Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Tarihçe

 Bir üniversitenin önemli görevlerinden bir tanesinin de araştırma sonuçlarının hızlı ve doğru bir şekilde duyurulması olduğu bir gerçektir. Günümüzün hızla değişen ekonomik, sosyal ve teknolojik koşulları içinde,’bilgi toplumu’ olmanın bir gereği de budur. Bu hızlı gelişmeye paralel olarak eğitim-öğretim programlarının çeşitlenmesi de kaçınılmaz olmaktadır. 1982-83 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’de bu hızlı değişime ayak uydurmak çabasındadır. İşletme ve İktisat Anabilim Dalları ile başlayan lisansüstü eğitiminde; 1984-85’de Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 1985-86’da Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1986-87’de İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1992-93’de Maliye Anabilim Dalı ve Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı, 1993-94’de Ekonometri Anabilim Dalı, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 1995-96’da Sahne Sanatları Anasanat Dalı ve Müzik Anasanat Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ile Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalının katılımı ile onbeş anabilim dalına ulaşılmıştır. Başlangıçta 29 yüksek lisans ve 14 doktora öğrencisi var iken bugün bu sayı 526 yüksek lisans ve 115 doktora öğrencisine ulaşmıştır. Mezunlarımızın 3 tanesi üniversitelerimizde profesör, oniki tanesi doçent, otuzyedi tanesi yardımcı doçent, beş tanesi öğretim görevlisi ve üç taneside araştırma görevlisi olarak akademik kariyerlerine devam etmektedirler. Ayrıca iki mezunumuz yabancı üniversitelerde görev yapmaktadır. Birçok mezunumuz da kamu ve özel kesimde sorumluluk gerektirecek görevler almaktadırlar. Yılda 150 kadar yüksek lisans ve 70 kadar doktora dersi açılmakta ve bu dersleri, sayıları altmışı bulan öğretim üyeleri vermektedirler.

 66 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics