Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Enstitü Dergisi Hakkında (Kasım 2004)

 

SUNUŞ

 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, lisansüstü çalışmasını tamamlayan öğrencilerimizin tez bulgularının bilim dünyasına sunulmasında bir araç olduğu kadar öğretim üyesi ve görevlilerinin de çalışmalarını yayımlayan hakemli dergi olup yılda iki kez  yayınlanmaktadır.

Dergimiz, üniversitemiz öğretim üyesi ve görevlilerine olduğu  kadar diğer üniversitelerimizin öğretim üyesi  ve görevlilerinin yazılarına da açıktır. Bu yönüyle çok sayıda akademisyene hizmet vermenin mutluluğunu yaşamaktayız.

TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Oluşturma Kurulunca  değerlendirilen dergimizin, 2003 sayıları itibarıyle Sosyal Bilimler Veri Tabanı’na alınması uygun bulunmuştur. "SBVT Katılım İzni Sözleşmesi" taraflar arasında imzalanmıştır.

Dergimiz, sosyal bilimler alanında, bilimsel nitelik bakımından diğer nitelikli dergiler arasındaki yerini şimdiden almış bulunmaktadır. Dergimizin bilimsel niteliğinin korunması ve daha da geliştirilebilmesi amacıyla yeniden yapılanma çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda dergimiz aşağıdaki internet adresinde yayımlanmaktadır. Ocak 2005 itibarıyla tüm sayıların internete aktarılma çalışmaları tamamlanmış olacaktır.

 

İnternet adresi: http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/dergi

 

Bu çalışmalarımızda en büyük desteği Arş. Gör. Ethem EVLİCE ve Öğr. Gör. Emre SEZGİN’den aldık. Bu arkadaşlarımız WEB sitemizin içerik sağlama ve siteyi geliştirme çalışmalarını büyük bir özveri ile yürütmektedir. Her iki genç arkadaşımıza enstitümüz adına teşekkürü bir borç bilirim. Dergimizin baskıya hazırlanmasındaki katkıları için Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN’a, eski sayıların taranmasındaki katkıları için  Arş. Gör. Emin H. ÇETENAK’a teşekkür ediyorum.  

Enstitümüz ve Dergimiz Yayın Kurulunun amacı; çağdaş, güvenilir, bilimsel nitelik bakımından üstün  bir derginin yaratılması ve yayımının sürdürülmesidir. Bu amacın gerçekleştirilmesi yolunda  özveri göstererek bize destek veren, makalelerimizin bilimsel niteliklerinin belirlenmesinde yol gösterici olan ve hakemlik yapan öğretim üyelerine, yayın kurulumuz ve  danışma kurulumuz üyelerine teşekkürü bir borç bilirim.

Enstitümüz idari personelinin özverili çalışmaları olmasaydı bu aşamaya gelmemiz mümkün olmazdı. Büyük bir özveri ile derginin hazırlık ve dağıtım aşamalarında yardımcı olan enstitümüz sekreteri Halil İbrahim AYKAN, enstitümüz çalışanları Semra OĞUL, Sibel KOÇAŞ, Yadigar POLAT, Habib KILIÇ ve Kazım TOPRAK’a teşekkür ederim.

Dergimizin dahada geliştirilmesinin ancak yapıcı eleştiriler sonucu mümkün olabileçeğine inanıyoruz. Bu nedenle tüm eleştirilere her zaman açık olduğumuzu tekrar ifade etmek ister, eleştiri sahiplerine şimdiden teşekkür ederim.

 

                                                                          Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ 

                                                                                      Enstitü Müdürü

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Journal of Çukurova University  Institute of Social Sciences

 

Sahibi/Owner

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü adına

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ

 

Derleyen / Managing Editor

Doç. Dr. İ. Çetin DERDİYOK

 

Yayın Kurulu / Board of Editors

Prof. Dr. Banu İNANÇ (Başkan)

Doç. Dr. İ. Çetin DERDİYOK                       

Doç. Dr. Azmi YALÇIN                                                               

Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK                          

Yrd. Doç. Dr. Didem BAŞ                                                

 

Danışma Kurulu /Advisory Board

Prof. Dr. Fikret GÖRÜN                                                   Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Gül DURMUŞOĞLU                                        Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT                                      Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Olcay KİRİŞOĞLU                                           Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Uluğ NUTKU                                                    Cumhuriyet Üniversitesi

 

Derleme Sekreteri  / Editorial Secretary

Doç. Dr. Azmi YALÇIN

 

Copyright©Kasım 2004

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Tüm hakları mahfuzdur.

TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda en az 2 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanan makalelerin dil ve bilim sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Elektronik veya mekanik yöntemlerle (fotokopi dahil) herhangi biçimde basılamaz ve/veya çoğaltılamaz.

 

Adres / Address:

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

01330 Balcalı / ADANA

Tel:    0 (322) 338 65 74

Faks:  0 (322) 338 65 74

E- Posta: sosbil@cu.edu.tr

 

İnternet adresi: http://sosyalbilimler.cu.edu.tr

Kapak Tasarımı: Metin AYGÜN

Baskı: Çukurova Üniversitesi

 

 89 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics