Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Makale Takip Çizelgesi (Güncelleme Tarihi: 12.05.2008)

 

  Makalenin Adı Degerlendirme Aşaması Sonuç
  Hakemler Gön.Tarihi Geliş Tarihi Açıklama
1 RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMICS DEVELOPMENT AND LIFE EXPECTANCY: APPLICATION  1.Hakem 05.02.2007   Hakeme gönderildi   
2.Hakem 05.02.2007   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  05.02.2007   Hakeme gönderildi 
2 KÜLTÜREL SERMAYE,  EĞİTİM VE SOSYAL  SINIF: EĞİTİM  VE EŞİTSİZLİK   1.Hakem 05.03.2007   Hakeme gönderildi   
2.Hakem 05.03.2007 23.03.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
3.Hakem  05.03.2007 25.12.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
3 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE  ÇEVRENİN KORUNMASI  SORUNU  1.Hakem 05.03.2007 30.05.2007 Düzeltmelerden sonra tekrar  
2.Hakem 05.03.2007   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  05.03.2007   Hakeme gönderildi 
4 BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ  SON SINIF ÖĞRENCİLERİ  VE MEZUNLAERININ, 1.Hakem 23.03.2007 14.02.2008 Düzeltmelerden sonra tekrar+tekrar   
2.Hakem 23.03.2007 19.02.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
3.Hakem  23.03.2007   Hakeme gönderildi 
5 HUME'UN İKTİSADİ GÖRÜŞLERİNİN  TOPLUMSAL VE FELSEFİK  TEMELLERİ: BİR YORUMLAMA  DENEMESİ  1.Hakem 23.03.2007 04.04.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir   
2.Hakem 23.03.2007   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  23.03.2007   Hakeme gönderildi 
6 VERİ  ZARFLAMA ANALİZİYLE  SAĞLIK  SEKTÖRÜ ETKİNLİĞİ  İNCELEMESİ KARADENİZ  EKONOMİK İŞBİRLİĞİ  TEŞKİLATI ÜYESİ  ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA  1. Hakem 23.03.2007 01.06.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir   
2.Hakem  23.03.2007 01.05.2007 Yayınlanamaz  
3.Hakem  23.03.2007 11.03.2008 Düzeltmelerden sonra  tekrar
7 FAALİYET TABANLI  MALİYETLEME SİSTEMİNDE  ETKİNLİĞİ FİNANSAL İŞLETMELERDE  BİR UYGULAMA  1.Hakem  07.05.2007 10.05.2007 Düzeltmelerden sonra tekrar   
2.Hakem  07.05.2007   Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
3.Hakem  07.05.2007 29.05.2007 Düzeltmelerden sonra tekrar
8 KÜRESELLEŞME  VE GELİR DAĞILIMINDAKİ  EŞİTSİZLİK  1.Hakem  15.05.2007   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  15.05.2007 12.03.2008 Düzeltmelerden sonra tekrar 
3.Hakem  15.05.2007 07.06.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
9 SANATSAL TASARIM EĞİTİMİ VE DUYGULAR   1.Hakem  05.06.2007 26.06.2007 Yayınlanamaz  
2.Hakem  15.05.2007 10.07.2007 Düzeltmelerden sonra tekrar
3.Hakem  15.05.2007 08.06.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir  
10 ANADİLİ  TÜRKÇE OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE'YE  ANADİLİ, TÜRKÇE DERSİNE  ve DİLİ  GELİŞTİRMEYE  VE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ ÇALIŞMASI 1.Hakem  15.05.2007   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  15.05.2007   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  15.05.2007   Hakem Değişecek
11 ÖĞRENCİLERİN BENİMSEDİKLERİ  EĞİTİM FELSEFELERİYLE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİ VE ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI   1.Hakem  12.12.2007 25.12.2007 Düzeltme yapılarak yayınlanabilir 2008 TAMAM DOSYADA(1)
2.Hakem  12.12.2007 31.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
3.Hakem  12.12.2007   Hakeme gönderildi 
12 VERGİ ADALETİ AÇISINDAN  TÜRKİYE 'DEKİ  VERGİ YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ (1990-2006)  1.Hakem  26.09.2007 20.02.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir  
2.Hakem  26.09.2007   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  26.09.2007 22.10.2007 Yayınlanamaz
13 Finansal Krizlerin Hizmet Sektörü İstihdamına Etkisi: Turizm ve Bankacılık Sektörü Örneği 1.Hakem  02.10.2007 09.11.2007 Yayınlanamaz(yazara gitti)  
2.Hakem  02.10.2007 30.10.2007 Düzelterek yayınlanabilir(yazara gitti)
3.Hakem  02.10.2007 30.10.2007 Düzeltmelerden sonra tekrar değerlendirilecek(yazara gitti)
14 Reklamlarda Tasvir Edilen Cinsiyet Rolleri ve Kadınların Algıları: Ukrayna ve Türkiye Üzerine Bir Mukayese Analizi 1. Hakem 02.10.2007 12.11.2007 Düzeltmelerden sonra tekrar(Yazara yollandı15.11.2007)  
2.Hakem  02.10.2007 05.11.2007 Düzeltmelerden sonra tekrar(Yazara yollandı09.11.2007)
3.Hakem  02.10.2007   Hakeme Gönderildi
15 İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışanların Kendilerine Doğru Yolculuk Yöntemi: Yetenek Yönetimi 1.Hakem  02.10.2007   Hakeme Gönderildi  
2.Hakem  02.10.2007   Hakeme Gönderildi
3.Hakem  02.10.2007   Hakeme Gönderildi
16 Akılcı Duygusal Davranış Terapisi ( ADDT) Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Düzeylerine Etkisi 1.Hakem  09.10.2007 13.12.2007 Değiştirilmeden yayınlanabilir  2008
2.Hakem  09.10.2007   Hakeme Gönderildi
3.Hakem  09.10.2007 01.11.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
17 Kırmızı Et ve Et ÜrünlerindeHarcama ve Fiyat Esnekliklerinin LA/ AIDS Modeli ile Tahmini 1.Hakem  09.10.2007 21.11.2007 Değiştirilmeden yayınlanabilir 2008
2.Hakem  09.10.2007 05.11.2007 Düzeltilerek yayınlanabilir
3.Hakem  19.10.2007 12.11.2007 Düzeltmelerden sonra tekrar(Oğuz YURDAKULa düzeltmeye gitti)
18 Yeni İlköğretim Matematik Öğretim  Programının Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi 1.Hakem  09.10.2007   Hakeme Gönderildi 2008 TAMAM DOSYADA(2)
2.Hakem  09.10.2007 09.11.2007 Düzeltilerek yayınlanabilir
3.Hakem  09.10.2007 23.11.2007 Düzeltilerek yayınlanabilir
19 Anaokulu Öğretmenlerinin Eğitim Programlarında Drama Etkinliklerine Yer Verme Durumlarının İncelenmesi 1.Hakem  09.10.2007   Hakeme Gönderildi 2008 TAMAM DOSYADA(3)
2.Hakem  09.10.2007 06.11.2007 Değiştirilmeden yayınlanabilir
3.Hakem  09.10.2007 19.10.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
20 İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin  Arkadaşlarına İlişkin Düşüncelerinin Sosyometrik Statü ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi 1.Hakem  09.10.2007   Hakeme Gönderildi 2008
2.Hakem  09.10.2007 19.10.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
3.Hakem  09.10.2007 24.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
21 Sınıf Öğretmenliği ABD' de Okuyan 4. Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim Birinci Kademede Gösterilen Fen ve Teknoloji Dersi Alanındaki Alan Bilgilerinin Belirlenmesi( Çukurova Ünv. Örneği) 1.Hakem  15.01.2008 30.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanablir  2008  TAMAM DOSYADA(4)
2.Hakem  09.10.2007 19.11.2007 Düzeltmeler yaparak yayınlanabilir
3.Hakem  09.10.2007 15.02.2008 Düzeltme yapılarak yayınlanabilir
22 THE ESSENCE OF GROUP In MISS BRODİE' S CLASSROOM 1.Hakem  19.11.2007 07.12.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 2008
2.Hakem  09.10.2007   Hakeme Gönderildi
3.Hakem  09.10.2007 26.10.2007 Değiştirilmeden yayınlanabilir
23 Türkiye' de Bireysel Mutluluk Kaynağı Olan Değerler Üzerine Bir Analiz: Multinomial Logit Model 1.Hakem  09.10.2007   Hakeme Gönderildi  
2.Hakem  09.10.2007   Hakeme Gönderildi
3.Hakem  09.10.2007 08.01.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
24 THE ERRORS OF EFL LEARNERS IN  PRONOUNCING WORDFINAL VOICED OBSTRUENTS 1.Hakem  09.10.2007   Hakeme Gönderildi  
2.Hakem  09.10.2007 21.11.2007 Düzeltilerek yayınlanabilir
3.Hakem  09.10.2007 22.10.2007 Yayınlanamaz
25 Marka Karakteristikleri ile Marka ve Üretici Firmaya Duyulan Güven Arasındaki İlişkşlerin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma 1.Hakem  02.10.2007 13.12.2007 Düzeltmelerden sonra tekrar+tekrar  2008
2.Hakem  27.11.2007 25.12.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
3.Hakem  27.11.2007 25.12.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
26 UNE ETUDE SUR Les PREFERENCES ASPECTO- TEMPORELLES… 1.Hakem  02.11.2007 12.12.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 2008 TAMAM DOSYADA(5)
2.Hakem  09.10.2007 07.11.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
3.Hakem  09.10.2007 30.01.2008 Düzeltmeler  yapılarak yayınlanabilir 
27 Tüketicilerin Yeşil ( Ürün) Satın Alma Davranışlarının Sosyo- Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi 1.Hakem  12.11.2007 11.03.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir  2008 TAMAM DOSYADI(6) 
2.Hakem  12.11.2007 03.03.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir
3.Hakem  12.11.2007 30.11.2007 Değiştirilmeden yayınlanabilir
28 Hutbe Mecmualarında Hadis Kullanımı 1.Hakem  19.11.2007 29.11.2007 Düzeltme yaparak yayınlanabilir  2008 TAMAM DOSYADA(7)
2.Hakem  19.11.2007 02.01.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
3.Hakem  19.11.2007   Hakeme Yollandı
29 Faaliyet Tabanlı Müşteri Karlılık Analizi : Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama 1.Hakem  14.12.2007 09.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir  2008 TAMAM DOSYADA(8)
2.Hakem  14.12.2007 08.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
3.Hakem  14.12.2007 08.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
30 KAMU AÇIKLARINA İLİŞKİN MALİYE POLİTİKASI UYARLAMALARI ve İKTİSADİ ETKİLERİ 1.Hakem    22.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir  2008 TAMAM DOSYADA(9)
2.Hakem    20.02.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
3.Hakem    27.02.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
31 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİ BAŞARISI ve DÜŞÜNME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARING THE THINKING STYLES AND GEOMETRY ACHIEVEMENT Of 1.Hakem    22.04.2008 Düzeltme yapılarak yayınlanabilir 2008 TAMAM DOSYADA(10)
2.Hakem    20.03.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
3.Hakem    26.03.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
32 ACADEMICS IN TURKEY: WHO WE ARE? - WHAT WE DO? TÜRKİYE' DEKİ AKADEMİSYENLER: KİMİZ? NE YAPIYORUZ 1.Hakem    25.04.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir  2008
2.Hakem      Hakeme gönderildi 
3.Hakem    15.04.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir
33 TATAR TÜRKLERİNDE  CENAZE  MERASİMLERİ  1.Hakem  06.12.2007 04.03.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir  2008
2.Hakem  06.12.2007 04.03.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
3.Hakem  06.12.2007   Hakeme gönderildi 
34 EĞRİ KALESİ'NİN FETHİ VE  HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI'NI  ANLATAN FETİHNAME TÜRÜNDE BİR MEKTUP 1.Hakem  06.12.2007 19.02.2008 Değiştirilmeden  yayınlanabilir  2008
2.Hakem  06.12.2007 04.03.2008 Düzeltmelerden sonra tekrar 
3.Hakem  06.12.2007   Düzeltmeler  yapılarak yayınlanabilir 
35 ÖRGÜTLERDE SESSİZ KALINAN KONULAR, SESSİZLİĞİN NEDENLERİ  VE ALGILANAN 1.Hakem  12.12.2007   Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 2008
2.Hakem  12.12.2007   Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
3.Hakem  12.12.2007 23.03.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
36 KONİÇELİ KAZIM PAŞA  1.Hakem  14.12.2007 11.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir  2008
2.Hakem  14.12.2007 16.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
3.Hakem  14.12.2007   Hakeme gönderildi 
37 LE  DEVELOPMENT LE  1.Hakem  14.12.2007   Hakeme gönderildi 2008
2.Hakem  14.12.2007 27.12.2007 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
3.Hakem  14.12.2007 16.01.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
38 TÜKETİCİ  TEMELLİ  MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜMÜ 1.Hakem  12.12.2007 25.03.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir  2008 TAMAM DOSYADA(11) 
2.Hakem  12.12.2007 15.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
3.Hakem  12.12.2007 14.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
39  CONTENT BASED LANGUAGE INSTRUCTION DOES IT WORK 1.Hakem  12.12.2007 08.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir  2008
2.Hakem  12.12.2007 18.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
3.Hakem  12.12.2007 11.01.2008 Yayınlanamaz
40  KAMU KESİMİ  YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE  FAYDA MALİYET ANALİZİ  1.Hakem  03.01.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  03.01.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  03.01.2008 29.01.2008 Düzeltmeler yapılarak  yayınlaanabilir 
41 ORHAN KEMAL'İN ÖYKÜLERİNDEKİ TEKRARLAR  1.Hakem  15.01.2008 04.03.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir  2008
2.Hakem  15.01.2008 19.02.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
3.Hakem  15.01.2008 25.02.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
42 MEŞRUTİYET'TEN GÜNÜMÜZE  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 1.Hakem  15.01.2008 23.01.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir  2008 TAMAM DOSYADA(12)
2.Hakem  15.01.2008 12.02.2008 Değiştirilemeden yayınlanabilir
3.Hakem  15.01.2008 11.02.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
43  ÖRGÜTLERDE GÜÇ EŞİTSİZLİKLERİ  V E CİNSEL TACİZ 1.Hakem  19.02.2008 13.03.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 2008 TAMAM DOSYADA(13) 
2.Hakem  19.02.2008 13.03.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
3.Hakem  19.08.2008 11.03.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
44 THEORETICSHE  KONZEPTION  FüR DİE UMGESTALTUNG 1.Hakem  19.02.2008 31.03.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir  2008
2.Hakem  19.02.2008 28.03.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
3.Hakem  19.02.2008 29.02.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
45  OSMANLILAR DÖNEMİNDE  YAYGIN  BİR EĞİTİMİ FAALİYETİ  OLARAK HUTBELİK 1.Hakem  11.03.2008 27.03.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir   2008 TAMAM DOSYADA(14)
2.Hakem  11.03.2008 11.04.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
3.Hakem  11.03.2008 15.04.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
46 İŞLETMELERDEN YARATICILIĞIN ÖNEMİ  1.Hakem  11.03.2008 10.04.2008 Yayınlanamaz  
2.Hakem  11.03.2008 31.03.2008 Düzeltmelerden sonra tekrar 
3.Hakem  11.03.2008   Hakeme gönderildi 
47 BİLGİ VE PAYLAŞIMININ YENİLİKÇİLİK ÜZERİNE  ETKİLERİ   1.Hakem  11.03.2008 16.04.2008 Düzeltmeler yaıpılarak yayınlanabilir   2008 TAMAM DOSYADA(15)
2.Hakem  11.03.2008 31.03.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir
3.Hakem  11.03.2008 10.04.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
48 TESTİNG  THE THEREE FACTOR  MODEL OF FAMA  AND FRENCH: EVIDENCE FROM  TURKEY  1.Hakem  11.03.2008 10.04.2008 Değiştirilemeden yayınlanabilir  
2.Hakem  11.03.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  11.03.2008   Hakeme gönderildi 
49 CHANGING ROLES OF  THE  LOCAL  GOVERNMENTS IN THE UHTED KINGDOM   1.Hakem  11.03.2008 10.04.2008 Yayınlanamaz   YAYINLANAMAZ
2.Hakem  11.03.2008 01.04.2008 Yayınlanamaz  
3.Hakem  11.03.2008   Hakeme gönderildi 
50 WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  ÖĞRETİM  1.Hakem  13.03.2008 30.03.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir  2008 TAMAM DOSYADA(16)
2.Hakem  13.03.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  13.03.2008 25.03.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
51 KAYITDIŞI EKONOMİ VE İKTİSADİ   DALGALANMALAR İLİŞKİSİ: TÜRKİYE  1.Hakem  11.03.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  11.03.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  11.03.2008   Hakeme gönderildi 
52  LİSE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ  1.Hakem  01.04.2008 14.04.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir  2008
2.Hakem  01.04.2008 25.04.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
3.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
53 THE  IMPACT OF    SHELF LEVELSON  PRODUCT SALE   1.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi
54 GENEL YETKİNLİK İNANCI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE  FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 1.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
55  MÜZİK VE BEYİN  1.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  01.04.2008 01.05.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
56 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN SOSYOTROPİ/ OTOROMİ  KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ  VE DEPRASYON  DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  1.Hakem  01.04.2008 16.04.2008 Düzeltmelerden sonra tekrar   
2.Hakem  01.04.2008 12.05.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
3.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
57 YÖNETİŞİM: DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR AŞAMA   1.Hakem  01.04.2008 Yayınlanamaz  Hakeme gönderildi  
2.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
58  GLOBALIZATION AND EFFICIENCY OF SKILLED WORKERS….. 1.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  01.08.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  01.08.2008   Hakeme gönderildi 
59 İŞLETMELERDE YENİLİK YETENEĞİ: DENİZLİ  TEKSTİL BİR HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ   1.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi  
2.Hakem  01.04.2008 21.04.2008 Düzeltmelerden sonra tekrar 
3.Hakem  01.04.2008 12.05.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
60 TÜKETİCİ SINIFLARI ARASINDA  E- HİZMET KALİTE  BOYUTLARINI ALGILAMADA  OLUŞAN FARKLILIKLARIN  İNCELENMESİ   1.Hakem  01.04.2008 09.05.2008 Düzeltmelerden sonra tekrar   
2.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  01.08.2004 16.04.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
va STRATEJİK BİR KARAR VERME ARACI OLARAK ÖMÜR DEVRİ MALİYET  ANALİZLERİNİN   1.Hakem  01.04.2008 29.04.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir  2008
2.Hakem  01.04.2008 14.04.2008 Düzeltmeler yaıpılarak yayınlanabilir  
3.Hakem  01.04.2008 12.05.2008 Düzeltmelerden sonra tekrar 
62 ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZELLERİ VE AİLE  İÇİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ  1.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
63 İLKÖĞRETİM I. KADEMEDEKİ  YEN FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTAPLARI  KONUSUNDA  1.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
64 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANAN ÖYKÜLEŞTİRME   YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM  6 SINIF … 1.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  01.04.2008 28.04.2008 Düzeltmeler yapılarak yayınlanabilir 
65 İLKÖĞRETİM II.  KADEME TÜRKÇE DERSİ YAZILI  SORULARININ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME  1.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
66 ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ  AÇIKLIĞININ EDİMSEL PERFORMANSA  ETKİSİ  HAKKINDA YARI DENEYSEL BİR ÇALIŞMA   1.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  01.04.2008 12.05.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
3.Hakem  01.04.2008   Hakeme gönderildi 
67 DEĞİŞEN VE POPÜLERLEŞEN BİR KAVRAM OLARAK AVRUPALILAŞMA 1.Hakem  11.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  11.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  11.04.2008   Hakeme gönderildi 
68 PAZARLAMADA  YENİ YAKLAŞIM: NÖROPAZARLAMA  ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR DEĞERLENDİRME  1.Hakem  11.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  11.04.2008   Hakame gönderildi 
3.Hakem  11.04.2008   Hakeme gönderildi 
69 CEYHAN YUKARI OVA YÜZEY ARAŞTIRMALARINDA BULANAN  1.Hakem  18.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  18.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  18.04.2008   Hakeme gönderildi 
70 ÜNİVERSİTE ÖĞRETCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE SOSYO-DEMOGRAFİK  1.Hakem  18.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  18.04.2008 09.05.2008 Değiştirilmeden yayınlanabilir 
3.Hakem  18.04.2008   Hakeme gönderildi 
71 SERMAYE BÜTÇELEMESİ KARARLARI  MERSİN VE ADANA  İLLERİNDE  BİR UYGULAMA  1.Hakem  18.04.2008   Hakeme gönderildi  
2.Hakem  18.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  18.04.2008   Hakeme gönderildi 
72 TÜKEKİCİLERİN PERAKENDE MAĞAZAYA YÖNELİK ALGILARI  ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN BELİRLENMESİ  YÖNELİK BİR   1.Hakem  18.04.2008 09.05.2008 Düzeltmelerden sonra tekrar   
2.Hakem  18.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  18.04.2008   Hakeme gönderildi 
73  LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA  1.Hakem  18.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  18.04.2008   Hakeme gnöderildi 
3.Hakem  18.04.2008   Hakeme gönderildi
74 GENETİK ALGORİTME  İLE KAYNAK         KISITLI  PROJE ÇİZELGELEME  1.Hakem  28.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  28.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  28.04.2008   Hakeme gönderildi 
75 BİR SOSYAL TEMSİL ARAŞTIRMASI MEDYADA  VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE  TÖRE'nin ALGILANIŞI  1.Hakem  28.04.2008   Hakeme gönderildi   
2.Hakem  28.04.2008   Hakeme gönderildi 
3.Hakem  28.04.2008   Hakeme gönderildi 

 91 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics