Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  
TEZ ARAMA
Anahtar kelime:
Bölüm:
Tip: Tümü Yüksek Lisans Doktora
PDF dosyası: Farketmez Olsun Olmasın
Yıl:
 
1Abdilcelil KOÇ  /  İKTİSAT
 Dünyada Finansallaşma Süreci Ve Türkiye Deneyimi
04.06.2013DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN
 
2Başak Gül AKTAKAS  /  İKTİSAT
 Post Keynezyen İktisat: Ücret Belirlenimi Ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama
21.05.2013DoktoraDanışman: Prof.Dr. Mehmet Fatih CİN
 
3Cengiz AYTUN  /  İKTİSAT
 Enformasyon Ve Telekomünikasyon Teknolojilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama
15.09.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL
 
4Özlem ÖZTÜRK  /  İKTİSAT
 Regülasyon Teorileri Ve Finansal Kriz Perspektifinden Değerlendirilmesi: 2008 Krizi Üzerine Kantitatif Bir Değerlendirme
16.07.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
5Cemil Serhat AKIN  /  İKTİSAT
 Kurumların ve sosyal sermayenin ekonomik büyüme Üzerine etkisi
10.05.2012DoktoraDanışman: Doç. Dr. M. Fatih CİN
 
6Altuğ KAZAR  /  İKTİSAT
 Merkez Bankası Ve Parasal Şokların Etkileri
20.01.2012DoktoraDanışman: Prof.Dr.Mahir FİSUNOĞLU
 
7Okyay UÇAN  /  İKTİSAT
 Açık Ekonomilerde Döviz Kuru Dinamikleri: Türkiye Örneği
14.12.2011DoktoraDanışman: Prof.Dr. Murat DOĞANLAR
 
8İbrahim ARISOY  /  İKTİSAT
 Gelişme Sürecinde Sermaye Hareketliliği Ve Finansal Piyasaların Bütünleşmesinde Yapısal Değişme Dinamiklerinin Analizi: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
21.11.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
9Ayberk Nuri BERKMAN  /  İKTİSAT
 Finansal Liberalizasyonun Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Türkiye Üzerindeki Etkileri
21.11.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
10Selim ÇAKMAKLI  /  İKTİSAT
 Dünya Ekonomisinde Bütünleşme Ve Çok Uluslu Şirketler İlişkisinin Ekonomik Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi
17.11.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Erhan YILDIRIM
 
11Mustafa KÖSE  /  İKTİSAT
 Şirketlerde Yatay Birleşme Ve Devirler:Türkiye Üzerine Bir Uygulama
06.09.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. Erhan YILDIRIM
 
12Erhan İŞCAN  /  İKTİSAT
 İktisat Teorisinde Enformasyon Sorununa Yönelik Yaklaşımlar
06.07.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
13Aylin KOÇ  /  İKTİSAT
 Kamu Açıklarının Ekonomik, Politik Ve Sosyal Belirleyicileri: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama
21.12.2009DoktoraDanışman: Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL
 
14Harun UÇAK  /  İKTİSAT
 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Ve Üye Ülkerin Tarım Politikalarının Yakınsaması: Polonya Ülke Örneği
25.11.2009DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
15İlhan ÖZTÜRK  /  İKTİSAT
 Imf Politikalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Makroekonomik Performanslarına Etkileri
04.11.2009DoktoraDanışman: Prof.Dr. H. Mahir FİSUNOĞLU
 
16Tolga KABAŞ  /  İKTİSAT
 Gelişmekte Olan Ülkelerde Yoksulluğun Nedenleri Ve Yoksullukla Mücadele Yolları
28.04.2009DoktoraDanışman: Prof. Dr. Murat DOĞANLAR
 
17Ahmet ŞAHBAZ  /  İKTİSAT
 Gelişmekte Olan Ülkelerde Kur Değişimlerinin Toplam Çıktı Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
13.04.2009DoktoraDanışman: Prof. Dr. Murat DOĞANLAR
 
18Ahmet Yılmaz ATA  /  İKTİSAT
 Kurumsal Iktisat Çerçevesinde Yolsuzluğun Firsat Ve Motivasyonlari: Ab Ülkeleri Üzerine Bir Inceleme
09.04.2009DoktoraDanışman: Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL
 
19Görkemli DEMİREL KAZAR  /  İKTİSAT
 Kalkınma İle Gelir Dağılımı Eşitsizliği Arasındaki İlişki:Türkiye Örneği
04.08.2008DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
20Rüstem YANAR  /  İKTİSAT
 Gelişmekte Olan Ülkelerde Döviz Kuru Rejimi Tercihi Ve Makro Ekonomik Performans
12.05.2008DoktoraDanışman: Prof. Dr. Murat DOĞANLAR
 
21Uğur Bülent KAYTANCI  /  İKTİSAT
 Ücret Teorileri Ve Türkiye İmalat Sanayiinde Ücretlerin Durumu Üzerine Uygulama
18.04.2008DoktoraDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
22Melek AKDOĞAN GEDİK  /  İKTİSAT
 Kamu Açıklarının Ekonomik Etkileri Ve Çözüm Önerileri
02.11.2007DoktoraDanışman: Prof. Dr. Erhan YILDIRIM
 
23Cevat BİLGİN  /  İKTİSAT
 Finansal İstikrarsızlık Sorunu Ve İktisat Politikası Bağlamında Türkiye Örneği
25.10.2007DoktoraDanışman: Prof. Dr. Erhan YILDIRIM
 
24Ali ACARAVCI  /  İKTİSAT
 Reel İş Çevrim Kuramı
18.09.2006DoktoraDanışman: Prof.Dr. Erhan YILDIRIM
 
25İlter ÜNLÜKAPLAN  /  İKTİSAT
 Kamu Borçlanması ve Nesiller Arası Yük Sorunu
09.08.2006DoktoraDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
26Fatih YÜCEL  /  İKTİSAT
 Türkiye ve Seçilmiş AB Üyesi Ülkeler Arasındaki Dış Ticaret Akimlari Üzerine Analitik Bir Yaklaşım: Gümrük Birliği Öncesi ve Sonrası
12.06.2006DoktoraDanışman: Prof. Dr. H. Mahir FİSUNOGLU
 
27Cuma BOZKURT  /  İKTİSAT
 Parasal Hedefleme Stratejileri : Türkiye İçin Uygun Politika Seçimleri
17.03.2006DoktoraDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
28Tuba DİREKÇİ  /  İKTİSAT
 Kamu Açıklarının Makro Ekonomik Etkileri: Türkiye Çalışması
08.02.2006DoktoraDanışman: Doç. Dr. Murat DOĞANLAR
 
29Cemil GÜNAY  /  İKTİSAT
 Türkiye ve Güney Kore'de Uzun Dönemli Büyüme : Karşılaştırmalı Bir Analiz (1960-1980)
01.01.2006DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
30Hüseyin KALYONCU  /  İKTİSAT
 Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği : Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama
22.12.2005DoktoraDanışman: Prof. Dr. E. Alper GÜVEL
 
31Berna (BALCI) İZGİ  /  İKTİSAT
 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya'da Gelişimi, Tasarruflar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye'de Durum
14.05.2004DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
32Zeynep ÖKTEN  /  İKTİSAT
 Ekonomide Devlet ,Rekabet Politikaları Ve Düzenlemeler;Türkiye Üzerine Bir Çalışma
02.04.2004DoktoraDanışman: Prof.Dr.Muammer TEKEOĞLU
 
33Mustafa ILDIRAR  /  İKTİSAT
 Bölgesel Kalkınma Teorisi ve Gelişme Stratejileri
26.12.2003DoktoraDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
34Bilge KÖKSEL  /  İKTİSAT
 Keysenyen İktisadın Mikro Ekonomik Temelleri : Yeni Keynesyen İktisat
26.12.2003DoktoraDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
35Murat PÜTÜN  /  İKTİSAT
 European Monetary System : Convergence and Credibility
30.06.2003DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOGLU
 
36Hakkı ÇİFTÇİ  /  İKTİSAT
 İktisadi Gelişmede Uluslararası Rekabet ve Ulusal Kurumlar Dinamiği
17.04.2003DoktoraDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
37Mehmet ÖZMEN  /  İKTİSAT
 Dışa Açık Ekonomilerde Para Talebi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme
13.12.2002DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
38Zeynel Abidin ÖZDEMİR  /  İKTİSAT
 Kesirli Bütünleşme ve Bütünleşme Modellerinde Tahmin ve Türkiye Üzerine Uygulamalar
02.12.2002DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
39Hüseyin Mualla YÜCEOL  /  İKTİSAT
 Emek Piyasası Kuramları ve Türkiye'de İşsizlik Sorunu
07.06.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. Erhan YILDIRIM
 
40İsmail TUNCER  /  İKTİSAT
 İçsel Büyüme Modelleri Çerçevesinde Türkiye'de Uygulanan Dış Ticaret Politikalarının Büyüme Etkileri Üzerine
07.11.2001DoktoraDanışman: Prof.Dr. Nejat ERK
 
41İsmail GÜNEŞ  /  İKTİSAT
 Dışsallıklar Kamunun Düzenleyici Rolü : Enerji Sektöründe Bir Uygulama
29.05.2000DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
42Yelda BUGAY TEKGÜL  /  İKTİSAT
 Ekonomik Entegrasyon ve Endüstri İçi Ticaret-Türkiye-AB Ülkeleri Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Eğilimi
25.05.2000DoktoraDanışman: Prof.Dr. Nejat ERK
 
43Harun BAL  /  İKTİSAT
 Uluslararası Finansman Dış Borç Yönetimi ve Türkiye
19.08.1999DoktoraDanışman: Prof. Dr. Muammer TEKEOĞLU
 
44M. Fatih CİN  /  İKTİSAT
 İktisadi Dengesizlik Olgusuna Post-Keynezyen Bakış ve Türk İmalat Sanayinin Post-Keynezyen Görüş Açısından Değerlendirilmesi
05.02.1999DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
45Hans AMBROS  /  İKTİSAT
 Virtual Reality, Virtual Banking : Structures At A Cross-Road-A Long-Term Screnario
04.12.1998DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU
 
46Sanlı ATEŞ  /  İKTİSAT
 Yeni İçsel Büyüme Teorileri Ve Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamiklerinin Analizi
01.07.1998DoktoraDanışman: Prof.Dr. Nejat ERK
 
47Eduardo GARCIA  /  İKTİSAT
 Competitiveness Measures In Feta Cheese in EU
08.05.1998DoktoraDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
48Fikret DÜLGER  /  İKTİSAT
 İhracat Gelirlerinde İstikrarsızlıklar ve Büyüme Türkiye Deneyimi
13.03.1998DoktoraDanışman: Prof. Dr. Nejat ERK
 
49Füsun ALTAN  /  İKTİSAT
 Enflasyon İşsizlik İlişkisi-Türkiye`nin Phillips Eğrisi (1962-1994)
06.02.1997DoktoraDanışman: Doç.Dr.Erhan YILDIRIM
 
50Şule AKER  /  İKTİSAT
 Bir Ada Ekonomisinde Enflasyon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği
28.08.1994DoktoraDanışman: Prof.Dr.Nejat ERK
 
51Mehmet ALTINAY  /  İKTİSAT
 Measuremet of The Competitiveness Of The Turkish Republic of Northern Cyprus Clothing Industry
17.01.1994DoktoraDanışman: Prof.Dr.Nejat ERK
 
52Bernard A. GANTNER  /  İKTİSAT
 The Practical Application of Cybernetic Management Theory For The Purpose of Increasing The Growth of An Enterprise
10.07.1992DoktoraDanışman: Prof.Dr.Nejat ERK
 
53Neşe ALGAN  /  İKTİSAT
 Türkiye'nin Ekonomik Kalkınmasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Önemi ve Adana İl Merkezinde Konuyla İlgili Bir Araştırma
08.02.1991DoktoraDanışman: Prof.Dr.Nejat ERK
 
54H.Altan ÇABUK  /  İKTİSAT
 Transandental Maliyet Fonksiyonlarının Çukurova Bölgesinde İki Tekstil Firmasına Uygulaması
29.09.1986DoktoraDanışman: Doç.Dr.Nejat ERK
 
55Veli KARGI  /  İKTİSAT
 Negatif Gelir Vergisi : Türkiye İçin Model Denemesi
23.05.1986DoktoraDanışman: Doç.Dr.Hikmet İYİDİKER
 
56Z.Refia YILDIRIM  /  İKTİSAT
 Kamu Harcamalarında Planlama Tekniği Olarak Fayda Maliyet Analizi
31.07.1985DoktoraDanışman: Prof.Dr.Halil NADAROĞLU
 
57Nalan CİNEMRE  /  İKTİSAT
 Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Başarılı ve Başarısız Şeklinde Ayırımları
05.06.1985DoktoraDanışman: Doç.Dr.Halil YILMAZ
 
58Erhan YILDIRIM  /  İKTİSAT
 İthal İkamesine Dayalı Sanayileşme Stratejisi ve Türkiye Uygulaması
09.05.1985DoktoraDanışman: Prof.Dr.Ahmet BEYARSLAN
 
59Ahmet Gökhan SÖKMEN  /  İŞLETME
 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’A KOTE EDİLMİŞ İMALAT ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
30.10.2013DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Gamze VURAL
 
60Mehmet Sami SÜYGÜN  /  İŞLETME
 Uluslararası Rekabet Gücü Stratejisi Olarak Kümelenme: Mersin Yaş Meyve Sebze Kümesi Örneği
24.09.2013DoktoraDanışman: Prof. Dr. Canan MADRAN
 
61Mehmet Sami SÜYGÜN  /  İŞLETME
 ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ STRATEJİSİ OLARAK KÜMELENME: MERSİN YAŞ MEYVE SEBZE KÜMESİ ÖRNEĞİ
24.09.2013DoktoraDanışman: Prof. Dr. Canan MADRAN
 
62Bahadır ERGÜN  /  İŞLETME
 Hisse Senedi Piyasalarında Sürü Davranışı: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
04.09.2013DoktoraDanışman: Prof.Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
63Ahmet ERİŞMİŞ  /  İŞLETME
 Yönetim Kurulu Yapısınun Bıst Şirketlerinin Performansı Üzerine Etkisi
25.07.2013DoktoraDanışman: Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
64Osman EROĞLU  /  İŞLETME
 Kent Rekabetçiliğinde Kümelenme Stratejisinin Olumlu Etkisi Ve Kümelerin Kent Rekabetçiliği Algısı: Kent Rekabetçiliği ve Diyarbakır Mermer Kümesi Örneği
24.04.2013DoktoraDanışman: Prof. Dr. Azmi YALÇIN
 
65Özge DEMİRAL  /  İŞLETME
 İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Örgütsel Sonuçlara Etkisi Üzerine Bir Araştırma
10.04.2013DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
66Sezen BOZYİĞİT  /  İŞLETME
 Çocukların Çevre Bilinçli Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Rolü
05.04.2013DoktoraDanışman: Prof. Dr. Canan MADRAN
 
67Hatice DOĞAN SÜDAŞ  /  İŞLETME
 Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Motivlerinin Tüketici Satın Alma Ve İletişim Davranışına Etkisi
14.12.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
68İlker Ömer Sait BULAT  /  İŞLETME
 Müşteri Karlılık Analizinde Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Kullanımı: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
07.12.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
 
69Ertan ERKOCAOĞLAN  /  İŞLETME
 Gelişmekte Olan Piyasalarda Sermaye Türlerinin Kurumsal Girişimcilik Yoluyla Firma Performasına Etkisi: İmkb’ye Kote Firmalar Üzerine Bir Araştırma
31.10.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
70Bilge AKCA  /  İŞLETME
 Dönüşümcü Liderlik İle Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerde Örgütsel Adaletin Rolü: İso İşletmelerinde Bir Araştırma
26.09.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. Azmi YALÇIN
 
71Kalender Özcan ATILGAN  /  İŞLETME
 Marka Denkliğini Oluşturan Boyutların Referans Fiyat Oluşumuna Etkisinin Hafif Ticari Araç Markaları Üzerinde İncelenmesi
20.09.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
72Hasan ÖZYAPICI  /  İŞLETME
 Kaynak Tüketim Muhasebesi Ve Bir Sağlık Kurumunda Uygulanması
11.09.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
 
73Eda YAŞA  /  İŞLETME
 Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti Ve Bağlılık İlişkisi: Devlet, Özel Ve Üniversite Hastaneleri Karşılaştırması
30.06.2012DoktoraDanışman: Prof.Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
 
74Murat GÜLMEZ  /  İŞLETME
 Türk, Amerikan, İngiliz Ve Fransız Şirketlerinin Web Siteleri Aracılığı İle Gerçekleştirdikleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi Üzerine Bir Araştırma
29.06.2012DoktoraDanışman: Doç.Dr. Hilal İNAN
 
75Dilek PENPECE  /  İŞLETME
 Yükseöğretim Kurumlarında Kriz İletişimi
01.06.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. Canan MADRAN
 
76Ercan ÇELİK  /  İŞLETME
 Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Tfrs)’Nın Varlıkların Değerlemesi Hususunda Getirdiği Yenilikler: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
16.02.2012DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR
 
77Emel YÜCEL  /  İŞLETME
 Firma Çeşitlendirmesinin Firma Değeri, Riski Ve Performansına Etkileri: Türkiye Uygulaması
31.01.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
78Tufan ÖZSOY  /  İŞLETME
 Tüketimin Sürdürülebilirliği : Ürün Ömrüne Yönelik Tüketici Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma
20.12.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Canan MADRAN
 
79Alpaslan YAŞAR  /  İŞLETME
 Bağımsız Dış Denetim Kalitesinin Kar Yönetimi Üzerine Etkisi: İmkb’de Kayıtlı İşletmeler Üzerine Bir Uygulama
14.12.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK
 
80Levent GELİBOLU  /  İŞLETME
 Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlama Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Güdülenmesi: Yükseköğretimde Deneysel Bir Uygulama
16.11.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Canan MADRAN
 
81Ceyda KELEŞ  /  İŞLETME
 Tüketicilerde Genetiği Değiştirilmiş Gıda Ürünleriyle İlgili Algılanan Risk Türlerinin Kulaktan Kulağa İletişim Ve Satın Alma İsteğiyle İlişkisi
14.11.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
82Serkan ÖZKANLI  /  İŞLETME
 İşletmelerde Finansal Sıkıntı Durumu Ve Finansal Yeniden Yapılandırma: Türkiye’de Bir Vaka Çalışması
28.10.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
83Musa ŞANAL  /  İŞLETME
 Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Ve Kurumsal Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma
28.09.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
84Umut E. KÖROĞLU  /  İŞLETME
 Maya Sektöründe Pazar Bölümleme Ve Belirlenen Her Bir Bölüm İçin Kritik Başarı Faktörlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma
24.06.2011DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN
 
85Meriç DOYMAZ  /  İŞLETME
 Finansal Raporlamada Şeffaflığın Önemi ve Xbrl Uygulamalarının Şeffaflığa Etkisi: Abd Örneği Ve Türkiye Kıyaslaması
13.05.2011DoktoraDanışman: Yrd. Doç.Dr. Jale SAĞLAR
 
86Paşa ÖZEN  /  İŞLETME
 Performans Eğitim İlişkisinin İrdelenmesi Ve Çalışan Performansının Artırılmasında Eğitimin Rolünün Betimlenmesine Yönelik Bir Araştırma
28.01.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
87Sefer YILMAZ  /  İŞLETME
 Türkiye'deki İç Güvenlik Yapılanmasında Değişim İhtiyacı Ve Güvenlik Yöneticilerinin Değişime Yönelik Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir araştırma
28.01.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
88Latif OYGÜR  /  İŞLETME
 Endüstriyel İşletmelerde Lojistik Fonksiyonlar Aracılığıyla Sunulan Müşteri Hizmetleri ve Müşteri Tatmini Boyutlarının Ölçülmesi
27.01.2011DoktoraDanışman: Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
 
89Ahmet ÖZDOĞAN  /  İŞLETME
 Bakim Parametrelerine Dayali Üretim Politikalari Optimizasyonu
14.01.2011DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Arzu UZUN
 
90Cengiz MENGENCİ  /  İŞLETME
 Ekip Kaynak Yönetimi Uygulamaları Üzerinde Toplumsal Ve Örgütsel Kültürün Etkileri: Türk Sivil Havayolu Firmalarında Bir Araştırma
22.12.2010DoktoraDanışman: Doç. Dr. Ali DANIŞMAN
 
91Diğdem ESKİYÖRÜK  /  İŞLETME
 Halkla İlişkiler Uygulayıcıları Rol Modellerinde Örgüt Kültürünün Etkisi Ve Hastane İşletmelerinde Bir Uygulama
02.12.2010DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURAN
 
92Deniz ZEREN  /  İŞLETME
 Mobil Hizmet İnnovasyonlarının Kabulü: Türkiye Örneği
24.11.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
93Buket HÜSEYNİKLİOĞLU  /  İŞLETME
 Bireysel Değerler Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi İlişkisi: Asker Hastanesi Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme
20.10.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. Ünal AY
 
94Kayahan TÜM  /  İŞLETME
 Denetim Birimi Olarak Ymm’lerin Vergi Kaybını Önlemede Etkisi: Ymm’ler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
24.06.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK
 
95Canol KANDEMİR  /  İŞLETME
 Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Ve Önlenmesinde Bağımsız Denetimin Rolü Ve Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
23.06.2010DoktoraDanışman: Yrd.Doç.Dr. Jale SAĞLAR
 
96Mert DEMİRCİOĞLU  /  İŞLETME
 Araç Rotalama Probleminin Sezgisel Bir Yaklaşım İle Çözümlenmesi Üzerine Bir Uygulama
06.10.2009DoktoraDanışman: Doç. Dr. Erkut DÜZAKIN
 
97Mehmet Ali TEKİNER  /  İŞLETME
 Türk Polis Teşkilatında Kurumsal Kültür Ve Alt-Kültürler Üzerine Bir Araştırma
25.06.2009DoktoraDanışman: Doç. Dr. Ali DANIŞMAN
 
98Abdullah Oraj HÜSEYNİKLİOĞLU  /  İŞLETME
 Kaynak Bağımlılığının Savaşlar Üzerindeki Etkisi:
22.01.2009DoktoraDanışman: Doç.Dr. Azmi YALÇIN
 
99Mehmet Ali Burak NAKIBOĞLU  /  İŞLETME
 Hizmet İşletmelerindeki İlişkisel Pazarlama Uygulamalarının Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkileri
23.10.2008DoktoraDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
100Ömer İSKENDEROĞLU  /  İŞLETME
 İşletmelerin Büyümesinde Büyüklüğün Etkisi: Türkiye İçin Bir İnceleme
15.10.2008DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
101Erdinç KARADENİZ  /  İŞLETME
 Türk Konaklama İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi
22.09.2008DoktoraDanışman: Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
 
102Hande MİMAROĞLU  /  İŞLETME
 Psikolojik Sözleşmenin Personelin Tutum Ve Davranışlarına Etkileri: Tıbbi Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma
09.09.2008DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
103Solmaz Filiz KARABAĞ  /  İŞLETME
 Strateji Ve Endüstrinin Firma Performansına Etkisi: Türkiye’nin Öncü Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
01.09.2008DoktoraDanışman: Prof. Dr. Ali DANIŞMAN
 
104İsmail Yalım ÖZDİNÇ  /  İŞLETME
 Hizmet İşletmelerinin Olumsuz Durum Karşısındaki Tepkisinin Tüketicilerin Marka Çağrışımına Etkisi
20.06.2008DoktoraDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
105Ayşe Esmeray YOĞUN ERÇEN  /  İŞLETME
 Kadınların Cam Tavanı Aşma Stratejileri: Büyük Ölçekli Türk İşletmelerinde Bir İnceleme
15.01.2008DoktoraDanışman: Doç. Dr. Ünal AY
 
106Fatma Nur İPLİK  /  İŞLETME
 Uluslararası Stratejik İşbirlikleri: Türkiye’de Konaklama Sektöründe Faaliyet Gösteren Uluslararası Stratejik İşbirliklerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
11.01.2008DoktoraDanışman: Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
107Semin PAKSOY  /  İŞLETME
 Genetik Algoritma İle Proje Çizelgeleme
27.12.2007DoktoraDanışman: Yard. Doç. Dr. Arzu UZUN
 
108Levent KOŞAN  /  İŞLETME
 Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Müşteri Karlılık Analizinde Kullanılması: Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama
24.10.2007DoktoraDanışman: Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
 
109Murat İsmet HASEKİ  /  İŞLETME
 Kooperatifçilik Ve Pazarlama Anlayışı: Tarım Satış Kooperatiflerinin Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Tüketici Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
12.09.2007DoktoraDanışman: Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
 
110Mehmet TURAL  /  İŞLETME
 Örgütlerde Performans Yönetimi: Bir Kamu Kuruluşundaki Performans Değerleme Sisteminin İncelenerek Karşılaşılan Sorunların Tespit Ve Çözümüne Yönelik Bir Araştırma
12.09.2007DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
111Sefa ÇETİN  /  İŞLETME
 Kamu Sektöründe Stratejik Planlama: Türkiye’deki İl Özel Idarelerinde Bir Araştırma
19.06.2007DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
112Recai AKYEL  /  İŞLETME
 Afet Yönetim Sistemi: Türk Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma
26.02.2007DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
113Mehmet Cihan YAVUZ  /  İŞLETME
 Uluslararası Destinasyon Markasi Oluşturulmasında Kimlik Geliştirme Süreci: Adana Örneği
19.01.2007DoktoraDanışman: Doç. Dr. Canan MADRAN
 
114Mehmet Ünsal MEMİŞ  /  İŞLETME
 İç Denetimin Yönetim Fonksiyonlarının Yerine Getirilmesindeki Rolü: Türkiye’deki Büyük İşletmeler Üzerinde Bir Saha Araştırması
26.12.2006DoktoraDanışman: Prof. Dr. A. Kadir TUAN
 
115İbrahim Efe EFEOĞLU  /  İŞLETME
 İş-Aile Yaşam Çatışmasınnın İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri : İlaç Sektöründe Bir Araştırma
26.12.2006DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
116Levent SEZAL  /  İŞLETME
 Banka İşletmelerinde Etkin Bir İç Denetim ve Risk Yönetim Sisteminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ticari Bir Bankanın Uygulamaları Üzerine İncelemeler
15.12.2006DoktoraDanışman: Prof. Dr. A. Kadir TUAN
 
117Mehmet Fatih GÜNER  /  İŞLETME
 Stratejik performans değerlemede dengeli sonuç kartı : bir sanayi işletmesinde uygulama
05.09.2006DoktoraDanışman: Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
 
118Fatih ÖZDEMİR  /  İŞLETME
 Örgütsel İklimin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma
29.05.2006DoktoraDanışman: Doç. Dr. Ünal AY
 
119Elif N. ÜNAL  /  İŞLETME
 Optimal Ürün Karması Belirlemede Faaliyete Davalı Maliyet Sistemi ve Kısıtlar Teorisi Uygulaması
18.05.2006DoktoraDanışman: Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
 
120Serkan Yılmaz KANDIR  /  İŞLETME
 Türkiye'de Yatırımcı Duyarlılığının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi
16.05.2006DoktoraDanışman: Prof. Dr. Serpil CANBAŞ
 
121Tamer ISIR  /  İŞLETME
 Örgütlerde Personel Seçim Süreci : Bir Kamu Kuruluşundaki Yönetici Personelin Kişilik Özelliklerinin Tespit Edilerek Personel Seçim Sürecinin İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
17.02.2006DoktoraDanışman: Doç. Dr. Azmi YALÇIN
 
122Ali Haluk PINAR  /  İŞLETME
 Bir Rekabet Stratejisi Olarak Sinerjik Yönetimin Endüstri İşletmelerinde Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
22.09.2005DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURAN
 
123Dursun ÇİÇEK  /  İŞLETME
 Örgütlerde Motivasyon Ve İş Yaşam Kalitesi: Bir Kamu Kuruluşundaki Yönetici Personelin Motivasyon Seviyelerinin Tespit Edilerek İş Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
08.06.2005DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
124Bahattin KARADEMiR  /  İŞLETME
 Kurumsal Eşbiçimsellik, Pazarlar, Firma Kaynakları ve Gelişmekte Olan Ekonomilerde Şirket Gruplarının Farklı İş Kollarına Girmesi: Türk Şirket Grupları Üzerine Bir Çalışma
29.09.2004DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
125İlhan DALCI  /  İŞLETME
 Kâr Planlaması Sürecinde Başabaş Noktası Analizinin Geleneksel ve Faaliyete Dayalı-Maliyet Sistemleri Açısından Kıyaslanması ve Bir FDM Model Denemesi
20.09.2004DoktoraDanışman: Doç.Dr.Veyis Naci TANIŞ
 
126Doğan ÜNLÜCAN  /  İŞLETME
 Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Rekabet Stratejileri : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde İzleyebilecekleri Rekabet Stratejilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
01.06.2004DoktoraDanışman: Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
127Songül KAKİLLİ ACARAVCI  /  İŞLETME
 Gelişmekte Olan Ülkelerde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler : Türkiye'de Bir Uygulama
02.04.2004DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
128Kemal Can KILIÇ  /  İŞLETME
 Güç Yönetimi : İşletmelerde Gücün Yapısl/Davranışsal Boyutlarının Belirlenmesi ve İzlenebilecek Alternatif Güç Yönetimi Stratejilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
19.12.2003DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
129Ömür Gündüz TOPÇU  /  İŞLETME
 İş Doyumu ve Motivasyon : Havacılık Sektöründe Çalışan Pilotların İş Doyum Seviyelerinin Tespit Edilerek İzlenebilecek Alternatif Motivasyon Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
24.10.2003DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
130Tamer KILIÇ  /  İŞLETME
 Kurum Kültürü ve Liderlik : Kurum Kültürüne Uygun Etkin Lider Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
18.04.2003DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
131Süleyman Bilgin KILIÇ  /  İŞLETME
 Mali Başarısızlık Tahmininde Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerin ve Çok Kriterli Analize Dayalı Bir Modelin Kullanılması : Türk Bankacılık Sisteminde Bir Uygulama
02.02.2003DoktoraDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
132Jale SAĞLAR  /  İŞLETME
 Bağımsız ve İç Denetimde Kalite Kontrolü : Bağımsız Denetim Firmaları İle Büyük Sanayi İşletmeleri Üzerinde İki Farklı Saha Araştırması"
31.01.2003DoktoraDanışman: Prof. Dr. A. Kadir TUAN
 
133Ali DANIŞMAN  /  İŞLETME
 Culture and Structure in Organizations : Investigating the Effect of Industry and Centextial Factors on their Relationships Across Turkish and Canadian Firms
20.12.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
134Bülent ÖZER  /  İŞLETME
 Türkiye'de Likit Bitkisel Yağ Pazarında Uygulanan Ürün Farklılaştırma ve Konumlandırma Stratejileri ve Tüketici Eğitimleri
01.11.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. Serap ÇABUK
 
135Hilal İNAN  /  İŞLETME
 Firmalar Arası Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesinde İnternet Kullanımının Etkisi Türkiye Uygulaması
27.08.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. Serap ÇABUK
 
136Abdullah Selami GÜLEÇ  /  İŞLETME
 E- İşletme : Sınırsız Genişleyen İnternet Dünyasında İşletmelerin Yönetimi Ne Zaman Nasıl Değişmelidir?
05.06.2002DoktoraDanışman: Yrd.Doç.Dr. Azmi YALÇIN
 
137Tuncay Turan TURABOĞLU  /  İŞLETME
 Vekalet Teorisi Firma Sahiplik Yapısı ve Performans İlişkisi Türkiye Uygulaması
28.05.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
138Hüsniye SÜRMELİ  /  İŞLETME
 Kurumsal Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Rekabet Stratejisi İlişkisi
17.05.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. Serap ÇABUK
 
139Uğurtan DOĞAN  /  İŞLETME
 İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme: Holding ve Holdinge Bağlı Sanayi İşletmelerindeki Uygulamalara Yönelik Bir Araştırma
03.02.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
140Cemile ÇELİK  /  İŞLETME
 İnsan Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi ( AUDIT) ve Örgütsel Etkinlik İlişkisi 500 Büyük Firma Üzerinde Bir Çalışma
03.04.2001DoktoraDanışman: Yrd.Doç.Dr. Ünal AY
 
141Tülin URAL  /  İŞLETME
 Pazarlama Yöneticilerinin Etiksel Karar Sürecini Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir Araştırma
31.01.2001DoktoraDanışman: Prof.Dr. Serap ÇABUK
 
142Nuriye GÜREŞ  /  İŞLETME
 Banka Hizmetlerinde İlişki Pazarlaması
29.06.2000DoktoraDanışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK
 
143Osman Aziz ALTAY  /  İŞLETME
 Döviz Kuru Riskinin Hisse Senedi Getirisi Üzerindeki Etkisi ve Bu Etkinin İMKB’de İşlem Gören Hisse Senetleri İçin Araştırılması
18.02.2000DoktoraDanışman: Prof. Dr. Serpil CANBAŞ
 
144Hüseyin ARASLI  /  İŞLETME
 An Evaluative Study Of Leadership Aspect Of Empowerment In Turkish Republic Of Northern Cyprus Hotel Organizations From Total Quality Managment Perspective
15.02.2000DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
145Zeynep TÜRK  /  İŞLETME
 İşletmelerde Yönetim Aracı Olarak Kar Planlaması ve Kontrolü Uygulamalrında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
29.12.1999DoktoraDanışman: Prof. Dr. A. Kadir TUAN
 
146Zeynep HATUNOĞLU  /  İŞLETME
 Tekstil Sektöründe Standart Maliyet Sistemi Uygulaması
19.11.1999DoktoraDanışman: Prof.Dr.Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
 
147Selen DOĞAN  /  İŞLETME
 Yöneticilik ve Vizyona Dayalı Liderlik
08.10.1999DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
148Asım SALDAMLI  /  İŞLETME
 Otel İşletmlerinde Stres Kaynakları ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
30.09.1999DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ünal AY
 
149Halil SAVAŞ  /  İŞLETME
 Toplam Kalite Yönetimi Açısından Çevre Yönetim Sistemi ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama
14.06.1999DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
150Ferit ÖLÇER  /  İŞLETME
 İşletmelerde Takım Çalışması ve Türkiye'deki Sanayi İşletmelerinde Uygulaması Üzerine Bir Araştırma
14.06.1999DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
151Mehmet TURAN  /  İŞLETME
 The Impact of National Culture on Employee Job Dissatsfaction Responses : An Exploratory Study
17.05.1999DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ünal AY
 
152Cahit ADAOĞLU  /  İŞLETME
 Dividend Policy of The Corporations Trading In The Istanbul Stock Exchange : An Empirical Analysis
15.04.1999DoktoraDanışman: Doç. Dr. Hatice DOĞUKANLI
 
153Himmet KARADAL  /  İŞLETME
 Yönetici Yaşam Biçimleri İle Yöneticinin Etkinliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki : Bazı Sektörlerde Bir Araştırma
05.04.1999DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ünal AY
 
154Halil NADİRİ  /  İŞLETME
 Develping Marketing Strategies to Manage the Demand For The Tourism Sector In The Turkish Republic of Northern Cyprus
07.12.1998DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mustafa MAZLUM
 
155Hatice GEREKLİOĞLU DÜZAKIN  /  İŞLETME
 İMKB'de Halka Arzdan Sonra Hisse Senetlerinin Performanslarının Ölçümü ve Düşük Fiyatlandırmayla İlgili Yaklaşımlarının Firmalara ve Bunlara Aracılık Eden Kurumlar Açısından Değerlendirilmesi
18.11.1998DoktoraDanışman: Prof. Dr. Serpil CANBAŞ
 
156Suhat KORKMAZ  /  İŞLETME
 İmalat Kaynaklarının Planlaması Ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama
03.10.1998DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN
 
157Fatma DEMİRCİ  /  İŞLETME
 Departmanlı Mağazlarda Atmosfer Oluşturma Üzerine Bir Çalışma
25.09.1998DoktoraDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
158Okan ŞAFAKLI  /  İŞLETME
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Turizm Yatırımlarının Finansmanı
15.09.1998DoktoraDanışman: Prof. Dr. M. Zeki USLU
 
159Murat TÜRK  /  İŞLETME
 Bir İşletme Stratejisi Olarak Teknoloji Yönetimi ve Tekstil Sanayiindeki Sorunların Çözümü Üzerine Bir Araştırma
10.09.1998DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
160Zeki DOĞAN  /  İŞLETME
 Kur Değişimleri Nedeniyle Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
25.06.1998DoktoraDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
161Bilge ÖNEY  /  İŞLETME
 The Future Prospect of North Cyprus Citrus Marketing
18.06.1998DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mustafa MAZLUM
 
162H. Mustafa PAKSOY  /  İŞLETME
 Türkiye'nin Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk İşletmelerinin Karşılaştıkları Yönetim Sorunları ve Çözüm Yolları
03.02.1998DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
163Mehmet ÖZBİRECİKLİ  /  İŞLETME
 Avrupa Birliğinde Vergi Muhasebesi Konusundaki Çalışmalar ve Türk Vergi Muhasebesi ile Uyum Sorunları
07.11.1997DoktoraDanışman: Prof.Dr.Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
 
164Cem TANOVA  /  İŞLETME
 Human Reseources Management An Evaluative Study Of The Turkish Republic Of Northern Cyprus Business Organizations From The Perspective Of European Integretion
29.09.1997DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
165Erkut DÜZAKIN  /  İŞLETME
 Alacak Yönetiminde Etkin Politikaların Belirlenmesine İlişkin Matematiksel Bir Model Denemesi
29.01.1997DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
166Canan MADRAN  /  İŞLETME
 Gıda Satın Alma ve Yemek Hazırlama Davranışlarında Zaman Faktörü
09.01.1997DoktoraDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
167İsmail BARIN  /  İŞLETME
 Tam Zamanında Üretim Sistemi ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulaması
01.11.1996DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
168Azmi YALÇIN  /  İŞLETME
 Ortak Girişimler (Joint Ventures) ve Türkiye`deki Ortak Girişimlerde Karşılaşılan Yönetim Sorunlarının Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma
02.10.1996DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
169Yıldırım Beyazıt ÖNAL  /  İŞLETME
 Türkiye`de Endüstri İşletmelerinin Müşteri Finansmanında Kullandıkları Tekniklerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
07.09.1996DoktoraDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
170Abdulcelil ÇAKICI  /  İŞLETME
 Otel İşletmeciliğinde Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Türkiye`de Uygulanan Pazarlama Stratejiler ve Sonuçları
19.06.1996DoktoraDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
171Arzu GÜÇRAY  /  İŞLETME
 Endüstriyel Robotlar ve Türk Sanayi İşletmelerindeki Robot Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
17.06.1996DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
172Rifat TAŞER  /  İŞLETME
 Performance Appraisal: An Evaluative Study At Tourist Accommodation And Hospitality Establishments In The Turkish Republic of Northern Cyprus
16.11.1995DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
173Turgay AVCI  /  İŞLETME
 An Evaluative Study Of Tourism Organizations In Turkish Republic of Northern Cyprus From Quality Assurance Perpective
16.10.1995DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
174Yusuf ERBAY  /  İŞLETME
 Küresel İşletmelerin Yönetimi ve Türk İşletmelerinin Yeni Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme
05.04.1995DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
175Azim ÖZTÜRK  /  İŞLETME
 Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanma Sürecinde Karşılaşılan Yönetim Sorunlarının İncelenmesi ve Bir Model Önerisi
04.05.1994DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
176İbrahim İNAN  /  İŞLETME
 İşletmelerde İnsangücü Planlamasına İlişkin Bir Model Önerisi ve Bir Uygulama
16.03.1994DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
177Bahar TANER  /  İŞLETME
 Büyük Otellerde Yönetim Biçimlerinin Personel Üzerindeki Etkileri ve Yöneticilerin Personele Yaklaşımlarında Bir Sistem Önerisi
26.02.1993DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
178Richard F. ESTERMAN  /  İŞLETME
 Verstoesse Gegen Die Vertragstreue Und Ihre Rechtliche Wertung
10.07.1992DoktoraDanışman: Doç.Dr.Hasan PULAŞLI
 
179Hatice DOĞUKANLI  /  İŞLETME
 Hisse Senedi Verimi İle Enflasyon Arasındaki ilişkiyi Açıklayan Temel Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türkiye için Geçerliliğinin Araştırılması
11.05.1992DoktoraDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
180Selahattin BEYAZ  /  İŞLETME
 Türkiye'de Serbest Bölge Girişimleri ve Çukurova Bölgesinde Bir Uygulama
27.02.1992DoktoraDanışman: Prof.Dr.M.Zeki USLU
 
181Necdet GÜLGÜN  /  İŞLETME
 Sermaye Piyasasında İşlem Gören Hisse Senetlerinin Değerlendirilmesinde Muhasebe Verilerinin Rolü
27.02.1992DoktoraDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
182Hikmet MARAŞLI  /  İŞLETME
 Üretim ve Stok Kontrol Sistemlerinin Bilgisayar Aracılığı ile Planlanması, Kontrolü ve Bir Büyük Mağaza İşletmesinde Uygulaması
21.02.1992DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
183M.Emin ÖCAL  /  İŞLETME
 Yapı Projelerinde Kullanılan Kaynakların Planlama ve Kontrolünde Şebeke Analizi ve Çubuk Diyagrama Dayalı Karma Bir Model Önerisi ve Uygulaması
21.02.1992DoktoraDanışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
184Hüseyin GÜRSOY  /  İŞLETME
 Nakit Akım Tablosu ve İşletmelerin Finansal Analiz ve Planlanmasında Kullanımı-Adana'da Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma
12.09.1990DoktoraDanışman: Prof.Dr.Serpil CANBAŞ
 
185Serap ÇABUK  /  İŞLETME
 İşletmelerde Pazarlama Karması Optimizasyonu ve Bir Endüstride Faaliyet Gösteren İki Firmanın Modeller Yardımıyla Rekabet İlişkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama
13.07.1988DoktoraDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
186Mahmut TEKİN  /  İŞLETME
 İşletmelerde Doğrusal Programlama İle Stok Kontrolü ve Bir Tekstil Sanayi İşletmesinde Uygulama
13.11.1986DoktoraDanışman: Doç.Dr.Hüseyin ÖZGEN
 
187Ümmüşen GÜRSOY  /  İŞLETME
 İşletmelerin Kâr Planlanması ve Denetim Sürecinde Muhasebenin Rolü-Bir Sanayi İşletmesinde Uygulanması
12.02.1986DoktoraDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
188Recai İŞLER  /  İŞLETME
 İşletme Kararlarının Alınmasında Muhasebenin Bir Yönetim Aracı Olarak Kullanılması
23.09.1985DoktoraDanışman: Prof.Dr.A.Kadir TUAN
 
189Cemal YÜKSELEN  /  İŞLETME
 Narenciye İhracatçısı Firmalarda Pazarlama Bileşenlerinin Planlanması ve Çukurova Bölgesindeki Narenciye İhracatçısı Firmalar Üzerine Bir Araştırma
10.07.1984DoktoraDanışman: Prof.Dr.Mustafa MAZLUM
 
190Ayşe ÖZTÜRK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 SOSYO-BİLİMSEL KONULARLA ARGÜMANTASYON BECERİSİ VE İNSAN HAKLARINA KARŞI TUTUM GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
25.09.2013DoktoraDanışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
191Sibel GÜZEL YÜCE  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Bir İlköğretim Okulunda Düşünme Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Eylem Araştırması
02.07.2012DoktoraDanışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
192Ayşegül KARABAY  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Eleştirel Okuma-Yazma Eğitiminin Türkçe Öğretmeni Adaylarinin Akademik Başarilarina Ve Eleştirel Okuma- Yazma Düzeylerine Etkisi
14.05.2012DoktoraDanışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
193Abdullah BALCIOĞULLARI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Coğrafi Düşünme Becerileri Öğretiminin Öğrencilerin Coğrafi Düşünme Becerilerine, Akademik Başarılarına Ve Bunların Kalıcılığına Etkisi
21.09.2011DoktoraDanışman: Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
194Raşit AVCI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ebeveynler Arası Çatışma, Akran ve Medya Etkileri İle Ergenlerdeki Şiddet Davranışı Arasındaki İlişkiler: Şiddete Yönelik Tutumların Aracı Rolü
17.05.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
195Mükerrem AKBULUT TAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Kavram Ve Genelleme Yapısının Doğrudan Öğretiminin Ve Örtük Olarak Öğrenilmesinin Sınıflama Ve Açıklama Davranışına, Sınıflama Ve Açıklama Davranışının Kalıcılığına Ve Transfere Etkisi
13.12.2010DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ ÇOŞKUN
 
196Oğuzhan KIRDÖK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Bilişsel Bilgiyi İşleme Yaklaşımına Göre Geliştirilen Mesleki Karar Verme Programının Sınanması
27.08.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
197Erkan IŞIK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sosyal Bilişsel Kariyer Teorisi Temelli Bir Grup Müdahalesinin Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Kararı Yetkinlik Ve Mesleki Sonuç Beklenti Düzeylerine Etkisi
18.06.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
198İsmail SANBERK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Psikolojik Danışman-Danışan İlişkisinin Çözümlenmesi Ve Bazı Süreç, Sonuç Değişkenleri Açısından İncelenmesi
18.06.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
199Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Çatışma Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Karar Verme Beceri Eğitimi Grup Uygulamalarının Ergenlerin Karar Verme Stillerine Etkisi
04.02.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
200E. Ercüment YERLİKAYA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Üniversite Öğrencilerinin Mizah Tarzları İle Algılanan Stres, Kaygı Ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
14.09.2009DoktoraDanışman: Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ
 
201Ferah ÇEKİCİ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Problem Çözme Terapisine Dayalı Beceri Geliştirme Grubunun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerileri, Öfkeyle İlgili Davranış Ve Düşünceler İle Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi
27.08.2009DoktoraDanışman: Prof. Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
202Mehmet Emre SEZGİN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Çok Ortamlı Öğrenmede Bilişsel Kuram İlkelerine Göre Hazırlanan Öğretim Yazılımının Bilişsel Yüke, Öğrenme Düzeylerine Ve Kalıcılığa Etkisi
16.06.2009DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur COŞKUN
 
203Ayten Pınar BAL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Öğretiminde Uygulanan Ölçme Ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
30.04.2009DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
204Özden DEMİR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Bilişsel Koçluk Yöntemiyle Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Epistemolojik İnançlarına, Bilişsel Farkındalık Becerilerine, Akademik Başarılarına Ve Bunların Kalıcılıklarına Etkisi
06.02.2009DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
205M.Yalçın ORTAKALE  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Akılcı Davranış Eğitimi
18.01.2008DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI
 
206Figen KILIÇ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Mikro Düzeyde İçerik Düzenleme Stratejilerinin Kavramların, Genellemelerin Öğrenilmesine Ve Bilişsel Esnekliğe Etkisi
27.10.2007DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN
 
207Hasan Güner BERKANT  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Dokuzuncu Sınıf Biyoloji Dersinde Yapıcı Öğrenme Temelli Hazırlanan Anlamlı Nedensel Düşünmeye Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Anlamlı Nedensel Düşünmelerine,Akademik Başarılarına, Kalıcılığa ve Günlük Yaşam Davranışlarına Etkisi
20.09.2007DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
208Mediha SARI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Demokratik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program: Düşük ve Yüksek 'Okul Yaşam Kalitesi'ne Sahip İki İlköğretim Okulunda Nitel Bir Çalışma
16.03.2007DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
209Fazilet KARAKUŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yapıcı Öğrenme ve Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
29.12.2006DoktoraDanışman: Yrd. Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY
 
210Fatma SADIK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları ve Bu Davranışlarla Baş Edilme Stratejilerinin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi Ve Güvengen Disiplin Modeli Temele Alınarak Uygulanan Eğitim Grogramının Öğretmenlerin BaşEtme Stratejilerine Etkisi
29.12.2006DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
211Songül KİLİMCİ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'de Sınıf Ögretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması
26.12.2006DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
212Birsel AYBEK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Konu Ve Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Konu Ve Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Eleştirel
22.09.2006DoktoraDanışman: Yard. Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY
 
213Metehan ÇELİK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Evlilik Doyum Ölçeği Geliştirme Çalışması
10.02.2006DoktoraDanışman: Prof. Dr. Banu İNANÇ
 
214Banu YAMAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Eğitimde Drama Yöntemi İle Türkçe Ögretiminin İki Dilli Olan ve Olmayan İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi
10.08.2005DoktoraDanışman: Prof.Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
215Habibe ALDAĞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Düşünme Aracı Olarak Metinsel ve Metinsel-Grafiksel Tartışma Yazılımının Tartışma Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi
28.06.2005DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
216Nuray ERGÜN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Disiplin Cezası Alan ve Almayan Lise Ögrencilerinin Ana Baba Tutumları ve Okula İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması
14.01.2005DoktoraDanışman: Prof.Dr. Turan AKBAŞ
 
217Özlem KAF HASIRCI  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Görsel Öğrenme Stiline Göre Düzenlenen Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Kalıcılığına Etkisi
13.01.2005DoktoraDanışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
218Ruken AKAR VURAL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Bertolt Brecht’ İn Öğretici Oyunlarının “Eğitimde Drama” Ve “Sahneleme” Yöntemleri Temelinde Hazırlanan İki Farklı Programın Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Yönelik Tutumlarına Etkisi
13.01.2005DoktoraDanışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
219Bülent GÜNDÜZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğretmenlerde Tükenmişliğin Akılcı Olmayan İnançlar Ve Bazı Mesleki Değişkenlere Göre Yordanması
22.11.2004DoktoraDanışman: Prof. Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
220Fulya CENKSEVEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Üniversite Öğrencilerinde Öznel Ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi
22.11.2004DoktoraDanışman: Prof. Dr. Turan AKBAŞ
 
221Memet KARAKUŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Proje Yaklaşımlı Öğretimin İlkögretim Dördüncü Sınıf Ögrencilerinin Sorun Çözme Becerilerine, Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi
11.10.2004DoktoraDanışman: Yard. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
222Ayten İFLAZOĞLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi
26.09.2003DoktoraDanışman: Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSİZ
 
223İsmail GELEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi
26.09.2003DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 
224Şükran TOK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İlköğretim Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Bilgi Haritası ve İnceleme-Soru-Sorma-Okuma-Bakmadan Cevaplama-Gözden Geçirme Stratejilerinin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi
26.08.2003DoktoraDanışman: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
225Semra AKSARAY  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenlerde Benlik Saygısı Geliştirmede Beceri Eğitimi ve Aktivite Merkezli Programların Etkisi
21.03.2003DoktoraDanışman: Prof. Dr. Banu İNANÇ
 
226F.Sema BENGİ GÜRKAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Adet Görme Durumu ve Adetle İlgili Düzeyine Göre Ergenlerin Psikolojik Sorunlarının İncelenmesi
27.12.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. Turan AKBAŞ
 
227Ayşe Rezan ÇEÇEN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Duyguları Yönetme Becerileri Eğitimi Programının Öğretmen Adaylarının Duyguları Yönetme Becerileri Üzerindeki Etkisi
20.09.2002DoktoraDanışman: Prof. Dr. Banu İNANÇ
 
228Erkut KONTER  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Profesyonel Futbolda Bazı Değişkenlere Göre Psikolojik Becerilerin Araştırılması
22.07.2002DoktoraDanışman: Doç.Dr. Adnan GÜMÜŞ
 
229Zülal ERKAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri, Ana-Baba Tutumları ve Ailede Görülen Risk Faktörleri Üzerine Bir Çalışma
08.07.2002DoktoraDanışman: Doç.Dr. S. Sonay GÜÇRAY
 
230Bilal DUMAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Süreç Temelli Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Kalıcılığı Üzerindeki Etkileri
21.06.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. Adil TÜRKOĞLU
 
231M. Oğuz KUTLU  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Matematik Öğretimi ve Bilgisayar Destekli Sununun Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi
30.07.1999DoktoraDanışman: Prof. Dr. Ülkü KÖYMEN
 
232Mahinur KARATAŞ COŞKUN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Eğitime Giriş Dersindeki Bazı Kavramların, Kazandırılmasında, Ögeleri Belirleme Kuramına Dayalı Öğretim İle Geleneksel Öğretimin Başarıya, Öğrenme Düzeylerine ve Kalıcılığa Etkisi
17.04.1999DoktoraDanışman: Prof.Dr.Ülkü KÖYMEN
 
233Mehmet BİLGİN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Grup Rehberliğinin 11-13 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Sosyal Yetkinlik Beklentisi Üzerindeki Etkisi
18.01.1996DoktoraDanışman: Doç.Dr.Banu İNANÇ
 
234Songül TÜMKAYA  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Öğretmenlerdeki Tükenmişlik, Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başa Çıkma Davranışları
18.01.1996DoktoraDanışman: Yrd.Doç.Dr.Sonay GÜÇRAY
 
235Ragıp ÖZYÜREK  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Fen Bİlimleri Alanını Seçen Öğrencilerin Kariyer Yetkinlik Beklentisi İle Kariyer Seçenekleri Zenginliği ve Üniversiteye Giriş Sınavlarındaki Performansları Arasındaki İlişki
20.09.1995DoktoraDanışman: Doç.Dr.Banu İNANÇ
 
236Erol KAHRAMAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 İngilizce`de Sosyo-Kültürel Ögeleri Metinlerin Öğretiminde Eklektik ve Kavramsal-İşlevsel Yöntemlerin Erişiye Etkisi
23.06.1995DoktoraDanışman: Prof.Dr.Adil TÜRKOĞLU
 
237Şule ÇETİN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Turizm Endüstrisine Mutfak Elemanı Yetiştirmeye Yönelik Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
18.02.1994DoktoraDanışman: Yrd.Doç.Dr.Ali TEMEL
 
238Necmiye KARATAŞ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Eğitim Dili İngilizce Olan Yükseköğretim Kurumları Hazırlık Okulları Program Uygulamalarında Belirli Amaca Yönelik Dil Öğretimi Açısından Karşılaşılan Sorunlar
18.02.1994DoktoraDanışman: Prof.Dr.Adil TÜRKOĞLU
 
239İskender ÖZGÜR  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Eğitilebilir Zihinsel Özürlü Çocukların Ana-Baba Eğitiminin Ana-Baba ve Çocuk Üzerindeki Etkileri
18.05.1993DoktoraDanışman: Prof.Dr.Doğan ÇAĞLAR
 
240Müfit GÖMLEKSİZ  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Kubaşık Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi
12.02.1993DoktoraDanışman: Prof.Dr.Adil TÜRKOĞLU
 
241Kezban KURAN  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adana ve Hatay Eğitim Yüksekokullarındaki Öğrencilerin 1987 ÖSS Puanları ile Akademik Başarılarının Karşılaştırılması
23.11.1988DoktoraDanışman: Prof.Dr.Doğan ÇAĞLAR
 
242Ali TEMEL  /  EĞİTİM BİLİMLERİ
 Lise Sosyal Bilimler Programlarında Öğretim Süreçleri ve Değerlendirme Bağıntısı 'Adana İlinde Bir Araştırma'
08.01.1988DoktoraDanışman: Doç.Dr.Adil TÜRKOĞLU
 
243Durmuş ASLAN  /  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
 3 – 6 Yaş Çocuklarda Kategorizasyon, Çapraz Sınıflandırma Ve Çıkarım Yapma Becerilerinin İncelenmesi
31.10.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
 
244Mehmet ALTINÖZ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Türkiye Türkçesinde Anlatım Kalıpları
29.08.2013DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
245Ali DOĞANER  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Çukurova Bölgesi Konargöçerlerinde Halk Kültürü Ve Halk Edebiyatı
26.06.2013DoktoraDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
246Nigâr OTURAKÇI  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Türkiye Türkçesinde Soru Sözcükleri
21.12.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
247Oğuz ERGENE  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Sibîcâbî Gülistan Çevirisi (Giriş-Dil İncelemesi-Metin-Çeviri- Dizin-Tıpkıbasım)
04.06.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. A. Deniz ABİK
 
248Ayhan KARAKAŞ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Çukurova Türkü Söyleme Geleneğinde Hikâyeli Türküler (Adana-Osmaniye)
10.10.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
 
249Esma KADIZADE  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Tomris Uyar’ın Öykücülüğü
13.05.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mustafa Apaydın
 
250Döndü KARACA  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Muhîtî’nin Kısmet-Nâmesi
17.12.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. İ. Çetin DERDİYOK
 
251Cengiz Veli KURMUŞ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Lârendeli Şânì Gülşen-İ Efkâr (İnceleme-Metin)
17.12.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mine MENGİ
 
252B. Tahir TAHİROĞLU  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Bilgisayar Destekli Sözlük Bilimi Çalışmalarında Derleme Sözlüğü Veri Tabanı Örneği
02.07.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
 
253Murat ÇAĞLAR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Turgut Özakman'ın Oyun Yazarlığı
21.05.2010DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN
 
254Nesrin MENGİ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Selim İleri’nin Romancılığı
03.06.2009DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN
 
255Engin ÇETİN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 On Üçüncü Yüzyıl Öncesi Türkçesinde Soru
14.02.2008DoktoraDanışman: Prof. Dr. A. Deniz ABİK
 
256Bülent ÖZKAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Türkiye Türkçesinde Belirteçlerin Fiillerle Birliktelik Kullanımları ve Eşdizimliliği
07.09.2007DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
257Sema ÇETİN BAYCANLAR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Türk Edebiyatında 1951-1961 Yıllarında Edebî Eleştiri (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri)
30.03.2007DoktoraDanışman: Doç. Dr. Mustafa APAYDIN
 
258Halûk GÖKALP  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Eski Türk Edebiyatında Manzum Sergüzeşt-Nâmeler
11.09.2006DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mine MENGİ
 
259Yeter TORUN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Nurullah Ataç’ın Denemelerinde Devrik Yapılar
20.06.2005DoktoraDanışman: Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
260Ali TAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri
03.01.2005DoktoraDanışman: Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN
 
261Çaştegin TURGUNBAYEV  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Kırgız Türkçesindeki Sıfat Fiil Ekleri (Şekil-Anlam-İşlev) ve Türkçe Türkçesiyle Karşılaştırma
20.09.2002DoktoraDanışman: Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN
 
262Jale ÖZTÜRK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Memduh Şevket Esendal'ın İlk Sekiz Hikaye Kitabında Yer Alan Hikayelerdeki Zarf-Fiiller ve Zarf -Fiil Grupları
16.09.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. Mehmet ÖZMEN
 
263Mustafa TANÇ  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Kazak Türkçesinde Zarf-Fiiller-Muhtar Evezov'un Tandamalı Engimeler Adlı Eseri Üzerinde Bir Çalışma (Şekil-Anlam-İşlev ve Türkiye Türkçesinde Karşılıkları)
17.06.2002DoktoraDanışman: Prof. Dr. Ş. Haluk AKALIN
 
264Nilgün ÇIPLAK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 İçel Tahtacıları-Dini İnanışlar ve Dini Törenler, Halk Kültürü, Anonim Halk Edebiyatı
03.11.2001DoktoraDanışman: Doç.Dr. Erman ARTUN
 
265Refiye OKUŞLUK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana Halk Hikayeleri ve Adana Halk Hikayeciliği Geleneği
25.05.2000DoktoraDanışman: Doç Dr. Erman ARTUN
 
266Muna YÜCEOL ÖZEZEN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Namık Kemal'in Romanlarında Cümle
05.05.2000DoktoraDanışman: Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
267Rıza GÜL  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Gaziantep Barakları Ağzı
02.12.1999DoktoraDanışman: Prof. Dr. Ş.Halûk AKALIN
 
268Zekiye ÇAĞIMLAR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana Yöresi Avşar Ağıtların Adana Aşıklık Geleneğindeki Etkisi
08.10.1999DoktoraDanışman: Doç.Dr. Erman ARTUN
 
269Zeynel Abidin AYGÜN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Behişti'nin Leyla vü Mecnun Mesnevisi (İnceleme-Metin)
07.06.1999DoktoraDanışman: Prof.Dr. Mine MENGİ
 
270Faruk YILDIRIM  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Çukurova Ağızları - Adana ve Osmaniye İlleri-
07.05.1999DoktoraDanışman: Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN
 
271Bülent ARI  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Adana'da Geçmişten Bugüne Aşıklık Geleneği (Karacaoğlan-1966)
25.09.1998DoktoraDanışman: Doç. Dr. Erman ARTUN
 
272H.Dilek BATİSLAM  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Kani`nin Mensur Letaifnamesi ve Hezliyyatı
28.11.1997DoktoraDanışman: Prof.Dr. Mine MENGİ
 
273Bedri AYDOĞAN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Servet-i Fünun Döneminde Edebiyat Üzerinde Oluşan Polemikler
05.04.1996DoktoraDanışman: Prof.Dr.Mine MENGİ
 
274İ.Çetin DERDİYOK  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 15.Yüzyıl Şairlerinden Mesihi-nin Gül-i Sad berg'i
01.07.1994DoktoraDanışman: Prof.Dr.Mine MENGİ
 
275Gülseren TOR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Elf Leyletin ve Leyle Hikayelerinde Cümle
26.05.1994DoktoraDanışman: Yrd.Doç.Dr.Kayahan ERİMER
 
276Mustafa APAYDIN  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Türk Hiciv Edebiyatında Ziya Paşa
26.11.1993DoktoraDanışman: Prof.Dr.Mine MENGİ
 
277Hasan ALTINZİNCİR  /  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Garib-Name (1-5. Bablar)
05.07.1991DoktoraDanışman: Prof.Dr.Mine MENGİ
 
278Emsal ATEŞ ÖZDEMİR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Çevrimiçi bir ders araciliğiyla ingilizce öğretmenliği öğrencilerinin bit becerilerini iyileştirme ve yabanci dil eğitiminde teknoloji kullanimina yönelik Olumlu tutum geliştirme
18.12.2013DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan BEDİR
 
279Aysel ŞAHİN KIZIL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 ÖĞRENİCİ İNGİLİZCESİNDE TEKRARLANABİLİR ÖBEKLER: DERLEM TEMELLİ YAKLAŞIM
22.11.2013DoktoraDanışman: Asst. Prof. Dr. Abdurrahman KİLİMCİ
 
280Eser ÖRDEM  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İngilizcede Yazılı Akademik Türlerde Sözcük Eşdizimlilikleri
24.05.2013DoktoraDanışman: Prof.Dr. Erdoğan BADA
 
281Mehmet KILIÇ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İngilizce’de Zarf Tümceciklerindeki Bağlaç Öncesi Ve Sonrası Duraklar: İngilizce Konuşan, Türkçe Ve İngilizce Anadilli Bireyler Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma
24.05.2013DoktoraDanışman: Prof. Dr. Erdoğan BADA
 
282Ali BIÇKI  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Ingilizce Eşdizimli Sözcüklerin Ikinci Dil Olarak Ingilizce Öğrenen Yetişkin Türkler Tarafindan Edinimi
12.11.2012DoktoraDanışman: Prof. Dr. Hatice SOFU
 
283Dönercan DÖNÜK  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Bir Uzaktan Hizmetiçi Eğitimi Uygulamasi: Bağlamsal Dilbilgisi Öğretiminde Öğretmen Eğitimi Ortami
27.07.2012DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cem CAN
 
284M. Pınar BABANOĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Yabanci Dil Olarak Ingilize Öğrenen Türk Öğrenenlerin Yazili Anlatimlarinda Derleme Dayali Bir Çalişma: Türk Öğrenciler Tarafindan Zarf Bağlaçlarin Kullanimi
22.06.2012DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cem CAN
 
285Hülya TUNCER  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İngiliz Romanını Anlama ve Değer Takdirinde Söz ve Düşünce Aktarımının Rolü
20.05.2012DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Tijen TÜRELİ
 
286İhsan ÜNALDI  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerin Kelime Ağlarının Karşılaştırılmalı Araştırması: Derlem Tabanlı Bir Çalışma
12.12.2011DoktoraDanışman: Doç. Dr. Yasemin KIRKGÖZ
 
287Esra ALTUNKOL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Ettirgen/Başlamali Geçişlilik Değişimlerinin İkinci Dil Olarak Ingilizce Öğrenen Türkler Tarafindan Edinimi
04.11.2011DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cem CAN
 
288Ali AVŞAR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Ortamlarda Öğrenici Ve Öğretmen Kimliklerinin Karşılıklı Olarak Kurulması
16.09.2011DoktoraDanışman: Doç. Dr. Hatice ÇUBUKÇU
 
289Duygu İŞPINAR AKÇAYOĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Strateji Temelli Dil Öğretiminin Üstün Yetenekli Ögrencilere Ingilizce Öğretmedeki Rolünün Belirlenmesi
24.06.2011DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Rana YILDIRIM
 
290Mehmet BOYNO  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Türkiye’de Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Bağlamında Öğrenci Bağımsızlığını Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi
03.06.2011DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Jülide İNÖZÜ
 
291Kağan BÜYÜKKARCI  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Yabancı Dil Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirmenin Öğrencilerin Sınav Kaygısı Ve Ölçme Ve Değerlendirme Tercihleri Üzerindeki Etkisi
05.10.2010DoktoraDanışman: Prof. Dr. Şehnaz ŞAHİNKARAKAŞ
 
292Süleyman BAŞARAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Podkestlerin Üniversite Birinci Sınıfta Okuyan Türk Öğrencilerin Dil Öğrenme Yargıları Ve Öz-Yeterlik Algıları Üzerindeki Etkileri
28.05.2010DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Neşe CABAROĞLU
 
293Selma DURAK ÜĞÜTEN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Hazirlik Siniflarinda Öğrenci Özerkliğini Teşvik Etmek İçin Yazma Dosyalama Tekniği Kullanimi
08.06.2009DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞAHİNKARAKAŞ
 
294İlkay ÇELİK YAZICI  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Study Of The Effects Of Processing Instruction On The Development Of English Wh-Questions Used By Turkish Efl Learners
14.12.2007DoktoraDanışman: Asst. Prof. Dr. Türkay BULUT
 
295Harun ŞİMŞEK  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Teacher Development Program For Young Learners Of English: An Action Research
14.12.2007DoktoraDanışman: Asst. Professor Dr. Hülya YUMRU
 
296Ayşe KIZILDAĞ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Longıtudınal Study On Englısh Language Teachers’ Belıefs About Dısruptıve Behavıour In Classrooms: Case Studıes From Practıcum To The Fırst-Year In The Professıon
14.09.2007DoktoraDanışman: Assoc. Prof. Zuhal OKAN
 
297Fahrettin ŞANAL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Learner Corpus Based Study On Second Language Lexicology Of Turkish Students Of English
20.08.2007DoktoraDanışman: Asst. Prof. Dr. Cem CAN
 
298Bilal GENÇ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Analysis of Communication Strategies Employed By Turkish-Speakers of English
10.08.2007DoktoraDanışman: Assoc. Prof. Dr. Erdoğan BADA
 
299Meral ŞEKER  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Exploring Effects Of Collaborative Learning In Enhancing Teachers’ Development In Teaching English To Young Learners
26.06.2007DoktoraDanışman: Asst. Prof. Rana YILDIRIM
 
300Namık ÜLKERSOY  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Markedness Dıfferentıal Hypothesis And The Phonological Errors Of Turkısh Efl Learners
22.06.2007DoktoraDanışman: Assoc. Prof. Dr. Hatice SOFU
 
301Eda BÜYÜKNİSAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Developmental And Transfer Errors Of German Adult Learners Of Turkısh: A Case Study
08.06.2007DoktoraDanışman: Asst. Prof. Dr. Türkay BULUT
 
302Diser ERTEKİN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Acquisition Of L2 English Inflectional System By Turkish Native Speakers: Rule-Governed Or Rote-Learned
17.10.2006DoktoraDanışman: Doç. Dr. Hatice SOFU
 
303Nurcan KÖSE  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Effects Of Portfolio Implementation And Assessment On Critical Reading And Learner Autonomy Of ELT Students
06.09.2006DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞAHİNKARAKAŞ
 
304Naime Feyza TÜRKAY  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Childern's Early Lexican in Terms of Noun/Verb Dominance
05.10.2005DoktoraDanışman: Doç. Dr. Hatice SOFU
 
305Yonca ÇAYLAKLI ÖZKAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Role of Input Enhacment in ELT
26.09.2005DoktoraDanışman: Yrd. Doç .Dr. Türkay BULUT
 
306Dilek YAVUZ ERKAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Efficacy Of Cross-Cultural E-Mail Exchange For Enhancing Efl Writing: A Perspective For Tertiary-Level Turkish Efl Learners
27.10.2004DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞAHİNKARAKAŞ
 
307Yılmaz YALDIR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Syntactic Nominalizations In Turkish: A Principles And Parameters Framework
27.09.2004DoktoraDanışman: Yrd. Doç.Dr. Cem CAN
 
308Emine ÇAKIR SÜRMELİ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Implementation Of Neuro Linguistic Programming (Nlp) Into Personal And Professional Development Programs Of English Language Teachers
11.06.2004DoktoraDanışman: Prof. Dr. F. Özden EKMEKCİ
 
309Figen ŞAT YILMAZ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Impact Of An Induction Program On Novice Teachers’ Efficacy Beliefs
11.06.2004DoktoraDanışman: Prof. Dr. F. Özden EKMEKCİ
 
310Ebru ŞİRE  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Reflecting on Teaching : Interactive Tougths And Decisions of Experienced And Novice EFL Teachers
14.05.2004DoktoraDanışman: Prof. Dr. F. Özden EKMEKÇİ
 
311Şaziye YAMAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Action Research Study on Teacher Development : A Constructivist Approach
23.01.2004DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fehmi Can SENDAN
 
312Seden TUYAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Action Research Study : An Emotional Literary Development Program for EFL Teachers in the View of Humanistic Approach
19.06.2003DoktoraDanışman: Prof. Dr. Özden EKMEKÇİ
 
313Gülden İLİN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 A Model For Effective Supervisory Feedback : A Social Constructivist Approach
10.01.2003DoktoraDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
314Gülden TÜM  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Sentence Combining Teacnique at Ethance The Syntatic Maturity, Fluency and Overall Quality in Writing in EFL Classes
10.01.2003DoktoraDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
315Meryem (AKÇAYOĞLU) MİRİOĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Relationship Between Proficiency in a Foreign Language and Critical Thinking Skills
27.12.2002DoktoraDanışman: Yrd.Doç.Dr. Erdoğan BADA
 
316Adnan BİÇER  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Teaching Translation at ELT Departments: Process Approach is Traditional Approach
27.12.2002DoktoraDanışman: Yrd.Doç.Dr. Türkay BULUT
 
317Aynur KESEN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Short Story Analysis ELT Cantext : Reader Respanse Approach
18.06.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. Özden EKMEKÇİ
 
318Nilüfer DALKILIÇ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Investigation Into The Role Of Anxiety In Second Language Learning
18.05.2001DoktoraDanışman: Yrd.Doç.Dr. Zuhal OKAN
 
319Hülya YUMRU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Ownership Approach to Teacher Development
11.02.2000DoktoraDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
320Jülide İNÖZÜ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Approach to Improved Students' Questioning Behaviors
11.02.2000DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Zuhal OKAN
 
321Cem CAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Accessibility of Universal Grammar in Turkish Adults Learning English as a Second Language : Head-Complement Parameter Resetting
25.01.2000DoktoraDanışman: Prof. Dr. Özden EKMEKÇİ
 
322Abdurrahman KİLİMCİ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Computer Corpus-Based Contrastive Lexical and Syntatic Interlanguage Analysi; The Use of Subordinators and Open-Class Words in Learners' Written English
24.02.1999DoktoraDanışman: Prof. Dr. Özden EKMEKÇİ
 
323Şehnaz ŞAHİNKARAKAŞ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Portfolio Assessment in Writing Classess : Implementation and Assessment
07.09.1998DoktoraDanışman: Prof. Dr. Özden EKMEKÇİ
 
324Hasan BEDİR  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Effect of Using Cognitive Learning Strategies on Reading Comprehension Ability of Turkish Students
07.09.1998DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Fehmi Can SENDAN
 
325Tijen TÜRELİ  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Place of Literature In The English Language Teaching Curriculum : A Language Based Approach
03.03.1998DoktoraDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
326Fatma Filiz TILFARLIOĞLU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Investigation on the use of Drama Methods in Literature Courses in the English Language and Literature Departments in Turkey
09.07.1996DoktoraDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
327Turan PAKER  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Clinical Supervision: Effects and Implications for Teacher Development und Student Achievement in Preparatory English Classes at Çukurova University
22.03.1996DoktoraDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
328Türkay BULUT  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Availability of Universal Grammar to Adult Learnes of English; Parameter Resetting
22.03.1996DoktoraDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
329Hatice SOFU  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Acquisition of Lexicon in Turkish
09.01.1995DoktoraDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
330Sema TUNCEL  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Teaching English For The Students Specific Purposes in Mixed-Discipline Classes at University-Baund Language Preparatory Centres
28.10.1994DoktoraDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
331Mustafa Zülküf ALTAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Relationship Between Foreign-Language Aptitude, Attitudes, Motivations and The Attained English Language
28.10.1994DoktoraDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
332Berrin UÇKUN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 The Effects of Cerain Reader-Related And Task-Related Factors on Subjects' Ability To Read In English as a Foreign Language
26.10.1994DoktoraDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
333Arif SARIÇOBAN  /  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 An Investigation An The Effect of Personality Factor (Extroversion-Introversion And Their Levels Of Social Adjustment) on The Successful Student In EFL
26.10.1994DoktoraDanışman: Prof.Dr.Özden EKMEKÇİ
 
334İlker ÇÖLTÜ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Almancanın Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Çocuk Ve Gençlik Yazınının Yeri Ve Öneminin Okuma Dersleri Bağlamında İrdelenmesi
22.11.2011DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Silvia ZINZADE AKINCI
 
335Mune SAVAŞ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Karşılaştırmalı Yazınbilim Çerçevesinde Herta Müller, Elke Schmitter, Saliha Scheinhardt Ve Feridun Zaimoğlu’nun Birer Eserinde Kadın İmgesine Eleştirel Yaklaşım
21.03.2011DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Cavidan ÇÖLTÜ İMREN
 
336Umut BALCI  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Alman Dilinde Yazilmış Türk Göçmen Edebiyatının Kültür-Dönüşümsel Boyutları Ve Yabancı Dil Olarak Almanca Derslerinde Kullanimı
24.05.2010DoktoraDanışman: Yard. Doç. Dr. Munise YILDIRIM
 
337Bahar İŞİGÜZEL  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Anadilin Bir Motivasyon Faktörü Olarak Yabanci Dil Öğrenimine Ve Başarisina Etkisi
22.01.2010DoktoraDanışman: Doç. Dr. Ergün SERİNDAĞ
 
338Ahmet DÖNGER  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Sözlük Kullanma Eğitiminin Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenimine Etkisi
29.09.2009DoktoraDanışman: Prof. Dr. Tahir BALCI
 
339Yasemin DARANCIK  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Alternatif Yöntemlerin Almanca Edebi Metinlerle Uygulanması
18.01.2008DoktoraDanışman: Prof. Dr. Nazire AKBULUT
 
340Orhan HANBAY  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Dıe Wırkung Des Modells “Aktıves Lernen” Auf Das Kognıtıve, Pragmatısche Und Affektıve Lernen Des Deutschen Als Zweıte Fremdsprache
01.10.2007DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Ergün SERİNDAĞ
 
341Nihat YAVUZ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Yabancı Dil Olarak Almanca ve Türkçenin Öğretiminde Kullanılan Bazı Ders Kitaplarının Dilsel Yönlendirme Açısından Çözümlenmesi
26.12.2003DoktoraDanışman: Prof. Dr. Tahir BALCI
 
342Ali Sami AKSÖZ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Interneteinsatz im Daf-Unterricht
10.01.2003DoktoraDanışman: Yrd. Doç.Dr. Osman ASLAN
 
343Ergün SERİNDAĞ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Zur Didktik Und Methodik der Ausnutzung des Englischen als erst er Fremdsprache in Unterricht Deutsch als zweite Fremdsprache bei Mutterspraclern des Türkischen
10.01.2003DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Osman ASLAN
 
344Munise AKSÖZ YILDIRIM  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Türk ve Alman Yazınında Belli Yazın Türklerinin Sözlük Maddeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
25.10.2001DoktoraDanışman: Doç.Dr. Nazire AKBULUT
 
345Cavidan ÇÖLTÜ İMREN  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Barok Dönemi Alman Baladlarında Türk İmgesinin Yazın Derslerinde Öğretbilimsel Açıdan İrdelenmesi
01.07.2001DoktoraDanışman: Doç.Dr. Nazire AKBULUT
 
346Recep AKAY  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Türk ve Alman Masallarında Çocuk Figürleri
30.06.1998DoktoraDanışman: Prof. Dr. Vural ÜLKÜ
 
347Faik KANATLI  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Dilbilimsel Gerekçelendirme Çözümlemesi-Almanca ve Türkçe Boşanma Metinleri Bağlamında Gerekçelendirme Belirleyenleri
22.06.1998DoktoraDanışman: Prof. Dr. Onur Bilge KULA
 
348Aytekin KESKİN  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Problenfâlle der Aquivalenz in der Wörter bucharbeit (Am Beispiel der mit selbst-und vor- abgeleiteten dt. Wörter und ihre Entsprechungen und lexikalische Innovationen im Türkischen
29.12.1997DoktoraDanışman: Prof.Dr.Vural ÜLKÜ
 
349Nevide AKPINAR DELLAL  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Das Türkenbild In Deutschsprachigen
21.02.1997DoktoraDanışman: Prof.Dr.Onur Bilge KULA
 
350Cemal SAKALLI  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Die Darstellung der Türken in den Newen Zeittungen in der zweiten Hâlfte des 16. Jahrhunderts (16.yüzyılın ikinci yarısında yayımlanan Newen Zeittungen-Yeni Haber- Gazetelerinde Türk İmgesi)
22.10.1996DoktoraDanışman: Prof.Dr.Onur Bilge KULA
 
351Hacı Osman ASLAN  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Schwierigkeiten und Möglichkeiten von fachsprachlichen Texten und ihre Bedeutung fürden Übersetzungsunterricht
10.04.1996DoktoraDanışman: Prof.Dr.Onur Bilge KULA
 
352Hacı YILDIZ  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Kulturspezifische Wörter und ihre Vermittlung ins Türkische; Versuch der Erstellung von Kultur bezogenen Worter buchartikeln Friede, Frieden und Ehre
26.01.1996DoktoraDanışman: Prof.Dr.Vural ÜLKÜ
 
353Silvia ZİNZADE  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Die Identitatssuche Besonders der intellektuellenberufstattigen Frau und ihre Darstellung in der deutschen und Türkischen Feministischen Prose (Dargelegt anhand der Werke
31.10.1994DoktoraDanışman: Prof.Dr.Vural ÜLKÜ
 
354Mehmet GÜNDOĞDU  /  ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
 Übersetzbarkeit und Vermittlungs-mörlichkeiten der deuschen linquistischen Fachsprache (Substantiv-und Adjektivkomposita) Eine deutsch-türkische kontrastive und didaktische Studie
12.09.1994DoktoraDanışman: Prof.Dr.Onur Bilge KULA
 
355Serkan DEMİRAL  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Öyküncelerin Çevrilebilirliginin Incelenmesi Jean De La Fontaine’in Öyküncelerinin (Fabllarinin), Nazim Hikmet Ran, Orhan Veli Kanik Ve Sabahattin Eyüboglu Tarafindan Türkçeye Çevirilerinin Karsilastirmali Çözümlemesi
15.06.2012DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuran ASLAN
 
356Muzaffer KAYA  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Jean-Paul Sartre’ın ‘Bulantı Ve Albert Camus’nün Yabancı Adlı Eserinde Yabancılaşma Duygusunun Yazınsal İşlenişinin Kavramsal Ve Algısal Açıdan Karşılaştırmalı İncelemesi
16.11.2011DoktoraDanışman: Prof. Dr. Ahmet Necmi YAŞAR
 
357Umut Hür YAŞAR  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Fransızca Öğretiminde Yeni Teknoloji Kullanımı
05.07.2010DoktoraDanışman: . Doç. Dr. Mediha ÖZATEŞ
 
358Sultan Birgül ARSLAN  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Mıchel Houellebecq Ve Metin Kaçan’da Çağdaşçılık Sonrası Yaklaşımların Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi: Kuşatılmış Yaşamlar Ve Ağır Roman
23.09.2009DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Mediha ÖZATEŞ
 
359Fikret Nazım KASIMOĞLU  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Basın Dili Metinleri Çevirisinin Metot, Teknik Ve Stratejileri Ve Bunların Çeviri Eğitimindeki Yerleri
25.06.2009DoktoraDanışman: Yrd. Doç. Dr. Nuran ASLAN
 
360Mustafa MAVAŞOĞLU  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Anadili Fransızca Olanlarla Yabancı Dili Fransızca Olanların Sözel Anlatılarındaki Zaman, Kılınış, Görünüş Ve Söylem Yapılarının İncelenmesi
08.01.2009DoktoraDanışman: Prof. Dr. Ahmet Necmi YAŞAR
 
361Nuray CİHAN GÜNDÜZALP  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Charles Baudelaire’in Şiirlerinin Türkçe Çevirileri Üzerine İnceleme
02.09.2008DoktoraDanışman: Prof. Dr. A. Necmi YAŞAR
 
362Nazik GÖKTAŞ  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Türk Çeviri Tarihinde Tercüme Dergisi Ve Metis Çeviri Dergisi’nin Yeri
07.01.2005DoktoraDanışman: Prof. Dr. A. Necmi YAŞAR
 
363Aşkın ÇOKÖVÜN  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 L'Etude des Neologismes En Turc du Point de Vue Sociolinguistique
28.03.2003DoktoraDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mediha ÖZATEŞ
 
364Pakize ÜNAL  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Analyse Des Textes Publicitaries Au Point De Vue Sociolinguistique et Possibilite d'usage de Ces Textes Dans L'Enseignement de la Langue
18.10.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. A. Necmi YAŞAR
 
365Mehmet KURT  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Etude Semiologique Comparative du Langage Corporel dans le Cinema Turc et Français
01.10.2002DoktoraDanışman: Yrd.Doç.Dr. Mediha ÖZATEŞ
 
366Emel ÖZKAYA  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 L'analyse des procedes narratifs dans 'Le Rouge et le Noir' et dans 'La Chartreuse de Parne de Stendhal-
30.09.2002DoktoraDanışman: Prof. Dr. A. Necmi YAŞAR
 
367Battal OĞUZ  /  FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
 Le Conf'it du Reel et de La Fiction Dans Les Qeuvres de Gustave Flauberts
17.05.2002DoktoraDanışman: Prof.Dr. Necmi YAŞAR
 
 41 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics