Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  
TEZ ARAMA
Anahtar kelime:
Bölüm:
Tip: Tümü Yüksek Lisans Doktora
PDF dosyası: Farketmez Olsun Olmasın
Yıl:
 
1Erdem Selman DEVELİ  /  İKTİSAT
 İLLERİN GELİŞİMİNDE ALTYAPI YATIRIMLARININ ÖNEMİ VE İLLER BANKASI’NIN ROLÜ
20.01.2014Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
2ŞAHİN NAS  /  İKTİSAT
 KAYIT DIŞI EKONOMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
09.01.2014Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Harun BAL
 
3Orhan CENGİZ  /  İKTİSAT
 BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: JAPONYA ÜZERİNE BİR UYGULAMA
12.12.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL
 
4Önder Karagözlü  /  İKTİSAT
 İktisat Ve Ahlak
04.07.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Muammer Tekeoğlu
 
5Ediz Deniz KANDIR  /  İKTİSAT
 Gelişmekte Olan Ülkelerde Demografik Geçiş ve Yoksulluk İlişkisi
15.05.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Tolga KABAŞ
 
6Ahmet KARDAŞLAR  /  İKTİSAT
 Döviz Kuru İle Makroekonomik Büyüklükler Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
16.01.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Harun BAL
 
7Eda BEKCİ  /  İKTİSAT
 Medya, Dış Politika İlişkisi Ve Kamuoyu İlişkisi: Türkiye İsrail Örneği
07.01.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fulya MEMİŞOĞLU
 
8Anış PAYDAK  /  İKTİSAT
 Küreselleşme İle Değişen Göç Kavramı: Yasadışı Göç Ve Türkiye’de Adana İli Örneği
07.12.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Marella BODUR ÜN
 
9Anıl ÜSTÜNEL  /  İKTİSAT
 Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslar Arası Sermaye Hareketleri Ve Makroekonomik İstikrarsızlıklar
26.09.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ
 
10Gürçem ORANSAY  /  İKTİSAT
 İHRACAT VE ÜCRETLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN SINANMASI
24.08.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Fikret DÜLGER
 
11Faruk MİKE  /  İKTİSAT
 Bağımsızlık Öncesi Ve Sonrası Balkan Ekonomilerinin Karşılaştırılması, 1800-1914
23.08.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
12Hüseyin ÖZALP  /  İKTİSAT
 Avrupa Parasal Birliği’nin Optimal Para Alanı Teorisi Çerçevesinde Analizi
17.08.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Harun BAL
 
13Almıla BURGAÇ  /  İKTİSAT
 İktisat Teorisinde Balassa-Samuelson Hipotezi Ve Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması
19.01.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Fikret DÜLGER
 
14Mehmet Sedat UĞUR  /  İKTİSAT
 İnsani Gelişme Yaklaşımı Ve Neoliberal Politikaların Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Karşılaştırılması
25.08.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Murat DOĞANLAR
 
15Fatma Merve PARLAKYILDIZ  /  İKTİSAT
 Fikrî Mülkiyet Haklarının Ekonomik Büyümeye Etkileri: G8 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
20.01.2011Y.LisansDanışman: Prof.Dr.E.Alper Güvel
 
16Zakibe ÇELİK  /  İKTİSAT
 Adana İlinde Hanehalkı Gelir Ve Tasarruf Eğilimlerinin İncelenmesi
16.10.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. H. Mahir FİSUNOĞLU
 
17Nigar GÖKPINAR  /  İKTİSAT
 Yenilenebilir Enerji Ekonomisi: Türkiye, Israil Ve Ispanya Örneği
06.09.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
18Gizem KOCABAŞ  /  İKTİSAT
 Teknolojinin İşgücü Ve Üretim Üzerindeki Etkileri (Türkiye’de İmalat Sanayi Nin İncelenmesi )
16.06.2010Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
19Ahmet Turgut AKKAYA  /  İKTİSAT
 Uluslararası Borç Krizi Ve Türkiye Borçlarının Sürdürülebilirliği
20.04.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erhan YILDIRIM
 
20Cafer ELBİR  /  İKTİSAT
 Yabancı Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
25.02.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erhan YILDIRIM
 
21Ahmet İŞLEKER  /  İKTİSAT
 İhracatı Teşvik Politikalarının Adana İli Üzerinde Etkinliği
21.01.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
22Özge ARIK  /  İKTİSAT
 Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye’de Özel Sağlık Sigortalarının Durumu Ve Avrupa Birliği’ndeki Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları İle Bir Karşılaştırma
20.01.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Yelda TEKGÜL
 
23Tuğba ÇOMU  /  İKTİSAT
 Imf Tanımlı Merkez Bankası Stand-By Bilançosu Ve Para Politikalarının Ekonomik Analizi
23.12.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. M. Fatih CİN
 
24Devlet GÖZ  /  İKTİSAT
 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Türkiye
28.09.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Harun BAL
 
25Ebubekir ALYU  /  İKTİSAT
 Adana İli’nin Tarımsal Üretimi Ve Tarıma Yönelik Teşvik Uygulamaları
15.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ
 
26Pınar ÖZDEMİR  /  İKTİSAT
 İç Borç Yönetimi Ve Türkiye
03.09.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Harun BAL
 
27Ali Eren ALPER  /  İKTİSAT
 Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
03.09.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Harun BAL
 
28Aygül DÖNMEZ  /  İKTİSAT
 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Ve Dış Ticaret Üzerine Olan Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
29.04.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sanlı ATEŞ
 
29Seçil YİĞİN  /  İKTİSAT
 Çin Ekonomisi Ve Dış Ticaret İlişkileri
07.04.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Murat DOĞANLAR
 
30Nur İBRİŞİM  /  İKTİSAT
 Yoksulluk, Yoksulluğun Ölçülmesi Ve Türkiye Üzerine Analizi
10.09.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
31Yunus Açcı  /  İKTİSAT
 Hatay İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Ve Gelişme Potansiyeli
09.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hakkı Çiftçi
 
32Salih GENCER  /  İKTİSAT
 Para Talebi Teorileri Ve Türkiye’de Para Talebi İle İlgili Ampirik Bir Çalışma
29.08.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Neşe ALGAN
 
33Filiz YETİZ  /  İKTİSAT
 Finansal Sistemin Yapısı, Finansal Derinleşme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Türk Finans Sistemi
07.04.2008Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Nejat ERK
 
34Ergül HALİSÇELİK  /  İKTİSAT
 Dünya Bankası’nın Yapısı, Faaliyetleri Ve Türkiye’de Finansmanı Dünya Bankasınca Sağlanan Kredilerin Ve Etkilerinin Değerlendirilmesi
04.04.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. M. Fatih CİN
 
35Mehmet KARA  /  İKTİSAT
 Türkiye Petrol Sektörünün Rekabet Boyutundan Yapısal Analizi
17.01.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
36Özge KORKANKORKMAZ  /  İKTİSAT
 Gümrük Birliği’nin Türkiye’de Sanayi Sektörüne Etkileri
09.11.2007Y.LisansDanışman: Prof Dr. Erhan YILDIRIM
 
37Volkan BEKTAŞ  /  İKTİSAT
 Cari İşlemler Dengesi ve Cari Açıkların Sürdürülebilirliği: Türkiye Uygulaması
08.11.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fikret DÜLGER
 
38Fatma YAHŞİ  /  İKTİSAT
 Küreselleşme Ve İstihdam
17.10.2007Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Yelda TEKGÜL
 
39Sedef ŞAHİN  /  İKTİSAT
 Avrupa Birliği Fonları Ve Türkiye’ Nin Kullanabileceğimali Kaynaklar
11.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
40Fındık Özlem ÖZKAN  /  İKTİSAT
 Kurumsal Yapının Politika Başarımına Etkisi : Enflasyon Hedeflemesini Uygulayan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme
15.08.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. E. Alper GÜVEL
 
41Perçem Başak HIZLI  /  İKTİSAT
 Sigorta Sektörünün Gelişimi, Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Ve Türkiye Uygulaması
15.05.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sanlı ATEŞ
 
42Cemil Serhat AKIN  /  İKTİSAT
 Sağlık ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’de Sağlık Sektörü ve Harcamaları
11.04.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Neşe ALGAN
 
43Hünkar Karahan TÜRK  /  İKTİSAT
 Türk Savunma Sanayinin Ekonomik Etkileri ve Savunma Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Modellenmesi
27.03.2007Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Fikret DÜLGER
 
44Gülhan Arda BORAN  /  İKTİSAT
 Gelişmekte Olan Ülkelerde Bankaclık Krizleri Ve Türkiye
30.11.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Murat DOĞANLAR
 
45Başak Gül AKTAKAS  /  İKTİSAT
 Yerel/Bölgesel Kalkınma-Bölgesel Gelişme İçin Bir Model
22.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Yelda TEKGÜL
 
46Gülay DOĞAN  /  İKTİSAT
 Yakınsama Teorileri: Türkiye ve AB Bölgeleri Örneği
21.09.2006Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Sanlı ATEŞ
 
47Osman İnanç GÜNEY  /  İKTİSAT
 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları ve Tarımsal Destekleme Sistemlerinde Yaşanılan Yeni Gelişmeler : Doğrudan Ödeme Sistemi ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama
16.01.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih CİN
 
48Elçin GÜRASLAN  /  İKTİSAT
 Uluslararası Finansal Kuruluşlar ve Mali Reform Önerileri : Türkiye Deneyimi
17.10.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih CİN
 
49Cengiz AYTUN  /  İKTİSAT
 Dijital Bölünme Olgusu ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama
15.09.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. E. Alper GÜVEL
 
50Hasan Bilgehan YAVUZ  /  İKTİSAT
 Geçiş Ekonomileri, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye
13.09.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Yelda TEKGÜL
 
51Ayberk Nuri BERKMAN  /  İKTİSAT
 AB ve Türkiye’de Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici Ekonomik Kurumların İktisat Politikasına Etkileri
06.09.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
52Selim ÇAKMAKLI  /  İKTİSAT
 Parasal Aktarım Mekanizmaları : Türkiye Uygulaması
05.09.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erhan YILDIRIM
 
53İbrahim ARISOY  /  İKTİSAT
 Türkiye 'de Sanayileşme ve Sanayinin Yeniden Yapılanmasına Yönelik Politikalar
14.01.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
54Omuzak JOLDOSHBAEV  /  İKTİSAT
 Para Kurulu Sistemi ve Uygulamaları
12.02.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
55Tolga KABAŞ  /  İKTİSAT
 Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizleri Belirleyen Faktörler ve Uluslararası Finans Sistemi
21.01.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Murat DOĞANLAR
 
56Erhan İŞCAN  /  İKTİSAT
 Karar Alma Süreci Teorileri
14.01.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. E. Alper GÜVEL
 
57Harun Uçak  /  İKTİSAT
 Enflasyon Hedeflemesi: Ülke Uygulamalarına Örnekler Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği
16.09.2003Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
58Mehmet TAT  /  İKTİSAT
 Bankacılık Sektörü ve Ekonomik Kalkınma
05.05.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
59R. Ebru SEZGİN  /  İKTİSAT
 GAP Projesi Bölgesel Kalkınmaya Katkısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Yerli ve Yabancı Yatırımlar
07.03.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
60Ahmet ŞAHBAZ  /  İKTİSAT
 Gelişmekte Olan Ülkelerde Döviz Krizleri Ve IMF Politikaları
30.01.2003Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Murat DOĞANLAR
 
61Altuğ KAZAR  /  İKTİSAT
 Türkiye'de 1980'lerden Sonra Uygulanan Para Politikaları
16.09.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Erhan YILDIRIM
 
62Cuma BOZKURT  /  İKTİSAT
 Güneydoğu Anadolu Projesi ve Bölgesel Kalkınma
20.07.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Muammer TEKEOĞLU
 
63Vügar SALMANOV  /  İKTİSAT
 Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Ekonomik Reformlar
12.07.2001Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
64Hüseyin KALYONCU  /  İKTİSAT
 Yakınsama Analizine Neo-Klasik Yaklaşım: 67 İlin Gelir Yakınsaması Üzerine Bir Uygulama
24.01.2001Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Alper GÜVEL
 
65Mahal EMRAHOV  /  İKTİSAT
 Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Global Politikadaki Yeri ve Türkiye
04.12.2000Y.LisansDanışman: Porf. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
66Ali ACARAVCI  /  İKTİSAT
 Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri (1986-1998)
22.09.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erhan YILDIRIM
 
67Ünal ARSLAN  /  İKTİSAT
 Gümrik Birliğinin Türkiye'nin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörleri Üzerine Etkileri
06.09.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
68Uğur Bülent KAYTANCI  /  İKTİSAT
 Teknolojik Gelişme ve Ekonomi Üzerine Etkileri (Türkiye İmalat Sanayii Üzerine Bir Uygulama)
10.07.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr.Erhan Yıldırım
 
69Zafer Barış GÜL  /  İKTİSAT
 1980 Sonrası Türkiye'de Döviz Kuru ve Enflasyon İlişkisi : Dinamik Zaman Serisi Tenikleri İle Bir Bakış
05.01.2000Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sanlı ATEŞ
 
70Nilüfer OKTAY  /  İKTİSAT
 Türkiye'de Çalışan Çocukların Ekonomiye Etkileri : Adana Küçük Ölçekli İşletmelerinde Bir Alan Araştırması
24.02.1999Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
71Faruk KARAGÜLLE  /  İKTİSAT
 The Statistic Effects of Customs Union : A Study of Turkish Economy From The Point of Its Enterance Into European Union
24.02.1999Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
72Yıldız SAĞLAM  /  İKTİSAT
 1980 Sonrası Uzakdoğu Asya Ülkeleri ve Türkiye'de Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi
24.06.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
73Mustafa SÜMBÜL  /  İKTİSAT
 1980 Sonrası Türkiye'de Sermaye Birikiminin Gelişimi
07.03.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
74Nurfer DINIZ  /  İKTİSAT
 Adana İmalat Sanayiinin Yapısal Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
22.01.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
75Berna BALCI  /  İKTİSAT
 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Sağlanan Devlet Desteği Üzerine Bir Araştırma
19.01.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Neşe ALGAN
 
76Mustafa ILDIRAR  /  İKTİSAT
 Teknoloji ve Türkiye'de Teknoloji Politikaları : Sorunlar ve Öneriler
19.01.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Neşe ALGAN
 
77Pınar TAŞ  /  İKTİSAT
 Merkez Bankası Bilanço Kalemlerinin Para Politikalarını Yönlendirmedeki Rolü
09.10.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Muammer TEKEOĞLU
 
78F. Meltem AYDOĞAN  /  İKTİSAT
 Finansal Liberalizasyon
08.10.1997Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Erhan YILDIRIM
 
79Haşim AKÇA  /  İKTİSAT
 Türkiye`de Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri
29.09.1997Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Neşe ALGAN
 
80Volkan YURDADOĞ  /  İKTİSAT
 Türkiye`de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Gelir Dağılımına Etkileri
29.09.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Muammer TEKEOĞLU
 
81Demir ÇULHACI  /  İKTİSAT
 Özelleştirme, Türkiye`de Özelleştirme Süreci ve Sorunları
12.09.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Nejat ERK
 
82Bilge KÖKSEL  /  İKTİSAT
 Heteredoks İstikrar Programlarının İsrail Uygulaması
12.09.1997Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
83Erol Erkan GÜNSEL  /  İKTİSAT
 Parasal Ekonomi-Reel Ekonomi İlişkileri ve Parasal Aktarım Mekanizmasının İşleyişi
16.07.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Muammer TEKEOĞLU
 
84Nuran TESTİK  /  İKTİSAT
 Türkiye'de Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Yem Sanayiinin İktisadi Analizi
26.05.1997Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
85İbrahim ÖRNEK  /  İKTİSAT
 Ödemeler Bilançosuna Parasal Yaklaşım
14.03.1997Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Murat DOĞANLAR
 
86Zeynep ÖKTEN  /  İKTİSAT
 Rekabet Gücü Ölçüm Teknikleri ve Türk Sabun Sanayinde Rekabet Gücü
20.01.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Nejat ERK
 
87Okan KULAKÇI  /  İKTİSAT
 Dünya Bankası Uyum Kredileri ve Etkilerinin Değerlendirilmesi
16.01.1997Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Erhan YILDIRIM
 
88Fikret ADAMHASAN  /  İKTİSAT
 Özelleştirme Uygulamalarının Hukuksal ve Kurumsal Yapısı
29.07.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Murat DOĞANLAR
 
89Hande GÜLSOY  /  İKTİSAT
 Leasing Tekniğinin Emek Yoğun Üretimden Sermaye Yoğun Üretime Geçişe Katkıları-Leasing Tekniğinin Adana Sanayi Odası`na Kayıtlı İşletmelerin Teknolojik Gelişmelerine Katkılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
28.06.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Neşe ALGAN
 
90Tülin GÜVENTÜRK  /  İKTİSAT
 Gümrük Birliğinde Sanayiinin Rekabet Edebilirliği
05.06.1996Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Erhan YILDIRIM
 
91Belgin HARMAN  /  İKTİSAT
 Uluslararası Ekonomik Sistemi Biçimlendiren Yeni Olgular ve Türkiye`nin Uyum Sorunları
28.03.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Muammer TEKEOĞLU
 
92İbrahim AFACAN  /  İKTİSAT
 1980 Sonrası Türkiye`nin Dış Borçları Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu
16.02.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Soner ÖGÜT
 
93Hüseyin Mualla YÜCEOL  /  İKTİSAT
 Convergence Analysis European Unity Versus Turkey
12.02.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Nejat ERK
 
94Zuhal BIÇAK  /  İKTİSAT
 Kamu Yatırımlarının Kuşaklararası Refah Etkisi
01.01.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.H.Mahir FİSUNOĞLU
 
95Mehtap SAVCI DELİKANLI  /  İKTİSAT
 Bağımsız Devletler Topluluğu; Türkiyi Ekonomik İlişkileri: Yapısal Özellikler ve Potansiyel İmkanlar Açısından Bir Yaklaşım
23.02.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Muammer TEKEOĞLU
 
96İ.Erdem SOFRACI  /  İKTİSAT
 Bütçe Açığı ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye`de Bütçe Açığı Enflasyon İlişkisi (1980 Sonrası)
06.02.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr.H.Mahir FİSUNOĞLU
 
97Yelda BUGAY  /  İKTİSAT
 Uluslararası Rekabet Gücü ve Türkiye İmalat Sanayi İçin Bir Uygulama
07.09.1994Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Nejat ERK
 
98Harun BAL  /  İKTİSAT
 Gelişme Sürecinde Dış Finansman Kullanımı ve Türkiye
31.08.1994Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Muammer TEKEOĞLU
 
99H.Mustafa PAKSOY  /  İKTİSAT
 Türkiye'de Ormancılık Sektörünün Kalkınmadaki Yeri ve Özel Orman İşletmeciliği
21.07.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Soner ÖĞÜT
 
100M.Fatih CİN  /  İKTİSAT
 Türkiye'de Tarımın Ekonomik Gelişmedeki Rolü ve Destekleme Politikaları
09.02.1994Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hikmet İYİDİKER
 
101Sanlı ATEŞ  /  İKTİSAT
 Ekonomi Biliminde Değer Kavramlarına Bakış : Çağdaş Yaklaşımlar, Kapalı Sistemler ve Entropi Olgusu
17.12.1993Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Soner ÖGÜT
 
102Osman YILDIZ  /  İKTİSAT
 Migration And Development In The World And Turkey
11.05.1993Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Soner ÖGÜT
 
103Nehire ERDOĞAN  /  İKTİSAT
 Tekstil Sektöründe ve Çukurova Bölgesinde Kullanılan İhracat Teşvikleri, Geleceğe Dönük Beklentiler ve Benzer Uygulamaların AT Ülkeleriyle Karşılaştırılması
21.04.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Nejat ERK
 
104Fikret DÜLGER  /  İKTİSAT
 Türkiye'de Dış Ticaret Gelir Etkisinin Hesaplanması
17.02.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Nejat ERK
 
105Ş.Mehmet BOZ  /  İKTİSAT
 İktisadi Açıdan Çevre
17.02.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.H.Mahir FİSUNOĞLU
 
106Süleyman DOĞAN  /  İKTİSAT
 Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı ve Verimliliği (1980- 1990)
09.11.1992Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Erhan YILDIRIM
 
107Levent Nihat GÜLEÇ  /  İKTİSAT
 Finansal Kiralama (Leasing)
07.04.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hikmet İYİDİKER
 
108A.Celil KOÇ  /  İKTİSAT
 Türkiye'de Enflasyon ve Dinamik Bir Analiz Modeli 1970- 1989
03.07.1991Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hikmet İYİDİKER
 
109Murat DOĞANLAR  /  İKTİSAT
 The Expost Facto Estimates of The Turkish Lira Under The European Monetary System
03.09.1990Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Nejat ERK
 
110Mehmet BALCILAR  /  İKTİSAT
 Consumption Functions and Consumption Behaviors : An Evaluation of the Absolute Income, the Relative Income, The Permanent Income, and The Life Cycle Hypotheses with a Cross-Sectional Application
24.07.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.H.Mahir FİSUNOĞLU
 
111Bülent ÖZKAN  /  İKTİSAT
 1980 Sonrası Dönemde Dış Ticaret Politikası ve Enflasyon İlişkisinin Analizi
22.06.1988Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Ömer ABUŞOĞLU
 
112D.Metin AKYÜZ  /  İKTİSAT
 1979 Sonrası Türkiye Ekonomisinde İhracatın Gelişimi
30.12.1986Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Nejat ERK
 
113S.Noyan OĞULATA  /  İKTİSAT
 Türkiye'de Transit Taşımacılık ve Akdeniz Limanları
28.12.1986Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ömer ABUŞOĞLU
 
114Füsun ALTAN  /  İKTİSAT
 Türkiye'de Para Arzı
03.10.1986Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Hikmet İYİDİKER
 
115Neşe YAVUZ  /  İKTİSAT
 Türkiye'de Kentleşme ve Adana İl Merkezinde Kentleşmenin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma
09.09.1985Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Nejat ERK
 
116Ali Vural CENGİZ  /  İKTİSAT
 Türkiye'de Teknoloji Transferi ve İçel İlinde Gerçekleşen Teknoloji Transferi Konusunda Bir Araştırma
25.06.1985Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Hikmet İYİDİKER
 
117Ali Haydar YÖDEK  /  İKTİSAT
 Tarım Sektörü
01.01.1978Y.LisansDanışman: .
 
118Nuket SERİN  /  İŞLETME
 ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ORTAYA ÇIKARTILMASINA YÖNELİK PİLOT BİR ARAŞTIRMA
20.01.2014Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Burak NAKIBOĞLU
 
119Erdem KÜRKLÜ  /  İŞLETME
 KAMU İDARELERİNDEKİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BAĞIMSIZ DIŞ DENETÇİ BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE ÖRNEK UYGULAMA
13.01.2014Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR
 
120MEHMET MURAT GUTNU  /  İŞLETME
 Faaliyete Dayalı Maliyetleme ve Faaliyet Analizi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
30.12.2013Y.LisansDanışman: PROF.DR. VEYİS NACİ TANIŞ
 
121Özgün ÖZDEMİR  /  İŞLETME
 SÜRDÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA KİŞİSEL DEĞERLERİN ROLÜ: KADIN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GİYSİ ELDEN ÇIKARMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
23.09.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Canan MADRAN
 
122Deniz YAMAN  /  İŞLETME
 Sağlık Sistemlerinde Simulasyon: Bir Hastaane Laboratuvarında uygulama
28.08.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Selçuk ÇOLAK
 
123Ömer Tuğsal DORUK  /  İŞLETME
 Genel Olarak Gölge Bankacılık Ve Türkiye’de Gölge Bankacılık Üzerine Bir Araştırma
20.05.2013Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
124İrem BEYDEMİR  /  İŞLETME
 Paf Modeli Çerçevesinde Önleme Ve Değerlendirme Maliyetlerindeki İyileştirmelerin Başarısızlık Maliyetlerine Etkisi Üzerine Bir Uygulama
17.01.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
 
125Serkan BAŞ  /  İŞLETME
 Sipariş Üretimindeki Gecikmelerin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi
11.01.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Arzu UZUN
 
126Seda TURNACIGİL  /  İŞLETME
 Genel Olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Ve İmkb’de Bir Araştırma
25.12.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
127Sidre KÜÇÜK  /  İŞLETME
 Forex Piyasalarının Gelişimi Ve Türkiye’deki Durumu
20.12.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
128Özel KILIÇ  /  İŞLETME
 Doğrudan Pazarlamada E-Satış ve Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Uygulama
28.09.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Fatma Demirci OREL
 
129Burcu Can  /  İŞLETME
 Çukurova Bölgesi Süpermarket Yöneticilerinin Liderlik Biçimlerinin Analizi
06.09.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ünal Ay
 
130Nihat NACAR  /  İŞLETME
 Kütüphanelerde Örgütsel Kültürün Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
06.09.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ünal AY
 
131Meryem Derya YEŞİLTAŞ  /  İŞLETME
 GİRİŞİMCİLERİN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ KURMASINDA SOSYAL AĞLARIN ROLÜ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
27.08.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Kemal Can KILIÇ
 
132Şule KUNT  /  İŞLETME
 Türkiye’de üniversitelerin stratejik planlarındaki Misyon, Vizyon ve Stratejik Amaçların İçerik Analizi
12.07.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ünal AY
 
133Seval RENKAL  /  İŞLETME
 Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarındaki Misyon, Vizyon Ve Stratejik Amaçların İçerik Analizi
12.07.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ünal Ay
 
134Nafi BARÇIN  /  İŞLETME
 İşletmelerde Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
25.04.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ali DANIŞMAN
 
135Halime İNAN  /  İŞLETME
 Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İmkb’de Test Edilmesi
12.10.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
 
136Tunahan AVCI  /  İŞLETME
 Bankacılık Sektöründe Kredi Riski Yönetimi: Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Riskini Belirleyen Değişkenler Üzerine Bir Uygulama
30.09.2011Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
137Mustafa ÖZSEVEN  /  İŞLETME
 İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Giriş Biçiminin Seçiminde Yerel Pazar Faktörlerinin Etkisi Üzerine Adana İlinde Bir Araştırma
26.08.2011Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
138İlksun Didem ÜLBEĞİ  /  İŞLETME
 Örgütsel Alt Kültürlerde Örgütsel Adalet Ve Güven Algısı Üzerine Bir Araştırma
26.08.2011Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
139Duygu DÖLEK  /  İŞLETME
 Kurumsal İtibara Olası Tehditler Ve Bu Tehditlere Karşı Alınabilecek Önlemler: Şişecam Fabrikalarında Bir Uygulama
12.08.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Azmi YALÇIN
 
140Selin KÖKSAL  /  İŞLETME
 Müşterilerin Yeşil (Çevreci) İşletmelere Yönelik Kurumsal İtibar Algısı Üzerine Bir Araştırma
08.07.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
141Gazal CENGİZ  /  İŞLETME
 Tüketici Etnosentrizmi Ve Ülke İmajı Üzerine Kültürlerarası Bir Çalışma: Türkiye Ve Yunanistan Örneği
24.06.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
142Murat TEMEL  /  İŞLETME
 Proje Yönetimi Teknikleri Ve Kara Salyangozu Üretim Çiftliği Projesi Üzerine Bir Uygulama
20.04.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇOLAK
 
143Gözde ÇERÇİ  /  İŞLETME
 Bankalarda Karlılık Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
20.01.2011Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
144Sultan SAT  /  İŞLETME
 Örgütsel Ve Bireysel Özellikler Açısından İş Doyumu İle Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki: Alanya'da Banka Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme
12.01.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ünal AY
 
145Halil DERİNGÖL  /  İŞLETME
 Tarihsel Gelişimi İçinde İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı, Amaçları Ve Fonksiyonları Üzerine Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerde Bir Araştırma
23.09.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Azmi YALÇIN
 
146Abdurrahman KÜÇÜKSÖNMEZ  /  İŞLETME
 Küresel Yönetim Açısından Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri
03.09.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
147Halil FERDİŞ  /  İŞLETME
 Süreç Katkı Muhasebesi Ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
02.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Elif Nursun DEMİRCİOĞLU
 
148Mehmet Kaan UYANIK  /  İŞLETME
 Yabancı Sermayeli Bankaların Türk Bankacılık Sektörüne Etkilerinin Değerlerndirilmesi
02.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Gamze VURAL
 
149Gülşah PARSAK  /  İŞLETME
 Örgütlerde Yabancılaşma Ve İş Tatmini İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama
13.08.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç.Dr. Mehmet TURAN
 
150Zafer BUZCU  /  İŞLETME
 “Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Ölçümü Ve Karşılaştırması: Adana Örneği”
11.08.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
151Emine UĞURLU  /  İŞLETME
 Faaliyete Dayalı Maliyetleme Ve Faaliyet Analizi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
28.06.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
 
152Sabahat BALLICA  /  İŞLETME
 İş Görenlerin İş Yaşam Dengesi Algılamaları İle Cinsiyet Rolleri Ve Bireysel Özelliklerinin İlişkisi: Büyük Ölçekli Bir İşletmede İnceleme
02.06.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ünal AY
 
153Aybegüm BİLİR  /  İŞLETME
 Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
18.03.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
154Ekrem Alper CANAN  /  İŞLETME
 Sürdürülebilir (Yeşil) Demiryolu Yolcu Taşımacılığı: Yolcu Perspektifinden Bir Değerlendirme
22.01.2010Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Canan MADRAN
 
155Beytullah DEMİR  /  İŞLETME
 Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarinin Toplam Ve Sistematik Risklerinin Değerlendirilmesi
22.01.2010Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
156Murat Birkan IŞIK  /  İŞLETME
 Kriz Dönemlerinde Odaklanma Stratejileri Ve Odaklanma Türlerinin İşletme Performansına Etkisi: Adana Kobileri Üzerinde Bir İnceleme
20.01.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ünal AY
 
157İnci DEMİR  /  İŞLETME
 Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Müşteri Karlılık Analizi: Bir Eğitim Kurumunda Uygulama
25.09.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
 
158Hatice LEBLEBİCİ  /  İŞLETME
 Marka Görsel Kimliği Unsurlarından Logoya Yönelik Tüketici Algıları
24.09.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
 
159Ümit Dinçer DİKİCİ  /  İŞLETME
 Mobil Telekomünikasyon Sektöründe Bayilere Uygulanan Satış Geliştirme Çabalarının Değerlendirilmesi
24.09.2009Y.LisansDanışman: Yar.Doç. Dr. Hilal İNAN
 
160Behzat Fırat KAYA  /  İŞLETME
 Perakendecilik Sektöründe Müşteri Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi: İndirim Marketleri Üzerine Bir Uygulama
24.09.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
 
161Yasemin ÖZDAŞ  /  İŞLETME
 Türkiye'de Uygulanan Yatırım Teşvikleri Ve Diyarbakır Bölgesinde Bir Araştırma
11.09.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
162Ali Türkay ÇOBAN  /  İŞLETME
 İmkb’de Sürü Davranışının Test Edilmesi
11.09.2009Y.LisansDanışman: Öğr. Gör. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
 
163Ayşe İpek KOCA  /  İŞLETME
 Üniversite Öğrencilerinin Değerleri Ve Bireysel Özellikleri İle Kariyer Tercihleri Arasındaki İlişki: Çukurova Üniversitesinde Bir Araştırma
14.07.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ünal AY
 
164Mustafa Can SAMIRKAŞ  /  İŞLETME
 Türkiye’de Mali Tahlil Ve İstihbarat Çalışmalarının Basel Iı Standartlarına Uyumu Ve Katılım Bankaları Üzerinde Bir Uygulama
23.06.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hatice Doğukanlı
 
165Özkan HAYTA  /  İŞLETME
 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Performans Değerlendirmesi: İmkb’de Bir Uygulama
10.06.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serpil CANBAŞ
 
166Yılmaz YÜKERİ  /  İŞLETME
 İmalat Sanayi İşletmelerinin Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Uygulama
25.05.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serpil CANBAŞ
 
167Kenan EREN  /  İŞLETME
 İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
20.04.2009Y.LisansDanışman: Yar.Doç. Dr. Hilal İNAN
 
168FATİH ÇERÇİ  /  İŞLETME
 Çocukların Reklamı Anlama Ve Algılama Düzeyleri İle Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Mersin İlinde Bir Araştırma
28.01.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN
 
169Bahadır ERGÜN  /  İŞLETME
 Piyasa Anomalileri Ve Aşırı Tepki Hipotezinin İmkb’de Araştırılması
06.01.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
170Murat Evren ERGÜN  /  İŞLETME
 Sermaye Bütçelemesi Ve Türk Sanayi İşletmelerinde Uygulaması
23.09.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
171Göze Hüsniye KARAKAŞ  /  İŞLETME
 Satış Yönetiminde Etik; İlaç Sektöründeki Satışçıların Etik Algılamalarının Demografik Faktörlerle İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama
15.09.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
172Esen Burcu ÖZCAN  /  İŞLETME
 Örgütsel Bağlılık Ve İş Değerleri Arasındaki İlişki: Adana İlinde Bir İnceleme
12.09.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ünal AY
 
173Meltem CANOĞLU  /  İŞLETME
 Otel Müşterilerinin İmaj Ve Hizmet Kalitesi Algıları İle Tekrar Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
22.08.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
174Berna KIRAN  /  İŞLETME
 Kalkınmada Öncelikli İllerin Ekonomik Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi
20.08.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Erkut DÜZAKIN
 
175Özgün YILMAZ  /  İŞLETME
 İşletme Mezunlarının İş Hayatındaki Yeri Ve İşletme Eğitimi Arasındaki İlişkinin Analizi: 1000 Büyük Sanayi Kuruluşunun İşletme Mezunlarından Beklentileri Üzerine Araştırma
10.07.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Erkut DÜZAKIN
 
176Mehmet Hanifi BAKİ  /  İŞLETME
 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Yöntemlerin Değerlemesi: Örnek Olay Çalışması
16.06.2008Y.LisansDanışman: Doç Dr. Turgut ÇÜRÜK
 
177Hasan ÇELİKTAŞ  /  İŞLETME
 İnovasyon Yönetimi, Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren Şirketlerde İnovasyon Uygulamalarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma
28.05.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
178Hakan GÖNEN  /  İŞLETME
 Kamu Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
18.02.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Canan MADRAN
 
179Koray TUAN  /  İŞLETME
 İşletme Yönetiminin Kontrol Fonksiyonunun Bağımsız Dış Denetim Üzerindeki Etkileri
17.01.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR
 
180Emin Sertaç ARI  /  İŞLETME
 Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü
29.11.2007Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Canan MADRAN
 
181Pınar YEŞİLYURT  /  İŞLETME
 Türk ve İtalyan Yöneticilerin Liderlik Tarzları: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Türk-İtalyan Ortak Girişimlerinde Bir Uygulama
19.11.2007Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Azmi YALÇIN
 
182Şahin GAFUROĞLU  /  İŞLETME
 Ekonomik Krizlerin Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler (Kobi) Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
13.11.2007Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Azmi YALÇIN
 
183Eşref GÜNDOĞDU  /  İŞLETME
 Mortgage Kredilerinin Konut Fiyatlarına Etkisinin Bazı Avrupa Ülkeleri Ve Türkiye İçin Araştırılması
28.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
184Seda DERİNALP  /  İŞLETME
 Dünya’da Ve Türkiye’de Lojistik Hizmetlerde Dış Kaynak Kullanımı: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Endüstriyel İşletmelerde Bir Uygulama
12.09.2007Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Fatma DEMİRCİ OREL
 
185Mehmet Sami SÜYGÜN  /  İŞLETME
 Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren İhracatçı Kobi’ Lerin Bilişim Teknolojileri Kullanımlarının Belirlenmesi
12.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
186Özgegül ŞAHİN  /  İŞLETME
 Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Ve Tüketiciler Üzerinde Bir Uygulama
12.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Hilal İNAN
 
187Beyza AYDOĞAN  /  İŞLETME
 Politik Pazarlama Ve Politik Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Eğilimler: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
12.09.2007Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
 
188Dilek PİLAVCI  /  İŞLETME
 Bilgi Çağında Değişen Kariyer Anlayışı ve Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama
11.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURAN
 
189Mustafa AVŞAR  /  İŞLETME
 Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama
11.09.2007Y.LisansDanışman: Yar. Doç. Dr. Mehmet TURAN
 
190Ceyda KELEŞ  /  İŞLETME
 Yeşil Pazarlama Tüketicilerin Yeşil Ürünleri Tüketme Davranışları Ve Yeşil Ürünlerin Tüketimine Kültürün Etkisi İle İgili Bir Uygulama
21.08.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
191Perle GEDİK  /  İŞLETME
 Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyet Sistemi: Adana’da Toplam Kalite Maliyetiniuygulayan Bir İşletmede Uygulama
28.06.2007Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Veyis Naci Tanış
 
192Şafak ALICI  /  İŞLETME
 Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerinin Paf Modeli Çerçevesinde Test Edilmesine Yönelik Uygulama
27.06.2007Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ
 
193Ahmet ERİŞMİŞ  /  İŞLETME
 IMKB Şirketleri İçin Hisse Senedi Getirilerinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisinin 1999-2005 Döneminde İncelenmesi
18.01.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serpil CANBAŞ
 
194Emrah ARIOĞLU  /  İŞLETME
 Firma Büyüklüğü İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulamalı Bir Analiz
18.01.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serpil CANBAŞ
 
195Ahmet Gökhan SÖKMEN  /  İŞLETME
 Firma Kaynaklari, İhracat Stratejileri Ve Uluslararasilaşma Derecesi: Küçük Ve Orta Boy Işletmeler Üzerine Bir Araştirma
06.12.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ali DANIŞMAN
 
196Dilek KARACAN  /  İŞLETME
 Müşteri-Odaklı Marka Denkliği ve Marka Denkliği Unsurlarına Yönelik Tüketici Tutumlarının Ölçülmesi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
18.09.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
 
197Orkide YILDIZ  /  İŞLETME
 Gençligin Markaya Duydugu Güven Ve Marka Sadakati Arasındaki Ilişkinin Belirlenmesi
15.09.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
198Hatice DOĞAN  /  İŞLETME
 Müşteri Odaklı Web Sitelerinin Tasarlanması ve Bu Sitelerin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama
29.08.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN
 
199Tufan ÖZSOY  /  İŞLETME
 Türk Dergi Reklamlarında Kadın İmgesi Kullanımı; 1971-2004 Döneminin Bir Değerlendirmesi
29.08.2006Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Canan MADRAN
 
200Sinan YALÇINKAYA  /  İŞLETME
 Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Yatkınlıkları
26.07.2006Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Erkut DÜZAKIN
 
201Duygu GÜLDAL  /  İŞLETME
 Kadın Yöneticileri Motive Ve Demotive Eden Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
24.05.2006Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Azmi YALÇIN
 
202Seyfi ÖLMEZ  /  İŞLETME
 Kobi'lerin Uluslararasılaşma Süreçleri: Adana İli Üzerine Bir Uygulama
18.05.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Canan MADRAN
 
203Salih Cem İYİİŞLEROĞLU  /  İŞLETME
 Aile Şirketleri : Adana ve Çevresinde Faaliyet Gösteren Aile Şirketlerinde Nepotizm Uygulamasının Tespitine Yönelik Bir Araştırma
10.02.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
204Emin Hüseyin ÇETENAK  /  İŞLETME
 Yabancı Portföy Yatırımlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi : IMKB Üzerine Bir Uygulama
17.01.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
205Ersin TOPKARCI  /  İŞLETME
 KOBİ'lerde Bişilim Teknolojilerinin Altyapısı ve Tedarikçi İlişkilerinde Etkinliği Üzerine Mersin Serbest Bölgesinde Bir Araştırma
13.10.2005Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Canan MADRAN
 
206Mehmet BİÇER  /  İŞLETME
 Satış Elemanlarının İş Tatmini, Örgüt Bağlılığı ve İşten Ayrılma Niyetinin Etik İklim İle İlişkisi: Sigorta ve İlaç Sektörlerinde Bir Araştırma
11.10.2005Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ünal AY
 
207Rıdvan GÜNEL  /  İŞLETME
 Aile İşletmelerinde Yönetimin Bir Sonraki Kuşağa Devrinde Karşılaşılan Sorunların Tespitine ve Bu Sorunların Çözümüne İlişkin Bir Araştırma
23.09.2005Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
208Ertan ERKOCAOĞLAN  /  İŞLETME
 Örgüt Yapısı ve Pazar Yöneliminin Kurumsal Girişimciliğe Etkisi Üzerine Bir Araştırma
23.09.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ali DANIŞMAN
 
209Gizem UZUN  /  İŞLETME
 Kadın ve Erkek Yöneticilerin Liderlik Davranışları Arasındaki Farklılıklar ve Bankacılık Sektöründe Uygulama
23.09.2005Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
210Nuri Cemhan SEVİMESER  /  İŞLETME
 Yabancı Bankaların Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Faaliyetleri ve Etkileri : Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
16.09.2005Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
211Emsay ŞENYILMAZ  /  İŞLETME
 Perakendecilik Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi : Süpermarket Müşterilerinin Mağaza Kartı Tercih Nedenlerinin Belirlenmesi
08.09.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
212Sadullah KISACIK  /  İŞLETME
 Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin İzdelikleri Rekabet Stratejileri : Adana'daki KOBİ'ler Üzerine Bir Çalışma
31.08.2005Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ünal AY
 
213Esengül İPLİK  /  İŞLETME
 Kalabalık Ve Zaman Baskısı Altındaki Tüketicilerin Alışverişten Duydukları Tatmin Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalişma
27.06.2005Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Fatma DEMiRCi OREL
 
214Serhat DEMİRTAŞ  /  İŞLETME
 Veri Zarflama Analizi İle Kişisel Bilgisayar Donanimlarinin Performans Ölçümü
23.06.2005Y.LisansDanışman: Yar. Doç. Dr. Erkut DÜZAKIN
 
215Melike GÜVEL  /  İŞLETME
 İşletmelerde Ödüllendirme Sistemleri: İlaç Pazarlama Ve Dağıtım İşletmelerininÖdüllendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunların Tespiti Ve Çözüm Önerileri Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
06.12.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
216Mutlu Yüksel AVCILAR  /  İŞLETME
 Bankalarda Müşteri İlişkileri Yönetimi
06.12.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
217Hüden GENÇSOY  /  İŞLETME
 Kobi Yöneticilerinin Stres Düzeyi, Performans Ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Adana’daki Kobi’lerde Bir Araştırma
13.07.2004Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Ünal AY
 
218Esma YOLLU  /  İŞLETME
 Türk Kobilerinin Avrupa Birliğindeki Destek Ve Teşviklerden Yararlanma Olanakları
01.07.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hatice DÜZAKIN
 
219Caner CANBOLAT  /  İŞLETME
 Müşteri İlişkileri Yönetimi İle Müşteri Sadakati Arasındaki İlişki: Sigorta Acentlerinde Bir Uygulama
29.06.2004Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Canan MADRAN
 
220Ayşe Esmeray YOĞUN  /  İŞLETME
 Çalışanların Çatışma Durumunda Verdikleri Tepkiler İle Erillik / Dişillik Seviyeleri Arasındaki İlişki : İlaç Sektörü Üzerine Bir Uygulama
23.06.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
221Bilgen Gaye YALPA  /  İŞLETME
 Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Satın Alımlar Üzerine Etkisi : İçecek Ürünleri Üzerine Bir
22.06.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
222Sibel DOĞRULUK  /  İŞLETME
 Etkili Performans Değerlendirme İçin Gereken Becerilerin Tanımlanması, Ölçülmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma
12.05.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
223Fatma Nur İPLİK  /  İŞLETME
 Performans Değerlendirmesi: Türkiye’deki Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Performans Değerlendirme Sürecinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
01.05.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
224Mehmet BOZKUŞ  /  İŞLETME
 Yöneticilerin Liderlik Biçimleri İle Performans Ve İş Tatmin Düzeyi İlişkisi: Adana Kobileri'nde Bir Uygulama
20.02.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ünal AY
 
225Deniz MÜFTÜOĞLU  /  İŞLETME
 Ekonomik Kriz Dönemlerinde Anlık AlışverişYapan Tüketicileri Diğer Tüketicilerden Ayıran Özellikleri Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama
01.01.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
226Dinçer ELEBAŞI  /  İŞLETME
 Uçuş Ekibi Kaynak Yönetimi : Uçuş Ekipleri Tarafından Kaynak Yönetimi Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma
24.12.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
227Bora SERTLER  /  İŞLETME
 Risk Yönetiminde Riske Maruz Değer (Value at Risk : Var) Modeli ve Türk Finans Kesiminde Bir Uygulama
23.10.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
228Bahar KARACA  /  İŞLETME
 Yöneticilerin Bireysel Ve İşletme Özelliklerinin Yönetim Fonksiyonlrını Uygulama Becerisine Etkisi : Adana KOBİ'lerinde Bir Araştırma
29.09.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç Dr. Ünal AY
 
229Tahsin AKDOĞAN  /  İŞLETME
 Satışçıların Kişilik Özellikleri ve Satış Performansı İlişkisi
26.09.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Canan MADRAN
 
230Solmaz Filiz KARABAĞ  /  İŞLETME
 İşletmelerde Küçülme : Bir İşletmedeki Faaliyetlerinin Çalışanlara Etkisi Üzerine Bir Uygulama
17.09.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
231Konuralp SEZGİLİ  /  İŞLETME
 Ekonomik kriz Süreci ve Yöneticilik : Türkiye'deki Ekonomik Kriz Sürecinin Ortaya Çıkardığı YöneticiTutm ve Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
17.09.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
232Mert DEMİRCİOĞLU  /  İŞLETME
 Bekleme Hattı Modellerindeki Servis Kanallrı İçin En Uygun Bakım Stratejileri ve Bir Uygulama
17.09.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Erkut DÜZAKIN
 
233Mustafa Koray ÖZATAY  /  İŞLETME
 Teknoloji Hisse Senetleri ve Türkiye'de İşlem Gören Hisse Senetlerinin Getiri ve Risk Değerlendirilmesi
03.07.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
234İlgar MEHMEDOV  /  İŞLETME
 Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinden Gelen Turistlerin Türkiye'yi Tercih Etmelerinin Sebepleri, Karşılaştıkları Sorunlar Ve Beklentileri
28.04.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
 
235Bülent FETTAHLIOĞLU  /  İŞLETME
 Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Karar Alma Mekanizmaları Ve Verimlilik Açısından Önemi
25.04.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
236Mehmet Ali Burak NAKIBOĞLU  /  İŞLETME
 Çevreci Pazarlama Anlyışı ve Tüketicilerin Çevreci Tutumlarının Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi İle İlgili Bir Uygulama
24.01.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
237Özge GEZER  /  İŞLETME
 Yönetimde Karar Verme İzmir ve Las Angeles (ABD) Konaklama İşletmelerinde Karar Verme Etkinliği
19.12.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Azmi YALÇIN
 
238Esin ÜTE  /  İŞLETME
 Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Sağlık Sektörünün Operasyonel Etkinliğinin Araştırılması
05.11.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Arzu GÜÇRAY
 
239Maral TEMİRGALİYEVA  /  İŞLETME
 Kazakistan Bankacılık Sektöründe Özelleştirme Uygulamaları; Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
24.09.2002Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
240İlker Ömer Sait BULAT  /  İŞLETME
 İşletme Bütçeleri Sisteminin İncelenmesi ve İşletme Bütçesi Sistemin Mekanik İhtiyaçlarının Sağlanmasına Yönelik Bir Uygulama
24.09.2002Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
241Kamil ESEN  /  İŞLETME
 Yeniliklerin Kabul Süreci: Çukurova Üniversitesi Öğrencileri İle Yapılan Bir Pilot Çalışma
20.09.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Canan MADRAN
 
242Mehmet Cihan YAVUZ  /  İŞLETME
 İhracat Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunların Çözümünde Verimlilik Çalışmalarının Etkisi ve KOBİ'ler Üzerinde Bir Araştırma
06.09.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Canan MADRAN
 
243M.Fatih GÜNER  /  İŞLETME
 Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Açısından Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi: Bir Konfeksiyon İşletmesinde Uygulama
03.09.2002Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Veyis Naci TANIŞ
 
244Mehmet Ünsal MEMİŞ  /  İŞLETME
 Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlamasının İşletme Performansı Üzerine Etkililerinin İncelenmesi: Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama
21.06.2002Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Veyis Naci TANIŞ
 
245İlhan TAFLAN  /  İŞLETME
 Personel Başarı Değerlemesi ve Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren Gıda İşletmelerindeki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma
20.06.2002Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Azim ÖZTÜRK
 
246Semiha YALÇıN  /  İŞLETME
 Örgütlerde İletişim İklimi: Çukurova Bölgesindeki İşletmelerde Bir Uygulama
20.06.2002Y.LisansDanışman: Yar.Doç.Dr.Ünal AY
 
247Abdullah ÇALIŞKAN  /  İŞLETME
 Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabirliği Üzerine Bir Araştırma
20.06.2002Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Azim ÖZTÜRK
 
248Aylin BALCIOĞLU  /  İŞLETME
 Bireysel Bankacılık Hizmetleri ve Adana İlinde Bireysel Bankacılığın Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
11.03.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
249Gülşen ÖZARSLAN KIRPIK  /  İŞLETME
 Çalışan Kişiliği İle İş Tatmini ve Performans Etkinliği Üzerine Bir Sağlık Kurumunda Araştırma
01.02.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ünal AY
 
250Selma SEVİNÇ  /  İŞLETME
 Kurum Kaynak Planlaması (ERP) ve Türkiye'deki Üretim İşletmelerinde ERP Sisteminin Yeri
01.02.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Erkut DÜZAKIN
 
251Ömer İSKENDEROĞLU  /  İŞLETME
 Döviz Kurundaki Değişimin Firma Karlılığı Üzerine Etkisinin Ölçümü ve Türkiye'de Bir Uygulama
24.01.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
252Aysun ŞEN  /  İŞLETME
 Yerel Reklamcılık : Adana'da Yerel Reklamcılığın Sorunları ve Çözüm Önerileri
11.01.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Canan MADRAN
 
253Şükrü KARA  /  İŞLETME
 Finansal Kurumlarda Bütçeleme Sürecinin İncelenmesi
30.11.2001Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Veyis Naci TANIŞ
 
254Deniz TEKÇİ  /  İŞLETME
 Türkiye'de 2000 Yılında Uygulanan Enflasyonu Düşürme Programının Bankacılık Sistemi Üzerine Etkileri ve Sektörel Değerlendirmelerle İlgili Bir Araştırma
23.11.2001Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
255Erol YAKIT  /  İŞLETME
 Çukurova Bölgesinde Prefabrik Beton Elamanlar Üreten Firmalarda Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi
20.11.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Serap ÇABUK
 
256Mustafa GÖREGEN  /  İŞLETME
 İşletmelerde Personel Seçimi Süreci, Bu Süreçte Karşılaşılan Sorunlar Çukurova Bölgesindeki Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama
16.10.2001Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Azmi YALÇIN
 
257Serkan Yılmaz KANDIR  /  İŞLETME
 Türkiye'de Yatırm Fonları Performanslarının Değerlendirilmesi
14.09.2001Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serpil CANBAŞ
 
258Şahsenem KABAKÇI  /  İŞLETME
 Tüketici Davranışlarını Etkileyen Bir Faktör Olarak Yaşam Tarzı : Çukurova Üniversitesinde Okuyan Kız Öğrencilerin Yaşam Tarzı Tiplerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
29.05.2001Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Canan MADRAN
 
259Elif Nursun ÜNAL  /  İŞLETME
 Kısıtlar Teorsi Ve Yönetim Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesi : Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama
27.09.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
 
260Gamze VURAL  /  İŞLETME
 Türkiye'de Mevduat Bankalarında Etkinliğin Değerlendirilmesi
08.09.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serpil CANBAŞ
 
261Filiz AKTOZ  /  İŞLETME
 Bireysel Özellikleri, İş Tatmini Düzeyi ve Motivasyonu Arasındaki İlişki : Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
25.07.2000Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ünal AY
 
262Kemal Can KILIÇ  /  İŞLETME
 Öğrenen Organizasyonlarda Takım Çalışmasının Stratejik Rolü Üzerine Bir Araştırma
19.01.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
263Bahattin KARADEMİR  /  İŞLETME
 Şebeke Organizasyonlarında Yeralan KOBİ'ler Açısından Ö rgütsel Sonuçları : Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
19.01.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
264Ali Murat ÖZÜLKÜ  /  İŞLETME
 Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Kalite Ekonomisinin Değerlendirilmesi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
04.06.1999Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜÇRAY
 
265İlhan EGE  /  İŞLETME
 Türk Bankalarının Kaydi Para Yaratma Potansiyelinin Bazı Gelişmekte Olan Ülkelerle Karşılaştırılması
16.03.1999Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Hatice DOĞUKANLI
 
266H. Nur YIRTICI  /  İŞLETME
 Türkiye'de Seyehat Acentalarının Ekolojik Turizme Bakışı ve Yönetim Sorunları Araştırması
10.03.1999Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ünal AY
 
267Oğuz SAYGILI  /  İŞLETME
 T.C. Devlet Demir Yolları İşletmelerinde (TCDD) Yeniden Yapılanma
24.12.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
268Mehmet ŞENLİK  /  İŞLETME
 İnşaat İşletmelerinde Maliyet Hesapları ve Vergi İlişkileri
30.11.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
 
269M.Mustafa GÜLÜM  /  İŞLETME
 Geçmişten Günümüzde Motivasyon Teknikleri ve Türk Sanayi İşletmelerindeki Uygulamaları
29.11.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
270H. Tayfun SEYREK  /  İŞLETME
 Kurumsal Yatırımcılar ve Kurumsal Yatırımcıların Sermaye Piyasalarına Etkilerinin Genel Olarak ve Yürkiye Açısından Değerlendirilmesi
26.11.1998Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
271Engin GEREN  /  İŞLETME
 İhracatın Finansmanında Bankacılık Kesiminin Sağladığı Olanaklar
16.11.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serpil CANBAŞ
 
272Ö. Galip YEŞİLOVA  /  İŞLETME
 Elektronik Para ve Finansal Sisteme Etkileri; Türkiye'de Uygulanabilirliği
02.11.1998Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
273Tibet KAĞIZMAN  /  İŞLETME
 Çukurova Bölgesi Sanayici ve İş Adamları Dernekleri İle Kişisel Ve Kurumsal Özellikleri Arasındaki İlişki
29.09.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ünal AY
 
274Berna KÜÇÜKBAHAR  /  İŞLETME
 Toplam Kalite Yönetimi ve Ticari Bir Bankada Uygulama
29.09.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
275F. Ebru GÜR  /  İŞLETME
 Türkiye'deki Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Toplam Kalite Anlayışının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
01.09.1998Y.LisansDanışman: Doç Dr. Azim ÖZTÜRK
 
276Abdullah KALKAN  /  İŞLETME
 Türk Kamu Yönetiminde Etkinliğin Arttırılmasına Denetim İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Yolları
01.09.1998Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Azim ÖZTÜRK
 
277Sabri FİLİNTA  /  İŞLETME
 Toplam Kalite Yönetimi ve Çukurova Bölgesindeki Tekstil İşletmelerindeki Uygulamaları
26.06.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
278Serkan ŞENYUVA  /  İŞLETME
 Enflasyoniat Ortamda Optimum Portföy Oluşturma-İMKB Ulusal 30 Endeksi'nde Yer Alan Hisse Senetleri Üzerinde Bir Uygulama ve Bir Yatırım Fonu Hisse Senedi Portföyü İle Karşılaştırma
19.06.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Serpil CANBAŞ
 
279Tamer KILIÇ  /  İŞLETME
 Örgütsel Verimliliğin Geliştirilmesinde İletişimin Yeri ve Önemi
14.04.1998Y.LisansDanışman: Doç Dr. Azim ÖZTÜRK
 
280Arzu KARAABDURRAHMANOĞLU  /  İŞLETME
 Satış Gücü Performansının Değerlendirilmesinde Motivasyonunun Önemi ve Adana İl Merkezinde Beyaz Eşya Sektöründe Satış Gücü Performansını Artırmaya Yönelik Bir Uygulama
13.03.1998Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Serap ÇABUK
 
281Tolga KAĞIZMAN  /  İŞLETME
 Franchising Sistemi ve Franchising Sisiteminde Karşılaşılan Muhasebe Sorunları
20.01.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
 
282Yavuz Selim GÜZELSOYDAN  /  İŞLETME
 Türkiye`deki Büyük Mağazalarda Çalışan Personelin İş Doyumu Üzerine Bir Araştırma
18.11.1997Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Azim ÖZTÜRK
 
283Ejder SELÇUKOĞLU  /  İŞLETME
 Tekdüzen Hesap Planlarının İşletme Hesaplarının Denetimi Yönünden Bir Değerlendirme
19.10.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
284Hacı Ömer SOYDAN  /  İŞLETME
 Satış Elemanı Performansının Değerlendirilmesi ve İlaç Sektöründe Uygulama
17.09.1997Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Serap ÇABUK
 
285Figen DOĞAN  /  İŞLETME
 Bir Risk YÖnetim Aracı Olarak Döviz Üzerine Future Sözleşmeleri
30.06.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
286Hilal İNAN  /  İŞLETME
 Gümrük Birliği Sonrasında Türk Konfeksiyon İhracatçılarının Rekabet Gücünü Arttırmada Pazarlamanın Yeri
13.06.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
287Süleyman Bilgin KILIÇ  /  İŞLETME
 İ.M.K.B. Hisse Senedi Piyasası`nda Rassal Yürüyüş Modelinin Sınanması
12.06.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
288Uğurtan DOĞAN  /  İŞLETME
 Globalleşme ve Türk Endüstri İlişkileri
12.03.1997Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal AY
 
289Mustafa KÜÇÜKAKÇA  /  İŞLETME
 Örgütsel Değişim ve Değişim Sürecinde Uygulanacak Yönetim Tarzları Üzerine Bir Araştırma
05.03.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
290Semin PAKSOY  /  İŞLETME
 Bilgi Sistemleri ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama
13.02.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
 
291Jale SAĞLAR  /  İŞLETME
 Çok Uluslu Şirketlerin Finansal Tabloların Hazırlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar
17.01.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
292Ali DANIŞMAN  /  İŞLETME
 Sanayici ve İşadamları Derneklerinin Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma
09.01.1997Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Azim ÖZTÜRK
 
293Murat BALYEMEZ  /  İŞLETME
 Ayakkabı Sanayiindeki Yönetim ve Organizasyon Sorunları
26.12.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal AY
 
294Sabri TARİ  /  İŞLETME
 Adana Belediyelerinde Görev Yapan Yöneticilerin Yöneticilik Becerileri Üzerine Bir Araştırma
26.12.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal Ay
 
295Mustafa ŞENER  /  İŞLETME
 Türkiye`de Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri
26.12.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
296Ümmügülsüm GEMALMAZ  /  İŞLETME
 Primli Ücret Sistemleri ve Bir Sanayi İşletmesinde İncelenmesi
25.12.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal AY
 
297Hasan Yener AKALIN  /  İŞLETME
 Havalimanı İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Sorunları: Adana Havalimanında Bir İnceleme
25.11.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal AY
 
298Mehmet Ali MORDOĞAN  /  İŞLETME
 Türkiye`de Teşvikli Kredilerin Yatırımları Yönlendirmedeki Rolü ve Bir Uygulama
21.10.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.M.Zeki USLU
 
299Ümit ÖZTÜRK  /  İŞLETME
 İşletmelerde Başarı ve Etkinliği Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
11.10.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal AY
 
300Zeynep AVCILAR  /  İŞLETME
 Enflasyon Ortamında Stok Değerleme Yöntemlerinin, Özellikle LİFO Yönteminin İşletmelerin Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Etkileri
13.09.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
301Mustafa DAĞ  /  İŞLETME
 Belediye Hizmetlerinin Bütçelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi
13.09.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
302Ali Hamdi BAŞTEKİN  /  İŞLETME
 A Study On The Development Of Total Quality Management In The Construction Industry
11.09.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal AY
 
303Meltem AKYÜZ  /  İŞLETME
 Mali Başarısızlık Riskinin Genel Olarak Değerlendirilmesi ve Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir Deneme
12.07.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
304Arif POLAT  /  İŞLETME
 Tam Zamanında Üretim Sisteminde Verimlilik ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulanması
10.07.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal AY
 
305Selen DOĞAN  /  İŞLETME
 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Yönetim Sorunlarının Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma
10.07.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
306Buket GENCER  /  İŞLETME
 Risk Sermayesi Sisteminde Küçük ve Orta Boy İşletmeler İçin Önemi ve Türkiye`de Uygulama Olanakları
28.06.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
307Mustafa ÇAM  /  İŞLETME
 Bilgisayar Destekli İşletme Bütçelerinin Düzenlenmesi ve Bütçeleme Tekniklerindeki Son Gelişmeler
01.02.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
 
308Serpil DÖM  /  İŞLETME
 Avrupa Birliğindeki Gelişmeler Işığında Türk Bankacılık Sistemi
22.12.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
309Filiz YÜCEL GÜRBÜZ  /  İŞLETME
 Türkiye ve Bazı Gelişmiş Ülkelerdeki Meslek Yüksekokullarının Eğitim ve Öğretim Yapılarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma
28.11.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
310Murat AKIN  /  İŞLETME
 Reklamın Etkinliğinin Ölçülmesinde Üniversite Öğrencilerinin Banka Reklamlarını Hatırlamalarına Etki Eden Faktörlerin Tesbitine Yönelik Bir Uygulama
05.10.1995Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Serap ÇABUK
 
311Yadigâr YILDIZ POLAT  /  İŞLETME
 Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulaması
15.09.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
312Zeki DOĞAN  /  İŞLETME
 Enflasyon Ortamında Bir İşletmenin Gerçek Kârlılığının Ölçülmesi
08.09.1995Y.LisansDanışman: Prof. Dr. A. Kadir TUAN
 
313Nuriye GÜNEBAKAN  /  İŞLETME
 Satış Tutundurma Yöntemleri ve Tüketici-Satınalma Davranışı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
08.09.1995Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Serap ÇABUK
 
314Murat TÜRK  /  İŞLETME
 İşletmelerde Kriz Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümü Üzerine Bir Araştırma
08.08.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
315Recep ÇİÇEK  /  İŞLETME
 Bir Sanayi İşletmesinde Malzeme İhtiyaç Planlama Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma
08.08.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
316Halil SAVAŞ  /  İŞLETME
 Esnek Üretim Sistemlerinin Firma Verimliliğine Katkısı Üzerine Bir Araştırma
08.08.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
317Ferit ÖLÇER  /  İŞLETME
 İşletmelerde Örgütsel Değişime Direnme ve Bu Sorunun Çözümlenmesi Üzerine Bir Araştırma
08.08.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
318Ali DÜLGER  /  İŞLETME
 Hücresel Üretim Sistemi ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulaması
12.07.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
319Kifayet YEŞİL  /  İŞLETME
 Teknolojik Gelişmenin Türk Bankacılık Sektöründeki Pazarlama Faaliyetlerine Olan Etkisi
21.04.1995Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Serap ÇABUK
 
320Zeynep HATUNOĞLU  /  İŞLETME
 Genel Olarak İslam Bankaları ve Türkiye`de Özel Finans Kurumları ile Klasik Ticari Bankaların Farklılıklarının Belirlenmesi
12.04.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
321Serdar ERKAN  /  İŞLETME
 Kalite Güvence Sistemi Uygulamalarının Küçük ve Orta Boy Sanayi İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma
12.04.1995Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal AY
 
322Cemile ÇELİK  /  İŞLETME
 Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ve İktisat Mezunlarının Kariyer Gelişimi : 1982-1992
16.11.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal AY
 
323Asım SALDAMLI  /  İŞLETME
 Uluslararası Turizm Hareketlerinde Seyahatin Yönetimi, Seyahat işletmelerinin Rolü, Önemi ve Pazar Payı İlişkisi
19.09.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal AY
 
324Himmet KARADAL  /  İŞLETME
 Organizasyonlarda İş Doyumu : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda Bir Araştırma
19.09.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal AY
 
325Mehmet Ali ÖZTÜRK  /  İŞLETME
 Bankacılık Sektöründe Kredi Pazarlaması
15.08.1994Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
326Mehmet ÖZBİRECİKLİ  /  İŞLETME
 Faaliyet Sonuçlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Katkı Payı Sapma Analizlerinin Kullanılması
21.06.1994Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
 
327Fikriye DERİCİ  /  İŞLETME
 Türk Ayakkabı Söktörünün Bugünkü Durumu ve AT Ülkelerindeki Rekabet Gücü
20.06.1994Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
328Ayla KENDİ  /  İŞLETME
 Adana İli Sanayi İşletmelerinde Hizmet İçi Eğitim : Bir Uygulama
20.05.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ünal AY
 
329Hatice GEREKLİOĞLU  /  İŞLETME
 Türk Finans Kesiminde Yeni Finansal Araçlar : Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin Genel Olarak ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
10.02.1994Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
330Fatma DEMİRCİ  /  İŞLETME
 Türk Tekstil Ürünleri İhracatında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
07.02.1994Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
331Sultan BEDİR  /  İŞLETME
 Dünya'da ve Türkiye'de Menkul Kıymetler Borsalarının Gelişimi ve Bugünkü Durumu
27.12.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
332Eşref AKYILDIZ  /  İŞLETME
 İş Etüdü ve Bir Tekstil Sanayi İşletmesindeki Uygulamanın İncelenmesi
03.08.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
333Rüstem GÜLER  /  İŞLETME
 Organize Sanayi Bölgeleri`nin Yatırım Projelerinin Kârlılığı Üzerindeki Etkileri ve Adana Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama
02.07.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
334Metin TAÇOL  /  İŞLETME
 Türk Sermaye Piyasası Kanunu'na Göre Aracı Kurumların Organizasyonu ve Denetimi
28.05.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
335Necdet GÖÇER  /  İŞLETME
 Karayolu Taşıma İşletmelerinde Kâr Planlaması ve Bir Uygulama
30.04.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
336Süleyman SÜLEYMANOĞLU  /  İŞLETME
 Yatırımların Planlamasında Teknik Etüdün Önemi ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama
22.04.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.M. Zeki USLU
 
337Tuğrul Devrim MADRAN  /  İŞLETME
 Satış Eğitimi ve Türkiye'de Sigorta Şirketlerinde Satış Eğitimi Üzerine Bir Araştırma
13.04.1993Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Serap ÇABUK
 
338Erkut DÜZAKIN  /  İŞLETME
 Fabrika Düzenlemesi ve Bir Sentetik Dokuma Sanayi İşletmesinde Uygulama
15.02.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
339Azmi YALÇIN  /  İŞLETME
 Türkiye'deki Aile İşletmelerinin Karşılaştıkları Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının Analizi
15.02.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
340Banu İŞLEK  /  İŞLETME
 Joint Venture'lar -Dünya'da ve Türkiye'de Uygulamaları-
08.01.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
341Ahmet MORALI  /  İŞLETME
 K.K.T.C. Konaklama Tesislerinde Uygulanan Pazarlama Stratejileri
23.12.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
342Caner ATIŞ  /  İŞLETME
 Standart Maliyet Yöntemi ve Gıda Üretim İşletmelerinde Uygulanabilirliği
17.12.1992Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Recai İŞLER
 
343Rıfat ÖZTÜRK  /  İŞLETME
 Otel İşletmelerinde Muhasebe Düzeni Kâr Planlaması ve Kontrolü-Bir Otel İşletmesinin İncelenmesi
11.12.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
344Suhat KORKMAZ  /  İŞLETME
 Montaj Hattının Dengelenmesi ve Sanayide Akış Tipi Bir Sistem İçin Uygulanması
03.12.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
345Yıldırım Beyazıt ÖNAL  /  İŞLETME
 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Türkiye'de Tüketici Kredileri Uygulaması
16.09.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
346Mehmet Halil ERKiNAY  /  İŞLETME
 T.C. Devleti Kuruluşlarında Yönetim ve Organizasyon Yapısının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Bir Öneri
17.08.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
347Mustafa ALİŞAR  /  İŞLETME
 Koruyucu Bakım Planlaması ve Bir Sanayii işletmesinde Uygulamanın İncelenmesi
17.08.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
348Canan MADRAN  /  İŞLETME
 Çevre Korunması ve Pazarlama
07.05.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
349Bülent ÖZER  /  İŞLETME
 İşletmelerde Pazarlama Stratejilerinin Önemi ve Bir Uygulama
15.04.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
350Mustafa KIZILKAYA  /  İŞLETME
 Optimum Stok Düzeyinin Belirlenmesinde Simulasyon Tekniği ve Bir Kurubakliyat Tasnif, İşleme, Muhafaza ve Paketleme İşletmesinde Uygulaması
28.02.1992Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Cemal YÜKSELEN
 
351Ahmet Hamdi CERAN  /  İŞLETME
 Factoring ve Muhasebeleştirilmesi
18.02.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
352Arzu GÜÇRAY  /  İŞLETME
 Stok Kontrolü ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulaması
12.02.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
353Azim ÖZTÜRK  /  İŞLETME
 Hastane İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon : Devlet Hastanelerinde Bir İnceleme
10.08.1991Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
354İsmet POLAT  /  İŞLETME
 Küçük Sanayi İşletmelerinde Finansman Kaynakları İçinde Kredilerin Yeri ve Bir Uygulama
23.04.1991Y.LisansDanışman: Prof.Dr.M.Zeki USLU
 
355Atahan CANPOLAT  /  İŞLETME
 Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi ve Türkiye'deki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma
29.03.1991Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
356İsmail BARIN  /  İŞLETME
 Demir-Çelik Sanayi İşletmelerinde Verimlilik Analizi ve İsdemirde Bir Uygulama
15.02.1991Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
357Veyis Naci TANIŞ  /  İŞLETME
 Finansal Kiralamanın Muhasebeleştirilmesi ve Türkiye`de Uygulaması
15.01.1991Y.LisansDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
358Nebi KOCAMAN  /  İŞLETME
 Servis Sektöründe Verimliliğin Arttırılmasına Yönelik Kapasite Kullanımıyla İlgili Bekleme Modelinin Simulasyon Yöntemiyle Planlanması ve Servis Üretimi Yapan Bir İşletmede Uygulaması
05.11.1990Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
359Naci KESKİN  /  İŞLETME
 Kooperatif İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Denetimi (Tarım Satış Kooperatif İşletmelerinde Bir Uygulama)
21.05.1990Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Sabahattin DEĞİRMENCİ
 
360Perihan TÜLÜCE  /  İŞLETME
 Türkiye'de Sigorta Sektörünün Gelişimi ve Finans Kesimindeki Yeri
28.01.1990Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
361Ayşegül YILGÖR  /  İŞLETME
 Yatırım Fonları ve Yatırım Fonlarının Dünya`da ve Türkiye'de Uygulanması
27.11.1989Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
362Mehmet TURAN  /  İŞLETME
 İşletmelerde Personel Başarı Değerlemesi ve Türk Ticari Bankalarına Yönelik Bir Araştırma
28.04.1989Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
363Sadrettin ŞENOL  /  İŞLETME
 Holding Şirketlerinde Muhasabe ve Denetim
12.12.1988Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Sabahattin DEĞİRMENCİ
 
364Elâ Fatma ÖZGÜR  /  İŞLETME
 Ücret Sistemleri ve Adana Tekstil Sanayiindeki Uygulaması
24.10.1988Y.LisansDanışman: Doç.Dr.M.Zeki USLU
 
365Nermin KARA  /  İŞLETME
 İşletmelerin Yatırım Kararlarında Finansman Faktörünün Önemi
17.10.1988Y.LisansDanışman: Doç.Dr.M.Zeki USLU
 
366Ali Gürol BİLGİ  /  İŞLETME
 Mersin Serbest Bölgesi, Devletin Sağladığı İmkanlar ve Yatırımcıların Bölgeden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
26.05.1988Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
367Emine TAŞKIRAN  /  İŞLETME
 Türk Bankacılığının Gelişim Süreci İçinde Yabancı Bankalar ve Bu Bankaların Türk Bankacılık Sistemine Etkileri
13.05.1988Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
368Tanzer OLCAY  /  İŞLETME
 Yatırımla r ve Yatırım İndiriminin Sanayi İşletmelerinde Muhasebeleştirilmesi
06.05.1988Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Recai İŞLER
 
369Sedat USLU  /  İŞLETME
 Kritik Yol Yönetimi (CPM) Ve Bir Yol Yapım Projesi Uygulaması
05.02.1988Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
370Ali KARA  /  İŞLETME
 Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları İle 5OO Büyük Sanayi Kuruluşu Yöneticilerinin Pazarlama Anlayışı Üzerine Bir Araştırma
05.02.1988Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
371Nurcan GÜNDÜZ  /  İŞLETME
 Serbest Bölgelerde Kıyı Bankacılığının Türkiye Açısından Önemi
08.10.1987Y.LisansDanışman: Doç.Dr.M.Zeki USLU
 
372İnci GÜREKEN  /  İŞLETME
 Türkiye'de Finansal Kiralama
27.09.1987Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
373Mehtap ESER  /  İŞLETME
 İşletmelerde Muhasebe İşlemlerinin Bilgisayar Aracılığıyla Yapılması-Çukurova Pamuk Satış Kooperatifleri Birliğinde Konuya İlişkin Bir İnceleme
11.06.1987Y.LisansDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
374Servet ÖNAL  /  İŞLETME
 İşletme Bilançolarında Yeniden Değerleme
29.04.1987Y.LisansDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
375Hatice DEMİR  /  İŞLETME
 Türkiye'de Konut Kooperatifleri ve Adana'da Faliyette Bulunan Konut Kooperatifleri Üzerinde Bir Araştırma
08.10.1986Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
376İ.Refika ALTAY  /  İŞLETME
 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlardan Biri Olan Kütüphanelerde Örgütsel Etkinliğin Arttırılması Sorunu ve Çukurova Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üzerine Bir Araştırma
16.06.1986Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
377Besim İPLİK  /  İŞLETME
 Bakım Planlaması Ve İSDEMİR'de C.P.M. Uygulanması
19.02.1986Y.LisansDanışman: Doç.Dr.M.Zeki USLU
 
378Betül TOKUNÇ  /  İŞLETME
 Hisse Senedi Riskliliğini Etkileyen Faktörlerin Saptanması ve Bazı Türk Firmaları Üzerine Bir Deneme
28.06.1985Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
379Cevdet YILMAZ  /  MALİYE
 Türkiye’de Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolu Ve Etkinliği
27.08.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Haşim AKÇA
 
380Cevdet YILMAZ  /  MALİYE
 Türkiye’de Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolu Ve Etkinliği
27.08.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Haşim AKÇA
 
381Kadir TUNÇ  /  MALİYE
 Vergi Hukukunda Uzlaşma Kurumu: Yasal, İdari Ve Yargısal Açıdan Değerlendirilmesi
29.05.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ
 
382Mehmet ÇİFTÇİ  /  MALİYE
 Vergilendirilebilir Gelirin Tespitinde Vergi İstihbaratının Önemi Ve İşlevi
05.03.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ
 
383Sinan ÇUKURÇAYIR  /  MALİYE
 Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği (1980-2010)
26.07.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU
 
384Güzide TATAR  /  MALİYE
 Türkiye’de Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvik Politikaları Ve Çukurova Örneği
11.05.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ
 
385Bengü KESKİN  /  MALİYE
 Türkiye’nin Uluslararası Rekabet Gücü Ve Doğrudan Yabancı Sermaye Açısından Değerlendirilmesi
11.01.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU
 
386Handan KAYNAR  /  MALİYE
 Vergi Ahlakı Ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
23.08.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Haşim AKÇA
 
387Damla TANÖREN  /  MALİYE
 Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri: Türkiye Örneği
29.06.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Refia YILDIRIM
 
388Müge Muammer GÜNDOĞDU  /  MALİYE
 Uluslar Arası Vergi Rekabeti Ve Zararlı Vergi Rekabetinin Önlenmesine Yönelik Düzenlemeler
27.05.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Keramettin TEZCAN
 
389Sevim BOZKURT  /  MALİYE
 Kamu Yönetiminde Şeffaflık Ve Bilgi Edinme Yasası Uygulaması
08.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNEŞ
 
390Suat TEMELLİ  /  MALİYE
 Devlet Bütçesi ve Gelişimi Ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun Çukurova Üniversitesi Uygulaması
19.10.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNEŞ
 
391Murat KÜÇÜKTÜFEKÇİ  /  MALİYE
 Türkiye’ De Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde Mali Disiplin
26.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU
 
392Hasan Yılmaz İZLİMEK  /  MALİYE
 Geçiş Ülkelerinde Vergi Reformu
13.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNEŞ
 
393Hatice ÖZKAN  /  MALİYE
 Dış Borçların Sürdürülebilirliği ve Türkiye Örneği
19.12.2006Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Z. Refia YILDIRIM
 
394Cihan YÜKSEL  /  MALİYE
 Dışsallıklarda Kamusal Çözümler: Türkiye Uygulaması
22.09.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Z. Refia YILDIRIM
 
395Özgür BAYKAL  /  MALİYE
 1980 Sonrası Türkiye'de Kamusal Eğitim Harcamalarının Analizi (1980-2003)
28.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Keramettin TEZCAN
 
396Yusuf BAYTAR  /  MALİYE
 Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadelede Dikey Denetim Yöntemi
23.06.2006Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Keramettin TEZCAN
 
397Esra BAŞKILIÇ  /  MALİYE
 Türkiye'nin Uluslararası Rekabet Gücü, Bazı AB Ülkeleri İçin Kıyaslaması
24.04.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU
 
398Tülay ÇAKIROĞLU  /  MALİYE
 Özel Tüketim Vergisi ve Ekonomik Etkileri
02.05.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. İsmail GÜNEŞ
 
399Yeltekin KAYABAŞI  /  MALİYE
 Politik Yozlaşmaya Çözüm Olarak Anayasal İktisat
23.02.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU
 
400Oya Eylem KANDEMİR  /  MALİYE
 Kamu Kesimi Açıklarının Ekonomik Etkileri
06.09.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Z. Refia YILDIRIM
 
401Soner YAKAR  /  MALİYE
 Türkiye'de Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Tek Çatı Altında Birleştirilmesi
04.06.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNEŞ
 
402Ozan TUĞRUL  /  MALİYE
 Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi ve Türkiye Uygulaması
21.05.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU
 
403Alpaslan YAŞAR  /  MALİYE
 Türkiye'de Seçim Ekonomisi ve Konsolide Bütçe Harcamaları Boyutu
21.05.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNEŞ
 
404İlter ÜNLÜKAPLAN  /  MALİYE
 Kollektif Karar Alma Mekanizması
26.01.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU
 
405Fevzi ORAK  /  MALİYE
 İç Boçlar ve Türkiye'de İç Boçların Gelişimi
09.12.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU
 
406Yakup KARABACAK  /  MALİYE
 Vergi Kaçakçılığı ve Türkiye Uygulaması
27.08.1997Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Ahmet Fazıl ÖZSOYLU
 
407Birsen NACAR  /  MALİYE
 Enflasyon ve Vergileme
24.07.1996Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Ahmet Fazıl ÖZSOYLU
 
408İsmail GÜNEŞ  /  MALİYE
 Yerel Yönetimler ve Yerel Hizmetlerin Finansmanı
10.02.1995Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Z. Refia YILDIRIM
 
409H.Yasemin ÖZUĞURLU  /  MALİYE
 Vergilemenin Ekonomik Etkinliği: Türk Gelir Vergisi Sistemi Açısından Bir Değerlendirme
10.02.1995Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Z.Refia YILDIRIM
 
410Çiğdem KOŞAR  /  EKONOMETRİ
 ESTIMATING SESSION RETURNS OF BORSA ISTANBUL 100 INDEX BY INTEGRATING MARKOV CHAINS AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS
27.08.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
 
411Mehmet ÖKSÜZKAYA  /  EKONOMETRİ
 Seçilmiş Ab Ülkeleri İçin Gelir-Tüketim İlişkisi: Panel Veri Yaklaşımı
22.05.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
412Sibel ÖRK  /  EKONOMETRİ
 Çoklu İç İlişki Sorunu Olan Doğrusal Regresyon Modelinin Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Tahmini
06.12.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. H. Altan ÇABUK
 
413Bihter ESEN  /  EKONOMETRİ
 Avrupa Birliği’ Ne Üye Ülkeler İle Türkiye’ Nin Ekonomik Özelliklerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi
08.11.2012Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Gülsen KIRAL
 
414Zuhat ERGİN  /  EKONOMETRİ
 Temel Bileşenler Faktör Analizine Dayalı Yapay Sinir Ağları Modelleri İle İmkb 100 Endeks Getirilerinin Tahmini
25.07.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
 
415Tuğba ŞİMŞEK  /  EKONOMETRİ
 Finansal Krizlerin Öngörüsünde Uluslararası Rezervlerin Kısa Dönem Dış Borçlara Oranının Etkisi
30.04.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Seda ŞENGÜL
 
416Çiler SİGEZE  /  EKONOMETRİ
 Türkiye’ De Hanelerin Tüketim Harcamaları: Panel Verilerle Talep Sisteminin Tahmini
08.02.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Seda ŞENGÜL
 
417Fatma İdil KOÇAK  /  EKONOMETRİ
 Türkiye’nin İthalat Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini
12.09.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
418Tuğba GÜL  /  EKONOMETRİ
 Sağlıklı Beslenme Kavramı Ve Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarına Yönelik Tutum Ve Davranışları: Çukurova Üniversitesi Örneği
24.06.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
 
419Nuri KIRAÇ  /  EKONOMETRİ
 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Finansal Risklerinin Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı İle Belirlenmesi
22.06.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
 
420Yasemin COŞKUNIRMAK  /  EKONOMETRİ
 Bulanık Doğrusal Programlama Ve Yerel Yönetimlerde Bir Bulanık Hedef Programlama Uygulaması
30.12.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ersin KIRAL
 
421Seda KANBER  /  EKONOMETRİ
 İmalat Sanayinde İnovasyon: Sanayi Kuruluşlarında İnovasyon Aktivitelerinin İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
03.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
 
422Mehmet Fatih TRAŞ  /  EKONOMETRİ
 Türkiye’de Çocuk İstihdamının Belirleyicileri
25.08.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Gülsen KIRAL
 
423Esra İĞDE  /  EKONOMETRİ
 Yapısal Değişiklik Altında Birim Kök Testleri Ve Bazı Makro İktisadi Değişkenler Üzerine Uygulamalar
25.08.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
424Arzu KÖKCEN  /  EKONOMETRİ
 Koşullu Varyans Modelleri: Finansal Zaman Serileri Üzerine Uygulama
28.01.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. H. Altan ÇABUK
 
425Ahmet İNAL  /  EKONOMETRİ
 Durağan Olmayan Paneller Ve Bir Uygulama
24.11.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Kenan LOPCU
 
426A. Bengü OKCU  /  EKONOMETRİ
 Türkiye İçin Gelir-Tüketim İlişkisinin Eşbütünleşme Analizi İle İncelenmesi
05.09.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. H. Altan ÇABUK
 
427Halil İbrahim KESKİN  /  EKONOMETRİ
 Oyun Kuramının Ekonomide Uygulanması
01.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ersin KIRAL
 
428Reyhan CAFRI  /  EKONOMETRİ
 Adana İlinde Yoksulluğun Analizi: Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modellerle Bir İnceleme
07.08.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Seda ŞENGÜL
 
429Demet HAMURCUOĞLU  /  EKONOMETRİ
 Adana İli İçin İklim Değişikliğinin Güçlü Hafıza Modelleri İle İncelenmesi
12.06.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Kenan LOPCU
 
430Fela ÖZBEY  /  EKONOMETRİ
 Çok Değişkenli GARCK Modelleri ve Bir Uygulama : Türkiye'de Belirsizliğin Enflasyon ve Çıktıdaki Büyüme Üzerine Etkisi
02.09.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. H. Altan ÇABUK
 
431Ebru ÖZGÜR  /  EKONOMETRİ
 Hareketli Ortalamalarda Bütünleştirilmiş Otoregresif Süreçler (ARIMA) ve Bazı İktisadi Zaman Serilerine Uygulanması
24.07.1998Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Altan ÇABUK
 
432Zeynel Abidin ÖZDEMİR  /  EKONOMETRİ
 Türkiye'nin 1923-1995 Yıllarında Gayri Safi Milli Hasılasının Bileşenlerine Ayrıştırma Analizi
01.09.1997Y.LisansDanışman: Doç.Dr.H.Altan ÇABUK
 
433Mehmet ÖZMEN  /  EKONOMETRİ
 Türkiye İçin Tüketim Fonksiyonu'nun Ekonometrik Tahmini
01.09.1997Y.LisansDanışman: Doç.Dr.H.Altan ÇABUK
 
434Fatih Mehmet ŞENLİK  /  EKONOMETRİ
 Türkiye İçin Para Talebi Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini
01.01.1997Y.LisansDanışman: Doç.Dr.H.Altan ÇABUK
 
435Ayşegül HARPUTLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ (HADE) TEŞHİSİ KONULMUŞ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ANNELERİNE YÖNELİK PSİKOSOSYAL YARDIM UYGULAMASI: DENEYSEL ÇALIŞMA
22.01.2014Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Üstün ÖNGEL
 
436Osman GÖNÜLTAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 ORTAOKUL SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
24.09.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Meral ATICI
 
437Gönül Suzan ORTEGA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNDE KÜLTÜRLERARASI FARKLILIKLAR: İNGİLİZCEYİ İKİNCİ BİR DİL OLARAK ÖĞRENEN ALMAN VE TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
12.09.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Zuhal OKAN
 
438Ayça SARAÇ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ROMANTİK İLİŞKİ DOYUMUNU YORDAMADA AKILCI OLMAYAN İNANÇLAR VE EVLİLİK ÖNCESİ İLİŞKİ ALGILARININ ROLÜ
23.08.2013Y.LisansDanışman: 1. Tez Danışmanı: Prof. Dr. S. Sonay GÜÇRAY 2. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zeynep HAMAMCI
 
439Figen Gökçe  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 5-6 Yaş Çocukların Sosyal-Duygusal Uyumları İle Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi
24.07.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
440Nurhan BAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 ERGENLERİN BAĞLANMA STİLLERİ VE KİMLİK STATÜLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
24.07.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
441Fatih AYNA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyine Göre Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi
15.07.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sabahattin ÇAM
 
442Feyruz USLUOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 ERGENLERDE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE AİLE İŞLEVLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Feyruz USLUOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA,
12.06.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
 
443ASLI ÖZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ortaokul Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusunun Arkadaşlara Bağlılık Düzeyinin ve Empatik Sınıf Atmosferi Algısının İncelenmesi
31.05.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mediha SARI
 
444Engin EŞİGÜL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI STRES İLE PSİKOLOJİK İYİ OLMA ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL PROBLEM ÇÖZMENİN ARACI VE DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ
01.01.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
 
445Tuba TANRIVERDİ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğretmen Ve Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Performans Görevine Yönelik Görüşleri
27.07.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Memet KARAKUŞ
 
446Sinan ÖZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenlerin Cinsiyet, Sosyo-Ekonomik Ve Öğrenim Kademesi Düzeylerine Göre Bilişsel Esneklik, Uyum Ve Kaygı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
25.06.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
 
447Ahu ÖNER  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Yetişkin Bireylerin Anksiyete Bozukluğuna Sahip Olup Olmamasi Ile Kullandiklari Mizah Tarzlari Arasindaki Ilişkinin Incelenmesi
22.06.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
 
448Zeynep AYDIN SÜNBÜL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Faktörler Ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Rolü
11.05.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
449Esra Zeynep ÖZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğretmen, Öğrenci Ve Ailelerin İlköğretim ıı. Kademede Gözlenen Disiplin Problemleri Ve Baş Etmede Kullanılan Stratejiler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
31.01.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fatma SADIK
 
450Şalibe KORKUT  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Lise Öğrencilerinde Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ve Öfke İfade Biçimleri İle Benlik Saygısı Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
27.01.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. A. Rezan ÇEÇEN EROĞUL
 
451Ayşe BAL BARDAKÇI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Okullarında Çalışan Sınıf Öğretmeni, Sınıf Rehber Öğretmeni Ve Psikolojik Danışmanların Kapsamlı/Gelişimsel Rehberlik Programı İlişkin Görüşleri
28.09.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Meral Atıcı
 
452Fatma ALTUNKOL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Esneklikleri İle Algılanan Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
22.09.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
 
453Hasret TOPAL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Ve Yönelimleri İle Fonksiyonel Olmayan Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
22.09.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
 
454Hülya GÜVEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Suç işlemiş Ergenlerle Suça Karışmamış Ergenlerin Düşmanca Niyet Yükleme Yanlılıkları Ve Bazı Ailesel Özelliklerinin İncelenmesi
22.09.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
455Semra Sinem YEŞİLTEPE  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğretmenlerin Evlilik Uyumlarının Psikolojik İyi Oluş Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
12.09.2011Y.LisansDanışman: Dr. Metehan ÇELİK
 
456Melis YEŞİLPINAR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sınıf Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünmenin Öğretimine Yönelik Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
23.08.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
457Ümran ÖRKÜN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Tekstil Sektörü Mavi Yaka Çalışanlarının Yaşam Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumu Tarafından Yordanması
01.07.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. A. Rezan ÇEÇEN EROĞUL
 
458Fatma ALACA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İki Dilli Olan Ve Olmayan Öğrencilerde Okul Yaşam Kalitesi Algısı Ve Okula Aidiyet Duygusu İlişkisi
30.06.2011Y.LisansDanışman: Dr. Mediha SARI
 
459Fatma DEVECİ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi Ve Karar Verme Stilleri Arasındaki Farkın İncelenmesi
29.06.2011Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet BİLGİN
 
460Aycan DİRİL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Lise Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Ve Öfke Düzeyi İle Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişki Açısından İncelenmesi
29.06.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Meral KILIÇ ATICI
 
461Demet TOPUKSAL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Ana Baba Tutumları Açısından İncelenmesi
28.06.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sabahattin ÇAM
 
462Ayşe TUNÇ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı Ve Karar Verme Stilleri İle Algılanan Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
07.06.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
463Yasin YILMAZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ortaöğretim Öğrencilerinde Görülen Kuraldışı Davranışların Yordayıcılarının İncelenmesi
21.01.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
 
464Hüseyin GEBEŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Akran Eğitimi İle Desteklenen Öfke Kontrolü Eğitiminin Lise Öğrencilerinin Öfke Kontrol Becerilerine Etkisi
06.01.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
465Yasemin BAŞARANOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Psikolojik Doğum Sırası ile Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
06.01.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
466Burçin ANAR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Evli Ve Çalışan Yetişkinlikerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle Evlilik Doyumu Ve İş Doyumu İlişkisinin İncelenmesi
06.01.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
467Yusuf TİRE  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ön Ergenlerde Olumlu Ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik İle Algılanan Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
04.01.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. A. Rezan ÇEÇEN EROĞUL
 
468Pınar SAYIN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclisleri Projesi’nin Bir Ilköğretim Okulunda Demokratik Siyasal Kültür Oluşturma Bağlaminda Değerlendirilmesi
07.09.2010Y.LisansDanışman: Dr. Fatma SADIK
 
469Mümtaz KARADAĞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi
07.09.2010Y.LisansDanışman: Dr. Fatma SADIK
 
470Didem ŞİMŞEK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Ve Ailesi Yanında Kalan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Akran İlişkileri, Sosyal Destek Algıları Ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi
03.09.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
471Sedef BAL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Çocukluk Örselenme Yaşantıları, Ana-Baba-Ergen İlişki Biçimleri Ve Sosyal Destek Algısının, Kural Dışı Davranışlarla İlişkisi
03.09.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. S.Sonay GÜÇRAY
 
472Hatice HATİPOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Okullarda Yürütülen Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Uygulamalarının Belirlenmesi Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
26.08.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
 
473Egemen HANIMOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Seviye Belirleme Sınavına Girecek Olan İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Mükemmeliyetçilik Ve Anne-Baba Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
25.08.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
 
474Mehmet Hakan HATUK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Portfolyoların Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
11.06.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ
 
475Rezan YÜKSEK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Dördüncü Sınıf Fen Ve Teknoloji dersi “Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım” Ünitesi Öğrenme Öğretme Sürecinde Yapılan Etkinliklerin Öğrencilerin Çevre Bilgisi, Çevreye Karşı Tutumları Ve Bunların Kalıcılık Düzeylerine Etkisi
11.06.2010Y.LisansDanışman: Dr. Fatma SADIK
 
476Yağmur ULUSOY  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Kişiler Arası Bağımlılık Ölçeği’nin ( Interpersonal Dependency Inventory) Uyarlama Çalışması
09.06.2010Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Meral ATICI
 
477Osman Şamil KAYA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ankara İlinde Çalışan Polislerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
22.01.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu İNANÇ
 
478Halime DOĞAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Evli Bireylerin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özellikleriyle Evliliklerinde Çatişma Yaşama Durumlari Arasindaki Ilişki
22.01.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
479Remzi DEMİR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Çoklu Zekâ Alanlarının İncelenmesi
20.01.2010Y.LisansDanışman: Öğr. Gör. Dr. Birsel AYBEK
 
480Hülya ŞAH TABAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Okulu I. Kademe Öğrenci Velilerinin Okul Ve Çocuklarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
20.01.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ
 
481Sinem ŞİMŞEK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenlerde Davranış Problemlerinin Anne-Babadan Ve Öğretmenlerden Algılanan Duygusal İstismar Açısından İncelenmesi
12.01.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
 
482Fatoş BULUT  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenlerde Görülen Kural Dişi Davranişlarin Aile Işlevselliği, Aile Risk Faktörleri Ve Yaşam Kalitesi Açisindan Incelenmesi
08.01.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
483Uygar İNAL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Adana İl Sınırları İçerisindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Bulunan Öğretmen Ve Öğrencilerin Okul Yaşam Kalitesi Algılarının İncelenmesi
29.12.2009Y.LisansDanışman: Öğr. Gör.Dr. Fatma SADIK
 
484Gülbahar KORKMAZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalitesini Algılama Düzeyleri Ve Mesleki Tutumlarının İncelenmesi
29.12.2009Y.LisansDanışman: Öğr. Gör. Dr. Fatma SADIK
 
485Ayşegül PANCAR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Parçalanmış Ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
28.12.2009Y.LisansDanışman: Öğr. Gör. Dr. Metehan ÇELİK
 
486Timur DİNGİLTEPE  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Parçalanmış Ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyleri İle Yaşam Kalite Düzeyleri’nin Karşılaştırılması
18.12.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. A. Rezan ÇEÇEN EROĞUL
 
487Melis BERK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Evli Öğretmenlerin Yükleme Tarzları Ve Evlilik Doyum Algılarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
04.12.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
 
488Esra BİÇER  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Parçalanmış Ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Atılganlık Ve Sosyal Yetkinlik Beklenti Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
29.09.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
489Nuriye OKYAY  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Emniyet Teşkilatına Bağlı Okullardan Mezun Olup Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde Görev Yapan Polislerin Psikolojik Hizmet Algıları, İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyinin İncelenmesi
29.09.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
490Metin KILIÇ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Meslek Liselerinde Görev Yapan Meslek Dersi Öğretmenleri Ve Kültür Dersi Öğretmenlerinin Mesleki Etkinlikler Ve Kişisel Özellikler Açısından Kendilerini Ve Birbirlerini Algılamaları
15.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sabahattin ÇAM
 
491Sehir HİLOOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorbaca Davranışlarını Yordamada Sosyal Beceri Ve Yaşam Doyumunun Rolü
11.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
 
492Mehmet GÖK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Aile İçi Şiddet Ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
11.09.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu İNANÇ
 
493Nurten KODAZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İçerik Düzenlemesi Yapılmış Metinlerin Öğrencilerin Cumhuriyet Ve Demokrasi Kavramlarını Öğrenmelerine Etkisi
10.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur COŞKUN
 
494Fatoş AYDINOĞLU AVCI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Arkadaş İlişkileri Ve Cinsiyete Göre Öfke Düzeyleri Ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi
07.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
 
495Tuğba AYAR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğretme-Öğrenme Sürecinde Geribildirim: Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğretmen Ve Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıfta Geribildirim Kullanımının Değerlendirilmesi
28.08.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
496Senem UÇAR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili Kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
26.08.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ
 
497Burcu GÜRKAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Olaylar: İlköğretim Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Olayları Ele Alış Biçimlerinin Değerlendirilmesi
12.08.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
498Semra BİLGİÇ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi Algısının Arkadaşlara Bağlılık Ve Empatik Sınıf Atmosferi Değişkenleriyle İlişkisinin İncelenmesi
12.08.2009Y.LisansDanışman: Öğr. Gör. Dr. Mediha SARI
 
499Nuray NARİN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
11.08.2009Y.LisansDanışman: Dr. Birsel AYBEK
 
500Kürşat KARASOLAK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Mimari Özellikleri Farklı İlköğretim Okullarındaki Öğrenci Ve Öğretmenlerin Okullarının Bina Ve Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
01.07.2009Y.LisansDanışman: Öğr. Gör. Dr. Mediha SARI
 
501Turan KAYIRAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Başarı, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi
12.06.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ
 
502Öznur EKİNCİ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğretmen Adaylarının Empatik Ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
11.06.2009Y.LisansDanışman: Dr. Birsel AYBEK
 
503Suat KILIÇARSLAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
05.06.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Meral ATICI
 
504Demet AĞLAGÜL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Düzenleme Becerilerinin Değerlendirilmesi
04.06.2009Y.LisansDanışman: Öğr. Gör. Dr. Birsel AYBEK
 
505Derya KURAK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yaptığı Proje Çalışmalarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
29.05.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ
 
506Arzu ÖZATÇA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenlerde Sosyal Ve Duygusal Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Aile İşlevleri
18.05.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. A. Rezan ÇEÇEN EROĞUL
 
507Pelin BAYDAR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Belirlenen Değerlerin Kazanım Düzeyleri Ve Bu Süreçte Yaşanılan Soruların Değerlendirilmesi
15.05.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
508Nazenin FİDAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Geçen “Cumhuriyet Ve Demokrasi” Kavramlarıyla İlgili Bilgilerinin İncelenmesi
04.05.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur COŞKUN
 
509Fatoş YAŞAR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretime Devam Eden Öğrencilerin Anne-Çocuk İlişkisini Kabul Ve Reddedici Algılama Düzeyinin Annenin Evlilik Doyumu Ve Evlilik Uyumu Düzeyiyle İlişkisi
30.04.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
510Begüm ŞENCAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi İle Sosyal Yetkinlik Beklentisi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
30.04.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu İNANÇ
 
511Eliza HABİBOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 5. Ve 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki “Cumhuriyet” Ve “Demokrasi” Kavramlarıyla İlgili İçerik Öğelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
29.04.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN
 
512Erdal GELİR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ana Baba Tutumları, Aile Sosyal Atomu Ve Cinsiyete Göre İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öğrenilmiş Çaresizlik Ve Akademik Başarılarının İncelenmesi
27.03.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. S.Sonay GÜÇRAY
 
513Tevfik AŞIK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretimde Yöneltme Öneri Formu Uygulamasının Öğrencilerin Eğitim Türü Ve Alan Seçimlerine Etkilerinin Belirlenmesi
25.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sabahattin ÇAM
 
514Kemal KARA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Sorgulama Merkezli Etkinliklerle Yapılan Proje Çalışmalarındaki Öğrenci Performansının Değerlendirilmesi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ
 
515Halil BOLAT  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Obenchain Ve Morris Tarafından Önerilen Öğretim Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Tutumlarına Ve Kalıcılığa Etkisi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ
 
516Elif KARACA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Yazılı Metinlerde İçerik Düzenlemenin Öğrenmeye Etkisi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ ÇOŞKUN
 
517Celal EROĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Geçen Kavramların İçerik Düzenleme Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur Karataş COŞKUN
 
518Ceyda Tuğba VURAL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yaratıcı Düşünme: Yeni İlköğretim Programı Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerin Yaratıcılığı Geliştirmesi Açısından Değerlendirilmesi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
519Bülent COŞKUN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı Ve Ders Kitabındaki Metin Ve Etkinliklerin Çeşitli Açılardan İncelenmesi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN
 
520İlknur PALANDÖKENLİER  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Çalışma Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Yaratıcı Düşünme Becerisi Açısından Değerlendirilmesi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karakuş
 
521Erhan KOÇAK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenlerde Yalnızlığın Yordanmasında Benlik Saygısı, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi
09.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. A. Rezan ÇEÇEN
 
522Kâmuran ADANALI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Alternatif Değerlendirme: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitiminin Alternatif Değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi
08.09.2008Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
523Rojda YAĞCI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eleştirel Düşünme: İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde, Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Uyguladıkları Etkinliklerin Değerlendirilmesi
08.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
524İlkay Gurbet SAFÖZ GÜVEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Fen Ve Genel Lise Öğrencilerinin Cinsiyet Ve Sosyometrik Statülerine Göre Öznel İyi Oluş Düzeyleri, Genel Sağlık Örüntüleri Ve Psikolojik Belirti Türleri
08.09.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
525Seval KARAKUŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Okullarında Çalışan Psikolojik Danışmanların Sınıf Öğretmeni Ve Sınıf Rehber Öğretmenleriyle Yaptığı Konsültasyon Çalışmalarının İncelenmesi
30.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI
 
526Onur ULUSOY  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Saldırganlık İlişkisi
24.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr Mehmet BİLGİN
 
527Mustafa YILDIRIM  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Şiddete Başvuran Ve Başvurmayan Ergenlerin Yalnızlık Düzeyleri Ve Akran Baskısı Düzeyleri Açısından İncelenmesi
25.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
528Nurdan YERLİKAYA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Lise Öğrencilerinin Mizah Tarzları İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
24.09.2007Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
 
529Hüseyin Gazi KILIÇ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Bazı Demografik Değişkenler Ve Anne Baba Tutumlarına Göre Madde Bağımlısı Bireylerin Anne Baba Bağlılıkları İlişkisinin İncelenmesi
21.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç.Dr. Mehmet BİLGİN
 
530Berna SAÇAR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Öfke Tepkisiyle Arkadaş Bağlılığının İncelenmesi
20.09.2007Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
 
531Makbule AKDENİZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öfke Kontrolü Eğitiminin Lise Öğrencilerinin Öfke Kontrolü Becerilerine Etkisi
14.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu İNANÇ
 
532Elife REHBER  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi
26.06.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI
 
533Nülifer AKKUŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Çocuklara Günümüzde Uygulanan İlköğretim Eğitim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
25.06.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ ÇOŞKUN
 
534Oğuz DOĞAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Bir Ülke Bir Bayrak” Ünitesindeki Kavramların Öğrenilmesinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
25.06.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ ÇOŞKUN
 
535Mehmet Salih ÖZGÜN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Okul Psikolojik Danışmanlarının Kişilik Özellikleri İle Mesleki Yetkinlik Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
14.06.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç Dr. Sabahattin ÇAM
 
536Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkileri Ve Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
14.06.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI
 
537Hüseyin KESKİN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Yapısalcı Öğrenme Kuramı Temelinde Polis Staj Eğitiminin Öğrenci ve Staj Bölgesindeki Amir Görüşleri İle Değerlendirilmesi
31.05.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
538Bekir KOÇ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlgi Ölçümlerinin Madde Sayısının Azaltılması ve Yaş Ranjının Genişletilmesine Yönelik Bir Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
29.09.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ragıp ÖZYÜREK
 
539Ayhan KARAYEL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Retrospektif Bir Çalışma: 2001-2005 Yılları Arasında Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Yansıyan Cinsel Taciz Vakalarının İncelenmesi
29.09.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
540Tutku KOZANOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Utangaçlıkla Baş Edebilme Sosyal Beceri Eğitim Programının Ergenlerin Dt Angaçlik Düzeylerine Etkisi
27.09.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu İNANÇ
 
541Halil KAMIŞLI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Ünitelerinden 'Ya Basınç Olmasaydı" Ünitesi Öğretiminde Öğretmenlerce Kullanılan İçerik Ögelerinin Düzenleme Biçimlerinin Değerlendirilmesi
22.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mahinur COŞKUN
 
542Hülya GÜL KOÇAK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Sorunları
21.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN
 
543Hatice ASLAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerine Ve Cinsiyetlerine Göre Mizah Tarzlarının İncelenmesi
20.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. A. Rezan ÇEÇEN
 
544Erhan ÇİLOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Okul Çevresinin Öğrencilere Eğitsel Katkısı
11.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Sabahattin ÇAM
 
545Dilek ÖZCENGİZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Anesteziyle İlgili Bilgilendirmede Kullanılan Farkli Yaklaşımların Çocukları Günübirlik Cerrahi Müdahale Geçiren Ebeveynlerin Durumluk Kaygılarına Etkisi
01.09.2006Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Banu İNANÇ
 
546Gönül KARAKAVAK ÇIRAK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Üniversite Ögrencilerinin Ahlaki Yargı Yetenekleri ve Ahlaki Yargı Yetenekleri İle Kendini Gerçekleştirme Düzeylerinin Karşılaştırılması
28.06.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
547Şengül İNAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Kariyer Eğilim Envanteri Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma
27.06.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ragıp ÖZYÜREK
 
548HIDIR ÜNAL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Davranım Bozukluğu Tanısı Alan İlköğretim Öğrencilerine Okullarda Sunulan Danışmanlık Hizmetlerinin incelenmesi
27.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sabahattin ÇAM
 
549Zeliha UYSAL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Çatışma Çözme Eğitim Programının Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Düzeyindeki Öğrencilerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisi
26.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI
 
550Çiğdem OKUŞLUK ÇAPUR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Çalışan İlkoğretim Ögrencilerinin Eğitim Beklentileri
23.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN
 
551Şule (SALICI) AHİOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğretmen Ve Veli Görüşlerine Göre Farkli Sosyoekonomik Düzeydeki Ailelerin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Sürecini Etkileme Biçiminin Değerlendirilmesi
23.06.2006Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
552Tajet ÖZKAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlkögretim Öğretmenlerinin Küresel Egitime Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
22.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANA Y
 
553Eşref BİRİŞİK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlkögretim 8.Sınıflar Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Ders İçeriğinin Yapıcı Öğrenme Kuramına Göre Düzenlenmesinin Akademik Başarıya Etkisi
22.06.2006Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Mahinur COŞKUN
 
554Raşit AVCI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Şiddet Davranışı Gösteren ve Göstermeyen Ergenlerin Ailelerinin Aile İşlevleri, Öfke ve Öfke İfade Tarzları Açısından İncelenmesi
17.06.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
555İsmail ÇAKIR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Polislerin İş Stresi ve Bazı Değişkenlere Göre Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Karşılaştırılması
03.02.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sebahattin ÇAM
 
556Andaç ÇUHADAR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Üniversite Öğretim Elemanı ve Öğrencilerinin Demokrasi Anlayışlarının Siyasal Toplumsallaşma Bağlamında Cinsiyet, Bilim Alanı, Akademik Aşama ve Siyasal Katılımcılık Değişkenleri Açısından İncelenmesi
24.01.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
557Savaş ŞANLI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Adana İlinde Çalışan Polislerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
01.01.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
558Yasemin AYBAY  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 8. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Yetkinlik Beklentisi Ölçeklerini Geliştirme Çalışması
28.10.2005Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ragıp ÖZYÜREK
 
559Fırat ÇELİK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
14.10.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. A .Rezan ÇEÇEN
 
560İlkay SARIGÖL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıflarda İş Eğitimi Programının Mesleki Yönlendirme Açısından Değerlendirilmesi
10.08.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
561Mehmet Can ŞAHİN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması
13.07.2005Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet TEKDAL
 
562Ömer Ersan ÖZÜTÜRK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Küresel İlgi Envanterinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma
13.06.2005Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ragıp ÖZYÜREK
 
563Senar TAMAM  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Performans Değerlemesine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri
07.06.2005Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY
 
564Emine AKKAPULU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenin Sosyal Yetkinlik Beklentisini Yordayan Bazı Değişkenler
03.06.2005Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
 
565Aslı Ogün BOZBEY AKALIN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Abla ve Ağabeylerinin Sosyal Beceri Düzeyi ve Kardeş İlişkileri
25.05.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu Yazgan
 
566Mehmet TEKGÖZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlkögretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Edebiyat Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi
18.05.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
567Sibel ESKİOCAK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sınıf Ögretmenlerinin Öğretimi Planlama Aşamasında Karar Verme Sürecine Etki Eden Etmenlerin Analizi
03.03.2005Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
568Songül TÜRKOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Çukurova ve Mersin Üniversiteleri Sınıf Öğretmenliği Programını Programlarının Değerlendirilmesi
17.11.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
569Bilge Sonay TAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlkögretim 6, 7 ve 8. Sınıflar Seçmeli Ders Programlarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
08.10.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
570Oğuzhan KIRDÖK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği Geliştirme Çalışması
20.08.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
571Vehbi ÜNLÜ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği
29.04.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
572Huriye TÜRKMEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğrenmede Öz-Düzenleme Yetkinlik Algısına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
27.04.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI
 
573Atınç ULAY  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Süreçlerinde Pekiştireç Kullanmaya İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi
22.04.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
574Ersun ÇIPLAK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Saldırgan Davranışlar Gösterme Düzeylerine Göre Boş Zaman Değerlendirme Etkinliklerinin İncelenmesi
16.04.2004Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Sabahattin ÇAM
 
575Ahmet ATCI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Sınıf İçi Problem Davranışlara Yönelik Müdahalelerinin İncelenmesi
16.04.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI
 
576Abdullah BALCIOĞULLARI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Adana İli Merkez İlçelerindeki Resmi Genel Lislerde Coğrafya Öğretiminin Coğrafi Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi
29.01.2004Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
577Arzum Atılım KILIÇ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmenlerin Kullandıkları İçerik Düzenleme Stratejilerinin Ögeleri Belirleme Kuramı Temelinde Değerlendirilmesi
16.01.2004Y.LisansDanışman: Yard.Doç.Dr.Mahinur COŞKUN
 
578Mükerrem (AKBULUT) TAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Eğitimde Toplam Kalite Anlayışına Göre Hizmet İçi Eğitime Katılan Öğretmen Ve Yöneticilerin İş Motivasyonuna İlişkin Durum Ve Görüşlerinin Araştırılması
16.01.2004Y.LisansDanışman: Yard.Doç.Dr.Mahinur COŞKUN
 
579Zeki KARAKAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sekiz Yıllık İlköğretim Uygulamasının Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarının Oluşumuna Etkisinin Olup Olmadığının Yönetici, Sınıf Öğretmeni Ve Branş Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
01.01.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ
 
580Özgür KIVANÇ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretimde İnsan Hakları Eğitimi Dersi İçeriklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri
31.10.2003Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Şükran KILBAŞ
 
581Ülkiye KOÇAK DELEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Erken Ergenlerde Bağlanma Ölçeği Geliştirme Çalışması
26.09.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu İNANÇ
 
582Pınar KİŞİ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim I. Kademesinde Sınıf Kurallarının Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
26.09.2003Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ
 
583Özlem BULUCU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim I.Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Davranış Yönetiminde Yetkinlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
26.09.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI
 
584Yılmaz DEMİR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaşılan Problem Davranışlara Karşı Uyguladığı Stratejiler
25.09.2003Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ
 
585Özlem ULUDAĞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Araştırma – İnceleme Yoluyla Öğretim Ve Geleneksel Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi
25.09.2003Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
586Reyhan YURTSEVEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Demokratik Tutumları
25.09.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
587Vildan YILMAZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarının Karşılanması Açısından Değerlendirmesi
25.09.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
588Ayşe BIYIK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 TV İzleme Süreleri Ve TV Programları İle Çocukların Denetim Odağı İlişkisi
18.09.2003Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet BİLGİN
 
589Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenlerde Karar Verme Ölçeği'nin (Adolescent Decision Making Questionnaire) Uyarlama Çalışması
18.09.2003Y.LisansDanışman: Doç.Dr. S.Sonay GÜÇRAY
 
590Hasan ÖZEL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Sosyal Bilgiler Branş Öğretmenleri, İlköğretim Müfettişleri Ve İlköğretim 7. Sınıf Öğrenicilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
27.06.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
591İlkay ÇELİK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öfke Tetikleyicileri Ölçeği (Bir Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması)
26.06.2003Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
 
592Kerem GÜNAY  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi
25.06.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ
 
593Rezzan GÜNDOĞDU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 3. 4. Ve 5. Sınıf Çocuklarının Arkadaşlık Konusundaki Görüşleri Ve Arkadaş Seçimlerini Etkileyen Etmenler
24.02.2003Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Meral ATICI
 
594Erkan AKKAYÜZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 4. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Haritası Oluşturma Düzeyleri
29.01.2003Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Mahinur COŞKUN
 
595Gökmen ÇİÇEKDEMİR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretimde Sınıf Öğretmenlerinin Fiziksel Cezaya Yönelik Tutumları
27.01.2003Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Şükran KILBAŞ KÖKTAŞ
 
596Ayşe Erinç ÇAYDAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersinde Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Etkinliklerin Değerlendirilmes. - Adana İli'nde Bir Örnek Olay Çalışması
24.01.2003Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY
 
597İsmail SANBERK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması)
24.01.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
598Çiğdem KOÇOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğrencilerin Hiperortam Tasarımcısı Olarak Katıldığı Öğrenme Çevresinin Yaratıcı Düşünmeye Etkisi
24.01.2003Y.LisansDanışman: Prof.Dr. S.Ülkü KÖYMEN
 
599Ferah ÇEKİCİ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 5., 6. ve 7. Sınıflarda Görülen Duygusal ve Davranışsal Sorunların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Adana İli Merkez Örneği)
24.01.2003Y.LisansDanışman: Doç.Dr. S.Sonay GÜÇRAY
 
600E. Ercüment YERLİKAYA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Mizah Tarzları Ölçeği'nin (The Humor Styles Questionnaire) Uyarlama Çalışması
24.01.2003Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Banu İNANÇ
 
601Gökben KENGER TAŞDEMİR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 lköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Hazır Eğitim Öğretim Araç-Gereçleri ve Öğretmen Öğrenci İşbirliği ile Hazırlanan Araç-Gereçlerle Yapılan Öğrenme Etkinliklerinin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi
02.10.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
602Özlem SOYLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Ailelerinden Sosyal Destek Algılayıp-Algılamama Durumlarına Göre Psikolojik Belirtiler Yönünden Karşılaştırılması
30.09.2002Y.LisansDanışman: Doç.Dr. S.Sonay GÜÇRAY
 
603Ayten Pınar GÖKÇEK BAL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Kavramı ve İşlem Becerileri Arasındaki Farkın Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
26.09.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
604Veli ÇELİK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları (Adana İli Merkez Örneği)
26.09.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Şükran KILBAŞ
 
605Belgin SARI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Yönergesi ve Uygulama Projesinin Gereklerinin Yerine Getirilip Getirilmediğinin Değerlendirilmesi
24.09.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Şükran KILBAŞ
 
606Yılmaz ÇETİN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Birinci Aşama Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Gözlemledikleri Disiplin Problemleri
30.08.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Şükran KILBAŞ
 
607Duran ÖZÜBERK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Feuerstein'in Aracılı Zenginleştirme Programı Temel Alınarak Hazırlanan Programın Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
27.08.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY
 
608M. Emre SEZGİN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İkili Kodlama Kuramına Dayalı Olarak Hazırlanan Multimedya Ders Yazılımının Fen Bilgisi Öğretimindeki Akademik Başarıya, Öğrenme Düzeylerine ve Kalıcılığa Etkisi
01.07.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. S.Ülkü KÖYMEN
 
609Hasan Güner BERKANT  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ortaöğretim Biyoloji Öğretmenin Biyolojik Nedensellik Bağlamında İncelenmesi
20.06.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY
 
610Tülin ÖZCAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Programı Genel Amaçlarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Kilis İlinde Bir Araştırma
20.06.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY
 
611Ergin ÇİĞDEM  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Mesleki Araştırma Davranışlarında Kendini Yetkin Görme Ölçeğinin Geliştirilmesi İle İlgili Ön Çalışma
15.02.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ragıp ÖZYÜREK
 
612Mediha AKARCA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Eğitiminde Toplam Kalite Yönetim Anlayışını Göre Öğretmen Rolleri ve Bu Rollere İlişkin Öğretmen Görüşleri
08.02.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mahinur ÇOŞKUN
 
613Zeynep BOLAT KARATAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Anne Baba Saldırganlığı İle Lise Öğrencilerinin Saldırganlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
25.01.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet BİLGİN
 
614Uğur Ulukan KARAKAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yeterlilikleri
10.01.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Şükran KILBAŞ
 
615İlkay ÖZER  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenlerin Stres Yaşantılarında Kullandıkları Başa Çıkma Stratejilerinin Benlik İmajı İli İlişkisi
02.10.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Banu İNANÇ
 
616Durmuş GÖRÜR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Lise Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Değerlendirmelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
30.09.2001Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Sabahattin ÇAM
 
617Filiz YİYİT  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Okul Psikolojisi Danışmanlarının Yetkinlik Beklentilerini Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
28.09.2001Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ragıp ÖZYÜREK
 
618Nesrin EVREN BALIKÇI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Hemşire Hasta İlişkilerinde İletişim Problemlerini Hemşirelerin Görüşlerine Göre Belirleme
28.09.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Şükran KILBAŞ
 
619Mahsum AYDIN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sınıf Kaygısı Envanteri'nin İki ve Üç Faktörlü Yapısının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi
28.09.2001Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ragıp ÖZYÜREK
 
620Erdem YILDIRIM  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Akademik Liselerdeki Alan Türlerine Uygun Olan ABKÖ Alt Ölçeklerinin Holland'in Altıgen Modelinden Yararlanarak Belirlenmesi
25.09.2001Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ragıp ÖZYÜREK
 
621Oktay ÇIKRIK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Hayat Bilgisi Ders İçeriğinin Öğretmen-Yönetici-Uzman Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
24.09.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
622Derya ÖZEZEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Alkolizm Tanısı Almış ve Almamış (Normal ) Babaların 09-16 Yaşlarındaki Çocuklarında Öz -Kavramı ve Akademik Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması
14.09.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Turan AKBAŞ
 
623Muhammet MERCAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ortaöğretim Okullarındaki Disiplin Cezaları Uygulamalarının Sonuçları ile İlgili Görüşlerin İncelenmesi
28.06.2001Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Sabahattin ÇAM
 
624Serdal GÖĞAYAZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenlerde Öğretmenlerine Yönelik Duygusal İstismar Algısının İncelenmesi
27.06.2001Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Sonay GÜÇRAY
 
625Serkan MUTLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğretmen ve Yöneticilere Göre İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği
26.06.2001Y.LisansDanışman: Yrd. Doç.Dr. Ali TEMEL
 
626Sabit AKBAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarındaki Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Oluşturulan İşbirliğin İncelenmesi (Adana Örneği)
26.06.2001Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Sabahattin ÇAM
 
627Mediha SARI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma-Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler
24.01.2001Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY
 
628Ruken AKAR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Temel Eğitimin II.Aşamasında Drama Yöntemi İle Türkçe Öğretimi Dorothy Heathcote'un Uzman Rolü Yaklşımı
05.09.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr.Ülkü KÖYMEN
 
629Güllü Fatma YENEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Atatürk Öğretmen Koleji Programının Değerlendirilmesi
12.08.2000Y.LisansDanışman: Doç Dr. Müfit GÖMLEKSİZ
 
630Fatma SADIK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim I. Aşama Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Gözlemledikleri Problem Davranışlar
07.07.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
631Birsel AYBEK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal ve Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisinin Değerlendirilmesi
07.07.2000Y.LisansDanışman: Yrd. Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY
 
632Fazilet ZENGİN KARAKUŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Drama Yönteminin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Öykü Becerilerine Etkisi
19.06.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN
 
633Nazmiye BALCI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Yükseköğretime Geçişte Kazandırılacak Yeterlikleri Belirleme Çalışması ( Tıp Alanından Bir Örnek )
03.03.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr.Ülkü KÖYMEN
 
634Fulya CENKSEVEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Kekeme ve Kekeme Olmayan Çocukların Anne-Çocuk İlişkisini Reddedici Algılama Düzeylerinin Öz-Kavramlarına Etkisinin Karşılaştırılması
28.01.2000Y.LisansDanışman: Doç Dr. Turan AKBAŞ
 
635Fatma UZAMAZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sosyal Beceri Eğitiminin Ergenlerin Kişilerarası İlişki Düzeylerine Etkisi
28.01.2000Y.LisansDanışman: Doç.Dr.S.Sonay GÜÇRAY
 
636Metehan ÇELİK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Epileptik, Diabetik ve Hasta Olmayan Ergenlerin Anne-Baba Tutumu Algılarına Ve Bazı Değikenlere Göre Sosyal Algıların Karşılaştırılması
28.01.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu İNANÇ
 
637Sunay FIRAT  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Otistik ve Zihinsel Özürlü Çocukların Annelerinde Kaygı, Depresyon Aleksitimi ve Genel Psikolojik Değerlendirme
28.01.2000Y.LisansDanışman: Doç Dr. Turan AKBAŞ
 
638Memet KARAKUŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Alt-Sosyo Ekonomik Düzeydeki İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerine Yaratıcı Sorun Çözme Programının Etkisi
21.01.2000Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
639Tugay AKBULUT  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Derslerdeki Soru Sorma Etkinliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
29.12.1999Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
640Elif GÜNAL KARAKAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Günlük Yaşamlarındaki Problemlerini Çözmeye İlişkin Karar Sürecini Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Ön Çalışma
30.09.1999Y.LisansDanışman: Yrd. Doç Dr. Ahmet DOĞANAY
 
641Çiğdem GÜLTEKİN TÜRKORAL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Adana İli Seyhan İlçesi Çıraklık Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi
30.09.1999Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
642Sümran SABUNOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğretmen ve Yönetici Görüşleri Doğrultusunda İlköğretim Birinci Yıl Uygulamasının Değerlendirilmesi (Adana İlinde Bir Araştırma)
30.08.1999Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN
 
643Güldener ALBAYRAK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sosyal Beceri Envanterinin Ergenler İçin Geçerlik ve Güvenirliği
07.07.1999Y.LisansDanışman: Doç. Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
644Aygün USKANER  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Mesleki Grup Rehberliğinin Lise 1. Sınıf Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi
01.07.1999Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Turan AKBAŞ
 
645Havva AYTEK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Grup Rehberliğinin Ortaöğretim Basamağındaki Öğrencilerin Öfkeli Davrnışlarının Kontrolü Üzerindeki Etkisi
01.07.1999Y.LisansDanışman: Doç Dr. Turan AKBAŞ
 
646Banu YAMAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Birleştirilmiş Kubaşık Okuma ve Yazma Tekniğinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlamaya Yönelik Akademik Başarıları İle Türkçe Dersine İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi
21.06.1999Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ
 
647İsmail GELEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Okulları Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Düşünme Becerilerini Kazandırma Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
21.06.1999Y.LisansDanışman: Yrd.Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
648Murat POLATCI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Bilişsel Tekniklerle Uygulanan Grup Rehberliğinin Yüksek Sınav Kaygısına Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma
07.06.1999Y.LisansDanışman: Doç. Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
649Sedal ÖNER  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kubaşık Öğrenme Yönteminin Eleştirel Düşünme ve Akademik Başarıya Etkisi
15.04.1999Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ
 
650Özlem KAF  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Hayat Bilgisi Dersinde Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasına Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi
05.04.1999Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN
 
651Ayten İFLAZOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumlar Üzerindeki Etkisi
13.01.1999Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ
 
652Hasan DELEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Temel Eğitim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kubaşık Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi
09.10.1998Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ
 
653Figen ÖZANLI BULUT  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlk Okuma-Yazma Öğretimde Bireşim ve Çözümleme Metodunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
09.10.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
654M. Neslihan ASLIHAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Parçalanmış veya Tam Aileye Sahip Çocukların Öz-Kavramı ve Depresyon Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Akademik Başarı Yönünden Karşılaştırılması
22.09.1998Y.LisansDanışman: Doç. Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
655Cemalettin AYIK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İşitme Engelli Öğrencilerin Kullanmakta Olduğu Bireysel İşitme Cihazlarının Okul Ortamında Verimli Kullnımına İlişkin Durum Saptaması
22.09.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Banu İNANÇ
 
656Gülnur TANYERİ KESGİN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Grup Rehberliğinin Kronik Astımlı Çocuğu Olan Ebeveynlerin Streslr Başaçıkma Stratejileri Üzerindeki Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma
22.09.1998Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Banu İNANÇ
 
657Kenan ŞAHİN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Aday Öğretmenlerin Üçüncü ve Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Uygulama Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
09.09.1998Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ
 
658Ayşe MENTİŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim I. Aşamada Sosyal Bilgiler Dersi Duyuşsal Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
14.11.1997Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ahmet DOĞANAY
 
659Meral ÖZTÜRK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 10-13 Yaşları Arasındaki Çocukların Umutsuzluk ve Yalnızlığın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
12.09.1997Y.LisansDanışman: Doç.Dr.S.Sonay GÜÇRAY
 
660Sema ÇAM  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 6-8 Yaş Zihinsel Özürlülerde Okuldaki Problem Davranışların Kaynaklarını Belirleyen Ölçek (Motivasyon Değerlendirme Skalası-MDS) Uyarlama Çalışması
12.09.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Banu İNANÇ
 
661A.Rezan ÇEÇEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sınıf Öğretmelerinin Kronik Hasta Öğrencilere İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
12.09.1997Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Turan AKBAŞ
 
662Şengül DOĞANAY  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 10-16 Yaş Arasındaki Çocukların Cinsiyeti ile Anne-Baba Öğretim Düzeyinin Televizyon Programı Seçme ve izleme Süresine Etkisi
28.02.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.S.Ülkü KÖYMEN
 
663Filiz ÇOPUR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ana-Baba Tutum Algısının Kız Öğrencilerin Kullandıkları Stresle Başa Çıkma Yollarına Etkisi
20.09.1996Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Turan AKBAŞ
 
664Neşe KAYRIN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 TCDD 6.Bölge Başmüdürlüğü Personel ve Eşlerinin Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Bilgi, Görüş ve Eğilimleri
16.02.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.S.Ülkü KÖYMEN
 
665Saadet ERBAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğretmenlerin Öğrencilere İlişkin Cinsiyet Rolleri İle İlgili Kalıp Yargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
12.09.1995Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Banu İNANÇ
 
666Ahmet ÖZMEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Disiplin Cezaları ve Lise Öğrencilerinin Uyum Durumları Arasındaki İlişkisi
12.09.1995Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Turan AKBAŞ
 
667H.Fazlı ERGÜL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Benlik Algı Düzeyleri İle Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki
12.09.1995Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Sonay GÜÇRAY
 
668F.Sema BENGİ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Aleksitiminin Psikiyatri ve Hipertansiyon Hastalarında ve Normal Popülasyonda Görülme Sıklığı ve Bunların Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerle İlişkisi
12.09.1995Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Banu İNANÇ
 
669Yunus AVANOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Yönetici,Öğretmen ve Velilerin İlkokul Çevre-Sağlık- Trafik-Okuma Ders Programına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
04.01.1995Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ali TEMEL
 
670Fatma SEKANLI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Columbia Zihinsel Olgunluk Ölçeği MM 1-3 (Columbia Mental Maturity Scale CMM 1-3- ün Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
12.09.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Turan AKBAŞ
 
671M.Oğuz KUTLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Liselerde Bilgisayar Destekli Öğretim Projesi Uygulama Sonuçları
12.09.1994Y.LisansDanışman: Doç.Dr.S.Ülkü KÖYMEN
 
672Zülal ERKAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Grup Rehberliği'nin Yüksek Sınav Kaygısına Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma
02.09.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Sonay GÜÇRAY
 
673Figen ARTOK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Üniversitelerarası Basketbol Müsabakalarına Katılan Basketbolcuların Maç Öncesi Durumluluk Kaygı Düzeylerinin Performanslarına Etkisi
10.02.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Turan AKBAŞ
 
674Ayşe ÇETİNKAYA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Adana İli Merkez Ortaokullarında Ev Ödevlerine İlişkin Karşılaşılan Sorunlar
08.12.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Adil TÜRKOĞLU
 
675Semra AKSARAY  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Adölesanların Benlik İmajlarını Etkileyen Etmenlerden Ana-Baba Tutum Algısı
12.02.1992Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Banu İNANÇ
 
676Dilek ÖZYÜREK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Denetim Odağını Etkilemeye Yönelik Deneysel Bir Çalışma
12.02.1992Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Banu İNANÇ
 
677Nilsun KONUKLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Adana İli Merkez İlkokulları Öğrencilerinin Konuşmalarının Eklemleme Bozukluğu Yönünden Değerlendirilmesi
20.01.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Doğan ÇAĞLAR
 
678Songül (ACIMIŞ) TÜMKAYA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Akademik Danışmanlar ve Öğrencilerin Akademik Danışmanlık Görev Algıları İle Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
08.06.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Banu İNANÇ
 
679Gülümser (ÖZKÖK) GAZİOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Çukurova Üniversitesinde Eğitim,Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik Mimarlık, Tıp ve Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin, Yetenek, İlgi ve Değerleri Doğrultusunda Meslek Sahibi Olacakları Fakültelere Devam Edip Etmediklerinin Araştırılması
07.06.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Ülkü KÖYMEN
 
680Berna (ŞAHİN) ASFUROĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Anasınıfına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarına Üçgen, Daire ve Kare Kavramlarının Kazandırılması
28.02.1990Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Doğan ÇAĞLAR
 
681Songül AYNAL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Dramatizasyon Yönetiminin Yabancı Dil öğretimi Üzerindeki Etkisi
16.01.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.S.Ülkü KÖYMEN
 
682Ömer ARSLANTAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlkokullarda Eğitici Kol Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar
12.01.1990Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ali TEMEL
 
683Ahmet ÇADIRCI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğrenme Kaynakları Merkezleri Temel Alınarak Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinin Değerlendirilmesi
04.01.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.S.Ülkü KÖYMEN
 
684Adnan GÜMÜŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Bizberyan ve Koyunluca GAP Bölgesinde Karşılaştırmalı Bir Köy İncelemesi
27.10.1989Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Doğan ÇAĞLAR
 
685Turhan YILMAZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Türkiye'de Yükseköğretim Kapsamında Kütüphanecilik Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
14.10.1988Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Adil TÜRKOĞLU
 
686Serap ÖZDEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Adana ve Mersin İlleri Sağlık Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Problemleri Üzerine Bir Araştırma
11.07.1988Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Banu İNANÇ
 
687Nimet DALARDIÇ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Adana, Hatay, İçel İlleri Özel Ortaeğitim Okullarında Programa ilişkin Sorunlar
25.05.1988Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Adil TÜRKOĞLU
 
688Sevinç ERASLAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Nokturnal Enürezisin (Gece İşemesi), Görülme Sıklığı ve Nedenlerinin Anne Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi
09.10.1987Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Banu İNANÇ
 
689Asker KARTARI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Türk Eğitim Sisteminin Değişmesini Etkileyen Toplumsal Faktörler 18. Yüzyıl Sonlarından 1920`ye
16.09.1987Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Altan ESERPEK
 
690Şule ÇETİN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Turizm Eğitimi ve Turizm Eğitimi Gören Elemanların İstihdam Sorunları
16.09.1987Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Altan ESERPEK
 
691Peri UYUMAZ  /  B. Ö. T. E.
 İSVİÇRE’DE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ -ZÜRİH KANTONUNDA BİR ARAŞTIRMA
06.08.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
692Özcan ÜNAL  /  B. Ö. T. E.
 PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL ÖĞRENME BİÇİMLERİNİN KOLB’UN SINIFLAMASI TEMELİNDE İNCELENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
03.07.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
693Mehmet MARANGOZ  /  B. Ö. T. E.
 İlköğretim Okullarında Görev Yapan Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Fen Ve Teknoloji Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Gaziantep Ve Kilis İlleri Örneklemi
28.05.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
694Mehmet Can AVAROĞLU  /  B. Ö. T. E.
 Olasılık Öğretiminde Sunum Biçimlerine Ve Yanılgı Desteğine Göre Hazırlanmış Yazılımların Öğrencilerin Akademik Başarı, Sezgisel Düşünme Ve Öğretim Süreci Deneyimlerine Etkisi
21.01.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Habibe ALDAĞ
 
695Hatice DUMAN  /  B. Ö. T. E.
 Zorunlu Formatörlük Uygulaması Ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Gelecekteki Konumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri (Adana İli Örneği)
28.06.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
696Nihal MENZİ  /  B. Ö. T. E.
 Gagne’nin Öğretim Durumları Modeli’ne Göre Hazırlanan İnternet Temelli Öğretim Uygulamasının İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Kalıcılığa Etkisi
27.03.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
697Can MEŞE  /  B. Ö. T. E.
 Çoklu Ortam Kanal İlkesine Ve Sunum Biçimlerine Göre Çözümlü Örneklerle Desteklenerek Hazırlanmış Yazılımların Öğrencilerin Akademik Erişi Ve Öğrenme Deneyimine Etkisi
27.01.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Habibe ALDAĞ
 
698Sibel AYDIN  /  B. Ö. T. E.
 İlköğretim 6. Sınıf Düzeyindeki Fen Ve Teknoloji Dersinin Öğrenme Nesneleri İle Desteklenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
21.06.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
699Ayşegül GÖKHAN  /  B. Ö. T. E.
 Ortaöğretimde Sera Gazı Etkisi, Asit Yağmurları Ve Ozon Tabakası Delinmesi Konularında Animasyonla Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi
13.04.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Habibe ALDAĞ
 
700Sinan SCHREGLMANN  /  B. Ö. T. E.
 Konu Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Eğilimine Ve Düzeyine Olan Etkisi
18.01.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
701Songül USLU  /  B. Ö. T. E.
 İlköğretim 8.Sınıf Bilişim Teknolojileri Dersinde Uygulanan Proje Tabanlı Öğretimin Başarıya Etkisinin Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri Temelinde Değerlendirilmesi
03.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
702Semra ADIGÜZEL  /  B. Ö. T. E.
 Ticaret Ve Meslek Liselerine Yardımcı Modül Destek Yönetim Sistemi
02.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
703Şadiye KORKMAZ  /  B. Ö. T. E.
 Ders Çalışma Becerileri Eğitiminin İlköğretim Iı.Kademe 8.Sınıf İngilizce(Yabancı Dil Dersi) Başarısına Ve Kalıcılığına Etkisi
02.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
704Ali Kemal UĞUR  /  B. Ö. T. E.
 Yapısalcı Öğrenme Kuramına Göre Hazırlanan Analog Elektronik Dersi Yazılımının Akademik Başarıya Etkisi
02.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
705Nazife ŞEN  /  B. Ö. T. E.
 İlköğretim Altıncı Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Destekli Sezgisel Düşünme Kontrollü Olasılık Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Sezgisel Düşünme Düzeylerine Etkisi
21.07.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Habibe ALDAĞ
 
706Fatih Çağatay BAZ  /  B. Ö. T. E.
 Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Eğitim Yazılımı Olan Dyned Programının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
23.06.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
707Fatma Gizem KARAOĞLAN  /  B. Ö. T. E.
 Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Olarak Tasarlanan İnternet Temelli Uzaktan Öğretim Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Ve Kalıcılığa Etkisi
02.06.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
708Berin YENİ  /  B. Ö. T. E.
 Görsel Tasarım Açısından Fen Ve Teknoloji Dersi Yazılımlarının Değerlendirilmesi
02.06.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
709Zelal GÜVERCİN  /  B. Ö. T. E.
 Fizik Dersinde Simülasyon Destekli Yazılımın Öğrencilerin Akademik Başarısına,Tutumlarına Ve Kalıcılığa Etkisi
25.02.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
710Lütfiye Sema KÖROĞLU  /  B. Ö. T. E.
 Sekizinci Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Kalıtım Konusunun Tartışma Öğeleri Temelli Rehber Sorularla Desteklenen Benzetim Ortamında Öğretiminin Akademik Başarı Ve Tartışma Öğelerini Kullanma Düzeyine Etkisi
09.10.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Habibe ALDAĞ
 
711Meltem KURTOĞLU  /  B. Ö. T. E.
 İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Öğretme-Öğrenme Sürecine Entegrasyonu Hakkındaki Görüşlerinin Yeniliğin Yayılımı Kuramı Temelinde İncelenmesi
10.06.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
712Ali DÖŞLÜ  /  B. Ö. T. E.
 Ortaöğretim 10. Sınıf Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Dersinde Web Tabanlı Portfolyo Kullanımı
21.04.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
713Fevzi İnan DÖNMEZ  /  B. Ö. T. E.
 Türkiye Ve İsveç İlköğretim Okullarında Bilgisayar Eğitim-Öğretimi Öğretim Programları Üzerine Bir İnceleme
21.04.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
714Ülkü Seda TANKUT  /  B. Ö. T. E.
 İlköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Bilgisayar Destekli Eğitimin Akademik Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi
29.04.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
715Davut ÖZATEŞ  /  B. Ö. T. E.
 Polis Meslek Yüksekokullarında Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları İle İlgili Bu Okullarda Görevli Eğiticilerin Görüş Ve Düşünceleri -Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu'nda Bir Araştırma-
26.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
716Erkan TİYEKLİ  /  B. Ö. T. E.
 CBS Coğrafi Bilgi Sistemi Aracılığıyla Okul Veri Tabanı Oluşturulması ve Coğrafya Dersinde Kullanılması
14.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
717Nejla Burcu YILDIRAN  /  B. Ö. T. E.
 İlköğretim 8. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi ve İçerik Analizinin Yapılması
05.07.2007Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Oğuz KUTLU
 
718Bader GÜNEŞ  /  B. Ö. T. E.
 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Bir Eğitim Yazılımının Geliştirilmesi
29.06.2007Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
719Serkan DİNÇER  /  B. Ö. T. E.
 Uzaktan Eğitim İçin Kullanılabilecek Bir Teknolojik Akıllı Sınıf Geliştirme Çalışması
03.05.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç .Dr. Mehmet TEKDAL
 
720Emrah Emre ÖZKESKİN  /  B. Ö. T. E.
 Kalıcılığa Olumlu Etkisi Kanıtlanmış Bir Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Scorm Destekli Hale Getirilmesi
25.04.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
721Asuman YİĞİT  /  B. Ö. T. E.
 İlköğretim 2. Sınıf Seviyesinde Bilgisayar Destekli Eğitici Matematik Oyunlarının Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi
25.04.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
722Ahmet UYAR  /  B. Ö. T. E.
 Endüstri Meslek Liseleri Birinci Sınıf Öğrencilerine Teknik Resim Dersinde Temel Kavramların Bilgisayar Destekli Çizim Programları (CAD) İle Verilmesinin Akademik Başarıya Etkisi
18.04.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
723Murat GÖKCÜL  /  B. Ö. T. E.
 Keller’ın arcs güdülenme modeline dayalı bilgisayar Yazılımının matematik öğretiminde başarı ve kalıcılığa Etkisi
18.04.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
724Aysun YILMAZ EROLDOĞAN  /  B. Ö. T. E.
 İlkögretim II. Kademe Okullarındaki Branş Öğretmenlerinin, Bazı Değişkenlere Göre Öğretim Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi
19.01.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
725Adem AVCI  /  B. Ö. T. E.
 Elektronik Egitim Seti Tasarımında Entegre Programlama Yazılımı İle Desteklenen Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Elektronik Devre Tasarımı Yapma Ve Geliştirme Performanslarına Ve Kalıcılığa Etkisi
17.10.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
726Hilal Gökçe DEMİRCİ  /  B. Ö. T. E.
 Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayar Programcılığı Öğrencilerinin Internete Yönelik Tutumlarını Internet ve Ağ Sistemleri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi
13.10.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
727Oğuzhan ATAM  /  B. Ö. T. E.
 Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı Olarak Fen Ve Teknoloji Dersi Isı-Sıcaklık Konusunda Hazırlanan Yazılımın İlkögretim 5.Sınıf Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Kalıcılığa Etkisi
06.10.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç.Dr. Mehmet TEKDAL
 
728Arife İnci KURT(KORKMAZ)  /  B. Ö. T. E.
 Anlamlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Bilgisayar Destekli 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi İçin Hazırlanan Bir Ders Yazılımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Kalıcılığa Etkisi
06.10.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
729Bora ŞEN  /  B. Ö. T. E.
 Meslek Liselerinin Atölye Derslerindeki Elektronik Devre Uygulamalarının Bilgisayar Destekli Açık Uçlu Deney Yazılımları Kullanılarak Gerçekleştirilmesinin Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi
23.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
730Akın EFENDİOĞLU  /  B. Ö. T. E.
 Anlamlı Öğrenme Kuramına Dayanılarak Hazırlanan Bilgisayar Destekli Geometri Programının İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi
23.06.2006Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
731Eyyup Şadi ZORLU  /  B. Ö. T. E.
 Tadoc'ta Uygulanan Bilgisayar Destekli Egitim Modüllerinin Keller Ve Burkman Tarafından Geliştirilen Motivasyon İlkeleri Temelinde Değerlendirilmesi
08.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
732Mustafa YENİAD  /  B. Ö. T. E.
 Uzaktan Eğitimde Kullanılmak Üzere Web Tabanlı Bir Portal Yazılımı Geliştirme
30.01.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
733Berna ŞAHİN  /  B. Ö. T. E.
 Mersin İl Merkezindeki Devlet ve Özel İlköğretim Okullarındaki İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Etkinliği İçerisinde Dramayı Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi
30.01.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
734Emine YAŞARSOY  /  B. Ö. T. E.
 Duygusal Zeka Gelişimi Programının, Eğitilebilir Zihinsel Engelli Öğrencilerin Davranış Problemleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
23.01.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
735Seval SÖNMEZ  /  B. Ö. T. E.
 İş birliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi, Birleştirme Tekniği ile Bilgisayar Okur-Yazarlığı Öğretiminin Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi
30.09.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
736Sezen BARAN(YAMAÇ)  /  B. Ö. T. E.
 Öğrenen Kontrollü Animasyon Tekniğine Dayalı Geliştirilen Ders Yazılımının Meslek Lisesi II. Sınıf Öğrencilerinin Programlama Dersi Akademik Başarılarına Etkisi
30.09.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
737Serkan KAYA  /  B. Ö. T. E.
 Ögrenilmiş Çaresizlik Düzeyleri Düşük Ve Yüksek Olan İlkögretim Öğrencilerinin Öğretme- Öğrenme Sürecine İlişkin Görüşleri
13.07.2005Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.M. Oğuz KUTLU
 
738Ayşe TEKDAL  /  B. Ö. T. E.
 Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki Internet Laboratuvarlarını Kullanan Öğrencilerin Profili ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
13.07.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç.Dr. M. Oğuz KUTLU
 
739Yadigar POLAT  /  B. Ö. T. E.
 Yapısalcı(Structural) Öğrenme Teorisi Temlinde Joseph M.Scandura Tarafından Geliştirilen Öğretim StratejilerininTemel Matematik Öğretiminde Kullanımı: Bir Örnek Uygulama Modeli
07.06.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
740Fikret BOSTAN  /  B. Ö. T. E.
 Yatılı İlköğretim Bölge Okullarinda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Değerlendirilmesi ( Tunceli ve Elazığ İllerinde Bir Araştırma)
18.01.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Oğuz KUTLU
 
741Melkaç Değer DEMİR  /  B. Ö. T. E.
 Bir Eğitim Yazılımının Temelini Oluşturan Yapay Zeka Programı Geliştirme
21.09.2004Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
742Mine MAKARACI  /  B. Ö. T. E.
 İlköğretim 2. Kademe İngilizce Dersinde “Gramer” Öğretiminin Bilgisayar Destekli Öğretimle Yapılmasının Akademik Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi
17.09.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN
 
743Mesut ÖZONUR  /  B. Ö. T. E.
 Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Tasarlanan Web Tabanlı Eşzamansız Uzaktan Eğitim Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi
18.08.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
744Serhat Bahadır KERT  /  B. Ö. T. E.
 Literatürdeki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Hazırlanmış Multimedya Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi
18.08.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL
 
745Huriye Teksin KESKİN  /  B. Ö. T. E.
 Ortaöğretim Düzeyinde İngilizce Dilbilgisi Öğretiminde Öğrenci Kontrol Stratejisinin Akademik Başarı, Öğrenme Düzeyleri Ve Kalıcılığa Etkisi
17.08.2004Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
746Zekeriya KAZANCI  /  B. Ö. T. E.
 İngilizce Sözcük Öğretiminde Bilgisayar Destekli Üçlü Kodlama Yaklaşımının Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi
17.08.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Oğuz KUTLU
 
747Hasan UŞTU  /  İLKÖĞRETİM
 Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti Ve Sosyo Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılığı Yordama Düzeylerinin İncelenmesi
13.02.2014Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Songül TÜMKAYA
 
748Onur YALÇIN  /  İLKÖĞRETİM
 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MODERN FİZİK KONULARINI GÜNLÜK HAYATA TRANSFER DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
20.01.2014Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
749Nurşen DAVARCI  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı İle Bilgisayar - İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
24.10.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR
 
750Gürkan GÜR  /  İLKÖĞRETİM
 DİSLEKSİLİ BİREYLERDE ERKEN TANI KONMASININ ÖNEMİ VE DİSLEKSİ EĞİTİMLERİNDE YURT İÇİ VE YURT DIŞI UYGULAMALARIN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
19.09.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
751Hacer PEKEL  /  İLKÖĞRETİM
 HÜCRE BİYOLOJİSİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ
26.08.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Fatih MATYAR
 
752Müge GÖZDE  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersinde Alternatif Değerlendirme Yöntemlerinden Portfolyo (Ürün Seçki Dosyası) Ve İçeriğine İlişkin Öğretmen Adayları Görüşlerinin İncelenmesi
28.01.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Muzaffer ÖZCAN
 
753Esra GÜLER  /  İLKÖĞRETİM
 Sınıf Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Öğrencilerin Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenleraçısından İncelenmesi
28.01.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Sedat UÇAR
 
754İlke ALTUNTAŞ  /  İLKÖĞRETİM
 Yedinci Sınıf Türkçe Dersi Konuşma Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
25.12.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
 
755Metin ALTUNKAYNAK  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 1. Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Masal Metinlerinin Türkçe Dersinin Amaçları Doğrultusunda Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri
22.05.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR
 
756Melike TURAL SÖNMEZ  /  İLKÖĞRETİM
 6. Sınıf Matematik Derslerinde Web Üzerinden Sunulan Eğitsel Matematik Oyunlarının Öğrenci Başarısına Etkisi
14.05.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT
 
757Hediye TİTİZ  /  İLKÖĞRETİM
 Cumhuriyet Döneminde Halkevlerinin Eğitim Ve Tarih Çalışmaları 1932-1951 (Akdeniz Bölgesi Örneği)
27.01.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
758Tuba DEMİRCİOĞLU  /  İLKÖĞRETİM
 Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Eğitiminde Argüman Temelli Sorgulamanın Etkisinin İncelenmesi
28.08.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sedat UÇAR
 
759Bestami Buğra ÜLGER  /  İLKÖĞRETİM
 Bilim Sanat Merkezlerinde Uygulanan Fen Eğitimi Programlarının İdareci, Öğretmen Ve Öğrenci Bakış Açısından İncelenmesi.
26.08.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sedat UÇAR
 
760Meriç BOZKURT  /  İLKÖĞRETİM
 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Kavramları İle İlgili Algılamalarının Değerlendirilmesi Ve Bu Algılamalarının Çevreye Yönelik Tutumları İle Tutarlılığının İncelenmesi
26.08.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih MATYAR
 
761Gülfer ÖZDEMİRLİ  /  İLKÖĞRETİM
 İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencinin Matematik Başarısı Ve Matematiğe İlişkin Tutumu Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması
23.08.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Kamuran TARIM
 
762Onur ER  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı Dinleme/İzleme Alanının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
08.08.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
 
763Nimet TORUN  /  İLKÖĞRETİM
 Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki
25.07.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih MATYAR
 
764Hasan GÜRKAN  /  İLKÖĞRETİM
 28 Şubat Sürecinin Türk Eğitim Sistemine Etkileri Ve İktidar- Muhalefet Partilerinin Tutumu
15.07.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
765Mehmet SOYSAL  /  İLKÖĞRETİM
 Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersindeki Başarıları İle Fen Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması Ve Öğretmenlerin Fen Okuryazarlığı İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma
01.06.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih MATYAR
 
766Betül ARISOY  /  İLKÖĞRETİM
 İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Ötbb Ve Tot Tekniklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi “İstatistik Ve Olasılık” Konusunda Akademik Başarı, Kalıcılık Ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi
21.01.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Kamuran TARIM
 
767Özlem KARAMAN  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim Okullarında Şiddetin Yaygınlığı: Okul İklimi, Okul Kültürü Ve Fiziksel Özellikler
21.01.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Filiz YURTAL
 
768Duygu ÖZTÜRK  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 6. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ayın Evreleri Konusunda Kavram Yanılgıları Ve Kavram Değişimlerinin İşbirliğine Dayalı Ortamda İncelenmesi
20.01.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sedat UÇAR
 
769Fadime MENGİ  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Konularını Günlük Hayat Problemlerinin Çözümüne Transfer Düzeylerinin İncelenmesi
11.01.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
770Şeyda ÖZÇELİK  /  İLKÖĞRETİM
 Türk Ocakları Ve Eğitim
03.09.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
771Volkan SORAN  /  İLKÖĞRETİM
 Türk Eğitim Sisteminde Amerikan Etkisi (1945-1960)
02.09.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
772Özden DEVECİ  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim Altıncı Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Kuvvet Ve Hareket Ünitesinde Fen-Matematik Entegrasyonunun Akademik Başarı Ve Kalıcılık Üzerine Etkisi
27.08.2010Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Muzaffer ÖZCAN
 
773Gökhan GÜNEŞ  /  İLKÖĞRETİM
 Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Konularında Bilgi Seviyeleri İle Bilimin Doğası Ve Astronomi Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
23.08.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Sedat UÇAR
 
774Pınar ÖZARSLAN  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemleri Denklem Kurma Yoluyla Çözme Becerilerinin incelenmesi
28.05.2010Y.LisansDanışman: . Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT
 
775Burcu BİROL  /  İLKÖĞRETİM
 6. ve 7.sınıflardaki Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Sosyal Bilgiler Dersinin Tarih Konuları İLE İlişkilendirilmesinin Eski Ve Yeni Müfredat Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
27.05.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR
 
776Bahar ERCAN  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayı Kavramı İle İlgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi
20.05.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT
 
777Kaderim BOYACI  /  İLKÖĞRETİM
 2005 Ilköğretim 6. 7. VE 8. Sinif Fen Ve Teknoloji Öğretim Programi, Uygulanmasinda Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerilerine Ilişkin Öğretmen Görüşleri
01.04.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
778Ercan YÜKSEL  /  İLKÖĞRETİM
 ilköğretim 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
22.01.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT
 
779Oktay BÜLBÜL  /  İLKÖĞRETİM
 Fizik Dersi Optik Ünitesinin Bilgisayar Destekli Öğretiminde Kullanılan Animasyonların Ve Simülasyonların Akademik Başarıya Ve Akılda Kalıcılığa Etkisinin İncelenmesi
29.12.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
780Asuman ALADAĞ  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütmeye Dayalı Sözel Problemler İle Gerçekçi Cevap Gerektiren Problemleri Çözme Becerilerinin İncelenmesi
10.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT
 
781Gülşen DANAOĞLU  /  İLKÖĞRETİM
 Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İlköğretim 5. Sınıflarda Karşılaştıkları İstenmeyen Davranışlar ve Bu Davranışlarla Baş Etme Stratejileri
08.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Sencer BULUT ÖZSEZER
 
782Buse ERASLAN  /  İLKÖĞRETİM
 Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin, Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Ve Sağlığı Koruma Davranışlarının Değerlendirilmesi
17.08.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih MATYAR
 
783Ayşe ÖZTÜRK  /  İLKÖĞRETİM
 Fizik Problemlerini Çözmede Yüksek ve Düşük Başarılı Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fizik Problem Çözme Süreçlerinin Bilişsel Farkındalık Açısından İncelenmesi
05.08.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
784Sıdıka Pınar ÖKTEM  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Gerçekçi Cevap Gerektiren Matematiksel Sözel Problemleri Çözme Becerileri
24.04.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç.Dr. Kamuran TARIM
 
785Rukiye DEMİREL  /  İLKÖĞRETİM
 Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Ve Atatürk Dönemi Uygulamaları
03.03.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
786Huriye Pınar YÖRDEM  /  İLKÖĞRETİM
 Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’na İlişkin Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları (1923–2000)
03.03.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
787Şebnem SAĞLIKER  /  İLKÖĞRETİM
 Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Kütle Çekim Kanunu Konusunda Hazırlanan Ders Yazılımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
13.02.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
788Esma KAYHAN  /  İLKÖĞRETİM
 Sekizinci Sinif Fen Bilgisi Dersi Maddedeki Değişim Ve Enerji Ünitesinde Analoji Yöntemine Dayali Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarilarina Ve Kaliciliğa Etkisi
14.01.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZCAN
 
789Serkan ALGAN  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Ölçme Ve Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Özlem KAF HASIRCI
 
790Fidan İTMEÇ  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı Dil Bilgisi Öğrenme Alanının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
 
791Muhammed YILDIRIM  /  İLKÖĞRETİM
 Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında Ses Temelli Cümle Öğretimi Yöntemi İle İlk Okuma-Yazma Öğretimi Sırasında Karşılaşılan Güçlükler
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR
 
792Hicran KARADAĞ  /  İLKÖĞRETİM
 Adana İlindeki Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Sosyal Gelişim Özelliklerinin Değerlendirilmesi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İskender ÖZGÜR
 
793Abdullah KOCABEY  /  İLKÖĞRETİM
 2005 İlköğretim Programının Uygulanması Sırasında Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Sencer BULUT
 
794Fatih BERK  /  İLKÖĞRETİM
 Eski Ve Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programları Ve Ders Kitaplarında Tarih Konularının Karşılaştırılması
12.09.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
795Özlem YAKTI  /  İLKÖĞRETİM
 1908–1913 Arası Dönemde Osmanlı Devleti’nde Kurulan Yatılı Okullar Ve Özellikleri
11.09.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
796Nevin DÜZKAYA KÜÇÜK  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim Iı. Kademe Fen Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Eğitim – Öğretim Süreci Bakımından Yeterliliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
05.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZCAN
 
797Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı Okuma Alanının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
19.08.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
 
798Hüseyin KİRİŞ  /  İLKÖĞRETİM
 Bilgisayar Laboratuarı Olan İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulaması Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Adana İli Örneklemi)
30.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
799Betül KARADUMAN  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi “Maddenin Tanecikli Yapısı” Ünitesinin Öğretiminde, Bilgisayar Destekli Ve Bilgisayar Temelli Öğretim Yöntemlerinin, Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi
20.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
800Betül KARADUMAN  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi “Maddenin Tanecikli Yapısı” Ünitesinin Öğretiminde, Bilgisayar Destekli Ve Bilgisayar Temelli Öğretim Yöntemlerinin, Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi
20.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
801Pınar DENİZOĞLU  /  İLKÖĞRETİM
 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnanç Düzeyleri, Öğrenme Stilleri Ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
16.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç.Dr. Fatih MATYAR
 
802Sıdıka Nazan ÇAKALLIOĞLU  /  İLKÖĞRETİM
 Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Fen Bilgisi Öğretiminin Akademik Başarı Ve Tutuma Etkisi
22.05.2008Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
803Ruşen HATAY POLAT  /  İLKÖĞRETİM
 Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Düşünme İhtiyacına Göre Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
28.03.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
 
804Elif BİLGİÇ  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim I. Kademede Görülen Zorba Davranışların Sınıf Değişkenleri Ve Atmosferi Algılamalarına Göre İncelenmesi
13.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Filiz YURTAL
 
805Gülendem BALCI  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Matematik Problemlerini Çözme Düzeylerine Göre Bilişsel Farkındalık Becerilerinin İncelenmesi
13.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT
 
806Pınar TÜRKER  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin Algıladıkları Problem Davranış Düzeylerinin Bazı Sosyo Demografik Değişkenler ve Tükenmişliğe Göre İncelenmesi
13.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Songül TÜMKAYA
 
807Cemal SEVİM  /  İLKÖĞRETİM
 Bireysel ve Toplu Etkinlikler Ders Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar
04.09.2007Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
 
808Dilek (KARAGÖZ) IŞIK  /  İLKÖĞRETİM
 Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarılarına Ve Kalıcılığa Etkisi
24.08.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Kamuran TARIM
 
809Neval AKÇA  /  İLKÖĞRETİM
 Demokrat Parti İktidarından 1980 İhtilaline Eğitim Politikaları ve Bu Politikaların Tarih Ders Kitaplarına Yansıması
22.08.2007Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
810Serap ORUÇ  /  İLKÖĞRETİM
 Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Acısından İncelenmesi (Adana İli Örneği)
24.07.2007Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. İskender ÖZGÜR
 
811Berna ÖZ  /  İLKÖĞRETİM
 2001-2005 Öğretim Yıllarındaki İlköğretim Fen Bilgisi Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Adana İli Örneklemi)
20.07.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
812İmer KARADAĞ  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Sosyal Destek Kaynakları Açısından İncelenmesi
15.06.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Filiz YURTAL
 
813Serpil HİZMETÇİ  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Ödev Stilleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
13.06.2007Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU
 
814Vesile ORAL  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Arkadaşlarına İlişkin Düşüncelerinin Sosyaometrik Statü ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi
24.04.2007Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Filiz YURTAL
 
815Ayşegül BOZDOĞAN  /  İLKÖĞRETİM
 Fen Bilgisi Öğretiminde Çalışma Yaprakları İle Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Tutumlarına ve Mantıksal Düşünme Becerilerine Etkisi
04.04.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr Nuri EMRAHOĞLU
 
816Ayşe SERT ÇIBIK  /  İLKÖĞRETİM
 Proje Tabanlı Ögrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi
02.11.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
817Dilek PEHLİVAN  /  İLKÖĞRETİM
 Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan Öğrencilerin İlkokuma Yazmaya Geçiş Sürecinin, Öğretmen ve Ögrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
19.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAGIMLAR
 
818Funda AKAR  /  İLKÖĞRETİM
 Buluş Yoluyla Öğrenmenin İlkögretim İkinci Kademe Matematik Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
01.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT
 
819Çiğdem ÇAĞLAYAN  /  İLKÖĞRETİM
 Sekizinci Sınıf Fen Bilgisi Dersi Genetik Ünitesinin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kavram Kazanmalarına Etkisi
22.06.2006Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Fatih MATYAR
 
820Hale KILIÇ  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kubaşık Öğrenme Yönteminin ve Geleneksel Küme Çalışması Yönteminin İlkögretim 4. Sınıf Ögrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarı ve Benlik Saygısına Etkisi
19.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
 
821Meryem Nur AYDEDE  /  İLKÖĞRETİM
 İlkögretim Altıncı Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Aktif Öğrenme Yaklaşımını Kullanmanın Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılık Üzerine Etkisi
12.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih MATYAR
 
822Özlem UZUN  /  İLKÖĞRETİM
 İlkögretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Düzeylerine Etki Eden Sosyo-Demografik Değişkenlerin Belirlenmesi
26.04.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
 
823Raziye GÜNAY BİLALOĞLU  /  İLKÖĞRETİM
 6 Yaş Çocuklarına Bağışıklık Sisteminin Analoji Tekniği İle Öğretiminin Başarı ve Kalıcılığa Etkisi
19.01.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
 
824Sezen SARI  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerine Çatışma Çözümü Becerilerinin kazandırılmasında Akademik Çelişki, Değerçizgisi ve Güdümlü Tartışma Yöntemlerinin Etkisi
21.10.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ
 
825Yasemin GÜNAY  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim Birinci Kademedeki Öğretmenlerin Sınıf Kurallarını Oluşturma ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi
29.08.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Filiz YURTAL
 
826Ayşegül KARABAY  /  İLKÖĞRETİM
 Kubaşık Öğrenme Etkinliklerinin İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Dersinde Öğrencilerin Dinleme ve Konuşma Becerileri Üzerindeki Etkileri
26.08.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
 
827Mustafa EMRE  /  İLKÖĞRETİM
 Küme Araştırması Tekniğinin Temel Eğitim 5. Sınıf Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine İlişkin Akademik Başarıları ve Tutumları Üzerindeki Etkisi
08.02.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ
 
828Ebru KOLLU  /  İLKÖĞRETİM
 Kubaşık Öğrenme Tekniklerinden Birlikte Öğrenme Tekniğinin 5. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Arkadaşlık Düzeylerine Etkisi
08.02.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ
 
829Özgür Öner ÖZ  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Uzayı Keşfediyoruz Ünitesine Uygulanan Geleneksel Öğretim Yöntemleri İle Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Karşılaştırılması
22.06.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU
 
830Betül OCAK  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Okula Ait Olma Duyguları Ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerinin Gösterdikleri İstenmeyen Davranışlarla İlişkisi
22.06.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
 
831Mahmut ÖĞ  /  İLKÖĞRETİM
 İlköğretimin I. Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim, Davranış Ve İnsan Yönetiminde Müdahaleci Olup Olmamalarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
11.09.2003Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Filiz YURTAL
 
832Özcan KARAASLAN  /  İLKÖĞRETİM
 Kaynaştırma Ve Alt Özel Sınıfa Devam Eden Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Kelime Dağarcıkları Düzeyleri Bakımından Karşılaştırılmasının İncelenmesi (Adana Örneği)
28.08.2003Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. İskender ÖZGÜR
 
833Emsal KARA  /  İLKÖĞRETİM
 Öğretmen Ve Öğrencilerin Sosyal Beceri Algilarina Etki Eden Faktörler
23.01.2003Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
 
834Şehide ARSLANHAN  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Ödev Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
09.12.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
 
835IŞINER SEVER  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Öğretim Elemanlarının Ölçme Ve Değerlendirme Yeterlik Algılarının Belirlenmesi
27.07.2012Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
 
836Mukaddes TOSUN  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim Öğrencilerinin Basamak Değer Kavramına İlişkin Becerilerinin İncelenmesi
23.08.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT
 
837Didem KIR  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Hikâyelerle Matematik Öğretiminin İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Toplama Ve Çıkarmaya İlişkin Sözel Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkileri
20.04.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Kamuran TARIM
 
838Elif ASLAN  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Tahmin Becerisi Ve Bu Becerinin Kazandırılması Sırasında Karşılaşılan Durumların Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
21.01.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT
 
839Eda CANANOĞLU  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeylerinin Algıladıkları Sınıf Atmosferi Ve Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
20.01.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
 
840Aslı HOŞGÖR  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim 1. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Oyun Etkinliklerinin Kullanımına İlişkin Görüşleri
23.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Kamuran TARIM
 
841Fatma Songül NACAR  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Ve Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
02.09.2010Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
 
842Lili BAL  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Antisosyal İnanç Ve Tutumlar Ölçeği’nin Uyarlama Çalışması
20.08.2010Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
 
843Füsun ÜNAL  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı Sınıflarda, Öğretmen, Normal Gelişim Gösteren Öğrenci Ve Engelli Öğrenci Velilerinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumları
04.06.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
 
844Aylin MIZRAK  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 1980–2009 Yılları Arası Hükümetlerin Eğitim Politikaları Ve Bu Politikaların İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansıması
23.03.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA
 
845Elif GÜNGÖR  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı İle Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
28.10.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR
 
846Seda ALTAY  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Öğretme Stillerinin İncelenmesi
10.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Özlem KAF HASIRCI
 
847Ebru BESKİSİZ  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Beşinci Sınıf Öğretmenlerin Öğrenme Stillerine Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Sordukları Soru Türleri Ve Bilişsel Düzeylerinin İncelenmesi
10.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Özlem KAF HASIRCI
 
848Ayça ILDIRI  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Ders Kitabında Ve Öğrenci Çalışma Kitabında Yer Alan Problemlerin İncelenmesi Ve Bu Problemlere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi
07.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT
 
849İsmet KALEAĞASI  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri İle Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
04.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR ,Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY ,Yrd.Doç. Dr. Özlem KAF HASIRCI
 
850Vehibe Yiğit  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Ses Temelli Cümle Yöntemi İle İlk Okuma Yazma Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler Ve Bu Güçlüklerle Baş Etme Stratejilerinin Belirlenmesi; (Şırnak İli Örneği)
04.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
 
851Meltem ŞEKER  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerindeki Başarıları İle Ailelerinin Eğitim-Öğretim Çalışmalarına Katılım Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
04.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
 
852Niket TOPAL  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Derste Zaman Yönetimi: İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Bir İnceleme
18.08.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. M. Sencer ÖZSEZER
 
853İlknur ÇAVUŞOĞLU  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
05.08.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
 
854Ahmet ÇAĞLAR  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimsel Etkinliklerin Yönetiminde Dikkat Çekme Ve Sürdürme Davranışlarının İncelenmesi
10.06.2009Y.LisansDanışman: Yrd, Doç. Dr. M. Sencer ÖZSEZER
 
855Aslı Ayşe AYÇİN  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İsoteg Tekniğinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarısı Ve Okumaya Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi Yibo Örneği
17.04.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU
 
856İmge ÇAKIR  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim 5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
20.01.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Kamuran TARIM
 
857Armağan KURU  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Görsel Okuma Ve Görsel Sunu Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
 
858Nevruz UĞUR  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Algısal Öğrenme Stilleri Açısından İlköğretim Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Ve Öğretmen Uygulamalarının İncelenmesi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Özlem KAF HASIRCI
 
859Yeliz DİKBAŞ  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Tutumlarına Ve Kalıcığa Etkisi
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Özlem KAF HASIRCI
 
860Hatice Nilay KAYHAN  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim Okulları I. Kademede Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programlarını Kabullenmişlik Düzeyleri Ve Mesleki Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
25.01.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
 
861Tuba KÜNKÜL  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Öğrencilerin Sınıf İçi Etkinliklere Katılım Düzeyleri İle Algıladıkları Sınıf Atmosferi Arasındaki İlişki
25.01.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
 
862Abdulbaki BEKTAŞ  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Gerçekleştirilen İlk Okuma-Yazma Öğretiminin Değerlendirilmesi
14.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM
 
863Burcu ALTINSOY  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Takım-Oyun Turnuvaları Tekniğinin İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi
12.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU
 
864Alper YONTAR  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Sorumluluk Eğitiminde Ceza Uygulamalarına İlişkin İlköğretim 5. Sınıf Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
24.08.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Filiz YURTAL
 
865Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Türkçe Dersine İlişkin Tutum ve Okuduğunu Anlamaya Yönelik Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi
23.08.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU
 
866Bahattin SALGUT  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses Ünitesinde İnternetin De Kullanıldığı Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi
26.06.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr Nuri EMRAHOĞLU
 
867Ebru TÜRK  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Spor Takımlarına Katılan Ve Katılmayan Görme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi
14.06.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İskender ÖZGÜR
 
868FATMA BİLGİLİ  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 İlköğretim 1. Sınıfa Yeni Başlayan Öğrencilere Uygulanan Eğitim-Öğretime Hazırlık Çalışmalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
14.06.2007Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Filiz YURTAL
 
869Kasım YILDIRIM  /  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlkögretim 5. Sınıf Ögrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı, Benlik Saygısı ve Kalıcılığa Etkisi
19.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Kamuran TARIM
 
870Oğuz KELEŞ  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE İNANÇLARININ İNCELENMESİ
29.08.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAŞAR
 
871Habibe ÖZER  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 48-60 Ay Ve 61-72 Ay Grubu Çocuklarının Ana Dil Gelişimleri İle İkinci Dil Öğrenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
01.03.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ
 
872Tümay ALPER  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Resimli Kitaplardaki Karakterlerin Duygu Durumlarının İncelenmesi
30.03.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ebru DERETARLA GÜL
 
873Betül YANIK  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Okulöncesinde Okul, Sınıf Ve Akran Kültürüne Etnografik Bakış
14.01.2011Y.LisansDanışman: Dr. Mustafa YAŞAR
 
874Münire AYDİLEK ÇİFTÇİ  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Öğretmenlerin Ve Farklı Sosyo- Ekonomik Düzeye Sahip Anne-Babaların Cinsiyet Rolleri Algısının 60-72 Ay Arası Çocukların Oyuncak Tercihleri Ve Akran Etkileşimleri İle İlişkisinin İncelenmesi
14.01.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZGÜN
 
875İnanç ETİ  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Drama Etkinliklerinin Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi
23.08.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
 
876Hülya ÇULHAOĞLU İMRAK  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Okulöncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Öğretmen Ve Ebeveyn Tutumları İle Kaynaştırma Eğitimi Uygulanan Sınıflarda Akran İlişkilerinin İncelenmesi
11.06.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ
 
877Serap ÖZBEK  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine İlişkin Görüşleri Ve Uygulamalarının İncelenmesi
26.01.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ
 
878Burcu Sultan ABBAK  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Okulöncesi Eğitim Programındaki Aile Katılımı Etkinliklerinin Anasınıfı Öğretmenleri Ve Veli Görüşleri Açısından İncelenmesi
05.11.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ebru DERETARLA GÜL
 
879Ülkü Büşra ÜLKÜ  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Ana Sınıfı Ve İlköğretim 1. Sınıfa Devam Eden Çocukların Velileri Ve Öğretmenlerinin Çocukların Okul Olgunluğu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
04.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ebru DERETARLA GÜL
 
880Nilüfer SOLAK  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Adana İl Merkezinde Bulunan Resmi ve Özel Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Kalitenin İncelenmesi
03.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ebru DERETARLA GÜL
 
881Binnur CÖMERTPAY  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Dramanın Beş-Altl Yaş Grubu Çocuklarının Dil Edinimine Etkisi
11.09.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
 
882Emine YILMAZ  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş Çocuklarının Sayı ve İşlem Kavramlarını Kazanmalarında Müzikli Oyun Etkinliklerinin Kullanılmasının Etkisi
23.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ
 
883Durmuş ASLAN  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 Anaokuluna Devam Eden 3-6 Yaş Grubu Çocuklarının Temel Geometrik Şekilleri Tanımalarının ve Geometrik Şekilleri Ayırt Etmede Kullandıkları Kriterlerin İncelenmesi
25.08.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
 
884Hasan CUŞA  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 YUSUF ATILGAN’IN AYLAK ADAM ROMANINA BAHTİN’İN DİYALOJİ KURAMI EKSENLİ BİR YAKLAŞIM
30.01.2014Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
 
885Volkan KURT  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Sâdık Kemâlî Dürretü’l-‘Uşşâk (İnceleme – Metin)
06.09.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
 
886Hilal Gülben GEREK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana İli Pozantı İlçesi Halk Kültürü Araştırması
25.06.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Refiye ŞENESEN
 
887Begüm KURT  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Malatya İli Doğanşehir İlçesi Halk Kültürü Araştırması
16.03.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Refiye ŞENESEN
 
888Hilal NAYİR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Künhü’l Ahbâr’ın Tezkire Kısmında İstitrâd
01.01.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
 
889Neslihan KÖSEDAĞ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Selçuk Baran’ın Romanlarına Göstergebilimsel Bir Yaklaşım
23.12.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
 
890Yavuz ÇOBAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Kulu Halk Kültürü Araştırması
23.06.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
891Duygu ARSLAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Halk Kültürü Araştırması
23.06.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Refiye ŞENESEN
 
892Bülent Aytok ÖZALTIOK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Modernizm Ve Yusuf Atılgan’ın Romanlarındaki Modernist Unsurlar
04.02.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN
 
893Enise KILIÇ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Osmaniye ili Düziçi İlçesi Halk Kültüründe Halk İnançları, Bayramlar Ve Törenler
30.12.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
894Sıla GEN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Harezm Türkçesinden Kazakçaya Hayvanlarla İlgili Söz Varlığı
01.09.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
 
895Mısra UĞURLU  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana İli Karataş İlçesi Halk Kültürü Araştırması
30.07.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
896Yasemin ÇELİK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Türkçe sözlük’ün A, B, C Maddelerindeki Fiillerin Eski Anadolu Türkçesindeki Görünümleri
04.06.2010Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
 
897SUAT SAVUR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana İli Tufanbeyli İlçesi Halk Kültürü Araştırması
14.05.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Refiye ŞENESEN
 
898Emine KURT  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Faik Baysal’ın Romancılığı
29.12.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
 
899Mustafa EVER  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Pinhan Ve Mahrem Romanları Odağında Elif Şafak’ın Romanlarında Görülen Klasik Türk Edebiyatı Dönemi Kültür Unsurları
25.11.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mine MENGİ
 
900Lütfiye TÜLÜCE  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Osmaniye İli Merkez İlçeye Bağlı Köy Ve Mahallelerde Halk Kültürü Araştırması
10.09.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
901Derya DİLMEN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Niğde İli Ulukışla İlçesi Halk Kültürü Araştırması
10.09.2009Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Refiye OKUŞLUK ŞENESEN
 
902Nimet CEYLAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Gazi Zahirüddin Muhammed Bâbur Mirza’nın Eserlerindeki İkilemeler
23.06.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. A. Deniz ABİK
 
903Mehmet UZUN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Tahsin Yücel’in Kumru İle Kumru ve Dönüşüm Eserlerinde -(°)yor eki
16.06.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
 
904Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 "Kışaşü’l-Enbiyâ"Da Birleşik Fiiller
12.06.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
 
905Gözen AKCA  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Diyarbakır İli Ergani İlçesi Halk Kültürü Araştırması
10.06.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Refiye ŞENESEN
 
906Yasemin ÇÜRÜK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Attila İlhan’ın Kurtlar Sofrası Adlı Romanında Geçen İkilemeler
06.02.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
907Sevgil BASKAK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Bekir Yıldız’ın Öykücülüğü
31.10.2008Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN
 
908Mediha SİNOP  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 DİVANÜ LUGATİ’T TÜRK’TE /t-/ Sesiyle Başlayan Kelimelerin Özbek Türkçesindeki Durumu
28.10.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
 
909Emine SEYMEN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Sehî Beg Ve Latîfî Tezkirelerinde İstitrâd
23.10.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mine MENGİ
 
910Sait KÖSELER  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Hatay İli Kırıkhan İlçesi Halk Kültürü Araştırması
12.09.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
911Özlem ÜZELGÖK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana İli Kozan İlçesi Halk Kültürü Araştırması
12.09.2008Y.LisansDanışman: Yard. Doç.Dr. Refiye ŞENESEN
 
912Mustafa BAL  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Nedim Gürsel’in Öykü Ve Romanlarında Kent Ve Kadın
30.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç Dr. Bedri AYDOĞAN
 
913Nabi KOBOTARİAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Tebriz Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı
23.06.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
914Fatmagül YOLCU  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana İli Ceyhan İlçesi Halk Kültürü Araştırması
23.06.2008Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Refiye OKUŞLUK ŞENESEN
 
915Abdulhakim KILINÇ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’nda Zaman
05.10.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mine MENGİ
 
916Zübeyde Nur ÖZGEN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana (Merkez) Halk Hekimliği Araştırması
14.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
917Elif AYDIN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Divanlardaki Manzum Mektuplar
31.08.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. İ.Çetin DERDİYOK
 
918Zeynep Enhar KORKMAZ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Necati Cumalı’nın “Ay Büyürken Uyuyamam” Adlı Öykü Kitabındaki Sıfat Tamlamalarının İncelenmesi
08.05.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
919Gülden Esra ERSÖZ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Ni'meti Divanı
30.01.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Çetin DERDİYOK
 
920Özgür ÖNER  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Türkiye Türkçesi Yazın Dilinde İşaret Zamirlerinin Kullanım Özellikleri
30.01.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
 
921Mehmet IRKILATA  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Nazire Geleneği İçerisinde Kerem Kasideleri
26.01.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mine MENGİ
 
922Meziyet KURT  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Anadolu Türkçesi Sözlüklerinde +IIk / +IUk Ekli Kelimeler
19.10.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
923Murat BAYCANLAR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Yusuf Ziya Bahadınlı'nın Öykücülüğü Ve Romancılığı
03.10.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mustafa APAYDIN
 
924Nurhayat ŞİMŞEK AKIN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Hamzanâme (8. Cil t ,yapi kredi Sermet Çifter Kütüphanesi) Metin- İnceleme
29.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Refiye OKUŞLUK ŞENESEN
 
925Zeynep KÖK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Karaisalı Halk Kültürü Araştırması
29.09.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
926Alev ÖNDER  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Nezihe Meriç'in Öykücülüğü
27.09.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mustafa AP AYDIN
 
927Nigar OTURAKÇI  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 On Beşinci Yüzyıla Kadar Tarihi Türk Lehçelerinde +sIz/+sUz
31.08.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. A. Deniz ABİK
 
928Sedat ENGİN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Cem Sultan'ın Türkçe Divanı'nın Tahlili
21.07.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mine MENGİ
 
929Nerimen Senem AKYOL  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana (Merkez) Halk Kültüründe Halk İnançları Bayramlar ve Törenler
23.06.2006Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Erman ARTUN
 
930Nazan KUTLUSOY  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Buruklu Aşık Kul Mustafa Hayati-Şiirleri-Atışmaları-Halk Hikâyeciliği
08.06.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
931Nigar NAĞIYEVA  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Çağdaş Azerbaycan Yazarlarından Anar'ın Romancılığı Üzerinde Bir İnceleme
02.05.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mustafa APAYDIN 2 Mayıs 2006, 207 sayfa
 
932Nazife CEYLAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Haldun Taner'in Öykülerinde Cümle Bağlayan Bağlaçlar
19.10.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
933Ertuğrul CAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Şuhudi Divançesi(İnceleme-Metin)
23.09.2005Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
 
934Ayhan KARAKAŞ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Feke Halk Kültürü Araştırması
29.08.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
935Mehmet Ali YILMAZ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Aladağ Halk Kültürü Araştırması
04.05.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
936Mehmet ÇAPUR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Divanü Lügati't-Türk'te Yaşayan Fiilerden Bugün Yeni Uygur Tükçesinde Yaşayanlar
13.10.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. A. Deniz ABİK
 
937Mehmet KÖYYAR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Divanü Lügati’t-Türk’te /T-/ Sesi İle Başlayan Sözcüklerin YENİ UYGUR Türkçesine Yansımaları
13.10.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. A. Deniz ABİK
 
938Ali SELÇUK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 İkinci Yeni’nin Poetikası
16.09.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mustafa APAYDIN
 
939Hülya DARAN DEVECİ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Yeditepe Dergisi Üzerinde Bir İnceleme(1-196 Sayılar)
16.09.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mustafa APAYDIN
 
940Firdevs CİN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Ceyhan Yörüklerinde Halk Kültürü Araştırması
25.06.2004Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Erman ARTUN
 
941Ülkü Adalet KOCA  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Sait Faik’in “Mahalle Kahvesi/Havada Bulut”Adlı Öykü Kitaplarında “+A, +Da, +Dan” Lı Cümle Ögeleri Ve İşlevleri
01.06.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
942B. Tahir TAHİROĞLU  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde Sıfatların Anlam Açısından Karşılaştırılması
25.10.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ş. Halûk AKALIN
 
943Alp KARATAY  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Kısasü’l-Enbiya Ve Nehcü’l-Feradis'te Soru Cümleleri
24.10.2003Y.LisansDanışman: Doç. Dr. A. Deniz ABİK
 
944Songül TAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Demirtaş Ceyhun'un Öykücülüğü ve Romancılığı
09.10.2003Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Bedri AYDOĞAN
 
945Funda ARSLAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Vedat Günyol’un Denemeciliği
30.09.2003Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mustafa APAYDIN
 
946Suzan BATUMAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana Nusayrileri Dini İnanışlar-Törenler-Halk Kültürü
25.09.2003Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Erman ARTUN
 
947Mehmet M. TÜRE  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Divanlardaki Bahariye Başlıklı Kasideler
25.09.2003Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. H. Dilek BATİSLAM
 
948Döndü AKARCA  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Şita'iyye Nesiplerinde Dil, Anlatım ve Muhteva Özellikleri
25.08.2003Y.LisansDanışman: Doç.Dr. İ.Çetin DERDİYOK
 
949Mehmet ALTINÖZ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 15 Şubat 2002 tarihli Cumhuriyet, Hürriyet ve Türkiye Gazetelerinde Birleşik Fiiller
11.07.2003Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Mehmet ÖZMEN
 
950Bülent ÖZKAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Sait Faik'in Üç Öykü Kitabında -Semaver/Sarnıç; Alemdağ'da Var Bir Yılan/Az Şekerli;Havuz Başı/Son Kuşlar- Olumsuzlama ve Olumsuzlamanın Metinsel Görünümleri
11.07.2003Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Mehmet ÖZMEN
 
951Cengiz Veli KURMUŞ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Divan Edebiyatı Sonrası Yazılmış Bazı Kaynaklara Göre İran Edebiyatının Divan Edebiyatına Etkisi
08.02.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mine MENGİ
 
952Özgün MAZMAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Muzaffer İzgü'nün Roman ve Öykülerinde Adana
24.10.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Bedri AYDOĞAN
 
953Gülendam KARACA  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Derleme Sözlüğünde Divan-ü Lugati't-Türk'ten Fiiller
24.10.2002Y.LisansDanışman: Doç.Dr. A. Deniz ABİK
 
954Şahap BULAK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Bilge Karasu'nun Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı' Adlı Hikaye Kitabında Zarf Tümleçleri
23.10.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Mehmet ÖZMEN
 
955E. Dilek DAĞLARAŞAR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Besni Halk Kültürü Araştırması
02.10.2002Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Erman ARTUN
 
956Evrim TOPAK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Divanü Lugati't-Türk'te
25.09.2002Y.LisansDanışman: Doç.Dr. A. Deniz ABİK
 
957Lokman BAĞÇECİ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Nabi Divanındaki Küçük Mesneviler
19.09.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Mine MENGİ
 
958Engin ÇETİN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 11. Yüzyıl Öncesi Türkçesinde İnsan Yapımı Nesne Adları
13.09.2002Y.LisansDanışman: Doç.Dr. A. Deniz ABİK
 
959Mesut GÜN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Baki ve Nef'i Divanlarında Övgü
12.09.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Mine MENGİ
 
960Hayati KOCA  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Mustafa Miyasoğlu'nun Romanları ve Romancılığı
28.06.2002Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Mustafa APAYDIN
 
961Gökhan AKINBİNGÖL  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Umran Nazif Yigiler'in Öykücülüğü
14.02.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mustafa APAYDIN
 
962Banu ANTAKYALI  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Vüsat O. Bener'in Öykücülüğü
14.02.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Bedri AYDOĞAN
 
963Abdurrahman ALKAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Oktay Akbal'ın Öykücülüğü
12.02.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mustafa APAYDIN
 
964Mehmet KILCI  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Enderunlu Mehmet Akif (Mir'at-ı Şiir)
12.10.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Mine MENGİ
 
965H. Neşe APAYDIN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Bekir Sıtkı Kunt'un Öykücülüğü
28.09.2001Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Bedri AYDOĞAN
 
966Haluk GÖKALP  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Fasihi Divanı ( İnceleme- Metin)
11.09.2001Y.LisansDanışman: Doç.Dr. İ.Çetin DERDİYOK
 
967Mahmut YÜCEL  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Va'di Divanı (İnceleme-Metin)
11.09.2001Y.LisansDanışman: Doç.Dr. İ. Çetin DERDİYOK
 
968Nadejda KİRLİ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 N.N. Baboğlu'nun 'Legandanın İzi Adlı Eserinin Cümle Bilgisi Yönünden İncelenmesi
24.01.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN
 
969Günay TÜZÜN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban, Sodom ve Gomore, Kiralık Konak Romanlarında Ki'li Birleşik Cümle
06.10.2000Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Mehmet ÖZMEN
 
970Fatma GÜZEY  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Bazı Divanlardaki Uslûpla İlgili Kelimelerin Değerlendirilmesi
04.10.2000Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Mine MENGİ
 
971Bilal AKÇAAT  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Baki'nin Divanı'nın Dil ve Uslüp Bakımından Tahlili
30.06.2000Y.LisansDanışman: Doç.Dr. İ.Çetin DERDİYOK
 
972Sema ÇETİN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Fahri Celali'nin Öykücülüğü
07.02.2000Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mustafa APAYDIN
 
973Yeter TORUN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Gazavat-ı Sultan Murad b. Mehemmed Han'da Cümle
24.01.2000Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Mehmet ÖZMEN
 
974Gülhan BADA  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Türkmen Matalları (Bilmeceleri)(Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi İncelemesi-Metin ve Çeviri)
06.07.1999Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ş. Halûk AKALIN
 
975Mehmet KIPÇAK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Şeyhi!nin Hüsrev ü Şirin Mesnevisindeki Kişiler ve Eserin Şekil, Dil, Üslup İncelemesi
30.06.1999Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. İ.Çetin DERDİYOK
 
976Yılmaz EVAT  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Haldun Taner'in Kızıl Saçlı Amazon, Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, Ay Işığında Çalışkur Adlı Hikaye Kitaplarında Tasarlama Kipleri ve Tasarlama Anlamındaki Diğer Kullanımlar
23.02.1999Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Mehmet ÖZMEN
 
977Begüm ÇELİK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Özbek Halk Makalları (Metin-Gramer-İndeks)
02.10.1998Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.A.Deniz ABİK
 
978Fatma SEZGİN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Günümüzde Şanlıurfa Kısas Köyü Aşıklık Geleneği ve Kısaslı Aşıklar
25.09.1998Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Erman ARTUN
 
979Durmuş Ali ÇIRAKLI  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Kani'nin Manzum Letaifnames (İnceleme-Metin)
25.09.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mine MENGİ
 
980Ayşe BAŞÇETİNÇELİK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri Doğum-Evlenme-Ölüm
17.09.1998Y.LisansDanışman: Doç. Dr.Erman ARTUN
 
981Ali TAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi İncelemesi -Metin ve Çeviri>
12.09.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ş. Halûk AKALIN
 
982S. Sibel İZZİ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Kıssa-i İbrahim Bin Edhem
24.08.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İ. Çetin DERDİYOK
 
983Nuray YAZICIOĞLU  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Attila İlhan'ın Romanlarında İttihat ve Terakki
07.05.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç.Dr. Mustafa APAYDIN
 
984Mustafa YILMAZ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Saltuk-name'nin II. Cildindeki Birleşik Cümleler Üzerine Bir Çalışma
29.04.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ş. Halûk AKALIN
 
985Aslıhan ÜNLÜESER  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Orhan Kemal'in Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile Romanlarında Tasarlama Kiplerinin Anlam Açısından İncelenmesi
29.04.1998Y.LisansDanışman: Doç Dr. Mehmet ÖZMEN
 
986Bayram ÇELİK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Fuzuli'nin Leyla vü Mecnun Mesnevisi İle Hamdullah Hamdi'nin Yusuf'u Züleyha Mesnsvisnden İnsan Psikolojisi
28.04.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mine MENGİ
 
987Melek KETRE  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana Masalları Araştırması
03.04.1998Y.LisansDanışman: Doç. Dr.Erman ARTUN
 
988Yunis GÜNDÜZ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Nef'i'nin Kasidelerinde Tarihi Perspektif
02.03.1998Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mine MENGİ
 
989Mehmet Ali KURUTAŞ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Sürgün`de Birleşik Eylemler (Yapıları ve Zaman Kılınışları)
28.11.1997Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.A.Deniz ABİK
 
990Rizvan YILDIZHAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Fuzuli, Baki, Nef`i ve Nedim Divanları`nda İç Mekan
16.10.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mine MENGİ
 
991Vicdan DOĞAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Yakup Kadri Karaosmanoğlu`nun Hikayelerinde Şart Ekiyle Kurulmuş Şart Cümlelerinin Yapı ve Anlam Bakımından İncelenmesi
19.03.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Ş.Haluk AKALIN
 
992Müfide ÖTER  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Kemal Tahir`in Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu ve Yol Ayrımı Adlı Eserlerinde Geniş Zaman Kipi`nin Yapı ve Anlam Bilim Bakımından İncelenmesi
24.10.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Ş.Haluk AKALIN
 
993Bekir COŞKUN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Yaşar Kemal`in Romanlarındaki Folklorik Öğeler
16.10.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Erman ARTUN
 
994Caştegin TURGUNBAEV  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Ertöştük Destanında Birdirme Kipleri Çekimleri
20.09.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Ş.Haluk AKALIN
 
995Aydın KIRMAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Necati Bey Divanı`nın İlk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden İncelenmesi
20.09.1996Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Mehmet ÖZMEN
 
996Uğur AVŞAR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Müyessiretü`l-Ulum
19.09.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.A.Deniz ABİK
 
997Mahmut AKSÜT  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Ahmet Hamdi Tanpınar`ın Huzur Romanında Birleşik Cümle
11.09.1996Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Mehmet ÖZMEN
 
998Osman TURGUT  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana`da Aşıklık Geleneği ve Yaşayan Adana`lı Aşıklar (Derleme-İnceleme)
08.03.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Erman ARTUN
 
999Gülcan MAY  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Proben`deki Şor Türklerine Ait Metinler Üzerinde Dil Çalışması
06.03.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Ş.Haluk AKALIN
 
1000Işıl ÇOKUĞURLUEL  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Türkiye Türkçesinde Eksiltili Anlatım ve Eksiltili Cümle
06.03.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Ş.Haluk AKALIN
 
1001Nilgün ÇIPLAK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 İçel Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma
01.11.1995Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Erman ARTUN
 
1002Jale ÖZTÜRK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Meczub Divâni (İlk 38 Varak)`Abda`l- Aziz Hoca Metin- İnceleme-Sözlük
18.09.1995Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZMEN
 
1003Huri DALGINTEKİN ÖVEN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Tarsus Adet ve İnanmaları
28.08.1995Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Erman ARTUN
 
1004Mümtaz KAYA  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Yaşar Kemal`in İnce Memed I-II Adlı Eserindeki Eylemlerin Kılınış ve Görünüş Yönünden İncelenmesi
09.03.1995Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÖZMEN
 
1005Kâtibe NAR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Soru Edatıyla Kurulmuş Soru Cümlelerinin İncelenmesi
09.03.1995Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Ş.Haluk AKALIN
 
1006Muna YÜCEOL ÖZEZEN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Gelibolu'lu Mustafa Ali'nin Hilyetü'r-ricali : Metin- Gramer-Dizin
14.09.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZMEN
 
1007Refiye OKUŞLUK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana Efsaneleri Araştırması
12.09.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Erman ARTUN
 
1008Zekiye ÇAĞIMLAR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana Yöresi Yatır Ziyaret ve Ocaklara Bağlı Olarak Anlatılan Efsaneler
12.09.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Erman ARTUN
 
1009Nesibe KARDAK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Süheylü Nev- Bahar'da Fiiler
22.04.1994Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Ş.HaluK AKALIN
 
1010Zeynel Abidin AYGÜN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Bağdat'lı Ruhi Divanı'nda Rind ve Zahid Tipleri
10.10.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mine MENGİ
 
1011Rıza GÜL  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Kilis Merkez ve Köyleri Ağızları
15.09.1993Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Ş.Haluk AKALIN
 
1012Hanife Dilek BATİSLAM  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Nedim Divanında Mahallileşme
10.08.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mine MENGİ
 
1013Bülent ARI  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Karacaoğlan'da Benzetme ve Nitelemeler
10.01.1993Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZMEN
 
1014Faruk YILDIRIM  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Şiir ve Cinayette Cümle
04.03.1992Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZMEN
 
1015Muammer GÜRBÜZ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Romanlarında Kültür Ögelerine Bakış
28.06.1990Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mine MENGi
 
1016Kenan ERDOĞAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Fuzuli Divanı'nda Kozmografya ve Tabiat
20.02.1989Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mine MENGİ
 
1017Mustafa GÜNEŞ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Hüzni Divânı-II. (İnceleme-Metin-İndeks)
30.01.1989Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mine MENGİ
 
1018Nurcan SARI  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Türk Halk Şiirinde Atasözleri (Biçim ve İşlevleri Bakımından)
17.09.1988Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Fuat ÖZDEMİR
 
1019İ.Çetin DERDİYOK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Cemâli Divânı (İnceleme-Metin)
14.09.1988Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Mine MENGİ
 
1020Betül GÜLERYÜZ ADAMHASAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Kavramsal Eğretileme Yoluyla Öbek Eylemlerin Öğretimi Ve Öğrenilmesi
05.02.2014Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Jülide İNÖZÜ
 
1021Özge KUTLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 AN INVESTIGATION OF VERB ISLANDS IN TURKISH AND ENGLISH LANGUAGE COURSEBOOKS USED AT PRIMARY SCHOOL LEVEL
23.01.2014Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hatice SOFU
 
1022Cemile Bahar BALABAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İngilizce’ Deki İşteşlik Adıllarının Kullanımı Üzerine: Anadil Konuşurları İle Anadili Konuşuru Olmayan Öğrenci Yazımlarının Bir Analizi
10.01.2014Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Cem CAN
 
1023Bekir Mert OKAY  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İNGİLİZCEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN İÇGÖRÜ VE DUYGU ANLAMLI KİPLİK FİİLLERİNİ KULLANIMLARI
27.12.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hatice SOFU
 
1024Tarık ATALAR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Taboo Oyununun Öğrencilerin İngilizce Konuşma Akıcılıkları Üzerine Etkileri
27.12.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hatice ÇUBUKÇU
 
1025Tolunay EKİZ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ HAZIRLIK SINIFLARINDA KAYNAK KÜLTÜRÜ KULLANARAK OKUMA BECERİSİNDEKİ ÖZ ETKİLİLİĞİN ARTIRILMASI
13.08.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ebru ŞİRE KAYA
 
1026Stefan RATHERT  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Usıng Bılıngual Technıques In Teachıng Efl To Turkısh Learners: Effects On Self-Effıcacy And Learner Perceptıon (A Case Study)
30.07.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Neşe CABAROĞLU
 
1027Didem KARAKUZULAR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Sirali Eleştirel Düşünce Görevleri Ile Yabanci Dil Olarak Ingilizce Öğrenen Öğrencilerin Eleştirel Becerilerini Geliştirme
29.07.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Yasemin KIRKGÖZ
 
1028Ebru GENÇ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE GENÇLİK EDEBİYATININ YERİ: İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN EDEBİ METİNLERİN OKUNMASI KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLARI
27.05.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erdoğan BADA
 
1029Ertan ALTINSOY  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Bağlamsal Faktörlerin Ingilizce Öğretmenlerinin Inançlari Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi
25.04.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Zuhal Okan
 
1030İlyas YAKUT  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İngilizce Öğrenen Yetişkin Türk Öğrencilerinin Aradil Gelişimi: Anadil Ve İkinci Dil Tabanlı İletişim Stratejisi Kullanımı
09.04.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erdoğan BADA
 
1031İlyas YAKUT  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İngilizce Öğrenen Yetişkin Türk Öğrencilerinin Aradil Gelişimi: Anadil Ve İkinci Dil Tabanlı İletişim Stratejisi Kullanımı
09.04.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erdoğan BADA
 
1032Ayşegül UYSAL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Blog Tabanlı İngilizce Dilbilgisi Ders İşlenişinin Değerlendirilmesi
29.11.2012Y.LisansDanışman: Doç Dr. Yonca ÖZKAN
 
1033Ferhan KARABUĞA  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Yetişkin Dil Öğrencileriyle İşbirlikçi Stratejik Okuma: Okumaya İşbirlikçi Ve Yansıtmacı Yaklaşım
12.07.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ebru ŞİRE KAYA
 
1034Fatma SOYSAL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Etkinlik Destekli Dil Öğretiminin İlköğretim İngilizce Sınıflarında Uygulanması
23.01.2012Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Ebru ŞİRE KAYA
 
1035Dursun TÜRKEŞ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Bütüncül Fiziksel Tepki Yöntemine Dayalı Hikâye Anlatımının 5. Sınıf Öğrencilerine Kelime Öğretimindeki Rolü
26.12.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Rana YILDIRIM
 
1036Mustafa ÇOBAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Hangi Ortaç Adılı İle Ortaç Tümceciklerinin Türk Üniversite Öğrencilerin Yazılı İngilizcesinde Kullanımı
29.11.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç.Dr. Cem CAN
 
1037Yunus Emre AKBANA  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İkinci Dil Olarak İngilizcedeki Varsayımsal Şart Kipi Üzerine Derlem Temelli Bir Çalışma
22.11.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cem CAN
 
1038Özlem SARKMAZ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İskenderun’da Bulunan Teknik Ve Meslek Liseleri Öğrencilerinin Dil Öğrenimine Karşı Tutumları
13.09.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM
 
1039Hasan AHKEMOĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Yabancı Dil Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğretmenine İlişkin Metaforik Algıları
25.08.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Aynur Kesen
 
1040Mahmut ÖZKAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açılarına Göre Sosyal Yapılandırmacı Sanal Öğrenme Ortamlarının Konuşma Becerilerine Etkisi
05.08.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Gülden İLİN
 
1041Can ŞAKIRGİL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Türkçede Ve Amerikan İngilizcesinde İltifat Etme Ve İltifata Cevap Verme Söz Eylemleri’nin Biçim Ve İçerik Açısından Karşılaştırılması
07.07.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hatice ÇUBUKÇU
 
1042Gülten GENÇOĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Strateji-Temelli Eğitim Vasıtasıyla Yetişkin Dil Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi
01.07.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan BEDİR
 
1043Zehra KÖROĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Dosyalama Ve Eşzamanlı Olmayan Bilgisayar Destekli İletişim Yoluyla Elt Öğrencilerinin Yazı Yetisindeki Sonuçları
30.05.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM
 
1044Özlem AYAS  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Ve Mesleki İngilizce Dil İhtiyaçları
26.04.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Yasemin KIRKGÖZ
 
1045Seda UĞURLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Işbirlikçi Öğrenme Kurami Ile Öğrencilerin Eleştirel Düşünce Bacerilerini Geliştirme
30.12.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fehmi Can SENDAN
 
1046Ferda İLERTEN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İkinci Dilin Birinci Dildeki Eşdizimsel Bilgi Üzerine Etkisi: Türkçe’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Durumu Üzerine Vaka Çalışması
30.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cem CAN
 
1047Esra ÖRSDEMİR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Türkiye’de İlköğretim Sınıfları İngilizce Derslerindeki Alternatif Değerlendirme Yöntemleri: Performans Görevlerinin İncelenmesi
06.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç Dr. Rana YILDIRIM
 
1048Çiğdem KABAHARNUP  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Türkiye’de Yabancı Dil Öğreniminin Değerlendirilmesi: Öğretmenlerin Bakış Açısı
03.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Gülden İLİN
 
1049Zübeyde AYKAÇ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Öğrenme Stratejileri Yardımıyla Dinleme Ve Konuşma Becerilerini Geliştirmek
03.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan BEDİR
 
1050Nermin ARIN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Hazırlık Sınıfından Birinci Sınıfa: Bir Yıllık İngilizce Hazırlık Sürecinin Dil Yeterliği Ve Üniversiteye Uyum Sağlama Üzerindeki Geçişsel Etkilerinin Araştırılması
23.08.2010Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Zuhal OKAN
 
1051Gökçe DİŞLEN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İngiliz Dili Eğitimi Bağlamında Öğrencilerin Ve Öğretim Elemanlarının Öğrenci Özerkliği Ve Pskilojik İyi Olma Durumu Arasındaki İlişki Konusundaki Algıları
10.08.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Gülden İLİN
 
1052Esma BİRİCİK  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Okul Öncesi Öğrencilerinin Sınıf Ortamında İngilizce Öğrenme Motivasyonlarının Sağlanması
04.08.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Yonca ÖZKAN
 
1053Eda ÜNAL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İngiliz Dili Eğitimi Alanında Öğretmenlere Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programlarının Bir Değerlendirmesi
28.06.2010Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Zuhal OKAN
 
1054Abdullah ÇOKPARLAMIŞ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Kubaşık Öğrenme Yönteminin Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Üzerindeki Etkisini
18.06.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Gülden İLİN
 
1055Didem ARIN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Materyal Yönetimi/ Ele Alımı: İlköğretim Öğretmenlerinin Çocuklar İçin Tasarlanmış Destekleyici İngiliz Dili Öğretimi Materyallerinin Etkili Kullanımının Farkındalığı
26.03.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Gülden İLİN
 
1056Ebru KAYA  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Okuma Becerilerinin Yabancı Dili İngilizce Olan Türk Öğrencilerinin Anlama Becerileri Üzerindeki Rolü
18.01.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan BEDİR
 
1057Fatih AKAY  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Yabanci Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Etkili Sunum İçin Sözsüz İletişim
30.12.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Yasemin KIRKGÖZ
 
1058Ahu ÖZDEMİR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Yansitici Öğretmen Olmak Üzerine Bir Eylem Araştirmasi: Bir Türk Ilköğretim Okulundan Kritik Olaylar
28.12.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Zuhal OKAN
 
1059Netice ALTUN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Ingilizcenin Yetiskin Bir Türk Tarafindan Ikinci Dil Olarak Edinimi (Vaka Çalişmasi)
25.09.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hatice SOFU
 
1060Aydın FIRAT  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Çocukların İngilizce Öğrenmeye Karşı Olan Tutumları Üzerine Bır Çalışma
25.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç Dr. Fehmi Can SENDAN
 
1061Taylan ALTINKAMIŞ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Dil Ve Içerik Bütünleşik Öğrenme Ve Güdülenmenin Dil Öğrenmedeki Ilişkisi Üzerine Vaka Çalişmasi
09.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Jülide İNÖZÜ
 
1062Songül ÇELEBİ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ve Kaygılara İlişkin Öğrenci Ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
04.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Neşe CABAROĞLU
 
1063Özden AKYOL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Türkçenin İki Dilli Bir Çocuk Tarafından Edinimi: Bir Durum Çalışması
31.08.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hatice SOFU
 
1064Yeşim DOĞAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Öğretmen Ve Öğrenci Gözüyle Çocuklara Ingilizce Öğreten Öğretmen Profili
31.08.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Rana YILDIRIM
 
1065Çağatay ER  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Adana, Aladağ İlçesindeki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin İngilizce Dil Tutumları
10.06.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Şehnaz ŞAHİNKARAKAŞ
 
1066Aslı ÖKTEN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Yabanci Dil Ortaminda Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamasinin Öğrencilerin Dil Yeterliği Ve Dil Öğrenimine Olan İnançlari Üzerindeki Etkileri: Vaka Çalişmasi
10.06.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç Dr. Şehnaz Şahinkarakaş
 
1067Sezer Alper ZEREYALP  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İngiliz Dili Eğitimi Bölümlerinde Görevli Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Destekli Dil Öğretimine Yönelik Tutumları (Türkiye Devlet Üniversiteleri)
27.03.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Neşe CABAROĞLU
 
1068Berna BALCI  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Comparatıve Study On The Performance Of Requests And Apologies By Turkish And American Teenagers: A Pragmatıc Competence Point Of View
06.01.2009Y.LisansDanışman: Asst. Prof. Dr. Hatice ÇUBUKÇU
 
1069Gülsüm ÖZEROL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İlköğretim Okullarındaki İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimine Karşı Algıları
02.01.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Yasemin KIRKGÖZ
 
1070Özlem ÜNSAL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Fen Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Alanlarındaki Akademik Makalelerde Kullanılan Üst Söylem Belirleyicilerinin Karşılaştırmalı Çalışması
24.10.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hatice ÇUBUKÇU
 
1071Bengü YAPICI  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Dil Ediniminin İlk Aşamalarında Üye Yapısının Gelişimi
10.10.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hatice SOFU
 
1072Esra PAKSOY  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Effects Of Process Drama On Enhancement Of Self-Esteem And Oral Skılls In Englısh Language Classroom
29.08.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erdoğan BADA
 
1073Emel UÇAR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Match/Mısmatch Between Language Used In Chıld Books And Actual Language Used As Measured By Turkısh Cdı
06.08.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hatice SOFU
 
1074Melike YÜCEL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Improving Thinking Skills Of Young Learners Through Task-Based Learning
30.07.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan BEDİR
 
1075Reyhan AĞÇAM  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Second Language Acquisition Of Any-Type Negative Polarity Items (Npis) In English By Turkish Adult Learners
30.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cem CAN
 
1076Güncel ARIKAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Textbook Evaluation In Foreign Language Teaching : Time For English, Grade 4 Teachers’ And Students’ Views
25.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Rana YILDIRIM
 
1077Ela GÜRSOY  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Noticing Of Formulaic Sequences By Turkish Learners Of English
23.06.2008Y.LisansDanışman: Assist. Prof. Dr. Abdurrahman KİLİMCİ
 
1078Selvihan DEMİR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Evaluatıon Of Thınkıng Skılls In Elt Course Books At Prımary And Secondary Levels: Teachers’ Poınt Of Vıew
20.06.2008Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Jülide İNÖZÜ
 
1079Deniz KARAGÖL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Promoting Learner Autonomy To Increase The Intrinsic Motivation Of The Young Language Learners
20.06.2008Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Jülide İNÖZÜ
 
1080Fatma Pınar TORUN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Contextualized Language Instruction: Exploring The Role Of Authentic Animated Stories On The Attitudes Of Young EFL Learners Towards Learning English
19.06.2008Y.LisansDanışman: Asst. Prof. Dr. Rana YILDIRIM
 
1081Deniz DOKUR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Evaluation Of The Use Of Educational Software In EFL Classrooms: Teachers’ And Students’ Perspectives
17.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Zuhal OKAN
 
1082AYŞEGÜL DEMİR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Görev Temelli Okuma Aktivitelerinin İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Davranış Ve Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisi
09.05.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Gülden İLİN
 
1083Ayça DİNÇER  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Discourse Analytical Study On Teachers’ Oral Instructions In ELT Classrooms
04.04.2008Y.LisansDanışman: Yar. Doç.Dr. Hatice ÇUBUKÇU
 
1084Gülistan Çiçek ÖZKUL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Readers’ Emotıonal Involvement In Readıng L2 Short Stories
27.12.2007Y.LisansDanışman: Asst. Prof. Dr. Tijen TÜRELİ
 
1085Zekeriya HAMAMCI  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Use Of Hedges In Research Articles By Turkish Interlanguage Speakers Of English And Native English Speakers In The Field Of Social Sciences
28.09.2007Y.LisansDanışman: Asst. Prof. Dr. Abdurrahman KİLİMCİ
 
1086Özlem ATAY  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Poetry In Primary School EFL Classroom: A Language Based Approach
26.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Tijen TÜRELİ
 
1087Ayşe Seda GÜLLÜ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Evaluation of English Program at Kozan Vocational School of Çukurova University: Students’ Point of View
25.09.2007Y.LisansDanışman: Assist. Prof. Dr. Jülide İNÖZÜ
 
1088Cihan TEKİN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Implied Meaning in Dramatic Texts : An ELT Context
21.09.2007Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hatice SOFU
 
1089Raziye KÜTÜK  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Effect Of Mnemonic Vocabulary Learning Strategies And Story Telling On Young Learners’ Vocabulary Learning And Retention
14.09.2007Y.LisansDanışman: Asst. Prof. Dr. Julide İNÖZÜ
 
1090Aysun YURDAIŞIK  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Teachers’ Views About And Approaches To Reading Instruction And Reading Strategies
07.09.2007Y.LisansDanışman: Assist. Prof. Dr. Neşe CABAROĞLU
 
1091Eliz CAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Art And Craft Activities In Vocabulary Teaching: A Case Study With The 5th Grade Students At A State Primary School
29.06.2007Y.LisansDanışman: Asst.Prof.Dr. Jülide İNÖZÜ
 
1092M.Pınar BABANOĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Acquisition Of English Dative Alternation By Turkish Adult Learners Of English
15.06.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cem CAN
 
1093Şükrü Çetin İLİN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Ev Aluation Of On-Line Language Course At Adana Vocational School Of Çukurova University
10.10.2006Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Jülide İNÖZÜ
 
1094Ayşe Uğur ARIKDAL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Conversatıonal Analysıs Of Classroom Dıscourse In ELT Context At Çukurova Unıversıty
26.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hatice SOFU
 
1095Pınar SİVASLIGİL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Gender Ideology in 6th, 7th and 8th Grade English Coursebooks Published by the Turkish Ministry of Education
26.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hatice ÇUBUKÇU
 
1096Rifat GÜR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Comparison Of Actual And Preferred Classroom Learning Environment As Perceived By Teachers And Students At YADIM
22.09.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Zuhal OKAN
 
1097Süleyman Sedat ÇAVDAR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 INCREASING EFL TEACHERS' A W ARENESS ON GLOBAL ISSUES IN EL T CLASSROOM
22.09.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Zuhal OKAN
 
1098Evşen Nuriye ÜNAL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Investigation Into The Role Of Interactive Vocabulary Instruction On Learners' Vocabulary Knowledge
08.09.2006Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Rana YILDIRIM
 
1099Serdar Mehmet BAL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Teachers’ Perceptions of Communicative Language Teaching (CLT) In Turkısh Efl Setting Theory vs. Practıces
10.08.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erdoğan BADA
 
1100Selma (USLU) KOYUNCU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Effect Of The European Language Portfolio On Learner Autonomy For Young Learners
10.08.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Şehnaz ŞAHİNKARAKAŞ
 
1101Ahmet BAŞAL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Use Of First Person Pronouns: A Corpus Based Study Of Journal Articles
29.07.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Erdoğan BADA
 
1102Filiz DUR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Understanding Metaphor: A Cognitive Approach Focusing On Identification And Interpretation Of Metaphorsin Poetry
18.07.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Tijen TÜRELİ
 
1103Zeynep ALTINEL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Student Misbehaviour In Efl Classes: Teachers' And Students' Perspectives
07.07.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Neşe CABAROĞLU
 
1104Özlem KURTOĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Study On The Passivisation Errors Of Turkish Learners Of English As A Foreign Language
20.06.2006Y.LisansDanışman: Assoc. Dr. Hatice SOFU
 
1105Feyza KESKİN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Study On Improving Critical Thinking Skills Of 6th Grade Students Through Authentic Learning And Authentic Assessment
14.06.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hasan BEDİR
 
1106Esra ÖZBEBEK  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Ev Aluation Of Efl Teachers' Classroom Applications Of Total Quality Management Principles In State Primary Schools
14.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Dr. Rana Yıldırım
 
1107Burcu Burçay ATİK  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Effect of Strategies-Based Instruction on Speaking Skills of High School Students
09.02.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan BEDİR
 
1108Duygu İŞPINAR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Study on Teachers' View about ELT for Young Learners
28.11.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan BEDİR
 
1109Esra ALTUNKOL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Acquisition of English Syntactic Movement by Adult Turkish Learners
11.07.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cem CAN
 
1110N. Başak TAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Action Research Study on Protfolio Assessment in a Process Writing Class With Seventh Grade Students in a Primary State School
23.09.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hülya YUMRU
 
1111Selcan HANCIOĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Vocabulary Learning Strategies Employed by Anatolian High School Students
06.09.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç . Dr. Jülide İNÖZÜ
 
1112Gökhan Edge YAPICI  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Language Learning Employed by Postgraduate Students of Social and Basic/Applied at Yadim
16.07.2004Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan BADA
 
1113Selma DURAK  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Importance of Students' and Their Teachers' Perceptions About ELT Activities
12.09.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Türkay BULUT
 
1114Diser ERTEKİN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Effects of Bilingualism on Early Language Acquisition
27.06.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hatice SOFU
 
1115İlkay ÇELİK  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Availability Of Universal Grammar To Turkish Adult Learners Of English:
19.06.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cem CAN
 
1116Eda BÜYÜKNİSAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Resetting Process Of The Pro – Drop And Head Parameters In German – Turkish Bilingual Adults Acquiring English
19.06.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Türkay BULUT
 
1117Meral ŞEKER  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Attitudes Toward Language Learning: A Sociolinguistic Study Of Preparatory Students
06.06.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Zuhal OKAN
 
1118Ayşe KIZILDAĞ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Use of Rubric to Develop Essay-Writing Skills of EFL Learners
20.06.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Sema TUNCEL
 
1119Hülya ARSLAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Use of Referential and Represantational Texts in Literature Classes in ELT Departments
28.12.2001Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Zuhal OKAN
 
1120Melike KÜBLÜ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Modification Of Classroom Activities By Teachers Teaching Both Primary And Secondary School Classes
05.10.2001Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hatice SOFU
 
1121Bikem SEÇEN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Needs Analysis: The Feasibility of Collaboration Between mechanical Engineering and Electric And Electronics Engineering Departments and YADİM
03.10.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Özden EKMEKÇİ
 
1122Yeşim KEŞLİ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Pragmatic Development of Turkish Children in L 1 Acquisition
10.09.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. F. Özden EKMEKÇİ
 
1123Yonca ÇAYLAKLI  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Accessibility to Universal Grammer in Child Second Language Acquisition: The Acquisition of the Governing Category Parameter by Turkish Child Learners of English
10.08.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. F.Özden EKMEKÇİ
 
1124Aynur KESEN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 L2 Learners' Self-Image : A Study on Strategies Employed In Reading Short-Stories In L1 and L2
08.10.1999Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Tijen TÜRELİ
 
1125Eda HALAÇOĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Effects on Learners' Preconception About Language Learning on Their Success
08.10.1999Y.LisansDanışman: Yrd. Doç Dr. Fehmi Can SENDAN
 
1126Ayşe GÖRGÜN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Impact of Pedegogical and Methodological Courses on Student-Teachers' Thinking
08.10.1999Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Türkay BULUT
 
1127Kerim ÜNAL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Use of Cognitive Skills In Reading And Reading Tests
05.10.1999Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Erdoğan BADA
 
1128Döndü EMELİ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Communicative Approach and Its Implications to Grammar Teaching and Learning
06.07.1999Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Erdoğan BADA
 
1129Meltem HALAÇOĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Effect of Cognitive Styles on Learner References
06.07.1999Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fehmi Can SENDAN
 
1130Ali AVŞAR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Professional Roles of EFL Traince Teachers In Teaching Practicum
01.06.1999Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hatce SOFU
 
1131Ebru ŞİRE  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Language Learning Strategies of 8th Grade Students In A State Junior High School In Adana
22.03.1999Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hatice SOFU
 
1132Seyhan GÜNEŞER  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Role of Participant and Content of Discourse in Bilingualism
30.09.1998Y.LisansDanışman: Prof. Hatice SOFU
 
1133Seden TUYAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Indentification and Description of the Reading Strategies Used by Freshmen Students Through Think-Aloud Protocols
12.05.1998Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Zuhal OKAN
 
1134Gülcihan ODABAŞI  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Evaluation of Methodology Courses (Turkish and English) in English Language Teaching Department at Çukurova University : Teachers' and Students' Point of Wiev
10.05.1998Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Zuhal OKAN
 
1135Gülden İLİN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Influence of Belief Systems on Language Learning
16.04.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç Dr. Hatice SOFU
 
1136Cahide ELİSE TOPLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Reliability of Profficiency Tests: A Comparative Study
11.03.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Hatice SOFU
 
1137Meryem AKÇAYOĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Role of Reading upon the Development of Writing Skills
05.02.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1138Cem CAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Acquisition of the comprehension of YesğNo question particle -mL with case markers in Turkish: A cross sectional study
05.01.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1139Jülide NAZİK İNÖZÜ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Criteria in Selecting English Language Teaching Course books: Teachers` and Student`s Point of View
02.01.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Zuhal AKÜNAL OKAN
 
1140Sibel BİÇER  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Item Analysis of Achievement Test as Measured Through the Syllabus Item, Course Book Item and the Test Item
22.11.1995Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Hatice SOFU
 
1141Gülden TÜM  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Study on Vocabulary Improvement Trought Extensive Reading
28.09.1995Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hatice SOFU
 
1142Gülsun KORKMAZ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Study On The Effect Of The Teachers' Perceptions Reading Their Roles On The Organizational System At YADIM
05.10.1994Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1143Leyla Mesude MARTI  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Analysis of Code-Switcking Behavior of Turkish-German Bilinguals at Çukurova University
27.06.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Zuhal AKÜNAL
 
1144Çiğdem AYSEN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 English Language Education in Tourism Schools at University Level in Turkey
21.02.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Erdoğan BADA
 
1145Arzu ŞENDAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Teaching Listening Comprehension An Assessment of Listening Course Materials Used at the Foreign Languages Center, University of Cukurova
21.02.1994Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Erdoğan BADA
 
1146Neşe ÜNAL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Evaluation of Teaching Practice From The Point of View of The Language Teaching Medhods : Implementation And Theory In Teacher Education
16.09.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1147Hilal ÜN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Advantages of Testing Writing Skills Through Video
20.01.1993Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1148Hasan BEDİR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Cultural Significance in Foreign Language Learning and Teaching with Special Emphasis on Reading Comprehension
11.09.1992Y.LisansDanışman: Doç.Dr.John T. WEBB
 
1149Gaye BERKTİN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Application Of Drama Techniques (Role play and Games) English Language-Teaching Syllabus at Pre-Intermediate Level
16.06.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1150Münire Gül SEKİTMEZ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Effect Of Intonation on Spoken Utterances
16.06.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1151Rezzan ALTUNBAŞ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Comparison of Comprehensibility of Modified and Unmodified Reading Materials in E.L.T.
08.11.1991Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1152Rana YILDIRIM  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Improving Writing Skills in Large Classes In High Schools Through Group And Pair Work
21.05.1991Y.LisansDanışman: Doç.Dr.John T.WEBB
 
1153Tuba BADA  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Second Language Acquisition Words Enhanced by Actions-A Case Study of an American and a Turkish Child
12.04.1991Y.LisansDanışman: Doç.Dr.John T. WEBB
 
1154Abdulkadir TURGAY  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Analysis of the Oral-Proficiency Examination Given to Screen Students Admitted to ELT Department in the 1989-1990 Academic Year
12.04.1991Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1155Tijen TÜRELİ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Survey On The Use of Poetry in English Language Teaching Classes
04.06.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1156Türkay (ÖZTAŞ) BULUT  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Communucative Activities with Children Learning English In Primary Schools
04.05.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1157Yasemin KIRKGÖZ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Complete English-for-Specefic-Purposes Syllabus for Agricultural Economics
24.04.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.John T.WEBB
 
1158Abdurrahman KİLİMCİ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Reduced Forms : Features Of Spoken English And Their Effect On Comprehension Percentage in Learners of English
03.03.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.John T. WEBB
 
1159Gülten HERGÜNER  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Evaluation of The Graduate Level Preparatory Course as a Needs Assessment for A New Syllabus Desing for Basic Sciences
21.02.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.John T. WEBB
 
1160Gönül GÜNER  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Study On The Purification Of Turkish Between 1930 and 1989
04.01.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.John T. WEBB
 
1161Fehmi Can SENDAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Communicative Approach to Language Teaching and Its Influences On Developing Students' Communicative Competence
04.01.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.John T. WEBB
 
1162Hatice SOFU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Acquistion of Case Markers in Turkish : A Cross Sectional Study
11.04.1989Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1163Erdoğan BADA  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Interference Turkish Case-markers Transfer to English Propositional Utterances
07.03.1989Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1164Adnan BİÇER  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Transfer of Reading Skills From First Language to Second Language
07.03.1989Y.LisansDanışman: Doç.Dr.John Terrance WEBB
 
1165Zuhal AKÜNAL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Teaching Reading Skills In A Foreign Language Through Natural Approach
05.01.1989Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
1166Bahar KAHYA  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Bertolt Brecht’in ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ Alı Eseri İle Atıf Yılmaz’ın ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ Adlı Filminin Karşılaştırmalı Yazınbilim Çerçevesinde Medyalararasılık/Sanatlararasılık Bağlamında Uygulayıcı Bir Çalışma
01.03.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cavidan ÇÖLTÜ İMREN
 
1167Rıdvan GÜL  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Almanca Öğrenenlerin Motivasyon Problemleri Ve Bunların Aşılmasına Yönelik Etkili Öğrenme Stratejileri
29.08.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ergün SERINDAĞ
 
1168Derya USLU  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Almanca Öğretmenliği Bölümlerinde Verilen Formasyon Ve Alan Derslerinin İlk Ve Ortaöğretime Uygunluğu
21.06.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Yasemin DARANCIK
 
1169Hava Hale İNCE  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Şinasi Dikmen ve Osman Engin Eserlerinde Hiciv Üzerine
07.06.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Silvia ZİNZADE AKINCI
 
1170Üzeyir DURU  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Elif Şafak “Aşk” Ve Feridun Zaimoğlu “Lıebesbrand” Adlı Eserlerinde “Aşk” Ve “Hüzün” İmgelerinin Diyalektik Çözümlemesi
30.11.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cavidan ÇÖLTÜ İMREN
 
1171Adem ALBAYRAK  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Almanya Yeni Göç Yasası Çerçevesinde Türkiye’de Uygulanan Almanca Dil Kurslarının Öğretbilimsel Açıdan Çözümlenmesi
20.10.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nihat YAVUZ
 
1172Mehtap BAYKAL  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Bertolt Brecht’ İn “DER KAUKASISCHE KREIDEKREIS ” Ve Wolfgang Borchert’ İn “DRAUßEN VOR DER TÜR” Adlı Eserlerinde 1945 Sonrası Alman Tiyatrosunun Teknik Ve İçeriksel Yönelimleri
26.09.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Silvia ZINZADE AKINCI
 
1173Ensa FİLAZİ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 İşlevsel Dilbilgisi Açısından Tarz Eylemlerinin Öğretimi Üzerine
09.05.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Ergün SERİNDAĞ
 
1174Mustafa Hakan YILDIZ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Necla Kelek’in “Dıe Fremde Braut” Ve Nuran Joerıssen’in “Süsser Tee” İsimli Eserlerinde ‘Öz’ Ve ‘Yabancı’ Kavramlarının İrdelenmesi
19.08.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cavidan ÇÖLTÜ İMREN
 
1175Yener ÇINIÇEV  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Deutschlehrer Als Klassenlehrer in Den Türkischen Grundschulen
02.02.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Tahir BALCI
 
1176Bahar ALBAYRAK  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Zur Beziehung Zwischen Der Motivation Und Dem Fremdsprachenverlust Nach Der Vorbereitungsklasse Bel Studierenden In Der Abteilung Für Deutschlehrerausbildung
21.12.2006Y.LisansDanışman: Yrd.Doç. Dr. Ergün SERİNDAĞ
 
1177Gül BAĞATIR  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Stilvergleich Zwischen Den Gedichten Von Vecihi Timuroglu Und Friedrich Schiller Und Die Diesbezügllche Didaktik Der
26.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Munise Yıldırım
 
1178Derya ACAR  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Die Syntaktische Valenz Deutscher Und Türkischer Verben Und Ihr Einfluss Auf Das Deutschlernen Türkischer Studierender
18.10.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Tahir BALCI
 
1179Mehmet IŞIK  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Übersetzungsmöglichkeiten der Adjektive vom Deutschen ins Türkische
01.01.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Tahir BALCI
 
1180Cafer BOZKURT  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Rechtschreibung Und Interpunktion Im Deutschen Und Türkischen
01.09.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Tahir BALCI
 
1181Orhan HANBAY  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Almanca ve Türkçe'deki Tamlamalarda Çeviri Güçlükleri ve Çözüm Önerileri
18.09.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Tahir BALCI
 
1182Arzu AYDIN (BÜYÜKŞAHİN)  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Im Rahmen Der Vergleichenden Literaturwissenschaft
20.09.1999Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Nazire AKBULUT
 
1183Ergün SERİNDAĞ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Leistungsmessung Und-Beurteilung Im Übersetzungsdidaktisch Relevanten Unterricht
09.09.1999Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Osman ASLAN
 
1184Ali Sami AKSÖZ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Übersetzungsprobleme Und -Schwierigkeiten In Rechtsbegriffen (Deutsch-Türkisch) Und Lösungsvorschlage
14.01.1999Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. H.Osman ASLAN
 
1185Şeyma ALPMEN  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Dil Yoluyla Bilinç Güdülenmesi
01.04.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Onur Bilge KULA
 
1186Nihat YAVUZ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Türkiye'de Germanistik Öğrenimin Turizme Katkıları
01.03.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Onur Bilgi KULA
 
1187Munise AKSÖZ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Emanzipatorische Tendenzen in der Deutschen und Türkischen Kinder Literatur
01.01.1996Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr.Nazire AKBULUT
 
1188Cavidan ÇÖLTÜ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Sprachpurismus in Deutschland Und in der Turkei-Eine Vergleichende Untersuchung-Dargestellt am Beispiel Von Joachim Heinrich Campe Und Nurullah Ataç
01.09.1994Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Onur Bilge KULA
 
1189Faik KANATLI  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Die deutsch-Türkischen Internationalismen im Linguistischen Wortschatz
01.06.1993Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Onur Bilge KULA
 
1190Aytekin KESKİN  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Propleme der Wiedergabe der grammatischen (Grund-) Begriffe des Deutschen im Türkischen (Almanca Dilbilgisi Terimlerine Türkçe Karşılık Bulmada Karşılaşılan Sorunlar)
01.01.1992Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Vural ÜLKÜ
 
1191Enver ÇOLAK  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Verglcich der Grammatik Werke Deutsche Grammatik-für die Auslander Van HelbigğBuschaun der Duden-Grammatik am Beispiel der Relativ Sâtze
01.07.1991Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Onur Bilgi KULA
 
1192Cemal SAKALLI  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 PHRASEOLEXEME ALS SPRACHLICHE UNIVERSALIEN Dargestellt am Beispiel der deutsch-türkishchen Phraseolexeme aus der Körperteilbezeichnung Hand Und Fuss
01.04.1991Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Onur Bilge KULA
 
1193Nevide AKPINAR  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Evaluative Analyse Der Landes-kundlichen Aspekte in Den Lehrwerken Für Das Fach Deutsch Als Fremdsprache An Ortaokul Und Lise
01.05.1990Y.LisansDanışman: Doç.Dr.Onur Bilge KULA
 
1194Hacı YILDIZ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Wortbilding İm Deutschen Und Türkischen
01.04.1989Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Vural ÜLKÜ
 
1195H. Osman ASLAN  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Zur Relevanz von Vorerfahrungen mit Literarischer Texten und deren Verstandnis-zur Rolle Literarischer Texte für einen Interkulturellen Dialog
01.04.1989Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Vural ÜLKÜ
 
1196Mehmet GÜNDOĞDU  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Die Wiedergabe des hochpolysemen Verbs 'nehmen' Und Zuzammensetzungen Mit den pröfwen,im Türkischen
01.03.1989Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Vural ÜLKÜ
 
1197Silvia ZİNZADE  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Die Nachkregsliteratur Und Heinrich Böll Seine Motive Und Figuren
01.08.1988Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Vural ÜLKÜ
 
1198Pınar AYDIN  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Robert Pinget’nin ‘‘Quelqu’un’’ Adli Romaninda Anlati Tekniklerinin İncelenmesi
24.06.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mediha ÖZATEŞ
 
1199Bahar KÖSE  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Fransızca Öğretiminde Şarkının Kullanımı
17.09.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mediha ÖZATEŞ
 
1200Bircan GÜRKAL  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Jean-Christophe Grange’nin Kizil Nehirler Adli Eserinde Karakterlerin Ve Anlatim Tekniklerinin Incelenmesi
29.08.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. A. Necmi Yaşar
 
1201Yusuf TOPALOĞLU  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Ve Tekniklerin Kullanım Sorunsalı
13.06.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doc. Dr. Nuran ASLAN
 
1202Altunay ÖZPOLAT  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Türkiye'de Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Fransızca Öğretiminde Kullanımı
20.01.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuran ASLAN
 
1203Derya GÜLFİL  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Fransızca Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Çoklu Zeka Kuramına Göre Değerlendirilmesi
29.06.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. A. Necmi YAŞAR
 
1204Pelin BATMAN  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Jean-Marie Gustave Le Clézio’nun Üç Romanında Yalnızlık Teması
29.06.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. A Necmi YAŞAR
 
1205Esmeray ÜNAL  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Fransızcanın İkinci Yabancı Dil Olarak Öğrenilmesinde Birinci Yabancı Dil İngilizcenin Ve Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Rolü
14.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuran ASLAN
 
1206Funda CİBAROĞULLARI  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Edebi Metinlerin Yabancı Dil Fransızca’nın Öğretiminde Kullanımı
10.05.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mediha ÖZATEŞ
 
1207Serpil NACAR  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 La Femme Et L' Amour Dans Les Romans De
22.11.2006Y.LisansDanışman: Prof.Dr. A.Necmi YAŞAR
 
1208Hayati ÇEVİK  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Drama Tekniğinin Kullanımı
15.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuran ASLAN
 
1209Gül AKÜZEL  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 İlköğretim 4-8. Sınıflarda Yabancı Dil Öğretimindeki Başarısızlık Nedenlerinin İncelenmesi
15.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mediha ÖZATEŞ
 
1210Kadriye SUSÜZER  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Enseignement Du Français Par Des Jeux
15.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mediha ÖZATEŞ
 
1211Metin TÜRKKUŞU  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 La Crıtıque De La Relıgıon Et Le Bonheur De L’homme Chez Voltaıre
12.09.2006Y.LisansDanışman: Prof.Dr. A. Necmi YAŞAR
 
1212Emine Soley ÖZDEMİR  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Les Nouvelles Approches Dans L'enseignement Des Langues Etrangeres
22.08.2006Y.LisansDanışman: Prof.Dr. A. Necmi YAŞAR 22 Ağustos 2006, 144 sayfa
 
1213Emine ÇAKAL  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 L'Utilisation D'Ordinateur et D'internet Dans L'enseignement Précoce De Langue Etrangère
19.01.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuran ASLAN
 
1214Mustafa MAVAŞOĞLU  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Analyse de la Narration et Des Personnages Dans Le Jardin Des Plantes De Claude Simon
12.09.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mediha ÖZATEŞ
 
1215Lütfiye TOKDEMİR  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Le Reflet des Mouvements de la Femme dans la Litte'rature du Moyen Age au Siecle des Lumieres en France
28.08.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mediha ÖZATEŞ
 
1216Nuray YİGENLER  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 La Traduction d'une Deuxiame Langue: Ses Essences Theoreques, Ses Limites et Ses Possibilites
27.08.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. Nuran ASLAN
 
1217Sultan Birgül ARSLAN  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Le Facteur De L'inconscient Dans Les Romens De Marguerite Dures
28.12.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. A. Necmi YAŞAR
 
1218Meltem BULCA  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 La Saurce Des Elemants Fantastiques Dans Les Contes De Guy De Maupassant: La Solitude, L'intimidation Et La Folie
28.12.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. A. Necmi YAŞAR
 
1219Leyla BURAKÇİN SÖNMEZ  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 L’art de Rethorique de Boris Vian dans Son Oeuvre ‘L’ecume des Jours
25.06.2001Y.LisansDanışman: Prof. Dr. A. Necmi YAŞAR
 
1220İffet TOKDEMİR  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 1960'tan Günümüze Türkçe ve Fransızca'da Yeni Türemiş Sözcükler
25.01.2001Y.LisansDanışman: Prof.Dr. A. Necmi YAŞAR
 
1221Nazik GÜLBEYAZ  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Alain Robbe-Grillet Et La Litterature Objective :Les Gommes, Le Voyeur Et La Jalousie
04.02.2000Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Erol KAYRA
 
1222Umut Hür YAŞAR  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Traduction Lans l'Emseigment des Langues e'trangẻrẻs
14.06.1999Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuran ASLAN
 
1223Volkan KOÇKAR  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Les Consequences Negatives Des Habitudes De La Langue Maternelle A L'apprentissage Du Français Crez Les Etudiants Turcs
01.07.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. A. Necmi YAŞAR
 
1224Ahmet TARCAN  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Voltaire`in Felsefi Öykülerinde İnsanın Eleştirisi
20.05.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Erol KAYRA
 
1225Haydar ULUSOY  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Etude compareedes methods et des manuels dans l`enseignement du français in France et en Turuie
07.01.1997Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Erol KAYRA
 
1226Pakize ÜNAL  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Fransız Uygarlığı ve Edebiyatı Karşısında Halit Ziya UŞAKLIGİL
24.09.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Necmi YAŞAR
 
1227Aşkın ÇOKÖVÜN  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 La Femme Sous Tous ses aspects chez Simone de Beauvoir
24.09.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Erol KAYRA
 
1228Çiğdem DOĞAN  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 İlkokul 4. Sınıf Çocuklarının Resimsel Anlatımlarına Kurgusal Metinlerin Katkısının İncelenmesi
12.07.2013Y.LisansDanışman: Prof. Birnur ERALDEMİR
 
1229İbrahim YILDIZ  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Leon Golub’un Resimlerinin Gerçeklik Alanı Olarak Savaş Fotoğrafları
13.06.2013Y.LisansDanışman: Prof. Suat KARAASLAN
 
1230Engin ASLAN  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Otto Dix, Pablo Picasso, Leon Golub Ve Fernando Botero’nun Savaş Temalı Resimlerinden Seçilmiş Örnekler Üzerine Bir İnceleme Çalışması
04.01.2013Y.LisansDanışman: Doç. Suat KARAASLAN
 
1231Türkan BARUTÇUOĞLU  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Sanatta Şiirsel Anlatımın Heykel Örneklerinde İncelenmesi
20.06.2012Y.LisansDanışman: Doç. Suat KARAASLAN
 
1232Sibel GÜN  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Uluslararası İstanbul Bienali Tarihçesi
13.09.2011Y.LisansDanışman: Doç. Mustafa OKAN
 
1233Firdevs SAĞLAM  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Türkiye’de Gelenekselleşmiş Uygulamalı Heykel Sempozyumları
17.05.2011Y.LisansDanışman: Doç. Suat KARAASLAN
 
1234Özgür ŞAHİN  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Figüratif Heykel Sanatında İnsan Bedeninin Kurgusal Dönüşümünün Kişisel Yaklaşımlar Üzerinden Değerlendirilmesi
21.01.2010Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Birnur ERALDEMİR
 
1235Özlem MURAZ  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Nur Koçak’in Pop Sanat, Foto-Gerçekçilik, Feminist Sanat Ve Posta Sanati Içerisinde Incelenmesi
22.10.2009Y.LisansDanışman: Doç. Mustafa OKAN
 
1236Erol ÇİTCİ  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Görsel Kültür Elemanı Olarak XX. Yy’da Afişin Toplumsal Süreçlere Etkisi
14.09.2009Y.LisansDanışman: Doç. Birnur ERALDEMİR
 
1237Sait TOPRAK  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Bir Sanatçı Tiplemesi Olarak Burhan Kum
11.09.2009Y.LisansDanışman: Doç. Mustafa OKAN
 
1238SELDA GÜMÜŞAY  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 İnsanın Yaşam Alanlarıyla Kurduğu İlişkinin Resmin Olanaklarıyla İncelenmesi
10.09.2008Y.LisansDanışman: Doç. Birnur ERALDEMİR
 
1239Meltem GÜL  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Bir Algılama Ortamı Olarak Haydar Ergülen Şiirlerinin Görsel Kurgulamaya Dönük Etkilerinin Uygulama Çalışmaları İçinde İzlenmesi
13.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Mustafa OKAN
 
1240Bahar BÜYÜKGENÇ  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Peter Weıss’ın “Direnmenin Estetiği” Romanı Üzerine Bir Görsel Okuma Kılavuzu
13.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd.Doç. Mustafa OKAN
 
1241Benya BAKIR ŞEN  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Bir Ütopyacı Olarak Sanatçının Yaşamsal Deneyimi Dönüştürme Tutkusu
08.12.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Birnur ERALDEMİR
 
1242Petek Yağmur TANYELİ  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Willem De Kooning Resimlerinin Sanatın Gerçeklikle Kurduğu İlişki Bağlamında İncelenmesi
08.12.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Mustafa OKAN
 
1243Metin ASİLTÜRK  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Fotoğraf ve Resim İlişkisi Bağlamında Francis Bacon ve Fotoğrafın Bir Gerçeklik Alanı Olarak Kullanılmasına Dayalı Uygulama Çalışmaları
26.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Mustafa OKAN
 
1244Funda KARASU  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Resimde Çıplak Gövdeyi Algılama Bağlami Olarak Mekân
26.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Mustafa OKAN
 
1245Havva KÜÇÜKLER DALDABAN  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Gerçeküstü Resmin Oluşumunun Nesnenin Dönüşümüne Bağlı Olarak İncelenmesi
04.07.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Muzaffer TiRE 4 Temmuz 2006,
 
1246Mehmet SOFİ  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Küreselleşme Olgusu Çerçevesinde Oluşturulan Birey Kimliğini Sorgulayıcı Afiş Tasarımları
23.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Yusuf GÜVEN 23 Haziran 2006, 113 sayfa
 
1247Mehmet GÜÇ  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Açık Alan Heykellerinin Kent Estetiğine Katkısı
30.09.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Suat KARAASLAN
 
1248Özgür AKTAŞ  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Grafik Tasarım Ürünlerinde Anlamın Kurgulanışı Olarak Nesnenin Dönüştürülmesi
30.09.2005Y.LisansDanışman: Doç. Birnur ERALDEMİR
 
1249Mustafa ÇAPAR  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Resimde Yalınlık Arayışının Picasso Örneğinde İncelenmesi Üzerine Uygulama Çalışmaları
21.06.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç. Mustafa OKAN
 
1250Özgür ERYILMAZ  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Resimde Anlam Üretme Aracı Olarak Figür
21.06.2002Y.LisansDanışman: Yrd.Doç. Mustafa OKAN
 
1251Gürsel DUYULER  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 İnformal Sanatta Devinim
28.09.2001Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Mustafa OKAN
 
1252Seyhan BOZTEPE  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Tanıtım Afişlerinde Kadın Öğesi
22.05.2001Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Mustafa OKAN
 
1253Oya TÜRE AYGÜN  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Web Sayfası Tasarımlarında, İmge ve Tipografi Sorunları Çukurova Üniversitesi Güxel Sanatlar Fakültesi İçin Hazırlanan Web Sayfası Tasarımı
03.10.2000Y.LisansDanışman: Yrd. Doç . Birnur ERALDEMİR
 
1254Kazım ARTUT  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Hatay Arkeoloji Müzesi Mozaiklerinin Günümüze Taşınmasına İlişkin Gravür Tekniğinde Bir Uygulama Denemesi
16.10.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Birnur ERALDEMİR
 
1255Şehnaz BATTAL  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Kurumsal Kimlikte Amblem-Logo'nun Oluşum ve Gelişim Süreci
13.02.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Handan TUNÇ
 
1256Cem DEMİR  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Bir Bilgi Nesnesi Olarak Bartley
13.02.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Handan TUNÇ
 
1257Yaşar KARAKUZU  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Modest Mussorgski'nin Bir Sergide Tablolar Çalışmasının Yeniden Anlamlandırılması Denemesi
12.02.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Handan TUNÇ
 
1258Meltem GÖKMEN  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Plastik Sanatlarda Yeni Bir Ürün Oluşturmada Absürd Kavramın Olanakları
12.02.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Mustafa OKAN
 
1259Soner TİRE  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Kavramsal Sanat Hareketleri İçerisinde Yazının Kullanımı
06.11.1997Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Birnur ERALDEMİR
 
1260Arif BAĞÇIVAN  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Vivaldinin Mevsimler Konçertosu Afişlerinde İleti ve Dinleti İlişkisi
28.10.1997Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Birnur ERALDEMİR
 
1261Serap SEVİM  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 1970 Sonrası Avrupa Resminde Kadın Figürü
27.10.1997Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Birnur ERALDEMİR
 
1262Nini Sultan ÖNZÖDEN  /  RESİM-İŞ EĞİTİMİ
 Çocukluğun Bir Psikolojik Süreç Olarak Sanatçının Ustalık Döneme Katkıları
13.03.1997Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Muzaffer TİRE
 
1263Ahmet BEKEN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 İlk Kuruluş Dönemlerinde Medreselerde Dinî İlimlerin Öğretimi -Nizâmiye Ve Müstansıriyye Örnekleri-
28.01.2014Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN
 
1264Musa Osman KARATOSUN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Geleneksel Çin Mitleri Üzerine Bir Araştırma
26.12.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK
 
1265Mahmut POLAT  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 GÜNÜMÜZ İRAN ZERDÜŞTİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
20.12.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Münir YILDIRIM
 
1266Ömer ÖZDEMİR  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Aile İrşat Ve Rehberlik Bürolarının Yetişkin Din Eğitimine Katkısı (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)
29.07.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN
 
1267Yusuf EMRE  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Değişen Dünyada Değer Yönelimleri Ve Dindarlık: KKTC ÖRNEĞİ
14.06.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Asım YAPICI
 
1268Mahmut Nadir OKUMUŞ  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Programlarında Farklı Din Ve İnançların Öğretimi
17.01.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN
 
1269Türker AKŞENER  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı Kur’an Kurslarında Yeni Düzenlemeler Ve Din Eğitimi (Adana Örneği)
27.12.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN
 
1270Mecit ALTUN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Müslüman Olan Almanlar Üzerine Psiko-Sosyal Bir İnceleme
28.06.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK
 
1271Kazım Karabekir AKBUDAK  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Kur’an’ın İnanç Ve İnançsızlığa Bakışı : Psikolojik Bir Yaklaşım
19.06.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK
 
1272Ahmet Rifat GEÇİOĞLU  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Hac İbadetinin Bireysel Yaşayıştaki Rolü
15.09.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK
 
1273Filiz ÇİFTÇİKAL  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Modernleşme Sürecinde Ölüm Hadisesine Din Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım
26.08.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN
 
1274Süleyman TUNA  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Hafız Sadettin Kaynak’ın Dünyasında Müzik Ve Din
29.04.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK
 
1275Ayşe KARTOPU  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Dinler Tarihinde Dinin Tarifiyle İlgili Farklı Görüşler
30.10.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Kadir ALBAYRAK
 
1276Fadime ŞIK  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Din Psikolojisi Açısından Kur’an’da İmanın Oluşum Süreci
14.09.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK
 
1277Fatih DİLLİCE  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Küreselleşme Sürecinin Dinî Yaşayış Üzerindeki Etkisi
09.09.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Asım YAPICI
 
1278Nesibe ESEN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Necip Fazıl Kısakürek’te Dinî Yaşayış
12.06.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK
 
1279Süleyman DOĞANAY  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Edebî Bir Eserde Şairin Dini Yaşaması - Arif Nihat Asya Örneği –
24.04.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Asım YAPICI
 
1280Aslı KAHRAMAN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 1912–1925 Yılları Arasında Sebilürreşad Dergisi’nde Yayınlanan Hıristiyanlıkla İlgili Makaleler Ve Tahlilleri
24.04.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Münir YILDIRIM
 
1281Yakub Ömer YANBAY  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Adana Organize Sanayi Bölgesinde Sanayileşme Ve Din İlişkileri
22.01.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN
 
1282Ali Rıza GENÇ  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Nurettin Topçu’nun Din Eğitimi İle İlgili Görüşleri
10.10.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Nebahat GÖÇERİ
 
1283Semra KARAKAYA  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Dindarlık Ve Kişilik Arasındaki İlişki,Allport Ve Fromm’un Karşılaştırmalı Analizi
22.09.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Asım YAPICI
 
1284Elif BATMAN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Yaşamın Zorluklarıyla Başa Çıkmada Kader İnancının Rolü
22.09.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Asım YAPICI
 
1285Zeynep Gül KÜÇÜK  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Mardin Ve Çevresinde Süryaniler
12.09.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Kadir ALBAYRAK
 
1286Şule ÖZ  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Din Ve Ahlak Bilgisi Kitaplarında Yardımcı Metinler
12.09.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Kerim YAVUZ
 
1287Rıdvan DEMİR  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerde Araç-Gereç Kullanma Bilgi Ve Alışkanlıkları ( Adana Örneği )
11.09.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Zeki Salih ZENGİN
 
1288İlyas PÜR  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Yunus Emre'de Dinî Hayatın Psikolojisi
08.09.2008Y.LisansDanışman: Doç Dr. Hasan Kayıklık
 
1289Mesut DÜZCE  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Peyami Safa’nın Romanlarında Sosyal Değişme Ve Din
13.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN
 
1290Mehmet DAVARCI  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Dersinin Öğrencilerin Sosyalleşmesine Etkisi
12.06.2008Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Zeki Salih ZENGİN
 
1291Zeynel Ahmet ÖZTÜRK  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 İlköğretim Öğrencilerinde (4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar) Dindarlık İle Kaygı Arasındaki İlişki
24.09.2007Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK
 
1292Hatice ÖZCAN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Halkın Çoban Dede'den Beklentilerinin Psikolojik Nedenleri
12.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Kerim Yavuz
 
1293İsmail ÇELİK  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Hilmi Ziya Ülken’in Düşüncesinde Din Eğitimi
11.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nebahat GÖÇERİ
 
1294Necati SÜMER  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Kitab-ı Mukaddes’te Cinsel Motifler
15.06.2007Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Kadir ALBAYRAK
 
1295İsa Tekin ÇİMEN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 İlköğretim Okullarındaki Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programında Ahlak Öğretimi
14.06.2007Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Zeki Salih ZENGİN
 
1296Osman FEDAYİ  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Hilmi Ziya Ülken'de Dini Hayat
11.06.2007Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK
 
1297Ahmet DOĞAN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 1997 Yılından Sonraki Dönemde İmam-Hatip Liselerindeki Gelişmeler (Adana Örneği)
05.10.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Zeki Salih ZENGİN
 
1298Adeviye ŞİMŞEK  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Huzurevi Sakinlerinde Dini Yaşayış
13.09.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK
 
1299Ali Ekber TÜRKOĞLU  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Geçmişte ve Günümüzde Antakya'da Hıristiyanlık
08.09.2006Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK
 
1300Zübeyde KAPLAN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Mircea Ellade'in Eserlerinde Toprak Ana, Kadın ve Doğurganlik
08.09.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Kadir ALBAYRAK
 
1301Hüseyin SALUR  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Küreselleşme Bağlamında Din Ve Terörizm
27.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN
 
1302Ramazan AKKIR  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Türkiye'de Din ve Muhafazakarlık: Özal Dönemi
27.06.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN
 
1303Ayçe ÖZEVİN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Süleyman Ateş'in
12.06.2006Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK 12 Haziran 2006, 212 sayfa
 
1304Saffet KARTOPU  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Dini Yaşayışta Hayatı Sorgulama
02.02.2006Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK
 
1305Tuğrul YÜRÜK  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Laiklik Çerçevesinde Din Eğitimi
05.09.2005Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Zeki Salih ZENGİN
 
1306Veysel YALIN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Kur' an-ı Kerim'de İnsanın Özellikleri ve Eğitim Yoluyla Şekillendirilmesi
23.03.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nebahat GÖÇERİ
 
1307Emine KAYAOĞLU KAZAN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 4. ve 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Allah İnancının Öğretimi
19.09.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Kerim YAVUZ
 
1308Sedat ALTUNKANAT  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 İlahi Dinlerin İlk ve Son Mesajları
19.09.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Kadir ALBAYRAK 19 Eylül, 2003, Sayfa, 307
 
1309Mehmet EKŞİ  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Din ve Ahlak Bilgisi Kitaplarının Çocuklara Yaklaşımı
01.09.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Kerim YAVUZ
 
1310Cengiz KAZAN  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Kuran'ın Korku Olayı İle İnsana Yaklaşımı
05.07.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Kerim YAVUZ
 
1311Fatih Menderes BİLGİLİ  /  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Nizamiye Medreselerinin İlk Dönemlerinde Dini Eğitim ve Öğretim
26.03.1998Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Kerim YAVUZ
 
1312Ömer KORKMAZ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 ZENBİLLİZADE FUDAYL ÇELEBİ’NİN TENVΑU’L-USÛL ADLI ESERİNİN TAHKİK VE DEĞERLENDİRİLMESİ
09.01.2014Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1313Fatma AKTAŞ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İNSANIN YARATILIŞI İLE İLGİLİ HADİSLERİN TAHRİÇ VE TAHLİLİ
27.08.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Muhammet YILMAZ
 
1314Elif YAZICI  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Mu’tezilî Müfessir Ebü’l-Kâsım El-Kâ‘Bî’nin Kur’an Ve Yorum Anlayışı
02.08.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
 
1315İrfan ATIM YÜKSEK  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Çeşitli Ayetlerdeki Örnekler Bağlamında Kuran'da Ses Anlam İlişkisi
15.07.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ferhat YILMAZ
 
1316Hülya ÖZEN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Şevkî Dayf’ın En-Nakd Ve Fi’n-Nakdi’l-Edebî Adlı Eserlerinin İncelenmesi
20.06.2013Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ferhat YILMAZ
 
1317Bilal DÜZBAYIR  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Mukayeseli Fıkıh Bağlamında Kurban Ve Kurbanın Hükmü
24.04.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1318Serkan ÇELİKAN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Uhuvvet Kavramı Bağlamında Toplumsal Hak Ve Görevlerle İlgili Hadisler
22.03.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Muhammet YILMAZ
 
1319Ayşe Seda TATAR  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 KURTUBΒNİN TASAVVUF VE İŞARÎ YORUMA BAKIŞI
23.01.2013Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
 
1320Mehmet ÇALIŞKAN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Hucurât Suresinin Ahlâkî Prensipler Açısından Tahlili
27.12.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Mustafa Öztürk
 
1321Fatıma ÜNSAL  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Hasâis Ve Delâil Edebiyatında Hz. Peygamber’e Atfedilen Hissî Mucizelerin Kur’an Çerçevesinde Değerlendirilmesi
26.12.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Muhammet Yılmaz
 
1322Mehmet Mansur GÖKCAN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Tasavvufta Havf Ve Recâ (Korku Ve Ümit) Anlayışı
17.12.2012Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Hayri Kaplan
 
1323Hanifi CEYLAN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Ebû Bekr Ca’fer B. Muhammed El-firyâbî ve Hadis İlmindeki Yeri
12.09.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ
 
1324Muhammed ÜNVERDİ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Temel İbadetler Konusunda Hanefîler Ve Şâfiîler Arasındaki Farklılıklar
29.09.2011Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1325Mehmet Emin ASLAN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali Adlı Eserinde Geçen Hadislerin Tahrici Ve Değerlendirilmesi
09.09.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Muhammet YILMAZ
 
1326Talip KIZILKAYA  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Maâturidî’nin Kitâbu’t-Tevhid’inin Kelâm Metodu Açısından Değerlendirilmesi
02.05.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK
 
1327Muhammet Ali ERDAL  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Hz. Ömer’in Tefsir Rivayetleri
12.04.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
 
1328Abdulaziz KIRANŞAL  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Mahmud Muhammed Taha Ve “İslam’ın İkinci Mesajı”Nazariyesinin Tefsir Açısından Değerlendirilmesi
07.04.2011Y.LisansDanışman: . Dr. Mustafa ÖZTÜRK
 
1329Abdulaziz KIRANŞAL  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Mahmud Muhammed Taha Ve “İslam’ın İkinci Mesajı”Nazariyesinin Tefsir Açısından Değerlendirilmesi
07.04.2011Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
 
1330Murat Han AKSOY  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Şii Paradigmanın Oluşum Sürecinde “Hüsniye”Nin Yeri Ve Önemi
06.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK
 
1331Cemal TOPAL  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İbnü’l-Kayserânî’nin Safvetü’t-Tasavvuf Adlı Eserindeki Hadislerin Tahric Ve Değerlendirilmesi
03.09.2010Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Muhammet YILMAZ
 
1332Cüveyriye İLTUŞ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Muhyî Ve Cihânnümâsı
03.09.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç Dr. Hayri KAPLAN
 
1333Halit YENEN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İmam Birgivî’nin Avâmil Ve İzhâru’l Esrâr’ının İncelenmesi
01.07.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ferhat YILMAZ
 
1334Mustafa ARSLAN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Kudâme Bin Ca‛Fer Ve Nakdu’n-Nesr İsimli Eserinin İncelenmesi
01.06.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ferhat YILMAZ
 
1335Hadiye ÜNSAL  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Mevlana Muhammed Ali’nin “The Holy Qur’an” Adlı Meal-Tefsiri Üzerine Bir İnceleme
27.05.2010Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
 
1336Mustafa HAYTA  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Kur’an’daki Ma’rûf Ve Örf Kavramlarının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi
13.05.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1337Güzide ÜLGER  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Bağdadi’nin İslam Dışı Saydığı Mezheplerin Kaynaklar Açısından Değerlendirilmesi
20.04.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK
 
1338Şehrazat ZENGİN KARAYILAN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Şia Kelamında İlahi Sıfatlar
22.01.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK
 
1339Fatih YILDIZ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Mütekaddimun Ve Müteahhirun Dönemi Kelamcılarında Delil
21.01.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK
 
1340Abdullah ESEN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Kur’an’da Kelime, Kader Ve Ecel Kavramlarının Tahlili
15.12.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
 
1341Mustafa Sabri YILMAZ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Ahmed b. Hanbel’in Kitâbü’z-Zühd’ü Bağlamında Zühd Hadislerinin Değerlendirilmesi
22.10.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ
 
1342Hasan Rami KARA  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Ömer Nasuhi Bilmen’in Ahkâm Ayetleriyle İlgili Görüşleri
30.09.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1343Şule Burcu ÇAM  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İbn Hazm’da İrade Ve İnsanın Hürriyeti Problemi
25.09.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK
 
1344Turan ERKİT  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Sahabe Ve Tabiin Döneminde Müteşâbih Sıfatların Yorumu Meselesi
03.09.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
 
1345Şahin METİN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Akidlerde Rıza Olgusu
30.04.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1346Osman Serdar ASAR  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 El -Buhârî’nin El-Edebü’l-Müfred Adlı Eserinde Yer Alan Mevkûf Hadisler
29.04.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Muhammet YILMAZ
 
1347Şehmus ÜNVERDİ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Hadis İlmi Açısından Aclûnî’nin Keşfü’l-Hafa Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme
28.04.2009Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Muhammet YILMAZ
 
1348Mehmet KOÇ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Şeyhu’l-İslâm Minkârizâde Yahya Efendi’nin Talak İle İlgili Fetvaları Ve Tahlili
26.09.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1349Ayşe YILDIRIM  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Hacı Bayram-I Veli Ve Tasavvufi Görüşleri
26.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hayri KAPLAN
 
1350Bünyamin TEMİRTAŞ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Evâil İle İlgili Hadislerin Tespit Ve Tenkidi
24.09.2008Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Muhammet YILMAZ
 
1351Ali KARACELİL  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Hadis Usûlü’nde Muztarib Hadis Ve Değeri
24.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet YILMAZ
 
1352Dilek YAVUZ TURUN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Cennet Ve Cehennem İle İlgili Uydurma Hadisler ( İbnü’l-Cevzî Örneği )
23.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet YILMAZ
 
1353Adile SARIKAYA  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Ebû’l-Mu’în En-Nesefî’nin Tabsıratü’l Edille Adlı Eserinde Yer Alan Hadislerin Tahrici
23.09.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ
 
1354Yusuf OKŞAR  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İslam Kelamında Nedensellik Ve Adetullah
19.09.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK
 
1355Nurettin AKCAN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İslam Fıkhında İşçinin Hak Ve Sorumlulukları
12.09.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1356Mükremin IŞIK  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Ebû Davud Et-Tayâlisî ve Müsned’i
21.01.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ
 
1357Menduh KAYIKLIK  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İslam Hukukunda Hak Ve Sorumluluk İlişkisi
14.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1358Gülsüm ENGİN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İslam Hukuku Açısından Çocuğun Bakımı ve Yerleştirilmesinde Kadının Hak ve Sorumlulukları
14.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1359Sevde İLA  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Hz. Aişe ve Peygamber Sonrası Siyasî Hayattaki Rolü
14.09.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK
 
1360Mürüvvet TEZEKİCİ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İslâm’daki Temel İbadetlerin Ahlâkî Boyutu
14.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1361Mehmet KALKAN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İbn Kayyim El-Cevziyye’nin Hâdi’l-Ervâh İlâ Bilâdi’l-Efrâh Eseri Bağlamında Cennet İle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi
13.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ
 
1362Muhammet ÇAKIR  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İslam Hukuku Açısından Şiddet ve Terör Olgusu
13.09.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1363Ali TEMEL  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Mefâtîhu’l-Ğayb’da Kulların Filleri İle İlgili Tartışmalar
20.07.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Halife KESKİN
 
1364Ziya DURU  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Evlilik Mâni’leri Bağlamında Akraba Evliliği
04.06.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1365Nadibe GÜL  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Kur'an ve Hadislere Göre Hz. Peygamber'in Kişiliği
17.04.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ
 
1366Ali BİLGİÇ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Hadislerde Ulûhiyyet
13.04.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ali Osman ATEş
 
1367Sami KİLİNÇLİ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Akıl İle İlgili Hadislerin Tespit ve Tenkidi
19.01.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet YILMAZ
 
1368Mustafa AYDIN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 El-Hatib El-Bagdadi'nin El-Faslu Li'l-V Asli'l-Müdrec Fi'n-Nakl Adli Eseri Baglaminda Müdrec Hadisler Ve Degeri
17.01.2007Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet YILMAZ
 
1369Zeliha ŞEKER  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Hak Dini Kur'an Dili'nin Kelami Açıdan Degerlendirilmesi
12.01.2007Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Halife KESKİN
 
1370Zeliha Bengü ÖZARSLAN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Beşeri İdrak İle Vahyin Buluşma Noktası: Muvafakat Fenomeni
28.12.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Halife KESKİN
 
1371İlknur DEMİR  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İslam Kelamında Zaman Kavramı
20.12.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK
 
1372Latife ÇAKIR  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İslam Hukuku Kaynaklarında Evlilikte Denklik Meselesi ve Günümüz Türk Toplumundaki Yansıması
21.11.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1373Bünyamin KARADÖL  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Şeyhü'l-İslam Minkarl -Zâde Yahya Efendi'nin Nikah Akdi/Evlilik İle İlgili Fetvaları
02.11.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1374Yusuf ÇAKIR  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Gazali'ye Göre Yaratma
20.09.2006Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÖRÜK
 
1375Nilüfer ÜNSAL  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 El-Buhari'nin El-Edebü'l-Müfred'i Bağlamında Hz. Peygamber'in Sünneti'nde Görgü Kuralları
23.06.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ
 
1376Osman GÜVEN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Maturidi'de Allah-Alem İlişkisi
23.06.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Halife KESKİN
 
1377İbrahim CİVELEK  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Kaza ve Kader İle İlgili Hadislerin İncelenmesi
22.06.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ali Osman Ateş
 
1378Hayriye BUYURAN  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Muhammed Esed'in Ahkâm Ayetlerini Tefsiri ve Bunların İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
02.05.2006Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Nasi ASLAN
 
1379Tuna TUNAGÖZ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Mevlana'nın Bazı Kelâmi Konulardaki Görüşleri ve Bunların Değerlendirilmesi
20.06.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Halife KESKİN
 
1380Veysi ÜNVERDİ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Hz. İsa'nın Nüzulü Probleminin Kelâmi Açıdan Değerlendirilmesi
20.06.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Halife KESKİN
 
1381Ali BÖCÜ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Es-Suyûtî’nin Şerhu’s-Sudûr Bi Şerhi Hâli’l-Mevtâ Ve’l-Kubûr Adlı Eseri Bağlamında Kabir Hayatı İle İlgili Hadislerin İncelenmesi
31.01.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ
 
1382Levent AKOĞUL  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Cübbai-Eş' Ari İlişkisi ve İ'tizalin Eş' Ariliğe Etkisi
08.12.2004Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. İsmail YÖRÜK
 
1383Nail KARAGÖZ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Kelâm Ekollerinin Allah Tasavvurunda İnsan Unsuru
14.07.2004Y.LisansDanışman: Yrd.Doç.Dr. İsmail YÖRÜK
 
1384Ali Kürşat TURGUT  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Muhammed İkbâl’de İlahi Bilgi
13.02.2004Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Halife KESKİN
 
1385Bilgehan ÇETİNKAYA  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Tarihi Süreç İçerisinde Kaza ve Kader
25.09.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÖRÜK
 
1386İsmail ŞIK  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Es'ari'nin Kelam Metodu ve Bilimsel Metot Açısından Değerlendirilmesi
16.09.2003Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÖRÜK
 
1387Abdullah SADIKER  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Ma’mer B. Râşid Ve El-Câmi’
25.06.2003Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ali Osman ATEŞ
 
1388Mustafa ÜNVERDİ  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 İslam’da Ahiret İnancı Ve Reenkarnasyon
25.06.2003Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Halife KESKİN
 
1389Recep TUZCU  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Hz. Peygamberle İlgili Bazı Halk İnanışlarının el- Hasaisu'l- Kübra-daki Dayanakları
21.06.2002Y.LisansDanışman: Prof.Dr. Ali Osman ATEŞ
 
1390Kadriye YILDIRIM  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Harici Zihniyetin Oluşumu ve Günümüzdeki Tezahürleri
16.10.2001Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail YÖRÜK
 
1391Ali ÇOLAK  /  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 Kur'an ve Hadislere Göre Melek Kavramı
05.05.2000Y.LisansDanışman: Doç.Dr. Ali Osman ATEŞ
 
1392Elda GEREKLİ AZİMOĞLU  /  SAHNE SANATLARI
 Manuel Patricio Rodriguez Garcianın Şan Metodu İncelenmesi
19.01.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYIK
 
1393Mustafa Levent TAŞKESEN  /  SAHNE SANATLARI
 Gaetano Donizetti “DON PASQUALE” Operasının Ses-Söz Uyumu (Prozodi) Yönünden İncelenmesi
27.04.2010Y.LisansDanışman: Prof. Rusko Vasilev RUSEV
 
1394Levent AYAN  /  SAHNE SANATLARI
 G.Verdı’nin “RIGOLETTO” Operasının Şan Tekniği Ve Yorumlama Problemleri Açısından İncelenmesi
27.04.2010Y.LisansDanışman: Prof. Rusko Vasilev RUSEV
 
1395Leyla KARAÖMERLİOĞLU  /  SAHNE SANATLARI
 Okul Öncesi Eğitimde Doğaçlama
18.01.2010Y.LisansDanışman: Doç. Cahangir NOVRUZOV
 
1396İsmail DİKİLİTAŞ  /  SAHNE SANATLARI
 Konstantin Stanislavskiy’in Oyunculuk Yöntemi Ve Evrimi:
20.05.2009Y.LisansDanışman: Doç. Cahangir NOVRUZOV
 
1397Ezgi COŞKUN  /  SAHNE SANATLARI
 Fiziksel Tiyatro Çalışmalarının Kapsamı ve DV 8 Grubunun Fiziksel Tiyatro Yaklaşımı
20.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç.Muzaffer SÜMBÜL
 
1398Semin Süeda SİREL  /  SAHNE SANATLARI
 Nevit Kodallı'nın Türk Operasının Gelişimine ve Ulusumuz Evrensel Şan Repertuvarına Katkıları
21.12.2005Y.LisansDanışman: Doç. Vania BATCHVAROVA
 
1399Birgül YEŞİLOĞLU GÜLER  /  SAHNE SANATLARI
 Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Kadın Oyun Yazarlarının, Kadın Eksenli Oyun Metinlerinde, Kadın Karaktere Yaklaşımlarının İncelenmesi
31.05.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ayla KAPAN EZİCİ
 
1400Muzaffer Hamit KIRIKKALP  /  SAHNE SANATLARI
 Oyunculuk Açısından Hareket Ve Temel Hareket Egzersizleri
31.05.2005Y.LisansDanışman: Dr. Muzaffer SÜMBÜL
 
1401Mustafa BAYIK  /  SAHNE SANATLARI
 Doğuştan Romantik Döneme Opera ve Onbeş Türk Operası
07.06.2001Y.LisansDanışman: Prof.Yalçın DAVRAN
 
1402Sezgin SUNA  /  SAHNE SANATLARI
 Ses Sğitiminde Vokal Eğiticisinin Sesin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalarının İncelenmesi
02.07.1998Y.LisansDanışman: Prof. Çavdar HACIYEV
 
1403Pelin İNAL AKÇAY  /  SAHNE SANATLARI
 Mozart ve Zaide İle Saraydan Kız Kaçırma Operalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi
11.03.1998Y.LisansDanışman: Doç Yalçın DAVRAN
 
1404Oya ŞEN  /  SAHNE SANATLARI
 Kadın ve Erkek Seslerinde Vokal Tekniklerin Türk Eserleri Üzerine Uygulanabilirliğinin Araştırılması
06.11.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Çavdar HACIYEV
 
1405Necati ŞENOK  /  SERAMİK
 Pate De Verre Cam Şekillendirme Tekniği İle Cam Sanat Objeleri Araştırma Ve Uygulamaları
02.06.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya HALEFOĞLU
 
1406Gülay ŞEN  /  SERAMİK
 Seramik Ve Cam Materyallerin Sanat Objelerinde Birlikte Kullanım Olanaklarının Araştırılması
22.01.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Necdet SAKARYA
 
1407Arzu ENŞAN  /  SERAMİK
 Çukurova Bölgesindeki Kilce Zengin Topraklar İle Terra Sigillata Astarlarının Araştırılarak Güncel Seramik Tasarımlarında Uygulanmaları
26.06.2008Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Necdet SAKARYA
 
1408Birsen GÜNEŞER  /  SERAMİK
 Geleneksel Uzakdoğu Seladon Sırlarının Araştırılarak, Özgün Porselen Tasarımlarına Uygulanması
26.06.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Necdet SAKARYA
 
1409Selma TAHBERER  /  SERAMİK
 Adana Arkeoloji Müzesi'ndeki Helenistik ve Roma Dönemleri, Terracotta Figürinlerin Yapım Tekniklerinin Araştırılması ve Uygulanması
19.06.2006Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Necdet SAKARYA
 
1410Suna ÇETİN  /  SERAMİK
 Bazalt Tüfü Kullanılarak Yapılan Firitlerin Endüstriyel ve Sanatlar Sırların Yapımında Kullanılması, Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması
21.11.2005Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Necdet SAKARYA
 
1411Mutafa UMUTLU  /  SERAMİK
 Paleotik Çağ Anlatım Yöntemlerinin İncelenerek Seramik Sanat Objelerinde ve Yüzeylerde, Güncel Malzemelerle Yorumlandırılması
22.06.2004Y.LisansDanışman: Öğr. Gör. Dr. Necdet SAKARYA
 
1412Bahar DARÇIN  /  SERAMİK
 Seramik Sanat Objelerinin Atmosferik Koşullara Açık Park Ve Bahçelerde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
16.08.2002Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Necdet SAKARYA
 
1413Nergis KILINÇ  /  SERAMİK
 Yüksek Sıcaklık Minerallerinden Psödovollastonitin Seramik Ürünlerde Mekanik ve Kimyasal Dayanıma Etkileri
28.05.2002Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Necdet SAKARYA
 
1414Aylin TANDOĞAN  /  İÇ MİMARLIK
 Hastane Yatan Hasta Katlarının İç Mekân Analizi, Adana Örneği
29.05.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Yusuf GÜRÇINAR
 
1415Kemal SAKARYA  /  İÇ MİMARLIK
 İç Mimarlık Eğitiminde Bilişim Sistemlerinin Kullanımı ve Tasarım Sürecinde Uzaktan Eğitim
03.04.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Yusuf GÜRÇINAR
 
1416Zeliha ŞAHİN ÇAĞLI  /  İÇ MİMARLIK
 Adana’da Çok Katlı Konut Binalarındaki Mekânsal Yalıtım Problemleri Ve İyileştirme Önerileri
16.12.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ
 
1417Elif ERGİN  /  İÇ MİMARLIK
 Hazır Ofislerin İç Mekan Tasarım Yaklaşımları
14.09.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Tülay CANBOLAT
 
1418Senem ASUTAY  /  İÇ MİMARLIK
 Mücevher Mağazalarında Ürün Sergileme Ve İç Mekân Tasarım Sorunları Üzerine Bir İnceleme,Çukurova Bölgesi Örneği
03.06.2010Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Yusuf GÜRÇINAR
 
1419Önem ORUÇ  /  İÇ MİMARLIK
 Islak Mekân Tasarımının Ve Bu Tasarımda Kullanılan Donatı Elemanlarının Yaşam Tarzı Ve Davranış Biçimi Bakımından İncelenmesi, Adana Örneği
08.09.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Yusuf GÜRÇINAR
 
1420Ansu YETİZ  /  İÇ MİMARLIK
 Ofis Mobilyaları Ve Ofis Mobilyalarının Tasarımını Etkileyen Ergonomi Faktörünün İncelenmesi, Adana’da Bir Banka Örneği
28.04.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Yusuf GÜRÇINAR
 
1421Ayşegül Deniz TAŞDOĞAN  /  İÇ MİMARLIK
 Konut Mobilyasının Gelişimi Üzerine Bir İnceleme, Gaziantep Örneği
09.09.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Yusuf GÜRÇINAR
 
1422Esin ÖZZENGİN  /  İÇ MİMARLIK
 Fuar Standlarının Biçimlenişinde İzlenecek Bir Yaklaşım
16.12.2005Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Yusuf GÜRÇINAR
 
1423Bihter Zeynep (TURGAY) PAYDAK  /  İÇ MİMARLIK
 Konutlarda Yıkanma Hacimlerinin Yeri ve Biçimlenişi, Gaziantep Örneği
17.09.2004Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Yusuf GÜRÇINAR
 
1424İbrahim AKTOZ  /  İÇ MİMARLIK
 The Analysis of Impacts of Climatic Conditions and Space Organization on Housing Thermal Performance Optimization-Adana Appplication
29.02.2000Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Yusuf GÜRÇINAR
 
1425Levent Mert DÖNMEZ  /  MÜZİK
 Segfrıed Fınk'in Vurmalı Çalgılara Kazandırdıklarının İncelenmesi
16.01.2013Y.LisansDanışman: Doç. Gökmen NOYAN
 
1426Yusuf YALÇIN  /  MÜZİK
 Johann Sebastıan Bach’ın Eşlikli Konçertolarının İncelenmesi Ve Kayıp Konçertoların Keman İçin Yeniden Düzenlenmesi Üzerine Bir Çalışma
25.04.2012Y.LisansDanışman: Doç. C. Hakan ÇUHADAR
 
1427Didem ÖNAL  /  MÜZİK
 Giuseppe Verdi’nin“La Traviata” Operasının Piyano Eşlik Problemleri
03.09.2010Y.LisansDanışman: Doç. Vanya BATCHVAROVA
 
1428Figen AKGÜN  /  MÜZİK
 Türk Beşleri’nin Orkestra Eserlerindeki Flüt Sololarının İncelenmesi
03.09.2010Y.LisansDanışman: Doç. Gökmen NOYAN
 
1429Sinem ÖNAL  /  MÜZİK
 Romantik Dönemdeki Franz Schubert’in Lied Formuna Katkıları
03.09.2010Y.LisansDanışman: Doç. Vanya BATCHVAROVA
 
1430Berna Tülay UĞURLAR  /  MÜZİK
 Ludwig Van Beethoven’ın Klasik Sonat Formuna Katkıları
27.05.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. C. Hakan ÇUHADAR
 
1431Betül YETKİN  /  MÜZİK
 Wolfgang Amadeus Mozart’ın Klasik Batı Müziğine Getirdiği Müzikal Yenilikler Ve Türk Müziği İle İlişkisi
27.05.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. C. Hakan ÇUHADAR
 
1432Serdar BÜYÜKEDES  /  MÜZİK
 SEBASTIAN LEE First Steps For Cello Op. 101 Metodunun Kuram Ve Uygulamada Viyolonsel Eğitimi Başlangıç Sınıflarına Olan Katkıları
05.05.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. C. Hakan ÇUHADAR
 
1433Mete GÖKÇE  /  MÜZİK
 Koro Dizilişlerinin Müziksel Sonuçlara Etkisi
03.05.2010Y.LisansDanışman: Prof. Rusko Vasilev RUSEV
 
1434Oğuz ÖZTÜRK  /  MÜZİK
 Şefin Koro İle İletişimi Ve Şef Davranışlarının Koro Üyeleri Algılarına Göre Değerlendirilmesi
03.05.2010Y.LisansDanışman: Prof. Rusko Vasilev RUSEV
 
1435N.Neslihan ALPUĞAN  /  MÜZİK
 Koro Müziğinde Dil; Kullanımı Ve Önemi
03.05.2010Y.LisansDanışman: Doç. Vania BATCVAROVA
 
1436Gizem GÜLER  /  MÜZİK
 Cemal Reşit Rey’in Çağdaş Türk Müziğine Katkıları
03.05.2010Y.LisansDanışman: Doç. Vanya BATCHVAROVA
 
1437Deniz KAYA  /  MÜZİK
 Johann Sebastıan Bach'ın Füg Sanatı'Nın Barok Dönem Müzik Anlayışına Göre İncelenmesi
18.11.2009Y.LisansDanışman: Prof. Ferhang HÜSEYİNOV
 
1438Güldane TERLİKOL  /  MÜZİK
 Klarinette Boehm Mekanizmasinin Bulunuşu ve İşleyiş Biçimi
15.06.2006Y.LisansDanışman: Yard. Doç. Dr. Hakan ÇUHADAR
 
1439Sibel AKYÜREK  /  MÜZİK
 Müzik Tarihinde Viyolanın Yeri ve Önemi
17.05.2004Y.LisansDanışman: Prof. Ferhang HÜSEYNOV
 
1440Hatice Çağla ÖNAL  /  MÜZİK
 Türk Bestecilerinden Nevit Dodallı'nın Piyano Müziğinin İncelenmesi
16.04.2003Y.LisansDanışman: Prof. Nevit KODALLI
 
1441M. Tuğrul GÖĞÜŞ  /  MÜZİK
 Türk Müziği Makamları İle Yazılmış Keman İçin 24 Kapris
14.01.2000Y.LisansDanışman: Doç Farkhang GOUSSEINOV
 
1442Fulya ANIT  /  MÜZİK
 Üfleme Çalgılarda Sesin Oluşumu ve Nefes Tekniği
12.02.1999Y.LisansDanışman: Prof. Cahit KOPARAL
 
1443Zahide TURAN ASLAN  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 Öğretmenler: Mevcut Konumları, Algı ve Beklentileri Üzerinden Sınıfsal Bir Çözümleme Adana Örneği
04.07.2012Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ
 
1444Semir TEMİZ  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 Marx’ın Toplum Ve Siyaset Felsefesi Temelinde Ahlak Problemi
29.05.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNAY
 
1445Ruken MACİT  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 1980 Sonrası Güneydoğu Ve Doğu Anadolu’dan Göç Edenlerin Kimlik İnşa Sürecinde Eğitimin Rolü: Adana Örneği
02.05.2012Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cahit ASLAN
 
1446Yaprak Gonca AĞIL  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 Kadın Ve Erkek Akademisyenlerin Mesleki Ve Sivil Örgütlenme Yaşamlarındaki Liderlik Davranışlarının Karşılaştırılması
21.11.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cahit ASLAN
 
1447Onur YAYLA  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 Ivan Illıch’in ‘Okulsuz Toplum’ Önerisinin İşlevselci Ve Çatışmacı Yaklaşımlar Açısından İncelenmesi
01.06.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cahit ASLAN
 
1448Mehmet Fatih GÜLOĞLU  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 Kentte Kalış Süresi Ve Sekülerleşme: Seyhan Örneği
31.08.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cahit ASLAN
 
1449Zuhal ŞAN  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 Ütopyalarda Devlet Tasarımı: Platon, More, Campanella
01.06.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNAY
 
1450Derya BAYRI  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 Uluğ Nutku’nun Felsefi Antropolojisinde Tarihsellik Ve Özbelirleme
19.04.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNAY
 
1451Mustafa Fatih ÇİÇEK  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 Hemşeri Derneklerinin Sosyo-Kültürel Uyuma Etkisi
10.09.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ
 
1452Esra METE  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 Gidenlerin Geriye Kalanlara Etkisi Gürün Örneklemi
10.09.2009Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ
 
1453Orhan KARAOĞLU  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 Özgürlük İdesinin Tartışılması Açısından Tin'in Görünbilimi'nde Özbilincin Bağımsızlık ve Bağımlılığı Olarak Efendi-Köle İlişkisinin İncelenmesi
30.06.1998Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Deniz Z. KANIT
 
1454Sevim AK HAZAR  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 Felsefenin Felsefesi Felsefe Kavramının Tarihsel Dönüşümleri
01.11.1996Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Uluğ NUTKU
 
1455Gülsün GÜNDOĞAN  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 İlk ve Yeni Çağlarda İçtendoğan İdeler (İdeae Innatae Üzerine Tartışmalar)
01.06.1995Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Uluğ NUTKU
 
1456Zuhal KARAHAN KARA  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 Condorcet'nin İnsan Zihninin Tarihsel İlerlemesi Üzerine Felsefi Görüşlerinin Eleştirel Değerlendirilmesi
01.10.1994Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Uluğ NUTKU
 
1457Çetin VEYSAL  /  FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ
 İnsan Felsefesi Açısından Kant ve Hegel'de Savaş ve Barış Sorununun Çözümlenmesi
01.07.1994Y.LisansDanışman: Prof.Dr.Uluğ NUTKU
 
1458Gözde SONBAHAR  /  TÜRK DİLİ VE EDB.ÖĞRETMENLİĞİ
 BEKİR YILDIZ’IN HARRAN ADLI ÖYKÜ KİTABINDA EYLEMLER VE EYLEYENLERİ
06.09.2013Y.LisansDanışman: Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
 
1459Mehmet CEVHER  /  ARKEOLOJİ
 Başlangıcından Tunç Çağlarının Sonuna Kadar Anadolu’da Savunma Sistemleri Mimarisi
28.09.2012Y.LisansDanışman: Y. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER
 
1460Umut PARLITI  /  ARKEOLOJİ
 Mezopotamya’da Halaf Seramikleri Ve Önasya’da Yayılım Alanlarının İncelenmesi
20.09.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER
 
1461Özlem DOĞAN  /  ARKEOLOJİ
 Adana Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Geç Hitit Dönemi Stelleri
18.05.2011Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Elif GENÇ
 
1462Alper Yener YAVUZ  /  ARKEOLOJİ
 Nif Olympos Dağı Araştırma Ve Kazı Projesinden Çıkarılan Hayvan Kemiklerinin Zooarkeolojik Analizi
23.08.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ercan NALBANTOĞLU
 
1463Ahmet ÇELİK  /  ARKEOLOJİ
 Adana Müzesi Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri
04.06.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç Dr. Ercan NALBANTOĞLU
 
1464Ahmet Bülent TÜZÜN  /  ARKEOLOJİ
 Müze İşletmeciliği Ve Modern Uygulamaları
14.01.2010Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ercan NALBANTOĞLU
 
1465Kemal DEMİRTAŞ  /  ARKEOLOJİ
 Müzelerde Kentsel Kültür Tarihinin Sergilenmesinde Antalya Örneği
14.12.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ercan NALBANTOĞLU
 
1466Nihal Hanım ERHAN  /  ARKEOLOJİ
 Seramik Buluntular Işığında Geç Tunç Çağı-Erken Demir Çağında Çukurova-Kıbrıs İlişkileri
23.01.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER
 
1467Mehmet İsmail BAŞOĞLU  /  ARKEOLOJİ
 Antik Çağda Kilikya Bölgesinde Zeytinyağı Üretimi
23.01.2009Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ercan NALBANTOĞLU
 
1468Hakkı Fahri ÖZDEMİR  /  ARKEOLOJİ
 Yukarı Ova (Ceyhan Ovası) Hellenistik Dönem Seramiği
29.07.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER
 
1469Hayriye AKIL  /  ARKEOLOJİ
 Kapadokya Komanası Geç Hellenistik – Roma Dönemleri Seramiği
25.04.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER , Doç. Dr. Asuman BALDIRAN
 
1470Osman Emre KÖSE  /  ARKEOLOJİ
 Erzurum Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Madeni Bilezikler Ve Pazıbentler
25.04.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER
 
1471Zeynep YILMAZ  /  ARKEOLOJİ
 Seramik Buluntuların Işığı Altında M.Ö. III. Binde Çukurova Bölgesi
24.04.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER
 
1472Özlem GİRGİNER  /  ARKEOLOJİ
 Seramik Buluntuların Işığı Altında M.Ö. II. Binde Çukurova-Orta Anadolu İlişkileri
24.04.2008Y.LisansDanışman: Prof. Dr. Ahmet ÜNAL
 
1473Mustafa POYRAZ  /  ARKEOLOJİ
 Müzelerde Sıcaklık, Işık, Nem
25.01.2008Y.LisansDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ercan NALBANTOĞLU
 
 42 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics