronun kökeni ve kaynakları, Anadolu’da oyun ve dans, dinsel oyunlar ve dernek dansları, taziye, sema, semah, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun türleri, Türk Gölge Tiyatrosu geleneği Karagöz.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Erman Artun

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Metin And, Dramatik Köylü Gösterilerinin Ritüel Niteliği

Metin And, Türk Tiyatrosunun Evreleri

Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu

Metin And,  Meddahlık ve Meddah Hikayeleri

Metin And, 100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi

Metin And, Oyun ve Büyü 

Metin And, Yaşayan Tiyatro

Metin And, Dünya Tiyatro Tarihi I

Metin And, Ritüelden Drama

Erman Artun, Adana Halk Kültürü Araştırmaları I

Erman Artun, Cemal Ritüeli ve Balkanlardaki Varyantları

Erman Artun, “Tekirdağ’da Kadınların Kendi Aralarında Nişanlarda ve Yöresel Toplantılarda Oynadıkları Oyunlar ve Âdetler”, Türk Folkloru Araştırmaları

Erman Artun, “Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları”, Türk Folkloru Dergisi

Erman Artun, “Tekirdağ Köy Oyunları”, Türk Folkloru Dergisi

Nurhan Karadağ, Köy Seyirlik Oyunları

 

Dersin Adı: Uzmanlık Alan Dersi

Dersin Kodu: TD 749/751/753/755/757/759/761/763/765/767/769

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Ders İçeriği: Yürütülen tez konusunun özelliklerine göre belirlenen içerikler doğrultusunda tez çalışmasını destekleyen incelemeler.

Dersin Yürütücüsü: İlgili Bölüm Öğretim Elemanları

 

 

BAHAR YARI YILI

 

Dersin Adı: Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II

Dersin Kodu: TD 702

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Eski Türk Edebiyatı çalışmalarında kullanılabilecek eserlere yönelik bibliyografya çalışması sonucunda seçilen çeşitli makale, deneme vb. bilimsel metinlerin incelemesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. H. Dilek Batislam

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Ağah Sırrı Levent, Türk Edebiyatı Tarihi Giriş, I

Mehmet Kalpaklı, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler

Mine Mengi, Divan Şiiri Yazıları

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Eski Türk Edebiyatında Nesir

Dersin Kodu: TD 704 

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Eski Türk nesrinin tarihi gelişimi, nesir türleri, özellikleri; Osmanlı sahasında yazılmış değişik mensur türlerden seçilmiş örnek metinler üzerinde çalışma.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mine Mengi

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir

Ağah Sırrı Levend,  Türk Edebiyatı Tarihi

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Türk Halk Edebiyatının Kaynakları II

Dersin Kodu: TD 708

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Halk edebiyatı araştırmalarında kullanılmak üzere tematik fiş çalışmaları, dipnot ve kaynakça gösterme, metin kurma bilgileri, edinilen bilgilerden yola çıkılarak alanla ilgili seminerler hazırlayarak metin oluşturma bilgilerinin pekiştirilmesi.

Dersin Yürütücüsü: Yard.Doç.Dr. Refiye Okuşluk

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Pertev Naili Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri

M. Fuad Köprülü, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi

M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatının Menşei, Edebiyat Araştırmaları

TDV İslam Ansiklopedisi 1-25

Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı

Pertev Naili Boratav, Folklor, Halk Edebiyatı ve Âşık Edebiyatı, Folklor ve Edebiyat

M. Fuad Köprülü, Türk Saz Şairleri

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Yeni Türk Edebiyatı II

Dersin Kodu: TD 710

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: 1950 sonrası Türk roman ve hikayesinin gelişimi, yeni roman ve hikaye anlayışları, roman ve hikayede teknik ve içerikle ilgili yeni gelişmelerin örneklerden yola çıkılarak incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç.Dr. Mustafa Apaydın

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Berna Moran, Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış II-III

Jale Parla, Don Kişottan Bugüne Roman

Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar

1950 sonrası Türk romancılarından seçilen çeşitli romanlar

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları II

Dersin Kodu: TD 712

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Tanzimat dönemi ve sonrası Türk roman ve hikayesi hakkında yapılan bilimsel araştırmalar ve bunların yöntem bakımından değerlendirilmesi, bilimsel araştırma yöntemleri.

Dersin Yürütücüsü: Doç.Dr. Mustafa Apaydın

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Kenan Akyüz, Tevfik Fikret

Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Araştırmaları

İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

Ömer Faruk Akün, Namık Kemal’in Mektupları

Olcay Önertoy, Edebiyatımızda Eleştiri-Tanzimat-Servet-i Fünun Dönemleri

Mehmet Tekin, Roman Sanatı

Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Türk Dilinin Kaynakları II

Dersin Kodu: TD 714

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Türkçe için belirli ve önemli kaynaklardan seçilmiş örneklerin okunup değerlendirilmesi.

Dersin Yürütücüsü: Yard. Doç.Dr. Muna Yüceol Özezen

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

(Türk dili araştırmaları için genel olarak) sözlükler, gramer kitapları, dilbilim çalışmaları, bibliyografyalar, kataloglar, ansiklopediler, internet olanakları (arama motorları), toplantı bildirileri, armağan kitaplar.

Türk Dili 

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Dil Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies)

Türk Dilleri Araştırmaları

Dilbilim Araştırmaları

 

Dersin Adı: Eski Anadolu Türkçesi II

Dersin Kodu: TD 716

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Eski Anadolu Türkçesine dönemine ait mensur  ve manzum eserlerden seçilen örnek metinler, Türkçenin tarihsel gelişimi de göz önünde bulundurularak, ses bilgisi, biçim bilgisi, söz varlığı ve sözdizimi açısından Eski Anadolu Türkçesinin öncesi ve sonrasıyla karşılaştırmalı olarak bütün yönleriyle incelenmektedir.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Özmen

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Muzaffer Akkuş, Kitab-ı Gunya, İnceleme-Metin-İndeks-Tıpkı Basım,

İsmail Hikmet Ertaylan, Ahmed-i Dâ’î Hayatı ve Eserleri

Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Giriş-Metin-Faksimile,  II, İndeks-Gramer 

Kadı Burhaneddin Divanı I Tıpkıbasım

J.H. Mordtman, Suheil Und Nevbehar Romantisches gedicht des Mes’ûd b. Ahmed,

Mehmet Özmen (Hazr.), Ahmed-i Dâ’î Divanı Cilt I, Metin-Geramer-Dizin, Cilt II Dizin

Şeyhi Divanı, Tarama Sözlüğü ve Nüsha Farkları

Tarama Sözlüğü 1-8

Türk Dili

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Dil Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies)

Türk Dilleri Araştırmaları

Dilbilim Araştırmaları

 

Dersin Adı: Eski Türkçe II

Dersin Kodu: TD 718

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Uygur dönemindeki Budizm metinleri üzerinde gramer incelemeleri.

Dersin Yürütücüsü: Doç.Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish

Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon I-II

A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri (çev.: Mehmet Akalın)

James Russel Hamilton, Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası, Kalyanamkara ve Papamkara (çev: Ece Korkut-İsmet Birkan)

Mehmet Ölmez, Altun Yaruk III. Kitap(=5. Bölüm) (Suvarnapraphasasutra)

Şinasi Tekin, Uygurca Metinler I, Kuanşi İm Pusar (Ses İşiten İlah)

V.M. Nadelyaev-D.M. Nasilov, E.R.Tenişev, A.M. Şçerbak (1969), Drevnetyurskiy Slovar’

W.Radloff, Versuch Eines Wörterbuch der Türk-Dialecte, 4 cilt

Klaus Röhborn, Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus zentralasien I-VI

Peter Zieme, Altun Yaruq Sudur (Suvarnapraphasasottamasutra), Türk Dili, TDK Yayını, Ankara.

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Dil Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies)

Türk Dilleri Araştırmaları

Dilbilim Araştırmaları

 

Dersin Adı: Çağdaş Türk Lehçeleri II

Dersin Kodu: TD 720

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Günümüz Kırgız Türkçesinin sesbilgisi ve yapı bilgisi üzerinde incelemeler.

Dersin Yürütücüsü: Yard. Doç.Dr. Muna Yüceol Özezen

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

F.A Abdurahmanov-Ş.Ş. Şaabdürahmanov, A.P.Hojnev, Özbek Tilining Grammatikası Morfologiya), II (Sintaksin),

Seyfettin Altaylı, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü I-IV

A.Bagi, Hazirgi Zaman Uygur Tili

M.A. Dadaşzade -I.I. Oruçov, M.M. Rzaguluzade, R.I. Rüstemov, M.Ş. Şiraliyev, Azerbaycan Dilinin İzahlı LugetiI-IV

Kazak Türkçesi Sözlüğü (çev: H.Oarltay, N.Yüce, S.Pınar) 

Talat Tekin-Mehmet Ölmez, Emine Ceylan, Zuhal Ölmez, Süer Eker (1995), Türkmence-Türkçe Sözlük

E. R. Tenişeva-H.İ. Suyonçeva, K’araçay-Malkar-Orus Sözlyük,

Z.M Ma’rufov, Özbek Tilining İzahli Lugati I-II

Uygur Tilining İzahlik Lugiti I-III

K. K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü I-II, (çev.:Abdullah Taymas)

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Dil Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies)

Türk Dilleri Araştırmaları

Dilbilim Araştırmaları

 

 

Dersin Adı: Türk Dili Tarihi II

Dersin Kodu: TD 722

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Orta Türkçe, Yeni Türkçe dönemlerine genel bakış, günümüz Türk lehçeleri, Türk lehçelerini tasnif denemeleri, Türkçenin ses tarihine genel bir bakış.

Dersin Yürütücüsü: Doç.Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Philologiae Turcicae Fundamenta I  (ed. Jean Deny)

Tarihi Türk Şiveleri (Yay.: Mehmet Akalın)

Talat Tekin -Mehmet Ölmez,Türk Dilleri

Türk Dili

Türk Dili Dergisi 

Çağdaş Türk Dili, Dil Derneği

İlmi Araştırmalar, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Dil Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies)

Türk Dilleri Araştırmaları

Dilbilim Araştırmaları

 

Dersin Adı: 17.Yüzyıl Mesnevileri

Dersin Kodu: TD 724

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: 17.yüzyılda yaşamış Divan şairlerinin mesnevileri ve özelliklerinin genel olarak tanıtılması, dönemin önemli mesnevilerinden seçilmiş örnek metinlerin okutulması ve değerlendirilmesi. Bu yüzyılda Nev’izade Atayi’nin Saki-name ve Haft-hân,  Nâbi’nin Hayriyye, Ganizâde Nadiri’nin Şeh-nâme, Sâbit’in Edhem ü Hüma Beyâni’nin Şâh u Derviş gibi eserlerinden seçmeler yapılarak mesnevilerin incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç.Dr. İ. Çetin Derdiyok

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım 

Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi

Numan Külekçi, Mesnevi Edebiyatı Antolojisi I-II

Numan Külekçi, Ganî-zâde Nâdirî ve Dîvânı’ndan Seçmeler

Tunca Kortantamer, Nev’îzâde Atayî ve Hamsesi

Turgut Karacan, Nev’îzâde Atâ’î, Heft-hân Mesnevisi İnceleme-Metin 

Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi I

Mahmut Kaplan, Hayriyye-i Nâbî(İnceleme-Metin)

Agâh Sırrı Levend, Atâ’î’nin Hilyetü’l-Efkâr’ı

İsmail Ünver, Neşâtî

Büyük Türk Klâsikleri-5,

Abdülkadir Karahan, Hakani Mehmed Bey’in Hilye-i Şerife’si

İsmail Ünver, “Mesnevi”, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri),

Ali Cânip Yöntem, Tarihi Aydınlatacak Edebî Eserlerden Hayriye-Lütfiye

Prof.Dr.Ali Câni Yöntem’in Eski Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, (Hazr:Ahmet Sevgi,Mustafa Özcan)

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

  

Dersin Adı: Edebiyatımızda Eleştiri II

Dersin Kodu: TD 726

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Servet-i Fünûn dönemi eleştirisi, Servet-i Fünuncuların eleştiriden ne anladıkları ve eleştiri alanındaki görüşlerin yer aldığı yazıların incelenmesi; Servet-i Fünûn üyesi olmayan sanatçıların da eleştiriye bakışlarının değerlendirilmesi. 

Dersin Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Bedri Aydoğan

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

J.C. Carlavi,-J.C. Filloks, Edebi Eleştiri, (Çev: Hümeyra Çakmaklı)

Mahir Ünlü, Türkçede Yazınsal Eleştiri 

Bilge Ercilasun, Servet-i Fünun’da Edebi Tenkit

Olcay Önertoy, Edebiyatımızda Eleştiri, Tanzimat ve Servet-i Fünun Dönemleri

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Tanzimat Döneminde Roman II    

Dersin Kodu: TD 730

Dönem:  Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Tanzimat Döneminde roman teorisine yönelik görüşler: Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal, Sami Paşazade Sezai, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım’a ait romanların değerlendirmeleri.

Dersin Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Bedri Aydoğan

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman

Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu

Robert Finn, Türk Romanı

Berna Moran Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış I

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Türk Halk Edebiyatında Anlatı Türleri

Dersin Kodu: TD 732

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Türk Halk Edebiyatı türlerinden efsane ve halk hikayesi türlerinin tanıtılması, Aşık Garip, Tahir ile Zühre vb. halk hikayeleri ile çeşitli masal metinlerinin (eski yazı metinlerinden) okunması ve incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Yard. Doç.Dr. Refiye Şenesen

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Walter Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi

Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten, Dede Korkut  Oğuznameleri

Doğan Kaya- Sabri Koz, Halk Hikayeleri

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Dilbilimi II

Dersin Kodu: TD 734

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Dilbilimde Saussure ve yapısalcılık, Sourssure’den sonraki dilbilim okullarının tanıtımı.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar

Zeynel Kıran–Ayşe Eziler Kıran Dilbilime Giriş

Multilingual Yayınları Dilbilim Dizisi

Türk Dili, TDK Yayını

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları

Dil Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies)

Türk Dilleri Araştırmaları

Dilbilim Araştırmaları

 

Dersin Adı: Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı

Dersin Kodu: TD 736

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Âşıkların yetiştikleri sosyal çevrelere göre sınıflandırılmaları, kasaba ve şehir çevresinde eser veren âşıklar, âşık edebiyatında divan edebiyatı öğeleri, âşık edebiyatında aruzlu şekiller; Âşık Ömer, Âşık Gevheri, Ercişli Emrah, Dertli gibi kalem şuarasının şiirlerinin taş baskı, cönk ve yazmalardaki örnek metinlerin okunup incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Erman Artun

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı

Erman Artun, Dini-Tasavvufî Halk Edebiyatı

Erman Artun, Adana Halk Kültürü Araştırmaları I

Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı

Pertev Naili Boratav, Folklor, Halk Edebiyatı ve Âşık Edebiyatı

Umay Günay Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi

 

Dersin Adı: Türk Seyirlik Oyunları-II

Dersin Kodu: TD 738

Dönem: Güz

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Halk tiyatrosu, Ortaoyunu geleneği, Meddahlık geleneği, Tulûat geleneği, Türk Kukla Tiyatrosu, Köy seyirlik oyunları.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Erman Artun

Sınavlar: 1 vize, 1 final

Kaynak Kitaplar:

Metin And, Dramatik Köylü Gösterilerinin Ritüel Niteliği

Metin And, Türk Tiyatrosunun Evreleri

Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu

Metin And,  Meddahlık ve Meddah Hikayeleri

Metin And, 100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi

Metin And, Oyun ve Büyü 

Metin And, Yaşayan Tiyatro

Metin And, Dünya Tiyatro Tarihi I

Metin And, Ritüelden Drama

Erman Artun, Adana Halk Kültürü Araştırmaları I

Erman Artun, Cemal Ritüeli ve Balkanlardaki Varyantları

Erman Artun, “Tekirdağ’da Kadınların Kendi Aralarında Nişanlarda ve Yöresel Toplantılarda Oynadıkları Oyunlar ve Âdetler”, Türk Folkloru Araştırmaları

Erman Artun, “Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları”, Türk Folkloru Dergisi

Erman Artun, “Tekirdağ Köy Oyunları”, Türk Folkloru Dergisi

Nurhan Karadağ, Köy Seyirlik Oyunları

 

Dersin Adı: Uzmanlık Alan Dersi

Dersin Kodu: TD750/752/754/756/758/760/762/764/766/768/770

Dönem: Bahar

Saat / Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Yürütülen tez konusunun özelliklerine göre belirlenen içerikler doğrultusunda tez çalışmasını destekleyen incelemeler.

Dersin Yürütücüsü: İlgili Bölüm Öğretim Elemanları

 

2.      Doktora

 

Dersin Adı: Divan Şiirinde Edebi Cereyanlar I

Dersin Kodu: TD 801

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Aşıkâne-rindâne ve dini-tasavvufi şiirin önde gelen temsilcilerinin eserlerinden seçilmiş manzum örnekler üzerinde metin şerhi çalışmaları; Âşıkâne-rindâne şiir ile dini-tasavvufi şiirin içerik ve üslûp özellikleri bakımından karşılaştırılması.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mine Mengi

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı.

Kaynak Kitaplar:

İz, Fahir; Eski Türk Edebiyatında Nazım,

Mengi, Mine; Divan Şiirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nabi

Mengi, Mine; Divan Şiirinde Rindlik, Ankara, 1985

Nabi Divanı, Haz.: Ali Fuat Bilkan

Nedim Divanı, Haz.: Muhsin Macit

Şeyh Galib Divanı, Haz.: Muhsin Kalkışım

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Türk Seyirlik Oyunları

Dersin Kodu: TD 805

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Erman Artun

Dersin İçeriği: Tiyatronun kökeni, kaynakları, geleneksel Türk tiyatrosunun gelişimi, köy seyirlik oyunlarının özellikleri, örnek metinler üzerinde incelemeler.

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı.

Kaynak Kitaplar:

Metin And (1983), Türk Tiyatrosunun Evreleri

Metin And (1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu, Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri

Erman Artun (1993), Cemal Ritüeli ve Balkanlardaki Varyantları

Erman Artun (1998), Tekirdağ Halk Kültürü Araştırmaları

Karadağ, Nurhan (1978), Köy Seyirlik Oyunları

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Eski Anadolu Türkçesi I

Dersin Kodu: TD 807

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği:   Eski Anadolu Türkçesi metinleri üzerinde gramer çalışmaları.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Ş. Halûk Akalın

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı.

Kaynak Kitaplar:

R. Rahmeti Arat, Türk Dilinin İnkişafı (III. Türk Tarih Kongresi, Ankara),

Tahsin Banguoğlu, Oğuz Lehçesi Üzerine, TDAY Belleten-1960

Şükrü Haluk Akalın, Saltukname, C.I, II, III,

Faruk K.Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi

Faruk K. Timurtaş, Eski Anadolu Türkçesi, Türk Dünyası El Kitabı

Özmen, Mehmet (2000); Ahmed-i Dai Divanı I-II

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Orta Türkçe I

Dersin Kodu: TD 809

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Karahanlılar ile Karahanlı Türkçesiyle ilgili kaynaklar üzerinde durulduktan sonra, Karahanlı Türkçesi dönemine ait eserlerden seçilen örnek metinler, ses bilgisi, biçim bilgisi, söz varlığı ve söz dizimi açısından, Türkçenin tarihsel gelişimi de göz önünde bulundurularak bütün yönleri ile incelenmektedir.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Özmen

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar: 

Reşit Rahmeti Arat, 1979, Kutadgu Bilig I, Metin 

Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig III, İndeks, 1979, Haz.: Kemal Eraslan-Osman F. Sertaya-Nuri Yüce

Reşit Rahmeti Arat, Edip Ahmed b. Mahmud Yükneki Atebetü’l-Hakayık

Divanü Lûgati’t-Türk Dizini “Endeks” IV, 1986) , Hazırlayan: Besim Atalay

Kutadgu Bilig, Tıpkıbasım III, Mısır Nüshası

Mansuroğlu, Mecdut, “Karahanlıca”, Çeviren: Mehmet Akalın, Tarihi TürkŞiveleri

Pritsak, Omeljan; “Kara-Hanlılar”, İslam Ansiklopedisi

Räsänen, Martti; Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Çağdaş Türk Lehçeleri I

Dersin Kodu: TD 811

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Güneybatı Türk lehçelerinden Azerbaycan Türkçesinin dil özellikleri. Çağdaş Azerbaycan edebiyatından seçilmiş örnek metinler üzerinde incelemeler.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı.

Kaynak Kitaplar:

Altaylı, Seyfettin (1994), Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü I-IV

Özbek Tilining Grammatikası I-II

Uygur Tilining İzahlik Lugiti I-VI

Yudahin, K. K. (1998) Kırgız Sözlüğü I-II, (çev.:Abdullah Taymas),

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Çağatayca I

Dersin Kodu: TD 815

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Çağataycanın Klasik Öncesi Döneminin özellikleri ve bu dönemi temsil eden Sekkaki, Lutfi, Atayi, Hocendi,  Haydar Harezmi, Yusuf Emiri, Yakini ve Gedayi gibi sanatçıların eserlerinden örneklerin değerlendirilmesi ve dil özelliklerinin incelenmesi; Çağataycanın Klasik Döneminin ve temsilcileri olan Hüseyin Baykara, Ali Şir Nevayi,  Şeybani, Ubeydi ve Babur gibi sanatçıların eserlerinin dil özelliklerinin değerlendirilmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı.

Kaynak Kitaplar:

Brockelmann, Carl (1954), Osttürkische Grammatik der Islamischen Litteratursprachen Mittelasiens

Clauson, sir Gerard (1960), Sanglax, A Persian Guide to the Turkish Language

Eckmann, Janos (1988), Çağatayca El Kitabı, (çev: Günay Karaağaç)

Köprülü, M. Fuad (1982), Çağatay edebiyatı, İslam Ansiklopedisi

Mevlana Sekkaki Divanı (1999), (Haz. Kemal Eraslan)

Babür Divanı (1995), (Haz.Bilal Yücel)

Lutfi Divanı (1997), (Haz. Günay Karaağaç)

The Divan’s of Gada’i (1971), (Haz.: Janos Eckmann)

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Dini-Tasavvufi Mensur Metinler

Dersin Kodu: TD 817

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği:   Eski Türk edebiyatında dini-tasavvufi konulu mensur eserler, türleri hakkında genel bilgi, tefsir, hadis, akaid, mesnevi şerhi özellikle menakıbname ve menkabevi İslam tarihi türü eserlerden örnek metinlerin okutulması ve incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mine Mengi

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı.

Kaynak Kitaplar:

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir

Eflaki, Ahmed; Ariflerin Menkıbeleri I-II

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Türkiye Türkçesinin Sorunları I

Dersin Kodu: TD 819

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Türkiye Türkçesinin sesleri ve özellikleri, vurgu, tonlama; konuşma dili, yazım(imlâ), dilbilgisi terimleri ve alıntı kelimeler ile ilgili sorunlar üzerinde durulmaktadır.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Özmen

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi

Ömer Demircan, Türkçenin Sesdizimi

Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatına Halk Edebiyatının Etkileri I

Dersin Kodu: TD 821

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Tanzimat sonrası Türk edebiyatına halk kültür ve edebiyatının etkileri, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar halk edebiyatına yönelme gereğini vurgulayan görüşler   ve türlere göre halk edebiyatı etkilerinin sistematik bir biçimde incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa Apaydın

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Rıza Filizok, Şiirimizde Halk Edebiyatı Terimleri Üzerine Notlar

Rıza Filizok, Ziya Gökalp’in Edebî Eserlerinde Halk Edebiyatı Tesiri Üzerine Bir

Araştırma

Kolcu, Hasan; Türk edebiyatında Hece-Aruz Tartışmaları

Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Göktürkçe

Dersin Kodu: TD 823

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği:  Göktürkçe dönemi metinlerine dayanılarak Göktürkçe üzerinde sesbilgisi yapıbilgisi, sözdizimi ve sözvarlığı çalışmaları yapılacaktır.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı.

Kaynak Kitaplar:

 Sir Gerard Clauson, (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish

Marcel Erdal, (1991), Old Turkic Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon I-II

A. von Gabain, (1995), Eski Türkçenin Grameri (çev.: Mehmet Akalın)

Klyaştorny (1983), Korpus Tyurskih Runiçeskih Pamjatnikov Bassejna

Talat Tekin, (1988), Orhon Yazıtları

Talat Tekin, (1994), TunyukukYazıtı

Talat Tekin, (2000), Orhon Türkçesi Grameri

Nadelyaev, V.M.-D.M. Nasilov, E.R.Tenişev, A.M. Şçerbak (1969), Drevnetyurskiy Slovar’

Radloff, W. (1893-1911), Versuch Eines Wörterbuch der Türk-Dialecte, 4 cilt

Tekin, Talat (1993), Irk Bitig, The Book of Omens

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Dilbilimi I

Dersin Kodu: TD 825

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Metindilbilimi, ruhdilbilimi, toplumdilbilimi edimbilim gibi temel kuramların incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Noam Chomsky, Aspekte der Syntax Theorie

   Ferdinand de Saussure; Genel Dilbilim Dersleri

Elmar Holenstein, Sprachdiche Universalien, Studienverlag Brockmeyer

Zeynel Kıran - Ayşe (Eziler) Kıran; Dilbilime Giriş

Benjamin Lee Whorf, Sprache Demhem Wirklichkeit

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Divan Edebiyatında Mensur Türler I

Dersin Kodu: TD 827

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Divan edebiyatında nesir ve nesrin gelişimi ile ilgili bilgiler şuara tezkireleri, muhtelif bibliyografyalar, letaifnameler, hikaye vb. mensur metin örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. H. Dilek Batislam

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Mustafa İsen vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı 

İsen, Mustafa vd.; Şair Tezkireleri

İz, Fahir; Eski Türk Edebiyatında Nesir

Soysal, Orhan; Eski Türk Edebiyatı Metinleri

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Yeni Türk Edebiyatı I

Dersin Kodu: TD 829

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Tanzimat dönemi yazarlarının makale, önsöz ve kitap halindeki eserlerinde yer alan roman ve hikaye konusundaki görüşlerin incelenmesi; Metinlerden yola çıkılarak roman ve öykü konusunda kuramsal birikimin oluşturulması.

Dersin Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu

Olcay Önertoy, Tanzimat Döneminde Edebiyat Anlayışı

Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman

Uşaklıgil, Halit Ziya; Hikaye

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Tanzimat’tan Milli Edebiyata Metinlerle Şiir Kuramı I

Dersin Kodu: TD 831

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Şiirle ilgili olarak Tanzimat sanatçılarının ileri sürdükleri görüşlerin ele alınması, makale, kitap vb. metinlerin incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı.

Kaynak Kitaplar:

Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi

Fuat, Mehmet; Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi

Doğan, H. Mehmet; Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000)

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Tanzimat’tan Milli Edebiyata Metinlerle Tiyatro Kuramı I

Dersin Kodu: TD 833

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Tanzimat sanatçılarının tiyatro ile ilgili teorik yanlarının ele alınarak dönemin tiyatro anlayışının belirlenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Metin And, Dünya Tiyatro Tarihi I

Metin And, Türk Tiyatrosunun Evreleri

Metin And, 100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi

Niyazi Akı, Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

 

Dersin Adı: Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler I

Dersin Kodu: TD 835

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Türk Edebiyatında son yıl içinde edebiyat anlayışında ve edebi türlerde meydana gelen değişikliklerin incelenmesi; realizm sonrası edebiyat anlayışlarının Türk edebiyatındaki yansımaları; şiirde yeni eğilimlerin incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa Apaydın

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

David Harvey, Postmodernliğin Durumu

Marcel Proust, Swann’ların Tarafı

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Edebiyat Kuramları I

Dersin Kodu: TD 837

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Edebiyat kavramı; kavramın sınırları; edebiyat kuramlarının tarihsel gelişimi; yansıtmacı kuramlar; Aristo estetiği, marksist estetiğinin incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa Apaydın

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

İsmail Tunalı, Marksist Estetik

Murat Belge, Marksist Estetik, (Cristopher Claudwell Üzerine Bir İnceleme)

Rene Wellek -A. Warren; Yazın Kuramı

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Eski Türk Edebiyatında Şerh Metinleri I

Dersin Kodu: TD 839

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Ankaralı İsmail Rusûhî, Bursalı İsmail Hakkı, Abdülbaki Gölpınarlı’nın mesnevi şerhleri, Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan’ın şerhleriyle birlikte Sûdi-i Bosnevi’nin şerhleri kaynak alınarak, örnek metinlerin incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. İ. Çetin Derdiyok

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Metin Akar, (1994); Su Kasidesi Şerhi

Mehmet Çavuşoğlu, Divanlar Arasında

Cem Dilçin, “Fuzuli’nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi”, Türkoloji, IX/1

Muhammet Nur Doğan, “Metin Şerhi Üzerine”, Yedi İklim

Abdülbaki Gölpınarlı, Hafız Divanı

M. Nazif Hoca, Sudî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesi’nin Metni

Hikmet İlaydın, Sadi, Gülistan

Haluk İpekten, “Gazel Şerhi Örnekleri II”, Türk Şiiri Özel Sayısı II

Tunca Kortantamer, “Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi”, İlesam I. Eski Türk Edebiyatı  Kollogyumu

Mehmed Konevi, Şerh-i Divan-ı Hafız I-II

Mine Mengi, “Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine Düşünceler”, Dergah

Tahir Olgun, Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebi Mektuplar, (Haz.:Cemal Kurnaz)

Sudi, Şerh-i Divan-ı Hafız I-III

Ali Nihad Tarlan, Fuzuli Divanı Şerhi I-III

Tahir Üzgör, “Metin Şerhinde Usule Dair”, İlesam I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu

Yeniterzi, Emine; “Metin Şerhiyle İlgili Görüşler”, İlesam I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu

Sezayi-i Gülşeni Divanı, Haz.: Şahver Çelikoğlu

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Ritüeller ve Drama

Dersin Kodu: TD 841

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: İslamiyet öncesi inanç sistemleri, adet ve inanmalar, İslamiyet sonrası oyun, dans ve ritüellerin incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Erman Artun

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Metin And, (1976), Oyun ve Büyü

Metin And, (1983), Türk Tiyatrosunun Evreleri

Metin And, (1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu, Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri

Erman Artun, (1993), Cemal Ritüeli ve Balkanlardaki Varyantları

Erman Artun, (1998), Tekirdağ Halk Kültürü Araştırmaları

Nurhan Karadağ, (1978), Köy Seyirlik Oyunları

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Özbek Türkçesi

Dersin Kodu: TD 843

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Özbekçe metinler üzerinde gramer çalışmaları yapılacaktır.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

F.A Abdurahmanov-Ş.Ş. Şaabdürahmanov, A.P.Hojnev (1976), Özbek Tilining Grammatikası I(Morfologiya), II (Sintaksin)

Carl Brockelmann, (1954), Osttürkische Grammatik der Islamischen Litteratursprachen Mittelasiens

Sir Gerard Clauson, (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish

A. von Gabain, (1954), Özbekische Grammatik

M. Rasanen (1969), Versuch Eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen

E.V Sevortyan, (1974-1989), Etimologiçoskiy Tyurskih Yazıkov I-IV

Z.M Ma’rufov (1981), Özbek Tilining İzahli Lugati I-II

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Sesbilgisi

Dersin Kodu: TD 845

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Değişik Türk lehçelerinin metinlerine dayanılarak sesbilgisi karşılaştırılması yapılacaktır.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı.

Kaynak Kitaplar:

J. Kramskiy,(1990), “Phonetics and phonology”, Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft-I

Martti Rasanen, (1955), Material po istoriceskoy fonetike Tyurkskıh yazıkov

W. Radloff, (1882), Phonetik der Nördlichen Türksprachen

Talat Tekin, (1995) Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı:  Halk Bilimi Kuramları I

Dersin Kodu: TD 847

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Erken dönem halk bilim kuramları, metin merkezli halk bilim kuramları (tarihi-coğrafisi-metodu-yapısalcılık-psikoanalitik halk bilim kuramları vs.) örneklerle incelenecektir.

Dersin Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Refiye Şenesen

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş

James Frazer, Altın Dal: Dinin ve Folklorun Kökleri I-II

B.Malinowski, İnsan ve Kültür

V. Propp, Masalın Biçimbilimi

C. Levi Strauss, Din ve Büyü

C. Levi Strauss, Yaban Düşünce

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Uzmanlık Alan Dersi

Dersin Kodu: TD 849/ 851/ 853/ 855/ 857/ 859/ 861/ 863/ 865/ 867/ 869

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Yürütülen tez konusunun özelliklerine göre belirlenen içerikler doğrultusunda tez çalışmasını destekleyen incelemeler.

Dersin Yürütücüsü: İlgili Bölüm Öğretim Elemanları

 

Dersin Adı: Anlambilgisi

Dersin Kodu: 871

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Dillerin oluşum teorileri, Türkiye’de anlambilgisi çalışmalarının genel tarihçesi, genel terimler, genel kaynakça, genel kuramlar.

Dersin Yürütücüsü: Yard.Doç.Dr. Muna Yüceol Özezen

Sınavlar:

Kaynak Kitaplar

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim.

Doğan Aksan, Anlambilim.

Agop Dilaçar, Dil Diller ve Dilcilik.

Dilbilim Araştırmaları

Berke Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü.

Walter Porzig, Dil Denen Mucize.

Teo Grünberg, Anlam Kavramı Üzerine Bir deneme.

Özcan Başkan, İnsan Dili ve Ötesi- Bildirişim.

 

Dersin Adı: Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Nazmı

Dersin Kodu: 873

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Tasavvufun doğuşu, gelişmesi, yayılması, Anadolu’da Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı’nın gelişmesi, Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı nazmında biçim, tür, üslûp, içerik, Yunus Emre, Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal, Balım Sultan, Niyazi-i Mısrî, Kazak Abdal gibi Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı temsilcilerinin taş baskısı, cönk ve yazmalardaki örnek metinlerin okunup incelenmesi

Dersin Yürütücüsü: Prof.Dr. Erman Artun

Sınavlar:

Kaynak Kitaplar

 

Dersin Adı: Halkbilimi

Dersin Kodu: 875

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Halkbiliminde törenler, kutlamalar, bayramlar (dini ve milli bayramlar), kutsal aylar, günler, Hıdrellez, Nevruz, oyun, büyü, drama ile ilgili genel bilgiler ve konuyla ilgili makalelerin okunup değerlendirilmesi.

Dersin Yürütücüsü: Yard.Doç.Dr. Refiye Şenesen

Sınavlar:

Kaynak Kitaplar

 

      BAHAR YARIYILI  

 

Dersin Adı: Divan Şiirinde Edebi Cereyanlar II

Dersin Kodu: TD 802

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Hakîmane şiir ve Sebk-i Hindi şiiri, özellikleri,önde gelen temsilcilerinin eserlerinden seçilmiş örnek metinler üzerinde metin şerhi çalışmaları;  hakimane  şiir ile Sebk-i  Hindi şiirinin içerik ve üslup özellikleri bakımından karşılaştırılması.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mine Mengi

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım

Mine Mengi, Divan Şiirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nabi

Mine Mengi, Divan Şiirinde Rindlik

Nabi Divanı, haz: Ali Fuat Bilkan

Nedim Divanı, haz: Muhsin Macit

Şeyh Galib Divanı, haz: Muhsin Kalkışım

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Türk Seyirlik Oyunları

Dersin Kodu: TD 806

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Halk tiyatrosu, Karagöz, Ortaoyunu, Meddah, Tuluat özellikleri, örnek metinler üzerinde incelemeler.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Erman Artun

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım

Mine Mengi, Divan Şiirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi Nabi

Mine Mengi, Divan Şiirinde Rindlik

Nabi Divanı, haz: Ali Fuat Bilkan

Nedim Divanı, haz: Muhsin Macit

Şeyh Galib Divanı, haz: Muhsin Kalkışım

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Eski Anadolu Türkçesi II

Dersin Kodu: TD 808 

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği:   Eski Anadolu Türkçesinin 14.yüzyıl manzum metinleri üzerinde gramer çalışmaları.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Ş. Halûk Akalın

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

R. Rahmeti Arat, Türk Dilinin İnkişafı (Makaleler, C.I)

Tahsin Banguoğlu, Oğuz Lehçesi Üzerine, TDAY Belleten

Şükrü Haluk Akalın, Saltukname, C.I, II, III

Timurtaş, Faruk K. Eski Türkiye Türkçesi

Timurtaş, Faruk K. Eski Anadolu Türkçesi, Türk Dünyası El Kitabı

Ahmed-i Dai Divanı I-II, Haz.: Mehmet Özmen

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Orta Türkçe II

Dersin Kodu: TD 810

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Harezm ve Kıpçak sahaları ile Harezm ve Kıpçak Türkçesiyle ilgili kaynaklar üzerinde durduktan sonra, Harezm ve Kıpçak Türkçeleri dönem ve sahalarına ait eserlerden seçilen örnek metinler, Türkçenin tarihsel gelişimi de göz önünde bulundurularak, ses, biçim, söz varlığı ve söz dizimi yönünden Türkçenin tarihsel gelişimi de göz önünde bulundurularak, bütün yönleri ile incelenmektedir.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Özmen

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Reşit Rahmeti Arat, “Kıpçak”, İslam Ansiklopedisi

Aysu Ata,  Nâsırü’d-dîn bin Burhânü’d-dîn Rabguzî Kısassü’l-Enbiyâ Peygamber   Kıssaları), I. Cilt: Giriş-Metin-Tıpkıbasım), XL + 616 s.; II. Cilt: Dizin

Aysu Ata, Harezm-Altın Ordu Türkçesi

Saadet Çagatay, Türk Lehçeleri Örnekleri, VIII. Yüzzyıldan XVIII. Yüzyıla Kadar Yazı Dili,

Annemarie von Gabain, “Die Sorache des Codex Cumanicus”, Philologiae Turcicae Fundamenta

János Eckmann,  Nehcü’l-Feradis  I, Tıpkıbasım

Annemarie von Gabain,  “Harezm Türkçesi”, Çeviren:Mehmet Akalın, Tarihi Türk Şiveleri

Karamanlıoğlu, Ali Fehmi, Kıpçak Türkçesi Grameri

Seyf-i Sarâyi, Gülistan Tercümesi (Kitâb Gülistan bi’t-Türkî), Haz:Ali Fehmi Karamanlıoğlu

Zeki Velidi Togan,  “Harizm”, İslâm Ansiklopedisi

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Çağdaş Türk Lehçeleri II

Dersin Kodu: TD 812

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Günümüz Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı gramer çalışmaları. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Başkırt, Tatar, Uygur ve Sibirya Türk lehçelerinin örnek metinlerle incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Seyfettin Altaylı, (1994), Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü I-II

Özbek Tilining Grammatikası I-II

Uygur Tilining İzahlik Lugiti, Milletler Neşriyatı

K. K. Yudahin, (1998) Kırgız Sözlüğü I-II, (çev.:Abdullah Taymas),

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Çağatayca II

Dersin Kodu: TD 816

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Klasik dönem sanatçılarının eserlerinden örneklerin dil özellikleri bakımından ayrıntılı olarak incelenmesi, Klasik sonrası dönemin özelliklerinin ve temsilcilerinin dil özelliklerinin değerlendirilmesi (Ebulgazi Bahadır Han, Baba Rahim Meşreb, Şeybani, Sufi Allahyar, Ömer Han, Üveysi, Nadir vb.)

Dersin Yürütücüsü:  Doç Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Carl Brockelmann (1954), Osttürkische Grammatik der Islamischen Litteratursprachen

Mittelasiens

Sir Gerard Clauson, (1960), Sanglax, A Persian Guide to the Turkish Language

Eckmann, Janos (1988), Çağatayca El Kitabı, (çev: Günay Karaağaç)

Levend, Agah Sırrı (1965-1968), Ali Şir Nevai I-IV

Babür Divanı (1995), (Haz.Bilal Yücel)

Muhakemetü’l-Lugateyn (1996), (Haz. Prof. Dr. F. Sema Barutçu Özönder)

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Divan Şiirinde Mahallileşme

Dersin Kodu: TD 818

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Başta dil, üslûp ve coğrafya olmak üzere gelenek ve göreneklerde mahallileşmenin eski şiirimizdeki görünümü, divan şiiri üzerinde Halk Edebiyatı etkisinin değerlendirilmesi. Necati Bey, Baki, Nef’i ve Nedim divanlarında mahallileşmenin etkileri ile 17. ve 18. yüzyıl mesnevilerinde mahallileşmenin izlerinin örnek metinler üzerinde   incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mine Mengi

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Baki Divanı, Haz.: Sabahattin Küçük

Necati Bey Divanı, Ali Nihat Tarlan

Nedim Divanı, Haz.: Muhsin Macit

Nef ‘i Divanı, Haz.: Metin Akkuş

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

          

Dersin Adı: Türkiye Türkçesinin Sorunları II

Dersin Kodu: TD 820

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Kavramların netleşmemesinden doğan anlam karışıklıkları, eş ve yakın anlamlılık, nesne adlarıyla kurulan sıfat tamlamaları, Türk sözdiziminde yabancı etki, ilk ve orta öğretimde Türkçe öğretimi, argo ve küfrün dildeki yeri, mizah dili, kitle iletişim araçları ve Türkçe, düşüm ve eksilti, cümle tasnifi, ad verme ve yer adları ile ilgili sorunlar üzerinde durulmaktadır.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Özmen

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Doğan Aksan,  Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim III

Hulki Aktunç,  Büyük Argo Sözlüğü

Ferit Devellioğlu,  Türk Argo Sözlüğü

Tahir Nejat Gencan,  Dilbilgisi

Mehmet Özmen,  “1990 Sonrası Mizah Dergilerinde Mizah Dili”, 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996

Mehmet Özmen,  “Eksik Olan Dilbilgisi Terimlerimiz Üzerine”, Uluslararası Sözlükbilim

Sempozyumu Bildirileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatına Halk Edebiyatının Etkileri II

Dersin Kodu: TD 822

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında halk edebiyatımızın etkilerinin araştırılması. 

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa Apaydın

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Rıza Filizok, Şiirimizde Halk Edebiyatı Terimleri Üzerine Notlar, Ege Ünv., Edeb. Fak. Yayınları

Rıza Filizok, Ziya Gökalp’in Edebî Eserlerinde Halk Edebiyatı Tesiri Üzerine Bir Araştırma

Hasan Kolcu, Türk Edebiyatında Hece-Aruz Tartışmaları

Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Uygurca

Dersin Kodu: TD 824

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Uygurca dönemi metinlerine dayanılarak Uygurca üzerinde sesbilgisi, yapıbilgisi, sözdizimi ve sözvarlığı çalışmaları yapılacaktır.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Sir Gerard Clauson, (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish.

Marcel Erdal (1991), Old Turkic Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon I-II.

Annemaria von Gabain, (1995), Eski Türkçenin Grameri (çev.: Mehmet Akalın)

James Russel Hamilton, (1998), Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası, Kalyanamkara ve Papamkara (çev: Ece Korkut-İsmet Birkan).

Mehmet Ölmez, (1991), Altun Yaruk III. Kitap(=5. Bölüm) (Suvarnapraphasasutra)

Şinasi Tekin (1993), Uygurca Metinler I, Kuanşi İm Pusar (Ses İşiten İlah)

V.M. Nadelyaev-D.M. Nasilov, E.R.Tenişev, A.M. Şçerbak (1969), Drevnetyurskiy Slovar’

W. Radloff (1893-1911), Versuch Eines Wörterbuch der Türk-Dialecte, 4 cilt

Klaus Röhborn (1977-1998), Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus zentralasien I-VI

Peter Zieme (1996), Altun Yaruq Sudur (Suvarnapraphasasottamasutra), Berliner Turfan Texte XVIII

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Dilbilimi II

Dersin Kodu: TD 826

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: N.Comsky ve üretici-dönüşümsel dil bilgisinin gelişimi ve bu kurama diğer katkılar bakımından incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Tahir Balcı

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Noam Chomsky, Aspekte der Syntax Theorie, Zurkampfverlag

Ferdinand de Saussure; Genel Dilbilim Dersleri

Elmar Holenstein, Sprachdiche Universalien, Studienverlag Brockmeyer

Zeynel Kıran - Ayşe (Eziler) Kıran; Dilbilime Giriş

Benjamin Lee Whorf, Sprache Demhem Wirklichkeit

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Divan Edebiyatında Mensur Türler II

Dersin Kodu: TD 828

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Divan Edebiyatı dönemine ait seyahatname, tarih, münşeat mecmuası vb. mensur metin örnekleri; örnek metinlerin değerlendirilmesi incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. H. Dilek Batislam

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Mustafa İsen, vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı

Mustafa İsen, vd. Şair Tezkireleri

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir

Orhan Soysal, Eski Türk Edebiyatı Metinleri

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Yeni Türk Edebiyatı II

Dersin Kodu: TD 830

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Servet-i Fünûn dönemi yazarlarının makale, önsöz ve kitap halindeki eserlerinde yer alan roman ve hikaye konusundaki görüşlerin incelenmesi. Metinler aracılığıyla dönemin roman ve öykü kuramının belirlenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Halit Ziya Uşaklıgil, Hikaye

Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu

Olcay Önertoy, Tanzimat Döneminde Edebiyat Anlayışı, Selçuk Üniv. Edeb. Fak. Yayınları

Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Tanzimat’tan Milli Edebiyata Metinlerle Şiir Kuramı II

Dersin Kodu: TD 832

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Dersin ikinci yarıyılında Servet-i Fünûn ve milli edebiyat öncesi diğer dönemlere ait metinlerin değerlendirilerek dönemin şiirle ilgili gelişmelerinin ortaya konulması.

Dersin Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi

Mehmet Fuat, Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi

H. Mehmet Doğan, Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), 3.cilt

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Tanzimat’tan Milli Edebiyata Metinlerle Tiyatro Kuramı II

Dersin Kodu: TD 834

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Servet-i Fünûn’dan Milli edebiyata kadar olan süreçteki tiyatro konusunda ileri sürülen görüşler incelenerek dönemin tiyatro kuramının oluşturulması. Bu dönemde yazılan oyunlar incelenecek teori pratik ilişkisi ve sonuçlarının ortaya konulması.

Dersin Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Metin And, Dünya Tiyatro Tarihi I

Metin And, Türk Tiyatrosunun Evreleri

Metin And, 100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi

Niyazi Akı, Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Türk Edebiyatında Yeni Eğilimler II

Dersin Kodu: TD 836

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Postmodern edebiyat anlayışı ve Türk Edebiyatında postmodernizm; roman ve hikaye türlerinde meydana gelen değişikliklerin incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa Apaydın

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Gencay Saylan, Postmodernizm

Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı

İhsan Oktay Anar, Kitabü’l-Hiyel

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Edebiyat Kuramları II

Dersin Kodu: TD 838

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Biçimci kuramlar; yeni eleştiri akımı, yapısalcı edebiyat kuramı, postyapısalcılık, göstergebilimsel kuramın incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa Apaydın

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Ahmet Oktay, Toplumcu-Gerçekçiliğin Kaynakları

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

 

Dersin Adı: Eski Türk Edebiyatında Şerh Metinleri II

Dersin Kodu: TD 840

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Bursalı İsmail Hakkı’nın Şerh-i Pend-namesi, Ebu Bekir Nusret’in Şerh-i Divan-ı Sâib’i, Prof. Dr. Haluk İpekten’in Şerhle ilgili çalışmaları kaynak alınarak örnek metinler üzerinde incelemeler yapılması.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. İ.Çetin Derdiyok

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Metin Akar (1994); Su Kasidesi Şerhi

Mehmet Çavuşoğlu, Divanlar Arasında

Cem Dilçin, “Fuzuli’nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi”, Türkoloji, IX/1

Muhammet Nur Doğan, “Metin Şerhi Üzerine”, Yedi İklim

Abdülbaki Gölpınarlı, Hafız Divanı

M. Nazif Hoca, Sudî, Hayatı, Eserleri ve İki Risalesi’nin Metni

Hikmet İlaydın,; Sadi, Gülistan

Haluk İpekten,; “Gazel Şerhi Örnekleri II”, Türk Şiiri Özel Sayısı II

Tunca Kortantamer, “Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi”, İlesam I. Eski Türk

Edebiyatı  Kollogyumu

Mehmed Konevi, Şerh-i Divan-ı Hafız I-II

Mine Mengi, “Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine Düşünceler”, Dergah

Tahir Olgun, Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebi Mektuplar, (Haz.:Cemal Kurnaz)

Sudi, Şerh-i Divan-ı Hafız I-III

Ali Nihad Tarlan, Fuzuli Divanı Şerhi I-III

Tahir Üzgör, “Metin Şerhinde Usule Dair”, İlesam I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu,

Yeniterzi, Emine; “Metin Şerhiyle İlgili Görüşler”, İlesam I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu

Sezayi-i Gülşeni Divanı, Haz.: Şahver Çelikoğlu

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Ritüeller ve Drama II

Dersin Kodu: TD 842

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Örnek oyun ve törenlerin incelenmesi, değerlendirilmesi, oyun, dans ve ritüellerin günümüz dramasına etkilerinin incelenip ortaya konulması.

Dersin Yürütücüsü: Prof. Dr. Erman Artun

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:     

Metin And (1976), Oyun ve Büyü

Metin And (1983), Türk Tiyatrosunun Evreleri

Metin And (1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu, Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri,

Erman Artun (1993), Cemal Ritüeli ve Balkanlardaki Varyantları

Erman Artun (1998), Tekirdağ Halk Kültürü Araştırmaları

Karadağ, Nurhan (1978), Köy Seyirlik Oyunları

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)

 

Dersin Adı: Yeni Uygur Türkçesi

Dersin Kodu: TD 844

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Yeni Uygurca metinler üzerinde gramer çalışmaları yapılacaktır.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Clauson, sir Gerard (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish

Rahimov, T.H vd. (1956), Russka-Uygurskiy Slovar’

Rasanen, M. (1969), Versuch Eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen

Sevortyan, E.V (1974-1989), Etimologiçoskiy Tyurskih Yazıkov I-IV

Şemiyeva, A. - İ. Ethemov (1955), Uygur Tili Grammatikisi I, Fonetika Hem Morfologiya

Uygur Tilining İzahlik Lugiti I-III (1990-1993)

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

  

Dersin Adı: Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Sözvarlığı II

Dersin Kodu: TD 846

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Türk Lehçelerinin sözvarlığı, lehçe sözlükleri ve metinlerden yararlanılarak karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. A. Deniz Abik

Sınavlar: Bir vize, bir final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Sir Gerard Clauson (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish

M.A Dadaşzade vd (1980), Azerbaycan Dilinin İzahlı LugetiI-IV

Robert Dankoff -James Kelly (1982-1985), Compendium of the Turkic Dialects, Divan Lygat at Turk I-III

Hasan Eren (1999) Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü

Kazak Türkçesi Sözlüğü (1984), (çev: H.Oarltay, N.Yüce, S.Pınar)

M. Rasanen (1969), Versuch Eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen

W. Radloff (1893-1911), Versuch Eines Wörterbuch der Türk-Dialecte, 4 cilt

E.V. Sevortyan (1974-1989), Etimologiçoskiy Tyurskih Yazıkov I-IV

Stein, H (1990), “Lexigographie”, Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft-I,

Talat Tekin vd (1995), Türkmence-Türkçe Sözlük

E. R.Tenişev vd. (1997), Sravnitel’no-İstoriçeskaya Grammatika Tyurskih Yazıko

Tenişeva E. R., Suyonçeva H.İ. (1989), K’araçay-Malkar-Orus Sözlyük

Tietze, Andreas (2002), Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı

Uygur Tilining İzahlik Lugiti I-III (1990-1993)

Türk Dili, TDK Yayınları

Türk Dili Dergisi

Çağdaş Türk Dili

İlmi Araştırmalar

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Dil Dergisi, Ankara.

Dilbilim Araştırmaları.

Türk Dilleri Araştırmaları.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları ( Journal of Turkish Studies) 

 

Dersin Adı: Halk Bilimi Kuramları II

Dersin Kodu: TD 848

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Bağlam merkezli halk bilim kuramları (sözlü kompozisyon teorisi, işlevsel halk bilim teorisi ve performans teori) örneklerle incelenecektir.

Dersin Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Refiye Şenesen

Sınavlar: 1 vize, 1 final sınavı

Kaynak Kitaplar:

Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş

James Frazer, Altın Dal: Dinin ve Folklorun Kökleri I-II

B. Malinowski, İnsan ve Kültür

V. Propp, Masalın Biçimbilimi

C. Levi Strauss, Din ve Büyü

C. Levi Strauss, Yaban Düşünce

Dergah, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi

Milli Folklor, Uluslararası Halkbilimi Dergisi

İlmi Araştırmalar

Folklor/Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayını

Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı- Belleten

Türkoloji Dergisi, A.Ü. DTCF Yayınları

Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies)       

 

Dersin Adı: Uzmanlık Alan Dersi

Dersin Kodu: TD 850/ 852/ 854/ 856/ 858/ 860/ 862/ 864/ 866/ 868/ 870

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Yürütülen tez konusunun özelliklerine göre belirlenen içerikler doğrultusunda tez çalışmasını destekleyen incelemeler.

Dersin Yürütücüsü: İlgili Bölüm Öğretim Elemanları

 

Dersin Adı: Anlambilgisi

Dersin Kodu: 872

Dönem: Bahar

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Sözcüklerin ölümü, dil- düşünce bağıntısı, düşünce- anlam- kavram, kavram alanı, soyutlama, aktarma / metafor, sözcüklerde değer, anlam değişiklikleri.

Dersin Yürütücüsü: Bölüm Öğretim Elemanları

Sınavlar: 1 vize 1 final

Kaynak Kitaplar:

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim.

Doğan Aksan, Anlambilim.

Agop Dilaçar, Dil Diller ve Dilcilik.

Dilbilim Araştırmaları

Berke Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü.

Walter Porzig, Dil Denen Mucize.

Teo Grünberg, Anlam Kavramı Üzerine Bir deneme.

Özcan Başkan, İnsan Dili ve Ötesi- Bildirişim

 

Dersin Adı: Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Nesri

Dersin Kodu: 874

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Halkın konuştuğu dille yazılmış Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı’nın mensur eserleri, türleri hakkında genel bilgiler, dini-destani metinler; Hazma-nâme, Ebu Müslim-nâme, Battal-nâme, Saltuk-nâme, menakıb-nâmeler; Hacı Bektaşı Veli, Kaygusuz Abdal, Abdal Musa, cenk-nâmeler, Kesikbaş Hikâyesi, İbrahim Edhem türü eserlerden örnek metinlerin okunup incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Prof.Dr. Erman Artun

Sınavlar: 1 vize, 1 final sınavı

 

Dersin Adı: Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Nesri

Dersin Kodu: 874

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Halkın konuştuğu dille yazılmış Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı’nın mensur eserleri, türleri hakkında genel bilgiler, dini-destani metinler; Hazma-nâme, Ebu Müslim-nâme, Battal-nâme, Saltuk-nâme, menakıb-nâmeler; Hacı Bektaşı Veli, Kaygusuz Abdal, Abdal Musa, cenk-nâmeler, Kesikbaş Hikâyesi, İbrahim Edhem türü eserlerden örnek metinlerin okunup incelenmesi.

Dersin Yürütücüsü: Prof.Dr. Erman Artun

Sınavlar: 1 vize, 1 final sınavı

 

Dersin Adı: Halkbilimi

Dersin Kodu: 876

Dönem: Güz

Saat/Hafta: 2

ECTS Kredi Değeri: 5

Dersin İçeriği: Halkbilimi ürünlerinin ulusal ve uluslar arası boyutta yaşadığı değişimler ve üstlendiği yeni işlevler, halkbilimi ve medya, halkbilimi ve turizm, halkbilimi ve uluslar arası ilişkiler, halkbilimi ve küreselleşme boyutlarının örnek makalelerle değerlendirilmesi.

Dersin Yürütücüsü: Yard.Doç.Dr. Refiye Şenesen

Sınavlar: 1 vize, 1 final sınavı

 

 82 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics